Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-07-2018 10:05
Bruker du Autopay med DNB, Nordea, Danske Bank, SEB, eller Sparebank 1, og avtalen er registrert på nytt format (ISO20022), støtter disse elektronisk kontoutskrift.   Merk: ikke alle banker i Sparebank 1-gruppen støtter kontoutskrift. Hør med banken først.  Merk: for DNB og Nordea må du spesifikt be banken om dette, og fylle ut et eget skjema. Kontakt banken på epostadressen nedenfor og be om kontoutskrift til Visma.net Autopay i formatet MT940 (dette konverteres til riktig format i Autopay).   DNB: avtaler.bedrift@dnb.no Nordea: cm.cloud@nordea.no   Elektronisk kontoutskrift innebærer mulighet for å importere kontoutskriften fra banken direkte i Financials (via Autopay). Kontoutdraget inneholder alle transaksjoner, inkl. bankgebyrer, betaling med kort etc. Filene vil altså supplere inn og utbetalingsfilene som importeres.   For at dette skal bli importert til Financials må Elektronisk kontoutskrift være valgt under Velg tjenester (se artikkel om oppsett av Autopay).       NB: bruk av dette forutsetter at man behandler transaksjonene på en viss måte for å unngå at inn og utbetalinger bokføres dobbelt. Dette medfører noe manuelt arbeid, og er beskrevet lenger ned i artikkelen. Det første du bør spørre deg er om du trenger elektronisk kontoutskrift.    Hvis innbetalingsavtalen med banken inkluderer betalinger både med og uten KID, og du har få andre transaksjoner enn utbetalinger fra Financials (f.eks bankgebyrer, kortkjøp etc), anbefaler vi å   ikke  importere   Elektronisk kontoutskrift.   På den måten slipper du å behandle transaksjoner som allerede er importert.  Selv om du ikke huker av for dette vil elektronisk kontoutskrift fortsatt være tilgjengelig i Autopay (under Oversikt - Nedlastninger). Denne vil da kunne ses på ved behov (f.eks ved bankavstemming i Financials).   Hvis du derimot har mange transaksjoner utenom inn og utbetalinger på fakturaer kan det være nyttig å importere Elektronisk kontoutskrift.  Merk: Elektronisk kontoutskrift er ingen god erstatning for komplett innbetalingsavtale. Har du innbetalingsavtale som inkluderer alle betalinger (både med og uten KID) vil denne gi mer informasjon en kontoutskriften, f.eks informasjon om kunden som har betalt. Informasjonen vil riktignok kunne variere mellom banker. Hør evt. med din bank hva som er inkludert. Informasjon i innbetalingsfilen vil uansett være nyttig i avstemmingen. Vi anbefaler derfor en komplett innbetalingsavtale med banken.    Tips: Financials har en god avstemmingsfunksjon som gjør at du enkelt kan legge til transaksjoner som mangler i regnskapet. Dette bør tas med i vurderingen av hvorvidt du trenger kontoutdrag eller ikke. Se også artikkel.                                                    Rutine for import    NB: Vi anbefaler å vente med import av kontoutdrag til slutten av måneden, etter at innbetalinger og utbetalinger for måneden er importert og bokført. På den måten kan du matche transaksjonene i kontoutdraget mot allerede bokførte betalinger, og bare bokføre "hullene".    Når Elektronisk kontoutskrift er valgt i Autopay (som nevnt over) vil kontoutdrag komme inn i Autopay-innboks. Merk: her ligger de under meldingstypen Kontoutdrag.   1. Velg denne meldingstypen, status Ny og klikk Behandle alle.     2. Når filene er importert, vil de havne under Bankstyring - Arbeidsområde - Registrering - Behandle banktransaksjoner.    3. Velg betalingskontoen   4. Klikk på Innstillinger for matching. Tøm feltet Referanse/bilagsnr. verdi og legg inn 50 i feltene Dokumentdatoverdi og Kunde/leverandørverdi. Klikk Lagre og lukk Merk: denne innstillingen må gjøres for hver gang man går inn i skjermbildet. Går du ut av det må altså innstillingen settes på nytt.      5. Klikk på Automatisk avstemming. Når dette gjøres vil systemet matche transaksjonene mot allerede bokførte betalinger. Dette vil altså ikke bokføre noe, kun matche transaksjonen mot et eksisterende bilag. Lagre.     6. De som står igjen uten hake må bokføres manuelt. For å gjøre dette, marker linjen og klikk Opprett dokument.   7. Velg aktuell modul. Hvis det f.eks er bankkostnader velger du Bankstyring og deretter aktuell posteringstype, f.eks Bankkostnader. Lagre. I eksemplet under vil transaksjonen bli bokført på konto 8170.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎09-02-2018 12:10
Denne artikkelen forklarer deg hva du gjør hvis du får mail fra Autopay om at en eller flere betalinger er avvist. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎02-02-2018 13:12
  Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".     Fakturaer med feil i fakturainnboksen sees ved å velge Feil i nedtrekksmenyen. Årsaken til feilen ses i feltet Statusårsak (merk at dette kan være plassert lenger til høyre avhengig av oppsettet hos deg).      The total of created invoice does not match the total of                               the document of the inbox   Denne feilmeldingen kommer av at mva er beregnet forskjellig på fakturaen, i forhold til Financials. Programmet er som standard satt opp til å beregne mva  per linje/vare  på fakturaen. Dette kan ses på de forskjellige avgiftsnumrene:      Det kan riktignok være at leverandøren har beregnet mva basert på  totalbeløpet.   Under ser man at totalbeløpet for mva. er oppgitt til 190,64, selvom summen av linjene er 190,65. Pga. avrunding kan disse beløpene være forskjellig. Dette gjør også at totalbeløpet blir forskjellig.      Under ser man hvordan dette vil se ut i Financials. Ettersom beløpet i feltet  Saldo  (til høyre) er forskjellig fra beløpet i feltet   Fakturabeløp  (nederst) får man ikke bokført fakturaen. Den enkleste løsningen her er å endre beløpet i feltet  Beløp   til 1027,54 (samme som beløpet i feltet  Saldo  over).      Det er mulig å endre innstillingene i Financials til å beregne mva på totalbeløpet (ref. info øverst i artikkelen). For å gjøre dette endres innstillingen til  Beregn på dokumentbeløp . Dette vil riktignok medføre feil for fakturaer som er beregnet per linje. Vår erfaring er at de fleste beregner mva. per linje og summerer dette. Vi anbefaler altså å la standardinnstillingen  Beregn på varebeløp.                      Spesielt for fakturaer via skanne-tjenesten   Er fakturaen kommet inn via   skanne-tjenesten   vil bare totalbeløpet bli tolket, og kostnaden vil vises som en fakturalinje i Financials. Pga. dette kan ikke mva. beregnes per varelinje selv om originalfakturaen (pdf-fakturaen) har dette. Financials beregner mva basert på det totale avgiftspliktige grunnlaget. Dette kan avvike fra mva-beløpet på fakturaen, da dette kan være summen av mva per fakturalinje. Vi anbefaler alle å be leverandørene sende elektronisk faktura direkte. Dette gjør at alle fakturalinjene blir opprettet som på originalfakturaen.   I eksemplet under ser vi en faktura som inneholder både avgiftspliktig og avgiftsfri sum. Denne kommer inn som en fakturalinje i Financials og må splittes i to (med riktig avgiftskode på hver av linjene). Etter å ha splittet summene på to fakturalinjer i Financials ser vi at sum mva fortsatt er 1275,69 på fakturaen, mens Financials beregner mva av 12757,05, noe som er 1 275,705 (rundet opp til 1275,71). For å løse dette må man legge inn 0,02 i feltet   Øreavrunding, slik at   Utestående beløp   og   Bruttobeløp   blir det samme.           
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎02-02-2018 12:44
Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en refusjon fra leverandør, og hvordan du evt. linker denne mot kreditnota fra samme leverandør.                                           Bokføre leverandørrefusjon     Føring av betalingen kan gjøres fra Betalinger eller Inngående betalinger (hvis du bruker Autopay)                                                          Føring på Betalinger   Når du skal føre betalingen går du på Leverandørreskontro-Arbeidsområde-Registrering-Betalinger. Her velger du type Leverandørrefusjon.   Legg inn riktig dato, periode og leverandør. Gå ned på Betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (AutoPay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse.  På Dokumenter til matching velger du   Kreditnota   og henter opp kreditnotaen det gjelder. Til slutt legger du inn Betalt beløp øverst til høyre og klikker på Oppdater. Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet.                                           Føring fra Inngående betalinger   1. Marker innbetalingen og klikk fanen Opprett dokument 2. Velg modul Leverandørreskontro 3. Velg leverandøren i feltet Forbindelsesnr.  4. Klikk + , velg dokumenttype Inng. kreditnota og velg fakturanummeret for kreditnotaen det henvises til.  5. Lagre 6. Klikk Behandle for å bokføre leverandørrefusjonen (og evt. andre matchede poster).   Merk: du vil få et varsel om at fakturanummeret ikke ble funnet, men kan se bort fra dette. Dette er meldt inn.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎24-01-2018 15:33
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-11-2017 15:57
Denne artikkelen gir en oversikt over status på utbetalinger, og viser viktigheten av å bruke Autopay-innboks.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎24-10-2017 15:38
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Kundereskontro.                                            Åpne poster på kunder   Rapportnavn: Transaksjon per kunde   Finnes under: Kundereskontro - Rapporter - Saldo - Transaksjoner per kunde   Velg Åpne bilag og perioden du vil vise tom. Er det huket av for Inkluder betalingshistorikk vil betalinger også vises (anbefales generelt ikke da det kan bli uoversiktlig). Merk at rapporten grupperer bilagene på kontoen for forhåndsbetaling (standard: 2900) og hovedbokskontoen til kunden (standard: 1500) hvis det finnes bilag på begge.     Ønsker du å vise alle leverandører, lar du feltet Kunde stå tomt. Hvis du ønsker å vise en konkret kunde må du legge inn denne før du klikker Kjør rapport.                                                 Alle poster på kunder   Rapportnavn: Kundespesifikasjon   Finnes under: Kundereskontro - Rapporter - Kontrollister - Kundespesifikasjon   Velg tidsrommet du vil vise postene for med feltene Fra periode og Til periode (sistnevnte viser tom.). Hvis det ikke velges noen kunde vil alle vises, men sortert på kunde. Merk at rapporten viser alle kundebilag, både fakturaer og betalinger. De ulike typene bilag står i stigende rekkefølge, men betalingene vises ikke sammen med den aktuelle fakturaen. Man vil riktignok se en totalsaldo nederst på kunden.                                                         Fakturajournal   Rapportnavn: Kundebilag   Finnes under:   Kundereskontro - Rapporter - Kontrollister - Kundebilag   Velg først fra og til periode under Rapportparametere.     Velg deretter hvilke type kundebilag som skal være med i rapporten, f.eks fakturaer og kreditnotaer. Dette velges under Tilleggssortering og utvalg. Se bilde under for hvordan det legges inn.    Etter å ha definert utvalget kan du lagre dette som en mal (slik at du slipper å definere det neste gang).        Merk: rapporten Kundebilag spesifiserer ikke mva. Det finnes ingen standard rapporter som viser dette, men man kan bruke forespørselen Fakturaoversikt, og eksportere denne til Excel (se under). Merk at man først må velge Faktura, og eksportere, for deretter å velge Kreditnota og eksportere osv. (velges i nedtrekksmenyen Type). Man får ikke flere typer bilag med i samme eksport.      Hvis du trenger å endre på kolonnene som vises, se https://youtu.be/5oOT50u1IVw    Tips: Forespørsler kan generelt brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under Arbeidsområde - Forespørsler. Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.      Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Hovedbok  Rapporter Avgifter
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-10-2017 11:42
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Leverandørreskontro                                         Åpne poster på leverandører   Rapportnavn: Transaksjon per leverandør Finnes under: Leverandørreskontro-Rapporter-Saldo-Transaksjoner per leverandør   Velg   Åpne bilag   og perioden du vil vise tom. Er det huket av for   Inkluder betalingshistorikk vil betalinger også vises (anbefales generelt ikke da det kan bli uoversiktlig). Merk at rapporten grupperer bilagene på kontoen for forhåndsbetaling (standard: 1740) og hovedbokskontoen til leverandøren (standard: 2400). hvis det finnes bilag på begge.     Ønsker du å vise alle leverandører, lar du feltet   Leverandør   stå tomt. Hvis du ønsker å vise en konkret leverandør må du legge inn denne før du klikker   Kjør rapport.                                              Alle poster på leverandører   Rapportnavn: Leverandørspesifikasjon Finnes under: Leverandørreskontro-Rapporter-Kontrollister-Leverandørspesifikasjon Velg tidsrommet du vil vise postene for med feltene   Fra periode   og   Til periode   (sistnevnte viser   tom.). Hvis det ikke velges noen leverandør vil alle vises, men sortert på leverandør. Merk at rapporten viser alle leverandørbilag, både fakturaer og betalinger. De ulike typene bilag står i stigende rekkefølge, men betalingene vises ikke sammen med den aktuelle fakturaen. Man vil riktignok se en totalsaldo nederst på leverandøren.     Tips:  Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under  Arbeidsområde - Forespørsler . Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.       Se egen artikkel om forespørselen Leverandørsaldo    Se også Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter Rapporter Hovedbok
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-10-2017 11:41
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Hovedbok.                                                    Saldoliste   Rapportnavn: Hovedbokssaldo.  Finnes under Hovedbok - Rapporter - Saldo - Hovedbokssaldo Denne gir IB, UB og debet/kredit for en konkret periode (f.eks 02-2017).    Rapportnavn: Hovedbokssaldo med eksterne koder.  Finnes under Hovedbok - Rapporter - Kontrolllister - Hovedbokssaldo for eksterne koder. Denne gir IB, UB og debet/kredit for en periodeintervall (f.eks 01-2017 - 02-2017).                                     Bilagsjournal/ Posteringsjournal   Rapportnavn: Transaksjonsjournal Finnes under: Hovedbok-Rapporter-Kontrollister-Transaksjonsjournal Denne viser bilagene sortert etter periode.    Rapportnavn: Kontospesifikasjon Finnes under Hovedbok-Rapporter-Kontrollister-Kontospesifikasjon Denne gir en oversikt over føringene per konto.    Tips:  Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under  Arbeidsområde - Forespørsler . Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.       Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎12-09-2017 13:29
 I Visma.net Financials består avslutning og sending av mva-oppgaven av tre steg. I tillegg bør man avslutte selve regnskapsperiodene.   Merk: Har du allerede avsluttet terminen, og skal føre tilleggsposteringer, se denne artikkelen.    Skal du sende avgiftsoppgaven til Altinn direkte fra programmet må dette settes opp først. Gå til Autoreport - Innstillinger og legg inn info som vist.                                 Steg 1 er å klargjøre avgiftsoppgaven   Gå til : Avgifter – Arbeidsområde – Registrering – Klargjør avgiftsrapport  Legg inn avgiftsleverandør og rapporteringsperiode og klikk Klargjør avgiftsrapport.      Hvis du har bilag som ikke er oppdatert vil du få et varsel om dette. Klikk isåfall Nei, og deretter på Uoppdaterte dokumenter for å se disse og oppdatere dem. Til slutt klikker du på Klargjør avgiftsrapport på nytt.                                        Steg 2 er å avslutte selve terminen   Se gjerne over det som skal leveres først. Man kan klikke på beløpene for å se grunnlaget for dem. Har du behov for å rette hva som sendes kan du klikke Behandlinger - Annuller rapport. Da må du senere opprette den igjen (ref. steg 1).  