avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Fra 1. januar må alle arbeidsgivere sende en inntektsmelding til NAV med informasjon om ansatte, fraværet og den månedlige inntekten. Tidligere ble dette gjort på papir, men fra 01.01.2019 må arbeidsgivere sende dette digitalt, direkte fra et fagsystem, eller ved å fylle ut et skjema i Altinn.   Visma.net Payroll har nå fått en inntektsmelding rapport som du kan benytte ved utfylling på Altinn.  Mulighet for å sende inn rapporten direkte til Altinn kommer i en senere versjon.   Oppsett av kode i Visma.net Calendar På fraværskodene under Innstillinger | Koder er det kommet et nytt felt i fanen Rapporter, “Inntektsmelding ytelse”. Dette angir hvilken type permisjon som rapporters på koden.     Følgende ytelser kan velges: Ingen Foreldrepermisjon Svangerskapspenger Sykepenger Pleiepenger barn Pleiepenger pårørende Opplæringspenger Omsorgspenger   Tabellen under viser hvordan de forhåndsdefinerte kodene er satt opp i Visma.net Calendar: Kode Navn Type  PE Permisjon N/A PU Permisjon uten lønn N/A AV Ferie aldersbetinget N/A PP Pleiepenger Pleiepenger AD Fødsel/adopsjonspenger Foreldrepermisjon VP Velferdspermisjon Omsorgspenger AP Oppspart overtid N/A UP Utdanningspermisjon N/A FF- Fleksitid - hel dag N/A F- Fleksitid - del av dag N/A SP Svangerskapspenger Svangerskapspenger MP Permisjon ved militærtjeneste N/A FO Foreldrepermisjon Foreldrepermisjon SB Sykt barn Omsorgspenger SY Syk Sykepenger FE Ikke legitimert fravær N/A AAP Arbeidsavklaringspenger N/A   Merk at feltet “Inntektsmelding ytelse” ikke er mulig å redigere.   Inntektsmeldingen i Payroll Inntektsmeldingen finner du under Rapporter | Inntektsmelding i Payroll.   Når en ansatt har et fravær i Visma.net Calendar, som innebærer at det skal sendes en inntektsmelding, vil denne automatisk bli generert.     Du kan skriv ut denne rapporten i PDF.   Rapporten inneholder følgende: Navn Fødselsnummer/D-nummer Virksomhet Startdato Forskutterer sykdom - Ja/Nei Forskutterer annet fravær - Ja/Nei Beregnet månedsinntekt (basert på siste 3 mnd før nåværende lønnskjøring) Planlagt ferie Fravær - Type fravær (inkludert dato, prosent og arbeidsgiverperiode) Naturalytelser - informasjon om hvordan du håndtere naturalytelser Vi anbefaler at du skriver ut denne rapporten, logger inn i Altinn og fyller ut inntektsmeldingen der. Når du har lastet ned skjemaet i Payroll endres status til “Lastet ned”.   Dersom det er endringer, enten på registreringen i Calendar eller informasjon på den ansatte vil rapporten automatisk regenereres. Du kan også regenerere rapporten manuelt ved å markere denne og klikke “Regenerer”.   Når inntektsmeldingen er registrert i Altinn, kan du lukke rapporten ved å markere den og klikk “Lukk”.   Da legges rapporten under “Lukkede rapporter» og få status “Bekreftet”. MERK! Det er fortsatt mulig å oppdatere rapporten selv om den er lukket/bekreftet. Hvis det er gjort endringer på f.eks. den ansatte, kan du generere rapporten på nytt fra “Lukkede rapporter”. Da legges rapporten under “Åpne rapporter” igjen.    MERK! Du vil også få et varsel i den åpne lønnskjøringen dersom det finnes nye inntektsmeldinger. Beregning av gjennomsnittlig månedslønn Beregningen av gjennomsnittlig inntekt gjøres ved hjelp av en ny lønnsart “4209000 - Gjennomsnittlig månedslønn for Digital inntektsmelding“. Denne lønnsarten er som standard ikke synlig på lønnsslippen, men vises blant annet på rapporten “Transaksjonsoversikt”. Kalkuleringen baseres på de 3 siste månedene før fraværet. På lønnskjøringen for september vises gjennomsnittlig måndeslønn basert på juni, juli og august.    Alle lønnsarter som har hake for Sykepengegrunnlag under "Generell informasjon" er med i kalkuleringen. I standard lønnsartregister gjelder dette følgende lønnsarter: Lønnsart nr Lønnsart navn 10000 Fastlønn 10050 Faste tillegg 10090 Stopp fastlønn 10100 Timelønn 10150 Honorar, akkord, prosent eller provisjon 10160 Tips 10200 Utbetaling oppsparte timer 11250 Helligdagstillegg 133% 12200 Timelønn for helligdager 12300 Variable tillegg 12310 Tillegg 45 % (nattarbeid - statens sats) 12400 Kompensasjonstillegg utland 13000 Styrehonorar 23150 Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig) 43100 Arbeidstøygodtgjørelse, skattepliktig 43200 Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse 43300 Smusstillegg 107040 Helligdagstillegg 33% 108000 Fravær uten lønn - trekk i timer 108010 Ulegitimert fravær - trekk i timer 108100 Fravær med lønn - timer utbetalt 108110 Velferdspermisjon - timer utbetalt 108120 Fleksitid - timer utbetalt 108130 Avspasering - timer utbetalt 108200 Pleiepenger - timer utbetalt 108250 Sykt barn - timer utbetalt 108500 Sykelønn (i arb g per) 108510 Sykelønn (i arb g per) forskuttert 108520 Sykelønn (utenfor arb g per m feriep) forskuttert 108600 Omkontering permisjon-/sykelønn 316000 Trekkpliktig bilgodtgjørelse 501000 Timelønn 501010 Honorar, akkord, prosent eller provisjon 501020 Tips 502000 Provisjon/bonus (gir rett til feriepenger) 504300 Trekkpliktig bilgodtgjørelse  
Vis hele artikkelen
01-07-2019 22:21 (Sist oppdatert 23-09-2019)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 1979 Visninger
Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem. For å importere går du til Payroll / Lønnskjøringer. Her trykker du på "Importer transaksjoner".    Du kommer da til en veiviser og første bilde forklarer litt om importen.    Trykk "Fortsett" eller trykk på fanen "Velg fil" for å komme videre.    Her kan du velge filen du skal importere ved å trykke på "Klikk her" eller du kan dra filen over til denne siden. Når filen er lagt til vil du få opp ett nytt felt der du må velge hvilket år og periode dette skal bli importert på.      Merk! Hvis du velger å importere på en tidligere periode, altså en periode som er avsluttet i Payroll, så vil transaksjonene komme med på den åpne lønnskjøringen. De vil få transaksjonsdato i den perioden som du valgte og de vil ligge som en retroaktiv verdi på lønnskjøringen.      Når filen er lagt til og det er valgt hvilken periode transaksjonene skal importeres til kan du trykke på "Fortsett" eller fanen "Forhåndsvisning". Da kommer du til følgende bilde: Her kommer det en oversikt over hva som blir importert.  Hvis det er noe feil i filen så vil dette også vises her. Er det en feil i filen får vil du ikke få lov til å importere filen. Du må derfor rette det som er feil i filen for så forsøke å importere igjen.    For å legge til filen på nytt etter at du har rettet feilen, trykker du på "Forrige" eller fanen "Velg fil". Den filen som du hadde lastet opp her tidligere blir da borte og du kan laste opp oppdatert fil. Gå videre til neste fane, "Forhåndsvisning", igjen.    Så lenge alt ser greit ut og det ikke er noen feil kan du trykke på "Import av transaksjoner". Når transaksjonene er importert får du opp følgende bilde: Trykk på "Fullfør".    Transaksjonen vil da ligge i den åpne lønnskjøringen.    Transaksjonene som er importert vil også ligge på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable. Her kan dere korrigere på transaksjonen hvis det skulle være noe feil.    Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter "Import transaksjoner": Her vil du kunne se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som var inkludert i filen. Det er også mulig å slette filen. Hvis du velger å slette en fil vil alle transaksjonene som ble importert på denne filen bli slettet.    Merk! Det er ikke mulig å slette filer dersom transaksjonene er med på en betalt lønnskjøring. Da må dette eventuelt korrigeres på transaksjonene inn på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable.      Det er ikke noen validering på at en fil er blitt importert tidligere.    Litt om filen:  Dersom du skal lage filen fra bunnen av finner du Excel mal her som konverterer filen til importformatet som er støttet i Payroll.   Filen som skal importeres må være en csv fil. Nå så er det Visma Lønn formatet som støttes, med en begrensing. Det er at på slutten av linjen støtter Visma Lønn siffer 0-3. Dette støttes ikke av Payroll, her støttes kun "ingen verdi".     Forklaring til felter Her er en liten forklaring på de ulike feltene i filen. Felt 1: Lønnsår Må være 0 Felt 2: Lønnskjørenummer (periode) Må være 0 Felt 3: Ansattnummer Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 4: Lønnsart Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 5: Grunnlag Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7: Sats felt for sats (ikke nødvendig om  ansattes timesats ønskes benyttet) Felt 8: Beløp Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall) Felt 9: Konto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 10: Motkonto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 11-16: Kostnadsbærere Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.   Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ). Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Ett eksempel på en fil:   0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";
Vis hele artikkelen
12-12-2018 15:11 (Sist oppdatert 11-06-2021)
 • 1 Svar
 • 7 Liker
 • 3430 Visninger
Her finner du en veilending for hvordan du legger inn opplysninger om stillingen (arbeidskontrakten) til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
07-03-2018 15:29 (Sist oppdatert 04-10-2019)
 • 1 Svar
 • 0 Liker
 • 2028 Visninger
Vi lanserer nå en ny markedsplass for løsninger som er integrert med Visma.net Payroll.  På apps.visma.com har du mulighet til å se hvilke direkte integrasjoner som finnes mot Payroll og lese mer om disse. Det er her du går inn dersom du ønsker å ta i bruk en integrasjon mellom Payroll og et annet system du benytter deg av, eller for å se hvilke muligheter som finnes. Det er også her du aktiverer integrasjonen dersom du ønsker dette.    Aktivering av integrasjoner via Visma App Store er kun tilgjengelig for kunder som har pakkene Payroll Pluss og Payroll Smart. Du kan lese mer om pakkene her. Dersom du ikke har noen av disse pakkene men ønsker å ta i bruk integrasjoner kan du ta kontakt med Visma eller din forhandler for å få hjelp.   For å kunne gi tilgang til å aktivere en integrasjon mot et firma må du gjøre følgende: Gå til Visma.net Admin Finn riktig kunde og det selskapet du ønsker å bruke integrasjonen mot.  Aktiver produktet “App Store”.  Gå til “Brukere og Roller”. Finn den brukeren som skal kunne aktivere integrasjoner og tildel rollen “Integrasjon administrator”  Brukeren kan nå logge seg inn via apps.visma.com . Neste gang brukeren går inn i Visma Home vil også App Store ligge som et eget menyvalg.     Merk at det kun er administrator som kan aktivere tjenester og tildele roller.  Prosessen må gjentas for hvert firma du skal aktivere integrasjoner for.  Slik aktiverer du en applikasjon/integrasjon mot ditt firma:   Gå til apps.visma.com Logg deg inn med samme pålogging som du bruker i Visma.net Klikk på applikasjonen du ønsker å aktivere mot ditt firma.    Trykk på “Add app”. Du vil nå se hvilke typer av data denne applikasjonen ønsker å hente fra Payroll eller skrive til Payroll. Ved å trykke på “Integrate” godkjenner du at applikasjonen får tilgang til de aktuelle dataene.  Når du har klikket integrate vil det gå en beskjed til leverandøren av applikasjonen om at ditt firma ønsker å ta den i bruk. De vil gjøre en kobling på sin side og du vil få en bekreftelse på at integrasjonen er igangsatt.    Dersom du ønsker å koble på et produkt som du ikke har fra tidligere må du ta kontakt med den aktuelle leverandøren for å bestille og sette opp dette før du tar i bruk integrasjonen.    For å skru av en integrasjon du har aktiverte tidligere følger du samme prosess som ovenfor, men velger “Remove application”. NB! Vi jobber med oversettelse av App Store. Denne vil blir tilgjengelig i løpet av sommeren. 
Vis hele artikkelen
21-06-2021 10:03
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 34 Visninger
Hvis du skal betale feriepenger av lønn som er opptjent i utlandet må feriepenger også rapporteres med opptjenings land i a-meldingen. I tillegg må du opprette en egen ferieavtale for disse ansatte, da du ikke kan benytte den vanlige rutinen for utbetaling av feriepenger.   Ferieavtale utland Du oppretter en ny ferieavtale som beskrevet her. Vi anbefaler at du velger Desember i feltene " Utbetalingsmåned for fastlønnede/timelønnede". På den måten unngår du at feriepenger blir automatisk aktivert i den ordinære feriemåneden. Du må også registrere ferietrekket manuelt for disse ansatte, og velger derfor Ikke ferietrekk i feltene "Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie".     Lønnsarter Du må også opprette egne lønnsarter for utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. Når du oppretter ny lønnsart, velg å kopiere fra de ordinære lønnsarter for feriepenger/trekk i lønn for ferie: For ordinære feriepenger bruk lønnsart: 16100 - Feriepenger, fjoråret For trekk i lønn for ferie bruk lønnsart:  16500   -  Trekk i lønn for ferie, manuell Gå deretter til fanen Tilleggsinformasjon. Klikker Legg til og velg feltene som vist nedenfor, i kolonnen Tilleggsinformasjon. Huk av feltet Påkrevd og klikk Lagre.   Ved utbetaling Når feriepenger og trekk i lønn for ferie skal utbetales må du registrere dette som en manuell transaksjon på de ansatte. Du trenger ikke angi beløp på lønnsart for utbetaling av feriepenger, med mindre du kun skal utbetale deler av feriepengene. Payroll vil automatisk hente opp det den ansatte har tilgode.   Relaterte brukertips: Opprette lønnsart
Vis hele artikkelen
09-06-2021 08:14 (Sist oppdatert 09-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 63 Visninger
Når du skal utbetale pensjon fra Visma.net Payroll kan du bruke lønnsart 18000 Pensjoner og livrente i arbeidsforhold. Skal du utbetale andre pensjoner, f.eks. barnepensjon eller uførepensjon anbefaler vi at du oppretter en kopi av lønnsart 18000 og endrer lønnsbeskrivelse i fanen Innberetning a-melding.     Lønnsarten for pensjon registrerer du som en fast transaksjon på den ansatte i Employees i fanen Transaksjoner.   Etterbetale pensjon Ved etterbetaling av pensjon skal opplysninger om perioden du etterbetaler for oppgis i a-meldingen.   Eksempel: En ansatt har 8.500 i månedlig pensjon. I juni får du beskjed om at den ansattes pensjon øker til 9.000 med virkning fra 1. mai. For å få korrekt innrapportering gjør du da følgende: Gå til Employees, velg aktuell ansatt og fanen Transaksjoner | Faste. Åpne eksisterende transaksjon. På denne angir du sluttdato 30.04.21. Legg deretter til en ny transaksjon med startdato 01.05.21. Systemet vil automatisk tolke dette som en endring av det faste beløpet og innberette differansen som etterbetaling, i dette eksemplet 500 kr for mai måned. NB! Feltet "En korreksjon?" skal normalt ikke fylles ut. Dette feltet benyttes kun dersom det ikke er en etterbetaling, men en korreksjon fordi beløpet har blitt lagt inn feil. Da velger du Ja i dette feltet.   A-melding På a-melding rapporten vil du se at linjen på pensjon er splittet.   Går du inn i XML filen vil du se at det også rapporteres etterbetalingsperiode som er påkrevde være i a-melding når du etterbetaler pensjon.  
Vis hele artikkelen
04-06-2021 09:55 (Sist oppdatert 04-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 50 Visninger
Visma.net Payroll leveres med 2 standard ferieavtaler, Feriepenger 12% og Feriepenger 10,2%. Fra opptjeningsåret 2021 er det mulig å opprette egen ferieavtale med annen feriepengeprosent. Er feriepengeprosenten over 12,34% er overskytende del alltid trekkpliktig. Dette håndteres automatisk i systemet.   Ferieavtale Du oppretter ny ferieavtale som beskrevet her . Angi ønsket feriepengeprosent i feltet Feriepengeprosent og eventuelt Feriepengeprosent ekstra uke .   I dette eksemplet har vi opprettet en ny ferieavtale på 14%.      NB! Det er ikke mulig å endre ferietrekket, så dersom den ansatte skal ha økt ferietrekk må dette registreres manuelt på lønnsart  16500  - Trekk i lønn for ferie, manuell.   Hvis alle ansatte skal ha denne avtalen, bør du sette den som bedriftens standardavtale under Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Velge standardavtale. Alle nye ansatte vil da bli knyttet til denne avtalen. For eksisterende ansatte må du knytte disse manuelt til  den nye ferieavtalen under Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.  Når du knytter ansatte til en ny ferieavtale er det viktig at du velger korrekt tidspunkt for når dette skal gjelde fra.   Dersom du ønsker at opptjeningen for 2021 skal gjøres etter ny ferieavtale, og du legger inn endringen f.eks. i mai 2021 vil Payroll gjøre en ekstra avsetning av feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger i neste lønnskjøring.   Du finner mer informasjon om ferieavtale og hvordan du knytter til ansatte her.   Utbetale feriepenger over 12% i 2021 Dersom du i 2021 skal utbetale feriepenger etter en høyere sats må du legge inn (endre) inngående saldo på de(n) ansatte i Employees under Transaksjoner | Inngående saldo . Det er viktig at beløpet splittes på trekkfrie feriepenger (inntil 12,34 %) og trekkpliktige.   