Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:28
Vi anbefaler å kontakte support via supportpanelet. Dette er enkelt, og gir god oversikt over kontakten med oss. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:43
Man forsøker å sende fakturaer fra Financials til AutoInvoice, men får en feilmelding som sier "AutoInvoice call failed. AutoInvoice Service replied: Sending invoice to AutoInvoice failed"   Årsaken til dette kan være at navnet på vedlegget til fakturaen er det samme som fakturanummeret på fakturaen.  For eksempel, fakturanummeret er 00056 og vedlegget til fakturaen heter 00056.pdf. Da vil fakturaen feile og ikke bli sendt til AutoInvoice.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎04-07-2017 12:40
Er ditt firma integrert med Autoinvioce gjøres det oppslag i AutoInvoice adressebok på feltene  Organisasjonsnummer eller MVA reg.nr. ved opprettelse av ny kunde.   Når du registeren ny kunde i Visma.net Financials vil systemet forsøke å finne denne kunden i adresseboken til AutoInvoice når du har lagt inn Organisasjonsnummer eller MVA reg.nr.     Hvis kunden finnes i adresseboken og de kan motta elektronisk faktura vil feltet "Send til AutoInvoice" automatisk bli satt på kunden. Denne automatikken gjør at du slipper å huske på å aktivere AutoInvoice manuelt på kunden.        
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 I Visma.net Approval har du mulighet for å legge inn kommentarer når du godkjenner et dokument. Spørsmålet er hvor du kan se disse kommentarene fra Visma.net ERP.   Skjermbildet "Dokumenthistorikk fra Approval" viser kommentaren. Men da må du vite hvilke bilag du skal se på. Ønsker du en samlet oversikt over bilag som er godkjent i Approval hvor det er lagt inn kommentar, kan du benytte skjermbildet "Oppdater Leverandørbilag". Det kan være nyttig hvis du vil gå gjennom de som er godkjent samlet og se om det er noen du må gjøre endringer på før de oppdateres. I kolonnen "Kommentar" vises kommentaren du har lagt inn. Du kan også gjøre utvalg på kun de som er Godkjente. Dette skjermbildet kan benyttes hvis fakturaene ikke oppdateres automatisk ved Godkjenning i Approval.  
Vis hele artikkelen
av Simen Veum VISMA
Det er praktisk å ha egne avgiftsnummer for å kunne kjøre med forholdsmessig fradrag.  Hvis man starter opp et nytt firma etter versjon 6.13 av Visma. net ERP, er det lagt opp avgiftsnummer for forholdsmessig fradrag. Avgiftsnummer 14D og 15D. 14 D er lagt opp med en forholdsmessig fradragsprosent på 75. Her endrer du til den fradragsprosenten du har fått. Hva som legges inn på hovedbokskontoer kan være forskjellig, så her må man bruke de kontoene som er i bruk. Tips kan være å se hvordan avgiftsnummer 14 er satt opp. Det nye avgiftsnummeret må kobles til den aktuelle avgiftssonen. Det må opprettes en ny avgiftskode, 1D Husk å merke avgiftskoden som aktiv. Legg til det nye avgiftsnummeret på denne koden. Ved registrering av bilag må man passe på å overstyre avgiftskoden. Det er jo standard til avgiftssonen som blir foreslått. Hvis vi ser på fanen for Avgiftsdetaljer, ser vi at den forholdsmessige momsen har blitt beregnet: Når bilaget blir oppdatert, ser vi på hovedbokstransen at rett mva går til konto for inngående mva 2711 og det man ikke får fradrag for blir postert som ekstra varekost.  Hvis vi ser på den klargjorte avgiftsrapporten, blir den fradragsberettigede som vist 75 % av 2500.-
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎18-10-2018 14:47
 Hvordan slette restordrelinje fra SO, når restordrelinjen ligger på leveranse som er oppdatert?   Du får ikke slettet ordrelinjer fra salgsordren hvis det er knyttet leveranse til dem. Da blir det uoverensstemmelse mellom leveransen og ordren.   Vi ser på et eksempel hvor vi registrerer en salgsordre med to ordrelinjer. Varenr 1000 kan leveres, mens varenr 1200 merkes som rest da varen ikke er på lager.   Vi har valgt å vise alle varer på leveransen, både de vi kan levere og de vi ikke kan levere. Vi oppretter leveranse og oppdaterer den.      Hvis det viser seg at du ikke kan levere varen som er "restet", f.eks den er gått ut av produksjon, ønsker du kanskje å slette den fra salgsordren for å få ferdigstilt salgsordren. Ettersom du har valgt å ta med restvaren på leveransen, og den er oppdatert, får du ikke slettet restordrelinjen fra salgsordren. Det er fordi det ligger en oppdatert leveranse linket på denne varen.   Status på salgsordren er nå "Restantall". For å få ferdigstilt salgsordren, kan du endre antall til 0.   Deretter lagre. Da settes status på ordren til fullført i og med at alle andre varelinjer er levert.     Et annet alternativ er å sette en hake i feltet "Fullført" på salgsordrelinjen du ikke kan levere. Ved lagring endres også status på salgsordren til Fullført hvis alle andre ordrelinjer er ferdigstilt.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎06-11-2018 14:40
Er det mulig å samlefakturere flere ordre på samme kunde i Visma.net ERP? I mange systemer er vi kjent med at det er salgsordren som faktureres. I Visma.net ERP er det ikke salgsordren, men leveransen som er grunnlag for faktura som sendes til kunden.   Spørsmålet er da om vi kan samle flere leveranser på en faktura?   Det er mulig.  På ordretypen har du parameteret " Faktureres separat".   Er dette feltet IKKE aktivert, kan du samle flere leveranser på samme faktura. Er parameteret  aktivert, kan du ikke samle flere leveranser på samme faktura.   Du kan klargjøre faktura fra rutinen "Behandle leveranser" (skjermbilde SO503000) eller fra  "Leveranser" (skjermbilde SO302000).  Velger du å klargjøre faktura fra "Behandle leveranser" og du ikke har krysset av i feltet "Fakturer separat", vil de leveransene du markerer når du velger "Klargjør faktura" samles på en faktura.   Klargjør du faktura direkte fra leveransen, ved å hente opp leveransen i skjermbildet "Leveranser" er det kun den leveransen du henter opp som blir fakturert selv om du har valgt å fakturere samlet.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:54
I denne versjonen av Visma.net ERP har vi implementert funksjonalitet som gir mer fleksibilitet i faktura innboksen når det gjelder å kunne bestemme nivå for når feilstatus skal gis.   Se eksempel og forklaring i videoen under:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎01-10-2018 13:05
I Visma.net ERP kan du definere priser på forskjellige nivåer. Hvilke priser som benyttes følger en spesifisert prioritet. Du kan ha generelle priser, kundespesifikke priser og priser definert på grupper/kategorier. Det kan også være tilfeller hvor prisen er definert slik at en kunde kan være kvalifisert til å få flere av prisene som er definert. Hvilke pris blir da foreslått?   Salgspriser blir prioritert etter følgende rekkefølge:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎11-07-2017 13:01
   Du har tilgang til å se de kommentarene som er lagt inn via Visma.net Approval også i Financials. De er tilgjengelige via skjermbilde for Inngående faktura, (Leverandørreskontro, Arbeidsområde og Registrering). Hent opp fakturaen, velg Forespørsler og Detaljert dokumenthistorikk fra Approval.   Kommentarene vises under kolonnen Kommentar:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:38
Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎28-02-2019 10:35
Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎16-05-2018 14:15
Innførselsmva som skal rapporteres inn til Skatteetaten kan registreres på som beskrevet i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
På kunde har vi en automatisk funksjon for dette, men dessverre har vi ikke tilsvarende funksjon på leverandør.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎13-09-2018 10:08
Proformafaktura brukes ofte i forbindelse med eksport av varer og i enkelte tilfeller ved leveranse innad i Norge.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
På resultat- og balanserapporter ligger det standard rapportparametre. Det kan være kontonr, periode etc.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎14-05-2018 07:42
Du kan registrere en fritekst tilknyttet ordrelinjene. Denne teksten kan også skrives ut på ordredokumenter.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Leverandør betaler tilbake en kreditnota. Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn dette i systemet.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-02-2019 15:40
For å finne saldoen på leverandørreskontroen anbefaler vi å gå gjennom følgende tre steg:   1. Kundesaldo 2. Kontoutdrag 3. Kontroll    Kundesaldo   1. Gå til skjermbildet Kundesaldo (AR401000).    2. Legg inn hvilken periode du skal avstemme i feltet Periode, f.eks 12-2018. Forespørselen viser utgående saldo for denne perioden.    3. Legg inn hovedbokskontoen du skal avstemme i feltet Hovedbokskonto kunder, f.eks 1500. Merk: det kan være flere hovedbokskontoer i bruk som reskontro. En oversikt over dette får du ved å klikke på førstørrelsesglasset i feltet. Hver av disse må avstemmes separat.     4. Øverst til høyre vil du se utgående saldo i feltet Totalsaldo. I mitt eksempel er det altså en debetsaldo på 23 187,80.    Kontoutdrag   1. For å avstemme Saldoen på hovedboken din går du til skjermbildet Kontoutdrag (GL404000).   2. Legg inn samme periode (i dette eksempelet 01-2018 - 12-2018 og 2400)   3. I feltet Utgående saldo øverst til høyre vil du se utgående saldo registrert på 1500. I mitt eksempel er det altså en utgående saldo på debet 22187,80.     Dette tallet er altså forskjellig fra tallet på Kundesaldo og må kontrolleres.   Kontroll   1. Dersom tallene ikke stemmer overens bør du gå gjennom bilagene. Det første du bør sjekke er bilag som er ført på andre moduler enn Leverandørreskontro. For å gjøre dette, klikk på Modul, fjern haken for Kundereskontro og klikk OK.     Nå vises bare bilagene på andre moduler enn Kundereskontro, f.eks Bankstyring.     2. Disse må reverseres ettersom de ikke har tatt effekt på reskontroen. Merk: de må reverseres i samme modul som de er ført. Er bilaget f.eks ført på Transaksjoner (under Bankstyring) må de reverseres der. Se samleside om reversering for mer info. Når dette er gjort skal utgående saldo på Kundesaldo og Kontoutdrag vise samme sum.   3. Bilagene som er reversert i andre moduler må deretter føres på nytt i Leverandørreskontro.   4. Hvis tallen på Leverandørsaldo og Utgående saldo fortsatt ikke stemmer overens kan det være behov for å regenerere leverandørsaldoen. Dette gjøres på skjermbildet Regenerer Leverandørsaldo (AP509900).   5. Velg perioden du avstemmer (f.eks 12-2018) og klikk Behandle alle. Merk: denne prosessen kan ta litt tid (skal riktignok ikke ta mer enn 10-15 min).     Hvis saldoene fortsatt har differanse, ta kontakt med support.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags