Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:10
  Du kan legge inn en prisavtale basert på den enkelte enhet. Dvs at du oppretter en prisavtale for STK og en annen prisavtale for ESKE . Dette kan du les om her: Pris basert på enhet   Du har også mulighet for å bruke en prismultifikator. Det gjør at du kan opprette flere enheter og definere multiplikatoren som skal brukes til prisberegning. Da defineres prisen på en enhet og du bruker multipliseringsfaktoren til å beregne pris på de andre enhetene. Da trenger du ikke å legge inn egne priser pr enhet. På den måten har du mulighet til å sette prisen for en enhet og deretter med prismultiplikatoren angi prisene for de andre enhetene til varen basert på dette.   Vi skal se på sistnevnte i denne artikkelen.   Under Salgsinntillinger som du finner under Salg, Innstillinger har du parameteret «Bruk en multipliseringsenhet for prisjustering». Aktiveres denne blir kolonnen «Prisjustering» under seksjon Målenheter på varen tilgjengelig.    Vi viser et eksempel hvor vi har en vare med basisenhet i STK og Salgs- og innkjøpsenhet i Boks. Legg merke til at kolonnen "Prisjustering" nå er tilgjengelig. En Boks inneholder 10 stk. Prisjustering er satt til 0,7. Ved salg av 1 Boks blir prisen beregnet ut fra multiplikatoren slik: 10 stk * 1000 *0,7.    Det er en salgsprisavtale på denne varen for enheten STK på kr 1000,- pr stk.   Oppretter vi en salgsordre på denne varen med 1 stk vil prisen bli kr 1000,-.   Registrerer vi 1 Boks, vil prisen bli 7000. Prisjustering mellom STK og Boks slår til. 1 boks inneholder 10 stk. Pris for 1 stk er 1000. Kalkulering per Boks = 10 stk ( antall pr boks) * 1000 (pris pr stk) * 0,7 prisjustering.    Oppsummert: Du kan definere at du skal benytte en prisjustering for enhet. Det er forklart i artikkelen over. Eller du kan lage en prisliste hvor du setter en fast pris knyttet til selve enheten. Forklart under linken her: Pris basert på enhet
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:10
Med denne funksjonaliteten vil du kunne definere priser pr lagersted og sette opp mer korrekte kostnader pr lagersted. Kostnader forbundet med vare kan være forskjellig, avhengig av hvilke lagersted varen er tilknyttet. Kostnaden i forbindelse med varen kan variere blant annet fordi transportkostnader til de forskjellige lagerstedene kan være forskjellige. Du kan nå definere lagerspesifikke priser for å ta hensyn til dette. I følgende skjermbilder har lagerstedkolonnen blitt lagt til slik at du kan knytte lagersted til prisavtalene hvis du har behov for det:                   Kundeprisavtaler (AR202010)                 Salgsprisavtaler (AR20200F)                 Leverandørprisavtaler (AP202010)                 Leverandørpriser (AP202000)   Vi kan se på et eksempel hvor vi legger inn forskjellige salgspriser avhengig av lagersted. Vi oppretter to lagersteder;  lagersted 1 og lagersted 4. Lagersteder opprettes via Vare, Registre og Lagersteder. Oppretter en vare (varenummer 5000) og knytter lagersted 1 og 4 til denne varen. Vare opprettes via Vare, Registre og Lagervare. Vi oppretter så en salgsprisavtale med forskjellig pris pr lagersted. Det kan du gjøre ved å velge Kundeprisavtale. Kundeprisavtale opprettes via Kundereskontro, Transaksjoner og Kundeprisavtaler.   Vi benytter basispris i dette tilfelle for enkelhets skyld. Lagersted 1 gir en pris på kr 60,00 og lagersted 4 en pris på kr 70,00 Denne avtalen vil du også kunne se under Salgsprisavtaler. Salgsprisavtaler finner du via Salg, Registre Salgsprisavtaler.   Registrerer du en salgsordre på denne varen med lagersted 1 vil prisen være 60,00.   Registrerer du en salgsordre på denne varen med lagersted 4 vil prisen være kr 70,00.   På denne måten kan vi diffrensiere priser ut fra lagersted.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:07
  Du har mulighet til å definere alternativ id på en vare. Hvordan du setter opp dette kan du se i  denne artikkelen: Hvordan definerer alternativ ID på en artikkel kan du lese om her.   På artikler hvor du har definert alternativ id, kan du velge om alternativ id skal benyttes for å identifisere varen. Dette kan være nyttig ved import av prislister hvor du f.eks kun har en strekkode eller leverandørens varenr og ikke "ditt" varenr.   Du kan legge inn f.eks leverandørens varenr  som en alternativ id på varen og ved import av prisliste hvor det ligger leverandørens varenr så gjenkjennes ditt varnr ut fra dette og prisen blir oppdatert på korrekt vare. Det gjør det mye enklere å oppdatere prislister fra f.eks excel.   Vi kan ta et eksempel hvor du ønsker å oppdatere priser ut fra alternativ id som identifikator. Si du mottar en prisliste i excel fra din leverandør. I excelfilen ligger ikke ditt varenr, kun leverandørens varenr og pris. For at systemet skal finne hvilken vare den skal oppdatere pris på, må du aktivere parameteret "Hent leverandørpris ved å bruke et alternativ nummer". Dette parameteret finner du under Leverandørreskontro, Innstillinger og Leverandørinnstillinger, fanen Pris og rabattinnstillinger. Når dette feltet er aktivert vil systemet benytte alternativ ID og sjekke om denne ligger på en av dine varer. Hvis den gjør det, blir prisen importert til denne varen.    På varene må du legge inn leverandørens varenr som et alternativt varenr. Det gjør du ved å hente opp varen, velge fanen Kryssreferanse og legge inn den alternative enheten som forklart i linken vist først i dokumentet. I eksempelet har jeg på vare G11 lagt til A222 som leverandørens varenr på leverandør 50012.     Når du importerer prisliste fra leverandør 50012 vil systemet oppdatere prisene på vare G11 ut fra alternativt varenr.   For å vise dette tydligere kan vi "simulere" importen ved å gå til leverandørprisavtaler. Skjermbildet finner du under Leverandørreskontro, Transaksjoner og Leverandørprisavtaler. Opprett en ny avtale ved å trykke +. Legg inn leverandør 50012 og leverandørens varenr A222.   Når du taster enter på Alternativ varenr vil systemet finne hvilken vare dette er i ditt system og opprette prisavtale på denne varen. I dette tilfelle var det varenr G11.   Samme funksjonalitet gjelder på kundesiden og er relatert til kundepriser. Der heter parameteret "Hent salgspriser ved å bruke et alternativ nr". Det finner du under Kundereskontro, Innstillinger, Kundeinnstillinger, fanen Pris og rabattinnstillinger.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:05
Alternativ ID er et felt på vareregisteret hvor du kan registrere en annen ID enn varenummer. Denne ID'en kan du f.eks benytte som identifikator får å finne korrekt vare. Se hvordan du setter opp Alternativ ID på artikkelen her: Oppsett av alternativ ID på artikkel   Du kan også knytte Alternativ ID mot enheter. Dvs en enhet mot en Alternativ ID og en annen enhet mot en annen Alternativ ID. Det kan forenkle registreringen  av f.eks ordre ved å bruke scanner.   Hvordan sette opp alternativ ID mot enheter forklarer vi i denne artikkelen med et eksempel: En leverandør lagerfører to enheter, STK og Boks. Ved registrering kan systemet gjennkjenne alternativ ID for begge enhetene og registrere transaksjon på korrekt enhet.   I eksemplet viser vi hvordan dette fungerer for innkjøpsordre, men det funger også i andre tilfeller f.eks Salgsordre.   Vi har opprettet en vare med salgsenhet STK og Innkjøpsenhet Boks.   Under fanen Kryssreferanse legger du inn Alternativ ID i feltet "Alternativt varenr". Vi har knyttet det til strekkode, men dere kan også bruke annen type:    Ved registrering av innkjøpsordre kan du taste inn Alternativ ID i varenr feltet.  Vi taster inn Lev10 som var Alternativ ID for enheten STK.   Når du taster Enter på varenr vil systemet finne korrekt vare og enhet ut fra kryssreferansen vi la inn på varen.   Registrerer du alternativ enhet for Boks på varelinjen, hentes varen inn med enhet Boks:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:04
