Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Financials- Postering mot hovedbokskonto

av Anonymous

Hei,

 

Har nylig tatt i bruk financials. Beklager, men er det så håpløst at man må føre ett og ett bilag, oppdatere, tekste og legge til vedlegg på ny for HVER måned dersom man skal periodsiere flere linjer?

 

Jeg periodisrer f.eks feriepenger. Dvs. Jeg legger inn lønnskost i juni og trekker ut en andel for hver måned de restrerende månedene. Ettersom vi gjekk over til financials fra 01. juni ble det satt inn kost nå i juni og trukket ut en andel fra juli t.o.m desember.. Har da SYV bunter på dette, hvor bokføringsbilag(fil) måtte legges inn hver gang, og tekst på ny.. Er jo ikke særlig enkelt å se om periodiseringen til slutt går i null heller, når man må bryte opp hver føring og ikke kan gjøre alt på ett bilag/bilagsnummer...

 

 

 

7 SVAR 7
Caroline Hisdal
CHAMPION *

av Caroline Hisdal

Hei, tenker at du kan bruke Repeterende transaksjoner:

https://4u.cloudconnection.no/en/cloudconnectionknowledge/repeterende-transaksjoner

mvh Caroline Hisdal

BeritAnne
CHAMPION ***

av BeritAnne

Hva jeg anbefaler her kommer an på om dette er en regelmessig oppgave eller bare noe som skal gjøres én gang.  Her kommer derfor et litt langt svar som tar for seg begge:

 

Som du sikkert har fått med deg har Visma.net Financials (VnF) et eget arbeidsområde for Periodisering, som gjør dette enkelt og automatisk.  Imidlertid fungerer dette slik at det lages Periodiseringsnøkler som må legges på Inngående faktura eller Utgående faktura.  Det blir ut fra dette generert Periodiseringsplaner som kontrollerer at beløpet blir fordelt riktig på de aktuelle månedene og at det totalt går i null.

Akkurat ved overgang til VnF fra annet system vil man gjerne ha beløp som da er delvis periodisert.  Det mest vanlige er da å bare lage en Hovedbokstransaksjon per måned slik du beskriver, for å få ført resten av disse periodiseringene.  Dette vil jo være en engangsjobb så selv om den kanskje kan virke tungvint i forhold til hvordan periodisering ellers fungerer i VnF så er den overkommelig.  Når alt gjøres samlet og/eller man bruker en bestemt periodiseringskonto til dette har man da også oversikt på når periodiseringen går i null.

 

Det er ikke mulig å legge Periodiseringsnøkler på Hovedbokstransaksjoner, slik jeg tror man kan i noen klassiske systemer så inntekter og utgifter som skal periodiseres ved hjelp av nøkkel føres via et fakturadokument (utgående eller inngående), selv om de ikke faktureres.

F.eks. tilskudd fra Forskningsrådet eller Kulturrådet kan være slike inntekter som man får innbetalt uten å ha sendt faktura.  Vi anbefaler da gjerne å opprette utbetaler som en kunde, opprette Utgående faktura med riktig inntektskonto og Periodiseringsnøkler.  Pass på at det ikke blir lagt på Avgiftskode og at faktura ikke blir sendt.  Innbetalingen matches da mot denne faktura og blir opprettet i VnF som Kundebetaling.  I tillegg til at man da får brukt den automatiske periodiseringen i VnF får man reskontroføring, slik at man kan opprette faktura etter hvert som man får innvilget tilskudd, og avsluttet disse når man har fått innbetalt lovet beløp.

 

Når det gjelder periodisering av feriepenger så kjenner jeg ikke til dette, men jeg skjønner såpass at det her ikke vil være noen ekstern part.  Kostnad regner jeg med allerede er ført ved bokføring av regnskapsbilag fra lønnssystemet.
Jeg har likevel et forslag slik av man kan bruke Periodiseringsfunksjonen i VnF. 

Dersom problemet ditt er en engangssak nå ved overgang til VnF, anbefaler jeg at du bare fører de hovedbokstransaksjonene som nevnt over, men dersom dette er noe som skal gjøres regelmessig, f.eks. hvert år, så kan du få hjelp av Periodiseringsmodulen i VnF slik:

  1. Opprette en "dummy"-leverandør som du bruker til disse føringene.
  2. Gå til skjermbilde for Inngående faktura (AP301000), der jeg anbefaler at du oppretter et bilag av type "Oppjustering".  (Dette er et dokument som føres likt som en Inng.fakt., men bare heter noe annet.) 
    Registrer Beskrivelse og riktig dato (dette er kanskje utbetalingsdato for feriepengene).
  3. Registrer en transaksjonslinje med negativt beløp som reverserer den kostnaden som allerede er ført,
    og så en ny linje med positivt beløp og riktig Periodiseringsnøkkel.
    Riktig konto vet du, men pass på å ikke føre noen avgift.
  4. Totalsummen på bilaget skal bli 0, og det vil da bli Avsluttet ved oppdatering og skal ikke matches med noe annet bilag.

HB Periodisering.jpg

Antall forekomster, Avvik, Bokføringsmetode, Periodiseringskonto mv. setter du opp i Periodiseringsnøkkelen.

 

Samme metode kan du bruke dersom du har glemt å sette inn riktig periodiseringsnøkkel før oppdatering av et bilag.
Du slipper da å kreditere hele fakturaen å registrere den på nytt.

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk for svar.

 

Har forsøkt opprette "Dummy" leverandør for periodisering, men den har jo ikke noe valg for debet / kredit konto.

 

Jeg skjønner da ikke hvordan man i dette systemet skal klare å rapportere på noen god måte, om annet man har mottatt alt av faktura. Jeg må rapportere på en fastsatt dato uavhengig av om faktura er mottatt eller ikke.

 

Dette gjøres ved å gjøre avsetninger for hver måned, for hver kostnad som skal inn, men som det ikke er mottatt faktura på. Det kan også være inntekter som er påløpt som må avsettes.

 

Ett bilag for å kunne legge inn alle manglende kostnader pr 31.08.2021 kan f.eks se ut:

Påløpt adm.honorar pr. 31.08.2021                         Debet 5800  Kredit 2960                20 000kr

Tilbakefører påløpt adm. honorar pr. 30.07.2021 Debet 2960 Kredit 5800                 10 000kr

Påløpt husleie pr. 31.08.2021                                    Debet 6300 Kredit 2960                 30 000 kr

Tilbakefører pål. husleie pr. 30.07.2021                  Debet 2960 Kredit 6300                 15 000kr        

 

Som dere kan se er f.eks husleie i dette eksempelet kr 15 000 pr måned. Jeg har heller ikke mottatt faktura fra juli. Skulle jeg f.eks ha mottatt faktura på husleie for august og juli nå i agust, så hadde jeg satt av kroner 0, og tilbakeført de tidligere avsatte kr 15 000 og dermed også fått kr 15 000 i kost.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Akkurat denne fant jeg lønsning på nå. Ser jeg kan tekste individuelt per linje i hovedbok. Trodde ikke dette heller var mulig.

 

Da for jeg forsøke en av løsningene over når det gjelder føringer på ulike måneder/perioder 🙂

BeritAnne
CHAMPION ***

av BeritAnne

Her er det viktig å være helt klar på hva man mener med "periodisering" i regnskapet, for dette er streng tatt litt forskjellige ting...

 

Når vi i VnF snakker om Periodiseringer mener vi der en reell kostnad eller inntekt skal fordeles over  en eller flere perioder. Dette har vi som sagt en egen modul for med mange alternativer som beskrevet over.

 

Det som du beskriver over (med adm. honorar og husleie) er det vi gjerne kaller avsetninger.

Disse er det enklest å føre direkte i hovedbok med automatisk reversering. Automatisk reversering blir alltid ført den første i måneden etter.  Dersom du ønsker reversering på en annen dato, eller etter flere måneder må du reversere manuelt.

 

Når det gjelder evt. periodiseringer på prosjekt så er det en tredje ting.  Rutiner rundt dette  bør utarbeides i samarbeid med partnerkonsulenten, så det går jeg ikke inn på her.

Caroline Hisdal
CHAMPION *

av Caroline Hisdal

Du kan også gå på en tidligere ført periodisering og velge Kopier i knapperaden og lime inn, og så bare endre datoen. Og på periodiseringer som skal føres tilbake på neste måned. Kryss av boksen for Automatisk reversering av bunten i neste periode.

mvh Caroline H.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

Faglig diskusjon er et forum for spørsmål innen lover og regler i lønn og regnskap.
Siden ditt spørsmål er system tekniske spørsmål, flytter jeg ditt innlegg til support.

Har du faglige spørsmål, er du velkommen til å legge inn det her ved en senere anledning

Med vennlig hilsen
Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"