Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Korrigere utleggstrekk (trekk pga. restskatt) når dette er trukket og rapporter i A-meldingen i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
01-10-2021 08:22 (Sist oppdatert 22-11-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 3221 Visninger
Når vi skriver "etterskuddslønn" er dette en løsning for firmaer som utbetaler f.eks. fastlønnen opptjente i mars,  og utbetaler denne i April. Det er kun i denne situasjon det er nødvendig å bruke "etterskuddslønn" funksjonen i Payroll. Firmaer som utbetaler fastlønnen i den måneden den er opptjent skal ikke bruke "etterskuddslønn".  Timelønn er alltid etterskuddsvis og trenger ingen endring på kjøringen.   Det har nå kommet støtte for å bedre håndtere etterskuddslønn i Payroll. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med denne artikkelen før du setter opp innstillingene for etterskuddslønn i ditt selskap. Vi gjør oppmerksom på at firmaer som allerede bruker Payroll i dag vil få en "overgangsmåned" hvor noe må håndteres manuelt. Her anbefaler vi at det settes av god tid til oppsett og kontroll. For helt nye firmaer er det også en del å være oppmerksom på. I denne artikkelen går vi generelt gjennom funksjonaliteten.   Vil du se hvordan sette opp innstillingene i ditt selskap? 1. For deg som bruker Payroll i dag 2. For deg som setter opp helt nytt firma Innstillinger Innstillingene for etterskuddslønn defineres to forskjellige steder: Lønnsartnivå og på lønnskjøringer. Dette gjør løsningen fleksibel og du kan selv gjøre tilpasninger på hvordan dette skal fungere. På lønnskjøringer Lønnskjøringer kan defineres om de skal håndteres “etterskuddsvis” eller ikke. Det vil si at du kan f.eks ha en lønnskjøring i måneden for timelønnede personer som bruker “etterskuddslønn” reglene. Og en annen kjøring i samme måned for f.eks fastlønnede som ikke bruker etterskuddslønn regler. På innstillingene til en lønnskjøring har det nå kommet en hake “etterskuddslønn” Merk: denne er foreløpig kun synlig i gammelt grensesnitt.   Dersom du skal aktivere etterskuddslønn for alle kommende lønnskjøringer går du til: Payroll | Innstillinger | Lønnskjøringer. Klikk deg inn på neste åpne lønnskjøring. Husk å huk av valget “Vis rekke av lønnskjøringer”. Klikk Endre Sett på haken Etterskuddslønn Lagre   På lønnsarter Lønnsarter vil ha en hake “Etterskuddslønn” i fanen visning. Dette defineres av utvikling på standard lønnsarter   Standardoppsett De aller fleste standard lønnsarter blir oppdatert med å få haken “etterskuddslønn” slik at de følger disse reglene. Det er også opp til hver enkelt kunde å endre disse innstillingene på lønnsarter om ønskelig. Merk: For deg som ikke har etterskuddslønn, har ikke denne haken på lønnsarter noen betydning. For deg med  egenopprettede lønnsarter må man inn å sette på haken på de lønnsartene du ønsker skal håndteres med etterskuddslønn regler. Merk: Lønnsarter for forskudd og lønnsarter for reiseregninger (Expense) har ikke haken “Etterskuddslønn” som gjør at de kan kjøres fortløpende. Denne innstillingen kan endres om ønskelig.   Kontantprinsippet Når man aktiverer innstillingene for etterskuddslønn blir reglene på lønnsarter i forhold til rapporteringsperiode enda mer aktuelle enn tidligere. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med denne artikkelen for å få en oversikt over reglene i forhold til hvordan en transaksjon/lønnsart rapporteres. “Retro” transaksjoner vil ikke nødvendigvis si at det rapporteres “retroaktivt”. Normalen er at kontantytelser følger kontantprinsippet så lenge det er positiv transaksjon (utbetaling). Trekk-lønnsart skal også følge kontantprinsippet. Vær oppmerksom på at naturalytelser vil alltid rapporteres på opprinnelig periode. Vi kommer tilbake til det under og hvordan du forholder deg til det:   Naturalytelser Lønnsarter for naturalytelser vil som standard ha haken “etterskuddslønn” aktivert. Det vil si at i en lønnskjøring med utbetaling i mai, vil du få med transaksjoner datert april (og evt. tidligere). Vær oppmerksom på: I henhold til reglene skal naturalytelser rapporteres inn i opprinnelig periode - som i eksempelet over vil si april. Dette medfører at du i mai lønnskjøring vil få en A-melding for april med innrapportering av naturalytelsene. Dersom man ikke ønsker dette kan en løsning være å skru av haken “Etterskuddslønn” på naturalytelse lønnsarter. Det gjør at i en mai lønnskjøring blir transaksjoner for mai generert, og du vil ikke få retro A-melding.   