Du kan dele varene i grupper/klasser. I varekjeder som selger elektronikk er dette ganske vanlig.   Eksempelvis kan du ha varegruppen Elektronikk:       Under Elektronikk kan du ha Lyd og Bilde.  Under Lyd kan du ha Headsett osv.  Under Bilde kan du ha PC skjerm og TV skjerm.   Ut fra denne kategoriseringen kan du enklere organisere varene å sette standard innstillinger ved at de kan arve rettigheter/verdier fra en klasse og ned til den enkelte vare. Det kan lette navigeringen ved å gå via trestrukturen/gruppene å forenkle rapporteringen og ordreregistreringen.   Vi kan benytte eksempelet over til å vise funksjonaliteten: Varegrupper defineres via Register ID «Itemclass». Skjermbilde for registrering av Itemclass finner du via Konfigurasjon, Innstillinger og Registerinnstillinger. (ScreenId=CS202000). Hent opp Register – ID ITEMCLASS, velg oppslagsmetode (denne kan endres i ettertid). Legg til beskrivelse. Grupperinger legges til på overordnet nivå ved å taste +. I dette eksempelet har vi tre nivåer. Legg in segmentnr 1 ved å skrive inn beskrivelse. Her legger vi «Hovedgruppe». Lengde er antall tegn tillat på gruppen. Legg så til neste gruppe. Her legger vi inn «Undergruppe 1» og 5 tegn, tilsvarende på «Undergruppe 2». Lagre når dette er definert.     Innholdet i gruppene defineres i skjermbildet for Vareprofiler. Det finner du under Vare, Innstillinger og Vareprofiler. (ScreenIS=IN201000). Her legger du inn verdiene for gruppen. Profil = Varegruppe ID I dette tilfelle legger vi inn ELEKTRO i feltet Profil. Legg inn beskrivelse og de andre feltene slik du pleier å registrere på vareprofiler. Lagre. Da har du opprettet gruppen ELEKTRO.     Under ELEKTRO  kan du opprette en undergruppe. Trykk + for ny og F3 for å få oversikt over gruppene.      Velg ELEKTRO. Sett markøren i segmentet etter ELEKTRO og skriv inn neste gruppeverdi, feks LYD legg inn Beskrivelse og Lagre denne.   Ønsker du en gruppe til under LYD kan du opprette denne ved å hente opp ELEKTRO-LYD og legge til ny gruppe under denne. Her har jeg valgt HEADSET (med en T fordi vi har har satt opp 7 tegn i registerverdi).     Du har nå varegruppen ELEKTRO med undergruppe LYD og HEADSET. Ønsker du å legge til en ny gruppe under ELEKTRO, vegler du + for ny gruppe, bruker søk i feltet Profil for å hente opp ELEKTRO.   Plasser markøren i segmentet etter ELEKTRO og skriver inn ny verdi f.eks BILDE, registrer beskrivelse og Lagre.     En undergruppe kan arve rettigheter fra hovedgruppen. Dette kan også endres via menyvalget Behandlinger og «Bruk på underordnede». Husk at det er varens innstillinger som gjelder. Endringene du evt gjør på gruppene vil gjelde for NYE varer som opprettes ut fra disse profilene ETTER endring av profilen er lagret.     Du vil se varegruppene til venstre i skjermbildet etterhvert som de opprettes. Du kan også få en oversikt ved å se på forespørselen som ligger under Vare, Forespørsler, "Varelager etter vareprofil".     Du kan endre måten varegruppene vises på. Det gjør du under Konfigurasjon, Innstililnger, Registerinnstillinger. Hent opp Register_ID «Itemclass» og i feltet Oppslagsmåte kan du endre visningsmåte.     Hvordan kan du ha nytte av dette? Ved registrering av salgsordre kan du få begrenset søket til varer i valgte varegrupper. Ved å velge knappen «Legg til lagervarer» får du opp et oppslag hvor du kan velge varegruppen. Vi har vist Vareprofilnr ELEKTRO og da vises alle varer i denne gruppen og tilhørende undergrupper.     Velger du Vareprofil ELEKTRO-BILDE får du opp alle i denne varegruppen.     Ved rapportering og forespørsler kan du gjøre søk/utvalg i de forskjellige hierarkiene. Eksempelvis på Salgslønnsomhetsanalyse kan du velge en hovedgruppe eller undergruppe.     Eksempelvis på rapporten "Salgslønnsomhet per vareprofil og vare" som viser total pr gruppe.     På forespørselen "Varelager etter vareprofil"  kan du søke etter varer som ligger i gitte varegrupper. Ved å registrere varegruppenn vises varer i denne gruppe i listen og du kan søke på varenummer innenfor denne varegruppen.     
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
På Salgsordrer (SO301000 vises hvor mange du har Tilgjengelig. Dette er ikke nødvendigvis det samme som Beholdning      Hva som telles med i Tilgjengelig bestemmes av feltet Beregningsregel for tillgjengelighet på vareprofilen. Merk at du kan opprette nye og redigere eksisterende regler på Beregningsregel for tillgjengelighet (IN201500)     Etter å ha endret regelen på vareprofilen eller regelen selv må du regenerere lagersaldo.   1. Gå til Regenerer lagersaldo (IN505000) 2. Velg evt. Lagersted (hvis du har flere) 2. Klikk Behandle alle.   Dette gjør at tilgjengeligheten blir kalkulert på nytt ut fra ny regel.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎26-03-2019 15:33
  Koble innkjøpsordre   Feltet Legg til innkjøpsordre på Inngående faktura (AP301000) er kun mulig å bruke for Ikke-lagerførte varer. Dette fordi fakturering kun er mulig etter at et varemottak er laget og oppdatert.  Ikke-lagerførte varer har vi ikke varemottak på og valget kan derfor bare brukes for innkjøpsordrer med bare ikke-lagerførte varer. Har man lagervarer på innkjøpsordren (og mottaket) må man velge Legg til varemottak eller Legg til varemottakslinje     Koble varemottak   Med utgangspunkt i en bestilling oppretter du varemottak når varene ankommer lageret. Fra varemottaket kan du opprette inngående faktura. Dette er fremgangsmåten mange har benyttet tidligere.   I dag mottar mange den inngående fakturaen elektronisk slik at den blir opprettet uten at den er koblet til varemottaket. Ønsker du å koble fakturaen til det varemottaket som var grunnlaget for denne fakturaen kan du gjøre det ved å velge knappen Legg til varemottak som vises i bildet over.   Hvis fakturaen bare gjelder en eller flere linjer på varemottaket kan du bruke knappen Legg til varemottakslinje. Her kan du velge hvilke varemottakslinjer som kobles.    Merk: du får kun opp varemottak registrert i samme valuta som fakturaen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎28-03-2019 16:04
Du kan oppdatere bilag enkeltvis eller samlet. Oppdateres de enkeltvis (direkte fra registreringsbildet) vil hvert bilag få et unikt buntnummer i Hovedbok. Oppdateres de samlet (f.eks via rutinen Oppdater leverandørbilag (AP501000) har vi et parameter som avgjør om det skal opprettes unike buntnummer, eller om hvert enkelt bilag skal få sitt et eget buntnummer.   I Hovedboksinnstillinger (GL102000) har vi et valg som heter Generer konsoliderte bunter.  Når denne er huket av, vil oppdatering av flere bilag bokføres på et buntnummer Hvis den ikke er huket av, vil hvert bilag få sitt eget buntnummer i Hovedbok.      Eksempel    Vi markerer flere inngående fakturaer i skjermbildet Oppdater leverandørbilag (AP501000) og klikker Oppdater.      I dette tilfellet har vi valget Generer konsoliderte bunter avhuket. Alle fakturaene vil derfor referere til samme buntnummer. Går vi inn på dette kan vi se de ulike bilagsnumrene i kolonnen Referansenr.      Merk Systemet lager et buntnummer per branch, periode og valuta. Varierer disse blir det altså laget flere buntnummer uansett.  Valget gjelder bilag oppdatert fra Leverandørreskontro, Kundereskontro, Bankstyring og Vare (Lager)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎26-03-2019 15:40
Det forekommer fire bokføringer ved prossesene tilknyttet innkjøp, mottak, salg og levering. Her tar vi for oss disse og eksempler. I denne artikkelen holder vi frakt og selve betalingen utenfor.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎25-02-2019 13:38
Vi vil dele et tips om en feilmelding vi ofte får henvendelser om. Feilmeldingen kommer når man prøver å fakturere en salgsordre som er knyttet til en direkteleveranse. Dette vil si at en eller flere salgsordrelinjer er knyttet til en innkjøpsordre-linje.    Feilmeldingen er Enkelte direkteleveringslinjer i innkjøpordre er ikke knyttet til salgsordrelinjer. Bruk sporing for nærmere opplysninger.   Dette skyldes altså manglende link mellom en eller flere salgsordrelinjer og innkjøpsordrelinjer. Det kan være flere årsaker til dette.    Det er lagt til varelinjer direkte på innkjøpsordren etter at salgsordren er opprettet. Da mangler disse varelinjene på salgsordren. Varelinjene ligger både på salgsordren og innkjøpsordren, men er ikke linket.  Det du må gjøre er å hente opp SO og legge inn varelinjen som mangler. Hvis varelinjen er registrert, men ikke koblet må den kobles til innkjøpsordre.   Vi ser på et eksempel. Vi registrerer en salgsordre og legger til vare. På varelinjen aktiverer vi feltet Merk for innkjøp i kolonnen Innkjøpsordretype og velger Direktelevering. Vi lagrer og velger Behandlinger -> Opprett innkjøpsordre.     Da opprettes det en innkjøpsordre. I dette eksemplet legger vi deretter til en varelinje på innkjøpsordren manuelt. Vi oppretter varemottak og oppdaterer. Den ekstra varelinjen ses på varemottaket som vist under.      Deretter henter vi opp salgsordren som var grunnlaget for direkteleveransen. Vi klikker Behandlinger - Klargjør faktura. Da kommer feilmeldingen.     Årsaken her er altså at innkjøpsordren (og mottaket) har en linje som ikke ligger på salgsordren.      (I et annet tilfelle kunne som sagt feilmeldingen skyldes at varelinjen var lagt til på salgsordren, men ikke koblet til innkjøpet).    Hvordan korrigere dette:   1. Åpne ordren 2. Klikk Behandling -> Åpne på nytt ordre. 3. Legg inn tilsvarende varelinje som vi la til på innkjøpsordren. 4. Huk av i kolonnen Merk for innkjøp og velg Innkjøpsordrekilde Direktelevering på samme varelinje  5. Marker linjen og klikk Innkjøpsordrelink. Da åpnes et nytt vindu som gir deg mulighet til å koble salgsordrelinjen til riktig innkjøpsordrelinje.          6. Kontroller at kolonnen Fullført er huket av på ordrelinjen. Lagre.   Nå kan du klikke Behandlinger - Klargjør faktura uten feilmelding. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎19-12-2018 14:20
På varen så finnes det et felt som heter Produktarbeidsgruppe. Her kan du fylle ut hvem som er ansvarlig for varen.        Den er knyttet til ansatte så det første vi må opprette er en ansatt og koble denne til en bruker.       For at feltet ansattinnlogging skal fylles ut, må vi knytte den ansatte til en bruker. Dette gjøres under skjermbildet Brukere. Brukeren er koblet til eposten så det er viktig at den fylles ut på ansatte.      Når vi har fylt ut bruker så ser vi at feltet ansattinnlogging automatisk fylles ut.        For å få opp produktarbeidsgrupper på varen må dette defineres i skjermbildet Firmatre.      Her trykker du på + først på Liste over grupper og legger inn beskrivelse.  Under Gruppemedlemmer kan du legge til bruker(e). Her ser vi at gruppemedlemmer er koblet til brukere og ansatte som vi opprettet tidligere.  Den brukeren som du ønsker skal vises på varen må ha feltet Eier aktivert.    Når vi står på en vare som vi ønsker skal ha en produktarbeidsgruppe trykker vi på forstørrelsesglasset på dette feltet og da ser vi at listen over grupper kommer opp, samt ansattnavn.  Da velger vi hvilken gruppe vi ønsker skal være knyttet til denne varen.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎19-12-2018 13:02
Hvor man kan sjekke antall tilgjengelig av en vare på lager?    Dette kan du sjekke i rapporten Lagersaldo.       Du kan også se det ved registrering av en salgsordre. Når du taster inn varenr. på linjen så ser du tilgjengeligheten nederst.      Du kan også se det i forespørselen L agersammendrag    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎05-12-2018 13:57
Vi skal i denne artikkelen gå gjennom hvordan du kan knytte eier opp mot en salgsordre. Da kan du bruke noe som heter "Eier". Denne koblingen er koblet til den innloggede brukeren. Det du gjør er å skape en "Ansatt" i systemet, og den ansatte er knyttet til et brukernavn. Når brukeren oppretter en salgsordre, kobles den automatisk til som "Eier" til salgsordren. Dette vil vises i fanen regnskapsinnstillinger på salgsordren.      Åpne skjermbilde EP20300. Meny- Konfigurasjon- Organisasjon-Ansatte. Legg til en ny ansatt( dette vil senere bli eier) og fyll ut minst etternavn, epost, ansattprofil, Avdeling og Kalender. Ansattprofil og Avdeling kan opprettes ved å klikke på blyanten ( et nytt skjermbilde vil da åpnes).  For å få tilgang til ansattinnlogging må epost fylles ut. Det er er den som er knytningen.         Åpne skjermbilde SM201010. Meny- Flere valg- Brukersikkerhet- Registre- Brukere. I feltet Logg på- brukernavn velger du brukernavn og i feltet Tilknyttet enhet velger du bruker.       Hvis du går tilbake til ansatte ser du nå at ansattinnlogging er fylt ut automatisk.      Når jeg nå oppretter en salgsordre vil systemet legge meg til som en Eier ( basert på min bruker som er knyttet til ansatte). Du kan selvfølgelig endre Eier hvis det er flere eiere/ansatte  som er lagt til i systemet. Eier vil legge seg i fanen Regnskapsinnstillinger på salgsordren.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-11-2018 12:16
Hva er forskjellen på fraktmengde og fraktkostnad?    Fraktkostnaden er kostnaden for leveransen. Den er hentet fra Send-via koder (transportør)  Fraktmengden (skal egentlig være fraktbeløp) er mengden (beløpet) frakt som kunden vil bli belastet for i den leveransen. Den er hentet fra Leveringsbetingelser       Fraktkostnaden er knyttet til transportør og den settes under Meny- vare- Innstillinger og Send via-koder.  Her kan du opprette en ny transportør og velge hva fraktpåslaget skal være.    Fraktmengden/fraktbeløpet settes under Meny- vare- Innstillinger og Leveringsbetingelser.  Her kan du opprette en ny leveringsbetingelse og velge hva fraktkostnaden skal være i %. Altså hvor mye skal kunden belastes for.           For å vise et eksempel kan vi lage en helt vanlig salgsordre.       Deretter oppretter vi en leveranse.  I fanen leveringsinnstillinger kan vi legge til transportør og Leveringsbetingelse.               
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎19-11-2018 13:27
Hvis du ønsker å massesende eposter istedenfor å sende en og en så kan dette gjøres via salg- behandling- og skriv ut/send ordrer med e-post.         I feltet Behandling velger du send på e-post. Her kan du enten velge å Behandle noen få eller, ved å huke på Behandle alle.      
Vis hele artikkelen
av Ingvild Jamt VISMA
Hvordan kan vi få med merknader/notat fra et tilbud over til en Salgsordre?        Hvis du går på Salg- Konfigurasjon- Innstillinger og Ordretyper å velger ordretype QT ( tilbud) å aktiverer " kopier notater"  så skal notatene du legger til på varelinjen komme over på salgsordren.    
Vis hele artikkelen
av Ingvild Jamt VISMA
  Hva er forskjellen på disse to forespørslene?    "Salg per vare" ScreenId=SO40102S "Salg per vare og kunde" ScreenId=AR40103S    Forespørselen "Salg per vare" viser varene så snart en salgsordre er registrert og lagret.   Forespørselen "Salg per vare og kunde" viser varene først etter at fakturaen er oppdatert.  
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 Er det mulig å få merket innkjøpet med at de ikke skal skrives ut? Registrerer du en innkjøpsordre og det er merket for at det skal skrives ut, kan du ikke sende det videre i prosessen før innkjøpet er skrevet ut. Da kan du f.eks ikke opprette varemottak før innkjøpet er skrevet ut. Er innkjøpet markert for at det må skrives ut, må du enten skrive ut innkjøpsordren, eller gå inn på innkjøpet, velge fanen" Annen informasjon" og sette en hake i feltet "Ikke skriv ut".  Da tolkes innkjøpet som skrevet ut og du kan viderebehandle det.   Hvis du ikke ønsker å skrive ut innkjøpsordre kan du på leverandøren angi at innkjøp ikke skal skrives ut.   Hent opp leverandørene du ønsker denne innstillingen på. Velg fanen "Kjøpsinnstillinger". Sett en hake i feltet "Skriv ut ordrer". Denne innstillingen ligger også på Leverandørprofilen. Aktiveres dette på leverandørprofilen, vil nye leverandører opprettet med denne profilen arve denne innstillingen.     Ved registrering av innkjøp vil vi se under fanen "Annen informasjon" at innkjøpet er merket med "Ikke skriv ut".        
Vis hele artikkelen
av Ingvild Jamt VISMA
Hvis du ønsker kan du endre antall oppføringer per side i oversiktsbildene i Financials. Dette gjelder både salgsordre, kunder, leverandører ol.   I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du endrer det på salgsordrelisten.  I mitt skjermbilde vises kun 26 salgsordrer om gangen av totalt 254 salgsordrer.      Disse oversiktsbildene er en egendefinerbar forespørsel og da kan dette endres.  Hvis vi går til skjermbildet  egendefinerbar forespørsel og på feltet Forespørselstittel velger SO-Salesorder kan vi endre oversiktsbildet til salgsordren. I feltet Oppføringer per side kan vi f.eks sette 250. Lagre.         Når vi går tilbake til oversiktsbilde til salgsordren ser vi nå at det vises 250 stk om gangen per side.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎06-11-2018 14:46
Er det mulig å samle flere ordre fra samme kunde på en og samme leveranse?   På ordretypen har du et parameter som går på det med sammenslåing av leveranser: Parameteret heter "Lever separat".   Aktiveres feltet, må hver ordre leveres separat. Er feltet ikke aktivert, kan du samle flere ordre på samme leveranser.   Du kan opprette leveranser fra skjermbildene "Behandle ordrer" eller "Salgsordre". Velger du å opprette leveranse fra "Behandle ordrer", og du ikke har aktivert "Lever separat", vil de ordrene du markerer samles på en og samme leveranse.   Oppretter du leveranse direkte fra Salgsordre skjermbildet er det "en til en" behandling. Da opprettes det leveranse kun på den salgsordren du har hentet opp uavhengig av hva du har valgt i "Levere separat".
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags