Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎22-05-2019 09:42
Hvis ditt firma skal sende sammenstillingsoppgaven både fra "gammelt" lønnssystem og Visma.net Payroll, trenger du kun å å registrere inngående saldo, se informasjon her.   Hvis ditt firma har byttet til Visma.net Payroll og du ønsker å sende sammenstillingsoppgaven kun fra Payroll, må du gjøre følgende.   Opprett nye lønnsarter som tilsvarer de Inntektsbeskrivelsene det du har rapporter fra "gammelt" lønnssystem. Hvilke Inntektsbeskrivelser som er benyttet ser du på f.eks. A07. Når du lager ny lønnsart, ikke kopier, men velg "Start med blank".  Kryss av for "Variabel" og "Rapportering til A-melding" i fanene "Generell informasjon" Kryss av for "Inngående Saldo" og "Utelat fra lønnsslipp" i fanen "Visning". Legg til korrekte korrekte verdier i fanen "Innberetning A-melding". Lønnsarter for inngående saldo blir ikke med på regnskapsbilaget, så disse skal derfor ikke ha konto. Registrer opplysninger på den enkelte ansatte i Employee i fanen "Transaksjoner, Inngående saldo".  Legg inn aktuelt beløp, og benytt gjerne datoen for oppstart Payroll som transaksjonsdato. Husk at eventuelle trekk må registreres med minusbeløp.   Vær oppmerksom på at transaksjonene blir oppdatert først når du har bekreftet neste lønnskjøring. Du kan kontrollere dine registreringer ved å ta ut rapporten " Sammenstilling til inntektsmottaker" i lønnskjøringen.    MERK! For å få legge inn feriepenger som skal utbetales, se dette brukertipset.   Tilhørende brukertips Lønnsart beskrivelse av de forskjellig felt Inngående saldo som ikke skal være med ut på sammenstillingsoppgaven. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎29-05-2018 11:40
Visma.net Payroll er datostyrt og her skal vi gå gjennom hva dette betyr.    Transaksjoner For at transaksjoner skal beregnes fra en gitt dato må det være huket av for datostyring på lønnsarten. Lønnsarter som har hake for datostyring er lønnsarter som må legges inn som faste transaksjoner under Employees / Oversikt / Den ansatte / Transaksjoner / Faste. Når du velger å legge inn en lønnsart som er datostyrt må du tenke på hvilken fra dato du velger slik at transaksjonen beregner riktig beløp. F.eks. hvis vi legger inn en transaksjon for kantinetrekk med fra dato 01.05.2018: Payroll vil da beregne kantinetrekket for hele måneden slik at det i dette tilfelle vil bli trekt 400 kr på den ansatte:   Hvis du legger inn en dato midt i en måned så vil Payroll beregne hvor mye den ansatte skal trekkes fra denne dagen. I dette eksempelet legger vi inn at kantinetrekket gjelder fra 15.05.2018. Summen som blir trekt i lønnskjøringen blir dermed 219,35:   Det er derfor viktig å være klar over hvilke datoer du legger inn på en transaksjon slik at den ansatte får riktig lønn.    Merk! Datostyringen på transaksjoner gjelder kun lønnsarten som ligger under Employees / Oversikt / Den ansatt / Transaksjoner / Faste, og som har hake for datostyring på selve lønnsarten. Dette gjelder ikke variable transaksjoner.    Datostyring på innstillinger Også når du endrer på noen innstillinger i Visma.net så vil du få spørsmål om hvilken dato denne endringen skal gjelde fra. Her er det også viktig å ta ett valg når denne endringen skal gjelde fra. F.eks. hvis vi endrer antall timer pr uke til 35 og velger at denne endringen skal gjelde fra 11.05.18, da vil timelønnen til den ansatte bli høyere fra 11.05.18. La oss si at en ansatt har en timelønn på 307,69 når du benytter 37,5 timer pr uke.   Hvis vi da endrer til 35 timer pr uke på employees / innstillinger / selskapsinnnstillinger / diverese f.o.m. 11.05.18.   Da blir timelønnen til den ansatte endret til 329,67.    Når den ansatte da registrerer timelønn så vil den ansatte få 307,69 kr timer t.o.m. den 10.05.18 og 329,67 kr timen f.o.m. den 11.05.18.   Det er også datostyring på de innstillingene du kan gjøre i Calender. F.eks. hvis du skal endre ferieavtale på den ansatte så må du velge om det skal gjelde fra nåværende versjon eller en valgt dato.  Hvis du her velger å endre fra "nåværende versjon" så vil endringen gjelde fra sist gang du gjorde en endring her. Har du ikke endret noe her enda så vil endringen gjelde fra da du tok i bruk Visma.net. Velger du i "ny versjon fra" så må du legge inn den datoen du vil at endringen skal gjelde fra. Hvis du sier at du skal endre ferieavtalen fra 12% til 10,2% så er det viktig å velge riktig dato slik at endringen kommer på riktig år. Hvis du skal endre fra 2018 så velger du en dato i 2018 slik at feriepengene og trekket for ferien ikke blir endret for tidligere år.         
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Standard i Visma.net Payroll er at forskuddstrekket ikke blir kontert på regnskapsrapport/fil. For at forskuddstrekket skal bli kontert må du endre oppsettet på lønnsarten.   Fremgangsmåte: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 90050 Sum Forskuddstrekk. Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre » . Angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon » . Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden du skal kjøre neste lønn. (NB! Dersom du også endrer konto/kontotype, så husk å angi samme endringsdato) Legg inn kontotype 10300 - Bank på debet og kontotype 10400 - Bankinnskudd skattetrekk på kredit.   Klikk «Lagre».
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:02
Her får du en veildning på hvordan du kan opprette en ny ferieavtale. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:01
Du kan endre de standard ferieavtalene som lligger forhåndsdefinert i systemet. Her får du en veildning på hvordan du endrer en standard ferieavtale. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎12-04-2019 13:15
  Velkommen til Visma.net Payroll, vi vil gjerne hjelpe deg med å sette opp systemet!   Merk: Vi anbefaler at du lagrer denne siden som bokmerke i din nettleser til du har fullført denne guiden.   I denne oppstartsguiden vil vi ta deg gjennom de stegene som du må fullføre før du kan gjøre  din første lønnskjøring.     A: Bankavtale Med en godkjent bankavtale vil du ha muligheten til å gjøre automatisk utbetaling av lønn i systemet gjennom din bank. Det er din bank som vil godkjenne denne avtalen. Før du setter opp integrasjonen mellom banken din og systemet, må du printe utfyllingsskjema for bankavtalen, fylle ut denne og sende denne til din bank for godkjennelse.   -> Gå til  denne siden, finn avtalen til din bank og print ut avtalen.    Husk: Når du har printet ut og fylt ut bank avtalen, må denne sendes til godkjennelse i banken.     B: Sett opp bankintegrasjon i Visma.net Payroll Når bank avtalen er godkjent av banken, må avtalen settes opp under Autopay tjenesten. I Autopay fyller du ut informasjonen fra bank avtalen inn i  feltene. Når du har fullført utfyllingen av feltene i AutoPay , er bankintegrasjonen aktivert i systemet.   -> Gå til AutoPay for å sette opp bankintegrasjon     C: Sette opp ansatte Husk: du kan gjøre dette steget før “B” mens du venter på at banken skal godkjenne avtalen.   Før du kan gjøre en lønnskjøring, trenger du å sette opp ansatte i systemet under tjenesten som heter “Employee”. I denne tjenesten vil du finne all informasjonen du trenger om ansatte som personalinformasjon, lønn, skatt, pensjon med mer. Visste du også at: de ansatte kan registrere timer og fravær i Visma  Employee appen? En leder eller lønningsansvarlig må godkjenne det som legges inn av den ansatte før timene/fraværet blir inkludert i lønnskjøringen.   Å registrere ansatte i appen er en del av å sette opp ansatte i “Employee” tjenesten.   -> Gå til Employee for å sette opp ansatte      D: Koble ansatte til Calendar Med Calendar kan du få en oversikt over når ansatte har registrert timer, sykedager, ferie annet fravær. Ansatte i selskapet kan registrere timer og fravær når er er koblet til Calendar. Husk: Ansatte må være satt opp som en ansatt før du kan koble de mot Calendar.   -> Gå til Calendar for å koble til ansatte      E: Gjør din første lønnskjøring Nå er det tid for å gjøre din første lønnskjøring. Lønnskjøring gjøres under Payroll tjenesten.   -> Gå til Payroll for å gjøre din første lønnskjøring      Support og hjelp Ta gjerne kontakt med oss på  skysupport@visma.com eller telefon 21 89 64 04 mellom 08:00 - 18:00 (Man-Fre). Du kan også chatte med oss nederst på siden her.    Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Visma.net Payroll her.    Du kan også finne en guide om hvordan du bruker mobil appen her.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-04-2019 13:15
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
av Reverta Al-Safar VISMA
Det kom nye regler for skatt av fordel ved privat bruk av yrkesbiler i 2016. Reglene gjelder for arbeidstakere som bruker følgende yrkesbiler: Varebil klasse 2 eller Lastebiler under 7501 kilo Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller: Sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag Individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk, som dette brukertipset tar for seg. Metoden for individuell verdsettelse innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer med en sats på kr 3,40 (pr. 2019) per km. Med private kilometer menes: Kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og Annen privat kjøring For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring utover det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over. I Payroll så løses dette på følgende måte: 1. Varebilen må være opprettet som en firmabil i “Bilregisteret”, med typen “Varebil klasse 2/lastebil < 7501 kg”: TIPS-Det er feltet "Navn" som vises når du skal velge bil inne på de ansatte. Det er derfor en fordel om du legger inn et navn som gjør at du kjenner igjen bilen.    