Utbetalingtidspunkt Ting i systemet som forholder seg til utbetalingstidspunktet/utbetalingsdato: Feriepenger/trekk i lønn for ferie. Dersom ferieavtalen sier juni som utbetalingsmåned så vil feriepengene dukke opp i lønnskjøring som har utbetalingsdato juni. Skattekort: Hvis en ansatt får nytt skattekort fra mai vil skattekortet oppdateres i lønnskjøringen som har utbetalingsdato i mai (transaksjoner for april. Merk: Naturaytelser som bruker opprinnelig periode som rapporteringsperiode, vil hente verdier fra skattekort for aktuell periode. F.eks en transaksjon på naturalytelse som har transaksjonsdato i april, vil bruke skattekort for april. Halv skatt. Hvis innstillingene for halv skatt sier desember, vil det bli generert halv skatt i lønnskjøringen som har utbetalingsdato i desember. Andre trekk (kreditorer). Trekk som er registrert med dato i mai vil bli trukket i lønnskjøring med utbetalingsdato i mai (transaksjoner fra april). Merk: Ansatt som slutter 30. April vil bli trukket i lønnskjøring i mai hvis det ikke er angitt sluttdato på trekket. Fagforeningstrekk. Trekk som er registrert med dato i mai vil bli trukket i lønnskjøring med utbetalingsdato i mai (transaksjoner fra april). Merk: Ansatt som slutter 30. April vil IKKE bli trukket i lønnskjøring i mai. Er det ønskelig å trekke fagforeningstrekk på den ansatte i en måned etter personen har sluttet må manuell lønnsart benyttes.   Vær oppmerksom på: Haken på lønnskjøringer kan foreløpig kun definere i gammelt grensesnitt. Skatt blir beregnet for hele måneden - det vil si at hvis du har 2 måneder som utbetales i samme måned vil det ikke håndteres riktig. Dette er en problemstilling som det jobbes med å løse (spesielt aktuelt i desember for de som kjører 2 lønnskjøringer i desember). Slik det er nå må skatt eventuelt korrigeres manuelt med 89010 - Ekstra skatteetrekk. En bug i systemet gjør at lønnsartene for ekstra skattetrekk ikke følger kontantprinsippet (89010 og 89000) når de kommer fra tidligere periode (etterskuddsvis). Anbefaling inntil videre er å skru av haken "Etterskuddslønn" på disse lønnsartene slik at de blir generert med dato i samme periode som utbetalingsmåned. Innstillingene for etterskuddslønn finnes ikke i onboarding wizarden. Det vil si at innstillingene må aktiveres etter at firmaet er satt opp. Vil på et tidspunkt bli en del av oppstartsveiviseren. Det er per nå ingen god visning av at en lønnskjøring er huket av etterskuddslønn regler. Du må inn på innstillingene til lønnskjøringen for å se dette. Anbefaling Vi anbefaler alle kunder som i dag skal aktivere innstillingene for etterskuddslønn å beregne ekstra god tid til forberedelser og oppsett av første lønnskjøring. Kontroller første lønnskjøring med etterskuddslønn grundig!   Relaterte brukertips Rapporteringsperiode
Vis hele artikkelen
16-05-2023 10:56 (Sist oppdatert 17-11-2023)
 • 0 Svar
 • 6 liker
 • 2008 Visninger
Import av skattekort fra Altinn i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
30-04-2021 14:56 (Sist oppdatert 15-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4050 Visninger
Arbeidsgiveravgiften blir normalt beregnet ut i fra kommunen (sonen) hvor virksomheten er er registrert. Dersom foretaket omfattes av reglene om ambulerende virksomhet, blir arbeidsgiveravgift beregnet etter en annen sone enn der foretaket er registrert. Her finner du fremgangsmåten i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
30-04-2021 09:46 (Sist oppdatert 03-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2068 Visninger
Hvordan få til rapportering av lønn utland i Visma.net Payroll.  Opptjeningsland.
Vis hele artikkelen
20-08-2021 07:51 (Sist oppdatert 02-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2547 Visninger
I dette brukertipset kan du lese mer om hvordan du kan lage bankfil i Visma.net Payroll som kan lastes opp i nettbanken.
Vis hele artikkelen
05-10-2021 09:51 (Sist oppdatert 30-10-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 3744 Visninger
Etterskuddslønn i Payroll, nytt firma, ved oppstart.
Vis hele artikkelen
25-05-2023 10:58 (Sist oppdatert 03-10-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 926 Visninger
Hvordan registrere premie til for OTP / AFP i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
02-12-2021 10:43 (Sist oppdatert 14-09-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 3917 Visninger
Bokføre fastlønn på forskjellige hovedbokskontoer i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
25-11-2021 14:50 (Sist oppdatert 27-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1571 Visninger
Visma.net Financials krever kostnadsbærere på alle transaksjoner mot de fleste kontoer. Dersom dette mangler vil overføring av filen til Financials resultere i en feilmelding, f.eks. 'Prosjekter' av 'SubCD' finnes ikke i systemet. I dette tilfellet indikerer det at en eller flere transaksjoner mangler Prosjekt.   For å finne ut hvilken transaksjon dette gjelder anbefales det å ta ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert, med antall og kostnadsbærer" og se etter transaksjon(er) som ligger uten kostnadsbærer. Legg deretter til kostnadsbærer på transaksjonen/ansatt hvor dette mangler.   Dersom du ikke har bekreftet lønnskjøringen enda, vil du få med endringene på lønnskjøringen, og kan forsøke å sende filen på nytt. Er betalingen allerede bekreftet anbefales det at endringen gjøres fra og med neste kalendermåned.   For å få overført filen som feilet, kan du midlertidig velge å skru av (fjerne haken) Kontroll på registerverdier i Financials på den kostnadsbæreren som feiler. Du vil da få lest inn filen, og kan endre kostnadsbæreren direkte på transaksjonen i Financials.   NB! Husk å sette haken på igjen, umiddelbart etter at filen er lest inn!   Man kan også få denne feilmeldingen: .... Error: SubID is not found. Sjekk registerinnstillinger hos kunden i Visma net Financials.  Hvis de har oppslagsmåte Etter registerinnstilling, er det nok denne som sperrer.Da må alle kombinasjoner av kostnadsbærere være opprettet på forhånd.     Velg i stedet: Etter segment: Alle tilgjengelige registerverdier. Da vil kombinasjoner med kjente segmentverdier opprettes når det trengs. Hvis segment verdiene ikke finnes må de opprettes i Visma.net Financials først. Relaterte brukertips Oppsett av integrasjon med Financials
Vis hele artikkelen
03-03-2021 13:34 (Sist oppdatert 25-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1936 Visninger
Når du skal utbetale pensjon fra Visma.net Payroll kan du bruke lønnsart 18000 Pensjoner og livrente i arbeidsforhold. Skal du utbetale andre pensjoner, f.eks. barnepensjon eller uførepensjon anbefaler vi at du oppretter en kopi av lønnsart 18000 og endrer lønnsbeskrivelse i fanen Innberetning a-melding.     Lønnsarten for pensjon registrerer du som en fast transaksjon på den ansatte i Employees i fanen Transaksjoner.   Etterbetale pensjon Ved etterbetaling av pensjon skal opplysninger om perioden du etterbetaler for oppgis i a-meldingen.   Eksempel: En ansatt har 8.500 i månedlig pensjon. I juni får du beskjed om at den ansattes pensjon øker til 9.000 med virkning fra 1. mai. For å få korrekt innrapportering gjør du da følgende: Gå til Employees, velg aktuell ansatt og fanen Transaksjoner | Faste. Åpne eksisterende transaksjon. På denne angir du sluttdato 30.04.21. Legg deretter til en ny transaksjon med startdato 01.05.21. Systemet vil automatisk tolke dette som en endring av det faste beløpet og innberette differansen som etterbetaling, i dette eksemplet 500 kr for mai måned. NB! Feltet "En korreksjon?" skal normalt ikke fylles ut. Dette feltet benyttes kun dersom det ikke er en etterbetaling, men en korreksjon fordi beløpet har blitt lagt inn feil. Da velger du Ja i dette feltet.   A-melding På a-melding rapporten vil du se at linjen på pensjon er splittet.   Går du inn i XML filen vil du se at det også rapporteres etterbetalingsperiode som er påkrevde være i a-melding når du etterbetaler pensjon.  
