Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

rapport med mva-spesifikasjon

av Anonymous

Hvordan kan man ta ut en kontoutskrift med mva-spesifikasjon på hovedbokskonto?

Dette etterspørres av revisor

9 SVAR 9

av Kjetil Vikse Moen

Det hadde vært fint om det kunne komme gruppesum per konto her. Så kan en klikke seg inn på tallene for å få grunnlaget for aktuell konto. Krever jo at en har ett oppsett hvor avgiftskoden ligger som kolonner eller at det er brudd per avgiftstype.  Ref. rapporten mva-oversikt per konto som finnes i Visma Global.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

Det var nok ikke det de var ute etter.  Bokføringsloven sier følgende:

§ 3-1.Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering

Spesifikasjoner som nevnt i bokføringsloven § 5 skal inneholde:

1.

Bokføringsspesifikasjon. Alle bokførte opplysninger pr. periode, der alle poster skal fremgå i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning, tilordningskoder og andre relevante behandlingskoder. Systemgenererte poster kan fremkomme som totaler dersom de er lett kontrollerbare.

2.

 

Kontospesifikasjon. Alle kontoer pr. periode, der det for hver konto skal angis kontokode og kontonavn, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning, andre relevante behandlingskoder og inn- og utgående saldo. Inngående og utgående merverdiavgift skal kunne spesifiseres pr. transaksjon.

og i dette tilfellet mener de at ingen av rapportene vi har sett på til nå oppfyller disse kravene.

OleNoer
VISMA

av OleNoer

I versjonen som kom nå i helgen har vi lagt ved en forespørsel som vi ikke er lagt inn i områdekartet enda. Men forespørselen kan testes og kjøres. Og dersom noe mangler - så gi tilbakemelding. 

 

Forespørselen finner du på følgende måte: Naviger fram til arbeidsområdet konfigurasjon og velg egendefinerbar forespørsel ( event søk egendefinerbar forespørsel i søk dislogen). 

 

Søk så opp forespørselen  GL-Transactions with Tax, og klikk "Vis forespørsel" for resultat. 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Denne så veldig lovende ut! Har savnet et skjermbilde hvor man kan ta aktive valg på avgiftskode på transaksjonsnivå hvis man leiter etter feil for eksempel. Savner muligheten til å sette IKKE LIK på kolonnefilter. Da hadde det vært enklere å eliminere det man har mest av for å se nærmere der man tror feilen ligger. Som nå, sette IKKE LIK 1 på avgiftskode siden jeg vet at det ligger en feil på en av de andre avgiftskodene på inngående faktura. Man får begrenset mye i parametre som settes over transaksjonene. Får definert både periode og hvilken type transaksjon det er, men må laste denne ut til excel for å få eliminert nok. 

Bjørn_Persson
CONTRIBUTOR **

av Bjørn_Persson

Det kan legges inn et filter felt for Avgiftskode slik at man kan velge en kode evt. at vi legger in fra/til. 
Å lage et filter felt for å ekskludere en avgiftskode er noe unaturlig som standard.  Men ved å kopiere forespørselen kan man lage egne filtre hvor man sier forskjellig fra o.l.

Vi forsøker å hold antall filter nede da de påvirker hastigheten på henting av data.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg tenkte på selve kolonnen, der man kan sette ER LIK, INNEHOLDER, STARTER MED også videre. Der savner jeg muligheten til å sette IKKE LIK. Får det til via eksport til excel, men hadde vært mer effektivt å kunne eliminere på denne måten ute å gå via excel. 

Olga Myrvold
CHAMPION *

av Olga Myrvold

Ble det noen løsning her? Vi klarer ikke å finne rapport som oppfyller disse kravene..

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Du har en rapport som heter "MVA-spesifikasjon" som ligger under "Avgifter -> Rapporter -> Kontrollister",  Screen ID = TX62050S, se om ikke denne er det de etterspør?

OleNoer
VISMA

av OleNoer

Vi arbeider  med ny forespørsel-rapport med  mva speisifikasjon., og jobber nå utifra en plan om at denne vil være tigjengelig i slutten av mars. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"