avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Användartips för Visma.net Project Management

Etiketter
Sortera efter:
av Aleksandra Lembas VISMA
Hur ska man hantera inställningar om man både använder flextidssaldo samt jobbar med övertid?
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎16-07-2020 10:57
Vill du kunna skapa och skicka ut snygga Offerter direkt i Visma Project Management?   Då ska du använda vårt tillägg Offert. När du har aktiverat funktionen via Kugghjul > Uppgraderingar > Egenskaper så kan du skapa Offerter från Lägg till ny (plusset i det övre fältet) eller direkt från Försäljningsprojektet / Projektet i fliken Försäljning.      Om du har återkommande offerter med liknande upplägg kan du skapa Offertmallar i systeminställningarna (Kugghjul > Inställningar > Offertmallar). Det sparar tid och underlättar skapandet av offerter när du har en färdig mall att utgå från. Detaljerad information om skapande av sidfot för offert finns längre ner i artikeln.    På offertmallen kan du:    Välja logotyp och offert rubrik Välja vilken prislista som ska gälla Fylla i fritext fälten med önskade standardtexter Lägga till delsummor  Lägga till arbetstyper och produkter som standard offertrader Skapa en specifik sidfot för vardera Offertmall Välja format på utskriften samt vilka kolumner som ska visas    De offertmallarna du skapar finns sen tillgängliga när du skapar en ny offert i fliken Grundläggande information > Välj mall , då hämtas mallen som du skapat tidigare men du har också möjlighet att redigera hela offerten innan du sparar och skickar iväg den om något behöver korrigeras.      I fliken Detaljer & Inställningar kan du ändra vad som ska visas på PDF-utskriften, fakturamottagare och språk. Om du vill byta prislista så väljer du fliken Prissättning . Här kan du ändra till en annan förinställd prislista eller skapa en projektspecifik.      Viktigt gällande sidfot på Offert i det nya Visma Project Management gränssnittet. Om du inte skapar någon Offertmall med sidfot så hämtar Project Management sidfoten du lagt in på Kugghjul > Inställningar > Avdelningar. Sidfoten som finns på avdelningen används på fakturaunderlagen men formateringen av sidfoten på offertmall fungerar inte likadant som på fakturamallen.    Offertmallen i det nya gränssnittet hanterar inte formatering av text överhuvudtaget till skillnad från Fakturamallen. Det blir därför inte samma resultat när du skriver ut och jämför PDF:ernas sidfot. Om du vill formatera texten rekommenderar vi att du använder det gamla Visma Severa gränssnittet som har ett annat textredigeringsfält där formateringen även skrivs ut på PDF:en.    (Finns dock planerat i framtiden att vi vill kunna erbjuda samma funktion berörande formatering av utskriven text på offertmallen i nya gränssnittet även - läs mer och lämna din feedback här)   Exempelvis i det nya Visma Project Management.  (endast exempel alla dessa fält är inte nödvändiga om ni ej önskar ha alla)   Nedan är en bild på sidfoten för fakturautskriften. Den visar hur fottexten är formaterad i redigeringsfältet samt hur den ser ut utskriven.      Om du lägger in samma sidfot eller inte har en sidfot alls i offertmallen ser det ut enligt följande i redigeringsfältet och den utskrivna PDF:en.      Resultatet blir inte samma då formateringen på offertmallen inte skrivs ut på PDF:en.  Om du istället använder det gamla Severa gränssnittet ser det ut enligt följande:        På PDF:en som skrivs ut är formateringen likadan som i redigeringsfältet. Du kan dock inte skicka Offerten via e-post från gamla Severa, det måste du göra manuellt från din mejlportal. Ladda ner PDF:en genom att klicka på ikonen i det högra hörnet och bifoga till e-posten. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎16-07-2020 13:18
Varför blir Frånvaro (semester, korttidsarbete, permittering etc) inte slutförd när dagen stängs?
Visa fullständig artikel
av Aleksandra Lembas VISMA
Vilken logik styr projektets priser?
Visa fullständig artikel
av Aleksandra Lembas VISMA
Varningarna skickas för att man inte ska missa sina deadlines. "Ofullständigt" betyder att det fortfarande ligger öppna...
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎06-07-2020 13:57
När du skapar ett projekt måste du välja vilken prissättning som ska gälla utefter en prislista. När du valt en prislista kan du klicka på Ändra till projektspecifik prislista och då redigera arbetstimspriser och produktpriser för det specifika projektet.    Viktigt att känna till är att priser för Resekostnader inte kan redigeras från fliken Finanser. Priserna för resekostnader måste vara korrekt angivna i prislistan som väljs från start i projektet.  Om du i efterhand vill uppdatera resekostnaderna går du till Inställningar - Prislistor. Antingen redigerar du en befintlig prislista eller så skapar du en helt ny med de önskade resekostnaderna.    Om du påbörjar en projektspecifik prislista på fliken Finanser och sedan måste ändra resekostnaderna kommer de projektspecifika ändringarna du gjort att gå förlorade. Detta eftersom du måste byta prislista till den som du uppdaterat/skapat med de nya priserna för resekostnader och sedan igen klicka på Ändra till projektspecifik prislista. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎17-06-2020 12:50
När de anställda rapporterar in arbetad tid i Tid & Utlägg finns det två olika format som fungerar.   Exempelvis:  När tid rapporteras som 1.5 blir det 1h30min och när tid rapporteras som 1:5 blir det 1h50min när de klickar på spara.   Det blir alltså olika utfall beroende på om de använder  punkt  eller  kolon för skriva in halvtimmar eller ytterligare minuter de arbetat utöver hela timmar. För att undvika att fel förekommer i tidsregistreringen rekommenderas att informera de anställda om vilket format de ska använda vid rapportering av tid.       
Visa fullständig artikel
av Johanna Berger VISMA
När man för över en faktura från Visma.net project management till eEkonomi så kommer fakturadatumet för fakturan att bli de datumet man förde över fakturan till eEkonomi.   Exempel: Om man för över en faktura från Visma.net project management med fakturadatumet 2020-06-02, men dagens datum är 2020-06-11 så kommer fakturadatumet bli 2020-06-11 på fakturorna i eEkonomi på grund av att man endast kan överföra fakturor till eEkonomi som utkast.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎03-06-2020 11:29
Om en person som tidigare varit anställd hos er återvänder undrar många om det ska skapas en helt ny användare i Project Management eller om den gamla använder kan/ska återaktiveras.    Vår rekommendation är att återaktivera den tidigare skapade användarlicensen och det gör du så här: (Det går också att lägga till en ny användare förutsatt att e-posten inte har använts i Project Management tidigare)   Gå till Inställningar - Användarhantering , här en lista över alla aktiva användare. På knappen filter uppe till höger byter ni filtrering till att visa inaktiva användare eller tar bort filtret helt, klicka sedan på verkställ.      Nu kommer du se den anställda som ska återaktiveras i listan till vänster, klicka på användaren så visas den detaljerade profilen och uppe till höger finns knappen Aktivera användare. När du klickar på aktivera måste du sedan välja om den anställde ska fortsätta med samma arbetskontrakt som innan eller om du vill skapa ett nytt. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du kunna skicka ut ett välkomstmejl med inloggningsinstruktioner. Gå igenom den anställdes uppgifter och kontrollera om något måste uppdateras sedan den tidigare anställningen.      Om ni har fler funderingar över användarlicenser och hur du kan administrera antalet licenser så finns det mer information i inlägget här: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net/Justera-antal-anvandarlicenser/ta-p/276982 
Visa fullständig artikel
av Peter Stanisz VISMA
Under vårt senaste webinar i Användartips och nyheter i Project Management mottog vi flera frågor som vi inte hann behandla under den allokerade timmen. En av de frågorna som uppkom var möjligheten att ange ett värde, eller etikett, på fakturamallen som per automatik räknar ut första och sista datumet för timmar som faktureras. En sådan möjlighet finns inte i dagsläget. Istället brukar de Kunder som vill använda en sådan tagg antingen använda sig av en standard-text i fritextfältet, eller en specifikation över timmarna. Nedan följer en kortare beskrivning över hur det kan se ut.   Fritext-fältet: Vid faktureringstillfället används ofta Klart för fakturering för att säkerställa att endast timmar från föregående månad/vecka/period kommer finns med på fakturan. Datumet vi anger i Klart för fakturering kommer även som standard bli fakturans datum.      I samband med detta är det vanligt att Kunder i fritext-fältet anger Fakturerade timmar avser upparbetat t.o.m. fakturans datum, eller liknande text.     Specifikation: I de fall som en förklarande text ovan inte hjälper, och ni fakturerar från Visma.net Project Management, kan ni även bifoga en specifikation. Genom att anpassa er fakturamall att alltid innehålla en specifikation så kommer systemet per automatik lägga till en sådan som en bilaga till fakturan. Ni kan anpassa er fakturamall genom grundi nställningarna, där ni väljer Fakturamallar :   När ni öppnar inställningen Fakturamallar kommer samtliga mallar finns i en lista. Genom att trycka på pennan kommer vi sedan in i en ny vy där vi kan anpassa fakturamallens utseende, men även inställningar. I de fall vi vill att en specifikation alltid ska biläggas trycker vi på fliken Inställningar högst upp på fakturamallen.      Lite längre ned på sidan som öppnar upp finns det två rubriker som är aktuella. Dessa är Posternas beskrivning och Gruppering av poster.    Posternas beskrivningar avser vilka värden, eller etiketter som ska följa med i specifikationen. I nedan exempel har jag valt datum, person, dagboksanteckningar. I det fallet jag endast önskar att datum och dagboksanteckning ska visas så tar jag bort taggen med personen.    I alternativen för Gruppering av poster väljer jag istället hur jag vill att informationen ska grupperas på första sidan av min faktura. I detta klickar jag på den lilla rutan att jag önskar att gruppera mina poster, och sedan anger antingen en, eller två typer av grupperingar. Längst ut till höger kommer jag även ha möjlighet att bifoga en specifikation om så önskas.     
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Vill du till exempel visa en rapport över alla aktiviteter som är inplanerad gentemot en viss kundgrupp går det att använda filtret för att begränsa urvalet.  I aktivitetsrapporten väljer du Filter och ett den eller de kundgrupperingar som aktiviteterna avser och som ska visas i rapporten.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Fråga Kan man få skapa ett kostnadsfritt testföretag med samma data som man har i den skarpa miljön? Svar Nej, det är inte möjligt att skapa och underhålla en kopia på er skarpa miljö i en testmiljö.  
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Fråga Hur används datumet Förväntat orderdatum i försäljningsprojektet?  Svar När du skapar ett nytt försäljningsprojekt anger du ett datum då du bedömer att affären kommer att kunna stängas.  Detta datum används tillsammans med värdet Förväntat värde för att beräkna prognostiserad försäljning och faktisk försäljning.  När ett försäljningsprojekt stängs genom att flyttas till någon av de stängda processtegen, t.ex. "Beställning" eller "Avböjt förslag" kommer det förväntade försäljningsdatumet uppdateras med dagens datum då det stängdes.  Samtidigt kommer nyckeltalen i försäljningsöversikten uppdateras med dessa värden.   
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Nu finns värdet "fas" i aktivitetsrapporten.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎19-05-2020 18:20
För att minska risken för intrång kan man lägga till ytterligare verifieringssteg i inloggningen.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎18-05-2020 16:46
I detta dokument hittar du information om vad som förs över i vår integration mellan Visma.net Project Management och Visma Administration.  Om du vill ladda ner dokumentet som PDF-fil klickar du här.   Kundöverföring: Visma PM <> Visma Administration Kontaktöverföring: Visma PM <> Visma Administration Projektöverföring: Visma PM > Visma Administration Fakturaöverföring: Visma PM > Visma Administration Fakturauppgifter Fakturarader Leverantörsfakturaöverföring: Visma Adminsitration > Visma PM Artikelöverföring För information om hur du använder integrationen klicka här. Kundöverföring Fält/Uppgift Information Kundnummer Måste vara numeriska för att kunna importeras till Visma.net PM Kundnamn Varje kundnamn måste vara unikt för att kunna importeras till Visma.net PM Momsregistreringsnummer Måste vara formaterat som ett svenska momsnummer.  VAT-nummer Om kunden är markerad som momsfri i PM eller export i Administration, används VAT-nummer istället för Momsregistreringsnummer Export/Momsfri Om en kund är markerad som Momsfri i PM markeras den som Export-kund i Visma Administration. Omvänd logik gäller.   Valuta   Språk Språkmappning i integrationsinställningar behöver göras. Anteckningar   Betalningsvillkor Betalningsvillkorsmappning behöver göras i integrationsinställningar. E-post   Telefon  Från huvudkontorets adress Fax   Från huvudkontorets adress Adress Gatuadress, postort, postkod och land för huvudkontorsadressen överförs. Övriga adresser överförs inte till Visma Administration  Kundkort Visma.net PM: Visma Administration Grunduppgifter: Visma Administration Fler uppgifter: Kontaktöverföring Kontaktöverföring sker i samband med kundöverföring Fält/Uppgift Information Namn Förnamn och efternamn från Visma.net PM Adress Gatuadress, postort, postkod och land Telefon   Beskrivning/Anteckningar   Företagsnamn/Kundnummer   Visma PM kontaktkort Visma Administration kontaktkort   Projektöverföring Fält/Uppgift Information Kundnamn   Kundnummer   Projektnamn   Projektnummer   Startdatum   Slutdatum Krävs för att projektet ska kunna föras över till Visma Administration Avslutat   Avslutat datum Datum då projektet stängdes Projektinformation Visma PM: Projektöversikt Visma Administration Projektöversikt Visma PM efter att projektet är stängt: Visma Administration projektöversikt efter att projeket är stängt: Fakturaöverföring Informationen om vilka fakturauppgifter som överförs är uppdelat i två delar, en för fakturansuppgifter och en för dess poster. Fakturauppgifter Fält/Uppgift Information Kundnummer   Kundnamn   Momsregistreringsnummer   Adressinformation Adress, postort, postnummer, land. Överförs även till alternativ leveransadress i Visma Administration Valutakurs Valutakursen överförs från Visma.net PM Valuta   Språk Måste ställas in i integrationens inställningar för språkmappning. Datum   Förfallodatum   Fakturanotering Överförs från Visma PMs fakturainformation ovanför fakturaposter Fakturanummer Endast om fakturan har ett nummer från Visma PM, annars finns möjligheten att skicka Visma Administrations fakturanummer till Visma PM efter överföring. Vår referens Måste anges i Vår referens textfält i Visma PM Er referens Måste anger i Er referens textfält i Visma PM Betalningsvillkor Måste ställas in i integrationens inställningar för betalningsvillkorsmappning, där antalet dagar från Visma PM motsvarar koden för betalningsvillkoret i Visma Administration. Beställningsnummer Överförs till Ert ordernr i Visma Administration  Kreditfaktura När kreditfaktura överförs även information om vilken faktura den krediterar. Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.  Fakturaöversikt Visma PM: Fakturainställningar Visma Severa Visma Administration fakturaöversikt Visma Administration kunduppgifter: Fakturarader   Fält/Uppgift Information Artikelnummer Vilken artikel som ska användas för fakturaposten. Kräver att produkter, arbetstimmar och reseersättningar har en kod definierat motsvarande artikelnummer. Om ingen kod finns angivet i Visma PM används standardkoden som är angiven i integrationens inställningar. Artikeltext Texten från Visma PM överförs som benämning för posten, maximalt 60 tecken är tillåtet i Visma Administration. Är texten längre från Visma PM "klipps" texten efter 60 tecken och fortsätter på nästa rad.  Antal Överförs till Visma Administrations Levererat antal Enhet För att enheten ska överföras från Visma PM krävs att enhetsmappning är gjort i integrationsinställningarna, annars används produktens enhet. Resultatenhet* Vilken resultatenhet posten tillhör. Allt som rapporterats in via tidrapporteringen i Visma PM knyts till användarens resultatenhet. Allt som matas in i ett projekt knyts till projektets resultatenhet. Enhetspris Enhetspris för fakturaposten. Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.     *Resultatenhet heter i Visma Severa Kostnadsställe (Verktyg > Inställningar > Kostnadsställen). Kostnadsställen anges på avdelningsnivå (Verktyg > Inställningar > Avdelningar). Visma PM fakturaposter: Visma Administration fakturaposter: Leverantörsfakturaöverföring Fält/Uppgift Information Projekt   Fakturadatum   Info Texten i Info fältet från Visma Administration kombineras med leverantörsfakturans nummer och blir produktens namn i Visma PM. Debet kr /Kostnad Beloppet blir kostnaden för produkten i Visma PM. Pris I inställningarna för integrationen anges om priset ska vara detsamma som kostnaden eller om priset ska bli 0kr, och då bli ej fakturerbart i PM. Visma Administration leverantörsfaktura: Visma PM produkt: Artikelöverföring  Det som kan hämtas från Visma PM som artiklar är produkter, arbetstyper och reseersättningstyper.  Fält/Uppgift Information Artikelnr/Kod   Benämning/Namn   Enhet För att enhet ska överföras krävs att enhetsmappning är uppsatt i integrationens inställningar. Visma PM produkt: Visma Administration artikel:
Visa fullständig artikel
av Aleksandra Lembas VISMA
Redigering av resursallokeringar kan spärras av tre olika faktorer.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎07-05-2020 14:07
Med hjälp av Historik-knappen kan du enkelt komma tillbaka till projekt, fakturering, kundkort som du jobbade på innan.
Visa fullständig artikel