Vis hele artikkelen
04-06-2021 09:55 (Sist oppdatert 21-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 962 Visninger
Når en utenlandsk artist blir skattemessig bosatt i Norge, har arbeidsgiver plikt til å sende opplysninger over lønn mv. som er utbetalt til artisten i inneværende år i perioden før artisten blir skattepliktig bosatt.   Link til skatteetaten Lønn og andre ytelser til utenlandske artister Om artistskatt Lønnsart Du må opprette en egen lønnsart for innberetning av ytelsen. Vi anbefaler at du bruker en eksisterende lønnsart som mal, i dette eksemplet har vi benyttet lønnsart 26000. Gi lønnsarten et beskrivende navn og huk av feltet Grunnlag Arbeidsgiveravgift under Basis i fanen Generell informasjon.   Som standard er denne lønnsarten satt til ikke å vises på lønnsslippen. Ønsker du at den skal vises på lønnsslippen, endrer du innstillingen under Lønnsslipp-informasjon i fanen Visning. Legg eventuelt inn kontoer i fanen Kontering. I fanen Innberetning A-melding legger du inn informasjonen som vist nedenfor:   I fanen Tilleggsinformasjon klikker du Legg til og legger til kodene 2500 Inntektsår, 2600 Oppgrossingsgrunnlag og 2700 Trukket artistskatt. Huk av feltet Påkrevd for alle kodene.   Registrerer transaksjonen på vanlig måte på den den ansatte. Ved registrering må du angi inntektsår, oppgrossingsgrunnlag og trukket artistskatt.     Relaterte brukertips: Opprette lønnsart  
Vis hele artikkelen
20-08-2021 07:49 (Sist oppdatert 21-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 671 Visninger
Hvordan utbetale lønn i Visma.net Payroll via Visma.net Autopay.
Vis hele artikkelen
22-04-2020 09:57 (Sist oppdatert 21-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3250 Visninger
I forbindelse med årsavslutningen kan det være behov for å kjøre en ekstra kjøring for å få innrapportert ytelser som tidligere ikke er tatt med. Du kan opprette så mange ekstrakjøringer du måtte ønske i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
09-12-2019 09:11 (Sist oppdatert 20-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 7125 Visninger
En reduksjon av fordel forsikring gjøre at forskuddstrekket til den ansatt blir redusert og derfor utbetalt. Hvordan unngå dette i Payroll  
Vis hele artikkelen
20-07-2023 08:07
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 331 Visninger
Her finner du hjelp til hvordan du kan beregne halv skatt i november / desember eller endre skattetrekksbeløp på en ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
04-11-2020 08:35 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 4282 Visninger
Her finner du mer informasjon om hvordan du utbetaler forskudd i Payroll.
Vis hele artikkelen
08-02-2022 15:12 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1536 Visninger
Utbetale ytelser til en sluttet ansatt i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
01-08-2022 10:33 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 786 Visninger
Sette opp integrasjon mellom Payroll og Tripletex, 24SevenOffice og PowerofficeGo. 
Vis hele artikkelen
21-12-2022 16:00 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1749 Visninger
Retroaktiv betyr tilbakevirkende, og i Payroll sammenheng betyr en retroaktiv verdi i lønnskjøringen, eller en retroaktiv a-melding, at det er en endring som påvirker en tidligere periode/lønnskjøring. 
Vis hele artikkelen
31-10-2019 15:51 (Sist oppdatert 13-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 7135 Visninger