Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Sende inntektsmeldingen til Altinn fra Visma.net Payroll. 
Vis hele artikkelen
10-12-2021 08:11 (Sist oppdatert 12-08-2022)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 2095 Visninger
Importere ansatte via excel i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
10-11-2021 08:16 (Sist oppdatert 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 807 Visninger
Retro beløp og a-melding tilbake i tid når sluttdato legges inn etter at lønn og a-melding er sendt i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
01-08-2022 10:00 (Sist oppdatert 10-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 125 Visninger
Bytte lønnssystem til Visma.net Payroll, anbefalt overføring av ansatte.
Vis hele artikkelen
18-01-2022 15:50 (Sist oppdatert 09-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 407 Visninger
HRM Analytics er et rapporteringsverktøy for Visma.net Payroll og Visma.net Employees. Her finnes det ulike dashboard som presenterer data i tabeller og grafiske oversikter. 
Vis hele artikkelen
28-10-2021 07:52 (Sist oppdatert 29-07-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 908 Visninger
Hvordan endre arbeidstidsordningen i Visma.net Employees for å få beregnet annen timesats eller overtidssats forskjellig.
Vis hele artikkelen
17-02-2020 08:05 (Sist oppdatert 29-07-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2892 Visninger
For at de ansatte skal få tilgang til tjenestene i Visma.net, må de opprettes som brukere. Her følger en veiledning for hvordan dette gjøres i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
08-03-2018 11:06 (Sist oppdatert 26-07-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3389 Visninger
Hvordan stoppe fastlønn når NAV utbetaler sykepengene til den ansatte i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
02-09-2020 19:50 (Sist oppdatert 19-07-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2302 Visninger
Her finner du hjelp til å godkjenne reiseregninger, utlegg, timeliste eller ferieønske i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
19-03-2019 15:14 (Sist oppdatert 01-07-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1798 Visninger
Etter at vi har flyttet dataene dine over til Visma.net Payroll er det på tide å kontrollere dataene som er overført.   Utfør de punktene som er relevant for ditt firma: Kontroller opplysninger i Visma.net Payroll knyttet til ansatte, kontoer, lønnsarter, faste transaksjoner og hittilverdier.  Sjekk at kontotypene er koblet mot riktig konto. Les mer om kontotyper her. For at regnskapsrapporten skal bli riktig er det viktig at dere sjekker konteringen på de lønnsartene som blir brukt. Her kan rapporten "Regnskapsrapport detaljert" være til stor hjelp.  Finner du et beløp på avrundingskontoen er et godt tips å sjekke om alle kontotypene er knyttet til en konto. Hvis det ligger ansatte som Utkast i Employee så betyr det at opplysningene i ditt tidligere lønnssystem var mangelfulle eller ikke var fylt ut i riktige felter. Du må da fylle ut manglende informasjon på den ansatte i Visma.net Payroll før du lagrer den ansatte. Manglende informasjon er merket med røde utropstegn. Opprett variable lønnsarter dersom du ikke finner en som passer ditt bruk i systemet.   Legg inn variable transaksjoner/ importer variable transaksjoner. Les mer her i dette brukertipset om hvordan du importerer variable transkasjoner. Legg inn pårørende til de ansatte hvis ønskelig. Merk at barn må legges inn hos de ansatte som skal kunne registrere med koden sykt barn i Calendar. Pågående permisjoner rapportert i A-melding i forrige lønnssystem må registreres med identiske opplysninger i Visma.net Calendar (Fra dato, Til dato og permisjonstype må være identisk). Legg inn eventuelle nye ansatte, nye transaksjoner, endrede transaksjoner eller endrede verdier som har tilkommet etter at vi fikk tilsendt databasen fra deres tidligere lønnssystem. Gjør eventuelle justeringer på ferieavtalen hos de ansatte. Les mer her.   Lag bruker til de ansatte. Du finner knappen “Lag bruker” inne på ansattkortet til hver enkelt ansatt. Det vil da automatisk genereres en mail til hver enkelt ansatt med beskrivelse av hvordan aktivere brukeren sin. Dette må gjøres dersom de ansatte skal motta lønnsslippen elektronisk. Les mer om Payslip her.  Legg inn ansattes leder på hvert enkelt ansattkort, under fanen stilling. PS: ikke alle pakker har dette feltet, så finner du ikke feltet, har dere ikke dette inkludert i pakken.  Dersom du ikke allerede har gjort det må du registrer datasystem i Altinn. I Altinn må du også registrere at du benytter Visma.net som ditt datasystem, slik at du får en SystemID. Datasystemet for Visma.net Payroll heter i Altinn.no: "Visma.net Financials". Dette trenger du for å importere skattekort og sende A-melding. Her  finner du informasjon om hvordan du registrerer datasystem i Altinn. Laste inn skattekort. Kontroller lønnsslippene i steget "Kontroller lønnsslipper"  i Payroll.  Når du har utført punktene i listen over er du klar for gjennomføring av første lønnskjøring i Visma.net Payroll.   
