Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-03-2019 15:39
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.    Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees / Innstillinger / Arbeidstidsordning Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger.    Trykk på "Legg til arbeidstidsordning".   Du får da opp følgende bilde: I bruk: Velg når denne skal være gyldig fra Navn: Legg inn ett passende navn for arbeidstidsordningen Timer pr uke: Her angir du antall timer pr. uke i full stilling. Dette er uavhengig om de ansatte jobber deltid eller ikke. Verdien brukes til å beregne faktisk arbeidstid pr. uke i henhold til stillingsbrøk for den enkelte ansatte. Som standard setter systemet 37,5 timer.  Arbeidstidsordning: Angi hvilken arbeidstidsordning som skal benyttes. Her kan du velge mellom:  Arbeid offshore . 33,6 t/u Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u Ikke skiftarbeider Skiftarbeider Når alle feltene er fylt ut trykker du på lagre.    Du er nå klar til å gå til neste steg,  Tildele roller til lønningsansvarlig .  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎20-03-2019 08:39
I pakken Visma.net Standard kan nærmeste leder godkjenne ansattes reiseregninger / utlegg / timeliste / ferieønske. Deretter er det vanlig at lønningskontoret (HR) godkjenner - i hvert fall reiseregninger og utlegg (men gjerne også timelister og ferie).   I noen spesielle tilfeller kan man ha ønske om at personen som godkjenner ikke er lønnsmottaker i samme firma.   Det lar seg gjøre på følgende måte: Opprett lederen i aktuelt firma Angi avlønningstype "timelønn" Sett månedslønn til kr 0 I feltet "arbeidsforholdstype" angir du "Frilanser"  (for ikke sende A-melding)      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎18-03-2019 10:57
Her går vi kort gjennom når du må opprette ny lønnskjøring, og når du kan regenerere for å rette feil på innsendte A-meldinger. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Dirkaft Saleem VISMA ‎13-03-2019 08:19
  Dersom du som ansatt har fått en reise eller utlegg godkjent kan denne ikke slette.    Følgende må eventuelt gjøres, din lønningsansvarlig må  korrigere transaksjonene i minus i lønnskjøringen. Bruk samme lønnsart, men før beløpet i minus så det ikke går til utbetaling hvis reisen er feil  🙂  
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Er dine ledere klar over den nye rapporten i Visma.net Time (Calendar)?   Med den, skal de få svar på alt de måtte lure på!   Les mer her  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎01-03-2019 15:47
Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 13:23
Når et nytt firma opprettes med lisens for Visma.net HRM vil en standard godkjenningsflyt bli opprettet i Approval. Approval er tjenesten i Visma.net hvor alt av reiseregninger, fraværsforespørsel og timelister skal godkjennes før det automatisk blir sendt over til Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 12:14
Hvordan opprette en AutoPay avtale i Visma.net
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 12:03
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.   Approval / Mine oppgaver Her kan du godkjenne reiseregninger, timelister og fravær. Når det er oppgaver som er klare for å godkjennes vil du få opp en linje for den ansatte, som vist på bildet under: For å godkjenne reiseregningen, timelisten eller fraværet kan du trykke på det grønne tegnet på linjen for reiseregningen, timelisten eller fraværet   Hvis flere av reiseregningene, timelistene eller fraværet som ligger i Approval skal godkjennes kan du hake av for de det gjelder og trykke på «Godkjenn utvalgte» som ligger nederst i høyre hjørnet.   For å godkjenne eller avvise denne trykker dere på linjen for den ansatte. Da får du opp en rapport som viser hva den ansatte har sendt til godkjenning.   For å godkjenne trykker du på «godkjenn» nederst i høyre hjørnet.   Du kan legge inn en kommentar for godkjenningen eller trykke på godkjenn med en gang. Kommentaren kan du se hvis du går inn igjen på den godkjente reiseregningen, timelisten eller fraværet i Approval. Trykk på «OK», da vil reiseregningen, timelisten eller fravær bli overført til den første åpne lønnskjøringen i Payroll.     Hvis reiseregningen, timelisten eller fraværet ikke er korrekt kan dere trykke på «avvis». Da vil den bli sendt tilbake til den ansatte for retting.   Du må legge inn en kommentar for hvorfor du avviser reiseregningen, timelisten eller fraværet. Den ansatte vil få en e-post som forklarer at reiseregningen, timelisten eller fraværet har blitt avvist, her vil også kommentaren som du legger inn komme frem slik at den ansatte ser hvorfor du velger å avvise den. Trykk på «OK» for å avvise reiseregningen, timelisten eller fraværet.     Klikk her  for å gå videre til neste steg.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:58
Her finner du en veildning for hvordan du kan opprette en ny arbeidstidskode i Visma.net Calendar
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:56
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:38
Rapporter du kan ta ut i Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:33
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Calender / Innstillinger / Innstillinger ansatt / Ansatt Når standard ferieavtale er valg er det denne som blir lagt til på alle ansatte. Dersom du har opprettet en ny ferieavtale som skal knyttes til en eller flere ansatte, må denne derfor nå knyttes til disse ansatte.   Klikk på den aktuelle ansatte i listen. Du vil da få opp et nytt bilde.   Klikk på «Endre» for å endre ferieavtalen til den ansatte.   Velg om du ønsker å knytte den nye ferieavtalen til den ansatte fra en gitt dato, eller om denne skal være gjeldende også tilbake i tid. Hvis du ikke har tatt i bruk systemet før man skal endre ferieavtalen kan du velge "I nåværende versjon". Hvis systemet er tatt i bruk bør du velge "I ny versjon fra" og legge inn datoen endringene gjelder fra, med mindre den faktisk skal ha tilbakevirkende kraft. Dersom «I nåværende versjon» velges vil dette kunne medføre rekalkuleringer på ferieberegning tilbake i tid.   Dersom du velger «I nåværende versjon» og versjonen er brukt i systemet tidligere, vil du varselet som vist over. Dette vil kunne medføre rekalkuleringer. Du kan nå endre ferieavtalen i feltet ferieavtale.   Ønsker du å opprette en ny ferieavtale, se veiledning for dette her.  Har du ansatte med reduserte stillinger, hvor den ansatte f.eks. har fri en eller flere dager i uken, må du også endre feriedagene til den ansatte. En veiledning for dette finner du her.    For å gå videre til neste steg i oppsettet, klikk her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:33
Innstillinger for reiseregninger må fortsatt vedlikeholdes i Expense. Her kan du sette opp innstillinger for visning og endring av kostnadsbærere ved registrering av reiseregninger, eller sette opp innstillinger for beregning av diett eller ikke.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:31
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:30
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Expense / Innstillinger / Kostnadsbærere Her vil du kunne se alle kostnadsbærerne som er registrert i Employees. Disse vedlikeholdes i Employees, evt. i Financials dersom du benytter dette.     Klikk her  for å gå videre til neste steg.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:29
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Expense / Innstillinger / Ansatte Under ansatte vil du se alle ansatte som er aktive i Visma.net Expense. Her kan du også se hvilke ansatte som er aktive eller inaktive. Ansattopplysninger blir vedlikeholdt i Employees.     Klikk her  for å gå videre til neste steg.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:25
Alle ansatte må være knyttet til en ferieavtale. Under «Ferieavtaler ligger det to standard avtaler som er 12 % og 10,2 %.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:14
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:09
Her finner du en oversikt over informasjonen du må fylle ut på den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019