Eksempel: Bedriften har benyttet Payroll i hele 2020 og feriepenger er blitt avsatt med 12%, men skulle vært 14 %. Den ansatte har et feriepengegrunnlag for 2020 på 715.728. Det er automatisk blitt satt av 85.887 i Payroll. Differansen opp til 14 % må derfor legges inn som inngående saldo som følger: 715.728 * 0,34% på lønnsart 110050 - IS Avsatte feriepenger ordinære, fjoråret. 715.728 * 1,66 % på lønnsart 110210 - IS Avsatte feriepenger utover ordinære, fjoråret   I lønnskjøringen blir utbetalingen nå korrekt splittet på lønnsart for trekkfrie og trekkpliktige feriepenger.   Feriepengelisten Feriepengeliste er endret fra 01.01.21 og slik at avsetningen nå splittes på Ordinære feriepenger (inntil 12,34%) og Feriepenger utover ordinære.  Vær oppmerksom på at dersom du legger inn inngående saldo for 2020 vil du ikke kunne se dette på feriepengelisten, da endringen på listen gjelder fra og med opptjeningsåret  2021.   Relaterte brukertips: Inngående saldo for feriepenger  
Vis hele artikkelen
21-05-2021 14:47 (Sist oppdatert 21-05-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 217 Visninger
Alle ansatte i Visma.net Payroll får levert sin lønnsslipp via Payslip. Vi anbefaler at de ansatte laster ned Employee appen på sin mobil, hvor de i tillegg til å kunne se lønnsslipper også kan registrere utlegg, timer og fravær.   Du kan lese mer om muligheten i Employee appen her. For at ansatte skal få tilgang til Payslip og andre tjenester i Employee appen må de være registrert med e-post adresse i Employees og opprettet som bruker. Når du klikker Lag bruker sendes e-post, hvor den ansatte må godkjenne brukeren sin. Brukeren får da tildelt roller til Payslip og andre tjenester og statusen blir oppdatert i Employees. Ved å klikke på spørsmålstegnet under feltet E-post vil du kunne se status på kontoen. NB! Vær oppmerksom på at den ansatte kun vil få tilgang til lønnslipper som genereres etter at kontoen ble aktivert. Når man aktiverer en konto vil det ikke ha tilbakevirkende kraft eller gi tilgang til lønnslipper fra tidligere lønnskjøringer. Ansatte som slutter Om ansatte skal ha tilgang til sine lønnsslipper etter han slutter, er noe som styres av firma. Hvis bruker beholder rollen "Payslip user" så vil den ansatte ha tilgang. Vi anbefaler da at den ansatte endrer sin e-postadresse fra firma e-postadresse til en privat e-postadresse. Du kan lese mer om dette her.
Vis hele artikkelen
07-05-2021 13:41 (Sist oppdatert 07-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 151 Visninger
Med Visma Employee kan du blant annet se dine lønnsslipper, registrere timer, registre ferie og fravær, samt legge til utlegg som du skal ha refundert. Appen laster du ned via App Store hvis du har iPhone, eller fra Google Play hvis du har Android telefon. Merk!  Skjermbildene i denne artikkelen er hentet fra iOS og vil derfor avvike om du bruker en Android telefon, men funksjonene er de samme. Når du har lastet ned appen til din mobil, logger du inn med din e-postadresse og passordet du opprettet når du logget deg inn i Visma.net første gang. Ved førstegangs innlogging i Employee appen vil du komme til en velkomstside.   Trykk på Kom i gang for å fortsette. Deretter velger du hvordan du skal logge på appen. Oppsettet kan senere endres under innstillinger i appen. Etter innlogging får du opp startbilde for Visma Employee. Lønnsslipp Når lønn er kjørt i Payroll, og lønnsslipper er sendt vil du motta et varsel på din mobil. Lønnslippene finner du under Utlegg & Lønn i appen. Her kan du trykke på aktuell lønnsslipp, for å se detaljene, og trykke videre på en kategori, f.eks. Skattbar godtgjørelse for å se hva som inngår. Ønsker du en PDF versjon av lønnsslippen klikker du på dokumentet øverst til høyre. Da vises lønnsslippen i en PDF versjon. Denne kan du også laste ned ved å klikke på nedlasting symbolet øverst i høyre hjørne når PDF'n vises. Registrere timer, fravær og ferie For å registrere timer, fravær og ferie i appen trykker du Tid & fravær fra startsiden. Her får du oversikt over tidligere registreringer, og status på f.eks. fraværsøknader og reiseregninger. For å legge til en ny registrering trykk Legg til. Da vises tilgjengelige koder for ditt selskap. Vær oppmerksom på at at administrator kan skjule koder som det ikke skal være mulig å benytte. Trykk på aktuell kode. Hva som skal registreres vil variere ut fra hvilken kode du velger. Ved registrering av f.eks. overtid angir du antall timer, i tillegg kan du velge kostnadsbærer og kommentar.     Registrere du sykefravær (Syk) må du i tillegg til dato også oppgi om du har sykmelding og eventuell sykemeldingsprosent.   Legge til kvittering / opprette reiseregning Dersom du skal ha refundert utlegg og har kvitteringer som skal sendes inn, gjør du dette ved å trykke Legg til ny kvittering fra startsiden. Da starter kamera funksjonen, og du kan ta bilde av kvitteringen og velger utleggstype og annen informasjon som ikke tolkes automatisk.   Når kvitteringer lagert, kan du velge å sende den inn. Velg aktuelle kvitteringer, opprett ny reiseregning, legg inn beskrivelse og velg Send til godkjenning. Hvis du også skal legge til kilometer og diett, må dette gjøres i web versjonen. Da velger du Lagre og fortsett senere. Se også video her av hvordan du tar bilde av kvittering og sender inn!
Vis hele artikkelen
07-05-2021 13:40 (Sist oppdatert 07-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 280 Visninger
For bestilling av skattekort kan du følge beskrivelsen i artikkelen Lønnskjøring  under overskriften Skattekort.   Bestilling av Skattekort blir ikke oppdatert Dersom Altinn har drifts problemer i det du sender inn en bestilling på skattekort, vil ikke forespørselen bli behandlet, selv om Altinn er opp og går igjen. Du må derfor bestille skattekort på nytt, og dette må gjøres via en ny lønnskjøring.   Fremgangsmåte: Opprette en ny lønnskjøring med samme definisjon/utvalg som lønnskjøringen du ikke får hentet skattekort på. Klikk deretter Endre på den opprinnelige lønnskjøringen (der du ikke fikk hentet skattekort). Klikk Slett for å slette denne lønnskjøringen. Alle transaksjoner flyttes over til den nye lønnskjøringen du har opprettet. Du kan nå bestille skattekort på nytt i den nye lønnskjøringen.   Nyttige lenker: https://www.altinn.no/om-altinn/driftsmeldinger/
Vis hele artikkelen
30-04-2021 14:56 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 172 Visninger
Arbeidsgiveravgiften blir normalt beregnet ut i fra kommunen (sonen) hvor virksomheten er registrert. Dersom foretaket omfattes av reglene om ambulerende virksomhet, blir arbeidsgiveravgift beregnet etter en annen sone enn der foretaket er registrert. Forutsetningen for ambulering er at den ansatte i løpet av en a-meldingsperiode har jobbet mer enn 50% i en annen sone. Ved beregning av prosent, skal antall arbeidsdager legges til grunn.   Fra 2021 skal arbeidsgiver benytte satsen i sonen der arbeidet utføres, både når arbeidstaker ambulerer til en sone med høyere sats og til en sone med lavere sats, enn der virksomheten er registrert.   Vi anbefaler at det opprettes en ekstrakjøring når fordelingen/ambuleringen for måneden er klar, hvor man tar med de ansatte som har ambulert. Registrere på ansatt Hvis en ansatte oppfyller kravene til Ambulerende virksomhet må du legge inn dette som en variabel transaksjon. Velg aktuell ansatt i Employees, fanen Transaksjoner | Variable og klikk Legg til lønnsart .    Velg en dato i måneden det skal ambuleres. Velg lønnsart 109000 - Ambulerende kommune . Legg inn % som er jobbet i annen kommune i feltet Faktor . Har den ansatte jobbet 60% i annen kommune angir du 0,6 i feltet. Velg kommunen den ansatte har jobbet i feltet Kommune.     Beregning i Payroll Lønnen som er grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for denne ansatte vil bli splittet mellom kommunen for din virksomhet og kommunen det er ambulert til, med angitt faktor.   I steget Detaljer i lønnskjøringen  ser du hvordan ambuleringen påvirker arbeidsgiveravgiften. Husk å fjerne haken i feltet Synlig på lønnslipp , slik at lønnsartene vises. I dette eksemplet har den ansatte ambulert til en kommune med sone 0, som medfører at tidligere beregnet arbeidsgiveravgift blir redusert.     A-meldingen  I A-melding ser du at arbeidsgiveravgift er splittet på 2 soner:
Vis hele artikkelen
30-04-2021 09:46 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 118 Visninger
Stortinget har vedtatt å innføre en ny kompensasjonsordning for arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Denne ordningen innebærer at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 % av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å forskuttere denne kompensasjonen til arbeidstaker. NAV vil deretter refundere beløpet til arbeidsgiver. Denne lønnskompensasjonen gir ikke rett til feriepenger. Arbeidsgiveravgift refunderes på samme måte som ved refusjon av sykepenger.   Les mer om regelverket og hvem som har rett til kompensasjon på vårt fagområde for Lønn & HR.    Her har du link til NAV sine sider og refusjonsskjema for lønnskompensasjon ved innreiseforbud.    Opprett en ny lønnsart i Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter for denne kompensasjonen, her har vi laget et eksempel på lønnsart for fastlønn. Ta gjerne kopi av standard lønnsart 10000 - Fastlønn. Dersom du har timelønn må du velge Timelønn|Lønn som lønnsbeskrivelse. Evt. opprette to lønnsarter dersom du skal utbetale kompensasjon for både fastlønn og timelønn.   Beløpet som skal utbetales til den ansatte må beregnes manuelt.   I fanen Generell informasjon, fjern haken Datosensitiv og sett på haken Variabel Fjern haken Sykepengegrunnlag og Feriepengegrunnlag   I fanen Visning, sett på haken Transaksjon.   Det er lurt å velge en konto i regnskapet som du ikke har andre ytelser med feriepengeopptjening på. Da letter du jobben ved feriepengeavstemmingen.     Ved kopi av standard lønnsart 10000 - Fastlønn, fjern de to skriptene ved å klikke på x. Endre Beløp til "Påkrevd".
Vis hele artikkelen
04-05-2021 11:37 (Sist oppdatert 28-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 110 Visninger
Når du starter opp med Visma.net Payroll bør du registrere historisk fravær i Visma.net Calendar. Som et minimum må du registrere inn alle pågående permisjoner, da disse skal rapporteres i a-meldingen.   I tillegg anbefales det at egenmeldinger siste 12 måneder og dager med sykt barn hittil i år legges inn, slik at både du, leder og den ansatte enkelt kan holde oversikt med antall dager. Noen velger også å legge inn avviklet ferie hittil i år, men her kan man alternativt velge er å justere saldoen på feriedager ved oppstart.   For å registrere et historisk fravær klikker du på aktuell dato i Visma.net Calendar og velger aktuell fraværskode:     Legg inn fra / til dato for fraværet. Klikk deretter på "Overstyre til lønn" og huk av feltet "Historisk registrering". Du unngår da følgende: At fraværet sendes til Payroll som i noen tilfeller vil påvirke lønnsutbetalingen At fraværssøknader som f.eks. ferie må godkjennes av leder/admin NB! For å kunne registre historisk fravær forutsettes det at den ansatte har opprinnelig startdato i Employees!     Relaterte brukertips Registrere feriedager ved oppstart av Payroll
Vis hele artikkelen
23-03-2021 12:11 (Sist oppdatert 23-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 191 Visninger
