Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
I en del situationer kan det vara aktuellt att dina kunder betalar i förskott innan du sänder faktura till dem. Detta hanteras genom att du skapar en produkt för förskott som du sedan använder vid order/fakturering. Nedan finner du två exempel, ett som förklarar hur detta hanteras om förskottet är med moms och ett med förskott utan moms. Exempel 1 - förskottsbetalning med moms En kund har förskottsbetalat 8 000:- SEK inklusive moms i januari och samma belopp i februari. Dessa belopp har bokats in på konto 2421 ”Förskott från kunder momspliktigt” och momsen har bokats på konto 2611 ”Utgående moms”. I mars skapas sedan fakturan som är på totalt 25 000:- SEK inklusive moms. På fakturan ska de två förskotten dras av så att momsen beräknas på mellanskillnaden mellan fakturerade produkter och det förskott som redan betalats in. Om du använder konto 2421 endast för förskott med moms, så ska du ställa in detta konto med momshantering. Gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram konto 2421. I fältet Momskod upptill i fönstret väljer du Momspliktig försäljning 25%. Detta innebär att det  som bokas mot detta konto automatiskt är kopplat till ett momskonto för utgående moms och momsbeloppet därmed hamnar i momsrapporten. Skapa en produkt som du kallar för ”Förskott från kund, momspliktigt” eller annan valfri beskrivning. Gå in på fliken Inställningar på denna produkt i produktregistret, och välj konto 2421 på raden Säljkonto med moms. Förskottet från kund bokförs sedan i verifikatregistreringen i två omgångar, ett verifikat för januari och ett för februari. Dessa bokningar kommer att se ut enligt följande om du har bokfört inbetalningen mot konto 1930: Konto Debet Kredit 1930 8 000   2421   6 400 2611   1 600 Överför verifikaten till huvudbok när de är klara. När det är dags att fakturera kunden i mars upprättar du en order i ordermodulen där du lägger in den eller de produkter som kunden köpt och pris för dessa, i vårt fall ett totalbelopp på 25 000:- inklusive moms. I tillägg lägger du in två rader med produkten som du har skapat för förskott. På beskrivningsraden kan du efter namnet på produkten lägga in datumet för inbetalningen för att specificera. I kolumnen Antal lägger du in -1 på båda raderna. Lägg in summan som kunden betalat, i detta exempel 8 000:- SEK inklusive moms för januari och 8 000:- SEK inklusive moms för februari. När detta är gjort fakturerar du ordern och kommer då få följande bokning i huvudboken: Konto Debet Kredit 2421 12 800   2611 3 200   3051   20 000 2611   5 000 1510 9 000   I och med faktureringen kommer konto 2421 att nollas, och återstående belopp som kunden är skyldig läggs som en fordran i kundreskontran. Exempel 2 - förskottsbetalning utan moms En kund har förskottsbetalat 8 000:- SEK i januari och samma belopp i februari. Dessa belopp har bokats in på konto 2420 ”Förskott från kunder utan moms” och ingen moms har bokats. I mars skapas sedan fakturan som är på totalt 25 000:- SEK inklusive moms. På fakturan ska de två förskotten dras av men momsen ska beräknas på hela försäljningsbeloppet (20 000:- SEK). Om du använder konto 2420 endast för förskott utan moms så ska du ställa in detta konto utan momskod. Gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram konto 2420. Kontrollera att det står (Ingen) i fältet Momskod. Upprätta en produkt som du kallar för ”Förskott från kund, ej momspliktigt” eller annan valfri beskrivning. Välj Ingen på Utgående och Ingående moms. Gå in på fliken Inställningar på denna produkt i produktregistret, och välj konto 2420 på raden Momsfritt säljkonto. Förskottet från kund bokförs sedan i verifikatregistreringen i två omgångar, ett verifikat för januari och ett för februari. Dessa bokningar kommer att se ut enligt följande om du har bokfört inbetalningen mot konto 1930: Konto Debet Kredit 1930 8 000   2420   8 000 Överför verifikaten till huvudbok när de är klara. När det är dags att fakturera kunden i mars upprättar du en order i ordermodulen där du lägger in den eller de produkter som kunden köpt och pris för dessa, i vårt fall ett totalbelopp på 25 000:- inklusive moms. I tillägg lägger du in två rader med produkten som du har skapat för förskott. På beskrivningsraden kan du efter namnet på produkten lägga in datumet för  inbetalningen för att specificera. I kolumnen Antal lägger du in -1 på båda raderna. Lägg in summan som kunden betalat, i detta exempel 8 000:- SEK för januari och 8 000:- SEK för februari. När detta är gjort fakturerar du ordern och kommer då att få följande bokning i huvudboken: Konto Debet Kredit 2420 16 000   3051   20 000 2611   5 000 1510 9 000   I och med faktureringen kommer konto 2420 att nollas, och återstående belopp som kunden är skyldig läggs som en fordran i kundreskontran. Notera att kontona 2420 och 2421 endast är exempel på konton som kan användas för förskottsbetalningar. Kontakta din redovisningskonsult för information om vilket konto som passar bäst för er verksamhet i dessa situationer.
Visa fullständig artikel
10-01-2019 10:13
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 8640 Visningar
Den som har fått utfört hushållsarbete (tidigare hushållsnära tjänster) och ROT-arbete (de ROT-tjänster som fanns tidigare) genom fakturamodellen kan ha rätt till skattereduktion för detta. Tjänsterna du kan få skattereduktion för kallas med ett gemensamt ord för husarbete. Husarbete inkluderar reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete), samt hushållsarbete som städning, klädvård, visst trädgårdsarbete och barnpassning och annan tillsyn.   Skattereduktionen innebär att kunden endast behöver betala hälften av arbetskostnaden för husarbete. Aktuella maxbelopp för ROT och RUT-avdrag kan du kolla upp på skatteverkets hemsidor. Den del som kunden får skattereduktion för betalas av Skatteverket och företaget får detta betalt efter ansökan om utbetalning av Skatteverket.   Den som behöver bokföra husarbete med skattereduktion ska använda konto 1513 Kundfordringar – delad faktura.   Obs! Om du idag använder konto 1513 för något annat, så måste detta bokas om till ett annat konto. 1513 är programmerat för att endast användas för skattereduktion.   När du skapar konto 1513 så kan det INTE vara valt som ett reskontra konto. Om du redan har skapat 1513 och detta är ett reskontra konto, vänligen kontakta supporten för mer information. Notera att konto 1513 eventuellt redan är skapat med de rätta inställningarna i ditt program, beroende på vilken version du använder.   Skapa konto 1513 “Kundfordringar – delad faktura”. Skapa en Produktgrupp som du kallar för Skattereduktion, i Grundinställningarna. Skapa en produkt som du ger produktnummer SKATTEREDUKTION, och kallar för Husarbete eller liknande i produktregistret. Denna produkt ställer du in på Utgående moms = Skattereduktion, och anger Momsfritt säljkonto = 1513 på fliken Inställningar. I rullgardinsmenyn för Produktgrupp anger du den nya produktgruppen Skattereduktion, som du upprättat i punkt 2 ovan. På ordern lägger du sedan till den nyskapade produkten, anger minus ett (-1) som Antal och lägger in det belopp som ska motsvara skattereduktionen i fältet Pris. Notera att beloppet som ska dras av, måste räknas ut manuellt och anges på ordern. För att all nödvändig information ska visas korrekt på rapporter bör du sätta några ytterligare inställningar. Vi rekommenderar att du läser igenom instruktionerna i Onlinehjälpen för att få samtliga fält ifyllda korrekt. Fakturera därefter ordern.   Exempel: Köpet gäller ett husarbete (RUT) på 25 000 kronor inklusive moms. I tillägg ska kunden som är över 65 år faktureras för övriga produkter, till en summa av 3 425 kronor inklusive moms. Totalbeloppet för denna faktura skulle då ha blivit 28 425 kronor inklusive moms (22 740 kronor exklusive moms) om det varit en vanlig faktura utan avdrag för preliminär skattereduktion. I och med att kunden ska få preliminär skattereduktion på 50% av 25 000 kronor inklusive moms så kommer fakturan istället bli på 15 925 kronor inklusive moms eftersom 12 500 kronor dras av från arbetet som kostade 25 000 kronor.   En faktura med ovanstående priser skulle se ut så här utan preliminär skattereduktion: Beskrivning Pris exkl. moms Pris inkl. moms Husarbete 20 000 25 000 Övriga produkter 2 740 3 425 Momsunderlag (Netto) 22 740   Moms 5 685   Brutto (att betala) 28 425     Men eftersom fakturan ska innehålla preliminär skattereduktion på 50% av 25 000 så blir underlaget istället följande: Beskrivning Pris exkl. moms Pris inkl. moms Husarbete 20 000 25 000 Övriga produkter 2 740 3 425 Preliminär skattereduktion 12 500   Momsunderlag (Netto) 12 740   Moms 3 185   Brutto (att betala) 15 925     En sådan faktura med skattereduktion skulle då bli bokförd enligt följande i Mamut One om du följer ovanstående tillvägagångssätt: Konto Beskrivning Debet Kredit 1513 ROT-avdrag 12 500   1510 Kundfordringar 15 925   3051 Försäljning   22 740 2611 Utgående moms   5 685   För att få återstående belopp av Skatteverket ansöker man sedan om utbetalning på blanketterna SKV 4528, Begäran om utbetalning hushållsarbete, respektive SKV 4529, Begäran om utbetalning ROT-arbete. Utbetalningen från Skatteverket bokförs sedan mot konto 1513. Denna bokföring kan se ut enligt nedan om betalning går in på konto 1930: Konto Beskrivning Debet Kredit 1513 ROT-avdrag   12 500 1930 Checkräkningskonto 12 500   På www.skatteverket.se finns en detaljerad lista över vad husarbete är samt information om vad som krävs för att få skattereduktion för detta. Där finner du även blanketterna som ska användas vid ansökan om utbetalning.   Om konto 1513 har tömts i samband med stängning av momsperiod så måste du kontakta supporten för vidare hjälp.
Visa fullständig artikel
04-06-2019 15:28 (Uppdaterad 29-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 7428 Visningar
I denna artikel följer ett exempel som visar hur täckningsbidrag (TB) och täckningsgrad (TG) beräknas i order / fakturamodulen. I vårt exempel utgår vi ifrån att man har angett i företagsinställningarna att Produktregistret utgör underlag för självkostnadspriset. Täckningsbidrag (TB) beräknas enligt Försäljningspris - Självkostnadspris = Täckningsgrad (TG) beräknas enligt (TB/nettopris) x 100 = Enligt produktmodulen gäller följande för en produkt: Självkostnadspris: 900 kr Netto försäljningspris: 1600 kr När du registrerar denna produkt i order/fakturamodulen beräknar programmet automatiskt följande: Täckningsbidrag (TB) = försäljnigspris - självkostnadspris: 1600 kr - 900 kr = 700 kr Täckningsgrad (TG) = (TB/nettopris) * 100: (700/1600) * 100 = 43,75
Visa fullständig artikel
12-09-2018 14:03 (Uppdaterad 14-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 6897 Visningar
 Visma Mamut släpps i två versioner per år och dessa genomförs oftast i Juni och December. När dessa släpps informerar vi om detta här i vårt community och genom vårt nyhetsbrev. Vi uppdaterar Mamut med nödvändiga legala ändringar, funktionalitet och förbättringar av befintlig funktionalitet. Vi rekommenderar därför att man kontinuerligt uppdaterar sitt system.   Visma Mamut har ett inbyggt stoppdatum som är förinställt på 24 månader efter att den aktuella versionen blev producerad. Denna funktion har byggts in i systemet för att säkerställa att man som användare skall arbeta i en aktuell version med de senaste uppdateringarna och för att vi ska kunna erbjuda en effektiv support.   Sitter man på ett gammalt system som börjar närma sig stoppdatum visas varningsmeddelande vid uppstart om att systemet måste uppdateras till en nyare version. Detta meddelande visas för superanvändare/administratör 6 veckor innan och för alla användare 14 dagar före stoppdatum och man kan då klicka på ”Stäng” för att logga in och använda programmet som vanligt. När stoppdatumet har passerat kommer programmet att stängas och ni kommer inte kunna logga in. Då måste ni  installera en ny uppdaterad version av Mamut. Viktigt! Använder man en koppling genom vårt API rekommenderar vi att man, när första varningsmeddelandet visas för superanvändare, bockar i att inte visa varningen igen. Då fungerar APIet i 4 veckor till och man har tid till att uppdatera. Bockar man inte i den slutar APIet att fungera direkt!     Nedan visas översikt av  stoppdatum för tidigare versioner av Visma Mamut. Version Varning Stoppdatum 22.1.1352 2021-04-27 2021-06-01 22.1.1333 2021-04-27 2021-06-01 22.0.1410 2020-04-27 2020-06-01 21.1.1468 2020-03-14 2020-05-13 21.1.1466 2020-03-14 2020-05-13 21.0.1352 2019-04-04 2019-06-02 20.1.1849 2019-12-12 2019-02-10 20.1.1845 2019-12-05 2019-02-03 20.1.1826 2019-03-22 2019-05-21 20.1.1822 2019-03-13 2019-05-12 20.0.1726 2018-04-11 2018-06-10   Hur vet jag vilken version av systemet som är installerad hos mig? Starta Mamut och välj Hjälp - Om i huvudmenyn. I det fönster som då öppnas finner man aktuellt versionsnummer längst upp till vänster vid fältet ”Version”.   Kontrollera gärna detta redan idag för att ha goda möjligheter till planering av nödvändiga framtida uppgraderingar av systemet.   Installationsfiler hittar ni till höger här i communityt under dokument och nedladdningar.
Visa fullständig artikel
05-04-2018 09:52 (Uppdaterad 08-04-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 4268 Visningar
För att undgå många inloggningar, rekommenderar vi att du aktiverar inställningen för automatisk inloggning i Mamut One. Inställningen innebär att inloggningsfönstret inte visas för Mamut-programmet när det öppnas. Så här aktiverar du automatisk inloggning: Öppna Mamut. Gå till Visa - Inställningar - Användare. Ändra användarnamnet så att det är det samma som användarnamnet du använder för att logga in på Mamut Application Hosting, men byt ut snabel-a '@' med understreck '_' (t.ex. skrivs "support@mamut.se" som "support_mamut.se"). Om du har mer än 20 tecken i e-postadressen som du använder som användarnamn skriver du bara de 20 första tecknen. Kryssa i Automatisk inloggning när anv.namnet är samma i operativsystemet. Klicka Spara. Inställningen är nu aktiverad och du ska kunna logga in dig till Mamut utan att ange ditt användarnamn och lösenord.
Visa fullständig artikel
12-07-2019 13:44 (Uppdaterad 12-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 4153 Visningar
En differens mellan momsen i momsrapporten och momsen i huvudboken kan ha flera orsaker. Om momsen inte stämmer, börja med att skriva ut Skattedeklaration - Avstämning som du hittar under Arkiv - Skriv ut - Redovisning. Du kan också skriva ut rapporten Skattedeklaration - detaljerad. Den upplyser om vilka verifikat som som utgör underlag för de olika posterna i Skattedeklaration - momsrapport, som i sin tur utgör underlag för det som ska fyllas i på skattedeklarationen.   Bokföring har skett direkt på konto för utgående moms Med bokföring direkt mot konto för moms avses att någon användare har bokfört direkt mot exempelvis konto 2611 i verfikatregistreringen. Om du bokför på det sättet registreras inte någon omsättning och det blir därmed en differens mellan utgående moms och momspliktig omsättning.   Bokföring på konto med momskod, där momsinställningarna kan ha blivit ändrade eller raderade från Verfikatsregistreringen Detta medför en differens mellan momspliktig omsättning och utgående moms. Användaren bör bokföra utgående moms manuellt i Verifikatsregistrering med verifikationstypen Momsredovisning.   Ett momskonto har ett ingående saldo Konton 2611-2632 ska inte ha något ingående saldo. Före avslutandet av räkenskapsåret ska alla momskonton ha tömts mot momsredovisningskontot. Saldo på dessa konton korrigeras i verifikatregistreringen mot momsredovisningskonto 2650 och med verifikattypen momsredovisning.   Ingående saldo med momskod eller ingående saldo på resultatkonto Om ingående saldo blivit bokfört med momskod på något konto, kommer det bli fel i momsrapporten. Detta korrigeras i Verifikatsregistreringen. Inget resultatkonto (Kontonummer 3000-9999) ska ha ingående saldo på räkenskapsårets början. Om ingående saldo ska läggas in mitt under året görs detta i perioden innan perioden då bokföringen startar och ingående balans förs över vid periodavslutning.   Bokföring av utgående moms mot konto utanför 3000-serien Om det bokförs verifikat med momskod gällande utgående moms utanför 3000-serien kommer utgående moms med i momsrapporten, men inte i momspliktig omsättning. Därmed blir det en differens mellan utgående moms och momspliktig omsättning. Ett exempel på ett konto där detta kan vara aktuellt är kundförluster.   Du kan läsa mer om momskoder och momshanteringskoder i denna artikel   Obs! Mamut Supporten bistår inte användare med själva avstämningen av momsrapporten. Om momsrapporten inte stämmer med huvudboken får användaren själv gå igenom huvudboken och hitta felet. Avstämning är ett redovisningstekniskt arbete som utförs av alla redovisningskonsulter och det ingår inte i serviceavtalet.
