Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering.
Vis hele artikkelen
10-05-2019 18:10 (Sist oppdatert 12-07-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4289 Visninger
Denne artikkelen gir en oversikt over status på utbetalinger, og viser viktigheten av å bruke Autopay-innboks.
Vis hele artikkelen
12-07-2017 12:33 (Sist oppdatert 08-11-2019)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 5461 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
03-12-2015 21:48 (Sist oppdatert 19-09-2023)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 9028 Visninger
Når meldingsfiler fra Autopay behandles i Autopay-innboks (CA50400S) har de status Ny når de kommer inn, og får som regel status Validert når de er behandlet. Noen kan riktignok oppleve at enkelte meldinger får status Feil etter behandling. Disse vises under Feil i nedtrekksmenyen for Innboks-status     I eksemplet under ser vi at to meldingsfiler har status Feil. For begge filene er alle transaksjoner behandlet utenom en. Det er altså en transaksjon som har feilet i hver. Årsaken til feilen kan man se ved å ta musen over kolonnen Statusårsak. I de aller fleste tilfeller er feilmeldingen denne:  "Payment with batch status Completed and payment status Rejected by bank from Autopay is not found in AP Payments" (se eksempel under).      Meldingen refererer til at betalingen filen prøver å oppdatere ikke lenger finnes i Financials. Systemet får dermed ikke oppdatert betalingen med ny Autopay-status, f.eks Godkjent av bank eller Betalt. Feilen oppstår hvis brukeren sletter en betaling med status Skrevet ut. Betalinger med denne statusen er sendt til Autopay, og må ikke slettes før betalingen er oppdatert med riktig Autopay-status (Når Autopay-statusen for betalingen til slutt er Betalt (og dette leses inn), vil betalingen endre status til Avsluttet).      Merk: Hvis en betaling sendt til Autopay blir avvist pga. feil KID, vil Autopay-statusen for betalingen bli Avvist. Denne statusen må leses inn via Autopay-innboks slik at betalingen blir slettet automatisk. Hvis betalingen slettes manuelt vil man senere få status Feil i Autopay-innboks, ettersom Financials ikke finner betalingen.    For å fjerne meldingsfilen fra Innboks-status Feil kan man markere den og klikke Valider manuelt. Den vil da endre status fil Manuelt validert. På den måten kan man registrere at meldingsfilen er håndtert. Ønsker man mer info om filen før man validerer kan man klikke Vis dokument.     Hvis man får en annen feilmelding under Statusårsak enn nevnt over, ta kontakt med support.      Se også: Status på utbetalinger og Autopay-innboks
Vis hele artikkelen
28-06-2019 09:08
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1933 Visninger
Korrigering av AutoPay-betalinger som er fullført, men som henger i status "Skrevet ut" i Financials.
Vis hele artikkelen
06-06-2019 10:31 (Sist oppdatert 06-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2385 Visninger
Vi anbefaler alle kunder av Visma.net Autopay å gå over til filformater på den nye standarden ISO 20022 (hvis du enda ikke har gjort det).  
Vis hele artikkelen
23-04-2019 15:05 (Sist oppdatert 31-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1423 Visninger
Det kan være flere årsaker til at innbetalinger ikke kommer inn i Financials.
Vis hele artikkelen
01-05-2019 15:50 (Sist oppdatert 20-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1713 Visninger
Guide til hvordan man ettergodkjenner betalinger i nettbank.
Vis hele artikkelen
02-08-2018 10:38 (Sist oppdatert 08-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1528 Visninger
Benyttes Autopay til betalinger må betalingen godkjennes i AutoPay før den sendes til banken. Du kan på AutoPay avtalen definere hvor mange som skal godkjenne betalingen før den sendes til i banken.
Vis hele artikkelen
15-05-2018 11:40 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1730 Visninger
Hvordan gebyrkostnader skal fordeles mellom betaler og mottaker.
Vis hele artikkelen
14-05-2018 14:23 (Sist oppdatert 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1280 Visninger