Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:04
Det ligger allerede et forhåndsdefinert lønnsartregister i systemet. Du bør se igjennom disse og gjøre eventuelle justeringen hvis nødvendig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:02
Under Employees / Den ansatte / Transaksjoner kan man legge til lønnsarter som skal kjøres på de ansatte. Her har man valget mellom Faste, Variable og Inngående saldo. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 10:52
Her finner du en veilending for hvordan du legger inn opplysninger om stillingen (arbeidskontrakten) til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:27
Til motsetning fra Kreditorer er Skatteoppkrevere kommuner som sender krav til ansatte i ditt firma. Skatteoppkrevere må også registreres i systemet ditt for å kunne knyttes til de ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 10:27
I visma.net dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:24
Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og instutisjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:22
Dimensjonsverdier er de ulike kostnadsbærerne i firmaet, f.eks. Administrasjon og Produksjon. Denne veiledningen tar deg gjennom oppsettet for å legge opp de ulike dimensjonsverdiene i firmaet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:20
Dimensjonsdefinisjoner er type kostandsbærer i Payroll. Under hver dimensjonsdefinisjon (f.eks. Avdeling), kan du ha flere dimensjonsverdier (f.eks. Økonomiavd., Administrasjonsavd., Produksjonsavd. o.l.). Her får du en veiledning på hvordan du legger opp dimensjonsdefinisjonene. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 10:05
For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎27-02-2019 14:29
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?   Integrert: Visma.net Financials Visma Business        (ansvarsenheter og kontoplan, gitt Business integrert med Visma.net) Visma Global            (ansvarsenheter og kontoplan, gitt Global integrert med Visma.net)   Import: Ansatt-opplysninger    (konkret tilpasset Visma Lønn, Huldt & Lillevik og Mamut) Ansattes variable lønnsdata (enten det er timer, overtid, ulike trekk, bonus, eller hva)   Eksport: Regnskapsfil med all relevant informasjon  (SIE4-format samt Huldt & Lillevik standard) Lønnstransaksjoner (med god filtering), csv/excel-format   Annen informasjon: Importerer du variable lønnsdata inn i Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, skal det være enkelt å gjøre dette i Visma.net Payroll også! Lønnsartnumre er annerledes i Payroll. Det betyr at du må henvise til andre lønnsarter i løsningen hvor data kommer fra. Bruker du Visma Lønn, skal det være eneste endring du trenger å gjøre. Bruker du Huldt & Lillevik, må du samme sted også angi at du ønsker fil i Visma Lønn-format i steden, det er dette formatet Payroll støtter (foruten sitt eget standard-format).   Annet økonomisystem enn Visma? De aller fleste økonomisystem har god erfaring med import av lønnskostnader fra Visma Lønn og Huldt & Lillevik.  I Payroll kan du få lagd fil ihht Huldt & Lillevik standard format regnskap (og i SIE4-format).  Bruker du Huldt & Lillevik, bør import av fil fra Payroll kunne benyttes på samme måte som du er vant til. Bruker du Visma Lønn, vil det normalt gå bra å si du importerer fil ihht Huldt & Lillevik-format i steden.   Finnes det et åpent API? Nei, dessverre. Det gjør ikke det nå. Forhåpentligvis vil ovennevnte være til god hjelp. Det vil komme nye muligheter / åpent API senere.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-02-2019 08:49
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .    Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger. Dette er mulig ved hjelp av innstillinger (script) i oppsettet på den nye lønnsarten. Kan brukes til f.eks. å beregne pensjonstrekk fra første krone eller et tillegg som regnes ut automatisk fra et grunnlag eller et antall.    Eksempel 1: Lønnsart for tillegg til fastlønn, der tillegget skal være 10 % av fastlønnen Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Fastlønn. Klikk på lønnsarten for Fastlønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for Grunnlag Beløp 1 og trykker "Lagre" for å beholde endringen.   Lønnsart for Fastlønn som danner grunnlag beløp Du må så opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve beløpet fra Fastlønn. Bruk f.eks. kopi av lønnsarten "Faste tillegg", og gi den et beskrivende navn. Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast.    Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanen   Innberetning A-meldingen   er korrekt for denne ytelsen.    Deretter går du til fanen Avansert for å sette opp scriptet.  I kolonnen Beløp (helt til høyre), på linjen for transaksjonsdata må du velge Valgfri. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Fastlønn), må du angi Grunnlag.Belop1 på linjen for Script, under samme kolonne.         Legg så inn prosentsatsen (i dette tilfelle 10%) under kolonnen Faktor som en fast verdi. For riktig beregning av 10 % må dette skrives inn som 0,1:       Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte i Employees, som en fast eller variabel transaksjon, avhengig av innstillingen som ble valgt på lønnsarten. I dette eksemplet er lønnsarten en fast transaksjon.   Sett inn tidspunkt for når transaksjonen skal gjelde fra og velg korrekt lønnsart:       I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten bli beregnet som 10 % av fastlønnen til den ansatte:   Eksempel 2: Lønnsart for tillegg til timelønn, hvor antall timer skal arves og ganges med en fast sats   Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Timelønn. Klikk på lønnsarten for Timelønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for Grunnlag Antall 1. Klikk Lagre for å lagre lønnsarten.     Deretter må du opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve antallet fra Timelønn, f.eks. ved å kopiere lønnsarten for Timelønn, og gi lønnsarten et passende navn.  Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast i fanen Generell informasjon.    Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanen   Innberetning A-meldingen   er korrekt for denne ytelsen.    Gå til fanen Avansert for å sette opp hvordan lønnsarten skal beregnes.   Sørg for at det står Valgfri i feltet for transaksjonsdata under kolonnen Antall. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Timelønn), må du angi Grunnlag.Antall1 på linjen for Script, under kolonnen for Antall.        Du kan enten angi en fast sats eller ha sats som en del av registreringen når du bruker lønnsarten.  I dette eksempelet velger vi å ikke legge inn en fast sats på selve lønnsarten og setter derfor feltet   Sats   til Påkrevd, slik at vi må legge inn en sats når transaksjonen registreres på den ansatte.      Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte som en variabel eller fast transaksjon, avhengig av innstillingene du la inn på lønnsarten. Fyll ut sats, da denne ikke ble angitt som en fast verdi på lønnsarten:       I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten arver antallet fra timelønnen (30 timer) og ganger med satsen du la inn på selve transaksjonen:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-02-2019 11:45
Her finner du en veiledning for hvordan du oppretter firmaet som skal bruke Visma.net Payroll etter at du er opprettet som kunde i Visma.net lønsingen. 
Vis hele artikkelen
av Jenny Barlund VISMA
I Payroll har du mulighet til å velge regnskapsfilen som heter Huldt & Lillevik standard. Dette er samme fil som heter Huldt & Lillevik Standard MVA i Huldt & Lillevik. Her kommer en beskrivelse av hvordan filen ser ut:   Beskrivelse Lengde Note Kommentar Kontonummer 12 (2) Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) MVA kode 2   Høyrestilt, ledende nuller Dimensjon 1 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 2 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 3 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 4 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 5 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 6 