Visa fullständig artikel
03-10-2018 11:35 (Uppdaterad 30-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 3953 Visningar
När du hanterar utgående fakturor i annan valuta än SEK kan det uppstå valutakursdifferenser om valutakursen har ändrats från det att fakturan skapades till det att betalning sker. Dessa differenser måste då bokas som en valutakursvinst eller valutakursförlust, och kopplas till fakturan och betalningen, för att posterna ska lägga sig som stängda i kundreskontran.   Kontrollera att betalningen och fakturan är matchade mot varandra i kundreskontran Gå till Visa – Redovisning – Kundreskontra. Klicka på Kundlista överst till vänster och markera sedan den aktuella kunden i övre delen av fönstret. I nedre delen av fönstret bör du nu se den aktuella fakturan och betalningen. Markera fakturan och klicka på ikonen Matcha/Koppla poster. Kontrollera att det sitter en bock för betalningsverifikatet. Om det inte gör det så bockar du för betalningsverifikatet och klickar på OK. När du kommer tillbaka till fönstret kommer du nu se ett belopp i kolumnen Saldo. Detta belopp motsvarar valutakursdifferensen, förutsatt att kunden har betalat det valutabelopp som har fakturerats. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett negativt tal betyder det att beloppet som kunden har betalat är högre än det belopp som fakturerats, på grund av valutakursändringen. Du ska då bokföra en valutakursvinst. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett positivt tal så är det tal om en valutakursförlust. Skapa verifikat för valutadifferens Gå till Visa – Redovisning – Verifikatregistrering. Börja med att klicka på ikonen Användarinställningar, gå in på fliken Kolumner och bocka för Valutakod i kolumnen Visa. Klicka på OK för att spara ändringarna. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat. Ange önskad Ver.Typ, Ver.datum och Period. Vi rekommenderar att man använder verifikattypen Diverse (eller annan verifikattyp som inte är satt som en betalningsverifikattyp) vid bokning av valutakursdifferenser. Lägg in konto 1510 Kundfordringar, eller det konto som ni använder för kundfordringar, och välj den aktuella kunden. I fönstret som visas kan du skriva in fakturanumret och valutadiff t ex ”987654 valutadiff” i fältet Fakturanr. Klicka på OK för att komma tillbaka till verifikatet. Skriv in motkonto 8331 Valutakursvinst alternativt 8336 Valutakursförlust beroende på om det är en valutakursvinst eller förlust. Tryck sedan på tab på tangentbordet tills du kommer till kolumnen Valutakod. Ange SEK i denna kolumn och gå sedan vidare till Debet om det är en valutakursvinst alternativt Kredit om det är en valutakursförlust. Lägg in det beloppet du noterat som valutadifferens enligt ovan och tryck på Enter för att verkställa. Klicka till sist på ikonen Huvudbok för att föra över verifikatet till huvudbok och reskontra. Matcha/koppla verfikatet till faktura och betalning enligt beskrivning här Exempel: Du fakturerar en order på 1 000:- USD med valutakursen 7.55. Det svenska beloppet som fakturan är registrerad med är då 7 550:- SEK. När kunden betalar fakturan så har valutakursen ändrats till 7.78 så beloppet på 1 000:- USD motsvarar nu 7 780:- SEK. Detta leder till en valutakursvinst på 230:- SEK som måste bokföras enligt följande: Konto     Valuta     Debet     Kredit 1510     SEK            230 8331     SEK                           230   OBS! Dubbelkolla att valutakoden är ändrad till SEK när du har valt konto 1510. Om du inte gör det hämtas kundens valuta och Mamut ska räkna om beloppet till SEK, då blir det en fel bokföring
Visa fullständig artikel
11-09-2018 12:43 (Uppdaterad 11-09-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 3714 Visningar
Här går vi igenom hur man aktiverar Visma AutoInvoice som behövs för att kunna skicka och ta emot e-fakturor.   När ni aktiverar den nya Autoinvoice integrationen så kommer den gamla lösningen eDokument att inaktiveras. Tillvägagångssättet för att fakturera elektroniska fakturor i Mamut är samma som för eDokument lösningen, men listorna över skickade och mottagna elektroniska fakturor är i den nya lösningen endast tillgängliga inne i Mamut och inte i Mamut Online. Det är möjligt att bokföra mottagna fakturor och kreditnotor till verifikatregistreringen eller huvudboken i den nya integrationen.   Aktivering av Autoinvoice integrationen   Klicka på Autoinvoice som ska visas i vänstra menyn i Mamut. Om du inte ser detta kan det bero på att din användare inte har behörighet till detta. Testa då med att logga in med en superanvändare. Det nya fokusområdet för Autoinvoice ska nu visas. Klicka på Aktivera Autoinvoice.   Fönstret Autoinvoice-integration visas. Klicka på knappen Aktivera. Aktiveringsvägvisaren startar nu. Läs igenom informationen och klicka på Nästa. Läs igenom licensavtalet, bocka för rutan Jag accepterar användarvillkoren för Visma.net och klicka på Aktivera. Aktiveringen kan ta några sekunder. Om du får meddelande att integrationen har blivit aktiverad kan du klicka på Slutför för att stänga vägvisaren. Om aktiveringen skulle fela vill vi att du tar en skärmbild på meddelandet och skickar in till supporten på support@mamut.se. I rullgardinsmenyn Utskriftsformat väljer du vilken faktura-rapport som ska användas som bifogad rapportfil när du aktiverar Autoinvoice på nya kunder. Klicka på OK för att stänga fönstret Autoinvoice-integrationen. De övriga ikonerna på fokusområdet för Autoinvoice ska nu bli tillgängliga. Klicka på Inställningar för att öppna Autoinvoice inställningarna. Kontrollera att Namn och E-post är korrekt. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara. Välj Postadress i vänstra menyn och kontrollera att er adress är korrekt angiven. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara. Välj Fakturainställningar - Ingående i vänstra menyn. Här har du möjlighet att inaktivera mottag av elektronisk faktura om ni endast önskar att skicka men inte motta. Detta görs genom att klicka på Inaktivera på Visma nätverk (Vismas egna nätverk för elektronisk fakturering måste vara aktiverat för att kunna motta elektroniska fakturor). Välj Fakturainställningar - Utgående i vänstra menyn. Här kan du aktivera eller inaktivera möjligheten för att skicka faktura som e-post och utskrift (brev i posten) via Autoinvoice integrationen. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara. Om e-post eller utskrift är aktiverat, och du har valt Skicka dokument som “Automatisk” på Autoinvoice inställningarna på kunden i Mamut, så kommer fakturan automatiskt att levereras som e-post eller utskrift om mottagaren av någon anledning inte kan ta emot fakturor elektroniskt.  Under Fakturainställningar - Fakturameddelanden i vänstra menyn kan du aktivera e-postaviseringar för mottag av elektroniska fakturor samt avisering för utgående fakturor som felar. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara. Stäng fönstret genom att klicka på krysset i hörnet när du har gått igenom alla inställningar. Autoinvoice integrationen kan nu användas. Om ni har flera användare i Mamut måste dessa starta om Mamut innan de får fram Autoinvoice integrationen i deras program. Om ni inte har använt Mamut Online till något annat än eDokument så rekommenderar vi att ni nu Kopplar ifrån Mamut Online. Detta kan göras under Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online. Läs mer i artiklarna Funktioner i Visma AutoInvoice, Skicka fakturor genom Visma AutoInvoice och Mottag och bokföring av elektroniska fakturor
Visa fullständig artikel
12-09-2018 15:46 (Uppdaterad 16-07-2021)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2834 Visningar
I denna artikel finner ni ett index över de artiklar som är tillgängliga är här på svenska Community. Genom att öppna artikeln kommer ni kunna klicka er fram till den avdelning ni söker. Indexet kommer att fyllas på med fler artiklar allt eftersom.   Följande rubrikar är tillgängliga: Autoinvoice E-handel & Webshop Försäljning/Order/Fakturering Import & Export  Inköp Lager Mamut Application Hosting Period och Räkenskapsår  Produkt Rapporter och Rapportredigering Redovisning - Verifkat/Reskontra/Huvudbok Redovisning - Momskoder och Momshantering Skrivare & Utskrifter Säkerhetskopia och Företagsdatabas Tekniskt och Installation Övrigt
Visa fullständig artikel
23-09-2019 14:26 (Uppdaterad 28-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2812 Visningar
I Mamut Business Software kan du ange önskad momshantering/momskod på konton direkt i kontoplanen. Det är även möjligt att ange eller ändra momshantering och momskod på verifikatlinjer direkt vid bokföring i verifikatsregistreringsmodulen. Om du har bokfört ett verifikat med momshantering/momskod så kommer detta i sin tur att vara kopplat till momsrapporten för att bokförda belopp ska visas där.  I kontoplanen Du finner kontoplanen genom att gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram aktuellt konto och kontrollera inställningar för momshantering och momskod. I fältet uppe till höger under kontonamnet ställer du in önskad momshantering, och under fliken Avancerat anges önskad momskod. Generellt sett kan man säga att ett konto har antingen momshantering eller momskod (eller ingetdera) i kontoplanen. Ett exempel är konto 3051 Försäljning varor 25%. Detta konto har momshantering 1. Momspliktig försäljning 25% (05), men ingen momskod. I och med att kontot har ovanstående momshantering, så innebär det att kontot i sin tur är kopplat till ett momskonto – i detta fall konto 2611 Utgående moms 25 %, och detta konto har en momskod vilket innebär att bokfört belopp skrivs ut på momsrapporten. Vad de olika momshanteringarna är knutna mot för momskonton kan du se genom att gå in i momsregistret. Du finner detta genom att gå till Visa – Inställningar – Redovisning – fliken Redovisningsinställningar, och klicka på Anpassning och underhåll av momssatser. Där ser du en lista på de momshanteringar som finns i programmet. Genom att markera exempelvis momshantering 1 Momspliktig försäljning 25% (05) och klicka på Redigera så ser du i nedre delen av det fönster som öppnas vilket momskonto som är kopplat till den momshantering, i detta fall konto 2611 Utgående moms 25 %. I kontoplanen kan du sedan se vilken momskod som ligger på det momskonto under fliken Avancerat. Konto 2611 har momskod 10. Utgående moms 25%(32) som är kopplat till momsrapportens rad 10. Utgående moms 25%. Detta innebär alltså att de belopp som bokförs mot konto 2611 med momskod 10 visas på rad 10 i momsrapporten. Momskod i verifikatet Upptäcker du att det saknas eller blivit felaktiga momskoder på ett verifikat som redan har bokförts så kan du i efterhand gå in i huvudboken och lägga in korrekt momskod på verifikatslinjerna. Detta görs genom att öppna huvudboken via Visa – Redovisning – Huvudbok, markera den verifikatslinje du önskar ändra/lägga till momskod på, och sedan klicka på ikonen Redigera. I fältet Momskod kan du där ange den momskod som önskas. Notera att det endast är möjligt att ändra momskod på verifikatlinjer i efterhand så länge perioderna inte är stängda/avslutade. De momshanteringar och momskoder som är förinställda på kontona i Mamut Business Software följer BAS-kontoplanen.
Visa fullständig artikel
18-09-2018 13:36 (Uppdaterad 16-10-2018)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2860 Visningar
Ditt företags IBAN-nummer och Swift-kod anges i företagsinställningarna. Dessa visas sedan på fakturarapporten Internationell faktura. Önskar du att de ska visas även på andra fakturarapporter, till exempel Faktura utan giro, så måste en rapportkod läggas till i rapporten. Gå till Visa – Inställningar – Företag. Klicka på Konto- och landsinställningar. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Bankgiro och fyll i Kontonr (bankgiro), IBAN och Swift/BIC. Klicka på OK och stäng fönstren när du har fyllt i korrekt information. Om du önskar att IBAN-nummer och Swift-kod ska visas på andra fakturarapporter än Internationell faktura måste du lägga in rapportkoder för detta på önskad rapport. Gå till Visa – Inställningar – Rapporter. Klicka på Rapport/Etiketteditor. Markera fakturarapporten du önskar att lägga in IBAN-numret på och klicka på Redigera.  Klicka på knappen ab| (field) i fönstret Report Controls. Klicka i rapporten där du önskar att IBAN-numret ska visas. Klistra sedan in hela nedanstående kod i fältet Expression: Rep_GetBankAccount( oClient.Fields.fk_GiroCommon, "IBAN" ) Klicka på OK. Stäng ner rapporteditorn och svara JA på frågan om du vill spara dina ändringar. Om du även önskar lägga in Swift-kod på annan fakturarapport än Internationell faktura så upprepar du ovanstående instruktioner, men klistrar in följande kod i fältet Expression istället: g_otemp.ClientCommonSwift Denna kod hämtar information från följande plats: Visa – Inställningar – Företag. Klicka på Konto- och landsinställningar. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Bankgiro På raden för Swift/BIC finns informationen som hämtas via denna kod
Visa fullständig artikel
06-09-2018 12:53 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2575 Visningar
Oavsett om man ska sätta upp en nyinstallation eller om man har jobbat i Mamut länge så är Mamut ett stort system och det är svårt att sätta sig in i allt. Har man aldrig jobbat i Mamut tidigare så är det ju självklart att man kan behöva en del hjälp med att sätta upp systemet och få utbildning. Men även för användare som har använt systemet länge så är det bra att ibland gå igenom sina arbetssätt och rutiner för att se om det finns smartare sätt att jobba på. Till det är en konsult med djupare kunskaper i Mamut ovärderlig.    Det finns några Visma-Partners i Sverige som har lång erfarenhet av Mamut och som kan hjälpa kunder med utbildning och konsultation för att effektivisera arbetsprocesser.    Här är ett urval av några partners:   HC Business Software - Stockholm Compentia - Stockholm/Östergötland Hightower - Stockholm Elitdata - Varberg Go On Norrbotten - Luleå GSC Data - Gävle Direktkonsult - Göteborg        
Visa fullständig artikel
15-08-2018 15:51 (Uppdaterad 07-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2455 Visningar
