Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎16-05-2018 14:15
Innførselsmva som skal rapporteres inn til Skatteetaten kan registreres på som beskrevet i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:36
Visma.net Financials ble oppgradert til å støtte ny mva-oppgave 17.12.16. I forbindelse med dette har vi laget en kort oversikt over hva som bestemmer hvilken avgiftskode som foreslås i systemet.
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
I Visma.net Logistikk har man flere muligheter rundt bruk av produktnummer. Vi vil i denne artikkelen ta for oss noen av mulighetene og momentene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:43
Har du en bruker som slutter og ikke skal ha tilgang til Financial mer fjerner du brukeren som forklart i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
I Visma net Financial har du muligheter til å periodisere kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved først å lage periodiseringsnøkler i systemet som enten skal oppdatere inntekter eller utgifter. Ved periodisering av inntekter legger du nøkkelen på den utgående fakturaen, skal du periodisere utgifter legges dette på den inngående fakturaen. I artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter via en inngående faktura.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Kontoutdrag kan brukes for å sende en påminnelse til kunden i stedet for å sende purringer. Dette er en mildere variant og gir deg mulighet til å sende en oversikt over utestående poster til kunden. Før du kan starte med å opprette og skrive ut kontoutdrag må du sette opp noen innstillinger for dette i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:59
Her finner du oppskrift på hvordan du setter opp AutoPay, som lar deg administrere elektroniske betalinger og banktransaksjoner direkte i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-02-2019 15:41
For å finne saldoen på leverandørreskontroen kan du gå gjennom følgende tre steg
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Her får du forklaring på hvordan du setter opp en tidsplan og generer alle fakturaer som skal ut innen denne perioden.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Denne rutinen kan brukes til å utligne saldoer når man har en kunde som også er leverandør. Altså en betaling hvor man trekker fra en kunde- eller leverandørfaktura, når kunden og leverandøren er den samme aktøren.
Vis hele artikkelen
av OleNoer VISMA
Å kunne navigere uten å bruke mus, er spesielt viktig for de brukerne som tilbringer mye av sin arbeidshverdag innlogget. Fra 16. desember finner du følgende nye hurtigtaster
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎04-02-2019 13:24
  I Visma.net ERP har du mulighet for å endre på et oppdatert hovedbokstransaksjon. Hvordan er forklart her: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Endre-kostnadsbaerer-pa-hovedboksbilag/ta-p/175871   Denne funksjonen er utvidet. Tidligere hadde du kun mulighet for å endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå er det mulig korrigere deler av bilaget/beløpet via funksjonen «Del opp».   Vi ser på et eksempel: Vi fører et enkelt hovedbokstransaksjon på konto 6800/1900 kr 5000,-     Korrigering kan gjøres for det enkelte bilaget ved å velge Behandlinger og Korriger.       Da åpnes skjermbilde for korriger transaksjoner.     Tidligere kunne du kun endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå kan du endre på deler av bilaget. Si du ønsker å splitte utgiften på konto 6800 på forskjellig kostnadsbærere. Stå på linjen du ønsker å korrigere, her linjen med konto 6800, velg Del opp. Det blir opprettet en ny linjen for korreksjonen. På den nye linjen legger du inn det som skal endres, her "Til kostnadsbærer" lik 1 og "Nytt beløp" lik 3000. Legg merke til at "Nytt beløp" på opprinnelig postering reduseres. De postene som er under korrigering blir uthevet. Velg Behandle for å oppdatere endringen.     Det blir opprettet ny bunt på korreksjonen.   Her ser vi at opprinnelig postering på konto 6800 reduseres med kr 3000,-. Endringen blir postert på  kostnadsbærer 1. Det ligger også henvisning til opprinnelig bunt.     Ser vi på den opprinnelige bunten er «gjenstående beløp» 2000,- (Remaining Reclass.Amount). Det er også en informasjon på bilagslinjen som sier at bilaget er korrigert.       På kontoutdraget ser vi posteringene etter korrigeringer.     Ved å velge Korriger direkte fra bilaget blir dette bilaget hentet inn og er klar for korrigering. Da er et kun det ene bilaget du kan endre på. Du kan endre flere bilag samtidig ved å velge Korriger transaksjoner. Dette skjermbildet kan åpnes via meny - Hovedbok - behandling og Korriger transaksjoner. Bildet åpnes tomt. Velg Hent, registrer hvilke bilag som skal hentes og klikk på Hent.      Posteringer innenfor intervallet hentes inn og kan korrigeres.     Her korrigeres posteringen på 6100 som ligger på kostnadsbærer 0. Kr 3000,- skal til konto 6190 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere og velg Del opp. Legg inn korrigeringen.      I tillegg skal kr 500,- posteres på 6100 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere. Velg Del opp. Ny linje blir opprettet. På denne legger vi inn konto 6100, kostnadsbærer 1. Oppdaterer ved å velge Behandle.   Du kan se historikken i forbindelse med korreksjoner ved å gå inn på enten korreksjonsbunten eller den opprinnelige bunten og velger Historikk for bilagskorreksjoner.     Det viser en oversikt over korreksjonene.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:06
Oversikt og sporbarhet i forhold til hvem som har gjort hva i Visma.net ERP, har med denne versjonen blitt enklere enn noen gang.   Hvem har opprettet bilaget f.eks et innkjøp, når ble det opprettet? Hvem endret sist og tidspunkt for siste endring. Brukere som har rollen «Field-Level Audit» har tilgang til å se hvilke brukere som har opprettet/endret en transaksjon. Når denne funksjonen er aktivert har du tilgang til menyvalget Brukeraktivitetslogg... som du finner under Verktøy.     La oss si at du ønsker å sjekke innkjøpsordre. Når ble dette innkjøpet sist endret og av hvilken bruker?  Da henter du opp innkjøpet, velger Verktøy og Brukeraktivitetslogg..  Der ser du av hvem som har opprettet og endret samt tidspunkt.   I denne versjonen er det informasjonen du ser i bildet over som logges via denne funksjonen. Vi har planer om å utvide dette slik at brukere med administratorrolle også skal se hva konkret som er endret. I framtidig versjon vil det defineres under knappen "Activate field level logging". Pr nå så vil det ikke vises mer informasjon i skjermbildet beskrevet over selv om du definerer dette under "Activate filed level logging", så ikke definer noe under denne knappen i versjon 7.01.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎18-05-2018 12:24
    Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om leverandør.   Noen ganger så kan det være vanskelig å vite hvorfor en inngående faktura legger seg på leverandør A istedet for leverandør B. Vi skal se på noen scenarioer som kan være aktuelle.   Vi har en faktura med organisasjonsnummer 123456789 og bankkontonummer 47601490404.   1. Leverandør A har organisasjonsnummer 123456789, det samme har leverandør B. Leverandør A har bankkontonummer 47601490404, leverandør B har bankkontonummer 12345645445. Da blir  leverandør A valgt.   2. Leverandør A har organisasjonsnummer 123456789, det samme har leverandør B. Leverandør A har bankkontonummer 47601490404, det samme har leverandør B. Ingen velges, fakturaen legger seg i "Blokkert".    3.  Leverandør A har organisasjonsnummer 123456789, det samme har leverandør B. Leverandør A har bankkontonummer 12345645445, det samme har leverandør B. Ingen velges, fakturaen legger seg i "Blokkert".   4. Leverandør A har organisasjonsnummer 123456789, leverandør B har organisasjonsummer 987654321. Leverandør A har bankkontonummer 12345645445, leverandør B har  47601490404. Leverandør A velges.    Får en faktura treff på flere leverandører så vil den først gå etter organisasjonsnummer. Er det likt så vil den se på bankkontonummer. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:03
Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn åpningsbalanse på reskontro uten å oppdatere hovedbok.   Når du skal opprette en klient må du registrere firmaets åpningsbalanse og åpne poster på reskontro. Mange velger å registrere åpningsbalansen/IB hovedbok, for deretter å registrere åpne poster på reskontro. Det er viktig å tenke på at hovedbok for reskontro ikke må registreres dobbelt. Disse kontoene blir ofte registrert sammen med IB hovedbok. Ved registrering og oppdatering av åpne poster på kunde/leverandør blir vanligvis hovebokskonto for kunde og leverandør også oppdatert.  Noe som fører til doble saldoer på disse.    La oss si at hovedbok for kunder er konto 1500. Ved innleggelse av hovedbokssaldoer velger mange å registrere IB på konto 1500. Når du da registrerer åpne poster på kunder blir vanligvis konto 1500 oppdatert, noe som fører til at saldo på 1500 blir dobbelt. Hvordan unngå dette?  Vi har et parameter som kan aktiveres slik at hovedboken ikke oppdateres når du legger inn åpne poster på kunder.  Det finner du under: Kundereskontro, Innstillinger, Kundeinnstillinger feltet "Aktiver migreringsmodus".     Dette feltet skal ikke være aktivert i vanlig drift, kun når du legger inn IB.   Vi viser et eksempel på oppdatering av faktura når dette feltet ikke er aktivert: Ved oppdatering av faktura blir det opprettet en bunt og postert på hovedbok. Her ser vi at f.eks konto 1500 oppdateres. Det er slik det skal være når du bruker systemet i vanlig drift.   Ved oppstart av klient og innlegging av åpningsbalanse har du mulighet for å aktivere feltet   "Aktiver migreringsmodus". Vi viser et eksempel der dette er aktivert.  Registrerer faktura (åpen post) og oppdaterer. Viktig å registrere hva som er reel åpen post i feltet "Saldo" i fakturahode. Det blir oppdatert til feltet "Utestående beløp" etter oppdatering av faktura. I dette eksemplet er åpen saldo 5000,-, registrer kr 5000,- i feltet Saldo.   Merk: feltet Avgiftskode på fakturalinjene må stå tomt slik at ikke fakturaen tas med i mva-oppgaven!     Da foretas ingen hovedboksposteringer. Vi ser det ved å gå til fanen regnskapsdetaljer. I feltet Buntnr ligger det ikke noen bunt, men teksten "migrated". Denne teksten indikerer at det er saldoinnlegging og ingen hovedboksposteringer. I dette tilfelle er det ikke foretatt noen bokføring mot 1500.     Samme funksjonalitet for leverandørreskontro. Det ligger under leverandørreskontro, Innstillinger , Leverandørinnstilligner og feltet "Aktiver migreringsmodus".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-06-2018 12:22
Elektronisk kontoutskrift kommer inn i Autopay innboksen og legger seg under "Meldingstype kontoutdrag". Deretter må en merke filen og trykke på "Behandle" for å kunne behandle den. Filen vil da bli tilgjengelig i Arbeidsområde > Registrering > Behandle banktransaksjoner. Vi er da klare til avstemme elektronisk kontoutdrag mot hovedbok for betalingskonto 1935. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:27
I forbindelse med support vil det kunne være nyttig å ta skjermbilde av programmet. Dette vil gjøre det enklere for oss å hjelpe deg. Under følger en anbefalt fremgangsmåte med verktøyet Snipping Tool (Utklippsverktøy hvis du har Windows på norsk). Dette er forhåndsinstallert på Windows 7, 8 og 10.    1. Søk etter og åpne programmet Snipping Tool   (Utklippsverktøy)   2 Sjekk først at Mode står som   Rectangular snip (Rektangulært klipp)  3. Klikk   New (Ny)   4. Hold musen inne og dra den på skrå over området du vil ta utklipp av. Slipp når du har definert området. Se eksempel under.     5. Et vindu med utklippet vil åpnes. Velg File - Save as   (Fil - Lagre som) for å lagre bildet.     6. Send bildet til support (sammen med relevant info).   Vi anbefaler at kunder  kontakter oss via supportpanelet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎16-05-2018 15:28
Hvor ofte du skal rapportere mva til Skatteetaten avgjøres av hva du har valgt i antall avgiftsterminer pr år. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:43
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 Hvordan få fast kontakperson foreslått på salgsordren?   På kunden har du en fane for kontaktpersoner. Den kontakten du ønsker skal foreslås som kontakt på salgsordren, setter du som "Er standard". I eksemplet under har jeg satt at Berit Hansen skal være standard kontakt.   Ved registrering av salgsordre blir Berit Hansen foreslått som Kontakt.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags