avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Når en ansatt slutter har denne ansatte krav på å få utbetalt alle feriepenger. Både feriepenger opptjent i fjoråret hvis disse ikke er utbetalt og det som er opptjent i år. Her finner du hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
02-01-2019 13:30 (Sist oppdatert 28-10-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 5717 Visninger
Visma.net Calendar har en rekke forhåndsdefinerte koder.  Som standard har alle ansatte mulighet til å registrere på alle koder. Du kan velge å endre på dette,  slik at alle eller utvalgte ansatte kun får tilgang til et begrenset antall koder ved registrering i Calendar. 
Vis hele artikkelen
09-05-2018 11:32 (Sist oppdatert 27-05-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1526 Visninger
Du endrer turnus eller oppretter nye turnuser ved å gå i kalenderen til den ansatte under Calendar / Registrering. Marker den ansatte i oversikten til venstre og klikk på første dag arbeidsplanen skal være gjeldende.
Vis hele artikkelen
23-03-2018 15:34 (Sist oppdatert 17-02-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1383 Visninger
For at de ansatte skal få tilgang til tjenestene i Visma.net, må de opprettes som brukere. Her følger en veiledning for hvordan dette gjøres. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 11:06 (Sist oppdatert 27-09-2019)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1436 Visninger
Nytt år blir automatisk opprettet i Payroll dersom du har opprettet en løpende lønnskjøring. Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket "Årsavslutning 2020". Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker" og har ingen andre funksjoner.   Du finner også sammenstillingsoppgaven under Payroll | Rapporter | Standardrapporter og kan skrive dem ut når du måtte ønske. Sammenstillingsoppgave til de ansatte Sammenstillingsoppgaven skal sendes ut til inntektsmottaker og gir en oversikt over innrapporterte opplysninger fra arbeidsgiver foregående år.    Sammenstillingen inneholder: Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser) Summen av feriepengegrunnlaget Summen av rapportert forskuddstrekk Fristen for å sende sammenstillingsoppgave til de ansatte er 1. februar, men vi anbefaler at du gjør dette så fort du er ferdig med det gamle året.     Relaterte brukertips Sende sammenstillingsoppgave via Payslip  
Vis hele artikkelen
18-12-2017 08:49 (Sist oppdatert 23-12-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1883 Visninger
Hvis en ansatt har sluttet for så å begynne igjen eller hvis det skal endres noe på den ansatte som gjør at stillingen må avsluttes for så å legges inn igjen, så kan man åpne opp igjen ansattforholdet på samme ansattnummer som allerede ligger i Emlpoyees.
Vis hele artikkelen
15-12-2017 11:17
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 979 Visninger
I Visma.net Expense finnes funksjonen "Betalt av arbeidsgiver". Før denne kan tas i bruk, må den settes opp korrekt slik at betløpet som er betalt av arbeidsgiver, ikke bli utbetalt til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
24-10-2017 11:33 (Sist oppdatert 16-09-2019)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1324 Visninger
Alle arbeidsgivere skal fra 2021 oppgi hvilket selskap de har pensjonsavtale med. Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer som skal oppgis i a-meldingen.   Oversikt over Pensjonsinnretning med tilhørende organisasjonsnummer ser du nedenfor:   Pensjonsinnretning Orgnr. A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE 971526254 ABBS PENSJONSKASSE 976010809 ADRESSEAVISEN PENSJONSKASSE 938141797 AGDER ENERGI PENSJONSKASSE 986086021 AGM PENSJONSFOND 879983622 AIBEL AS PENSJONSKASSE 987669411 AKASIA PENSJONSKASSE 920847242 AKER PENSJONSKASSE 979276699 AKTIESELSKABET BORGESTADS UNDERSTØTTELSESFOND 977183960 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING PENSJONSKASSE 980144623 ALFSEN OG GUNDERSON PENSJONSKASSE 968473697 ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE 989082817 ARTHUR HURUM & CO AS PENSJONSKASSE 940878020 BERGESENS FOND 938091455 BKK PENSJONSKASSE 981467574 BW GAS PENSJONSKASSE 974971380 CHC NORGE PENSJONSKASSE 871277222 CONOCOPHILLIPS NORGE PENSJONSKASSE 879255562 DANICA PENSJONSFORSIKRING AS 977465478 DEN AKADEMISKE LÆRERSTANDS UNDERSTØTTELSESSELSKAP 940733561 DNB LIVSFORSIKRING AS 914782007 DNB-ANSATTES HYTTESTIFTELSE 977140633 DNV GL PENSJONSKASSE 938703825 DUVI AS 911898411 E-CO ENERGI PENSJONSKASSE 980156605 ENERGISELSKAPENES FELLESPENSJONSKASSE 982095026 EQUINOR PENSJON 959733600 ESSO PENSJONSKASSE 965733086 FEARNLEYS PENSJONSKASSE 939944710 FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON 987414502 FOLLUM FABRIKKERS HJELPEFOND 977113482 FONDSFINANS ASA PENSJONSKASSE 979860153 FORTUM PENSJONSKASSE 921354584 FRED OLSEN & CO'S HJELPEFOND 943215847 FRED OLSEN & COS PENSJONSKASSE 938092893 FRENDE LIVSFORSIKRING AS 991437126 GJENSIDIGE PENSJONSFORSIKRING AS 988343773 GJENSIDIGE PENSJONSKASSE 990240884 GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENINGS PENSJONSKASSE 976610253 HAFSLUND PENSJONSKASSE 980156621 HANDELSBANKEN LIV 973054341 HANDELSREISENDES UNDERSTØTTELSESKASSE 940498724 HAUGALAND KRAFT PENSJONSKASSE 983081398 HC NORGE PENSJONSKASSE 889028092 HELI-ONE NORGE PENSJONSKASSE 920615848 HOLTA & CO AS KONSERNPENSJONSKASSE 940190282 HØYRES PENSJONSKASSE 979251912 HÅLOGALAND KRAFT AS' PENSJONSKASSE 984172281 IBM KONSERN PENSJONSKASSE 979232640 INFRATEK PENSJONSKASSE 921371098 JACOB KJØDES REDERIERS UNDERSTØTTELSESFOND 977153018 KLP BEDRIFTSPENSJON AS 990329389 KRONOS NORGE PENSJONSKASSE 981283139 LANDKREDITT 983784895 LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS 959922659 LKAB NORGE AS PENSJONSKASSE 840588432 LOFOTKRAFT PENSJONSKASSE 914725925 MALERMESTRENES ALDERDOMS- OG UNDERSTØTTELSESFOND OSLO 977144086 MASKINAGENTUR & CENTR VERKST P FOND 979859570 MONDELEZ NORGE PENSJONSKASSE 971275936 MP PENSJON PK 938465606 MUSIKKPEDAGOGENE OSLOS FOND 977125324 MUSTAD INDUSTRIER AS PENSJONSKASSE 979609957 NHST MEDIA GROUP PENSJONSKASSE 976046625 NORDEA NORGE PENSJONSKASSE 877553302 NORDKRAFT PENSJONSKASSE 914725895 NORGES BANKS PENSJONSKASSE 976749308 NORGES REDERIFORBUNDS HJELPEFOND 976099656 NORSK HYDROS PENSJONSKASSE 938111545 NORTURA KONSERNPENSJONSKASSE 838752462 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONS KONSERNPENSJONSKASSE I 955600347 OSLO PENSJONSFORSIKRING 982759412 PENSJONS OG STØNADSFOND FOR BACHKE & CO AS 875914782 PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET 912805174 PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET 940291380 RINGERIKES SPAREBANKS PENSJONSKASSE 979254202 SEM & STENERSEN SUPPLERINGSFOND 979374550 SKAGERAK ENERGI PENSJONSKASSE 979320485 SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE 971510110 SLITERORDNINGEN 922839395 SPAREBANK 1 FORSIKRING AS 915651321 SPAREBANK 1 NORD-NORGE PENSJONSKASSE 878658892 SPAREBANK 1 SMN PENSJONSKASSE 977336007 SPAREBANK1 SR-BANK PENSJONSKASSE 940731895 SPAREBANKEN HEDMARK PENSJONSKASSE 971000236 SPAREBANKEN MØRES PENSJONSKASSE 977089948 STATNETT SF'S PENSJONSKASSE 876067102 STIFTELSEN NAJADEN 938111367 STIFTELSEN VESTA FORSIKRINGS STØTTEFOND 975870790 STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 958995369 SYBERG & SYBERG PENSJONSKASSE 990630690 SYKEHJELPS- OG PENSJONSORDNING FOR LEGER (SOP) 975684156 TEKNOLOGISK INSTITUTT PENSJONSKASSE 992109564 TELENOR PENSJONSKASSE 947316281 TIBNOR PENSJONSKASSE 957727891 TRONDHJEMS HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESKASSE 975373592 VEST-TELEMARK KRAFTLAGS PENSJONSKASSE 971327006 VY BUSS PENSJONSKASSE 914212359 YARA PENSJONSKASSE 986733612   Du legger inn dette under Innstillinger | Pensjon i Employees.     Skatteetaten, NAV og pensjonsselskaper starter pilot til et begrenset omfang kunder fra januar 2021, med mål om utvidelse til alle kunder i løpet av 2021. Du kan lese mer om dette i nyhetsbrevet fra o-ordningen fra oktober.   Relaterte brukertips: Feilmelding - Organisasjonsnummer mangler for pensjonsselskap ved innsendelse av a-melding  
Vis hele artikkelen
21-01-2021 18:20 (Sist oppdatert 21-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 220 Visninger
Payroll sjekker nå hvilken Betalingsmetode som er valgt på den enkelte fagforening under Innstillinger | Fagforening i Employees.    Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt og firmaet remitterer via Autopay (Lag betalingsfil er valgt under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.   I tillegg benytter systemet (ny) lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firmaet ikke remitterer via Autopay, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt. 
Vis hele artikkelen
05-01-2021 17:30 (Sist oppdatert 05-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 302 Visninger
Det er noen kunder som an ulike årsaker ikke har fått HRM Analytics automatisk aktivert på sine firmaer. Dersom du er en av de kundene, kan du aktivere det selv. Du gjør det på følgende måte:    1. Gå inn i Visma.net Admin.  2. Gå på Firmaer og hent opp det aktuelle firmaet du ønsker å aktivere for.  3. Aktiver HRM Analytics. 4. Klikk på lagre. 5. Gå på Brukere og Roller og hent opp brukeren som skal ha tilgang til HRM Analytics. Husk at det er informasjon om de ansatte som vises i HRM Analytics, du må derfor være forsiktig med hvem du gir tilgang til.  6. Gi brukeren rollen: User under HRM Analytics.  7. Klikk på Lagre. Neste gang brukeren logger seg inn vil HRM Analytics være tilgjengelig.   
Vis hele artikkelen
04-01-2021 14:56
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 135 Visninger
Det er 3 nye felter som skal rapporteres i a-meldingen fra 2021. Ansettelseform, sluttårsak og pensjonsinnretning. 
Vis hele artikkelen
28-12-2020 15:18 (Sist oppdatert 23-12-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 827 Visninger
Inntil 31.12.2020 ble lønnsart 23100   -  Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig), ikke bokført i  50 serien i regnskapet som skattepliktige fordel (standard 5220/5291). Som følge av dette er denne lønnsarten endret med virkning fra 01.01.21.   Tidligere var lønnsart 23100 Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse) en hjelpelønnsart. Denne starter 2 nye lønnsarter:  23150 - Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig) for innberetning og bokføring  inntil grensen på 4.392 er nådd  23200 - Elektronisk kommunikasjon (utgift, u/skatt) for bokføring etter at grensen på 4.392 er passert   Fra 01.01.21 er lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig) endret slik at denne gir utbetaling og bokføring. Standard bokføring på denne lønnsarten er konto 6910. I tillegg starter lønnsarten automatisk lønnsart 23160   -  Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig), hvor innberetning inntil 4.392 gjøres.     I tillegg bokføres ytelsen som en fordel i på den ansatte fra denne lønnsarten på konto 5220/5291 som standard.               Sjekk denne også https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Elektronisk-kommunikasjon-fri-telefon-refusjon-av-bredband/ta-p/298135
Vis hele artikkelen
28-12-2020 08:09 (Sist oppdatert 28-12-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 257 Visninger
Dersom admin-bruker ikke tidligere har en bruker i Visma.net, må du aktivere brukeren og akseptere Terms of Service (TOS) før du kan begynne å sette opp lønsingen. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 11:18 (Sist oppdatert 23-03-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1886 Visninger
For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
22-08-2017 17:52 (Sist oppdatert 16-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2046 Visninger
Til motsetning fra Kreditorer er Skatteoppkrevere kommuner som sender krav til ansatte i ditt firma. Skatteoppkrevere må også registreres i systemet ditt for å kunne knyttes til de ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:54 (Sist oppdatert 27-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1209 Visninger
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:44 (Sist oppdatert 03-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1793 Visninger
Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og instutisjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:26 (Sist oppdatert 27-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1258 Visninger
Ulike kostnadsbærere i firmaet, f.eks. Administrasjon og Produksjon. Denne veiledningen tar deg gjennom oppsettet for å legge opp de ulike kostnadsbærerne i firmaet. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 14:06 (Sist oppdatert 06-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1152 Visninger
Under hver kostnadsbærertype (f.eks. Avdeling), kan du ha flere kostnadsbærere (f.eks. Økonomiavd., Administrasjonsavd., Produksjonsavd. o.l.). Her får du en veiledning på hvordan du legger opp kostnadsbærertyper. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 14:00 (Sist oppdatert 06-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1137 Visninger
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 13:53 (Sist oppdatert 22-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1762 Visninger