Du kan importera en SIE4-fil med räkenskapstransaktioner från revisorn/revisionsbyrån till ditt program. Det rekommenderas att du har senaste versionen av Mamut Business Software installerad för att ha tillgång till uppdaterad SIE-funktion i programmet. Notera att importfunktionen endast är tillgänglig för användare som tillhör användargrupperna Superanvändare, Administrator eller Redovisning. Obs! Ta alltid en säkerhetskopia innan du importerar något till programmet. Gå till Arkiv - Import - Import/Export - SIE4 (Transaktioner). Välj den företagsdatabas som filen ska importera till. Klicka på knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till sökvägen där importfilen ligger sparad. Klicka därefter på Import för att starta importen. I nästa fönster SIE synkronisering ska verifikationstyper från importfilen synkroniseras med verifikationstyper i programmet. Välj i rullgardinsmenyn till höger de verifikationstyper i programmet som ska synkroniseras med verifikationstyperna i filen (listade till vänster). Klicka på OK. Om det inte finns något annat som programmet reagerar på i importfilen så får du till sist ett meddelande om att importen är klar. Klicka på Avsluta för att avsluta eller Föregående för att fortsätta importera/exportera. Verifikaten finns nu i Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering och måste överföras till huvudbok. Innan du för över verifikaten till huvudboken Skriv ut rapporten Öppna verifikat rad för rad som du hittar under Visa - Redovisning - Rapport. Kontrollera med försystemet att saldot stämmer. Vid import av SIE så sker ingen registrering av momshantering/momskod. Orsaken till detta är att det blir fel om man använder den automatiska momsberäkningen i samband med SIE-import. Programmet hämtar momskoder från existerande konton/momshanteringskoderna Konton upprättas automatiskt om de inte existerar vid import. Det är dock viktigt att ändra Momskoder på alla nya konton innan du börjar bokföra annars blir det fel i momsredovisningen. Detta gör du via Visa - Redovisning - Kontoplan. Du måste också på enstaka verifikat ange rätt Momskod vid import av SIE-verifikat i de perioder där momsavslut inte är gjord. När kontaktinformation - dvs. kunder och leverantörer - saknas i importfilen kommer programmet att upprätta interimskonton som beloppen förs emot. Konto 1511 kommer att skapas för 1510 och 2441 för 2440. Därefter får du manuellt boka in fordringarna/skulderna på rätt konto i Verifikatregistreringen och boka bort interimskonton. Perioder som du importerar till måste vara öppna i programmet. Om de inte är det så lägger sig verifikaten på första nästkommande period som är öppen. För över verifikaten till huvudbok från verifikatregistrering genom att klicka på ikonen Överför till huvudbok. Matcha och koppla öppna poster När verifikaten förts över till huvudboken behöver du Matcha och koppla ihop alla poster som tillhör varandra i leverantörs och kundreskontran. 
Visa fullständig artikel
10-02-2019 11:16 (Uppdaterad 10-02-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2388 Visningar
När du installerar Microsoft SQL Server manuellt eller uppgraderar Microsoft SQL Server till en ny version måste du lägga in den och de portar som den använder i Windows Brandväggen för att det ska vara möjligt att ansluta sig från en annan dator. Detta görs enligt följande: Gå till Start och hitta SQL Server Configuration Manager. Den ligger som standard under Start – Program – Microsoft SQL Server 20xx – Configuration Tools. Välj SQL Server Services i listan till vänster och dubbelklicka på SQL Server (MAMUT) i listan till höger. Välj fliken Service. Kopiera sökvägen på linjen Binary Path från C:\ till Sqlservr.exe till Anteckningar/Notepad. Klicka på Avbryt. Välj SQL Server Network Configuration. Välj Protocols for MAMUT. Dubbelklicka på TCP/IP. Välj fliken IP Addresses. Bläddra längst ner i listan och kopiera portnumret från linjen TCP Dynamic Ports under IPAll. Klistra in det i Anteckningar/Notepad. Klicka på Avbryt. Gå till kontrollpanelen i Windows och öppna Window Brandväggen. Klicka på Avancerade inställningar. Klicka på Regler för inkommande trafik uppe till vänster. Klicka på Ny regel längst uppe i listan till höger. Välj Program och klicka på Nästa. Klicka på Bläddra och klistra in sökvägen till Sqlservr.exe som du kopierade i punkt 4. Välj filen Sqlservr.exe och klicka på OK. Klicka på Nästa. Välj Tillåt anslutningen ock klicka på Nästa. Bocka i alla rutor och klicka på Nästa. Skriv in ett namn (t.ex. SQL Server MAMUT) och klicka på Slutför. Klicka på Ny regel igen. Välj Port ock klicka på Nästa. Klistra in portnumret som du kopierade i punkt 10 och klicka på Nästa. Välj Tillåt anslutningen och klicka på Nästa. Bocka i alla rutor och klicka på Nästa. Skriv in ett namn (t.ex. SQL Port) och klicka på Slutför. Stäng fönstret med brandväggens inställningar. Det skall nu vara möjligt att ansluta sig till SQL servern från en annan dator.  Testa detta gärna med ODBC som beskrivet i denna artikel
Visa fullständig artikel
17-09-2018 15:04 (Uppdaterad 17-09-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2301 Visningar
Skicka och ta emot fakturor med ett klick Vi vet att vissa kunder kräver e-faktura, vi vet också att det finns kunder som fortfarande föredrar att få sina fakturor på posten. För dig spelar det ingen roll. Den inbyggda tjänsten Visma AutoInvoice som finns i Mamut levererar alla fakturor. Tjänsten kan också hämta dina leverantörsfakturor direkt till Mamut.          Visma AutoInvoice är gratis att ansluta sig till. Du betalar bara för de tjänster du använder. Det kostar 3 kronor att skicka eller ta emot en e-faktura. Priset för att låta Visma AutoInvoice skriva ut och skicka en faktura med post är 8,25 kronor, inklusive porto.     "Även om kunden vill få fakturan med brev så är det billigare med AutoInvoice. Kuvert, utskrift och porto blir dyrare, då har jag inte tagit med tiden det tar"     Kom igång direkt med Visma Autoinvoice   KOM IGÅNG
Visa fullständig artikel
13-09-2018 21:49 (Uppdaterad 16-07-2021)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2321 Visningar
Om du får felmeddelandet ”Systemet kan inte ansluta till databasen” efter att ha skrivit in användarnamn och lösenord så kan en av anledningarna vara att databasfilerna som Mamut Business Software använder har blivit komprimerade, som en följd av att du har kört diskrensning (Disk cleanup). För att se om du har filkomprimering i databasen kan du starta utforskaren och bläddra dig till mappen MAMUT som du finner på följande sökväg: C:\Users\Public\Public Mamut\Databases\MAMUT\ Filer och mappar som visas med blå skrift är komprimerade för att spara diskutrymme. När detta är fallet kan programmet inte läsa filen och skapar således felmeddelande. Om någon av filerna är komprimerad måste du ta bort komprimeringen. Gå till Start - Kontrollpanelen – Administrationsverktyg  - Tjänster. Markera SQL Server (MAMUT), högerklicka och välj Stoppa. Gå till C:\Users\Public\ Högerklicka på mappen Public Mamut och välj Egenskaper. Klicka på knappen Avancerat under fliken Allmänt. Markera Komprimera innehåll för att spara diskutrymme, och klicka på OK. Klicka därefter på Verkställ. I nästa fönster markerar du Tillämpa endast ändringarna på den här mappen och klickar därefter på OK. Högerklicka på mappen Public Mamut igen, och välj Egenskaper. Klicka på knappen Avancerat under fliken Allmänt. Ta nu bort markeringen för Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka på OK. Klicka på Verkställ, och i nästa fönster väljer du Tillämpa ändringarna på den här mappen och alla undermappar och filer. Klicka på OK. Gå till sist till Start - Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster. Markera SQL Server (MAMUT), högerklicka och välj Starta. Starta Mamut Business Software och felmeddelandet ska vara borta.
