Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Jenny Barlund VISMA
Calender / Arbeidstid / Medarbeidere Her kan du knytte malen for arbeidstiden til de ansatte det gjelder.   Trykk på den første dagen malen for arbeidstiden skal gjelde fra. Du får da opp følgende bilde: Her kan du velge den arbeidstidsmalen som skal gjelde for den ansatte ved å trykke på den og trykke lagre. I kalenderen til den ansatte vil det nå stå ett timeantall på hver dag den ansatte skal jobbe.   Du kan lage en arbeidstidsordning som er utenfor arbeidstiden i kontrakten, da vil du få denne meldingen ved lagring: Hvis turnusen i kalenderen ikke samsvarer med arbeidstiden oppgitt i Employees på den ansatte, f.eks. at turnusen er lagt opp med virkning fra før startdatoen på den ansatte, vil du få opp følgende varsel i kalenderen: Justere timer Calender / arbeidstid / Medarbeidere Du har også mulighet til å justere arbeidstimene på spesifikke dager som ikke påvirker turnusen. Trykk på dagen det gjelder og gå til fanen «Tilpass vakt». Her ligger det noen standard vaktkoder og eventuelt de du har oppretter selv. Hvis det ikke ligger en vaktkode som passer trykker du på «Ny vaktkode». Du må fylle inn de samme innstillingene her som når du opprettet en ny vaktkode under arbeidstidsoppsett.   Trykk på den vaktkoden du skal benytte og trykk «lagre».   Denne vil da legge seg kun på den dagen du valgte. Ikke mulig å legge inn ny verdi Jeg ønsker å legge inn en ny verdi på en dag, men får denne meldingen: Denne meldingen kommer når det allerede finnes registrering på denne dagen. Disse må fjernes før det er mulig å endre arbeidstiden. Løsning: Slett det som er registrert på dagen. Endre arbeidstiden. Registrer det som er slettet på nytt.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:39
Du endrer turnus eller oppretter nye turnuser ved å gå i kalenderen til den ansatte under Calendar / Registrering. Marker den ansatte i oversikten til venstre og klikk på første dag arbeidsplanen skal være gjeldende.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:25
For at de ansatte skal kunne registrere fravær og timer, må det knyttes en arbeidstidsordning til den enkelte ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:02
Her får du en veildning på hvordan du kan opprette en ny ferieavtale. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:01
Du kan endre de standard ferieavtalene som lligger forhåndsdefinert i systemet. Her får du en veildning på hvordan du endrer en standard ferieavtale. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 08:58
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når en ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. Det ligger to ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎25-04-2019 13:57
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.   Månedslønnede:  Permisjon uten lønn: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108000 - Fravær uten lønn - trekk timer Permisjon ved militærtjeneste: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108000 - Fravær uten lønn - trekk timer  Utdanningspermisjon: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108000 - Fravær uten lønn - trekk timer  Ikke legitimert fravær: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108010 - Ulegitimert fravær - trekk timer  Ferie: Dersom du har valgt at ferietrekk skal gjøres løpende, vil beregnet ferietrekk for feriedager i aktuell måned trekkes på lønnsart  16430 - Løpende trekk i lønn for ferie   Timelønnede:  Sykt barn: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108250 - Sykt barn - timer utbetalt Velferdspermisjon: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108110 - Velferdspermisjon - timer utbetalt Permisjon: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108100 - Fravær med lønn - timer utbetalt Pleiepenger: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108100 - Pleiepenger - timer utbetalt
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎04-04-2019 12:58
Her finner du en veiledning for hvordan du kan skjule enkelte arbeidstidskoder fra Calendar, på en eller flere ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-03-2019 15:39
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.    Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees / Innstillinger / Arbeidstidsordning Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger.    Trykk på "Legg til arbeidstidsordning".   Du får da opp følgende bilde: I bruk: Velg når denne skal være gyldig fra Navn: Legg inn ett passende navn for arbeidstidsordningen Timer pr uke: Her angir du antall timer pr. uke i full stilling. Dette er uavhengig om de ansatte jobber deltid eller ikke. Verdien brukes til å beregne faktisk arbeidstid pr. uke i henhold til stillingsbrøk for den enkelte ansatte. Som standard setter systemet 37,5 timer.  Arbeidstidsordning: Angi hvilken arbeidstidsordning som skal benyttes. Her kan du velge mellom:  Arbeid offshore . 33,6 t/u Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u Ikke skiftarbeider Skiftarbeider Når alle feltene er fylt ut trykker du på lagre.    Du er nå klar til å gå til neste steg,  Tildele roller til lønningsansvarlig .  
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Er dine ledere klar over den nye rapporten i Visma.net Time (Calendar)?   Med den, skal de få svar på alt de måtte lure på!   Les mer her  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:58
Her finner du en veildning for hvordan du kan opprette en ny arbeidstidskode i Visma.net Calendar
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:56
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:33
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Calender / Innstillinger / Innstillinger ansatt / Ansatt Når standard ferieavtale er valg er det denne som blir lagt til på alle ansatte. Dersom du har opprettet en ny ferieavtale som skal knyttes til en eller flere ansatte, må denne derfor nå knyttes til disse ansatte.   Klikk på den aktuelle ansatte i listen. Du vil da få opp et nytt bilde.   Klikk på «Endre» for å endre ferieavtalen til den ansatte.   Velg om du ønsker å knytte den nye ferieavtalen til den ansatte fra en gitt dato, eller om denne skal være gjeldende også tilbake i tid. Hvis du ikke har tatt i bruk systemet før man skal endre ferieavtalen kan du velge "I nåværende versjon". Hvis systemet er tatt i bruk bør du velge "I ny versjon fra" og legge inn datoen endringene gjelder fra, med mindre den faktisk skal ha tilbakevirkende kraft. Dersom «I nåværende versjon» velges vil dette kunne medføre rekalkuleringer på ferieberegning tilbake i tid.   Dersom du velger «I nåværende versjon» og versjonen er brukt i systemet tidligere, vil du varselet som vist over. Dette vil kunne medføre rekalkuleringer. Du kan nå endre ferieavtalen i feltet ferieavtale.   Ønsker du å opprette en ny ferieavtale, se veiledning for dette her.  Har du ansatte med reduserte stillinger, hvor den ansatte f.eks. har fri en eller flere dager i uken, må du også endre feriedagene til den ansatte. En veiledning for dette finner du her.    For å gå videre til neste steg i oppsettet, klikk her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:31
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:25
Alle ansatte må være knyttet til en ferieavtale. Under «Ferieavtaler ligger det to standard avtaler som er 12 % og 10,2 %.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎30-08-2018 14:25
Kodene for oppspart overtid kan administrator se under "Calendar / Innstillinger / Koder".   Disse kodene er knyttet mot disse lønnsartene i Payroll:   Registrering Eksempel: en ansatt skal registrer 5 timer "Oppspart overtid 50%" i kalenderen. Du vil også se at saldoen for "Overtid" blir 5t.  Når perioden er godkjent og bekreftet vil det bli overført i neste åpne lønnskjøring i Payroll på lønnsart  107020 - Overtid kun tillegg 50%. Transaksjonen som utbetales er tillegget med faktor på 0,5 * antall 5 * timesats.      Avspasering  Når ansatt skal avspasere av tidskontoen for "Overtid" må den ansatte bruker fraværskode "Oppspart overtid" som er definert under "Ikke på jobb". Saldoen for "Overtid" blir redusert med antall avspaseringstimer som blir registrert.    MERK! Fraværskoden genererer ikke utbetaling av timer, når timelønnende ansatte skal avspasere og få timene utbetalt må de i tillegg registrere timelønn på samme dag. Utbetaling av oppspart overtid uten avspasering Får den ansatte ikke tatt ut avspasering, men skal ha oppsparte timer utbetalt så må de bruke valget " Betal ut oppspart overtid”: Det valget er kun tilgjengelig for lønningsansvarlig, den personen som har rollene "Absence administrator/Time administrator". Velger hvor mange timer som skal utbetales, enten hele saldoen eller x antall timer:   Utbetalingen av oppspart overtid er knyttet opp mot koden "Utbetaling oppspart overtid" som er knyttet mot lønnsart "10200 - Utbetaling oppsparte timer".   Merk! Du kan ikke styre når timene skal gå til utbetaling. Timene vil automatisk bli kjørt med transaksjonsdato “i dag”, og havne i den første åpne lønnskjøringen i Payroll.    Når utbetalingen er gjort vil også dette bli markert slik i kaldendren til den ansatte. Saldoen for overtid vil også bli redusert:     Lønningsansvarlig kan ikke velge å utbetale flere timer enn det som er av saldo for "Overtid".      I neste åpne lønnskjøring i Payroll vil timene utbetales slik:          
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎30-08-2018 14:12
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Jobber en ansatt 80% og arbeidstiden er fra mandag til torsdag, vil den ansatte kun ha krav på 80% av bedriftens feriedager. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎18-06-2018 11:56
Dette brukertipset viser hvordan man oppretter en kode for ferie i Calender.
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling). Her finner du en veiledning på innstillinger i systemet som bør kontrolleres, og evt. endres. 
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Når du legger inn ansatte i Employees, blir de automatisk knyttet til bedriftens standard ferieavtale. I denne ferieavtalen ligger det et antall feriedager som den ansatte skal avvikle hvert ferieår. Det er viktig å sjekke om den ansatte ligger med korrekt antall betalte eller ubetalte dager for å sikre at den ansatte blir trukket korrekt ifbm. ferieavvikling. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019