cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma.net ERP

Sort by:
Visma.net Financials har mulighet for å sende purringer på e-post. Her finner du mer informasjon om dette.
View full article
05-05-2019 12:11 (Updated 23-07-2019)
 • 4 Replies
 • 0 kudos
 • 599 Views
Ser her på hvilke forespørsler og rapporter som en kan velge at tall skal hentes fra budsjetthoved.    
View full article
11-05-2018 14:29 (Updated 01-08-2018)
 • 4 Replies
 • 0 kudos
 • 1291 Views
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Leverandørreskontro.
View full article
12-07-2017 12:07 (Updated 01-07-2019)
 • 3 Replies
 • 0 kudos
 • 1222 Views
Denne artikkelen beskriver blanketten Proformafaktura.
View full article
02-09-2016 16:30 (Updated 17-12-2019)
 • 3 Replies
 • 0 kudos
 • 1522 Views
I versjon 8.17 kan du se arbeidsflyt og kommentarer fra Approval på Fakturaoversikt (AP40103S).
View full article
15-11-2019 13:50 (Updated 15-11-2019)
 • 3 Replies
 • 0 kudos
 • 699 Views
 I Visma.net Approval har du mulighet for å legge inn kommentarer når du godkjenner et dokument. Spørsmålet er hvor du kan se disse kommentarene fra Visma.net ERP.   Skjermbildet "Dokumenthistorikk fra Approval" viser kommentaren. Men da må du vite hvilke bilag du skal se på. Ønsker du en samlet oversikt over bilag som er godkjent i Approval hvor det er lagt inn kommentar, kan du benytte skjermbildet "Oppdater Leverandørbilag". Det kan være nyttig hvis du vil gå gjennom de som er godkjent samlet og se om det er noen du må gjøre endringer på før de oppdateres. I kolonnen "Kommentar" vises kommentaren du har lagt inn. Du kan også gjøre utvalg på kun de som er Godkjente. Dette skjermbildet kan benyttes hvis fakturaene ikke oppdateres automatisk ved Godkjenning i Approval.  
View full article
16-01-2019 15:43 (Updated 16-01-2019)
 • 3 Replies
 • 0 kudos
 • 1439 Views
 Hvordan slette restordrelinje fra SO, når restordrelinjen ligger på leveranse som er oppdatert?
View full article
18-10-2018 14:09 (Updated 23-07-2019)
 • 3 Replies
 • 0 kudos
 • 1033 Views
I denne versjonen av Visma.net ERP har vi implementert funksjonalitet som gir mer fleksibilitet i faktura innboksen når det gjelder å kunne bestemme nivå for når feilstatus skal gis.
View full article
20-06-2018 12:36 (Updated 11-09-2019)
 • 3 Replies
 • 0 kudos
 • 1156 Views
I Visma.net ERP kan du definere priser på forskjellige nivåer. Her finner du mer informasjon rundt dette.
View full article
11-06-2018 11:55 (Updated 23-07-2019)
 • 3 Replies
 • 1 kudos
 • 942 Views
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.
View full article
09-09-2017 12:39 (Updated 16-04-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 2074 Views
En pakkevare er en artikkel som er satt sammen av flere varer og selges komplett. Pakken kan være en lagervare eller en ikke lagerført vare. Den kan bestå av andre lagervarer eller ikke lagerførte varer som komponenter.  Hvordan opprette pakkevarer og gjøre de tilgjengelige for salg? Les mer om dette her: Pakkemontering - montering av strukturvare med komponenter    Etter innspill fra kunder på at pakkespesifikasjon bør være enklere tilgjengelig, har vi i versjon 8.25 fått mulighet til å opprette spesifikasjon for pakkemontering direkte fra varen. Det er nå tilrettelagt både fra lagervare og ikke lagerførte varer.   Åpne skjermbildet Lagervarer (IN202500). Aktiverer du feltet Er en pakke, vil valget Spesifikasjon for pakkemontering bli tilgjengelig.       Klikker du på valget Spesifikasjon for pakkemontering, åpnes skjermbildet Spesifikasjon for pakkemontering (IN209500). I dette skjermbildet kan du legge inn hvilke varer pakken består av.  Er denne informasjon registrert tidligere, kan du her enkelt se hvilke varer pakken består av og detaljer for pakken.   Tilsvarende funksjonalitet fra Ikke lagerførte varer (IN2020PL):  
View full article
08-09-2020 09:12 (Updated 08-09-2020)
 • 2 Replies
 • 4 kudos
 • 295 Views
På ordre, leveranser og faktura har du mulighet for å legge til notat og vedlegg både i "hode" og på linjer. Registreres notat/vedlegg på ordre, kan de kopieres til leveranse og faktura. Tidligere har vi kun hatt støtte for å kopiere linjenotat og linjevedlegg til leveransen/faktura. I versjon  8.25 har vi fått funksjonalitet for å kopiere notat og vedlegg fra "hode" over til de andre dokumentene i ordreflyten, dvs fra ordre til leveranse og fra leveransen til faktura.   Du aktiverer denne funksjonen på ordretypen via følgende felt: -Kopier notater til leveranse -Kopier vedlegg til leveranse -Kopier notater til faktura -Kopier vedlegg til faktura   Har du flere ordre med forskjellig hodenotat og vedlegg og samler disse på en leveranse, vil notatet fra den siste ordren bli kopiert til leveransen. Vedleggene for alle ordrene blir lagt til som vedlegg på leveransen.   I eksempelet under ønsker vi å kopiere både vedlegg og notat fra ordrehode over på leveransen og på faktura. Åpne skjermbilde for Ordretype (SO201000), velg ønsket ordretype. Aktiver feltene vist i skjermbildet og Lagre.     Registrer salgsordre og legg inn notat og vedlegg i ordrehode. Notat registreres via valget Merknader. Vedlegg legges inn via valget Filer. Opprett leveranse på vanlig måte. Åpner vi leveransen ser vi at notatet og vedlegget vi la inn på ordren er kopiert til leveransen.   Opprett faktura på vanlig måte. Åpner vi faktura, ser vi at notatet og vedlegget også vises på faktura.      
View full article
04-09-2020 14:23 (Updated 04-09-2020)
 • 2 Replies
 • 2 kudos
 • 543 Views
Valuta ligger under Finans - Valutabehandling – Konfigurasjon – Innstillinger – Valutaer.
View full article
08-05-2017 23:29 (Updated 18-07-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 828 Views
I versjon 8.24 er det mulig å endre kun dato eller beskrivelse på et bilag. 
View full article
23-06-2020 11:30 (Updated 23-06-2020)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 410 Views
Du har muligheter til å beregne provisjon i systemet. Det skjer ingen bokføring ved denne beregningen, men det er et godt hjelpemiddel for videre bokføring og lønnsutbetaling.
View full article
07-03-2017 16:27 (Updated 15-07-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 892 Views
Sender du elektronisk faktura til kunder er det nyttig å sjekke at disse har blitt sendt uten feil. For å gjøre dette mest effektivt anbefaler vi kontrollere flere samtidig. Denne guiden forklarer hvordan du gjør dette.
View full article
27-02-2017 17:38 (Updated 01-07-2019)
 • 2 Replies
 • 1 kudos
 • 1500 Views
Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette.
View full article
22-02-2017 20:29 (Updated 24-10-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 1506 Views
Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".
View full article
17-02-2017 17:33 (Updated 28-02-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 3956 Views
Denne artikkelen gir en oversikt over logikken som legger til grunn for hvilken avgiftskode som foreslås i ulike skjermbilder. 
View full article
22-12-2016 21:45 (Updated 16-11-2019)
 • 2 Replies
 • 1 kudos
 • 1876 Views
I Visma.net Logistikk har man flere muligheter rundt bruk av produktnummer. Vi vil i denne artikkelen ta for oss noen av mulighetene og momentene.
View full article
21-07-2015 23:30 (Updated 16-08-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 838 Views
Visma kursoversikt