Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Wenche_Jacobsen VISMA
Du kan benytte lønnsart  10090   -  Stopp fastlønn, hvis en ansatt ikke skal ha utbetalt hele eller deler av sin fastlønn i en måned.  Siden denne lønnsarten er datosensitiv vil systemet deleberegne trekket hvis du angir et trekk for spesifikke datoer og ikke hele måneden.   Beregning av trekket avhenger av hvilken delberegningsmetode som er valgt i selskapsinnstillingene, enten kalenderdager eller arbeidsdager.   Eksempel 1:   Stopp fastlønn 11. - 12. mars, kalkulert fastlønn = 50.000, delberegningmetode = Kalenderdager Antall kalenderdager i mars er 31. Formelen blir da: 50.000/31 * 2 dager = 3226   Eksempel 2:   Stopp fastlønn 11. - 12. mars, kalkulert fastlønn = 50.000, delberegningmetode = Arbeidsdager Antall arbeidsdager i mars er 21. Formelen blir da: 50.000/21 * 2 dager = 4762   Eksempel 3:   Det er også mulig å bruke faktor ved registrering av stopp fastlønn, f.eks. hvis man kun skal ha halv fastlønn. Kalkulert fastlønn = 50.000, dato angitt for hele måneden, faktor 0,5. Formelen blir da:  50.000 * 0,5 = 25.000   Relaterte brukertips: Fravær som påvirker lønn  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-05-2019 08:01
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎13-05-2019 13:30
Dette problemet er nå løst. Vi gjør oppmerksom på at dette var en visuell feil. Det betyr at feltene ble lagret i databasen korrekt, men ble viste feil i skjermbilde (brukergrensesnittet). Felter som allerede er forsøkt endret, vil derfor bli oppdatert automatisk.    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vi har for tiden en feil i Visma.net Payroll som innebærer at endring av fastlønn, eller andre endringer  på en ansatt i Employee ikke blir lagret.   Utvikling jobber med å løse dette raskest mulig. Vi oppdaterer denne saken så snart dette er løst!
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Standard i Visma.net Payroll er at forskuddstrekket ikke blir kontert på regnskapsrapport/fil. For at forskuddstrekket skal bli kontert må du endre oppsettet på lønnsarten.   Fremgangsmåte: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 90050 Sum Forskuddstrekk. Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre » . Angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon » . Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden du skal kjøre neste lønn. (NB! Dersom du også endrer konto/kontotype, så husk å angi samme endringsdato) Legg inn kontotype 10300 - Bank på debet og kontotype 10400 - Bankinnskudd skattetrekk på kredit.   Klikk «Lagre».
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Tiden for utbetaling av feriepenger nærmer seg og for mange av er det første gangen feriepenger skal utbetales i Visma.net Payroll. Vil du lærer mer om hvordan du utbetaler feriepenger i Visma.net Payroll?   Bli med på gratis webinar hvor vi går igjennom prosessen fra a – å.   Webinaret holdes tirsdag 14. mai fra klokka 09.00 – 10.00   Meld deg på her: https://attendee.gotowebinar.com/register/8494368738257662987
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:52
Gratulerer med nytt lønnsystem og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over generellt oppsett av systemet.  Du kan også laste ned hele brukerveiledningen i PDF dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
av Jenny Barlund VISMA
Calender / Arbeidstid / Medarbeidere Her kan du knytte malen for arbeidstiden til de ansatte det gjelder.   Trykk på den første dagen malen for arbeidstiden skal gjelde fra. Du får da opp følgende bilde: Her kan du velge den arbeidstidsmalen som skal gjelde for den ansatte ved å trykke på den og trykke lagre. I kalenderen til den ansatte vil det nå stå ett timeantall på hver dag den ansatte skal jobbe.   Du kan lage en arbeidstidsordning som er utenfor arbeidstiden i kontrakten, da vil du få denne meldingen ved lagring: Hvis turnusen i kalenderen ikke samsvarer med arbeidstiden oppgitt i Employees på den ansatte, f.eks. at turnusen er lagt opp med virkning fra før startdatoen på den ansatte, vil du få opp følgende varsel i kalenderen: Justere timer Calender / arbeidstid / Medarbeidere Du har også mulighet til å justere arbeidstimene på spesifikke dager som ikke påvirker turnusen. Trykk på dagen det gjelder og gå til fanen «Tilpass vakt». Her ligger det noen standard vaktkoder og eventuelt de du har oppretter selv. Hvis det ikke ligger en vaktkode som passer trykker du på «Ny vaktkode». Du må fylle inn de samme innstillingene her som når du opprettet en ny vaktkode under arbeidstidsoppsett.   Trykk på den vaktkoden du skal benytte og trykk «lagre».   Denne vil da legge seg kun på den dagen du valgte. Ikke mulig å legge inn ny verdi Jeg ønsker å legge inn en ny verdi på en dag, men får denne meldingen: Denne meldingen kommer når det allerede finnes registrering på denne dagen. Disse må fjernes før det er mulig å endre arbeidstiden. Løsning: Slett det som er registrert på dagen. Endre arbeidstiden. Registrer det som er slettet på nytt.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:39
Du endrer turnus eller oppretter nye turnuser ved å gå i kalenderen til den ansatte under Calendar / Registrering. Marker den ansatte i oversikten til venstre og klikk på første dag arbeidsplanen skal være gjeldende.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:25
For at de ansatte skal kunne registrere fravær og timer, må det knyttes en arbeidstidsordning til den enkelte ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:02
Her får du en veildning på hvordan du kan opprette en ny ferieavtale. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:01
Du kan endre de standard ferieavtalene som lligger forhåndsdefinert i systemet. Her får du en veildning på hvordan du endrer en standard ferieavtale. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 08:58
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når en ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. Det ligger to ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎25-04-2019 13:57
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.   Månedslønnede:  Permisjon uten lønn: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108000 - Fravær uten lønn - trekk timer Permisjon ved militærtjeneste: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108000 - Fravær uten lønn - trekk timer  Utdanningspermisjon: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108000 - Fravær uten lønn - trekk timer  Ikke legitimert fravær: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108010 - Ulegitimert fravær - trekk timer  Ferie: Dersom du har valgt at ferietrekk skal gjøres løpende, vil beregnet ferietrekk for feriedager i aktuell måned trekkes på lønnsart  16430 - Løpende trekk i lønn for ferie   Timelønnede:  Sykt barn: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108250 - Sykt barn - timer utbetalt Velferdspermisjon: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108110 - Velferdspermisjon - timer utbetalt Permisjon: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108100 - Fravær med lønn - timer utbetalt Pleiepenger: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108100 - Pleiepenger - timer utbetalt
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎12-04-2019 13:15
  Velkommen til Visma.net Payroll, vi vil gjerne hjelpe deg med å sette opp systemet!   Merk: Vi anbefaler at du lagrer denne siden som bokmerke i din nettleser til du har fullført denne guiden.   I denne oppstartsguiden vil vi ta deg gjennom de stegene som du må fullføre før du kan gjøre  din første lønnskjøring.     A: Bankavtale Med en godkjent bankavtale vil du ha muligheten til å gjøre automatisk utbetaling av lønn i systemet gjennom din bank. Det er din bank som vil godkjenne denne avtalen. Før du setter opp integrasjonen mellom banken din og systemet, må du printe utfyllingsskjema for bankavtalen, fylle ut denne og sende denne til din bank for godkjennelse.   -> Gå til  denne siden, finn avtalen til din bank og print ut avtalen.    Husk: Når du har printet ut og fylt ut bank avtalen, må denne sendes til godkjennelse i banken.     B: Sett opp bankintegrasjon i Visma.net Payroll Når bank avtalen er godkjent av banken, må avtalen settes opp under Autopay tjenesten. I Autopay fyller du ut informasjonen fra bank avtalen inn i  feltene. Når du har fullført utfyllingen av feltene i AutoPay , er bankintegrasjonen aktivert i systemet.   -> Gå til AutoPay for å sette opp bankintegrasjon     C: Sette opp ansatte Husk: du kan gjøre dette steget før “B” mens du venter på at banken skal godkjenne avtalen.   Før du kan gjøre en lønnskjøring, trenger du å sette opp ansatte i systemet under tjenesten som heter “Employee”. I denne tjenesten vil du finne all informasjonen du trenger om ansatte som personalinformasjon, lønn, skatt, pensjon med mer. Visste du også at: de ansatte kan registrere timer og fravær i Visma  Employee appen? En leder eller lønningsansvarlig må godkjenne det som legges inn av den ansatte før timene/fraværet blir inkludert i lønnskjøringen.   Å registrere ansatte i appen er en del av å sette opp ansatte i “Employee” tjenesten.   -> Gå til Employee for å sette opp ansatte      D: Koble ansatte til Calendar Med Calendar kan du få en oversikt over når ansatte har registrert timer, sykedager, ferie annet fravær. Ansatte i selskapet kan registrere timer og fravær når er er koblet til Calendar. Husk: Ansatte må være satt opp som en ansatt før du kan koble de mot Calendar.   -> Gå til Calendar for å koble til ansatte      E: Gjør din første lønnskjøring Nå er det tid for å gjøre din første lønnskjøring. Lønnskjøring gjøres under Payroll tjenesten.   -> Gå til Payroll for å gjøre din første lønnskjøring      Support og hjelp Ta gjerne kontakt med oss på  skysupport@visma.com eller telefon 21 89 64 04 mellom 08:00 - 18:00 (Man-Fre). Du kan også chatte med oss nederst på siden her.    Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Visma.net Payroll her.    Du kan også finne en guide om hvordan du bruker mobil appen her.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-04-2019 08:40
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎04-04-2019 12:58
Her finner du en veiledning for hvordan du kan skjule enkelte arbeidstidskoder fra Calendar, på en eller flere ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎01-04-2019 16:03
Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem. For å importere går du til Payroll / Lønnskjøringer. Her trykker du på "Importer transaksjoner".    Du kommer da til en veiviser og første bilde forklarer litt om importen.    Trykk "Fortsett" eller trykk på fanen "Velg fil" for å komme videre.    Her kan du velge filen du skal importere ved å trykke på "Klikk her" eller du kan dra filen over til denne siden. Når filen er lagt til vil du få opp ett nytt felt der du må velge hvilket år og periode dette skal bli importert på.      Merk! Hvis du velger å importere på en tidligere periode, altså en periode som er avsluttet i Payroll, så vil transaksjonene komme med på den åpne lønnskjøringen. De vil få transaksjonsdato i den perioden som du valgte og de vil ligge som en retroaktiv verdi på lønnskjøringen.      Når filen er lagt til og det er valgt hvilken periode transaksjonene skal importeres til kan du trykke på "Fortsett" eller fanen "Forhåndsvisning". Da kommer du til følgende bilde: Her kommer det en oversikt over hva som blir importert.  Hvis det er noe feil i filen så vil dette også vises her. Er det en feil i filen får vil du ikke få lov til å importere filen. Du må derfor rette det som er feil i filen for så forsøke å importere igjen.    For å legge til filen på nytt etter at du har rettet feilen, trykker du på "Forrige" eller fanen "Velg fil". Den filen som du hadde lastet opp her tidligere blir da borte og du kan laste opp oppdatert fil. Gå videre til neste fane, "Forhåndsvisning", igjen.    Så lenge alt ser greit ut og det ikke er noen feil kan du trykke på "Import av transaksjoner". Når transaksjonene er importert får du opp følgende bilde: Trykk på "Fullfør".    Transaksjonen vil da ligge i den åpne lønnskjøringen.    Transaksjonene som er importert vil også ligge på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable. Her kan dere korrigere på transaksjonen hvis det skulle være noe feil.    Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter "Import transaksjoner": Her vil du kunne se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som var inkludert i filen. Det er også mulig å slette filen. Hvis du velger å slette en fil vil alle transaksjonene som ble importert på denne filen bli slettet.    Merk! Det er ikke mulig å slette filer dersom transaksjonene er med på en betalt lønnskjøring. Da må dette eventuelt korrigeres på transaksjonene inn på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable.      Det er ikke noen validering på at en fil er blitt importert tidligere.    Litt om filen:  Filen som skal importeres må være en csv fil. Nå så er det Visma Lønn formatet som støttes, med en begrensing. Det er at på slutten av linjen støtter Visma Lønn siffer 0-3. Dette støttes ikke av Payroll, her støttes kun "ingen verdi".     Forklaring til felter Her er en liten forklaring på de ulike feltene i filen. Felt 1: Lønnsår Må være 0 Felt 2: Lønnskjørenummer (periode) Må være 0 Felt 3: Ansattnummer Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 4: Lønnsart Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 5: Grunnlag Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7: Sats IKKE i bruk p.t, om antall leses inn på timelønn-art, benyttes ansattes timesats  Felt 8: Beløp Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall) Felt 9: Konto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 10: Motkonto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 11-16: Dimensjoner Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.   Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ). Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Ett eksempel på en fil:   0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-04-2019 13:15
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
av Reverta Al-Safar VISMA
Det kom nye regler for skatt av fordel ved privat bruk av yrkesbiler i 2016. Reglene gjelder for arbeidstakere som bruker følgende yrkesbiler: Varebil klasse 2 eller Lastebiler under 7501 kilo Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller: Sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag Individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk, som dette brukertipset tar for seg. Metoden for individuell verdsettelse innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer med en sats på kr 3,40 (pr. 2019) per km. Med private kilometer menes: Kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og Annen privat kjøring For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring utover det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over. I Payroll så løses dette på følgende måte: 1. Varebilen må være opprettet som en firmabil i “Bilregisteret”, med typen “Varebil klasse 2/lastebil < 7501 kg”: TIPS-Det er feltet "Navn" som vises når du skal velge bil inne på de ansatte. Det er derfor en fordel om du legger inn et navn som gjør at du kjenner igjen bilen.    2. Deretter må denne bilen knyttes til den ansatte. Når bilen er valgt, kan du nå velge å enten bruke beregningsmetoden “Listepris” (sjablongmetoden) eller “Kilometer per måned”. For individuell verdsettelse må du her velge “Kilometer per måned”:   3.  Når denne metoden velges, må du deretter legge inn en variabel transaksjon, for å få registrert antall kilometer. Lønnsarten som skal benyttes heter “310260 - Kilometer Yrkesbil klasse 2 / Lastebil < 7501 kg”. MERK!  Les mer om denne lønnsarten under . Du trenger kun å registrere dato og antall, da satsen (3,40 pr. 2019) hentes fra et skript som ligger på lønnsarten: 4. I lønnskjøringen vil du kunne se utregningen:    5. I a-meldingen vil denne lønnsarten bi innrapportert med følgende beskrivelse:    MERK! Om lønnsart 310260: Lønnsart 310260 er en vanlig variabel lønnsart som ikke har noen validering og som dermed kan benyttes når som helst. Det vil si at lønnsarten kan benyttes selv om det ikke er knyttet noen firmabil til den ansatte. Dette vil føre til at a-meldingen vil feile, da det ikke finnes noen registreringsnummer. Det er også mulig å bruke denne lønnsarten selv om du har valgt å bruke sjablongmetoden.   Hvis du benytter denne lønnsarten feil, det vil si benytter lønnsarte uten at det er lagt opp yrkesbil på den ansatte, vil a-meldingen feile.   Hvis du har brukt lønnsarten feil, må følgende gjøres for å rette: lagt til firmabil på den ansatte så må en ny lønnskjøring opprettes for å generere ny a-melding   Relaterte brukertips: Bilregister
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-03-2019 15:42
Alle typer i Expense ligger forhåndsdefinert med en lønnsart fra Payroll. I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å gjøre endringer her, men vi anbefaler at du ser over at de typene dere benytter er koblet mot riktig lønnsart under «Kjøring», «Diett» og «Utlegg».  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019
Påloggede brukere (222)