avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Dersom en ansatt har krav som krever at selskapet trekker et visst beløp eller prosent fra lønnen til den ansatte, må det registreres en kreditorbetaling. 
Vis hele artikkelen
12-01-2018 11:26 (Sist oppdatert 23-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1627 Visninger
Når du starter opp med Visma.net Payroll bør du registrere historisk fravær i Visma.net Calendar. Som et minimum må du registrere inn alle pågående permisjoner, da disse skal rapporteres i a-meldingen.   I tillegg anbefales det at egenmeldinger siste 12 måneder og dager med sykt barn hittil i år legges inn, slik at både du, leder og den ansatte enkelt kan holde oversikt med antall dager. Noen velger også å legge inn avviklet ferie hittil i år, men her kan man alternativt velge er å justere saldoen på feriedager ved oppstart.   For å registrere et historisk fravær klikker du på aktuell dato i Visma.net Calendar og velger aktuell fraværskode:     Legg inn fra / til dato for fraværet. Klikk deretter på "Overstyre til lønn" og huk av feltet "Historisk registrering". Du unngår da følgende: At fraværet sendes til Payroll som i noen tilfeller vil påvirke lønnsutbetalingen At fraværssøknader som f.eks. ferie må godkjennes av leder/admin NB! For å kunne registre historisk fravær forutsettes det at den ansatte har opprinnelig startdato i Employees!     Relaterte brukertips Registrere feriedager ved oppstart av Payroll
Vis hele artikkelen
23-03-2021 12:11 (Sist oppdatert 23-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 231 Visninger
Beskrivelse på håndtering av fagforeninger i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
24-04-2018 08:43 (Sist oppdatert 15-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1873 Visninger
Payroll sjekker nå hvilken Betalingsmetode som er valgt på den enkelte fagforening under Innstillinger | Fagforening i Employees.    Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt og firmaet har huket av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.   I tillegg benytter systemet (ny) lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firma ikke har huket av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt. 
Vis hele artikkelen
05-01-2021 17:30 (Sist oppdatert 15-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 577 Visninger
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 13:53 (Sist oppdatert 15-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2167 Visninger
Fra 1. januar 2021 er lønnsart 901100 - Til Utbetaling endret fra standard kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn til kontotype/konto 10300/1920 Bank. Dersom du har krysset av for Bokføre bank  under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.      Hvis feltet ikke er huket av bokføres beløpet som skyldig lønn på konto/kontotype 23000/2930.   I tillegg er det lagt til en ny lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank . Denne lønnsarten brukes for å overføre skattetrekk til egen skattetrekkskonto. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920  - Bank. Som følge av denne endringen er eventuelle konto på lønnsart 90050 - Sum forskuddstrekk fjernet fra 01.01.21 for å unngå dobbel kontering. Dersom du tidligere har overstyrt konto på denne lønnsarten, anbefaler vi at du tar en ekstra sjekke på  regnskapsbilaget for å forsikre deg at konteringen er korrekt.
Vis hele artikkelen
05-01-2021 14:16 (Sist oppdatert 15-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 716 Visninger
Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard.
Vis hele artikkelen
19-09-2017 13:37 (Sist oppdatert 12-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2780 Visninger
For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
22-08-2017 17:52 (Sist oppdatert 12-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2398 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette.   Du må opprette 2 lønnsarter, en som benyttes for bokføring av timene på prosjekt, og en som skal redusere fastlønnen. Dette gjør du under Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll.   Lønnsart - Timer prosjekt Klikk Ny lønnsart , det anbefales å bruk lønnsart 9000 som mal for den nye lønnsarten. Legg inn ønsket nummer og navn, og påse at fanen Generell Informasjon er definert som vist nedenfor. For å redusere fastlønnen (neste lønnsart) skal vi ta vare på beløpet fra denne lønnsarten og har derfor huket av for Grunnlag Beløp 1 . Det forutsetter at dette grunnlaget ikke allerede er i bruk.   I fanen Visning må du påse at det er huket av for Time slik at du kan velge lønnsarten i Calendar. Siden denne lønnsarten kun skal brukes til bokføring har vi valgt å utelate den fra lønnsslippen.     I fanen Kontering velger du kontoen det skal bokføres mot. I dette eksemplet 5000 Lønn til ansatte.     Fanen Innberetning a-melding skal ikke ha noen verdier da denne lønnsarten kun brukes til bokføring. I fanen Avansert sletter du scriptene som ligger der og velger scriptet General.HourlyRate i kolonnen Sats. I tillegg velger du Valgfri i kolonnen Antall på linjen Transaksjonsdata.     Lønnsart - Reduksjon fastlønn - Timer prosjekt Følg fremgangsmåte ovenfor for å opprette denne lønnsarten, men bruk lønnsarten Timer prosjekt som mal, i dette eksemplet lønnsart 10005.  I fanen Generell Informasjon fjerner du haken for Grunnlag 1 Beløp .     I fanen Visning fjerner du haken på Time da denne lønnsarten ikke skal brukes i Calendar. Gå videre til fanen Avansert . Her legger du inn -1 i kolonnen Faktor på linjen Verdi og  endrer til Ikke lovlig i kolonnen Antall på linjen Transaksjonsdata. I tillegg sletter du scriptet i kolonnen Sats og legger til scriptet Grunnlag.Belop1 i kolonnen Beløp. Denne lønnsarten må også ha et høyere sekvensnummer enn lønnsart 10005.    Deretter registrerer du denne lønnsarten som en fast transaksjon på de ansatte som skal registrer timer på prosjekt. Dette gjør du i Employees under Transaksjoner | Faste,  eller hvis du skal registrer på mange ansatte, bruk rutinen Masseoppdatering . Når det kommer inn timer på på lønnsart 10005 - Timer prosjekt, vil denne lønnsarten automatisk bli kalkulert.   Kode i Calendar Siden disse lønnsartene skal brukes i forbindelse med registrering av timer i Calendar, må du oppretter en ny kode for timeregistreringen. Dette gjør du under Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar.   Klikk Legg til kode og kopier fra koden Timelønn. Legg inn et passende navn, og endre lønnsarten under Terskel slik at denne går mot den nyopprettede lønnsarten, i dette eksemplet 10005 - Timer prosjekt.     Registrering og bokføring Registrer timer på den nye koden i Calendar, bekreft og godkjenn timelisten slik at timene sendes til Payroll.   I lønnskjøringen må du fjerne haken Synlig på lønnslipp for at lønnsartene skal vises, da vi har satt opp at disse lønnsartene ikke skal vises på lønnsslippen.   På regnskapsrapporten ser du i dette eksemplet at lønnen bokføres på prosjektene som er brukt i timeregistreringen, samtidig som fastlønnen reduseres. Siden det på lønnsartene er huket av for feriepengegrunnlag og arbeidsgiveravgiftsgrunnlag, i fanen Generell informasjon, påvirkes også avsetningen.   NB! Dette eksemplet er satt opp mot Visma.net Calendar, men du kan benytte de samme lønnsartene om du importerer transaksjoner fra et annet forsystem.  
Vis hele artikkelen
04-03-2021 17:01 (Sist oppdatert 05-03-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 389 Visninger
Visma.net Financials krever kostnadsbærere på alle transaksjoner mot de fleste kontoer. Dersom dette mangler vil overføring av filen til Financials resultere i en feilmelding, f.eks. 'Prosjekter' av 'SubCD' finnes ikke i systemet. I dette tilfellet indikerer det at en eller flere transaksjoner mangler Prosjekt.   For å finne ut hvilken transaksjon dette gjelder anbefales det å ta ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert, med antall og kostnadsbærer" og se etter transaksjon(er) som ligger uten kostnadsbærer. Legg deretter til kostnadsbærer på transaksjonen/ansatt hvor dette mangler.   Dersom du ikke har bekreftet lønnskjøringen enda, vil du få med endringene på lønnskjøringen, og kan forsøke å sende filen på nytt. Er betalingen allerede bekreftet anbefales det at endringen gjøres fra og med neste kalendermåned.   For å få overført filen som feilet, kan du midlertidig velge å skru av (fjerne haken) Kontroll på registerverdier i Financials på den kostnadsbæreren som feiler. Du vil da få lest inn filen, og kan endre kostnadsbæreren direkte på transaksjonen i Financials.   NB! Husk å sette haken på igjen, umiddelbart etter at filen er lest inn!
Vis hele artikkelen
03-03-2021 13:34 (Sist oppdatert 03-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 280 Visninger
For korrekt utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll er det viktig at de ansatte har korrekt saldo for årets feriepenger. Vi anbefaler at du skriver ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger. For å se årets feriepenger (2021), må rapporten skrives ut for opptjeningsåret 2020.   Dersom du har tatt i bruk Payroll som lønnssystem i løpet av foregående år eller i inneværende år, må du legge inn feriepenger som skal utbetales i inneværende år som en inngående saldo under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Transaksjoner | Inngående saldo. Vær oppmerksom på følgende: Når du legger inn inngående saldo, vil feriepengelisten først bli oppdatert etter du har kjørt en lønnskjøring. Hvis du skriver ut feriepengeliste under Betaling og rapportering i lønnskjøringen, før betalingen er bekreftet, vises avsatte feriepenger hittil i år inkludert denne lønnskjøringen. Skriver du ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger  kan du velge å kun ta med utbetalte/fullførte lønnskjøringer ved å huke av feltet "Kun utbetalte resultater".     Relaterte brukertips: Hvordan utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Inngående saldo  
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:19 (Sist oppdatert 26-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1787 Visninger
Hvordan opprette en kode for sykdom, f.eks. egenmelding. 
Vis hele artikkelen
10-04-2018 14:46 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1279 Visninger
  Velkommen til Visma.net Payroll, vi vil gjerne hjelpe deg med å sette opp systemet!   Merk: Vi anbefaler at du lagrer denne siden som bokmerke i din nettleser til du har fullført denne guiden.   I denne oppstartsguiden vil vi ta deg gjennom de stegene som du må fullføre før du kan gjøre  din første lønnskjøring.     A: Bankavtale Med en godkjent bankavtale vil du ha muligheten til å gjøre automatisk utbetaling av lønn i systemet gjennom din bank. Det er din bank som vil godkjenne denne avtalen. Før du setter opp integrasjonen mellom banken din og systemet, må du printe utfyllingsskjema for bankavtalen, fylle ut denne og sende denne til din bank for godkjennelse.   -> Gå til  denne siden, finn avtalen til din bank og print ut avtalen.    Husk: Når du har printet ut og fylt ut bank avtalen, må denne sendes til godkjennelse i banken.     B: Sett opp bankintegrasjon i Visma.net Payroll Når bank avtalen er godkjent av banken, må avtalen settes opp under Autopay tjenesten. I Autopay fyller du ut informasjonen fra bank avtalen inn i  feltene. Når du har fullført utfyllingen av feltene i AutoPay , er bankintegrasjonen aktivert i systemet.   -> Gå til AutoPay for å sette opp bankintegrasjon     C: Sette opp ansatte Husk: du kan gjøre dette steget før “B” mens du venter på at banken skal godkjenne avtalen.   Før du kan gjøre en lønnskjøring, trenger du å sette opp ansatte i systemet under tjenesten som heter “Employee”. I denne tjenesten vil du finne all informasjonen du trenger om ansatte som personalinformasjon, lønn, skatt, pensjon med mer. Visste du også at: de ansatte kan registrere timer og fravær i Visma  Employee appen? En leder eller lønningsansvarlig må godkjenne det som legges inn av den ansatte før timene/fraværet blir inkludert i lønnskjøringen.   Å registrere ansatte i appen er en del av å sette opp ansatte i “Employee” tjenesten.   -> Gå til Employee for å sette opp ansatte    D - Koble ansatte til Calendar Med Calendar kan du få en oversikt over når ansatte har registrert timer, sykedager, ferie annet fravær. Ansatte i selskapet kan registrere timer og fravær når er er koblet til Calendar. Husk: Ansatte må være satt opp som en ansatt før du kan koble de mot Calendar.   -> Gå til Calendar for å koble til ansatte      E: Gjør din første lønnskjøring Nå er det tid for å gjøre din første lønnskjøring. Lønnskjøring gjøres under Payroll tjenesten.   -> Gå til Payroll for å gjøre din første lønnskjøring      Support og hjelp Ta gjerne kontakt med oss på  skysupport@visma.com . Du kan også chatte med oss nederst på siden her mellom 08:00 - 18:00 (man-fre).    Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Visma.net Payroll her.    Du kan også finne en guide om hvordan du bruker mobil appen her.    
Vis hele artikkelen
28-03-2019 10:34 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2576 Visninger
I denne artikkelen vil du finne alle bruker tipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av lønnsystemet Visma.net Payroll. Vi anbefaler derfor at du lagrer denne siden som en favoritt i nettleseren din, slik at du enkelt kan finne tilbake!
Vis hele artikkelen
02-01-2019 15:10 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2423 Visninger
Når en reiseregning er godkjent i Approval, er det ikke mulig å gjøre endringer. Korrigeringer må derfor gjøres i Payroll, ved å korrigere beløpet på aktuelle lønnsarter. Du må da sette på haken for Transaksjoner på lønnsarten(e) som brukes i Expense. Når haken for Transaksjon står på er det mulig å registrere lønnsarten som en variabel transaksjon i Employees | Transaksjoner | Variable. Legg inn transaksjonen med negativt fortegn for å endre/slette det som kommer fra Expense.   Korreksjon Elektronisk kommunikasjon fra Expense: Samme fremgangsmåte brukes også hvis en ansatte feilaktig har lagt inn et beløp på utleggstypen Bredbånd / Telekommunikasjon i Expense. Denne utleggstypen skal kun brukes dersom den ansatte får refundert faktura til bredbånd/telekommunikasjon og påvirker grensen på 4.392 for Elektronisk kommunikasjon. Vi ser at denne utleggstypen ofte blir brukt feil, f.eks. ved kjøp av telefon.  Løsningen er da å registrere lønnsarten 23100 Elektronisk kommunikasjon utgiftsgodtgjørelse som en variabel transaksjon til minus, og legge inn beløpet til + på lønnsart 33000.   Siden det beregnes forskuddstrekk på ytelsen inntil 4.392 vil tidligere trukket forskuddstrekk av beløpet bli tilbakebetalte.       NB! For å unngå slike feilføringer anbefales det at det opprettes en engen utleggstype for kjøp av telefon/utstyr til telefon i Expense.   
Vis hele artikkelen
02-06-2020 09:08 (Sist oppdatert 22-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 603 Visninger
Hvordan opprette en AutoPay avtale i Visma.net
Vis hele artikkelen
07-02-2018 15:02 (Sist oppdatert 19-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2661 Visninger
Endringene i reglene om gaver i arbeidsforhold, som trådte i kraft fra 01.01.2021 gir deg som arbeidsgiver muligheter til å spare kostnader. Det er nå mulighet for å gi bort hele eller deler av en naturalytelse. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon og firmabil er det kun sjablongbeløpet som kan gis bort. Les mer   her   for presisering og flere eksempler.   I dette brukertipset viser vi deg hvordan du håndterer dette i Visma.net Payroll. Elektronisk kommunikasjon som gave Ønsker du å gi bort elektronisk kommunikasjon med startdato i februar så må du avslutte den faste transaksjonen på den / de ansatte. Sett "Til dato" 31.01.2021. Gaver med verdi under kr 5000,- skal ikke rapporteres, så du skal ikke gjøre noe annet enn å registrere til dato.   Ønsker du å endre fra 1. januar så kan du avslutte den faste transaksjonen 31.12.2020.  Da vil Payroll automatisk korrigere det som allerede er innberettet. Treningsavgift som gave Treningsavgiften er over kr 5000 Hvis du har lagt inn treningsavgift som en fast transaksjon hver måned, kan du endre det månedlige beløpet slik at det kun er beløpet som overstiger kr 5000,- som fordelsbeskattes. Du må da avslutte den opprinnelige transaksjonen i Employees, og legge inn lønnsarten på nytt, med det nye fordelebeløpet. Skal endringen gjelde fra februar avslutter du eksisterende transaksjon 31.01.21 og legger til en ny transaksjon fra 01.02.21. Ved endringen fra januar avslutter du eksisterende transaksjon 31.12.20 og legger til en ny transaksjon fra 01.01.21.   Dersom treningsavgiften totalt er mindre enn kr 5000 så avslutter du den faste transaksjonen. Ønsker du å endre fra 1. januar avslutter du den faste transaksjonen 31.12.2020, skal du endre fra februar velger du 31.01.21.   Payroll vil automatisk korrigere det som allerede er innberettet.   Fordel forsikring som gave Fremgangsmåten blir som for "Treningsavgift som gave".   Relaterte brukertips Fagartikkel om de nye reglene
Vis hele artikkelen
15-02-2021 10:06 (Sist oppdatert 15-02-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 487 Visninger
Her kan du se hvordan du kan endre oppsettet på lønnslippen.
Vis hele artikkelen
13-04-2018 13:30 (Sist oppdatert 12-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1468 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-04-2019 13:57 (Sist oppdatert 28-01-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 3263 Visninger
Feriedager tilgode fra forrige år, ligger som overførte feriedager under Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning for inneværende år på ansatte. For fastlønnede vil endring av antall dager her medføre retro, dersom det allerede er trukket i lønn for ferie. Dersom du skal endre overførte feriedager for fastlønnede er det forskjellig fremgangsmåte avhengig av når du tok i bruk Visma.net Payroll.  I dette brukertipset vil vil illustrere dette med noen eksempler:   Startet med Visma.net Payroll i 2020 etter at feriepenger for 2020 var utbetalt I dette eksemplet er det ikke utbetalt feriepenger i Payroll i 2019 og du kan da endre ferieberegningen på den ansatt.    Velg Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning. Påse at du har valgt inneværende under Ferieåret år i feltet til venstre:   På ferieberegningen for ansatt nr 1011 står det 17 overførte dager. Dette skulle vært 10. For å endre dette velger du Forrige under Ferieåret på venstre side og åpner ferieberegningen til den ansatte, i vårt eksempel ansatt 1011. I dette eksemplet må vi korrigere antallet feltet Ordinære dager under Opprinnelig saldo: Den ansatte står med 25 dager som opprinnelig saldo og 17 som nåværende. Det betyr at han har avviklet (registrert) 8 feriedager i Calendar. Når han i tillegg skal overføre 10 feriedager korrigerer vi opprinnelig saldo til 18 dager. Klikk deretter Lagre, bytt Ferieåret til Inneværende og åpne ferieberegningen på den ansatte. Saldoen på overførte feriedager er da endret til 10.   Startet med Visma.net Payroll i 2020 (eller tidligere) før feriepenger for 2020 var utbetalt For å få korrekt antall overførte feriedager, må du registrere feriedagene i Visma.net Calendar på den ansatte slik at saldoen reduseres til det antallet som skal overføres.   NB! Dersom den ansatte er tilknyttet en ferieavtale som har løpende trekk for ferie (ikke standard), vil dette medføre trekk i lønn når du registrerer ferien. For å unngå at registreringen påvirker lønn kan du krysse av for Historisk registrering når du registrer ferie for 2020.   NB! For ansatte med avlønningstype Timelønn vil endring av feriedager ikke påvirke lønn.  
Vis hele artikkelen
08-01-2020 16:31 (Sist oppdatert 25-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1872 Visninger