Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎13-05-2019 13:30
Dette problemet er nå løst. Vi gjør oppmerksom på at dette var en visuell feil. Det betyr at feltene ble lagret i databasen korrekt, men ble viste feil i skjermbilde (brukergrensesnittet). Felter som allerede er forsøkt endret, vil derfor bli oppdatert automatisk.    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vi har for tiden en feil i Visma.net Payroll som innebærer at endring av fastlønn, eller andre endringer  på en ansatt i Employee ikke blir lagret.   Utvikling jobber med å løse dette raskest mulig. Vi oppdaterer denne saken så snart dette er løst!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-04-2019 08:40
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-04-2019 13:15
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-03-2019 15:39
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.    Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees / Innstillinger / Arbeidstidsordning Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger.    Trykk på "Legg til arbeidstidsordning".   Du får da opp følgende bilde: I bruk: Velg når denne skal være gyldig fra Navn: Legg inn ett passende navn for arbeidstidsordningen Timer pr uke: Her angir du antall timer pr. uke i full stilling. Dette er uavhengig om de ansatte jobber deltid eller ikke. Verdien brukes til å beregne faktisk arbeidstid pr. uke i henhold til stillingsbrøk for den enkelte ansatte. Som standard setter systemet 37,5 timer.  Arbeidstidsordning: Angi hvilken arbeidstidsordning som skal benyttes. Her kan du velge mellom:  Arbeid offshore . 33,6 t/u Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u Ikke skiftarbeider Skiftarbeider Når alle feltene er fylt ut trykker du på lagre.    Du er nå klar til å gå til neste steg,  Tildele roller til lønningsansvarlig .  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎20-03-2019 08:39
I pakken Visma.net Standard kan nærmeste leder godkjenne ansattes reiseregninger / utlegg / timeliste / ferieønske. Deretter er det vanlig at lønningskontoret (HR) godkjenner - i hvert fall reiseregninger og utlegg (men gjerne også timelister og ferie).   I noen spesielle tilfeller kan man ha ønske om at personen som godkjenner ikke er lønnsmottaker i samme firma.   Det lar seg gjøre på følgende måte: Opprett lederen i aktuelt firma Angi avlønningstype "timelønn" Sett månedslønn til kr 0 I feltet "arbeidsforholdstype" angir du "Frilanser"  (for ikke sende A-melding)      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:09
Her finner du en oversikt over informasjonen du må fylle ut på den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:02
Under Employees / Den ansatte / Transaksjoner kan man legge til lønnsarter som skal kjøres på de ansatte. Her har man valget mellom Faste, Variable og Inngående saldo. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 10:52
Her finner du en veilending for hvordan du legger inn opplysninger om stillingen (arbeidskontrakten) til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:27
Til motsetning fra Kreditorer er Skatteoppkrevere kommuner som sender krav til ansatte i ditt firma. Skatteoppkrevere må også registreres i systemet ditt for å kunne knyttes til de ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 10:27
I visma.net dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:24
Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og instutisjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:22
Dimensjonsverdier er de ulike kostnadsbærerne i firmaet, f.eks. Administrasjon og Produksjon. Denne veiledningen tar deg gjennom oppsettet for å legge opp de ulike dimensjonsverdiene i firmaet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:20
Dimensjonsdefinisjoner er type kostandsbærer i Payroll. Under hver dimensjonsdefinisjon (f.eks. Avdeling), kan du ha flere dimensjonsverdier (f.eks. Økonomiavd., Administrasjonsavd., Produksjonsavd. o.l.). Her får du en veiledning på hvordan du legger opp dimensjonsdefinisjonene. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 10:05
For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-02-2019 15:14
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett. 1- opprette pensjonsselskap i Employees. 2- angi på den ansatte at om denne skal være med i rapporten. 3- bestemme hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget i rapporten.   1- Endring firmainnstillinger. Under "Selskapsinnstillinger, Diverse" må du korrigere til "riktig" antall timer står i feltet "Antall timer per år unntatt ferie (FNO).  Hvis 5 uker ferie, så er antall timer for 2019= 1695. Dette tallet brukes av pensjonstilbyder for å regne ut stillingsbrøk på timelønnede ansatte.   For å få den elektroniske pensjonsrapportering (FNO rapporten) må du først legge til pensjonsselskapet under Employees / Innstillinger / Pensjon.    Trykk på "Legg til Pensjon" Du får da opp følgende bilde: I bruk: Legg inn datoen dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Legg inn navnet på pensjonsselskapet.     Merk! Rapporten vil kun bli generert første gang i januar 2019. Hvis denne rapporten skal benyttes fra Januar 2019 så må du legge inn fra dato 01.01.19.        Når all informasjon er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.          MERK! Det er kun mulig å legge inn ett pensjonsselskap.        2-Endring på ansatt Når dette er opprettet må vi knytte pensjonsselskapet til de ansatte som det gjelder. Gå til Employees / Den ansatte / Ansatt / Rapportering.   Trykk på "Legg til" under Pensjon.  Du får da opp følgende bilde: I bruk: Velg når dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Her velger den automatisk det pensjonsselskapet som ble opprettet under Employees / Innstillinger / Pensjon.    Nå alle informasjonen er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.   3- Endring på lønnsart Du bør også gjennom de lønnsartene som du vil ha med på rapporten. Dette vil primært gjelde om du har laget egne lønnsarter for timelønn og de lønnsarter som skal ha kode "Tilleggslønn". Hvilke lønnsarter dette gjelder styres av spareavtalen ditt firma har med OTP selskapet.  Gå inn på Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter. Finn lønnsarten som skal være med på FNO rapporten og trykk på endre. Ved spørsmål når endringen skal gjelde fra så velger du "I ny versjon fra ..".  På lønnsartene har det kommet ett nytt felt, "FNO Pensjonsrapportering". Det er her du velger om lønnsarten skal være på FNO rapporten.   Du får valget mellom "Timelønn" og "Tilleggslønn". Det er kun lønnsarten for timelønn som har fått en verdi i dette feltet i den nye versjonen. Skal du ha med en annen lønnsart på FNO rapporten så må du inn på lønnsarten og legge til enten "Timelønn" eller "Tilleggslønn" på "FNO Pensjonsrapportering".  Fastlønnede ansatte kommer automatisk med og trenger ingen endring på lønnsarten.    Oppsettet er nå ferdig og du ser resultatet i lønnskjøringen.  I Lønnskjøringen på fanen "Betaling og rapportering" har du nå fått opp ett nytt felt som heter "Pensjon rapport FNO".   Når du bekrefter lønnskjøringen vil det bli generert en XML fil som du kan laste opp hos pensjonstilbyderen.  Du har også mulighet for å se grunnlaget som benyttes i rapporten. Det kan være lettere å se i XML filen pga. bedre formatering.   Det vil komme en PDF rapport i en senere versjon.       Har du flere lønnskjøringer på en måned så er det den siste lønnskjøringen hvor denne rapporten vil bli tilgjengelig. Den vil inneholde informasjonen fra alle lønnskjøringene på den aktuelle måneden.    Hvis du oppdager feil i rapporten må dette rettes ved å opprette en ny lønnskjøring.    Når rapporten ser riktig ut kan du bekrefte sendingen.    Du vil kunne kjøre neste lønnskjøring selv om denne rapporten ikke er bekreftet, men du vil ikke kunne trykke på "fullfør" på fanen sammendrag før denne rapporten er bekreftet.    Under Rapporter / Pensjonsrapport FNO kan du også finne rapporten. Her vil du se en oversikt over åpne og lukkede rapporter, og du kan også ta ut XML filen og bekrefte rapporten her.   Arbeidsstatus på de ansatte I FNO filen rapporteres arbeidsstatus, normalen er "A" som står for "aktiv". Andre koder er S - Syk, P - Permittert, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon. Verdiene S - Syk, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon kommer i filen ut ifra hva som er registrert i Calendar på den siste dagen i måneden det rapporteres på . Arbeidsstatus P - Permittert blir rapportert hvis du på den ansatte har under Stilling / Rapportering, feltet Permittering at det er registrert permitert og datoen gjelder for siste dato i perioden. Spørsmål til support: En lønnsart har manglet verdien "Timelønn" og "Tilleggslønn", hvordan får jeg endret slik at dette er med i filen?  - En endring på lønnsart vil ikke medføre retroaktive endringer og dette må rettes manuelt. Det må da opprettes en ny lønnsart, som da har riktig verdi "Timelønn" eller "Tilleggslønn". Denne lønnsarten skal ikke være avkrysset for "Til Utbetaling" og ikke ha noe verdi i "Innberetning A-melding". På denne lønnsarten rapporterer du det manglende grunnlaget.    Må jeg som lønningsansvarlig passe på om ansatte går over / under 20% stilling?  - Nei dette skjer ut ifra rapporterte tall.       Tilhørende brukertips Hvordan registrere OTP faktura kostnaden for å få beregnet arbeidsgiveravgift.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎29-10-2018 13:58
Når en bruker i Visma.net endrer navn på sin profil/bruker, vil du få varsel i Visma.net Employee om at det er uoverensstemmelser mellom systemene som må rettes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-10-2018 13:01
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær.  Forutsetninger Funksjonen er kun tilgjengelig for de som har Standard-pakken av Visma.net Payroll Personen som er leder må først være opprettet som en (aktiv) ansatt i firma  Knytte leder til ansatt For å knytte en leder til en ansatt, går du inn på den aktuelle ansatte under "Employees" og deretter inn på fanen “Stilling / Generelle detaljer”. Nederst på siden vil du kunne se et felt som heter “Manager” og en nedtrekksliste hvor du kan velge personen som skal være leder (gitt at forutsetningene over er oppfylt).   Når du har valgt en leder i nedtrekkslisten og lagrer dette, vil lederen automatisk få følgende roller: Absence Manager Timesheet Manager Absence Approver Timesheet Approver Expense Approver   Med Absence og Timesheet Manager rollene vil brukeren kunne se sine ansatte i kalenderen i Calendar. I tillegg vil brukeren kunne registrere og endre på fravær og timer på vegne av den ansatte.   Arbeidsflyt i Approval Når en leder blir tilknyttet en ansatt i Employees, blir det automatisk konfigurert arbeidsflyter i Approval basert på at lederen skal være godkjenner for den ansatte. Dersom det ikke finnes noen arbeidsflyter fra før i Approval, blir det opprettet en standard arbeidsflyt for hver tjeneste (Absence, Time og Expense).   Arbeidsflyten er bygd opp ved bruk av innstillingen “Basert på godkjennerrettighetene for den ansatte”, og rollen som er valgt er rollen som heter “C3D3 Manager Approval Role”. Lederen som er tilknyttet en ansatt i Employees har denne rollen.   Dersom du ønsker å redigere på arbeidsflyten, f.eks. legge til et ekstra steg hvor lønningsansvarlig godkjenner, kan du gjøre dette. Velg “Legg til trinn” og velg “Bruker listen jeg har oppgitt. Deretter kan du legge til brukeren som er lønningsansvarlig som en generell regel:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎03-10-2018 10:41
For at de ansatte skal få tilgang til tjenestene i Visma.net, må de opprettes som brukere. Her følger en veiledning for hvordan dette gjøres. 
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
Det kan være flere grunner for at e-postadressen som ligger under ansatt ønskes endret. Grunnene kan være:   1- Den ansatte ønsker å benytte en annen e-postadresse enn den som er lagt inn.     Den ansatte logger seg på Visma.net, gå inn på "Mine opplysninger" ("Min profil", oppe i høyre hjørnet)  - Klikk på "endre e-postadresse", angi nytt brukernavn - Det sendes en e-post til det nye brukernavnet hvor bruker må bekrefte endring av brukernavn Det gjøres ingen endring i Payroll.    2- det er lagt inn feil e-postadresse på den ansatte og Visma.net bruker er opprettet med denne.  - Da må det meldes sak til Visma support, som gjør det mulig å endre adressen i Payroll.   
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Employees er tjenesten i Visma.net Payroll med mest informasjon. Over tid vil denne informasjonen endres, og det kan derfor være greit å vite hvordan du kan sjekke de historiske verdiene, og evt. endre disse. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019