Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Visma.net Payroll henter informasjon fra Calendar ved kalkulering av lønn, det kreves derfor at tjenesten Visma.net Calendar alltid er aktivert på firmaet, samt at den som bekrefter betalingen (lønnsansvarlig) har rollen Absence Administrator. Hvis ikke vil du få denne feilmeldingen.
Vis hele artikkelen
28-01-2022 13:24 (Sist oppdatert 28-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 30 Visninger
Feriedager tilgode fra forrige år, ligger som overførte feriedager under Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning for inneværende år på ansatte. For fastlønnede vil endring av antall dager her medføre retro, dersom det allerede er trukket i lønn for ferie. Dersom du skal endre overførte feriedager for fastlønnede er det forskjellig fremgangsmåte avhengig av når du tok i bruk Visma.net Payroll.  I dette brukertipset vil vil illustrere dette med noen eksempler:   1. Startet med Visma.net Payroll i 2021 etter at feriepenger for 2021 var utbetalt I dette eksemplet er det ikke utbetalt feriepenger i Payroll i 2020 og du kan da endre ferieberegningen på den ansatt.    Velg Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning. Påse at du har valgt inneværende under Ferieåret år i feltet til venstre:   På ferieberegningen for ansatt nr 1011 står det 17 overførte dager. Dette skulle vært 10. For å endre dette velger du Forrige under Ferieåret på venstre side og åpner ferieberegningen til den ansatte, i vårt eksempel ansatt 1011. I dette eksemplet må vi korrigere antallet feltet Ordinære dager under Opprinnelig saldo: Den ansatte står med 25 dager som opprinnelig saldo og 17 som nåværende. Det betyr at han har avviklet (registrert) 8 feriedager i Calendar. Når han i tillegg skal overføre 10 feriedager korrigerer vi opprinnelig saldo til 18 dager. Klikk deretter Lagre, bytt Ferieåret til Inneværende og åpne ferieberegningen på den ansatte. Saldoen på overførte feriedager er da endret til 10.   2. Startet med Visma.net Payroll i 2021 (eller tidligere) før feriepenger for 2021 var utbetalt For å få korrekt antall overførte feriedager, må du registrere feriedagene i Visma.net Calendar på den ansatte slik at saldoen reduseres til det antallet som skal overføres.   NB! Dersom den ansatte er tilknyttet en ferieavtale som har løpende trekk for ferie (ikke standard), vil dette medføre trekk i lønn når du registrerer ferien. For å unngå at registreringen påvirker lønn kan du krysse av for Historisk registrering når du registrer ferie for 2021.   NB! For ansatte med avlønningstype Timelønn vil endring av feriedager ikke påvirke lønn. Relaterte brukertips Utbetaling av feriepenger. Feriepengegrunnlag Feriedager ved oppstart Payroll Utbetale ubrukte feriedager til ansatt som slutter Sluttoppgjør
Vis hele artikkelen
08-01-2020 16:31 (Sist oppdatert 27-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2541 Visninger
Du kan nå sende inntektsmeldingen til Altinn fra Visma.net Payroll. I første versjon er det kun støtte for å sende inntektsmelding for sykefravær. I neste versjon vil det bli åpnet for foreldrepenger.
Vis hele artikkelen
10-12-2021 08:11 (Sist oppdatert 05-01-2022)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 671 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
04-03-2021 17:01 (Sist oppdatert 29-12-2021)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1138 Visninger
Halv feriedag i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
09-12-2021 14:51 (Sist oppdatert 09-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 128 Visninger
Hvordan få ut tall til SSB egenmeldt sykefravær rapportering i Visma.net Payroll / Calendar.
Vis hele artikkelen
24-08-2020 13:42 (Sist oppdatert 01-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 546 Visninger
Her får du hjelp slik at du kan knytte arbeidstiden til de ansatte det gjelder i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
24-08-2020 12:31 (Sist oppdatert 29-11-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2053 Visninger
Flere steder i Visma.net kan man eksportere ulike rapporter til .CSV format. Når disse rapportene åpnes i Excel kan man oppleve at æøå blir omgjort til uleselige tegn.   For å unngå dette, kan du følge fremgangsmåten her:   Last ned CSV filen Åpne CSV filen i Notepad (høyreklikk på CSV filen --> Åpne med --> Notepad) Velg Fil | Lagre som I feltet Koding, velg ANSI Lagre filen   Du skal nå kunne åpne filen på vanlig måte i Excel med riktige tegn på æøå.    
Vis hele artikkelen
25-11-2021 08:22
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 166 Visninger
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Her har du en guide til hvordan du gjør dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
07-06-2018 10:44 (Sist oppdatert 27-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3035 Visninger
Hvordan legge inn ekstra feriedager som ikke skal øke trekket for feriedager i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
26-10-2021 13:47 (Sist oppdatert 26-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 400 Visninger
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når en ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. Det ligger to ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar. 
Vis hele artikkelen
07-07-2017 14:05 (Sist oppdatert 26-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1782 Visninger
Her finner du en veiledning for innstillingene på fraværskoder. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 15:13 (Sist oppdatert 22-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1596 Visninger
Kodene for oppspart overtid finner du under Calendar | Innstillinger | Koder.   Disse kodene er knyttet mot følgende lønnsartene i Payroll:   Registrering Eksempel: En ansatt skal registrerer 5 timer "Oppspart overtid 50%" i kalenderen. Da vil du se at saldoen for "Overtid til avspasering" blir 5t.  Når perioden er godkjent og bekreftet vil det bli overført i neste åpne lønnskjøring i Payroll på lønnsart  107020 - Overtid kun tillegg 50%. Transaksjonen som utbetales er tillegget med faktor på 0,5 * antall 5 * timesats.      Avspasering  Når ansatt skal avspasere av tidskontoen for "Overtid til avspasering" må den ansatte bruker fraværskode "Avspasering oppspart overtid" som er definert under "Ikke på jobb". Saldoen for "Overtid til avspasering" blir redusert med antall avspaseringstimer som blir registrert.  Denne koden blir ansett som en fraværssøknad, slik at den må bli godkjent før timelisten kan bekreftes.    MERK! Fraværskoden genererer ikke utbetaling av timer, når timelønnende ansatte skal avspasere og få timene utbetalt må de i tillegg registrere timelønn på samme dag. Utbetaling av oppspart overtid uten avspasering Får den ansatte ikke tatt ut avspasering, men skal ha oppsparte timer utbetalt så må de bruke valget " Betal ut overtid til avspasering”: Det valget er kun tilgjengelig for lønningsansvarlig, den personen som har rollene "Absence administrator/Time administrator". Velger hvor mange timer som skal utbetales, enten hele saldoen eller x antall timer:   Utbetalingen av oppspart overtid er knyttet opp mot koden "Utbetaling oppspart overtid" som er knyttet mot lønnsart "10200 - Utbetaling oppsparte timer".   Merk! Du kan ikke styre når timene skal gå til utbetaling. Timene vil automatisk bli kjørt med transaksjonsdato “i dag”, og havne i den første åpne lønnskjøringen i Payroll.    Når utbetalingen er gjort vil også dette bli markert slik i kaldendren til den ansatte. Saldoen for overtid vil også bli redusert:     Lønningsansvarlig kan ikke velge å utbetale flere timer enn det som er av saldo for "Overtid".      I neste åpne lønnskjøring i Payroll vil timene utbetales slik:     Relaterte brukertips Oppspart overtid vs fleksitid    
Vis hele artikkelen
08-02-2018 13:43 (Sist oppdatert 19-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1910 Visninger
Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees / Innstillinger / Arbeidstidsordning Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger. 
Vis hele artikkelen
01-03-2019 11:02 (Sist oppdatert 19-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1494 Visninger
Hvis ditt firma har kostnadsbærere som ikke skal vises/være tilgjengelig for de ansatte ved registrering i Visma.net Calendar, kan disse skjules. Dette gjør du under Calendar | Innstillinger | Kostnadsbærertyper.     Klikk på det grønne ikonet i kolonnen Vises ved timeregistrering, og velg om kostnadsbærertypen skal vises ved registrering eller ikke.    Relaterte brukertips Fravær som påvirker lønn
Vis hele artikkelen
30-12-2019 10:18 (Sist oppdatert 19-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 797 Visninger
Du endrer turnus eller oppretter nye turnuser ved å gå i kalenderen til den ansatte under Calendar / Registrering. Marker den ansatte i oversikten til venstre og klikk på første dag arbeidsplanen skal være gjeldende.
Vis hele artikkelen
23-03-2018 15:34 (Sist oppdatert 18-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1782 Visninger
Visma.net Calendar har en rekke forhåndsdefinerte koder.  Som standard har alle ansatte mulighet til å registrere på alle koder. Du kan velge å endre på dette,  slik at alle eller utvalgte ansatte kun får tilgang til et begrenset antall koder ved registrering i Calendar. 
Vis hele artikkelen
09-05-2018 11:32 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2108 Visninger
Du kan enkelt registrere tillegg til lønn i Visma.net Calendar. Systemet leveres med følgende standard koder for tillegg:   Kode Beskrivelse Helligdagstillegg 33% Beregner 33 % av timelønn Helligdagstillegg 133% Beregner 133 % av timelønn Nattarbeid tillegg fast beløp Registrer antall - sats må legges på lønnsart Nattarbeid tillegg 50% Beregner 50% av timelønn Timelønn helligdag Ordinær timelønn Utrykningstillegg fast beløp Registrer antall - sats må legges på lønnsart   Du kan opprette flere koder hvis bedriften har behov for dette. Kodene for tillegg finner du i Visma.net Calendar under Innstillinger | Koder. Merk Tillegg under Kodetyper.   Legg til ny kode For å legge til en ny kode gjør du følgende: Velg Legg til kode. Velg koden du skal kopiere fra. Du bør velge en kode med tilsvarende oppsett som den du skal opprette. Klikk Lage. I fanen Vanlig velger du om det skal være mulig å registrer denne koden kun på en dag eller flere dager av gangen. I feltet Maks antall velge om registreringen skal telle Timer eller Antall. Ved tillegg som ikke er basert på timer velger du Antall.  I fanen Terskel velger du hvilken lønnsart koden skal kobles til Visma.net Payroll. Husk at sats/prosent må registreres på lønnsart. Klikk på søppelbøtten for å fjerne lønnsarten som allerede er koblet. Klikk deretter Lagre.   Registrere tillegg Du registrer tillegg på samme måte som andre registreringer i i Visma.net Calendar. Tillegg vises i en egen kolonne.   Relaterte brukertips Skjule koder for ansatte i Visma.net Calendar
Vis hele artikkelen
24-06-2020 08:11 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 617 Visninger
Alle ansatte må være knyttet til en ferieavtale. Under «Ferieavtaler ligger det to standard avtaler som er 12 % og 10,2 %.
Vis hele artikkelen
15-12-2017 14:57 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1887 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-04-2019 13:57 (Sist oppdatert 07-10-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 4571 Visninger
Veien til Visma.net Payroll