avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Når meldingsfiler fra Autopay behandles i Autopay-innboks (CA50400S) har de status Ny når de kommer inn, og får som regel status Validert når de er behandlet. Noen kan riktignok oppleve at enkelte meldinger får status Feil etter behandling. Disse vises under Feil i nedtrekksmenyen for Innboks-status     I eksemplet under ser vi at to meldingsfiler har status Feil. For begge filene er alle transaksjoner behandlet utenom en. Det er altså en transaksjon som har feilet i hver. Årsaken til feilen kan man se ved å ta musen over kolonnen Statusårsak. I de aller fleste tilfeller er feilmeldingen denne:  "Payment with batch status Completed and payment status Rejected by bank from Autopay is not found in AP Payments" (se eksempel under).      Meldingen refererer til at betalingen filen prøver å oppdatere ikke lenger finnes i Financials. Systemet får dermed ikke oppdatert betalingen med ny Autopay-status, f.eks Godkjent av bank eller Betalt.  Feilen oppstår hvis brukeren sletter en betaling med status Skrevet ut. Betalinger med denne statusen er sendt til Autopay, og må ikke slettes før betalingen er oppdatert med riktig Autopay-status (Når Autopay-statusen for betalingen til slutt er Betalt (og dette leses inn), vil betalingen endre status til Avsluttet).      Merk: Hvis en betaling sendt til Autopay blir avvist pga. feil KID, vil Autopay-statusen for betalingen bli Avvist. Denne statusen må leses inn via Autopay-innboks slik at betalingen blir slettet automatisk. Hvis betalingen slettes manuelt vil man senere få status Feil i Autopay-innboks, ettersom Financials ikke finner betalingen.    For å fjerne meldingsfilen fra Innboks-status Feil kan man markere den og klikke Valider manuelt. Den vil da endre status fil Manuelt validert. På den måten kan man registrere at meldingsfilen er håndtert. Ønsker man mer info om filen før man validerer kan man klikke Vis dokument.     Hvis man får en annen feilmelding under Statusårsak enn nevnt over, ta kontakt med support.      Se også: Status på utbetalinger og Autopay-innboks
Vis hele artikkelen
28-06-2019 09:08
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 705 Visninger
Skal du føre bilag på kunder og leverandører må du ikke føre disse på Hovedbok eller Bankstyring. 
Vis hele artikkelen
27-06-2019 13:18 (Sist oppdatert 27-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 307 Visninger
Bruker man automatiseringsplaner (tidsplaner) er det viktig at man ikke har flere automatiseringsplaner på samme skjermbilde, som også har like innstillinger. Dette kan føre til at man får importert samme data flere ganger. Et eksempel på dette kan være at en innbetalingsbunt fra Autopay innboks (CA50400S) blir opprettet dobbelt.    På Automatiseringsplaner (M205030) har man oversikt over automatiseringsplanene som er satt opp.     At det ligger en automatiseringsplan to ganger på samme Vindusnr (skjermbilde) er i utgangspunktet ikke noe problem. Problemet oppstår hvis informasjonen som er lagt inn under fanene er identisk for de to automatiseringsplanene.      Hvis man har helt identiske automatiseringsplaner for samme Vindusnr, med identiske innstillinger for de fire fanene vist over, må den ene slettes. Dette gjør du ved å klikke på Vindusnr på den linjen du ønsker å slette.      Klikk deretter på sletteikonet og lagre.  
Vis hele artikkelen
19-06-2019 12:40 (Sist oppdatert 19-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 402 Visninger
Korrigering av AutoPay-betalinger som er fullført, men som henger i status "Skrevet ut" i Financials.
Vis hele artikkelen
06-06-2019 10:31 (Sist oppdatert 06-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 935 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.
Vis hele artikkelen
09-09-2017 12:39 (Sist oppdatert 16-04-2019)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 2603 Visninger
  Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".     Fakturaer med feil i fakturainnboksen sees ved å velge Feil i nedtrekksmenyen. Årsaken til feilen ses i feltet Statusårsak (merk at dette kan være plassert lenger til høyre avhengig av oppsettet hos deg).      The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox   Denne feilmeldingen kommer av at mva er beregnet forskjellig på fakturaen, i forhold til Financials. Programmet er som standard satt opp til å beregne mva  per linje/vare  på fakturaen. Dette kan ses på de forskjellige avgiftsnumrene:      Det kan riktignok være at leverandøren har beregnet mva basert på  totalbeløpet.   Under ser man at totalbeløpet for mva. er oppgitt til 190,64, selvom summen av linjene er 190,65. Pga. avrunding kan disse beløpene være forskjellig. Dette gjør også at totalbeløpet blir forskjellig.      Under ser man hvordan dette vil se ut i Financials. Ettersom beløpet i feltet  Saldo  (til høyre) er forskjellig fra beløpet i feltet   Fakturabeløp  (nederst) får man ikke bokført fakturaen. Den enkleste løsningen her er å endre beløpet i feltet  Beløp   til 1027,54 (samme som beløpet i feltet  Saldo  over).      Det er mulig å endre innstillingene i Financials til å beregne mva på totalbeløpet (ref. info øverst i artikkelen). For å gjøre dette endres innstillingen til  Beregn på dokumentbeløp . Dette vil riktignok medføre feil for fakturaer som er beregnet per linje. Vår erfaring er at de fleste beregner mva. per linje og summerer dette. Vi anbefaler altså å la standardinnstillingen  Beregn på varebeløp.                      Spesielt for fakturaer via skanne-tjenesten   Er fakturaen kommet inn via   skanne-tjenesten   vil bare totalbeløpet bli tolket, og kostnaden vil vises som en fakturalinje i Financials. Pga. dette kan ikke mva. beregnes per varelinje selv om originalfakturaen (pdf-fakturaen) har dette. Financials beregner mva basert på det totale avgiftspliktige grunnlaget. Dette kan avvike fra mva-beløpet på fakturaen, da dette kan være summen av mva per fakturalinje. Vi anbefaler alle å be leverandørene sende elektronisk faktura direkte. Dette gjør at alle fakturalinjene blir opprettet som på originalfakturaen.   I eksemplet under ser vi en faktura som inneholder både avgiftspliktig og avgiftsfri sum. Denne kommer inn som en fakturalinje i Financials og må splittes i to (med riktig avgiftskode på hver av linjene). Etter å ha splittet summene på to fakturalinjer i Financials ser vi at sum mva fortsatt er 1275,69 på fakturaen, mens Financials beregner mva av 12757,05, noe som er 1 275,705 (rundet opp til 1275,71). For å løse dette må man legge inn 0,02 i feltet   Øreavrunding, slik at   Utestående beløp   og   Bruttobeløp   blir det samme.           
Vis hele artikkelen
13-07-2017 08:54 (Sist oppdatert 16-04-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 975 Visninger
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Leverandørreskontro.
Vis hele artikkelen
12-07-2017 12:07 (Sist oppdatert 01-07-2019)
 • 3 Svar
 • 0 Liker
 • 1880 Visninger
Når du mottar elektronisk faktura fra din leverandør kan det være endringer på leverandrørinformasjon i forhold til det du har i ditt leverandørregister. Det kan f.eks være at leverandøren har endret adresse. Det kan være vanskelig å fange opp disse når fakturaen blir lest inn i Fakturainnboks (AP50604S)   Du har mulighet for å sette på en varsling slik at du vil få en indikasjon på at det er endringer på leverandørinformasjon i forhold til hva du har i ditt leverandøregister.   Hva du ønsker å varsle om angir på Leverandørinnstillinger (AP101000).     Når du har aktivert de feltene du ønsker varsling på, og du mottar en elektronisk faktura i Fakturainnboksen hvor leverandørinformasjone på faktura er ulik den informasjonen du har på din leverandør, vil du få en melding via et gult ikon:     Du har da mulighet til å oppdatere informasjonen som følger med denne fakturaen til ditt leverandørregister via knappen "Oppdater leverandør" eller å ignorere endringen ved å velge "Ignorer leverandørvalidering". 
Vis hele artikkelen
05-07-2017 11:42 (Sist oppdatert 02-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 610 Visninger
Er ditt firma integrert med Autoinvioce gjøres det oppslag i AutoInvoice adressebok på feltene  Organisasjonsnummer eller MVA reg.nr. ved opprettelse av ny kunde.   Når du registeren ny kunde i Visma.net Financials vil systemet forsøke å finne denne kunden i adresseboken til AutoInvoice når du har lagt inn Organisasjonsnummer eller MVA reg.nr.     Hvis kunden finnes i adresseboken og de kan motta elektronisk faktura vil feltet "Send til AutoInvoice" automatisk bli satt på kunden. Denne automatikken gjør at du slipper å huske på å aktivere AutoInvoice manuelt på kunden.        
Vis hele artikkelen
04-07-2017 12:40 (Sist oppdatert 04-07-2017)
 • 4 Svar
 • 0 Liker
 • 1598 Visninger
I tidligere versjoner har du hatt mulighet for å registrere kunderefusjoner, men ikke mulighet for automatisk betaling via AutoPay. Fra versjon 6.10 Visma.net Financials støttes kunderefusjoner sendt via AutoPay.
Vis hele artikkelen
14-03-2017 19:17 (Sist oppdatert 23-10-2017)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 2392 Visninger
Vi har ingen fagsupport hos oss men vi har laget en tabell med oversikt over hvilke kombinasjoner av avgiftssone/-kode som blir ført til den enkelte post på skattemeldingen. Vet du hvilken post på skattemeldingen for mva bilaget skal rapporteres i, så kan vi via denne tabellen foreslå avgiftssone og -kode som trengs for at den skal dukke opp der.
Vis hele artikkelen
02-03-2017 18:21 (Sist oppdatert 28-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 3131 Visninger
Sender du elektronisk faktura til kunder er det nyttig å sjekke at disse har blitt sendt uten feil. For å gjøre dette mest effektivt anbefaler vi kontrollere flere samtidig. Denne guiden forklarer hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
27-02-2017 17:38 (Sist oppdatert 01-07-2019)
 • 2 Svar
 • 1 Liker
 • 1886 Visninger
Ønsker du på en enkel måte å se utestående saldo på leverandørene dine kan du følge denne guiden.
Vis hele artikkelen
20-02-2017 21:25 (Sist oppdatert 30-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 857 Visninger
Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".
Vis hele artikkelen
17-02-2017 17:33 (Sist oppdatert 28-02-2019)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 4185 Visninger
For å føre mva bilag i bankstyringsmodulen er det viktig at du legger på en avgiftssone på posteringstypene du skal bruke for å føre mva.
Vis hele artikkelen
07-02-2017 20:50 (Sist oppdatert 16-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 859 Visninger
Du må aktivere feltet "Tillat bruk av avgiftskoder" for å kunne registrere bilag med mva via hovedbok. Noen opplever at dette feltet ikke er tilgjengelig i skjermbilde.
Vis hele artikkelen
11-01-2017 18:02 (Sist oppdatert 16-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 879 Visninger
Skal du reversere et bilag ført på modulen Leverandørreskontro eller Kundereskontro må dette gjøres i samme modul. Gjøres det i modulen Hovedbok vil det ikke ta effekt på reskontroen.
Vis hele artikkelen
08-12-2016 19:23 (Sist oppdatert 18-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 564 Visninger
I tidligere versjoner måtte du matche kreditnota mot faktura før du sendte betalingene via AutoPay. Det trenger du ikke lenger.
Vis hele artikkelen
24-08-2016 21:01 (Sist oppdatert 07-05-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1063 Visninger
Denne guiden forklarer hva du gjør hvis betalingsbilaget er feilført og du ønsker å reversere bilaget, for så å føre et korrekt betalingsbilag. Guiden tar utgangspunkt i leverandørbetaling, men kan også brukes på kundebetalinger.
Vis hele artikkelen
16-08-2016 17:54 (Sist oppdatert 27-06-2019)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1364 Visninger
I Financial kan du fordele kostnader og inntekter . Dette gjøres ved at du oppretter en fordelingsnøkkel som du legger til under føringen. Deretter Utfører du fordelingen. Denne artikkelen beskriver prosedyrene for dette.
Vis hele artikkelen
11-07-2016 19:57
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1185 Visninger