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 7 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Filler 8     Filler 4     Dato 8   Format DDMMÅÅÅ (uten skilletegn) Filler 3     Dato 8   Format DDMMÅÅÅ (uten skilletegn) Antall 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) Sats 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) Fortegn (beløp) 1   Blank = positiv, - = negativ Beløp 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) CR (Carriage return) 1   ASCII = 13 (Hex: 0D) LF (Linde feed) 1   ASCII = 10 (Hex: 0A)     Her er ett eksempel på hvordan filen ser ut:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-02-2019 15:14
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett. 1- opprette pensjonsselskap i Employees. 2- angi på den ansatte at om denne skal være med i rapporten. 3- bestemme hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget i rapporten.   1- Endring firmainnstillinger. Under "Selskapsinnstillinger, Diverse" må du korrigere til "riktig" antall timer står i feltet "Antall timer per år unntatt ferie (FNO).  Hvis 5 uker ferie, så er antall timer for 2019= 1695. Dette tallet brukes av pensjonstilbyder for å regne ut stillingsbrøk på timelønnede ansatte.   For å få den elektroniske pensjonsrapportering (FNO rapporten) må du først legge til pensjonsselskapet under Employees / Innstillinger / Pensjon.    Trykk på "Legg til Pensjon" Du får da opp følgende bilde: I bruk: Legg inn datoen dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Legg inn navnet på pensjonsselskapet.     Merk! Rapporten vil kun bli generert første gang i januar 2019. Hvis denne rapporten skal benyttes fra Januar 2019 så må du legge inn fra dato 01.01.19.        Når all informasjon er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.          MERK! Det er kun mulig å legge inn ett pensjonsselskap.        2-Endring på ansatt Når dette er opprettet må vi knytte pensjonsselskapet til de ansatte som det gjelder. Gå til Employees / Den ansatte / Ansatt / Rapportering.   Trykk på "Legg til" under Pensjon.  Du får da opp følgende bilde: I bruk: Velg når dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Her velger den automatisk det pensjonsselskapet som ble opprettet under Employees / Innstillinger / Pensjon.    Nå alle informasjonen er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.   3- Endring på lønnsart Du bør også gjennom de lønnsartene som du vil ha med på rapporten. Dette vil primært gjelde om du har laget egne lønnsarter for timelønn og de lønnsarter som skal ha kode "Tilleggslønn". Hvilke lønnsarter dette gjelder styres av spareavtalen ditt firma har med OTP selskapet.  Gå inn på Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter. Finn lønnsarten som skal være med på FNO rapporten og trykk på endre. Ved spørsmål når endringen skal gjelde fra så velger du "I ny versjon fra ..".  På lønnsartene har det kommet ett nytt felt, "FNO Pensjonsrapportering". Det er her du velger om lønnsarten skal være på FNO rapporten.   Du får valget mellom "Timelønn" og "Tilleggslønn". Det er kun lønnsarten for timelønn som har fått en verdi i dette feltet i den nye versjonen. Skal du ha med en annen lønnsart på FNO rapporten så må du inn på lønnsarten og legge til enten "Timelønn" eller "Tilleggslønn" på "FNO Pensjonsrapportering".  Fastlønnede ansatte kommer automatisk med og trenger ingen endring på lønnsarten.    Oppsettet er nå ferdig og du ser resultatet i lønnskjøringen.  I Lønnskjøringen på fanen "Betaling og rapportering" har du nå fått opp ett nytt felt som heter "Pensjon rapport FNO".   Når du bekrefter lønnskjøringen vil det bli generert en XML fil som du kan laste opp hos pensjonstilbyderen.  Du har også mulighet for å se grunnlaget som benyttes i rapporten. Det kan være lettere å se i XML filen pga. bedre formatering.   Det vil komme en PDF rapport i en senere versjon.       Har du flere lønnskjøringer på en måned så er det den siste lønnskjøringen hvor denne rapporten vil bli tilgjengelig. Den vil inneholde informasjonen fra alle lønnskjøringene på den aktuelle måneden.    