I Employees under Innstillinger | Pensjon kan du legge til firmaets pensjonsinnretning. Fra 1. januar 2021 rapporteres denne opplysningen i a-meldingen. Du må derfor alltid, som et minimum, registrere navn og organisasjonsnummer til firmaets pensjonsselskap her.   I tillegg kan du velge å automatisk beregne firmaets andel, og trekke ansattes andel til pensjon. I henhold til regelverket kan ansattes trekk ikke være høyere enn firmaets sats, maks totalt 7 %. Det betyr at hvis firmats sats er 2 % kan ansatte trekkes 2 %, men dersom firmaets sats er 4 %, kan ikke ansattes trekk være høyere enn 3 %.   Som følge av at dette - har løsningen følgende begrensning: Du kan velge å beregne kun firmaets andel Skal du trekk ansatte MÅ også firmaets andel beregnes   Klikk Legg til Pensjonsavtale for å opprette en ny pensjonsavtale. Skal du redigere en eksisterende pensjonsavtale klikk på de tre prikkene til høyre for pensjonsavtalen og velg Rediger pensjon detaljer .   Oppgi organisasjonsnummer og navn på pensjonsselskapet. Når du huker av feltene Beregne firmaets andel og Bergen ansattes andel   må du legge inn prosentsats og hvordan trekket skal beregnes. Hva du skal fylle ut her avhenger av firmaets pensjonsavtale. Du velg fra hvilket steg, hvor G = Folketrygdens grunnbeløp , til hvilket steg firmaets andel skal beregnes.  Eksemplet ovenfor innebærer at det skal beregnes fra grunnlag over 1G.  Noen selskaper har en avtale om at det skal beregnes ekstra avsetning for lønn over et visst antall G, som vist i eksemplet ovenfor. Dersom firma ikke har en slik avtale, legger du 0 i disse feltene.   Knytte pensjonsavtale til den ansatte Deretter må du knytte pensjonsavtalen til den ansatte i fanen stilling for  løpende kalkulering av AGA for firmaets andel og eventuelt pensjonstrekk for ansatte.  Klikk + tegnet for å knytte den ansatte til pensjonsavtalen. Firmaets / den ansattes andel vil da automatisk bli kalkulert i lønnskjøringen.   NB! Vær oppmerksom på at systemet vil beregne for alle som er med i ordningen, og ikke har innebygget regelverk med hensyn til alder og stillingsprosent.   Kalkulering i lønnskjøringen Alle lønnsarter som er huket av for Pensjonsgrunnlag i fanen Generell informasjon er med i grunnlaget for beregning. Har du opprettet egne lønnsarter, er det viktig at du kontrollere at feltet er huket av hvis lønnsarten skal inngå i grunnlaget.     Følgende lønnsarter brukes i kalkuleringen. Du bør kontrollere kontering på disse lønnsarten og endre om du ønsker annen kontering.  60020   -  Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel 60030 - Pensjonstrekk, egenandel   Slik vises kalkuleringen i lønnskjøringen:   Legg merke til følgende: I dette eksemplet er pensjonsavtalen satt opp til å beregnes mellom 1 og 12 G. Systemet trekker derfor fra 1/12 G fra pensjonsgrunnlaget til den ansatte. Med utgangspunkt i G pr 01.04.21 blir beregningen av ansattes andel i dette eksemplet  (50.000 - (101.350/12)) * 2% = 831,-. Lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel er satt opp med "Vises ikke" på lønnsslippen. Du må derfor fjerne haken "Synlig på lønnsslipp" for å vise denne i lønnskjøringen.   NB! Når ansatte slutter, bør du vurdere å avslutte  pensjonsavtalen på den ansatte. Dersom avtalen fortsatt er aktiv, og feriepenger utbetales etter at den ansatte har sluttet vil det også bli beregnet pensjon av dette beløpet.     Avstemming Kalkuleringen som gjøres på lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel, er en foreløpig beregning/avsetning av pensjonskostnad. Denne lønnsart innberettes ikke på de ansatte, men er "hardkodet" slik at arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget blir med i a-meldingen under Pensjon.     Vi anbefaler at du avstemmer faktura fra ditt pensjonsselskap med avsetningen på denne lønnsarten pr 31.12, eventuelt løpende gjennom året. Skriv ut rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap som du finner under Rapportere | Standardrapporter i Payroll for aktuell periode. Dersom det er differanse mellom rapportert beløp og faktura fra ditt pensjonsselskap registrerer du dette på lønnsart 60000 - Tjenestepensjon, OTP - firmaets andel - manuell . Er det rapportert for høyt beløp, registrerer du differansen med negativt fortegn.    
Vis hele artikkelen
25-03-2021 16:13 (Sist oppdatert 03-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 550 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette.   Du må opprette 2 lønnsarter, en som benyttes for bokføring av timene på prosjekt, og en som skal redusere fastlønnen. Dette gjør du under Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll.   Lønnsart - Timer prosjekt Klikk Ny lønnsart , det anbefales å bruk lønnsart 9000 som mal for den nye lønnsarten. Legg inn ønsket nummer og navn, og påse at fanen Generell Informasjon er definert som vist nedenfor. For å redusere fastlønnen (neste lønnsart) skal vi ta vare på beløpet fra denne lønnsarten og har derfor huket av for Grunnlag Beløp 1 . Det forutsetter at dette grunnlaget ikke allerede er i bruk.   I fanen Visning må du påse at det er huket av for Time slik at du kan velge lønnsarten i Calendar. Siden denne lønnsarten kun skal brukes til bokføring har vi valgt å utelate den fra lønnsslippen.     I fanen Kontering velger du kontoen det skal bokføres mot. I dette eksemplet 5000 Lønn til ansatte.     Fanen Innberetning a-melding skal ikke ha noen verdier da denne lønnsarten kun brukes til bokføring. I fanen Avansert sletter du scriptene som ligger der og velger scriptet General.HourlyRate i kolonnen Sats. I tillegg velger du Valgfri i kolonnen Antall på linjen Transaksjonsdata.     Lønnsart - Reduksjon fastlønn - Timer prosjekt Følg fremgangsmåte ovenfor for å opprette denne lønnsarten, men bruk lønnsarten Timer prosjekt som mal, i dette eksemplet lønnsart 10005.  I fanen Generell Informasjon fjerner du haken for Grunnlag 1 Beløp .     I fanen Visning fjerner du haken på Time da denne lønnsarten ikke skal brukes i Calendar. Gå videre til fanen Avansert . Her legger du inn -1 i kolonnen Faktor på linjen Verdi og  endrer til Ikke lovlig i kolonnen Antall på linjen Transaksjonsdata. I tillegg sletter du scriptet i kolonnen Sats og legger til scriptet Grunnlag.Belop1 i kolonnen Beløp. Denne lønnsarten må også ha et høyere sekvensnummer enn lønnsart 10005.    Deretter registrerer du denne lønnsarten som en fast transaksjon på de ansatte som skal registrer timer på prosjekt. Dette gjør du i Employees under Transaksjoner | Faste,  eller hvis du skal registrer på mange ansatte, bruk rutinen Masseoppdatering . Når det kommer inn timer på på lønnsart 10005 - Timer prosjekt, vil denne lønnsarten automatisk bli kalkulert.   Kode i Calendar Siden disse lønnsartene skal brukes i forbindelse med registrering av timer i Calendar, må du oppretter en ny kode for timeregistreringen. Dette gjør du under Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar.   Klikk Legg til kode og kopier fra koden Timelønn. Legg inn et passende navn, og endre lønnsarten under Terskel slik at denne går mot den nyopprettede lønnsarten, i dette eksemplet 10005 - Timer prosjekt.     Registrering og bokføring Registrer timer på den nye koden i Calendar, bekreft og godkjenn timelisten slik at timene sendes til Payroll.   I lønnskjøringen må du fjerne haken Synlig på lønnslipp for at lønnsartene skal vises, da vi har satt opp at disse lønnsartene ikke skal vises på lønnsslippen.   På regnskapsrapporten ser du i dette eksemplet at lønnen bokføres på prosjektene som er brukt i timeregistreringen, samtidig som fastlønnen reduseres. Siden det på lønnsartene er huket av for feriepengegrunnlag og arbeidsgiveravgiftsgrunnlag, i fanen Generell informasjon, påvirkes også avsetningen.   NB! Dette eksemplet er satt opp mot Visma.net Calendar, men du kan benytte de samme lønnsartene om du importerer transaksjoner fra et annet forsystem.  
Vis hele artikkelen
04-03-2021 17:01 (Sist oppdatert 05-03-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 331 Visninger
Visma.net Financials krever kostnadsbærere på alle transaksjoner mot de fleste kontoer. Dersom dette mangler vil overføring av filen til Financials resultere i en feilmelding, f.eks. 'Prosjekter' av 'SubCD' finnes ikke i systemet. I dette tilfellet indikerer det at en eller flere transaksjoner mangler Prosjekt.   For å finne ut hvilken transaksjon dette gjelder anbefales det å ta ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert, med antall og kostnadsbærer" og se etter transaksjon(er) som ligger uten kostnadsbærer. Legg deretter til kostnadsbærer på transaksjonen/ansatt hvor dette mangler.   Dersom du ikke har bekreftet lønnskjøringen enda, vil du få med endringene på lønnskjøringen, og kan forsøke å sende filen på nytt. Er betalingen allerede bekreftet anbefales det at endringen gjøres fra og med neste kalendermåned.   For å få overført filen som feilet, kan du midlertidig velge å skru av (fjerne haken) Kontroll på registerverdier i Financials på den kostnadsbæreren som feiler. Du vil da få lest inn filen, og kan endre kostnadsbæreren direkte på transaksjonen i Financials.   NB! Husk å sette haken på igjen, umiddelbart etter at filen er lest inn!
Vis hele artikkelen
03-03-2021 13:34 (Sist oppdatert 03-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 222 Visninger
Endringene i reglene om gaver i arbeidsforhold, som trådte i kraft fra 01.01.2021 gir deg som arbeidsgiver muligheter til å spare kostnader. Det er nå mulighet for å gi bort hele eller deler av en naturalytelse. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon og firmabil er det kun sjablongbeløpet som kan gis bort. Les mer   her   for presisering og flere eksempler.   I dette brukertipset viser vi deg hvordan du håndterer dette i Visma.net Payroll. Elektronisk kommunikasjon som gave Ønsker du å gi bort elektronisk kommunikasjon med startdato i februar så må du avslutte den faste transaksjonen på den / de ansatte. Sett "Til dato" 31.01.2021. Gaver med verdi under kr 5000,- skal ikke rapporteres, så du skal ikke gjøre noe annet enn å registrere til dato.   Ønsker du å endre fra 1. januar så kan du avslutte den faste transaksjonen 31.12.2020.  Da vil Payroll automatisk korrigere det som allerede er innberettet. Treningsavgift som gave Treningsavgiften er over kr 5000 Hvis du har lagt inn treningsavgift som en fast transaksjon hver måned, kan du endre det månedlige beløpet slik at det kun er beløpet som overstiger kr 5000,- som fordelsbeskattes. Du må da avslutte den opprinnelige transaksjonen i Employees, og legge inn lønnsarten på nytt, med det nye fordelebeløpet. Skal endringen gjelde fra februar avslutter du eksisterende transaksjon 31.01.21 og legger til en ny transaksjon fra 01.02.21. Ved endringen fra januar avslutter du eksisterende transaksjon 31.12.20 og legger til en ny transaksjon fra 01.01.21.   Dersom treningsavgiften totalt er mindre enn kr 5000 så avslutter du den faste transaksjonen. Ønsker du å endre fra 1. januar avslutter du den faste transaksjonen 31.12.2020, skal du endre fra februar velger du 31.01.21.   Payroll vil automatisk korrigere det som allerede er innberettet.   Fordel forsikring som gave Fremgangsmåten blir som for "Treningsavgift som gave".   Relaterte brukertips Fagartikkel om de nye reglene
Vis hele artikkelen
15-02-2021 10:06 (Sist oppdatert 15-02-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 442 Visninger
Alle arbeidsgivere skal fra 2021 oppgi hvilket selskap de har pensjonsavtale med. Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer som skal oppgis i a-meldingen.   Oversikt over Pensjonsinnretning med tilhørende organisasjonsnummer ser du nedenfor:   Pensjonsinnretning Orgnr. A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE 971526254 ABBS PENSJONSKASSE 976010809 ADRESSEAVISEN PENSJONSKASSE 938141797 AGDER ENERGI PENSJONSKASSE 986086021 AGM PENSJONSFOND 879983622 AIBEL AS PENSJONSKASSE 987669411 AKASIA PENSJONSKASSE 920847242 AKER PENSJONSKASSE 979276699 AKTIESELSKABET BORGESTADS UNDERSTØTTELSESFOND 977183960 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING PENSJONSKASSE 980144623 ALFSEN OG GUNDERSON PENSJONSKASSE 968473697 ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE 989082817 ARTHUR HURUM & CO AS PENSJONSKASSE 940878020 BERGESENS FOND 938091455 BKK PENSJONSKASSE 981467574 BW GAS PENSJONSKASSE 974971380 CHC NORGE PENSJONSKASSE 871277222 CONOCOPHILLIPS NORGE PENSJONSKASSE 879255562 DANICA PENSJONSFORSIKRING AS 977465478 DEN AKADEMISKE LÆRERSTANDS UNDERSTØTTELSESSELSKAP 940733561 DNB LIVSFORSIKRING AS 914782007 DNB-ANSATTES HYTTESTIFTELSE 977140633 DNV GL PENSJONSKASSE 938703825 DUVI AS 911898411 E-CO ENERGI PENSJONSKASSE 980156605 ENERGISELSKAPENES FELLESPENSJONSKASSE 982095026 EQUINOR PENSJON 959733600 ESSO PENSJONSKASSE 965733086 FEARNLEYS PENSJONSKASSE 939944710 FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON 987414502 FOLLUM FABRIKKERS HJELPEFOND 977113482 FONDSFINANS ASA PENSJONSKASSE 979860153 FORTUM PENSJONSKASSE 921354584 FRED OLSEN & CO'S HJELPEFOND 943215847 FRED OLSEN & COS PENSJONSKASSE 938092893 FRENDE LIVSFORSIKRING AS 991437126 GJENSIDIGE PENSJONSFORSIKRING AS 988343773 GJENSIDIGE PENSJONSKASSE 990240884 GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENINGS PENSJONSKASSE 976610253 HAFSLUND PENSJONSKASSE 980156621 HANDELSBANKEN LIV 973054341 HANDELSREISENDES UNDERSTØTTELSESKASSE 940498724 HAUGALAND KRAFT PENSJONSKASSE 983081398 HC NORGE PENSJONSKASSE 889028092 HELI-ONE NORGE PENSJONSKASSE 920615848 HOLTA & CO AS KONSERNPENSJONSKASSE 940190282 HØYRES PENSJONSKASSE 979251912 HÅLOGALAND KRAFT AS' PENSJONSKASSE 984172281 IBM KONSERN PENSJONSKASSE 979232640 INFRATEK PENSJONSKASSE 921371098 JACOB KJØDES REDERIERS UNDERSTØTTELSESFOND 977153018 KLP BEDRIFTSPENSJON AS 990329389 KRONOS NORGE PENSJONSKASSE 981283139 LANDKREDITT 983784895 LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS 959922659 LKAB NORGE AS PENSJONSKASSE 840588432 LOFOTKRAFT PENSJONSKASSE 914725925 MALERMESTRENES ALDERDOMS- OG UNDERSTØTTELSESFOND OSLO 977144086 MASKINAGENTUR & CENTR VERKST P FOND 979859570 MONDELEZ NORGE PENSJONSKASSE 971275936 MP PENSJON PK 938465606 MUSIKKPEDAGOGENE OSLOS FOND 977125324 MUSTAD INDUSTRIER AS PENSJONSKASSE 979609957 NHST MEDIA GROUP PENSJONSKASSE 976046625 NORDEA NORGE PENSJONSKASSE 877553302 NORDKRAFT PENSJONSKASSE 914725895 NORGES BANKS PENSJONSKASSE 976749308 NORGES REDERIFORBUNDS HJELPEFOND 976099656 NORSK HYDROS PENSJONSKASSE 938111545 NORTURA KONSERNPENSJONSKASSE 838752462 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONS KONSERNPENSJONSKASSE I 955600347 OSLO PENSJONSFORSIKRING 982759412 PENSJONS OG STØNADSFOND FOR BACHKE & CO AS 875914782 PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET 912805174 PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET 940291380 RINGERIKES SPAREBANKS PENSJONSKASSE 979254202 SEM & STENERSEN SUPPLERINGSFOND 979374550 SKAGERAK ENERGI PENSJONSKASSE 979320485 SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE 971510110 SLITERORDNINGEN 922839395 SPAREBANK 1 FORSIKRING AS 915651321 SPAREBANK 1 NORD-NORGE PENSJONSKASSE 878658892 SPAREBANK 1 SMN PENSJONSKASSE 977336007 SPAREBANK1 SR-BANK PENSJONSKASSE 940731895 SPAREBANKEN HEDMARK PENSJONSKASSE 971000236 SPAREBANKEN MØRES PENSJONSKASSE 977089948 STATNETT SF'S PENSJONSKASSE 876067102 STIFTELSEN NAJADEN 938111367 STIFTELSEN VESTA FORSIKRINGS STØTTEFOND 975870790 STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 958995369 SYBERG & SYBERG PENSJONSKASSE 990630690 SYKEHJELPS- OG PENSJONSORDNING FOR LEGER (SOP) 975684156 TEKNOLOGISK INSTITUTT PENSJONSKASSE 992109564 TELENOR PENSJONSKASSE 947316281 TIBNOR PENSJONSKASSE 957727891 TRONDHJEMS HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESKASSE 975373592 VEST-TELEMARK KRAFTLAGS PENSJONSKASSE 971327006 VY BUSS PENSJONSKASSE 914212359 YARA PENSJONSKASSE 986733612   Du legger inn dette under Innstillinger | Pensjon i Employees.     Skatteetaten, NAV og pensjonsselskaper starter pilot til et begrenset omfang kunder fra januar 2021, med mål om utvidelse til alle kunder i løpet av 2021. Du kan lese mer om dette i nyhetsbrevet fra o-ordningen fra oktober.   Relaterte brukertips: Feilmelding - Organisasjonsnummer mangler for pensjonsselskap ved innsendelse av a-melding  
Vis hele artikkelen
21-01-2021 18:20 (Sist oppdatert 21-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 422 Visninger
Fra 1. januar skal bedrifter oppgi  hvilket selskap de har pensjonsavtale med i a-meldingen.   Det er pensjonsleverandørens organisasjonsnummer som skal oppgis. Dersom pensjonsselskap ikke er registrert, eller det mangler organisasjonsnummer, vil du få en feilmelding ved innsendelse av a-meldingen:   Organisasjonsnummer mangler for pensjonsselskapet!   For å rette dette legger du inn (redigerer) pensjonsselskap under   Innstillinger | Pensjon  i Employees.     Deretter må du opprette en ny lønnskjøring, slik at du får generert en ny korrekt a-melding. Følg beskrivelsen her. Du sender da inn a-meldingen fra denne kjøringen.  
Vis hele artikkelen
19-01-2021 15:55 (Sist oppdatert 19-01-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 349 Visninger
Payroll sjekker nå hvilken Betalingsmetode som er valgt på den enkelte fagforening under Innstillinger | Fagforening i Employees.    Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt og firmaet har huket av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.   I tillegg benytter systemet (ny) lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firma ikke har huket av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt. 
Vis hele artikkelen
05-01-2021 17:30 (Sist oppdatert 15-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 524 Visninger