Visa fullständig artikel
15-10-2018 11:37 (Uppdaterad 15-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2243 Visningar
I de fall du ska använda omvänd skattskyldighet ska du inte ta ut någon moms av köparen. Du ska i stället på fakturan ange att omvänd skattskyldighet gäller och skälet till detta. På fakturan kan du göra en hänvisning till: Den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen Den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet En annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala momsen. Om du inte vet vilken bestämmelse som är relevant kan du i klartext ange skälet till att omvänd skattskyldighet ska användas. Om det gäller omvänd skattskyldighet inom byggsektorn kan du t ex skriva "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster" på fakturan. Hur du redigerar denna text kan du läsa här I skattedeklarationen kan du redovisa försäljningen i ruta 41 "Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige". För mer information, se www.skatteverket.se Det finns två olika sätt att gå tillväga för att arbeta med omvänd skattskyldighet i Mamut Business Software: Alternativ 1 (rekommenderas) Enklaste sättet att arbeta med omvänd skattskyldighet är att upprätta specifika produkter som du använder dig av vid försäljning som faller inom ramarna för omvänd skattskyldighet. För att skapa nya produkter gör du enligt nedan: Gå till Visa - Produkt – Produktregister. Klicka på knappen Ny. Välj vilket produktnummer den nya produkten skall ha och namnge produkten. I rullgardinsmenyn för Utgående moms väljer du Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41). Gör övriga inställningar du önskar på produkten. Spara dessa inställningar. Använd sedan den nyskapade produkten när du skall fakturera en kund där omvänd skattskyldighet gäller.   Alternativ 2 Du kan även upprätta ett eget försäljningskonto med en momshantering som behandlar omvänd skattskyldighet. Försäljningskontot kan sedan användas på specifika produkter. När du skall fakturera en kund där omvänd skattskyldighet gäller väljer du dessa produkter.   Gå till Visa – Redovisning - Kontoplan. Klicka på ikonen Ny och skriv önskat kontonummer. Lägg in önskat namn/beskrivning på kontot. Välj Momshantering: Ingen på kontot. Gå in på fliken Avancerat och ange momskod 41 i rullgardinsmenyn Momskod. Spara dessa inställningar. När du sedan skall fakturera order med produkter som skall nyttja omvänd skattskyldighet får du på respektive orderlinje på ordern överstyra momshanteringen. Gör enligt nedan: Ställ in visning av moms på ordern (detta är en användarinställning som endast behöver sättas en gång) Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar. Gå in på fliken Orderrader. Bocka för rutan framför Moms. Klicka sedan på OK. Ändra moms på orderlinjer Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering. Leta fram aktuell order. I kolumnen Moms på orderlinjen som gäller den omvända skattskyldigheten väljer du Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41). Lägg in momsnummer på kund Oberoende av vilket av ovanstående alternativ du valt att använda måste du lägga in momsnummer på de kunder du använder omvänd skattskyldighet på. När du har gjort detta kommer kontaktens momsnummer att dyka upp på fakturautskriften. Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Leta fram aktuell kund. Gå in på fliken Övrig info. I fältet Moms-nr skriver du kunden momsnummer (VAT-nummer).
Visa fullständig artikel
06-09-2018 12:22 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2170 Visningar
Det kan uppstå problem med utskrifter till PDF från Mamut när denna drivrutinen inte fungerar som den ska. Detta kan uppstå vid fel på installationen, konflikter med andra skrivardrivrutiner eller inställningar i Windows.
Visa fullständig artikel
19-02-2018 08:21 (Uppdaterad 24-05-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2168 Visningar
När du börjar arbeta i ett nytt affärssystem ska vanligtvis den ingående balansen registreras. Oavsett om du börjar använda ditt affärssystem i början av räkenskapsåret eller mitt i ett år går det att registrera den ingående balansen (IB). För att den ingående balansen (IB) ska visas på Balansrapporten måste IB verifikatet systemöverföras från det föregående året, dvs vara baserat på föregående års utgående balans. För att detta ska bli korrekt får den ingående balansen inte registreras manuellt i verifikatsregistreringen på det år som den faktiskt gäller utan på det föregående året. Om ditt räkenskapsår startar med år 2018 ska du upprätta räkenskapsåret 2017 som ditt första räkenskapsår, när du skapar den nya företagsdatabasen för att IB ska registreras korrekt. Om du redan har upprättat år 2018 så kan du skapa det föregående året i redovisninginställningarna.   Skapa det föregående året (i detta fall år 2017) Gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Klicka på pilknappen till höger om ikonen Ny i verktygsmenyn. Välj Föregående. Svara Ja på frågan om du önskar skapa räkenskapsåret. Registrera ingående balans på 2017 för att 2018 ska bli korrekt Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på kalenderknappen med årtal för att välja år 2017 (det föregående året). Klicka på ikonen Ny för att skapa nytt verifikat. Välj Ver.Typ = Ingående Balans. Välj Ver.datum och Period. Om du till exempel har skapat en ny företagsdatabas med kalenderår och ska lägga in IB per 2018-01-01 kan du nu t ex registrera IB verifikatet på datum 2017-12-31 och period 12. Om du har ett räkenskapsår som startar 2018-05-01 så kan du t ex registrera IB verifikatet på datum 2018-04-30. Det viktiga är att verifikatet blir registrerat på det föregående räkenskapsåret som du upprättat och valt med hjälp av kalenderknappen med årtal innan det nya verifikatet skapades. Börja sedan med att lägga in tillgångarna i debet, på kontona 1000-1999. Notera att konto 1510 Kundfordringar kräver att du specificerar vilken kund bokningen ska ske på. Kundfordringar kan därmed hanteras på två olika sätt: Alla kundfordringarna läggs in som egna verifikatrader för respektive kund. Du anger då konto 1510 och väljer önskad kund. I dialogrutan som visas ska du fylla i fakturanumret. Har du flera fordringar på denna kund så kan du lägga in samtliga fakturanummer separerade med t ex kommatecken. Det är också möjligt att bara skriva "Ingående balans 2018" i fältet Fakturanr. Du avgör själv vad du önskar ange för att få reskontran så rätt och överskådlig som möjligt. Om du har väldigt många kundfordringar, och kanske på många olika kunder så kan du exempelvis upprätta ett eget separat konto utan reskontrafunktion, till exempel 1511 Kundfordringar gamla systemet, och bokföra totalsumman där. Notera dock att du själv då måste använda detta konto när du bokför inbetalningarna för dessa fakturor från det "gamla systemet" och du måste även på egen hand hålla översikten över vilken kund som har betalat eller ej vid sidan av programmet eftersom reskontrafunktionaliteten i programmet inte är aktiv när du gör på detta sätt. Därefter läggs skulder och eget kapital in på kredit, på kontona 2000-2999. Notera att motsvarande tillvägagångssätt för kundfordringar används även för leverantörsskulder 2440 då detta konto också kräver att du specificerar vilken leverantör bokningen ska ske på. Leverantörsskulder kan därmed hanteras på två olika sätt: En verifikatrad per leverantörsskuld (på samma sätt som för kundfordringarna, se ovan) Skapa ett nytt konto utan reskontrafunktion, t.ex. 2441 Leverantörsskulder gamla systemet, och bokför totalsumman av leverantörsskulderna. Notera dock att du själv då måste använda detta konto när du bokför utbetalningarna för dessa fakturor från det "gamla systemet" och du måste även på egen hand hålla översikten över vilken leverantör som du har betalat till eller ej vid sidan av programmet eftersom reskontrafunktionaliteten i programmet inte är aktiv när du gör på detta sätt. När du lagt in IB för samtliga konto överför du verifikatet till huvudboken genom att klicka på ikonen Huvudbok. Det rekommenderas att du lägger in IB som ett verifikat, inte uppdelat på flera IB-verifikat. Det är alltså bättre att redovisa alla IB på verifikat IB1 istället för på IB1 + IB2 + IB3 etc. Om du ändå väljer att dela upp din ingående balans på flera verifikat, var då noga med att alla verifikat balanserar tillsammans för tillgångar och skulder och inte bara enskilt per verifikat.   Överför den inlagda balansen till det nya året Gå till Visa - Redovisning - Överför preliminär Ingående balans. Välj de två räkenskapsår den preliminära ingående balansen ska överföras från och till. I detta exempel 2017-2018. Klicka på OK. Ett IB verifikat upprättas nu på det nya räkenskapsåret och innehåller alla balanskonton med dess saldon som du registrerat enligt ovan. Skriv eventuellt ut Balansrapport, detaljerad för det nya året för att verifiera att balansen är korrekt inlagd. Detta görs genom att gå till Arkiv - Skriv ut, välja Redovisning i vänstra menyn och markera Balansrapport, detaljerad för utskrift. Om du behöver justera den ingående balansen så lägger du in ett nytt verifikat på det föregående året med de ändringar som ska göras. Överför verifikatet till huvudbok och överför sedan en ny preliminär ingående balans mellan räkenskapsåren enligt ovan. Detta kommer då att uppdatera det befintliga IB verifikatet på det aktuella räkenskapsåret, med nya belopp. När du gör ett årsavslut i programmet kommer den utgående balansen för det året som avslutas att fastslås och uppdatera IB verifikatet på nästkommande räkenskapsår med dessa siffror. När årsavslutet är gjort är det året låst och du kan inte lägga in några fler ändringar för att justera den ingående balansen på nästkommande räkenskapsår.   OBS! Du kan också lägga in IB verifikatet i det räkenskapsår som ska bli första räkenskapsår i programmet men då får du ta ut rapporten saldobalans, detaljerad i stället
Visa fullständig artikel
25-09-2018 21:31 (Uppdaterad 02-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2035 Visningar
När Mamut Business Software eller integrationen till Outlook inte kan koppla sig till SQL-servern kan koppling via ODBC ofta ge några tips om vad som är fel.   Så här kopplar du via ODBC: Gå till kontrollpanelen i Windows och in på Administrationsverktyg. Dubbelklicka på ODBC-datakällor. Klicka på fliken System DSN. Klicka på knappen Lägg till. Bläddra ner i listan och välj SQL Server Native Client. Klicka på Slutför. I fältet Name skriv in TEST, och klicka på pilen för rullgardinsmenyn i fältet Server. Välj er SQL-instans i listan. Om den inte kommer upp, skriv in Server\Instans manuellt. Detta kan du hitta i mamut.ini filen om nödvändigt. Som standard ligger den under C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut Klicka på Nästa. Låt inställningarna för login stå kvar och klicka Nästa. Om du får upp ett felmeddelande ta en skärmbild på det. Om inte, bocka för att ändra standard databas och kontrollera att systemdatabasen som är vald i mamut.ini kommer upp i listan. Felmeddelanden och åtgärder: Det kommer inget felmeddelande men systemdatabasen kommer inte upp i listan. Detta beror på att din Windows-användare har tillgång till SQL-servern men inte till den relevanta databasen. Administratorn av servern/nätverket behöver lägga till din användare som administratör på SQL-servern.   Fel vid sökning efter server/instans Detta kommer av att SQL-servern inte har tillgång över nätverket. Möjliga orsaker är: Brandväggen på server eller arbetsstation spärrar tillgången. Nätverkskommunikationen är bruten. DNS-uppsättning i nätverket som ska ge arbetsstationen IP-adressen till server felar och returnerar fel eller ingen IP-adress.   Login misslyckades för användare Detta betyder att kopplingen till server fungerade men användarnamnet i Windows inte har tillgång till SQL-servern. Mamuts standard SQL-server ska likaväl fungera då det används en SQL-inloggning. Kontrollera att SQL-servern är upprättad via Mamuts installation och lägg eventuellt in Windowsanvändaren som administratör på SQL-servern.  
Visa fullständig artikel
17-09-2018 15:02 (Uppdaterad 25-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2016 Visningar