Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Hvordan finne opprinnelse måned for retro regnskapsposteringer i Payroll.
Vis hele artikkelen
26-07-2023 09:23
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 1570 Visninger
Her finner du en beskrivelse av hvordan regnskapsfilen som heter Huldt & Lillevik standard ser ut ved eksport fra Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
12-02-2019 10:37 (Sist oppdatert 25-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 7629 Visninger
Eksport av regnskapsbunt/fil, integrasjon med regnskapssystem i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-07-2023 12:32
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 506 Visninger
Visste du at som kunde i Payroll har du tilgang til Oppslag juridisk inkludert i ditt programvareabonnement?   Klikk på spørsmålstegnet øverst til høyre:     Klikk så på Oppslag juridisk:     Her finner du alle lover og regler du må kjenne til når du skal kjøre lønn.   Da denne tjenesten inngår i Payroll, bør du gjøre en vurdering om det er nødvendig å ha andre abonnement som dekker ditt behov for juridisk oppslag knyttet til lønningsarbeidet.
Vis hele artikkelen
06-12-2022 10:10 (Sist oppdatert 21-07-2023)
 • 0 Svar
 • 7 liker
 • 467 Visninger
Når du skal utbetale pensjon fra Visma.net Payroll kan du bruke lønnsart 18000 Pensjoner og livrente i arbeidsforhold. Skal du utbetale andre pensjoner, f.eks. barnepensjon eller uførepensjon anbefaler vi at du oppretter en kopi av lønnsart 18000 og endrer lønnsbeskrivelse i fanen Innberetning a-melding.     Lønnsarten for pensjon registrerer du som en fast transaksjon på den ansatte i Employees i fanen Transaksjoner.   Etterbetale pensjon Ved etterbetaling av pensjon skal opplysninger om perioden du etterbetaler for oppgis i a-meldingen.   Eksempel: En ansatt har 8.500 i månedlig pensjon. I juni får du beskjed om at den ansattes pensjon øker til 9.000 med virkning fra 1. mai. For å få korrekt innrapportering gjør du da følgende: Gå til Employees, velg aktuell ansatt og fanen Transaksjoner | Faste. Åpne eksisterende transaksjon. På denne angir du sluttdato 30.04.21. Legg deretter til en ny transaksjon med startdato 01.05.21. Systemet vil automatisk tolke dette som en endring av det faste beløpet og innberette differansen som etterbetaling, i dette eksemplet 500 kr for mai måned. NB! Feltet "En korreksjon?" skal normalt ikke fylles ut. Dette feltet benyttes kun dersom det ikke er en etterbetaling, men en korreksjon fordi beløpet har blitt lagt inn feil. Da velger du Ja i dette feltet.   A-melding På a-melding rapporten vil du se at linjen på pensjon er splittet.   Går du inn i XML filen vil du se at det også rapporteres etterbetalingsperiode som er påkrevde være i a-melding når du etterbetaler pensjon.  
Vis hele artikkelen
04-06-2021 09:55 (Sist oppdatert 21-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 914 Visninger
Når en utenlandsk artist blir skattemessig bosatt i Norge, har arbeidsgiver plikt til å sende opplysninger over lønn mv. som er utbetalt til artisten i inneværende år i perioden før artisten blir skattepliktig bosatt.   Link til skatteetaten Lønn og andre ytelser til utenlandske artister Om artistskatt Lønnsart Du må opprette en egen lønnsart for innberetning av ytelsen. Vi anbefaler at du bruker en eksisterende lønnsart som mal, i dette eksemplet har vi benyttet lønnsart 26000. Gi lønnsarten et beskrivende navn og huk av feltet Grunnlag Arbeidsgiveravgift under Basis i fanen Generell informasjon.   Som standard er denne lønnsarten satt til ikke å vises på lønnsslippen. Ønsker du at den skal vises på lønnsslippen, endrer du innstillingen under Lønnsslipp-informasjon i fanen Visning. Legg eventuelt inn kontoer i fanen Kontering. I fanen Innberetning A-melding legger du inn informasjonen som vist nedenfor:   I fanen Tilleggsinformasjon klikker du Legg til og legger til kodene 2500 Inntektsår, 2600 Oppgrossingsgrunnlag og 2700 Trukket artistskatt. Huk av feltet Påkrevd for alle kodene.   Registrerer transaksjonen på vanlig måte på den den ansatte. Ved registrering må du angi inntektsår, oppgrossingsgrunnlag og trukket artistskatt.     Relaterte brukertips: Opprette lønnsart  
Vis hele artikkelen
20-08-2021 07:49 (Sist oppdatert 21-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 649 Visninger
Hvordan utbetale lønn i Visma.net Payroll via Visma.net Autopay.
Vis hele artikkelen
22-04-2020 09:57 (Sist oppdatert 21-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3061 Visninger
Arbeidsgiveravgiften blir normalt beregnet ut i fra kommunen (sonen) hvor virksomheten er er registrert. Dersom foretaket omfattes av reglene om ambulerende virksomhet, blir arbeidsgiveravgift beregnet etter en annen sone enn der foretaket er registrert. Her finner du fremgangsmåten i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
30-04-2021 09:46 (Sist oppdatert 20-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1832 Visninger
HRM Analytics er et rapporteringsverktøy for Visma.net Payroll og Visma.net Employees. Her finnes det ulike dashboard som presenterer data i tabeller og grafiske oversikter. 
Vis hele artikkelen
28-10-2021 07:52 (Sist oppdatert 20-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2136 Visninger
Her går vi gjennom de forskjellige rapportene som du finner i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
13-04-2018 13:23 (Sist oppdatert 20-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2474 Visninger
Når en reiseregning er godkjent i Approval, er det ikke mulig å gjøre endringer. Korrigeringer må derfor gjøres i Payroll, ved å korrigere beløpet på aktuelle lønnsarter. Du må da sette på haken for Transaksjon på lønnsarten(e) som brukes i Expense. Når haken for Transaksjon står på er det mulig å registrere lønnsarten som en variabel transaksjon i Employees | Transaksjoner | Variable. Legg inn transaksjonen med negativt fortegn for å endre/slette det som kommer fra Expense.   Korreksjon Elektronisk kommunikasjon fra Expense: Samme fremgangsmåte brukes også hvis en ansatte feilaktig har lagt inn et beløp på utleggstypen Bredbånd / Telekommunikasjon i Expense. Denne utleggstypen skal kun brukes dersom den ansatte får refundert faktura til bredbånd/telekommunikasjon og påvirker grensen på 4.392 for Elektronisk kommunikasjon. Vi ser at denne utleggstypen ofte blir brukt feil, f.eks. ved kjøp av telefon. Løsningen er da å registrere lønnsarten 23100 Elektronisk kommunikasjon utgiftsgodtgjørelse som en variabel transaksjon til minus, og legge inn beløpet til + på lønnsart 33000.   Siden det beregnes forskuddstrekk på ytelsen inntil 4.392 vil tidligere trukket forskuddstrekk av beløpet bli tilbakebetalt.       NB! For å unngå slike feilføringer anbefales det at det opprettes en egen utleggstype for kjøp av telefon/utstyr til telefon i Expense.   
Vis hele artikkelen
02-06-2020 09:08 (Sist oppdatert 20-07-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2115 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
04-03-2021 17:01 (Sist oppdatert 20-07-2023)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 3159 Visninger
Hvordan opprette en lønnsart som gjør det mulig å skrive en melding til en ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
19-07-2023 14:28 (Sist oppdatert 19-07-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 377 Visninger
Anbefalt informasjon til ansatte når ditt firma benytter Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
08-06-2022 13:18 (Sist oppdatert 19-07-2023)
 • 0 Svar
 • 6 liker
 • 4833 Visninger
Her finner du hjelp til hvordan du kan beregne halv skatt i november / desember eller endre skattetrekksbeløp på en ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
04-11-2020 08:35 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3794 Visninger
Hvordan få til rapportering av lønn utland i Visma.net Payroll.  Opptjeningsland.
Vis hele artikkelen
20-08-2021 07:51 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2270 Visninger
Her finner du mer informasjon om hvordan du utbetaler forskudd i Payroll.
Vis hele artikkelen
08-02-2022 15:12 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1418 Visninger
Mange kunder har mottatt brev fra Skatteetaten om at de må korrigere negativ lønn. Lønnen må korrigeres den måneden feilen har skjedd. Årsaken til dette er at summen på en lønnsbeskrivelse er negativ en måned. Da må denne korrigeres slik at den går i 0 den aktuelle måneden, og legges til i den måneden den faktisk skulle vært korrigert.
Vis hele artikkelen
22-11-2021 09:50 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1978 Visninger
Utbetale ytelser til en sluttet ansatt i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
01-08-2022 10:33 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 750 Visninger
I dette brukertipset kan du lese mer om hvordan du kan lage bankfil i Visma.net Payroll som kan lastes opp i nettbanken.
Vis hele artikkelen
05-10-2021 09:51 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 3462 Visninger
Fagkonferansen