Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Instrukcija, kā nodrošināt, lai numuri ir unikāli gan inventāra, gan pamatlīdzekļu sarakstā.
Skatīt visu rakstu
22-01-2020 16:37 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 761 Skatījumi
Apraksts par pamatlīdzekļu un inventāra pieteikumu veidošanas iespējām Horizon.
Skatīt visu rakstu
18-03-2019 09:56 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 718 Skatījumi
Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" vienlaikus nomainīt noliktavu/atbildīgo personu, izsniegt lietošanā un norādīt citu atrašanās vietu.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:31 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1068 Skatījumi
Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" vienlaikus inventāru izsniegt lietošanā dažādiem lietotājiem.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:30 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 5 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1872 Skatījumi
Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" veikt inventāra vienības atgriešanu no lietošanas un jauna inventāra izsniegšanu lietošanā.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:32 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 570 Skatījumi
Kā efektivizēt lauka <Lietotājs> izmantošanu pamatlīdzekļu un inventāra modulī, ja uzskaite pa lietotājiem pēc būtības nav nepieciešama?
Skatīt visu rakstu
09-08-2019 08:01 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 648 Skatījumi
Instrukcija, kā iespējams no inventāra saņemšanas ppr un citiem dokumentiem ģenerēt saistošos inventāra dokumentus.
Skatīt visu rakstu
22-04-2020 12:49 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 504 Skatījumi
Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Šobrīd sistēma nodrošina sākotnējo adreses aizpildi, bet nenotiks adreses atjaunošana izmaiņu gadījumā. To plānots īstenot nākamajās versijās.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators.  Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad jums jāpieņem lēmums vai vēlaties pāriet uz VZD adreses tipu. Droši drīkstat arī turpināt lietot NĪP adrešu tipu, kamēr tas apmierina jūsu vajadzības. Ja ir vēlme pāriet uz VZD adresēm , tad nepieciešams izveidot pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem kāds ir esošais NĪP adreses kods un kāds ir jaunais valsts adrešu reģistra kods. Kad šis darbs ir veikts iespējams pārslēgt adreses tipu un veicot datu labošanu no Excel nomainīt nekustamā īpašuma objektiem piesaistās adreses. Pēc adreses tipa pārslēgšanas NĪP modulis vairs neredz objektiem piesaistītās vecās adreses un sistēma nestrādās korekti, kamēr netiks veikta labošana.       
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:59 (Atjaunots 07-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 234 Skatījumi
Visos Horizon moduļos tiek ievērots princips - lietotājam ir iespējams atcelt dokumentiem grāmatojumus un izpildi, lai veiktu nepieciešamās korekcijas. Un tās darbības drīkst veikt tikai secīgi, sākot no pēdējā dokumenta. Tas ir nepieciešams, lai netiktu sabojāti dati.  Kontroli par to papildus veic arī programma. Katrā modulī kontroles mehānisms ir atšķirīgs, tāds kā to var nodrošināt konkrētā dokumenta uzbūve.  Inventāra moduļa dokumentos , sākot ar 570.versiju, ir ieviesta papildus arī pulksteņlaika fiksēšana. Tas ir izdarīts ar mērķi, lai nevarētu stornēt dokumentu, kas nav pēdējais, ja vienam inventāram ir vairāki dokumenti ar vienādu dokumenta datumu.  Piemēram, vienā dienā : saņemšana, izsniegšana lietošanā un iekšēja kustība vai atrašanās vietas maiņa, bet pēc tam mēģina veikt izsniegšanas dokumenta izpildes stornēšanu. Lai programma neatļautu tādas darbības, ir vajadzīgs saprast, kurš ir pēdējais dokuments. Tā kā dokumenta datumam nav pulksteņlaiks, tad laiks tiek ņemts, kad fiziski veidots dokuments.   Ar kādu programmas darbības ierobežojumu lietotāji tāpēc var saskarties! Arī sagatavojot inventāra dokumentus ar vienādu dokumenta datumu, programma pārbauda iepriekšējā dokumenta faktisko sagatavošanas pulksteņlaiku. Attēlā redzamā kļūdas paziņojuma iegūšanas scenārijs un izskaidrojums.     Pirmais inventāra Nr. INV/807 pārvietošanas dokuments tika izpildīts 18.05.2021 pl.17:47:17. Dokumenta datums ir norādīts 06.02.2021. Nākamo dokumentu tam pašam inventāram grib izpildīt arī ar dokumenta datumu 06.02.2021. Taču vēlākā datumā un pirms pl.17:47:17, piemēram 20.05.2021 pl.11:05.   Kā lietotājam rīkoties šādā situācijā: Lai otru dokumentu izpildītu ar 06.02.2021, tas jādara jebkurā datumā pēc pl.17:48. Ja iespējams, otru dokumentu izpildīt ar nākamās dienas datumu (07.02.2021) un to var izdarīt jau jebkurā pulksteņlaikā.   Ja iepriekš jau ir zināms, ka vienai un tai pašai inventāra vienībai būs jāizpilda vairāki dokumenti ar vienas un tās pašas dienas datumu, tad fiziski tos arī sagatavot vienā dienā!   Paldies par sapratni un kopīgām rūpēt par datu kvalitāti! Lai ērta un veiksmīga inventāra moduļa lietošana!
Skatīt visu rakstu
07-06-2021 11:25 (Atjaunots 07-06-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 369 Skatījumi
Sākot ar 570.versiju ir jauns  inventāra dokuments, kurš aizstāj 4 šobrīd esošus dokumentus. Tas ir inventāra pārvietošanas dokuments.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:28 (Atjaunots 26-01-2021)
 • 3 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 3472 Skatījumi
Sākot ar 570.versiju Horizon ir būtiskas izmaiņas saistībā ar inventāra atrašanās vietu. Inventāra atrašanās vietu var norādīt un izmainīt tikai ar dokumentiem.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:33 (Atjaunots 27-11-2020)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 563 Skatījumi
Inventāra uzskaite nodrošina: inventāra uzskaiti, identificējot katru inventāra vienību; atbildībā un lietošanā esošā inventāra uzskaiti; inventāra vērtības pakāpenisku norakstīšanu; inventāra lietošanas ilguma aprēķinu un kontroli.   Licences pieejamas šādā komplektācijā:   Kods (idenitifikators) Nosaukums H191 Inventāra uzskaite (+100). Licences tips -Apjoma   Instalācijas instrukcija   Pēc iegādes ražotāja pārstāvis veic licences aktivizāciju. Funkcionalitātes pievienošana RVS Horizon notiek sistēmas administratoram veicot ceļu Sistēma->Administrēt->Licences informācija un nospiežot pogu "Atjaunot licences datus".   Lietotāja rokasgrāmata un tehniskais apraksts   ŠEIT   ir pieejams risinājuma tehniskais apraksts un lietotāja rokasgrāmata.   Ražotājs   Visma Enterprise SIA
Skatīt visu rakstu
04-11-2020 13:22 (Atjaunots 04-11-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 590 Skatījumi
Kā efektīvi un ātri izdrukāt svītrkodus jauniegādātājiem inventāriem vai pamatlīdzekļiem? 
Skatīt visu rakstu
27-11-2019 15:57 (Atjaunots 27-11-2019)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 796 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt inventāra norakstīšanu.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 14:01 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 571 Skatījumi
 Videosemināra ieraksts par pamatlīdzekļu un inventāra elektronisko inventarizācija ar Horizon.
Skatīt visu rakstu
11-01-2018 11:49 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 939 Skatījumi
Instrukcija, kā ievadīt nomenklatūras kartīti, lai varētu veikt inventāra uzskaiti Horizon.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:21 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 846 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt inventāra saņemšanu.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:14 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 586 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt inventāra vērtības samazinājumu.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:27 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 502 Skatījumi
Instrukcija, kā pārvietot inventāru no vienas noliktavas vai atbildīgās personas uz otru.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 14:01 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 598 Skatījumi
Galvenās funkcijas, ko nodrošina Seriālie numuri.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:57 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 459 Skatījumi