Når avgiftsoppgaven er klar, klikk Avslutt periode     Dette vil avslutte rapporteringsperioden (momsterminen). Merk: det avslutter ikke de tilhørende regnskapsperiodene. Dette bør gjøres i tillegg slik at man ikke får ført noe mer på disse. Se   egen artikkel.   Avslutning av rapporteringsperioden fører også til at det blir opprettet en leverandørfaktura eller kreditnota til Skatteetaten. Summen på denne tilsvarer det man skal betale, eller får tilgode, for den aktuelle rapporteringsperioden. Denne fakturaen/kreditnotaen skal man altså bokføre betaling/refusjon på når det aktuelle beløpet er betalt/tilbakebetalt. Merk: det står ikke noe KID-nr på fakturaen/kreditnotaen som opprettes. Dette må legges inn før fakturaen kan betales, ref. denne artikkelen.                                       Steg 3 er å sende avgiftsrapporten   Klikk Send     Har du behov for å skrive ut rapporten kan du gjøre dette på Avgifter - Rapporter - Blanketter - Mva.rapport norsk.  Velg avgiftsleverandør 49999, og aktuell avgiftsperiode (termin). Har du flere revisjoner og ønsker å vise bare en av disse kan du gjøre det. Hvis ikke lar du bare feltene for revisjon stå tomme. Da vil siste revisjon vises (anbefalt ettersom dette er den endelige versjonen). Klikk Kjør rapport og deretter Skriv ut til slutt.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎10-08-2017 12:31
Vi har for øyeblikket et problem med bokføring av valutabetalinger betalt via Autopay. Dette medfører at valutatap/valutagevinst må bokføres manuelt.   Oppdatering: dette ble løst i versjon 6.11, men gamle valutabetalinger bør sjekkes (ref. artikkel).   Når man betaler en faktura i valuta via Autopay (på f.eks 500 EUR) lages et betalingsbilag med den tilsvarende summen i NOK på tidspunktet man oppretter betalingen (f.eks 4500 NOK). Betalingen har riktignok gjerne forfallsdato fram i tid. Hvis betalingen opprettes f.eks 20.4, men har forfall 1.5 (og dermed betales og bokføres den datoen) kan kursen ha endret seg. Det er fortsatt betalt 500 EUR, men hva dette tilsvarer i NOK kan ha endret seg til f.eks 4600 NOK. Denne informasjonen følger vanligvis med filen som kommer tilbake til Financials, slik at valutatap/valutagevinst bokføres på kontoen for valutatap/valutagevinst (ikke reskontro). I dette eksemplet blir det bokført et valutatap på 100 NOK.   For øyeblikket har vi dessverre en feil som gjør informasjon om endret kurs ikke følger med betalingsfilen. Dette medfører at bokføring av valutatap/valutagevinst ikke skjer. Det reelle beløpet som er trukket vil du se på bankkontoen din i banken (evt. kontoutdrag i Financials hvis du har dette). Differansen mellom dette beløpet og det bokførte beløpet på betalingen i Financials må bokføres manuelt som forklart under.     Merk: Feilen oppstår kun i de tilfellene hvor fakturaen som betales er   matchet med en kreditnota   først.   Dette er kun rapportert ved bruk av en   NOK-konto   (f.eks 1920), ikke valutakonto (f.eks 1940). Hvis du har opplevd det samme ved bruk av en valutakonto, ta kontakt med support.   Som standard bokføres valutatap kredit betalingskonto (f.eks 1920) og debet 8160 Valutatap. Har du derimot hatt en valutagevinst bokføres det på debet 1920 og kredit 8060 Valutagevinst. Dette er standardkontoene som ellers ville vært brukt hvis systemet hadde gjort det automatisk (ses på Valutabehandling - Konfigurasjon - Innstillinger - Valutainnstillinger). For å bokføre valutatap går du til Bankstyring - Arbeidsområde - Registrering - Transaksjoner.    Velg betalingskontoen Velg posteringstype 1: Utbetaling uten mva (Utbetalingi nyere firmaer) Merk:denne finnes som standard og dette forutsetter at den ikke er endret. EndreTrans.datotil betalingsdatoen for den allerede bokførte betalingen.  Skriv f.eks "Valutatap ref. betalingsbilag X" i feltet for Posteringstype(henvis til den bokførte betalingen) Legg inn 100 i feltet for Beløp Legg inn motkonto 8160  Oppdater.   Hvis du derimot hadde hatt valutagevinst følger du samme fremgangsmåte, men bruker posteringstype 2 Innbetaling  og konto 8060 isteden. Merk: posteringstype   2: Innbetalingfinnes som standard og dette forutsetter at den ikke er endret.    Feilen er planlagt rettet i neste versjon av Financials med planlagt release i slutten av juni.  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags