Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎06-11-2018 14:40
Er det mulig å samlefakturere flere ordre på samme kunde i Visma.net ERP? I mange systemer er vi kjent med at det er salgsordren som faktureres. I Visma.net ERP er det ikke salgsordren, men leveransen som er grunnlag for faktura som sendes til kunden.   Spørsmålet er da om vi kan samle flere leveranser på en faktura?   Det er mulig.  På ordretypen har du parameteret " Faktureres separat".   Er dette feltet IKKE aktivert, kan du samle flere leveranser på samme faktura. Er parameteret  aktivert, kan du ikke samle flere leveranser på samme faktura.   Du kan klargjøre faktura fra rutinen "Behandle leveranser" (skjermbilde SO503000) eller fra  "Leveranser" (skjermbilde SO302000).  Velger du å klargjøre faktura fra "Behandle leveranser" og du ikke har krysset av i feltet "Fakturer separat", vil de leveransene du markerer når du velger "Klargjør faktura" samles på en faktura.   Klargjør du faktura direkte fra leveransen, ved å hente opp leveransen i skjermbildet "Leveranser" er det kun den leveransen du henter opp som blir fakturert selv om du har valgt å fakturere samlet.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OleNoer VISMA ‎31-01-2019 12:59
Du kan fra søndag 16. desember bestemme per leverandør om du vil forholde deg til alle fakturalinjer, eller om du vil ha en konteringslinje per avgiftskode. 
Vis hele artikkelen
av OleNoer VISMA
Å kunne navigere uten å bruke mus, er spesielt viktig for de brukerne som tilbringer mye av sin arbeidshverdag innlogget. Fra 16. desember finner du følgende nye hurtigtaster
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎03-07-2017 13:25
Via Kundereskontro, Arbeidsområde, Forespørsler har du Fakturaliste. Du kan via denne klikke på et fakturanr for å åpne en spesifikk faktura. Det vil dessverre gi følgende feilmelding:   For å korrigere dette kan du gjøre følgende: 1. Velg Kundereskontro, Arbeidsområde, Registrering og Enkel faktura 2. Velg Brukerinnstillinger oppe til høyere i skjermbildet. 3. Klikk på feltet Faktura under fanen Standardinnstillinger og Lagre. 4. Åpne fanen Standardinnstillinger igjen og klikk på faktura slik atfeltet ikke er aktivert, Lagre.     Hensikten med dette er å reaktivere innstillingen slik at den ikke er aktiv.   Når du nå åpner Fakturaliste blir du rutet til Standard faktura skjermbilde isteden for Enkel faktura skjermbildet og vil ikke få feilmeldingen.        
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter nytt regnskapsår i systemet ved å generere nye perioder for året.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-02-2019 13:11
Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Det å kjenne sine kunder og brukere er det beste grunnlaget for vekst og utvikling. I Visma jobber vi hele tiden for å være tettere på kundene våre. I versjonen som blir tilgjengelig fra 7. april tester vi derfor ut nytt konsept for å gi dere brukere mulighet til å gi oss tilbakemeldinger inne i selve løsningen.   Tilfeldig utvalgte brukere vil få opp et område nederst i Visma.net ERP. Her vil du kunne rangere tjenesten på en skala fra 0-10, med mulighet til å beskrive bakgrunnen for din score.     Dersom du vil ha mer informasjon om metoden og rammeverket vi bruker for behandle tilbakemeldingene finner du mer informasjon om dette her  
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Merk: Denne artikkelen beskriver funksjonalitet i versjon 8.12 av Visma.net ERP, tilgjengelig fra 7.4.19.    Vi har hatt mange ønsker som går på visning av faktura under godkjenning/kontering av dokument i Approval. Vi har nå kommet med en mulighet for dette. Merk: dette er første versjon av løsningen. Denne er under utvikling, og vil bli videreutviklet og forbedret.   Man registrerer en inngående faktura og legger til pdf fil i Financials som vanlig. Deretter sendes denne på flyt til Approval på vanlig måte.    1. Gå til dokumentet i Approval (under Mine oppgaver eller Dokumentoversikt 2. Gå til fanen Redigeringsprogram. 3. Øverst til høyre har du nå en link til pdf-filen du la til på fakturaen inne fra Financials. Klikk på denne     4. Nå åpnes fakturaen i et eget vindu. Dette gjør det mulig å se fakturaen mens du konterer i Approval. Dette har vært et ønske fra mange.      Dette fungerer bra hvis du har to skjermer. Da kan du dra vedlegget over på en skjerm og kontere på en annen.   Hvis du kun har en skjerm er dette litt mer tungvint. Når du registrerer i dokument-vinduet forsvinner visningen av dokumentet. Det kan hentes opp igjen da det ligger i bakgrunnen, men det er tungvint. Som alternativ kan du  minimere både dokument-vinduet og konterings-vinduet ved å tilpasse vinduene i nettleseren. Dette gjør det mulig å vise konteringen og fakturaen ved siden av hverandre.     Et siste alternativ er å veksle mellom fanene Oppgavedetaljer (som viser fakturaen) og Redigeringsprogram (som viser konteringen). Dette har også vært mulig til nå. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:27
1. Gå til Admin - Konfigurasjon - Brukerstøtte, kontakter - Visma brukerstøtte, kontakter     2. Søk opp supportkonsulenten for den aktuelle saken under Navn. Her vil også epostadressen hans/hennes vises. Denne inneholder @visma.com. På denne måten kan du forsikre deg om at det kun er en konkret ansatt i Visma som får tilgang. Merk: denne epost-adressen kan ikke brukes til å kontakte support. 3. Klikk i feltet under under Tilgangstype (på linjen med supportkonsulenten). Tilgangstypen Support vil da dukke opp. 4. Sett en sluttdato for tilgangen under Til. Vi ber om at denne settes en uke fram i tid. På denne måten tas det høyde for at saken kan ta tid. Vi gjør selvsagt det vi kan for å løse saken raskest mulig. 5. Klikk Lagre (nederst til høyre) 6. Supportkonsulenten får dermed tilgang til rollen Program administrator (Application Administrator) på kunden. Dette gjør at han/hun kan sette nødvendige roller på det aktuelle firmaet for å undersøke saken.    Merk: For at vi skal få tilgang til firmaet raskest mulig ber vi om at roller settes av partner/kunde direkte (f.eks Financials Administrator og Financials User).   7. Informer support om at tilgangen er lagt til (ber deg fortsette på samme mail/ticket).    Merk For å kunne gi support-tilgang må brukeren ha rollen Customer administrator (på kunden i Admin) Vi vil ikke lagre endringer eller bokføre bilag på firmaet uten evt. avtale med kunden først. Innloggingshistorikk vil bli logget med brukernavn (e-postadresse). Når datoen under Til er passert vil supportkonsulenten miste tilgang til firmaet automatisk. Du kan når som helst fjerne tilgangen om du ønsker.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
Du har mulighet for å korrigere et oppdatert bilag. Det kan gjøres enkeltvis, på et gitt bilag ved å hente opp et spesifikk bilag via Hovedbok - Transaksjoner - Hovedbokstransaksjoner og velge Behandlinger og Korriger. Da blir dette bilaget hentet opp, og kan korrigeres. Du kommer da til skjermbildet Korriger transaksjoner og kan endre kostnadsbærer, konto og bilagsdato.   Du kan også korrigere flere bilag samtidig. Det gjør du via skjermbildet  Korriger transaksjoner - GL506000. Du finner dette under Hovedbok- Behandling - Korriger transaksjoner.   Bildet åpnes uten transaksjoner. Du velger Hent-knappen og definerer hvilke bilag som skal hentes og  endres på. I eksempelet skal vi gjøre endringer på posteringer på konto 1000.         Klikk på Hent- knappen og bilagene vises og er klar for korreksjon.   Du kan endre Til konto, Kostnadsbærer og dato på bilaget. Vi endrer kostnadsbærer i dette tilfelle - legger inn ny kostnadsbærer i feltet Til kostnadsbærer. Markerer posten og velger Behandle.     Bilaget blir oppdatert med korrekt kostnadsbærer.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:28
Denne artikkelen viser deg hvordan du legger inn inngående saldo, og registrerer åpne poster på reskontro.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:36
  Ved bruk av enhetssett er det mulig å lage filter som man kan bruke i resultat- og balanserapporter. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan man setter opp enhetsett som filtrerer på kostnadsbærere, og hvordan disse kan legges inn i rapporter.   Oppsett av enhetssett   Modulen Enhetssett (ScreenId=CS2060P3) finner man under Arbeidsområder-Hovedbok-Innstillinger:       For å legge til nytt enhetssett trykker du på «+» symbolet:     Da blir du tatt til ett nytt vindu, her legger du først inn Kode og Beskrivelse for enhetssettet:     Deretter kan du legge inn linjer med de forskjellige filtrene du ønsker å bruke. I databasen har vi følgende segmenter og verdier i kostnadsbærerstrengen:     Vi ønsker å lage følgende filtere: Avdeling = Bergen og Person = Alle Avdeling = Oslo og Person = Kari Normann + Ole Olsen For å lage ett filter trykk på «+» tegnet, da vil en ny linje dukke opp:     Legg inn Kode, Beskrivelse og under feltet «Datakilde» trykk på forsørrelsesglasset. Da dukker ett vindu opp:     I feltet «Fra kost.b» og «Til kost.b» legger vi inn verdien 1 (Bergen):     Feltet for segment «Personer» lar vi stå blankt da vi ønsker alle verdier fra dette segmentet. Deretter trykk «Ok».   Vi legge til ny linje og for filter nummer to legger vi inn følgende data:     Etter man har lagt inn de filterene man ønsker trykker man «Lagre og lukk»:     For å legge inn enhetssettet i en rapport går man til rapporten og trykker på «Rediger rapport»:     Da åpnes ett nytt vindu under feltet «Enhetssett» legger man inn enhetssettet man ønsker å bruke:       Trykk «Lagre og lukk»:     Når du kjører rapporten finner du filterene dine oppe i venstre hjørne ved å trykke på «Grupper» symbolet:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:28
Vi anbefaler å kontakte support via supportpanelet. Dette er enkelt, og gir god oversikt over kontakten med oss. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎03-07-2017 14:49
En faktura som sendes via AutoInvoice kan inneholde filvedlegg. Du kan manuelt legge inn filvedlegget eller du kan automatisere dette. Via Innstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstilligner og Innstillinger for AutoInvoice har du feltet "Merk filvedlegg som skal sendes til AutoInvocie automatisk".     Hvis dette feltet aktiveres blir vedlegg du legger inn på faktura autmatisk merket med "Send fil til AutoInvoice".  Hvis dette feltet ikke er aktivert må du manuelt velge "Send fil til AutoInvoice".  
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Denne artikkelen beskriver hvordan du kjører avskrivninger i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Simen Veum VISMA ‎27-02-2018 10:59
Denne artikkelen beskriver hvordan du legger inn driftsmidler som har eksistert tidligere inn i ditt nye system.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎12-12-2018 09:53
Vi har begynt å få henvendelser om Vipps kan benyttes i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:33
Sender du elektronisk faktura til kunder er det nyttig å sjekke at disse har blitt sendt uten feil. For å gjøre dette mest effektivt anbefaler vi kontrollere flere samtidig. Denne guiden forklarer hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:36
Visma.net Financials ble oppgradert til å støtte ny mva-oppgave 17.12.16. I forbindelse med dette har vi laget en kort oversikt over hva som bestemmer hvilken avgiftskode som foreslås i systemet.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
På kunde har vi en automatisk funksjon for dette, men dessverre har vi ikke tilsvarende funksjon på leverandør.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags