Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
Då man har avslutat sitt licensavtal för Mamut så har man fortfarande möjlighet att kontrollera de tidigare uppgifter man har registrerat i systemet. När man avslutar licensavtalet övergår alla licenser till nivån Mamut Free utan kostnad.  På denna nivån kommer ni fortfarande kunna logga in i Mamut och använda programmet som en referenskälla för era uppgifter.   Via rapportena kommer ni fortfarande kunna skriva ut information från ert Mamut, även om ni inte kan öppna avdelningen i programmet.   Nedan följer en summering av vilka funktioner som är tillgängliga i Mamut Free.   Mamut skrivbord   Mamut skrivbord är fortfarade tillgängligt och kan anpassas för att visa information. Obs. Notering bör också göras om att eventuell webshop ska ha stängts ned vid avslutande av Mamut.   Arkiv   Företagsdatabaser Ni har full tillgång till de företagsdatabaser som redan är registrerade i ert Mamutprogram. Det är inga problem med att öppna och växla mellan dem. Att skapa nya företagsdatabaser är dock inte tillgängligt.   Skriv ut Skriv ut är rapportdelen i Mamut. Ni kan också nå denna via Rapporter från Mamuts skrivbord. Här kan ni skriva ut information från ert Mamutprogram. Detta gäller även från avdelningar som ni inte längre kan öppna i programmet. Exempelvis så har ni fortfarande tillgång att skriva ut rapporter kopplade mot reskontra. Tillgång till och urval av rapporter begränsas inte av licensnivån Mamut Free.   Säkerhetskopia Ni kan fortfarande både skapa och återställa säkerhetskopior i programmet. Åtkomst ges också att hantera inställningar för säkerhetskopiering.   Databasverktyg Vissa funktioner under kategorin För support faller bort, vilket ni kan se via skärmbild.   Visa   I denna del summeraras funktioner i Mamuts olika avdelningar. Saknas tillgång till en viss avdelning, går information att skriva ut via rapporterna i respektive avdelning.   Kontaktuppföljning   Åtkomst finns här för Kontaktperson och produkter kopplade till kontakterna.   Projektregister Avdelningen kan öppnas och sökas igenom, men inga nya projekt kan skapas.   Aktivitet Nya aktiviteter kan inte längre skapas. Däremot ges åtkomst till Systemdefinierade aktiviteter och kalendern.   Produktregister   I avdelningen kan ni skapa nya, samt redigera existerande produkter. Via lagerfliken, eller under Lageravdelningen, kan ni hantera flytt mellan lager samt ta in/ut från lager.  Det går inte att skapa nya varupaket, men går att plocka isär, sätta ihop existerande.   Offert   Orderregistreringen faller bort under denna licens, men Offertdelen lämnas kvar att använda som referens. Information kopplat till Order och Fakturor skriver ni ut via rapporterna under kategorin Försäljnig & Fakturering.     Redovisning     I denna kategori har ni tillgång till Huvudboken och kan använda sökfunktionen för att finna och se över redan registrerade verifikat. Genom knapparna Nyckeltal, Resultat och Balans ges tillgång till översikt av dessa. Det finns även tillgång till Valutaregistret, samt Bankavstämning. Reskontra är däremot inte tillgängligt. Detta gör att information kopplat till reskontra skrivs ut via rapportena i kategorin för just Reskontra.   Tidrapportregistrering Tillgång finns för att söka information om redan registrerad information, men inget nytt kan läggas till.   Beställning/Inköp   Inköpsregistering ger tillgång att söka och leta i redan registrerade inköpsordrar. Dock ges ingen tillgång att skapa nya eller att redigera existerande.   Lager   I lageravdelningen har ni översikt över existerande lager, men kan inte registrera nya. Det finns möjlighet att göra lagerflyttningar av produkter, samt Ta in/Föra ut varor från lager. Möjlighet ges också att Plocka ihop, samt Plocka isär redan existerande varupaket. Under Lagerförändringar och reservationer kan ni även söka likt med en aktiv licens.   Status Här kan ni se status för Företagsdatabasen, Försäljning och er Redovisning.   Inställningar   Här faller inställningarna för Redovisning bort, dock kvarstår resterande kategorier. Dessa är dock begränsade och har inte samma tillgångar som vid aktiv licens. Användare Behörighetskontroll och styrning av tillgängliga Företagsdatabaser är inaktiverad. Tilgängliga moduler är Skrivbord, Rapporter, Produkt, Inköp, Huvudbok, Outlook. Mobile scanner är deaktiverad. Företag Konto- och landsinställningar tappar Bankgirokategorin. Momsregister tillåter översikt och redigeraing av existerande momssatser. Grundinställningar kan redigeras och det går att lägga till nytt. Tillgängliga moduler är Produkt och E-handel (minns dock att E-handel inte är aktiv).   Säkerhet Endast inställningar för Säkerhetskopiering är tillgängliga.   Rapporter Rapportredigeraren och Adressändring är fortfarande fullt tillgängliga.   Övriga inställningar Här är endast Landregistret tillgängligt. Ni har tillgång att redigera och lägga till i registret.   Hjälp   Mamut Help Tillgång finns för både Online och Offlinehjälpen.   Om Under denna avdelning faller Administrera licensinformation bort.   Import / Export Denna funktion faller bort inne i Mamut, men kan nås via mappen med programfilerna. Filen heter Mamut ImportExport.exe och finns som standard i Mamuts programfilsmapp på följande sökväg i windows utforskare: C:\Program Files (x86)\Mamut     Dubbelklicka på filen och logga in med samma användarnamn och lösenord ni har till Mamut. Detta ger er tillgång till Import och Exportfunktionen i Mamut.
Visa fullständig artikel
11-02-2022 14:51 (Uppdaterad 22-09-2023)
 • 3 Svar
 • 0 gilla
 • 863 Visningar
Om du skall byta system från Mamut så finns det några saker som är viktiga att tänka på. Skapa först en standard säkerhetskopia av dina data för att säkerställa att det finns en backup. Spara sedan säkerhetskopian på en säker plats.   Vid ett systembyte önskar man ofta att ta med sig grunddata som Produkt, Kund och Leverantör- information. I Mamut finns det flera olika möjligheter att exportera data beroende på hur utförlig information man önskar överföra till ett nytt system. I artikel Filexport från Visma Mamut finns instruktioner hur man kan exportera bl.a “Lista över kontakter”, “Kund/Leverantörsreskontralista” samt lista över “Anställda”. För att förenkla export av grunddata vid ett systembyte från Mamut har vi skapat olika export script som kan köras direkt via tilläggsprogrammet Visma Mamut Script Tool. Installationsfil hittar du här. OBS: Tilläggsprogrammet kräver att din version av Mamut är 24.0.1034 eller högre. Kontrollera ditt versionsnummer via Hjälp/Om i programmet och vid behov uppgradera Mamut innan du går vidare. Använder du Mamut Application Hosting och önskar exportera via script, kontakta support   Vilka grunddata kan jag exportera via script? Dataexport från Mamut Namn på script i Visma Mamut Script Tool Projekt Eksport_MBS_Prosjekt Avdelning Eksport_MBS_Avdelinger Produkter med lager Eksport MBS lagervarer SE Leverantörer Eksport MBS leverandører SE Kunder Eksport kunder MBS SE Produkter utan lager Eksport_MBS_ikke lagervarer SE   Verifiera data innan export till annat system Notera att script endast exporterar aktiv data. Det rekommenderas därför att man vid systembyte passar på att städa upp i sina kunddata genom att markera produkter, kunder och leverantörer m.m. som inaktiva i programmet innan man exporterar ut sina data. Man bör också säkerställa att man anonymiserat och/eller raderat data relaterat till GDPR, läs mer om Skript för att hantera GDPR i Mamut. Använda Visma Mamut Script Tool När tilläggsprogrammet är installerat loggar du in med följande uppgifter: Customer: 1212 Password: 1212 1. I Mamut Script Tool väljer du först vilket företag du skall exportera data ifrån genom att välja “Select company database”. OBS: Kryssa inte i ruta för "More than one database (not export scripts)", man måste köra separata exporter per företag. 2. Välj Excel som Export format och klicka på rutan med tre prickar för att välja var du skall spara den exporterade filen på din dator. 3. Markera det export script som skall användas och klicka sedan på “Run”. OBS: Använd endast de script som är angivna i tabell ovan Office 2013 eller nyare måste vara installerat på din dator för att kunna exportera till Excel. Om du upplever problem med Visma Mamut Script tool eller har frågor relaterat till systembyte och export av data från Mamut är du välkommen att kontakta support. Att tänka på i övrigt då man byter system Har du aktiverat Visma Autoinvoice i Mamut? Då är det viktigt att du inaktiverar Autoinvoice i programmet när du genomför systembytet. Detta gör du i meny för Autoinvoice i Mamut genom att klicka på ikonen "Aktivera Autoinvoice" och därefter klicka på “Inaktivera”.  
Visa fullständig artikel
22-04-2023 12:42
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 258 Visningar
Om man önskar avsluta sitt licensavtal för Visma Mamut så är det viktigt att uppsägningen av avtalet registreras via vårt uppsägningsformulär. Ni mottager då en bekräftelse på registrerad uppsägning med registrerat datum.   I nästa steg behandlar vi denna och avtalet kommer sedan avslutas enligt följande:   * Om ni fyllt i formuläret senast en månad före Er nästa faktureringsperiod påbörjas, kommer ert avtal upphöra vid innehavande periods slut.   * Om ni fyllt i formuläret mindre än en månad före nästa periodstart, så kommer ert avtal avslutas först efter den fakturaperioden.   Vill här också notera att det i formuläret finns en fråga rörande Titt-licens. Formuläret i länken är giltig för flertalet produkter inom Visma och den frågan gäller ej Mamut. Svara därför Nej på denna fråga när ni säger upp ert Mamutavtal. För Mamut gäller följande då licens avslutas: När er avtalsperiod för Mamut löper ut, ändras licens per automatik till Mamut Free. I Mamut Free kommer begränsas tillgång till att skriva ut rapporter från Mamut programmet. För att ha åtkomst till övriga delar av Mamut, behövs en giltig licens för minimum Mamut Office Start. Vänligen kontakta support om detta är aktuellt. Läs gärna mer information om Mamut Free här.   Om ni använder Mamut Application Hosting: Använder ni Mamut Application Hosting behöver ni genomföra uppsägning och bestämma ett datum för när säkerhetskopian ska skapas så att ni kan spara era data. Visma ansvarar ej för lagring av data efter avslutat licensavtal Det gör ni under "Customer Administration - Avsluta" när man loggat in på Mamut Application Hosting.     Om ni har aktiverat Autoinvoice: Har ni också aktiverat Autoinvoice tjänsten, måste ni inaktivera denna. Det gör ni från Mamuts skrivbord.  Välj Autoinvoice i menyn på vänster sida. Klicka sedan på Aktivera Autoinvoice. I fönstret som öppnas, väljer ni Inaktivera. Klicka sedan på Ok.  
Visa fullständig artikel
21-04-2023 16:02 (Uppdaterad 26-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 311 Visningar
   Nedan följer en rad metoder för hur ni kan skriva ut information från ert Visma Mamut, i ett format som ni kan använda för vidare import.      Obs! Arbetar ni med Mamut i Application Hosting, bör ni välja en av följande grundmappar att spara filen på. Skapa där en mapp och spara filen i: - Home (H:) - Profile (P:) - C on "Din dators namn" (detta är er lokala dators C:)   Kundregister (.xls format) Gå till Arkiv - Skriv ut - Kontakt Markera rapporten Lista över kontakter, Detaljerad På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar ni värdet i Skicka till så det står Fil/Excel Tryck sedan på Skriv ut I urvalsfönstret så bockar ni i rutan för Kund på höger sida Öppna sedan den övre fliken Avancerat I fönstret som öppnas trycker ni på Ny Detta öppnar en lista ni kan öppna kategorin Kontakt Markera där Leverantör och tryck på Nästa I fönstret som öppnas ändrar ni värdet i rullgardinsmenyn för Värde så det står Nej/Inte   kontrollerat Tryck sedan Ok, följt av Ok igen Ett nytt fönster öppnas där ni bockar i Microsoft Excel (XLSX) Till höger om fältet för Filnamn trycker ni på knappen med tre prickar för att välja namn på filen och vart den ska sparas Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften Öppna filen i Excel och välj där Arkiv - Spara som Kolla så att filformatet ni sparar filen i står som .XLS Spara filen Leverantörsregister (.xls format) Gå till Arkiv - Skriv ut - Kontakt Markera rapporten Lista över kontakter, Detaljerad På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar ni värdet i Skicka till så det står Fil/Excel Tryck sedan på Skriv ut I urvalsfönstret så bockar ni i rutan för Leverantör på höger sida Öppna sedan den övre fliken Avancerat I fönstret som öppnas trycker ni på Ny Detta öppnar en lista ni kan öppna kategorin Kontakt Markera där Kund och tryck på Nästa I fönstret som öppnas ändrar ni värdet i rullgardinsmenyn för Värde så det står Nej/Inte kontrollerat Tryck sedan Ok, följt av Ok igen Ett nytt fönster öppnas där ni bockar i Microsoft Excel (XLSX) Till höger om fältet för Filnamn trycker ni på knappen med tre prickar för att välja namn på filen och vart den ska sparas Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften Öppna filen i Excel och välj där Arkiv - Spara som Kolla så att filformatet ni sparar filen i står som .XLS Spara filen   Kundreskontralista på obetalda fakturor (Saldolista i .xls format) Gå till Arkiv - Skriv ut - Reskontra Markera där rapporten Kundfordringar På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar ni värdet i Skicka till så det står Fil/Excel Tryck sedan på Skriv ut Ni behöver inte göra något urval här, så tryck sedan Ok Ett nytt fönster öppnas där ni bockar i Microsoft Excel (XLSX) Till höger om fältet för Filnamn trycker ni på knappen med tre prickar för att välja namn på filen och vart den ska sparas Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften Öppna filen i Excel och välj där Arkiv - Spara som Kolla så att filformatet ni sparar filen i står som .XLS Spara filen  Leverantörsreskontralista på obetalda leverantörsfakturor (Saldolista i .xls format) Gå till Arkiv - Skriv ut - Reskontra Markera där rapporten Leverantörsskulder På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar ni värdet i Skicka till så det står Fil/Excel Tryck sedan på Skriv ut Ni behöver inte göra något urval här, så tryck sedan Ok Ett nytt fönster öppnas där ni bockar i Microsoft Excel (XLSX) Till höger om fältet för Filnamn trycker ni på knappen med tre prickar för att välja namn på filen och vart den ska sparas Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften Öppna filen i Excel och välj där Arkiv - Spara som Kolla så att filformatet ni sparar filen i står som .XLS Spara filen Lista över Anställda (i .xls format) Gå till Arkiv - Skriv ut - Personal Markera där rapporten Adresslista över anställda På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar ni värdet i Skicka till så det står Fil/Excel Tryck sedan på Skriv ut Ni behöver inte göra något urval här, så tryck sedan Ok Ett nytt fönster öppnas där ni bockar i Microsoft Excel (XLSX) Till höger om fältet för Filnamn trycker ni på knappen med tre prickar för att välja namn på filen och vart den ska sparas Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften Öppna filen i Excel och välj där Arkiv - Spara som Kolla så att filformatet ni sparar filen i står som .XLS Spara filen    Om ni eftersöker vidare exporter och/eller samma exporttyper, kan ni också kontrollera se de exporttyper som ni finner under Arkiv - Export - Import/Export
Visa fullständig artikel
21-04-2023 14:57
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 210 Visningar
   Ni har möjlighet att via Mamut exportera ut information rörande ert artikelregister. Nedan följer information om hur ni på egen hand kan exportera och/eller skriva ut denna information. Obs! Arbetar ni med Mamut i Application Hosting, bör ni välja en av följande grundmappar att spara filen på. Skapa där en mapp och spara filen i: - Home (H:) - Profile (P:) - C on "Din dators namn" (detta är er lokala dators C:)      Det finns tre grundläggande metoder för att exportera ut och/eller skriva ut ert artikelregister.    Import/Export-funktionen GBAP15: Arkiv - Export - Import/Export - Produkt http://help.mamut.com/SE/mhelp/230/import_export/csv_formats/product_formats/product_formats.htm   - I fönstret som öppnas markerar ni från vilken företagsdatabas ni önskar exportera   - Välj vart ni vill spara filen och namnge den via knappen med tre prickar på raden för    Filnamn. - Tryck sedan på Slutför. Produktexport till Text eller Excel: Arkiv - Export - Produkt - Textfil eller Microsoft Excel   - Ni kommer först få göra ett urval på de produkter som ni önskar att denna export ska    inkludera. Om ni önskar få med alla produkter, lämnar ni fälten tomma - Det dyker sedan upp en ett fönster där ni får bekräfta exporten - Ni kommer sedan få välja vart ni önskar spara filen och vad ni önskar namnge den Båda dessa format innehåller samma information, men exporteras som .TXT respektive .XLS beroende på om ni valde Textfil eller Microsoft Excel. Rapporten Detaljerad produktrapport: Arkiv - Skriv ut - Produkt - Markera rapporten Detaljerad produktrapport - På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar du värdet i Skicka till så det    står Fil/Excel - Tryck sedan på Skriv ut   - Ni kan här göra ett urval om ni vill begränsa vad rapporten ska innehålla - Tryck sedan Ok   - Ett nytt fönster öppnas där ni kan bockar i det format ni önskar spara rapporten i.    Om ni här väljer ASCII textfil måste ni också välja Fältseparator - Till höger om fältet för Filnamn trycker på knappen med tre prickar för att välja namn     på filen och vart den ska sparas - Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften    Utöver dessa finns det också möjlighet att aktivera script som kan ta ut information mer till ert önskemål. Om detta är av intresse, vänligen kontakta Mamutsupporten för vidare information.  
Visa fullständig artikel
21-04-2023 13:13 (Uppdaterad 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 200 Visningar
   Om ni har valt att avsluta er koppling till Mamut Application Hosting, ska ni ta kontakt med oss på Mamutsupporten. Efter att ni sänt önskan om uppsägning av avtal, eller bara att ni önskar koppla bort Mamut Application Hosting från ert avtal för att istället använda systemet lokalt, kommer ni motta en bekräftelse. I bekräftelsen kommer det även stå vilket datum som ändringen/uppsägningen av tjänsten eller avtalet kommer kommer vara aktuell från.        Efter det att ni mottagit bekräftelsen av ändringen/uppsägningen, måste ni följa nedan instruktioner för att försäkra er om att ni kommer få en säkerhetskopia utskickad till er. Denna säkerhetskopia innehåller all er Mamutdata som vi har hanterat på våra servrar under den tid ni vart aktiva med Mamut Application Hosting.    Börja med att logga in i Mamut Application Hosting portalen på asp.mamut.net   Väl inloggade där, trycker ni på knappen Customer Administration.   Det kommer nu öppnas ett fönster där ni har tillgång till olika verktyg.   I menyn på vänster sida, klickar ni på knappen Avsluta.   Det följer där instruktioner om vad som gäller vid nerstängning av Mamut Application Hosting.   Se till att rutan för Jag vill avsluta Mamut Application Hosting är ibockad. Fyll i det datum då ni önskar att ert Mamut Application Hosting ska avslutas, samt säkerhetskopian ska sändas ut. Fyll i den adress som ni önskar motta säkerhetskopian på. Ni har sedan extra möjlighet att få ut säkerhetskopia som ni kan sända till revisor. Detta gör ni genom att bocka i rutan för Jag vill ha en extra säkerhetskopia till revisor (utan systemfiler). När ni har ställt in enligt önskemål och bekräftat att ni läst och förstått instruktionerna, så kommer en Spara-knapp bli synlig nere i högra hörnet av fönstret.   Tryck på denna för att bekräfta avslutningen av Mamut Application Hosting, enligt vad ni fyllt i. Obs! Notera att när ni väl tryck på Spara så kommer denna avslutning av tjänsten att påbörjas. Det är därav väldigt viktigt att ni är säkra på att ni fyllt i korrekt information.    Er koppling till tjänsten Mamut Application Hosting kommer upphöra från det datum ni angett och ni kommer att motta en säkerhetskopia för lokal installation av Mamut Enterprise till den adress ni angett.      Ni kan i följande artikel se hur ni gör för att installera Mamut Enterprise på en lokal dator:   Att Installera eller Uppgradera Mamut  
Visa fullständig artikel
21-04-2023 09:22 (Uppdaterad 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 127 Visningar
Som vi tidigare informerat här, kommer funktionen för Visma Mamut Webshop inte längre vara aktiv från 2023-01-01. Vi skapat ett generellt script: 24161 - Export website products, för att säkra att Ni kan exportera en lista över de produkter ni registrerade i er webshop.   För att få tillgång till detta script kontaktar ni supporten som aktiverar ett script och skickar ut  inloggningsinformation till Mamut Script Tool. Hur Ni kör scriptet kan Ni se under Export nedan i artikeln.   I det ärende Ni sänder in till oss, behöver Vi följade information: Skriv in Produktexport webbshop i ämnesraden. I ärendet inkluderar Ni: - Kundnamn - Licensnummer - Kort beskrivning Om Ni använder kundinloggning Er webshop har vi även scriptet:  24160 - Export website users. Detta exporterar ut en lista med de kunder som registrerat sig i Er webshop. Önskar Ni detta, notera detta i ärendebeskrivningen. Om Ni har uppladdade produktbilder, så kan Vi även exportera ut dessa.  I detta fall tar Vi in en säkerhetskopia och exporterar ut bilderna som bildfiler med respektive produkts produktnummer som filnamn. Önskar Ni detta, notera detta i ärendebeskrivningen. Scriptet körs via programmet Visma Mamut Script Tool och exporterar ut en lista med följande information för Era produkter från Er webshop:   ProduktNr. - Produktnamn - Produktgrupp - Undergrupp 1 - Undergrupp  2 - Undergrupp 3 - Kort beskrivning - Detaljerad beskrivning - Hemsideregistrering - Hemsidenamn - Hemside-URL   Export   För att exportera ut listan gör Ni följande steg: Starta Mamut Script Tool. Har Ni inte redan Mamut Script Tool, kan Ni ladda ner detta via länken: http://cdl.mamut.com/BIN/Support/MamutScriptTool/SetupMamutScriptTool.msi När nerladdningen är klar, installerar Ni programmet och startar det. Logga in med de uppgifter som Vi sänt ut till Er.   Välj den företagsdatabas Ni önskar exportera från.   Markera scriptet Ni önskar köra: Export Website Products. Tryck på knappen med tre prickar på raden för Folder for saving export file och välj vart exportfilen ska sparas. Välj om Ni önskar exportera till formatet Excel eller .CSV. Om Ni sätter .CSV, fyll också i vilket tecken Ni önskar använda som avgränsare (seperator) Tryck sedan på Run   Filen kommer nu att exporteras till den plats Ni valt i steg 6 ovan.  OBS! Kom ihåg att om Ni valt att spara i formatet  .CSV, kommer Ni behöva ställa in i Excel att programmet ska avgränsa information i filen baserat på avgränsningsvalet Ni gjorde i steg 6.  
Visa fullständig artikel
28-09-2022 14:31 (Uppdaterad 22-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 340 Visningar
Ni kan välja att använda er av manuell momshantering. Med detta menas att Ni själva styr beloppen till rätt plats i momsrapporten vid registrering av verifikat (eventuellt kan Ni även ta bort de momshanteringar och momskoder som är inställda på kontona i kontoplanen). När Ni arbetar med manuell momshantering är det mycket viktigt att skilja på utgående och ingående moms, eftersom rapporteringen av utgående moms alltid görs i samband med underlaget (nettoförsäljningen).  Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar och gå in på fliken Kolumner. Se till att Ni har bockat för Momshantering och Momskod under Visa - kolumner. När Ni bokför manuellt är det viktigt att det blir rätt momskod eftersom koden är styrd till Momsrapporten, det är också samma kod som finns på Skattedeklarationen. Momshanteringen å andra sidan är det som styr den automatiska momskonteringen för kontot, detta innebär att om man väljer Momshantering = 0. Ej Momspliktig vid registrering av verifikat så sker ingen automatisk bokning på momskonton, och Ni kan själv överstyra den automatiska momshanteringen. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Välj Netto i rullgardinsmenyn högst upp i menyraden i fönstret. Skapa sedan ett nytt verifikat med de momskoder som gäller.   Det är viktigt att det finns momskod på alla momskonton och intäktskonton för att momsrapporten ska bli riktig. Om Ni väljer att använda Er av manuell momshantering på utgående fakturor bör Ni ställa in så markören stannar på fältet Momskod när Ni bokför i verifikatregistreringen. Då blir det enkelt att välja rätt kod innan Ni skriver in beloppet. Denna inställning görs genom att klicka på ikonen Användarinställningar i Verifikatregistreringen och gå in på fliken Kolumner. Bocka där för rutan Momskod under Fokus. Om Ni önskar ställa in kontona i kontoplanen för manuell momshantering, så går Ni in på Visa - Redovisning - Kontoplan. Leta där fram de kontona Ni vill justera och ange Momshantering = 0. Ej Momspliktig. Då kommer inga automatiska momsbokningar att göras, och Ni måste själv bokföra momsen på aktuellt konto och ange rätt momskod.
Visa fullständig artikel
06-06-2022 12:21 (Uppdaterad 06-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1150 Visningar
Från Mamut v23 och framåt medföljer en uppdaterad version av drivrutinerna för utskrift till PDF. Uppsättningar via terminalserver kan tack vare detta få Felmeddelande (-60) vid utskrift till PDF. Det går dock att gå runt detta problem genom att följa nedan steg, vilket gör att man aktiverar de äldre drivrutinerna istället.   Se till att Mamut är stängt på datorn med utskriftsproblemet. Använd Windows sökverktyg (förstoringsglaset) för att leta upp CMD eller Kommandotolken. Detta ska visa resultatet Kommandotolken. Öppna sökresultatet genom att högerklicka på det och välj Kör som Administratör. Väldigt viktigt att ni här väljer Kör som Administratör, då resterande steg annars inte kommer fungera. I Kommandotolken klistrar ni in nedan och trycker sedan på Enter: CD "C:\Program Files (x86)\Mamut\" När detta är gjort, så klistrar ni in följande och trycker på Enter: install /u Det kommer nu dyka upp ett nytt fönster, där ni trycker på Ok. När detta är gjort, låter ni Kommandotolken fortafarande vara öppen i bakgrunden. Följ sedan nedan länk för att ladda ner filen Acfpdfui.zip: https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MVP/Acfpdfui.zip Högerklicka på den nerladdade filen för att Extrahera/Packa upp denne. Öppna foldern ni Extraherat/Packat upp och kopiera alla filer som finns i foldern. Gå sedan till C:\Program Files (x86)\Mamut\ på datorn. Klistra in filerna ni kopierat i steg 10-11, direkt in i denna mappen. Om du får frågan om att skriva över filer/ersätta filer, svarar ni Ja. Gå tillbaka till Kommandotolken. Kopiera nedan text och klistra in i Kommandotolken: install.exe "Mamut Virtual Printer 6;NUL:" /n "MAMUT ASA" /c "07EFCDAB010001001C1D3EB00D028628BC12AD3F25425A81D79594A8E94E27D2EA65928FF08DA65711ADF73113B321C9C1980002E1BE716F194A0FA472A5B4" Tryck sedan på Enter. Om ni får ett felmeddelande här om Skrivarnamnet, ignorera detta och klicka istället på Ok. Stäng sedan detta fönster. Gå sedan till följande folder på datorn: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut Högerklicka där på filen Mamut/Mamut.ini och välj kopiera. Klistra in kopian i samma folder, utan att ersätta originalet. Öppna originalfilen för Mamut/Mamut.ini. Några rader ner i filen, finner ni en rad med texten [MAMUT]. Skapa en ny rad precis under denne och klistra där in: UseOldPdfDriver=1 Stäng filen och svara Ja till att spara ändringar. Använd nu Windows sökverktyg (förstoringsglaset) igen för att denna gång söka på Regedit. Öppna även detta sökresultat genom att Kör som Administratör. I det nya fönstret öppnar ni följande mappar i tur och ordning, i listan till vänster Dator - HKEY_CURRENT_CONFIG - Software Om det där finns en folder som heter Mamut Virtual printer, högerklicka på denne och välj Ta bort. Stäng sedan detta fönster. Öppna åter Mamut och välj att skriva ut valfri rapport till PDF.  
Visa fullständig artikel
27-05-2022 09:20
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 361 Visningar
Nu är version 25.0.1046 tillgänglig och kan laddas ner via följande länk:   https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MBS25/MBS25.0.1046.exe   Denna version av Mamut uppdaterar Intrastatrapporten för de bestämmelser som trätt i kraft enligt:   Mikrodatautbyte-Förändringar i Intrastat   - Alla transaktionstyper har uppdaterats till tvåsiffrigt format. - Rapporten plockar nu upp PartnerID. - Ursprungsland går nu att ställa in i Intrastatuppföljningen.     Hantering av Intrastat görs fortfarande som förut. Var god se nedan artikeln för mer information: http://help.mamut.com/SE/mhelp/250/accounting/intrastat/intrastat_administration_reference.htm   Utöver detta steg, ställer ni i denna avdelning in den nya transaktionstypen som är giltig enligt följande:   Transaktionstyper Intrastat      
Visa fullständig artikel
23-02-2022 15:36
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 820 Visningar
Det kan ibland uppstå problem med databasen i Mamut One pga rättighetsinställningarna på serverfilerna. Nedan följer tillvägagångssätt för hur ni ändrar och/eller uppdaterar rättigheterna på dessa filer i Windows 8 och 10.   Öppna Windows utforskare på datorn som är server.  Enklast görs detta genom att öppna valfri folder från datorn och sedan klicka på Den här datorn, på vänster sida. På servern, leta dig fram till platsen där Mamuts datafolder finns. Som standard är detta på: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut Högerklicka på foldern Data och välj Egenskaper (Properties). Öppna fliken Säkerhet (Security). Kontrollera i listan över användare att alla som ska använda Mamut är inlagda med Fullständig behörighet. Klicka på knappen Avancerat (Advanced). Kontrollera åter i denna lista att rättigheterna stämmer. Om ni här noterar att någon användare inte har korrekt rättigheter, ändra detta. Bocka också ur rutan för Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter... Tryck på Ok. Rättighetsinställningarna uppdateras helt på nytt Om du inte finner fliken för Säkerhet (Security) i punkt 4, är detta på grund av att uppsättningen av datorn eller att ni använder Windows Home.   Ni kan komma runt detta genom att sätta upp datorn i säkerhetsläga , genom att trycka på F8 vid uppstarts av Windows.
Visa fullständig artikel
16-11-2021 12:49
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 451 Visningar
När man skapar en Avtalsfaktura, så genereras automatiskt en extra produktlinje för Från och Tilldatum för orderns giltighet.   För att ta bort detta följer ni nedan steg:   Börja att i Windows gå till Start - Den här Datorn. Leta dig fram till följande plats på datorn: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut Dubbelklicka där på filen Mamut.ini Lägg till följande information längst ner i filen: [ORDER] DisableAgreementFreeTextInfo = True Spara ändringen och stäng filen. Från denna tidpunkt kommer inte Från och Till-datumet att genereras på Avtalsfakturan som produktlinje.
Visa fullständig artikel
01-10-2021 15:23 (Uppdaterad 01-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 351 Visningar
Hej,   Vi önskar gå ut och informera om att en av våra sammarbetspartners, HC Businees Software, har skapat ett konverterigsverktyg för bankfiler. Detta kommer göra det möjligt för er att konvertera de bankfiler ni exporterar ut från Mamut. Filerna konverteras till xml/P27/ISO20022 standarden, som era banker kan hantera.   Ni hittar konverteringsverktyget via nedan länk:   Konverteringsverktyg bankfiler    I dagsläget befinner sig detta verktyg i betastadiet och kan användas kostnadsfritt. Det kommer dock ingå en kostnad för konverteringar, när fullversionen av verktyget lanseras.   Har ni några frågor kring verktyget, var god kontakta HC Business Software via länken Kontakta oss på sidan.
Visa fullständig artikel
16-08-2021 09:41
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 977 Visningar
Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till icke beskattningsbara personer, exempelvis privatpersoner, kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land. För att förenkla administrationen för företagen som omfattas av de nya reglerna utvidgas möjligheterna att redovisa och betala moms genom så kallade särskilda ordningar. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html?q=oss För att hantera detta i Mamut, så har vi skapat en integration. Denna integration gör det möjligt för er att skapa nya momskoder, som kommer vara kopplade mot ovan bestämmelser. När ni sedan skapar en order kopplat till detta, måste ni ändra momskoder på produktlinjen till den som ni ska använda.   För att ladda ner programmet tar ni följande steg:    Börja med att i Mamut gå in på Arkiv - Databasverktyg - Ladda ner systemfil Tryck Nästa   I nedan vy kan ni se en översikt över de program som Mamut hittat för nerladdning.   Tryck på Uppdatera för att påbörja nerladdningen av programmet. Mamut kommer nu ladda ner och installera mbs-onestopshop.exe i Mamuts programfolder (standard C:\Program Files (x86)\Mamut)   Leta upp filen i foldern och starta antingen programmet där, eller högerklicka och välj att skapa en genväg. Lägg denna genväg på skrivbordet, om det inte görs automatiskt. Uppläggning av nya momskoder: Börja med att starta upp programmet   Se till att välja rätt Företagsdatabas i rullgardinsmenyn med samma namn I fältet Beskriving anger ni namnet på den momskod ni önskar lägga till Skriv in eller välj Standard säljkonto. Skriver ni in det i rutan så kommer det letas upp i rullgardinsmenyn, och vice versa om ni väljer det i rullgardinsmenyn Använd samma metod för att sätta Momskonto Ange Procentsats genom att antingen skriva in eller använd pilarna i fältet Procent Tryck sedan Lägg till Momskoden kommer nu läggas till i företagsdatabasen som ni angett, enligt de val ni angett ovan.   För att använda momskoden, kommer ni behöva ändra detta på produktlinjen på ordern i fråga. Detta görs i kolumnen Moms på ordern.   För att rapportera detta kommer ni behöva skriva ut en sammanställning, som ni sedan tar vidare.   Vi rekomenderar att ni använder er av rapporten Order-/Fakturalista, detaljerad Sätt Skicka till som Fil/Excel Detta kommer underlätta hanteringen för momskoden Sätt urvalet för den period ni önskar ta ut rapporten för, under huvudflik Order och underflik Datum/Belopp Använd den datumintervall som ni önskar gå efter. Rekomendation är att ni använder från- och tilldatum för intervallet Fakturadatum Öppna sedan fliken Avancerat Tryck på Ny och öppna sedan Försäljning & Fakturering, följt av Produktlinjer Leta upp och markera Moms och tryck Nästa Sätt Villkor som "=" och ändra Värde till den momskod ni önskar ta ut sammanställningen för Ni kan sedan sammanställa dessa värden för de rapporter, som ni kommer behöva skicka in.        
Visa fullständig artikel
01-07-2021 16:10 (Uppdaterad 01-07-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 657 Visningar
Vid export av SIE-4 filer från Mamut, så måste  ni ändra att det Aktiva räkenskapsåret i Mamut, är detsamma som det räkenskapsår ni önskar att exportera. Om ni exporterar ut en SIE-4 fil för andra räkenskapsår än det som är aktivt, så kommer dessvärre filen/filerna inte innehålla rätt transaktioner.   För att hantera detta, gör ni följande:   * Börja med att gå till Visa - Inställningar - Redovisning     * Väl där, så ändrar ni Aktivt räkenskapsår i rullgardinsmenyn, uppe till höger i fönstret.     * Spara ändringen med Spara-knappen i verktygsraden och stäng sedan fönstret.    Datumen längst uppe i Mamut ska nu ändras för att reflektera det Aktiva räkenskapsår ni    ställt in.     * När detta väl är gjort, kan ni fortsätta med exportera ut SIE-4 filen för det räkenskapsår ni    satt som aktivt enligt ovan.   Om ni behöver exportera ut flera räkenskapsår via SIE-4 exporten, måste ovan steg göras för varje enskilt räkenskapsår ni önskar exportera.        
Visa fullständig artikel
23-06-2021 12:47 (Uppdaterad 23-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 540 Visningar
Denna artikel listar aktiva versioner av Mamut. Listan kommer att uppdateras löpande då nya versioner av Mamut släpps. Om ni ska installera Mamut på grund av flytt till ny dator eller nya användare, kan ni kontrollera vilken version av Mamut ni redan har installerat, under Hjälp - Om i programmet.   För att ladda ner installationspaketet klickar ni på versionsnumret nedan. Detta kommer starta nerladdningen.   v23.0.1139   v23.0.1149   v24.0.1034   v24.0.1045   v25.0.1046    v25.0.1052    v26.0.1018  
Visa fullständig artikel
15-06-2021 15:00 (Uppdaterad 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1212 Visningar
I vissa fall, på fleranvändarinstallationer, kan man uppleva att en klientinstallation inte kan starta Mamut och meddelar att filer är låsta. Detta kan bero på att två filer är låsta eller skadade, men kan också bero på att maskinen har möjlighet att spara en offlineversion av den skadade filen.   I Windows finns det en funktion för att göra filer i nätverket tillgängliga i offline-läge och denna funktion kan slås på av sig själv.   För att lösa problemet måste du först återställa filerna på servern.   Detta görs enligt följande: Logga ut alla användare från Mamut Gå till servern och in i Mamuts dokumentområde (mapp System00XX) Ta bort filen g_userlock.dbf Gå till systemmappen Ta bort filen g_tmpreg.dbf   När detta är klart, försök starta Mamut från klienten med problemet. Om detta fortfarande får samma felmeddelande om att filer är låsta, är det förmodligen offline-kopior av dessa filer på maskinen som är problemet. För att hantera detta, för ni följande. Bläddra er via Nätverket fram till till Mamuts dokumentområde på servern, från den här klienten som får felet. Bläddra till mappen System00XX och kontrollera om filen g_userlock.dbf eller g_tmpreg.dbf finns. Om dessa finns kommer de troligen att markeras som tillgängliga offline.   För att lösa detta måste funktionen Offline Files vara avstängd i Windows.   Detta görs enligt följande: Öppna kontrollpanelen i windows och ändra vyn till att visa antingen Stora eller Små ikoner Tryck där sedan på Synkroniseringscenter I fönstret som öppnas, klickar ni på Hantera offlinefiler i listan på vänster sida Klicka på knappen högst upp för att inaktivera offlinefiler Välj att starta om datorn När maskinen har startat om, försök starta Mamut    
Visa fullständig artikel
15-06-2021 12:41 (Uppdaterad 15-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 484 Visningar
Om du vill skapa ett nytt konto med en reskontrafunktion, måste du skapa ett nytt konto för detta i kontoplanen. I Mamut finns två standardkonton med en huvudfunktion, dessa är konto 1510 (kundfordringar) och konto 2410 (leverantörsskulder). För att ett verifikat ska hamna i reskontra måste det läggas in på ett konto med en reskontrafunktion. Så här skapar du ett nytt konto med reskontrafunktion:   Välj Visa, peka på Redovisning och klicka på Kontoplan. Klicka på Nytt och skapa ett nytt konto, t.ex. 1511 Ange kontots namn och andra inställningar. På fliken Avancerat kan du i fältet Kundfordringsfunktion välja om kontot ska vara Kundfordringar eller Leverantörsskulder. Klicka på Slutför och svara Ja för att spara ändringarna. Ni kan nu koppla detta konto mot valda kunder via kontaktmodulen och hitta aktuella kontakter som ska länkas till det nya huvudkontot. Välj Visa, peka på Kontakt och klicka på Kontaktuppföljning. Hitta relevant kontakt som ska länkas till det aktuella kontot. Du gör detta antingen genom att bläddra fram och tillbaka med piltangenterna eller så kan du öppna kontaktlistan genom att klicka på knappen Lista. Välj fliken Inställningar. Klicka på knappen Kund. Välj önskat huvudkontokonto i rullgardinsmenyn för Kundfordringar / Leverantörsskulder på fliken Reskontra. Välj det kontokonto du just skapat. Klicka på OK. Svara Ja för att spara ändringar när du stänger kontaktkortet.
Visa fullständig artikel
14-06-2021 12:33 (Uppdaterad 14-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 572 Visningar
Du kan få olika felmeddelanden i Mamut genom att aktivera Outlook-integrationen. Exempel på dessa är:   Invalid AppPath in registry Class does not support.... Automation Error: ClassFactory does not support... Invalid call to initClass, You have to send UserID... MAPILogonEx: MAPI_E_CALL_FAILED OLE IDispatch exception code 0 from OutlookAddin: ActiveX Component can't create object Ugyldig Registrynøkkel: IniFile Error in TSafeMailItem - MAPIInitializeEx: MAPI_E_CALL_FAILED   Nedan följer de vanligaste meddelandena och lösningarna för dessa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- När du klickar på Outlook-knappen under användarinställningar visas felmeddelandet Ogiltig AppPath i registret Detta kan ha olika orsaker. Här är de tre vanligaste:   Orsak 1: Sökvägarna i Windows-registret är felaktiga I Windows 8, 10 och Windows Server 2012 gör du detta: Starta Regedit-programmet från Start - Run. Bläddra till nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Wow6432Node \ Mamut \ Mamut. Kontrollera att AppPath-raden har en sökväg som pekar mot där Mamut är installerad på maskinen. Kontrollera att IniFile-linjen pekar på där Mamut.ini är lagrad. Öppna Windows Explorer och kontrollera att Mamut.ini finns. Om Mamut.ini inte finns i mappen som sökvägen pekar på, leta upp filen och klistra in enkopia av den där. Orsak 2: Användaren i Mamut har tidigare kört integrationen till Outlook mot en företagsdatabas, som nu har tagits bort i Mamut Skapa en ny användare för testning och eventuellt ta över följande: Gå till Mamut och skapa en ny användare med samma åtkomst som Användaren som har problemet. Ange e-postadressen Test@Test.no på användaren. Klicka på Outlook-knappen under Inställningar per modul. Om fönstret för Outlook-inställningar visas kan det nya användarnamnet användas istället. Följ sedan steg 5 till 8. Om samma felmeddelande inträffar, gå till nästa orsak i den här artikeln. Stäng Outlook-inställningsfönstret och användarkortet. Öppna den gamla användaren. Ta bort e-postadressen och ställ in "Knyt mot Anställd" till Ingen. Öppna den nya användaren, ange användarens korrekta e-postadress och anslut till rätt "Knyt mot anställd". Orsak 3: Mamuts API är inte korrekt registrerad Detta måste sedan registreras om. Gör följande: Stäng Outlook. Gå till Mamuts programfilmapp (oftast: C:\Program Files (x86)\Mamut). Högerklicka på filen GBAAPI reg.bat och välj att köra som administratör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   När du klickar på inställningarna för Outlook får du ett felmeddelande om "Class does not support..." eller "Automation Error: ClassFactory does not support". Detta beror på att filer som Mamuts integration behöver, eller filerna för själva integrationen, inte registreras korrekt. Från och med version 17.1 måste du avinstallera och sedan installera om Mamut för att lösa detta.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   När du klickar på knappen med tre punkter bredvid fältet för e-postadress på användarkortet visas meddelandet "Invalid call to initClass, You have to send UserID..." Detta kan komma från två olika saker. Problem med lokala Outlook-kontoinställningar eller tredjepartsapplikationer för anslutning till e-postservrar.   Orsak 1: Det uppstod ett fel när e-postkontot skulle ställas in i Outlook och Mamut kan inte hitta standard-e-postadressen Gör en säkerhetskopia av e-postfilerna i mappen C: \ Documents and Settings \ <ditt användarnamn> \ Local Settings \ Application Data \ Microsoft \ Outlook. Ta sedan bort e-postkontot i Outlook och sätt upp det igen.   Orsak 2: Outlook är inställt med ett tredjepartsprogram för att ansluta till specifika e-postservrar Ett exempel på detta är "Outlook Connector" för olika servrar som Kerio eller Mdeamon. Dessa lagrar information om e-post på annat håll än vanligt och Mamut kan därför inte hitta e-postkontot. Detta kan lösas genom att uppdatera till den senaste versionen av Mamut och ange en ny nyckel i registret i Windows. Den senaste versionen av Mamut finns på https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-Mamut/Uppgradera-Mamut-till-senaste-versionen/ta-p/300340   Skapa nyckeln enligt följande: Starta Regedit-programmet från Start eller Start - Kör. Ni kan också använda windows sökfunktion och där söka på Regedit. Bläddra till mappen HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Mamut \ Exchange. Dubbelklicka på e-postraden. Ange din e-postadress i fältet Värddata. Klicka på OK. Stäng Regedit.   Orsak 3: Mamut och Outlook körs på en server som också har Microsoft Exchange installerat Tyvärr stöds detta inte av Mamut eller Microsoft eftersom det finns kända kompatibilitetsproblem. Se den här bloggen för mer information: http://blogs.msdn.com/b/stephen_griffin/archive/2004/07/03/172257.aspx   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Genom att klicka på knappen för att hämta e-postadress visas meddelandet Fel i MAPILogonEx: MAPI_E_CALL_FAILED Detta beror antingen på problem i Mamuts databas eller på problem med integrationsfilerna.   Orsak: Mamuts integrationsfiler är inte registrerade korrekt Från och med version 17.1 måste du avinstallera och sedan installera om Mamut för att lösa detta.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- När du klickar på Outlook-knappen under användarinställningar kommer felmeddelandet OLE IDispatch exception code 0 from OutlookAddin: ActiveX Component can't create object Det beror på att filer som Mamuts integration behöver eller filerna för själva integrationen inte är korrekt registrerade. Från och med version 17.1 måste du avinstallera och sedan installera om Mamut för att lösa detta.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- När du klickar på Outlook-knappen under användarinställningar visas meddelandet Ogiltig registernyckel: IniFile Detta kan komma från flera olika saker   Orsak 1: Registernyckeln är felaktig Kolla in det här: Starta Regedit-applikationen. Bläddra till HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Mamut \ Mamut. I 64-bitars Windows går du till HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Wow6432Node \ Mamut \ Mamut. Dubbelklicka på IniFile-raden. Kopiera sökvägen till Mamut.ini. Gå till Start - Kör och klistra in sökvägen. Kontrollera att Mamut.ini är öppet och att namnet på servern, instansen och systemdatabasen är korrekt. Korrekta värden finns i Mamut under Visa - Inställningar - Övriga inställningar - Andra program. Om sökvägen inte matchar måste antingen registervärdet korrigeras eller så flyttas Mamut.ini dit vägen pekar.   Orsak 2: Mamuts filer för att kontakta databasen är felaktiga Från och med version 17.1 måste du avinstallera och sedan installera om Mamut för att lösa detta.   Orsak 3: Microsoft SQL Server Native Client är inte korrekt installerad Ladda ner och installera detta från Microsofts webbplats: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30440 Normala Windows bör ha filen sqlncli.msi, medan 64-bitars Windows ska ha filen sqlncli_x64.msi.   Orsak 4: Windows-användaren är inloggad som SQL-användare på servern men utan åtkomst till SQL-databaserna i Mamut Ange Windows-användaren som SQL-administratör enligt beskrivningen här för SQL 2008/2012/2014.   Orsak 5: Din Outlook-installation är en 64-bitarsversion, som Mamut inte stöder. Avinstallera 64-bitars Outlook och installera om det som 32-bitars. Om du har en CD / DVD kan du ofta välja detta under installationen. Du kan behöva kontakta IT-chefen för att se om detta kan ändras. Genom att klicka på knappen för att hämta e-postadress eller på Outlook-knappen under användarinställningar, meddelandet "Fel i TSafeMailItem - MAPIInitializeEx: MAPI_E_CALL_FAILED" Det här meddelandet beror på att du har installerat Office i 64-bitarsversionen. Tyvärr är Mamut en 32-bitarsapplikation och kan bara kommunicera med 32-bitars Office. Mamut stöder därför endast 32-bitars Office som beskrivs i våra systemkrav.   För att lösa detta måste du avinstallera Microsoft Office och installera om det i 32-bitarsversionen. 32-bitarsversionen bör installeras automatiskt om du inte redan har 64-bitarsversionen av Microsoft Office installerad.  
Visa fullständig artikel
09-06-2021 15:22
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 857 Visningar
Om du har aktiverat Outlook för användaren i Mamut, men det likväl inte syns någon verktygsrad i Otulook, kan det var lite olika anledningar till detta.   Här nedan är de vanligaste problemen och dess lösningar.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Orsak 1: Mamuts COM-tillägg är inaktiverat i Outlook.    Gå in på inaktiverade objekt i Outlook och aktivera Outlook Addin (location: MSCORE). I Outlook 2013 & 2016 är detta under Arkiv - Alternativ - Tillägg. Välj där Inaktiverade objekt och klicka på Kör.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Orsak 2: Outlook.exe-processen stängdes inte trots att Outlook stängts/startades om.    Öppna aktivitetshanteraren i Windows och stäng Outlook.exe. Alternativt Starta om datorn.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Orsak 3: Användarens e-postadress är inte densamma som standard-e-postadressen i Outlook    Gå i Mamut till Visa - Inställningar - Användare och klicka på knappen med tre punkter bredvid fältet för e-postadress. Detta hämtar e-postadressen från Outlook.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Orsak 4: Flera användare i Mamut har samma e-postadress    Gå till Visa - Inställningar - Säkerhet - Användaradministration i Mamut. Kontrollera alla användares e-postadress. Ingen kan ha samma adress.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Orsak 5: Mamuts integrationsfiler registreras inte korrekt eller "Outlook Addin" -tillägget finns inte i Outlook    Från och med version 17.1 kan du bara ange Mamut i Visa - Inställningar - Användare - Inställningar per modul - Outlook. Sedan läggs "Outlook Addin" till Outlook. Om detta inte händer, måste du avinstallera och sedan installera om Mamut.
Visa fullständig artikel
09-06-2021 14:31
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 519 Visningar