Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Dette brukertipset beskriver hvordan du kan føre tap på krav i forbindelse med nytt avgiftsoppsett fra og med 01.01.2022. Hvor du skal korrigere tidligere beregnet utgående merverdiavgift og rapportere dette på egne mva-koder.  For tap på krav før 2022, kan du lese mer her.  Vi minner om kravene i Merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1 for å kunne konstatere endelig tap.    Opprett kreditnota Første steg er å lage en kreditnota for kunden hvor du skal føre tap på krav. Vi anbefaler å opprette denne manuelt slik at du kan tapsføre flere faktura samtidig.    Gå til Meny -> Kundereskontro -> Utgående faktura (AR3010PL): Opprett en ny kreditnota Velg kunden du skal tapsføre I feltet “Fakturatekst” angir du tydelig at det er tap på krav Legg til en linje per avgiftssats, per faktura Angi beløp eks mva Velg konto 7830 - Tap på fordringer Velg riktig avgiftskode (0T, 1T, 11T, 12T eller 13T) Kontroller under fanen “Avgiftsdetaljer” at riktig avgiftsnummer hentes   Gå til fanen “Fakturaadresse”, kryss av for “Ikke skriv ut” og “Ikke send e-post”. Fjern eventuell hake for “Send til Autoinvoice”. Dette er viktig for at kreditnota ikke skal sendes til kunden.   Oppdater faktura Alternativt kan du bruke reverser på den utgående fakturaen, men du må påse at kontoer og avgiftskonter blir riktig. Husk også fjerne eventuelle periodiseringsnøkler.   Match kreditnota mot faktura Gå til Meny -> Kundereskontro -> Kundebetalinger (AR3020PL): Opprett en ny kundebetaling Velg dokumenttype “Kreditnota” Velg kreditnota du opprettet over i feltet bilagsnr Match kreditnota mot de fakturaene det gjelder Oppdater kundebetalingen     Hovedboksføring og avgiftsrapport Resultatet av tapsføringen over en økning i inngående merverdiavgift:   På avgiftsrapporten får vi følgende:    
Vis hele artikkelen
18-02-2022 10:06 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 5 Svar
 • 1 liker
 • 3880 Visninger
I versjon 8.29 (planlagt 2. desember 2020) er det lagt til et felt for Kundeprosjekt under fanen Regnskapsdetaljer på Utgående faktura (AR301000).    Oppdatering 18.01.2021: I versjon 8.33 (planlagt 19.01.2021) så er feltet også lagt til på Ugående faktura under Salg (SO303000).   Feltet mappes til både Visma.xml og til PEPPOL BIS 3.0 ved sending til Autoinvoice, og dette gjør det mulig å angi mottakers prosjektnummer.    Dersom dette feltet er utfylt ut så mappes dette slik i PEPPOL BIS 3.0: <cac:ProjectReference>  <cbc:ID>xxxxxxxx</cbc:ID>  </cac:ProjectReference>   Dersom feltet er blankt, så vil systemet sjekke om feltet Prosjekt er fylt ut (tilgjengelig for Project Accounting) og da mappe dette til det samme feltet     
Vis hele artikkelen
19-01-2021 09:44 (Sist oppdatert 15-06-2022)
 • 5 Svar
 • 1 liker
 • 3567 Visninger
Pakkevare en artikkel som er satt sammen av flere varer og selges komplett. Pakken kan være en lagervare eller en ikke lagerført vare. Den kan bestå av andre lagervarer eller ikke lagerførte varer som komponenter. Pakker gjøres tilgjengelig for salg via rutinen Pakkemontering.
Vis hele artikkelen
02-08-2016 23:24 (Sist oppdatert 28-10-2019)
 • 5 Svar
 • 0 liker
 • 4434 Visninger
Elektroniske inngående fakturaer mottatt via AutoInvoice vises i Fakturainnboks. Via fakturainnboks kan du opprette fakturabilag for den inngående fakturaen på bakgrunn av den elektronisk mottatte fakturaen. I den forbindelse har vi innstillingen Bruk forfallsdato fra betalingsbetingelser. Denne innstillingen gir deg mulighet til å velge om forfallsdato skal beregnes ut fra leverandørens betalingsbetingelser definert på leverandøropplysningen i Visma.net ERP, eller om forfallsdato registrert på den elektroniske fakturaen skal benyttes.   Innstillingen finner du under Leverandørinnstillinger (AP101000).   Vi ser på et eksempel hvor forfall fra den mottatte fakturaen blir benyttet: 1. Åpne Leverandørinnstillinger (AP101000). 2. Ikke aktiver feltet Bruk forfallsdato fra betalingsbetingelser. Hvis dette ikke er aktivert, betyr det at du benytter forfallsdato fra den mottatte fakturaen. 3. Du mottar en elektronisk faktura fra AutoInvoice hvor forfallsdato er 13.02.2020. 4. Opprett faktura på denne direkte fra fakturainnboks. Forfallsdato blir satt til 13.02.2020.   Vi kan se på et eksempel hvor forfall blir beregnet ut fra leverandørens betalingsbetingelser. 1. På leverandøren er det definert betalingsbetingelse på 30 dager. 2. Åpne Leverandørinnstillinger (AP101000), aktiver Bruk forfallsdato fra betalingsbetingelser. 3. Du mottar en elektronisk faktura fra AutoInvoice hvor forfallsdato er 13.02.2020, men har aktivert at Forfallsdato skal beregnes på nytt ut fra leverandørens betalingsbetingelser. 4. Opprett faktura på denne fra fakturainnboks. Forfallsdato blir satt til 29.02.2020.
Vis hele artikkelen
18-02-2020 11:43 (Sist oppdatert 23-09-2022)
 • 5 Svar
 • 0 liker
 • 4464 Visninger
Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette. 
Vis hele artikkelen
15-11-2019 15:50 (Sist oppdatert 11-07-2022)
 • 5 Svar
 • 1 liker
 • 3945 Visninger
Visma.net Financials har mulighet for å sende purringer på e-post. Her finner du mer informasjon om dette.
Vis hele artikkelen
05-05-2019 12:11 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 5 Svar
 • 0 liker
 • 3667 Visninger
Informasjon om hvordan man kan behandle forholdsmessig fradrag for mva.
Vis hele artikkelen
16-10-2018 11:14 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 5 Svar
 • 1 liker
 • 4851 Visninger
Man forsøker å sende fakturaer fra Financials til AutoInvoice, men får en feilmelding som sier "AutoInvoice call failed. AutoInvoice Service replied: Sending invoice to AutoInvoice failed"   Årsaken til dette kan være at navnet på vedlegget til fakturaen er det samme som fakturanummeret på fakturaen.  For eksempel, fakturanummeret er 00056 og vedlegget til fakturaen heter 00056.pdf. Da vil fakturaen feile og ikke bli sendt til AutoInvoice.    
Vis hele artikkelen
27-03-2018 07:47 (Sist oppdatert 17-04-2019)
 • 5 Svar
 • 0 liker
 • 4462 Visninger
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Leverandørreskontro.
Vis hele artikkelen
12-07-2017 12:07 (Sist oppdatert 19-08-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 5121 Visninger
Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette.
Vis hele artikkelen
22-02-2017 20:29 (Sist oppdatert 24-06-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 5360 Visninger
Leverandør betaler tilbake en kreditnota. Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn dette i systemet.
Vis hele artikkelen
14-04-2016 18:17 (Sist oppdatert 17-08-2022)
 • 4 Svar
 • 1 liker
 • 7237 Visninger
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
15-09-2015 19:36 (Sist oppdatert 16-09-2019)
 • 4 Svar
 • 1 liker
 • 9938 Visninger
I versjon 8.20 kan du selv bestemme hvor mange linjer som vises i skjermbilder med sidevisning.  
Vis hele artikkelen
24-03-2020 09:59 (Sist oppdatert 30-08-2022)
 • 4 Svar
 • 1 liker
 • 4650 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan man nå kan sende et dokument på nytt til Approval selv om det allerede er godkjent.  
Vis hele artikkelen
18-02-2020 10:39 (Sist oppdatert 10-05-2020)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 4056 Visninger
Feltet Prisgruppe er nå tilgjengelig på Kundeprofiler.
Vis hele artikkelen
13-02-2020 11:45 (Sist oppdatert 13-02-2020)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 2326 Visninger
Denne artikkelen beskriver funksjonen til Konto for fri nettoinntekt hittil i år oog Konto for fri egenkapital under Hovedboksinnstillinger (GL102000).
Vis hele artikkelen
20-08-2019 15:00 (Sist oppdatert 21-08-2019)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 6347 Visninger
I Visma.net ERP kan du sende fakturaer til privatkunder. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma. Følg beskrivelsen i denne artikkelen.  Oppsett av kunde og sending av faktura    Opprett en ny kunde eller åpne en eksisterende kunde Påkrevd informasjon på kunden er:  Adresse Postnummer Poststed Mobilnummer og eller E-post (du kan velge mellom flere felter for Mobilnummer, se beskrivelse under Kundeinnstillinger lenger ned i dokumentet) Velg fanen Faktureringsinnstillinger. Her huker du av for Send fakturaer til Autoinvoice som eFaktura - privat. Opprett faktura, og send  til Autoinvoice. Når Autoinvoice mottar denne fakturaen vil de håndtere denne som en eFaktura privat, og forsøke å finne mottakeren i registeret sitt.  Visma.net Autoinvoice går gjennom følgende sjekkliste for å avgjøre hvordan fakturaen sendes:  eFaktura - finnes det en aktiv eFakturaavtale på kunden? Merk: fakturaen vises også i Vipps. eFaktura (kunden har sagt "ja til eFaktura fra alle" i nettbanken). Merk: fakturaen vises også i Vipps. Vipps (basert på mobilnummer). Merk: fakturaen vises også i nettbanken.  Autoinvoice sender ut forespørsel om kunden vil inngå avtale om eFaktura. Steg 1-3 sjekkes en gang til etter 3 dager Faktura sendes som E-post (forutsatt utfylt epost-adresse) Faktura sendes som post Les mer om samarbeidet mellom Nets (som står bak eFaktura) og Vipps i denne artikkelen. Kundeinnstillinger    Gå til Kundeinnstillinger (AR101000)og velg fanekort Innstillinger for Autoinvoice. Her velger du hvilket felt på kundekortet du ønsker å benytte for denne informasjonen.    
Vis hele artikkelen
27-06-2019 14:11 (Sist oppdatert 15-06-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 5089 Visninger
Denne artikkelen gir deg en oversikt over de vanligste typene returordre innen Salg
Vis hele artikkelen
26-06-2019 15:32 (Sist oppdatert 11-11-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 5091 Visninger
Skal man returnere vare(r) til leverandør mot kreditnota kan man gjøre som beskrevet her.
Vis hele artikkelen
25-06-2019 13:31 (Sist oppdatert 05-02-2024)
 • 4 Svar
 • 2 liker
 • 6152 Visninger
 Hvordan slette restordrelinje fra SO, når restordrelinjen ligger på leveranse som er oppdatert?
Vis hele artikkelen
18-10-2018 14:09 (Sist oppdatert 12-07-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 3100 Visninger