Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
09-02-2022 New field from EasyCruit (within the hire candidate process) The Last Name Prefix is now transferred from EasyCruit to Self Service when hiring a candidate. The info is mapped to the following rubrics: HR Core Beaufort - P00302  HR Core Business - 26PS  HR Core Education - ZY05PARTIC
Volledig artikel weergeven
09-02-2022 13:33 (Bijgewerkt op 09-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 220 Weergaven
20-1-2022 Batch Signing filtering improved Case fixed: In the Batch Signing page, when filtering the data by using the search functionality and getting results on multiple pages -> when going to another page the search parameter was lost and the displayed data was not filtered by it anymore.  
Volledig artikel weergeven
20-01-2022 16:23 (Bijgewerkt op 09-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 224 Weergaven
20-1-2022 Batch signing verbeterd Op de Batch Signing pagina, bij het filteren van de gegevens met de zoekfunctionaliteit en het verkrijgen van resultaten op meerdere pagina's, ging bij het gaan naar een andere pagina de zoekparameter verloren en werden de weergegeven gegevens niet meer vastgehouden. Dit is nu opgelost. De gefilterde selectiegegevens blijven nu vastgehouden.  
Volledig artikel weergeven
20-01-2022 16:22 (Bijgewerkt op 09-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 350 Weergaven
29-12-2021 Nieuwe workflow “Office travel” beschikbaar in combinatie met HR You app. Je kunt via de functie: “importeren definities” de omgeving: “9999998 - Raet Template” selecteren en dan 1 nieuwe workflow selec...
Volledig artikel weergeven
16-12-2021 12:00 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 912 Weergaven
28-09-2021 Sommige iconen in workflow definitie niet getoond (change 2942373) In 'Beheer' kon je de foutmelding 'De gevraagde inhoud bestaat niet' krijgen bij het klikken op een icoon (bijvoorbeeld de pijl) in de workflow definitie. Deze ...
Volledig artikel weergeven
02-09-2021 15:56 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1294 Weergaven
28-09-2021 Some icons in the workflow definition are not properly displayed (change 2942373) In "Beheer" you could get the error: "The requested content does not excist" when clicking on an icon (for instance the arrow) in Workflow Definition....
Volledig artikel weergeven
02-09-2021 15:58 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 286 Weergaven
27-08-2021404 foutmelding als je op een taak klikte in “Mijn Taken” in het portaal (change 2898415)Als je klikte op een taak in het menu: Mijn taken in Portal, kon je een 404 error krijgen en de taak niet openen en behandelen. Dit is nu...
Volledig artikel weergeven
06-08-2021 14:01 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 935 Weergaven
27-08-2021404 error when clicking on a task from My Tasks in Portal (Change 2898415)If you clicked on a task in the menu: “My tasks” in Portal, you could get a 404 error and not open and handle the task. This has now been resolved.25-08...
Volledig artikel weergeven
06-08-2021 14:02 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 263 Weergaven
28-07-2021 Mutaties openen lukte niet vanwege een bijlage met speciale tekens (support 2771954) Het systeem stond niet toe om mutaties te openen waaraan een bijlage was toegevoegd: met een speciaal teken in de bestandsnaam, bijvoorbeeld <,>,...
Volledig artikel weergeven
01-07-2021 10:22 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 780 Weergaven
28-07-2021 Mutaties can't be opened because an attachment contains special characters (support 2771954) In Self Service, when an attachment added to a mutatie had a special character in the file name (<,>, &, ¬, ^… for instance)...
Volledig artikel weergeven
01-07-2021 10:25 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 266 Weergaven
23-06-2021 Speciale teken veroorzaakte een blokkade in vacaturerubriek 'Woonplaats' (change 2771928) De gebruiker kreeg een 500-eror in de vacaturerubriek 'Woonplaats' dat de waarde ('s) bevatte (speciaal teken). De gebruike...
Volledig artikel weergeven
02-06-2021 16:10 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 731 Weergaven
23-06-2021 Special  character caused a blocking in vacancy rubric "Residence" (Change 2771928) The user received a 500-eror in the vacancy rubric "Residence" containing the value(s) (special character). The user was una...
Volledig artikel weergeven
02-06-2021 16:13 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 273 Weergaven
12-05-2021 Verbeterde filter in overzicht Workflowdefinitie (change 498602) In Beheer/Workflowdefinitie, komen in de kolommen Actief, Afgerond en Autorisaties de filterresultaten nu exact overeen met de ingevulde waarde. 07-05-2021 Fouten bij het ...
Volledig artikel weergeven
05-05-2021 15:34 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 615 Weergaven
12-05-2021 Improved filtering in Workflow definition overview (change 498602) In Settings/ Workflow definition overview, on the Active, Completed, and Authorisations columns the filtering results will match exactly the filled value. 07-05-2021 Er...
Volledig artikel weergeven
05-05-2021 15:34 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 244 Weergaven
20-04-2021 Begindatum en einddatum niet bewaard na selecteren Afdelingsgroep in Gebruikersrol (change 2245192) Pad: Beheer / Autorisatie / Gebruikersrol Op de pagina Gebruikersrol werd de begin- en einddatum niet bewaard na het selecteren van de Af...
Volledig artikel weergeven
06-04-2021 07:54 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 763 Weergaven
20-04-2021 Begin date and End data are not kept after selecting the Department group in 'Gebruikersrol' (change 2245192) Path: Beheer / Autorisatie / Gebruikersrol In the page “Gebruikersrol” the begin and end date were not kept after s...
Volledig artikel weergeven
06-04-2021 07:53 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 272 Weergaven
30-03-2021 HRSS link added automatically when sending an email with an empty footer (change 2244213) When the footer - created in an email template - was empty, the system automatically added a link to Youforce. The link to Youforce will n...
Volledig artikel weergeven
11-03-2021 12:18 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 255 Weergaven
26-02-2021 Nieuwe controle van de grootte van bijlagen en extra informatie over bijlagen in Self Service-formulieren Alle HR-cores Voortaan zal het systeem bij het uploaden van een bijlage naar een formulier in Self Service, de bestandsgrootte van ...
Volledig artikel weergeven
10-02-2021 10:49 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 545 Weergaven
26-02-2021 New attachments size verification and additional attachments information in Self Service forms All HR-cores From now on, when uploading an attachment to a form in Self Service, the system will check the file size of the document before u...
Volledig artikel weergeven
10-02-2021 10:50 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 300 Weergaven
29-01-2021 e-Signing setup - New texts The e-Signing setup functionality remains the same, we updated only the texts and the corresponding tooltips in order to make the options clearer: Activate digital signing: mandatory for enabling e-Signing f...
Volledig artikel weergeven
20-01-2021 12:40 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 277 Weergaven