Vis hele artikkelen
01-07-2022 11:39
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 171 Visninger
Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees / Innstillinger / Arbeidstidsordning Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger. 
Vis hele artikkelen
01-03-2019 11:02 (Sist oppdatert 13-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1917 Visninger
Her finner du en oversikt over informasjonen du må fylle ut på den ansatte. 
Vis hele artikkelen
07-03-2018 14:49 (Sist oppdatert 10-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4621 Visninger
Her finner du en veilending for hvordan du legger inn opplysninger om stillingen (arbeidskontrakten) til den ansatte i Visma.net Payroll. 
Vis hele artikkelen
07-03-2018 15:29 (Sist oppdatert 10-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3528 Visninger
Ulike kostnadsbærere i firmaet, f.eks. Administrasjon og Produksjon. Denne veiledningen tar deg gjennom oppsettet for å legge opp de ulike kostnadsbærerne i firmaet. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 14:06 (Sist oppdatert 08-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2303 Visninger
For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
22-08-2017 17:52 (Sist oppdatert 08-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3632 Visninger
I dette brukertipset forklarer vi hva du skal gjøre dersom du har lagret en ansatt med feil ansattnummer. Merk at det IKKE er mulig å slette en ansatt eller endre på et ansattnummer når en ansatt har blitt lagret i Employees. For å få rettet dette ansattnummeret finnes det en omgåelse.    Når man først har klart å lagre en ansatt med feil ansattnummer må den ansatte med dette ansattnummeret endres til fiktiv informasjon og sluttmeldes. For at man senere skal kunne opprette den ansatte med riktig informasjon må fødselsnummeret til den ansatte være unikt. Fremgangsmåte her blir da å gå inn på den feilaktig registrerte ansatte og endre "type identifikator" til Internasjonal ID.         Her er det viktig å velge eksisterende gyldig fradato slik at det ikke blir noe historikk på fødselsnummeret. For å sjekke at det ikkke kommer med noe historikk på fødselsnummer kan du ta på haken for "Se historikk" nede til venstre. Da vil et blått timeglass komme opp ved siden av "Type identifikator" dersom det ligger historikk.       Dersom det ligger noe historikk her må det fjernes slik at hele tidslinjen består av "Internasjonal ID". Dette gjør du ved å klikke på timeglasset, deretter sletter du informasjonen om fødselsnummer ved å klikke på søppelkassen.         Når dette er gjort vil du kunne opprette den ansatte med riktig ansattnummer ettersom det nå ikke ligger noe fødselsnummer på den ansatte med feil nummer.   Hvis det har vært noen registreringer av transaksjoner eller registreringer i Calendar MÅ dette slettes på den ansatte med feil ansattnummer. ALT skal slettes på denne ansatte bortsett fra ansattinformasjonen.
Vis hele artikkelen
02-06-2022 13:46 (Sist oppdatert 02-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 247 Visninger
Skal du registrere samme transaksjon eller feriesaldo på flere ansatte i Visma.net Payroll, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, inngående saldo og feriesaldo.
Vis hele artikkelen
25-09-2020 13:10 (Sist oppdatert 25-05-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1778 Visninger
Du kan nå masseoppdatere lønn på alle ansatte i Visma.net Payroll. Du kan velge å øke lønnen med en % eller et beløp for alle eller valgte ansatte. I tillegg kan du gjøre individuell endringer på ansatte. Les mer om dette her.
Vis hele artikkelen
20-12-2021 15:49 (Sist oppdatert 25-05-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 812 Visninger
Ved godkjenning av reiseregninger, timelister og fraværsøknader i Payroll bruker systemet  leder som er angitt på den ansatte i Employees.  
Vis hele artikkelen
18-05-2018 15:44 (Sist oppdatert 24-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3926 Visninger
Ved utbetaling til grensegjenger kreves  eget skattekort og lønnen/ytelser skal innberettes på særskilt kode (lønnsart). Du kan lese mer om dette her.  
Vis hele artikkelen
13-10-2021 07:24 (Sist oppdatert 23-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 554 Visninger
Veien til Visma.net Payroll