Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Visma.net Expense  Benytter firmaet tjenesten Visma.net Expense knyttet til lønnssystemene Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, så må denne integrasjonen avsluttes korrekt før Visma.net Payroll settes opp.  Fra versjon 5.21.4 / 5.22.1 (2874) av Huldt & Lillevik (utgitt desember 2021) kobles integrasjonen automatisk fra firma for firma når man går gjennom bestillingsrutinen med knappen “Flytt til Payroll”. Når siste firma med integrasjon på kundeforholdet er koblet fra, deaktiveres også selve integrasjonen for kundeforholdet.    MERK! Kunder av Visma Lønn med integrasjon til visma.net anbefales å vente til versjon 17.00 er relaset (30/6-22).   Før oppstart av Visma.net Payroll påstartes bør/må firmaet ha:  Alle reiseregninger/utleggsrefusjoner som er påbegynt må enten:  godkjennes i Visma.net Approval, og leses inn i allerede benyttet  lønnssystem for utbetaling slette påbegynte reiseregninger/utleggsrefusjoner, samt lese inn allerede godkjente dokumenter inn i benyttet lønnssystem for utbetaling.  Fjerne brukerrollene “Expense Regular User” og “Expense Approver” på brukere i Visma.net Admin for å forhindre brukere i å få tilgang til opprette nye reiseregninger/utleggsrefusjoner for nytt oppsett mot Visma.net Payroll er fullført. (Anbefales!) Sørget for at ansatte man ikke ønsker skal fremkomme i Visma.net Payroll står som “Inaktive” i Visma.net Expense. Ved å registrere inn sluttdato på ansatte i Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, så vil de ansatte stå som “Inaktive” i Visma.net Expense, og ikke fremkomme i Visma.net Payroll når dette aktiveres (Anbefales!) Slett kobling for firmaet mellom firma i lønnssystem og firma i Visma.net. Handlingen utføres i Visma.net Settings under “Integrerte bedrifter”. Slett kobling for brukere mellom bruker i lønnssystem og bruker i Visma.net. Handlingen utføres i Visma.net Settings under “Integrasjonsbrukere”. Når du sletter integrasjonsbruker vil du senere kunne velge Lag bruker i Employees slik at rollene settes automatisk. Dette anbefales for mindre firmaer. For større firmaer med mange ansatte kan det være enklere å sette rollene manuelt i Admin ved å lage brukergruppe med brukerroller. I disse tilfellene skal du ikke fjerne kobling til integrasjonsbrukere. Slå av de tjenester som er aktivert for firmaet i Visma.net Admin knyttet til Visma.net Expense, f.eks. Visma.net Expense og Visma.net Approval.   Visma.net Calendar Før migrasjonen starter, må alle fraværssøknader og timelister være håndtert i Approval som Godkjent eller Avvist.
Vis hele artikkelen
07-06-2022 10:12 (Sist oppdatert 07-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 146 Visninger
Du kan nå sette opp mva koder i Expense og knytte til aktuelle utleggstyper. Det gjøres ingen kalkulering av MVA i Expense. Hensikten med løsningen er at du kan sende MVA-kode med transaksjonen til økonomisystemet via Visma.net Payroll. I Expense viser MVA koder på utlegg i transaksjonsoversikten. I tillegg sendes koden videre til Payroll og er inkludert i regnskapsformatet “Huldt & Lillevik Standard”.
Vis hele artikkelen
07-01-2022 10:56 (Sist oppdatert 30-03-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 981 Visninger
Grunnet inføring av fordelsbeskattning på deler av diettberegning må du / ditt firma gjøre noen valg. Generelt vil Visma nå si at hvis ditt firma fortsetter å utbetale diett etter statens reiseregulativ i 2018, gjør endringen i reglene at det å få ansatte til å føre dette korrekt blir veldig utfordrende. Og mye ekstra arbeid for lønningsansvarlig. Hvis firmaet skal fortsette å følge og utbetale etter statens reiseregulativ, anbefaler vi  at alle ansatte i firma benytter reiseregningssystemet Visma.net Expense. Dere som bruker Visma.net Payroll har Expense inkludert i tjenesten. Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll.    MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler. Registrere manuelt i Payroll Ønsker du å registrere diettgodtgjørelse manuelt i Payroll er det ingen automatikk på lønnsartene slik at lønnsart for skattefri og skattepliktig del må registeres manuelt.    Når denne artikkelen publiseres er det ikke kjent hva statens reiseregulativ sine satser blir. I eksempelet er det bruk kr 733 som sats.     Diett med overnatting - Hotell Norge (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 164 32750 569 32200   Diett med overnatting- Pensjonat, uten kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 574 32750 159 32350   Diett med overnatting - Privat eller hybel/brakke med kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 733 32750 Ikke tillatt å betale skattefritt på disse godtgjørelsene x Merk! Nattillegg innland og dagdietter innland/utland vil fortsatt være skattefritt.    Måltidsfradrag Skal trekkes fra både det trekkfrie og trekkpliktige beløpet.   Hotell - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 164 - 33 = 131 32750 569 - 114 = 455 32200   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 574 - 115= 459 32750 159 - 32 = 127 32350   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (trekkfri sats benyttes) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 165 - 33 = 132 0 x 165 - 33 = 132 32350  
Vis hele artikkelen
28-12-2017 13:16 (Sist oppdatert 23-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1765 Visninger
Innstillinger for reiseregninger må fortsatt vedlikeholdes i Expense. Her kan du sette opp innstillinger for visning og endring av kostnadsbærere ved registrering av reiseregninger, eller sette opp innstillinger for beregning av diett eller ikke.  
