Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA for 11 timer siden
I versjon 8.13 er det gjort forbedringer i visningen av inngående fakturaer i de ulike listene i Visma.net Approval.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA for 11 timer siden
I versjon 8.13 er det gjort en endring i hvordan kreditnotaer vises i de ulike listene i Visma.net Approval.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 15:13
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 15:12
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp en betalingskonto som kan benyttes når du skal registrere betalinger i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 15:09
Bruker du Autopay med DNB, Nordea, Danske Bank, SEB, eller Sparebank 1, og avtalen er registrert på nytt format (ISO20022), støtter disse elektronisk kontoutskrift.   Merk: ikke alle banker i Sparebank 1-gruppen støtter kontoutskrift. Hør med banken først.  Merk: for DNB og Nordea må du spesifikt be banken om dette, og fylle ut et eget skjema. Kontakt banken på epostadressen nedenfor og be om kontoutskrift til Visma.net Autopay i formatet MT940 (dette konverteres til riktig format i Autopay).   DNB: avtaler.bedrift@dnb.no Nordea: cm.cloud@nordea.no   Elektronisk kontoutskrift innebærer mulighet for å importere kontoutskriften fra banken direkte i Financials (via Autopay). Kontoutdraget inneholder alle transaksjoner, inkl. bankgebyrer, betaling med kort etc. Filene vil altså supplere inn og utbetalingsfilene som importeres.   For at dette skal bli importert til Financials må Elektronisk kontoutskrift være valgt under Velg tjenester (se artikkel om oppsett av Autopay).       NB: bruk av dette forutsetter at man behandler transaksjonene på en viss måte for å unngå at inn og utbetalinger bokføres dobbelt. Dette medfører noe manuelt arbeid, og er beskrevet lenger ned i artikkelen. Det første du bør spørre deg er om du trenger elektronisk kontoutskrift.    Hvis innbetalingsavtalen med banken inkluderer betalinger både med og uten KID, og du har få andre transaksjoner enn utbetalinger fra Financials (f.eks bankgebyrer, kortkjøp etc), anbefaler vi å   ikke  importere   Elektronisk kontoutskrift.   På den måten slipper du å behandle transaksjoner som allerede er importert.  Selv om du ikke huker av for dette vil elektronisk kontoutskrift fortsatt være tilgjengelig i Autopay (under Oversikt - Nedlastninger). Denne vil da kunne ses på ved behov (f.eks ved bankavstemming i Financials).   Hvis du derimot har mange transaksjoner utenom inn og utbetalinger på fakturaer kan det være nyttig å importere Elektronisk kontoutskrift.  Merk: Elektronisk kontoutskrift er ingen god erstatning for komplett innbetalingsavtale. Har du innbetalingsavtale som inkluderer alle betalinger (både med og uten KID) vil denne gi mer informasjon en kontoutskriften, f.eks informasjon om kunden som har betalt. Informasjonen vil riktignok kunne variere mellom banker. Hør evt. med din bank hva som er inkludert. Informasjon i innbetalingsfilen vil uansett være nyttig i avstemmingen. Vi anbefaler derfor en komplett innbetalingsavtale med banken.    Tips: Financials har en god avstemmingsfunksjon som gjør at du enkelt kan legge til transaksjoner som mangler i regnskapet. Dette bør tas med i vurderingen av hvorvidt du trenger kontoutdrag eller ikke. Se artikler om bankavstemming.                                                    Rutine for import    NB: Vi anbefaler å vente med import av kontoutdrag til slutten av måneden, etter at innbetalinger og utbetalinger for måneden er importert og bokført. På den måten kan du matche transaksjonene i kontoutdraget mot allerede bokførte betalinger, og bare bokføre "hullene".    Når Elektronisk kontoutskrift er valgt i Autopay (som nevnt over) vil kontoutdrag komme inn i Autopay-innboks. Merk: her ligger de under meldingstypen Kontoutdrag.   1. Velg denne meldingstypen, status Ny og klikk Behandle alle.     2. Når filene er importert, vil de havne under Bankstyring - Arbeidsområde - Registrering - Behandle banktransaksjoner.    3. Velg betalingskontoen   4. Klikk på Innstillinger for matching. Tøm feltet Referanse/bilagsnr. verdi og legg inn 50 i feltene Dokumentdatoverdi og Kunde/leverandørverdi. Klikk Lagre og lukk Merk: denne innstillingen må gjøres for hver gang man går inn i skjermbildet. Går du ut av det må altså innstillingen settes på nytt.      5. Klikk på Automatisk avstemming. Når dette gjøres vil systemet matche transaksjonene mot allerede bokførte betalinger. Dette vil altså ikke bokføre noe, kun matche transaksjonen mot et eksisterende bilag. Lagre.     6. De som står igjen uten hake må bokføres manuelt. For å gjøre dette, marker linjen og klikk Opprett dokument.   7. Velg aktuell modul. Hvis det f.eks er bankkostnader velger du Bankstyring og deretter aktuell posteringstype, f.eks Bankkostnader. Lagre. I eksemplet under vil transaksjonen bli bokført på konto 8170.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 14:57
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autoinvoice, og nyttig info om bruk.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 14:54
Sender du utgående faktura via AutoInvoice også for de kunder som ikke kan motta elektronisk faktura, vil AutoInvoice sende faktura som e-post til kunden hvis det ligger e-post informasjon på fakturaen. E-posten sendes fra autoinvoice@visma.com, men nederst i mailen vil det stå:   "Har du spørsmål til fakturaen så kontakt: Kontaktperson: Kontaktens e-post: Kontakts telefon:"   Disse feltene finner du på Innstillinger for AutoInvoice (CS10250S). Under Sende fakturaer finnes felt for Kontaktperson, Kontakt e-post og Tlf til kontaktperson. Her kan du altså definere dette.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 14:30
Denne artikkelen beskriver hvordan man lukker regnskapsperioder, slik at man ikke kan føre mer på disse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 13:03
Denne artikkelen viser deg hvordan du oppretter en forhåndsbetaling til leverandør. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:48
Det er viktig å være klar over at elektroniske fakturaer sendt til deg gjennom Visma.net Autoinvoice, når faktura utsteder bruker en vedleggstype som Visma.net Financials ikke støtter, ikke kommer inn i fakturainnboksen i Visma.net Financials, og du får ingen melding om det heller.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:46
Visma.net ERP støtter sending av fakturaer til privatkunder (B2C) i Norge. Faktura sendes da via Nets til kundens nettbank.  Du må først aktivere AutoInvoice-tjenesten på ditt firma, og så kan du aktivere B2C,   Les mer i veiledningen som ligger vedlagt.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:43
Man forsøker å sende fakturaer fra Financials til AutoInvoice, men får en feilmelding som sier "AutoInvoice call failed. AutoInvoice Service replied: Sending invoice to AutoInvoice failed"   Årsaken til dette kan være at navnet på vedlegget til fakturaen er det samme som fakturanummeret på fakturaen.  For eksempel, fakturanummeret er 00056 og vedlegget til fakturaen heter 00056.pdf. Da vil fakturaen feile og ikke bli sendt til AutoInvoice.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:40
Dette gjelder faktura som har kommet til Financials via skanningstjenesten.  Vi har sett at hvis det står "Credit" en plass på fakturaen så kan det hende fakturaen tolkes som en kreditnota.  Vi sjekker alle fakturaer manuelt, men noen ganger glipper det og vi får ikke korrigert til faktura igjen.   F.eks. kan navnet på leverandøren inneholde "Credit".   Hvis dette skjer så ta kontakt med deres partner, så vil vi forsøke å hindre at dette skjer i fremtiden.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:39
Forhåndsbetaling sendt fra Financials gjennom AutoPay kan kun gjøres mot en bankkonto som har samme valuta som forhåndsbetalingen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:37
Vi skal se på hvordan man endrer e-postadresse på skanningskonto. Merk at dette er e-postadressen som man vi motta e-poster til hvis det sendes andre ting enn fakturaer til skanningskontoen. Det er ikke mulig å endre selve e-postadressen som fakturaer skal sendes til, orgnummer@autoinvoice.no   Gå til AutoInvoice-innstillinger i visma.net. Så til Fakturainnstillinger og Inngående. Trykk så på Oppdater.     Da får du opp dette bildet.   Legg inn ny e-postadresse og trykk lagre.   Husk at det bare er AutoInvoice administrator som har tilgang til dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:36
Hvordan gebyrkostnader skal fordeles mellom betaler og mottaker.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:33
Sender du elektronisk faktura til kunder er det nyttig å sjekke at disse har blitt sendt uten feil. For å gjøre dette mest effektivt anbefaler vi kontrollere flere samtidig. Denne guiden forklarer hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:40
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp et importscenario mot Visma lønn. Det beskriver også hvordan du importerer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:36
  Ved bruk av enhetssett er det mulig å lage filter som man kan bruke i resultat- og balanserapporter. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan man setter opp enhetsett som filtrerer på kostnadsbærere, og hvordan disse kan legges inn i rapporter.   Oppsett av enhetssett   Modulen Enhetssett (ScreenId=CS2060P3) finner man under Arbeidsområder-Hovedbok-Innstillinger:       For å legge til nytt enhetssett trykker du på «+» symbolet:     Da blir du tatt til ett nytt vindu, her legger du først inn Kode og Beskrivelse for enhetssettet:     Deretter kan du legge inn linjer med de forskjellige filtrene du ønsker å bruke. I databasen har vi følgende segmenter og verdier i kostnadsbærerstrengen:     Vi ønsker å lage følgende filtere: Avdeling = Bergen og Person = Alle Avdeling = Oslo og Person = Kari Normann + Ole Olsen For å lage ett filter trykk på «+» tegnet, da vil en ny linje dukke opp:     Legg inn Kode, Beskrivelse og under feltet «Datakilde» trykk på forsørrelsesglasset. Da dukker ett vindu opp:     I feltet «Fra kost.b» og «Til kost.b» legger vi inn verdien 1 (Bergen):     Feltet for segment «Personer» lar vi stå blankt da vi ønsker alle verdier fra dette segmentet. Deretter trykk «Ok».   Vi legge til ny linje og for filter nummer to legger vi inn følgende data:     Etter man har lagt inn de filterene man ønsker trykker man «Lagre og lukk»:     For å legge inn enhetssettet i en rapport går man til rapporten og trykker på «Rediger rapport»:     Da åpnes ett nytt vindu under feltet «Enhetssett» legger man inn enhetssettet man ønsker å bruke:       Trykk «Lagre og lukk»:     Når du kjører rapporten finner du filterene dine oppe i venstre hjørne ved å trykke på «Grupper» symbolet:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:35
Vi har ingen fagsupport hos oss men vi har laget en tabell med oversikt over hvilke kombinasjoner av avgiftssone/-kode som blir ført til den enkelte post på skattemeldingen. Vet du hvilken post på skattemeldingen for mva bilaget skal rapporteres i, så kan vi via denne tabellen foreslå avgiftssone og -kode som trengs for at den skal dukke opp der.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags