avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
08-09-2020 11:05 (Sist oppdatert 06-05-2021)
 • 0 Svar
 • 3 Liker
 • 4722 Visninger
Stortinget har vedtatt å innføre en ny kompensasjonsordning for arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Denne ordningen innebærer at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 % av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å forskuttere denne kompensasjonen til arbeidstaker. NAV vil deretter refundere beløpet til arbeidsgiver. Denne lønnskompensasjonen gir ikke rett til feriepenger. Arbeidsgiveravgift refunderes på samme måte som ved refusjon av sykepenger.   Les mer om regelverket og hvem som har rett til kompensasjon på vårt fagområde for Lønn & HR.    Her har du link til NAV sine sider og refusjonsskjema for lønnskompensasjon ved innreiseforbud.    Opprett en ny lønnsart i Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter for denne kompensasjonen, her har vi laget et eksempel på lønnsart for fastlønn. Ta gjerne kopi av standard lønnsart 10000 - Fastlønn. Dersom du har timelønn må du velge Timelønn|Lønn som lønnsbeskrivelse. Evt. opprette to lønnsarter dersom du skal utbetale kompensasjon for både fastlønn og timelønn.   Beløpet som skal utbetales til den ansatte må beregnes manuelt.   I fanen Generell informasjon, fjern haken Datosensitiv og sett på haken Variabel Fjern haken Sykepengegrunnlag og Feriepengegrunnlag   I fanen Visning, sett på haken Transaksjon.   Det er lurt å velge en konto i regnskapet som du ikke har andre ytelser med feriepengeopptjening på. Da letter du jobben ved feriepengeavstemmingen.     Ved kopi av standard lønnsart 10000 - Fastlønn, fjern de to skriptene ved å klikke på x. Endre Beløp til "Påkrevd".
Vis hele artikkelen
04-05-2021 11:37 (Sist oppdatert 28-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 110 Visninger
I Employees under Innstillinger | Pensjon kan du legge til firmaets pensjonsinnretning. Fra 1. januar 2021 rapporteres denne opplysningen i a-meldingen. Du må derfor alltid, som et minimum, registrere navn og organisasjonsnummer til firmaets pensjonsselskap her.   I tillegg kan du velge å automatisk beregne firmaets andel, og trekke ansattes andel til pensjon. I henhold til regelverket kan ansattes trekk ikke være høyere enn firmaets sats, maks totalt 7 %. Det betyr at hvis firmats sats er 2 % kan ansatte trekkes 2 %, men dersom firmaets sats er 4 %, kan ikke ansattes trekk være høyere enn 3 %.   Som følge av at dette - har løsningen følgende begrensning: Du kan velge å beregne kun firmaets andel Skal du trekk ansatte MÅ også firmaets andel beregnes   Klikk Legg til Pensjonsavtale for å opprette en ny pensjonsavtale. Skal du redigere en eksisterende pensjonsavtale klikk på de tre prikkene til høyre for pensjonsavtalen og velg Rediger pensjon detaljer .   Oppgi organisasjonsnummer og navn på pensjonsselskapet. Når du huker av feltene Beregne firmaets andel og Bergen ansattes andel   må du legge inn prosentsats og hvordan trekket skal beregnes. Hva du skal fylle ut her avhenger av firmaets pensjonsavtale. Du velg fra hvilket steg, hvor G = Folketrygdens grunnbeløp , til hvilket steg firmaets andel skal beregnes.  Eksemplet ovenfor innebærer at det skal beregnes fra grunnlag over 1G.  Noen selskaper har en avtale om at det skal beregnes ekstra avsetning for lønn over et visst antall G, som vist i eksemplet ovenfor. Dersom firma ikke har en slik avtale, legger du 0 i disse feltene.   Knytte pensjonsavtale til den ansatte Deretter må du knytte pensjonsavtalen til den ansatte i fanen stilling for  løpende kalkulering av AGA for firmaets andel og eventuelt pensjonstrekk for ansatte.  Klikk + tegnet for å knytte den ansatte til pensjonsavtalen. Firmaets / den ansattes andel vil da automatisk bli kalkulert i lønnskjøringen.   NB! Vær oppmerksom på at systemet vil beregne for alle som er med i ordningen, og ikke har innebygget regelverk med hensyn til alder og stillingsprosent.   Kalkulering i lønnskjøringen Alle lønnsarter som er huket av for Pensjonsgrunnlag i fanen Generell informasjon er med i grunnlaget for beregning. Har du opprettet egne lønnsarter, er det viktig at du kontrollere at feltet er huket av hvis lønnsarten skal inngå i grunnlaget.     Følgende lønnsarter brukes i kalkuleringen. Du bør kontrollere kontering på disse lønnsarten og endre om du ønsker annen kontering.  60020   -  Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel 60030 - Pensjonstrekk, egenandel   Slik vises kalkuleringen i lønnskjøringen:   Legg merke til følgende: I dette eksemplet er pensjonsavtalen satt opp til å beregnes mellom 1 og 12 G. Systemet trekker derfor fra 1/12 G fra pensjonsgrunnlaget til den ansatte. Med utgangspunkt i G pr 01.04.21 blir beregningen av ansattes andel i dette eksemplet  (50.000 - (101.350/12)) * 2% = 831,-. Lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel er satt opp med "Vises ikke" på lønnsslippen. Du må derfor fjerne haken "Synlig på lønnsslipp" for å vise denne i lønnskjøringen.   NB! Når ansatte slutter, bør du vurdere å avslutte  pensjonsavtalen på den ansatte. Dersom avtalen fortsatt er aktiv, og feriepenger utbetales etter at den ansatte har sluttet vil det også bli beregnet pensjon av dette beløpet.     Avstemming Kalkuleringen som gjøres på lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel, er en foreløpig beregning/avsetning av pensjonskostnad. Denne lønnsart innberettes ikke på de ansatte, men er "hardkodet" slik at arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget blir med i a-meldingen under Pensjon.     Vi anbefaler at du avstemmer faktura fra ditt pensjonsselskap med avsetningen på denne lønnsarten pr 31.12, eventuelt løpende gjennom året. Skriv ut rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap som du finner under Rapportere | Standardrapporter i Payroll for aktuell periode. Dersom det er differanse mellom rapportert beløp og faktura fra ditt pensjonsselskap registrerer du dette på lønnsart 60000 - Tjenestepensjon, OTP - firmaets andel - manuell . Er det rapportert for høyt beløp, registrerer du differansen med negativt fortegn.    
Vis hele artikkelen
25-03-2021 16:13 (Sist oppdatert 03-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 549 Visninger
 Når firmaet mottar refusjon fra NAV (sykepenger, feriepenger av sykepenger) så må dette registreres slik at firmaet får redusert arbeidsgiveravgiften. 
Vis hele artikkelen
15-08-2018 15:53 (Sist oppdatert 03-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2015 Visninger
Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   I forbindelse med Coronaviruset har Regjeringen vedtatt å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 10 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no . Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering . Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre . Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold . For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon . Angi Fra dato 10 dager etter at permittering startet. I vårt eksempel hvor permisjonen startet 16.03.20, må du velge fra dato 20.03.20, siden den midlertidige endringene i regleverket trådte i kraft fra denne datoen.  Dersom ansatte permittert fra 20.03.20 og senere, vil lønnsplikten være 10 dager, så hvis ansatte blir permittert fra 23.03, skal fastlønnen stoppes fra 02.04.  NB! Merk at perioden med lønnsplikt fra arbeidsgiver i tid kan bli lenger enn ti dager. Dette gjelder f.eks. der arbeidstaker har deltidsstilling, er delvis permittert eller ved ulike typer arbeidstidsordninger. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor . Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet. NB! Dersom du allerede har stoppet fastlønnen på ansatte på en tidligere dato enn 20.03, kan du endre datoen på transaksjonen. Payroll vil da automatisk utbetale lønn for de dagene hvor lønnen tidligere er stoppet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering
Vis hele artikkelen
16-03-2020 11:41 (Sist oppdatert 03-05-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2261 Visninger
For bestilling av skattekort kan du følge beskrivelsen i artikkelen Lønnskjøring  under overskriften Skattekort.   Bestilling av Skattekort blir ikke oppdatert Dersom Altinn har drifts problemer i det du sender inn en bestilling på skattekort, vil ikke forespørselen bli behandlet, selv om Altinn er opp og går igjen. Du må derfor bestille skattekort på nytt, og dette må gjøres via en ny lønnskjøring.   Fremgangsmåte: Opprette en ny lønnskjøring med samme definisjon/utvalg som lønnskjøringen du ikke får hentet skattekort på. Klikk deretter Endre på den opprinnelige lønnskjøringen (der du ikke fikk hentet skattekort). Klikk Slett for å slette denne lønnskjøringen. Alle transaksjoner flyttes over til den nye lønnskjøringen du har opprettet. Du kan nå bestille skattekort på nytt i den nye lønnskjøringen.   Nyttige lenker: https://www.altinn.no/om-altinn/driftsmeldinger/
Vis hele artikkelen
30-04-2021 14:56 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 171 Visninger
Arbeidsgiveravgiften blir normalt beregnet ut i fra kommunen (sonen) hvor virksomheten er registrert. Dersom foretaket omfattes av reglene om ambulerende virksomhet, blir arbeidsgiveravgift beregnet etter en annen sone enn der foretaket er registrert. Forutsetningen for ambulering er at den ansatte i løpet av en a-meldingsperiode har jobbet mer enn 50% i en annen sone. Ved beregning av prosent, skal antall arbeidsdager legges til grunn.   Fra 2021 skal arbeidsgiver benytte satsen i sonen der arbeidet utføres, både når arbeidstaker ambulerer til en sone med høyere sats og til en sone med lavere sats, enn der virksomheten er registrert.   Vi anbefaler at det opprettes en ekstrakjøring når fordelingen/ambuleringen for måneden er klar, hvor man tar med de ansatte som har ambulert. Registrere på ansatt Hvis en ansatte oppfyller kravene til Ambulerende virksomhet må du legge inn dette som en variabel transaksjon. Velg aktuell ansatt i Employees, fanen Transaksjoner | Variable og klikk Legg til lønnsart .    Velg en dato i måneden det skal ambuleres. Velg lønnsart 109000 - Ambulerende kommune . Legg inn % som er jobbet i annen kommune i feltet Faktor . Har den ansatte jobbet 60% i annen kommune angir du 0,6 i feltet. Velg kommunen den ansatte har jobbet i feltet Kommune.     Beregning i Payroll Lønnen som er grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for denne ansatte vil bli splittet mellom kommunen for din virksomhet og kommunen det er ambulert til, med angitt faktor.   I steget Detaljer i lønnskjøringen  ser du hvordan ambuleringen påvirker arbeidsgiveravgiften. Husk å fjerne haken i feltet Synlig på lønnslipp , slik at lønnsartene vises. I dette eksemplet har den ansatte ambulert til en kommune med sone 0, som medfører at tidligere beregnet arbeidsgiveravgift blir redusert.     A-meldingen  I A-melding ser du at arbeidsgiveravgift er splittet på 2 soner:
Vis hele artikkelen
30-04-2021 09:46 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 118 Visninger
Når du legger inn ansatte i Employees, blir de automatisk knyttet til bedriftens standard ferieavtale. I denne ferieavtalen ligger det et antall feriedager som den ansatte skal avvikle hvert ferieår. Det er viktig å sjekke om den ansatte ligger med korrekt antall betalte eller ubetalte dager for å sikre at den ansatte blir trukket korrekt ifbm. ferieavvikling. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:20 (Sist oppdatert 26-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2575 Visninger
I henhold til ferieloven skal feriepenger først utbetales når ferien tas. Hvis det er fastsatt ferie i permitteringstiden har de ansatte krav på utbetaling av feriepenger. De ansatte må melde ifra på meldekortet sitt at de tar ut ferie. Viser til brukertips fra Fagområdet for Lønn & Hr om  Permittering og feriepenger Det finnes flere måter å løse dette på i Visma.net Payroll:   Ansatt er 100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas Siden den ansatte står inne med “Stopp fastlønn” så kan du ikke utføre ferietrekket på den ansatte. Opprett en ny ferieavtale ved å ta en kopi av ferieavtalen selskapet benytter pr.nå. Velg Desember i feltene utbetalingsmåned for fastlønnede/timelønnede. Dette  gjør at det automatikk for feriepenger forskyves til desember. I feltene " Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie" velger du Ikke ferietrekk. Tildel denne ferieavtalen til de ansatte som er permittert. Endringen skal gjelde fra f.eks 01.01.2021. Det er viktig at du ikke endrer tilbake i tid da dette vil medføre retro for tidligere år.  Se mer om hvordan tildele en ansatt ferieavtale i dette brukertipset Du kan nå utbetale feriepenger manuelt når den ansatte tar feriedagene sine. Dette gjør du ved å legge inn lønnsart “16100 Feriepenger fjorårets” som en variabel transaksjon med ønsket beløp. Legger du ikke inn et beløp så vil Payroll hente fram hele feriepengesaldoen. Dersom den ansatte har tatt ut feriedager, før permittering, så skal lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell brukes for å utføre trekk for disse dagene. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis.   Ansatt er <100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas F.eks. er den ansatte 60% permittert og dermed står inne med “Stopp fastlønn” på 60%. Den ansatte mottar 40% lønn fra selskapet. Følg punkt 1- 5 ovenfor. Utfør trekk i lønn for ferie ved å bruke lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell. I vårt eksempel skal den ansattes ferietrekk være 40% av fastlønnen. Dersom den ansatte har tatt feriedager før permitteringen, skal også disse trekkes på lønnsart 16500. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis.   Hvorfor bruke denne metoden? Ved å bruke denne metoden så forskyver du den automatiske utbetalingen til slutten av året. Da kan du manuelt utbetale feriepenger gjennom året.  Dette gjør at beløpet for feriepenger på den ansatte alltid er oppdatert. Det betyr også at du ikke risikerer å utbetale feil/for mye feriepenger, og feriepengelisten vil alltid være oppdatert med rest feriepenger som står igjen ved delutbetaling. Firma ønsker å utbetale alle feriepenger i juni selv om den ansatte er permittert Du må da opprett en ny ferieavtale hvor du  kun endrer feltene " Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie" til Ikke ferietrekk. Deretter må du knytte de ansatte til denne ferieavtalen.
Vis hele artikkelen
27-04-2020 15:02 (Sist oppdatert 26-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1425 Visninger
Når en ansatt slutter har denne ansatte krav på å få utbetalt alle feriepenger. Både feriepenger opptjent i fjoråret hvis disse ikke er utbetalt og det som er opptjent i år. Her finner du hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
02-01-2019 13:30 (Sist oppdatert 23-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 7308 Visninger
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
06-06-2017 22:19 (Sist oppdatert 23-04-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 7627 Visninger
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling). Her finner du en veiledning på innstillinger i systemet som bør kontrolleres, og evt. endres. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:40 (Sist oppdatert 23-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 4333 Visninger
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Her har du en guide til hvordan du gjør dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
07-06-2018 10:44 (Sist oppdatert 23-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2449 Visninger
Her kan du se hvordan du kan knytte ferieavtalen til de ansatte i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:58 (Sist oppdatert 23-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1526 Visninger
Det kan være flere grunner for at e-postadressen som ligger under ansatt ønskes endret. Her finner du grunner til dette. 
Vis hele artikkelen
13-08-2018 10:16 (Sist oppdatert 22-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1150 Visninger
Vi i Visma ønsker at du, som bruker av våre løsninger, enkelt skal finne den informasjonen du trenger. Her finner du, som er bruker av Visma.net Payroll, full oversikt over alt du måtte ha behov for.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 09:51 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 3187 Visninger
Her finner du en oversikt over informasjonen du må fylle ut på den ansatte. 
Vis hele artikkelen
07-03-2018 14:49 (Sist oppdatert 15-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2472 Visninger
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:44 (Sist oppdatert 12-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2113 Visninger
Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.
Vis hele artikkelen
17-11-2020 10:35 (Sist oppdatert 06-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 433 Visninger
Her finner du hjelp til hvordan du kan beregne halv skatt i november / desember eller endre skattetrekksbeløp på en ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
04-11-2020 08:35 (Sist oppdatert 06-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1653 Visninger