2. Deretter må denne bilen knyttes til den ansatte. Når bilen er valgt, kan du nå velge å enten bruke beregningsmetoden “Listepris” (sjablongmetoden) eller “Kilometer per måned”. For individuell verdsettelse må du her velge “Kilometer per måned”:   3.  Når denne metoden velges, må du deretter legge inn en variabel transaksjon, for å få registrert antall kilometer. Lønnsarten som skal benyttes heter “310260 - Kilometer Yrkesbil klasse 2 / Lastebil < 7501 kg”. MERK!  Les mer om denne lønnsarten under . Du trenger kun å registrere dato og antall, da satsen (3,40 pr. 2019) hentes fra et skript som ligger på lønnsarten: 4. I lønnskjøringen vil du kunne se utregningen:    5. I a-meldingen vil denne lønnsarten bi innrapportert med følgende beskrivelse:    MERK! Om lønnsart 310260: Lønnsart 310260 er en vanlig variabel lønnsart som ikke har noen validering og som dermed kan benyttes når som helst. Det vil si at lønnsarten kan benyttes selv om det ikke er knyttet noen firmabil til den ansatte. Dette vil føre til at a-meldingen vil feile, da det ikke finnes noen registreringsnummer. Det er også mulig å bruke denne lønnsarten selv om du har valgt å bruke sjablongmetoden.   Hvis du benytter denne lønnsarten feil, det vil si benytter lønnsarte uten at det er lagt opp yrkesbil på den ansatte, vil a-meldingen feile.   Hvis du har brukt lønnsarten feil, må følgende gjøres for å rette: lagt til firmabil på den ansatte så må en ny lønnskjøring opprettes for å generere ny a-melding   Relaterte brukertips: Bilregister
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-03-2019 15:42
Alle typer i Expense ligger forhåndsdefinert med en lønnsart fra Payroll. I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å gjøre endringer her, men vi anbefaler at du ser over at de typene dere benytter er koblet mot riktig lønnsart under «Kjøring», «Diett» og «Utlegg».  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎01-03-2019 15:47
Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 12:14
Hvordan opprette en AutoPay avtale i Visma.net
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:33
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Calender / Innstillinger / Innstillinger ansatt / Ansatt Når standard ferieavtale er valg er det denne som blir lagt til på alle ansatte. Dersom du har opprettet en ny ferieavtale som skal knyttes til en eller flere ansatte, må denne derfor nå knyttes til disse ansatte.   Klikk på den aktuelle ansatte i listen. Du vil da få opp et nytt bilde.   Klikk på «Endre» for å endre ferieavtalen til den ansatte.   Velg om du ønsker å knytte den nye ferieavtalen til den ansatte fra en gitt dato, eller om denne skal være gjeldende også tilbake i tid. Hvis du ikke har tatt i bruk systemet før man skal endre ferieavtalen kan du velge "I nåværende versjon". Hvis systemet er tatt i bruk bør du velge "I ny versjon fra" og legge inn datoen endringene gjelder fra, med mindre den faktisk skal ha tilbakevirkende kraft. Dersom «I nåværende versjon» velges vil dette kunne medføre rekalkuleringer på ferieberegning tilbake i tid.   Dersom du velger «I nåværende versjon» og versjonen er brukt i systemet tidligere, vil du varselet som vist over. Dette vil kunne medføre rekalkuleringer. Du kan nå endre ferieavtalen i feltet ferieavtale.   Ønsker du å opprette en ny ferieavtale, se veiledning for dette her.  Har du ansatte med reduserte stillinger, hvor den ansatte f.eks. har fri en eller flere dager i uken, må du også endre feriedagene til den ansatte. En veiledning for dette finner du her.    For å gå videre til neste steg i oppsettet, klikk her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:31
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:14
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:04
Det ligger allerede et forhåndsdefinert lønnsartregister i systemet. Du bør se igjennom disse og gjøre eventuelle justeringen hvis nødvendig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:27
Til motsetning fra Kreditorer er Skatteoppkrevere kommuner som sender krav til ansatte i ditt firma. Skatteoppkrevere må også registreres i systemet ditt for å kunne knyttes til de ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 10:27
I visma.net dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:24
Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og instutisjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:22
Dimensjonsverdier er de ulike kostnadsbærerne i firmaet, f.eks. Administrasjon og Produksjon. Denne veiledningen tar deg gjennom oppsettet for å legge opp de ulike dimensjonsverdiene i firmaet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:20
Dimensjonsdefinisjoner er type kostandsbærer i Payroll. Under hver dimensjonsdefinisjon (f.eks. Avdeling), kan du ha flere dimensjonsverdier (f.eks. Økonomiavd., Administrasjonsavd., Produksjonsavd. o.l.). Her får du en veiledning på hvordan du legger opp dimensjonsdefinisjonene. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019