avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:43
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:37
  Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".     Fakturaer med feil i fakturainnboksen sees ved å velge Feil i nedtrekksmenyen. Årsaken til feilen ses i feltet Statusårsak (merk at dette kan være plassert lenger til høyre avhengig av oppsettet hos deg).      The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox   Denne feilmeldingen kommer av at mva er beregnet forskjellig på fakturaen, i forhold til Financials. Programmet er som standard satt opp til å beregne mva  per linje/vare  på fakturaen. Dette kan ses på de forskjellige avgiftsnumrene:      Det kan riktignok være at leverandøren har beregnet mva basert på  totalbeløpet.   Under ser man at totalbeløpet for mva. er oppgitt til 190,64, selvom summen av linjene er 190,65. Pga. avrunding kan disse beløpene være forskjellig. Dette gjør også at totalbeløpet blir forskjellig.      Under ser man hvordan dette vil se ut i Financials. Ettersom beløpet i feltet  Saldo  (til høyre) er forskjellig fra beløpet i feltet   Fakturabeløp  (nederst) får man ikke bokført fakturaen. Den enkleste løsningen her er å endre beløpet i feltet  Beløp   til 1027,54 (samme som beløpet i feltet  Saldo  over).      Det er mulig å endre innstillingene i Financials til å beregne mva på totalbeløpet (ref. info øverst i artikkelen). For å gjøre dette endres innstillingen til  Beregn på dokumentbeløp . Dette vil riktignok medføre feil for fakturaer som er beregnet per linje. Vår erfaring er at de fleste beregner mva. per linje og summerer dette. Vi anbefaler altså å la standardinnstillingen  Beregn på varebeløp.                      Spesielt for fakturaer via skanne-tjenesten   Er fakturaen kommet inn via   skanne-tjenesten   vil bare totalbeløpet bli tolket, og kostnaden vil vises som en fakturalinje i Financials. Pga. dette kan ikke mva. beregnes per varelinje selv om originalfakturaen (pdf-fakturaen) har dette. Financials beregner mva basert på det totale avgiftspliktige grunnlaget. Dette kan avvike fra mva-beløpet på fakturaen, da dette kan være summen av mva per fakturalinje. Vi anbefaler alle å be leverandørene sende elektronisk faktura direkte. Dette gjør at alle fakturalinjene blir opprettet som på originalfakturaen.   I eksemplet under ser vi en faktura som inneholder både avgiftspliktig og avgiftsfri sum. Denne kommer inn som en fakturalinje i Financials og må splittes i to (med riktig avgiftskode på hver av linjene). Etter å ha splittet summene på to fakturalinjer i Financials ser vi at sum mva fortsatt er 1275,69 på fakturaen, mens Financials beregner mva av 12757,05, noe som er 1 275,705 (rundet opp til 1275,71). For å løse dette må man legge inn 0,02 i feltet   Øreavrunding, slik at   Utestående beløp   og   Bruttobeløp   blir det samme.           
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:32
Denne artikkelen forklarer deg hva du gjør hvis du får mail fra Autopay om at en eller flere betalinger er avvist. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:28
Denne artikkelen viser deg hvordan du legger inn inngående saldo, og registrerer åpne poster på reskontro.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎28-02-2019 10:35
Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 I Visma.net Approval har du mulighet for å legge inn kommentarer når du godkjenner et dokument. Spørsmålet er hvor du kan se disse kommentarene fra Visma.net ERP.   Skjermbildet "Dokumenthistorikk fra Approval" viser kommentaren. Men da må du vite hvilke bilag du skal se på. Ønsker du en samlet oversikt over bilag som er godkjent i Approval hvor det er lagt inn kommentar, kan du benytte skjermbildet "Oppdater Leverandørbilag". Det kan være nyttig hvis du vil gå gjennom de som er godkjent samlet og se om det er noen du må gjøre endringer på før de oppdateres. I kolonnen "Kommentar" vises kommentaren du har lagt inn. Du kan også gjøre utvalg på kun de som er Godkjente. Dette skjermbildet kan benyttes hvis fakturaene ikke oppdateres automatisk ved Godkjenning i Approval.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎22-10-2018 12:26
Vi viser her hvordan en aktivere opprettet budsjetthierarki for budsjettering i Financials (opprettet i skjermbilde budsjettkonfigurasjon). Budsjetthierarki vil gjelde for alle budsjett (både de som allerede er opprettede og de som ikke er opprettet enda).   Figure 1 - Slik ser det ut før en har satt opp budsjetthierarki (ikke noe hierarki)   Aktivering av budsjettkonfigurasjon   Steg 1 - Trykk på Behandle budsjett (1), trykk på velg handling (2), velg Konventer budsjett til gjeldende budsjettkonfigurasjon (3) og trykk avslutningsvis på ok (4).   Steg 2 - Få frem hierarkiet ved å huke av for Oversiktsvisning (5). Enkelte ganger må en ta denne haken av og på for få frem hierarkiet eller logge deg ut og inn av Financials.   Steg 3 - En ser da budsjett med budsjetthierarkiet   Steg 4. Trykker vi oss inn på gruppe Inntekter (6) så ser en alle kontoer som er gruppert i denne gruppen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎01-08-2018 10:32
Ser her på hvilke forespørsler og rapporter som en kan velge at tall skal hentes fra budsjetthoved.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Helga Marie Auran VISMA ‎21-06-2018 08:42
Vi ser her på hvordan en kan endre kolonnesett i en rapport - slik at enkelte kolonner i rapport også henter tall fra budsjetthovedbok. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-06-2018 12:24
En rekke innstillinger som har betydning for bankavstemming: Innstilling for om kontoutdrag kommer inn i Financials gitt at din bank har støtte for det. Dette valget henger direkte sammen med om vi ønsker å avstemme med eller uten elektronisk kontoutdrag inne i Financials.  Ønsker vi en egen nummer serie for hver betalingskonto som skal avstemmes?  Innstilling for matching - både hovedinnstilling  og hvordan hovedinnstillingen kan overstyres  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-06-2018 12:22
Elektronisk kontoutskrift kommer inn i Autopay innboksen og legger seg under "Meldingstype kontoutdrag". Deretter må en merke filen og trykke på "Behandle" for å kunne behandle den. Filen vil da bli tilgjengelig i Arbeidsområde > Registrering > Behandle banktransaksjoner. Vi er da klare til avstemme elektronisk kontoutdrag mot hovedbok for betalingskonto 1935. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎16-05-2018 14:16
For å føre mva bilag i bankstyringsmodulen er det viktig at du legger på en avgiftssone på posteringstypene du skal bruke for å føre mva.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎16-05-2018 14:14
Du må aktivere feltet "Tillat bruk av avgiftskoder" for å kunne registrere bilag med mva via hovedbok. Noen opplever at dette feltet ikke er tilgjengelig i skjermbilde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎08-05-2018 13:39
  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om valuta.   I versjon 6.11 er rutinen for automatisk import av valutakurser endret. Kursene ble tidligere importert via automatisk tidsplan. I 6.11 aktiveres automatisk import av valutakurser via innstilling inne i Financials. Settingen ligger under Valutabehandling, Konfigurasjon, Innstillinger og Valutainnstillinger.  Sett en hake i feltet Automatisk import av valutakurser, Velg kurstype og intervall for import og lagre endringene. Da er automatisk import av valutakurser satt opp.   Ved oppgradering til versjon 6.11 var planen at alle firmaer som hadde en aktiv tidsplan for import av valutakurser skulle få aktivert import av valutakurser. Dette skjedde dessverre ikke. Det medfører at import av valutakurser ikke er blitt kjørt etter oppgraderingen. Utvikling hos oss har endret dette slik at det nå skal være aktivert på de firmaene som hadde tidsplan for dette. Gå inn her i ditt firma og sjekk at den er aktiv hvis dere benytter automatisk import av valutakurser.    Valutakursene for de dagene rutinen ikke var aktiv må eventuelt legges inn manuelt hvis det er viktig med daglige valutakurser. Det kan du gjøre via Valutabehandling, Arbeidsområde, Vedlikehold og Valutakurser. Legg inn basisvaluta  i feltet Til valuta.  I feltet Dato legger du inn den datoen det mangler valutakurs for f.eks 26.06.2017 På fanen valutakursregistrering trykker du + og legger inn de valutaene du benytter og korrekt kurs. Dette må gjentas for de dagene hvor kurs ikke er importert automatisk.   Import av automatisk valutakurser skjer kun for de dagene du er logget inn i Financials på en av rutinene som benytter valutahåndtering. Det betyr at hvis du ikke bruker systemet/er logget inn i systemet en dag, men logger på dagen etter så vil ikke valutakursen for den dagen du ikke benyttet systemet bli importert.   Vi ønsker egentlig at valutakurser oppdateres for alle dager, uavhengig av om du benytter systemet eller ikke. Vil har meldt dette og vil oppdatere denne posten ved endringer. ----------------- NB! Rutinen er nå endret. Fra og med versjon 6.11.01  vil systemet automatisk laste ned valutakurser for alle datoer siden sist import basert på innstillinger du har definert under Importhyppighet. -----------------  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎23-10-2017 12:13
I tidligere versjoner har du hatt mulighet for å registrere kunderefusjoner, men ikke mulighet for automatisk betaling via AutoPay. Fra versjon 6.10 Visma.net Financials støttes kunderefusjoner sendt via AutoPay.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎04-07-2017 12:40
Er ditt firma integrert med Autoinvioce gjøres det oppslag i AutoInvoice adressebok på feltene  Organisasjonsnummer eller MVA reg.nr. ved opprettelse av ny kunde.   Når du registeren ny kunde i Visma.net Financials vil systemet forsøke å finne denne kunden i adresseboken til AutoInvoice når du har lagt inn Organisasjonsnummer eller MVA reg.nr.     Hvis kunden finnes i adresseboken og de kan motta elektronisk faktura vil feltet "Send til AutoInvoice" automatisk bli satt på kunden. Denne automatikken gjør at du slipper å huske på å aktivere AutoInvoice manuelt på kunden.        
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
I Financial kan du fordele kostnader og inntekter . Dette gjøres ved at du oppretter en fordelingsnøkkel som du legger til under føringen. Deretter Utfører du fordelingen. Denne artikkelen beskriver prosedyrene for dette.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
I Visma net Financial har du muligheter til å periodisere kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved først å lage periodiseringsnøkler i systemet som enten skal oppdatere inntekter eller utgifter. Ved periodisering av inntekter legger du nøkkelen på den utgående fakturaen, skal du periodisere utgifter legges dette på den inngående fakturaen. I artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter via en inngående faktura.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Dersom du ikke ønsker å oppdatere periodiseringen manuelt, kan du opprette en automatiseringsplan som periodiserer fremover i tid. Du kan få denne til å oppdatere alt som ligger fremover i tid til å oppdateres i løpet av en dag eller to.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Kontoutdrag kan brukes for å sende en påminnelse til kunden i stedet for å sende purringer. Dette er en mildere variant og gir deg mulighet til å sende en oversikt over utestående poster til kunden. Før du kan starte med å opprette og skrive ut kontoutdrag må du sette opp noen innstillinger for dette i systemet.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på årets julekalender