Hvis du oppdager feil i rapporten må dette rettes ved å opprette en ny lønnskjøring.    Når rapporten ser riktig ut kan du bekrefte sendingen.    Du vil kunne kjøre neste lønnskjøring selv om denne rapporten ikke er bekreftet, men du vil ikke kunne trykke på "fullfør" på fanen sammendrag før denne rapporten er bekreftet.    Under Rapporter / Pensjonsrapport FNO kan du også finne rapporten. Her vil du se en oversikt over åpne og lukkede rapporter, og du kan også ta ut XML filen og bekrefte rapporten her.   Arbeidsstatus på de ansatte I FNO filen rapporteres arbeidsstatus, normalen er "A" som står for "aktiv". Andre koder er S - Syk, P - Permittert, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon. Verdiene S - Syk, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon kommer i filen ut ifra hva som er registrert i Calendar på den siste dagen i måneden det rapporteres på . Arbeidsstatus P - Permittert blir rapportert hvis du på den ansatte har under Stilling / Rapportering, feltet Permittering at det er registrert permitert og datoen gjelder for siste dato i perioden. Spørsmål til support: En lønnsart har manglet verdien "Timelønn" og "Tilleggslønn", hvordan får jeg endret slik at dette er med i filen?  - En endring på lønnsart vil ikke medføre retroaktive endringer og dette må rettes manuelt. Det må da opprettes en ny lønnsart, som da har riktig verdi "Timelønn" eller "Tilleggslønn". Denne lønnsarten skal ikke være avkrysset for "Til Utbetaling" og ikke ha noe verdi i "Innberetning A-melding". På denne lønnsarten rapporterer du det manglende grunnlaget.    Må jeg som lønningsansvarlig passe på om ansatte går over / under 20% stilling?  - Nei dette skjer ut ifra rapporterte tall.       Tilhørende brukertips Hvordan registrere OTP faktura kostnaden for å få beregnet arbeidsgiveravgift.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-02-2019 14:53
Beregning og betaling av arbeidsgiveravgift skal registreres på lønnsart 60000, “Tjenestepensjon, OTP” på en av de ansatte som en variabel transaksjon.   Har du flere ansatte i flere arbeidsgiveravgiftssoner så kan du fordele premien med samme fordeling som lønn på de forskjellige soner ved at du registrerer premien på ansatte som hører til disse sonene.    Hvis de ansatte har egenbetaling av OTP-premie registreres dette på lønnsart 60100. På denne må du registrere beløp. Programmet kan pr. nå ikke regne ut beløpet automatisk.    Tilhørende brukertips OTP / FNO rapport.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎29-01-2019 11:22
Her ligger komplett komplett kom-igang brukerdokumentasjonen til Visma.net Payroll.  Dette vil være et levende dokument som vi oppdaterer for hver versjon som blir lagt ut av Visma.net HRM tjenestene.    Alt som står i dokumentasjonen skal vi også splitte opp og lage mindre brukertips på. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎23-01-2019 14:32
Velkommen til Visma Software!   Vi i Visma ønsker at du, som bruker av våre løsninger, enkelt skal finne den informasjonen du trenger. Her finner du, som er bruker av Visma.net Payroll, full oversikt over alt du måtte ha behov for. Hjelp dine kolleger å holde seg oppdatert Er det andre personer i din organisasjon, som også bør få informasjon fra oss? Ved å trykke på linken nedenfor kan du sende en mail til alle personer i din organisasjon som skal jobbe i Visma.net Payroll.   Trykk her for å sende mail   Her finner du all relevant informasjon for deg   For at du skal komme godt i gang med Visma.net Payroll  har vi laget brukertips i Visma Community  Kom igang med lønnssystemet Visma.net Payroll (for deg som er administrator) Brukerkit for deg som skal føre utlegg og reiseregninger (for alle brukere) Brukerkit for deg som skal registrere timer og fravær (for alle brukere)   Vi i Visma er opptatt av at du får all den hjelpen du skulle trenge. Vi ønsker derfor å informere deg om at du og dine kolleger kan kontakte oss for teknisk brukerhjelp og applikasjons guiding ved å  chatte med oss på denne siden,  sende mail til  skysupport@visma.com eller på tlf 21 89 64 04.  Vi er tilgjengelige fra 08:00-18:99 man-fre, og vil besvare henvendelsen din så raskt som mulig!     Hold deg oppdatert på siste nytt om dine produkter og få med deg det som skjer. Det er her du som Visma-bruker holder deg oppdatert, i tillegg har mulighet til å spørre andre om akkurat det du lurer på. Vårt Community er helt vesentlig for deg som ny kunde å bli en del av - det er også helt gratis! Slik registrerer du deg i Visma Community   Når man skal i gang med en ny løsning er det mange som synes det er trygt og effektivt å lære seg løsningen ved å delta på kurs. Vi leverer kurs i din Visma programvare enten som fysisk kurs eller nettkurs. Finn ut mer om kurs i Visma programvare   Webinar gir deg inspirasjon og kunnskap om våre løsninger innen effektiv økonomistyring, salg/kundedialog og lønn/HR – informativt, raskt og gratis! Her fnner du en oversikt over alle våre gratis webinar     Bli inspirert, få tips og les om hvordan smart forretningsdrift kan styrke din bedrift. Gå til Visma-bloggen     Du har kanskje kjøpt din nye programvare gjennom en av våre partnere? Vi er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom vårt partnernettverk, og vi har per i dag et veletablert partnerapparat i Norge. Oversikt over alle våre partnere
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
 Payroll beregner automatisk halv skatt i lønnskjøringen som du har angitt i "Employees, Innstillinger, Selskapsinnstillinger, Diverse".    Hvis du har en ansatt som ikke ønsker halv skatt, så endrer du dette inne på den ansatte under  fanen "Skatt". Endre fra "Nei" til "Ja" i feltet "Fullskatt i nov/des".   Hvis en du på en ansatt skal ha ett annet skattetrekk enn det Payroll har regnet seg frem til, må du korrigere dette manuelt ved å bruke lønnsart "89010- Ekstra skattetrekk, variabel". Beløp i minus trekkes, beløp uten fortegn utbetales den ansatte.   
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
   Avstemming Altinn I Altinn kan du bestille et avstemmingsskjema for valgt(e) kalendermåneder. Det anbefales at denne tas ut hver termin for å se at det du skal betale stemmer overens med det du har rapportert. Denne rapporten kan også brukes ved avstemming på slutten av året. Skjemaet heter A06 og må bestilles i Altinn. Ved bestilling kan du velge om skjemaet skal inneholde spesifiserte opplysninger om inntekt, forskuddstrekk og fradrag per ansatt og status på arbeidsforhold dersom du bare velger en måned: Svaret på bestillingen vil legge seg under “Til behandling” i Altinn. Da får du en Excel rapport tilbake som kan se ut som denne: Desember (Kalendermåned 2017-12). Dersom du bestiller A06 for hele året, kan du også avstemme skatt og arbeidsgiveravgift mot rapporten Regnskapsrapport, detaljert og/eller bokføringen i regnskapet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-01-2019 12:08
 Hvis firmaet bytter lønnssystem midt i året, er det tillat å sende 2  lønnsoppgaver til den ansatte. Både fra nytt og gammelt system, men av forskjellige grunner så er det ofte ønskelig å registrere det som er ført i gammelt lønnssystem, slik at de ansatte får alle opplysninger på en oppgave.      Når du legger inn "Inngående saldo" i Payroll så er disse lønnsartene som standard satt opp til å IKKE komme med på lønnsoppgaven.  Hvis ditt firma skal registrere inngående saldo fra tidligere lønnssystem som også skal skrives på lønnsoppgaven må du lage lønnsarter for dette. Du må opprette en lønnsart pr. inntektstype som skal skrives på lønnsoppgaven.  Vi anbefaler at du kopierer lønnsart  110000 og under fanen "Innberetning A-melding" legger inn ønsket lønnsbeskrivelse.   Eksempel på lønnsart med inntektsbeskrivelse "Timelønn".  Disse lønnsartene registrer du så inne på de ansatte under fanen "Transaksjoner / Inngående saldo". Så må det opprettes en lønnskjøring som må godkjennes for at disse transaksjonene skal fremkomme på lønnsoppgaven.    Tilhørende brukertips: Inngående saldo Innstillinger lønnsarter
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019