Vis hele artikkelen
07-02-2018 11:55 (Sist oppdatert 16-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2384 Visninger
Når en reiseregning er godkjent i Approval, er det ikke mulig å gjøre endringer. Korrigeringer må derfor gjøres i Payroll, ved å korrigere beløpet på aktuelle lønnsarter. Du må da sette på haken for Transaksjon på lønnsarten(e) som brukes i Expense. Når haken for Transaksjon står på er det mulig å registrere lønnsarten som en variabel transaksjon i Employees | Transaksjoner | Variable. Legg inn transaksjonen med negativt fortegn for å endre/slette det som kommer fra Expense.   Korreksjon Elektronisk kommunikasjon fra Expense: Samme fremgangsmåte brukes også hvis en ansatte feilaktig har lagt inn et beløp på utleggstypen Bredbånd / Telekommunikasjon i Expense. Denne utleggstypen skal kun brukes dersom den ansatte får refundert faktura til bredbånd/telekommunikasjon og påvirker grensen på 4.392 for Elektronisk kommunikasjon. Vi ser at denne utleggstypen ofte blir brukt feil, f.eks. ved kjøp av telefon.  Løsningen er da å registrere lønnsarten 23100 Elektronisk kommunikasjon utgiftsgodtgjørelse som en variabel transaksjon til minus, og legge inn beløpet til + på lønnsart 33000.   Siden det beregnes forskuddstrekk på ytelsen inntil 4.392 vil tidligere trukket forskuddstrekk av beløpet bli tilbakebetalt.       NB! For å unngå slike feilføringer anbefales det at det opprettes en egen utleggstype for kjøp av telefon/utstyr til telefon i Expense.   
Vis hele artikkelen
02-06-2020 09:08 (Sist oppdatert 14-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1266 Visninger
I Visma.net Expense finnes funksjonen "Betalt av arbeidsgiver". Før denne kan tas i bruk, må den settes opp korrekt slik at betløpet som er betalt av arbeidsgiver, ikke bli utbetalt til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
24-10-2017 11:33 (Sist oppdatert 20-08-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1885 Visninger
Ved mer enn 20 vedlegg på en reise, må vedleggene splittes i flere reiseregninger / utlegg. 
Vis hele artikkelen
28-06-2018 14:25 (Sist oppdatert 27-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2124 Visninger
22. juni ble det besluttet et nytt reiseregulativ for statens satser.
Vis hele artikkelen
27-06-2018 14:21 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1087 Visninger
Guide til hvordan du kan se kostnadsbærere i Expense.
Vis hele artikkelen
16-03-2018 11:50 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1711 Visninger
Dersom du som ansatt har fått en reise eller utlegg godkjent kan denne ikke slettes og du må gjøre følgende: 
Vis hele artikkelen
06-12-2018 12:57 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1418 Visninger
Under ansatte vil du se alle ansatte som er aktive i Visma.net Expense. Her kan du også se hvilke ansatte som er aktive eller inaktive. Ansattopplysninger blir vedlikeholdt i Employees.
Vis hele artikkelen
16-03-2018 11:46 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1926 Visninger
Alle typer i Expense ligger forhåndsdefinert med en lønnsart fra Payroll. I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å gjøre endringer her, men vi anbefaler at du ser over at de typene dere benytter er koblet mot riktig lønnsart under «Kjøring», «Diett» og «Utlegg».  
Vis hele artikkelen
07-02-2018 11:22 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1802 Visninger
Rapporter du kan ta ut i Expense
Vis hele artikkelen
07-02-2018 12:13 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1837 Visninger
Veien til Visma.net Payroll