Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-05-2019 08:01
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎27-02-2019 14:29
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?   Integrert: Visma.net Financials Visma Business        (ansvarsenheter og kontoplan, gitt Business integrert med Visma.net) Visma Global            (ansvarsenheter og kontoplan, gitt Global integrert med Visma.net)   Import: Ansatt-opplysninger    (konkret tilpasset Visma Lønn, Huldt & Lillevik og Mamut) Ansattes variable lønnsdata (enten det er timer, overtid, ulike trekk, bonus, eller hva)   Eksport: Regnskapsfil med all relevant informasjon  (SIE4-format samt Huldt & Lillevik standard) Lønnstransaksjoner (med god filtering), csv/excel-format   Annen informasjon: Importerer du variable lønnsdata inn i Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, skal det være enkelt å gjøre dette i Visma.net Payroll også! Lønnsartnumre er annerledes i Payroll. Det betyr at du må henvise til andre lønnsarter i løsningen hvor data kommer fra. Bruker du Visma Lønn, skal det være eneste endring du trenger å gjøre. Bruker du Huldt & Lillevik, må du samme sted også angi at du ønsker fil i Visma Lønn-format i steden, det er dette formatet Payroll støtter (foruten sitt eget standard-format).   Annet økonomisystem enn Visma? De aller fleste økonomisystem har god erfaring med import av lønnskostnader fra Visma Lønn og Huldt & Lillevik.  I Payroll kan du få lagd fil ihht Huldt & Lillevik standard format regnskap (og i SIE4-format).  Bruker du Huldt & Lillevik, bør import av fil fra Payroll kunne benyttes på samme måte som du er vant til. Bruker du Visma Lønn, vil det normalt gå bra å si du importerer fil ihht Huldt & Lillevik-format i steden.   Finnes det et åpent API? Nei, dessverre. Det gjør ikke det nå. Forhåpentligvis vil ovennevnte være til god hjelp. Det vil komme nye muligheter / åpent API senere.    
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Ved mer enn 20 vedlegg på en reise, må vedleggene splittes i flere reiseregninger / utlegg. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎13-05-2019 13:30
Dette problemet er nå løst. Vi gjør oppmerksom på at dette var en visuell feil. Det betyr at feltene ble lagret i databasen korrekt, men ble viste feil i skjermbilde (brukergrensesnittet). Felter som allerede er forsøkt endret, vil derfor bli oppdatert automatisk.    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vi har for tiden en feil i Visma.net Payroll som innebærer at endring av fastlønn, eller andre endringer  på en ansatt i Employee ikke blir lagret.   Utvikling jobber med å løse dette raskest mulig. Vi oppdaterer denne saken så snart dette er løst!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 09:59
Dersom admin-bruker ikke tidligere har en bruker i Visma.net, må du aktivere brukeren og akseptere Terms of Service (TOS) før du kan begynne å sette opp lønsingen. 
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
 Når firmaet mottar refusjon fra NAV (sykepenger, feriepenger av sykepenger) så må dette registreres slik at firmaet får redusert arbeidsgiveravgiften.  Bruk lønnsart 14000 og registrer beløpet uten fortegn på den / de ansatte du har mottatt refusjon på. Denne lønnsarten fremkommer ikke på de ansattes lønnslipp, men du vil se virkningen på regnskapsbilaget på konto for "Skyldig arbeidsgiveravgift". 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-10-2018 13:01
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær.  Forutsetninger Funksjonen er kun tilgjengelig for de som har Standard-pakken av Visma.net Payroll Personen som er leder må først være opprettet som en (aktiv) ansatt i firma  Knytte leder til ansatt For å knytte en leder til en ansatt, går du inn på den aktuelle ansatte under "Employees" og deretter inn på fanen “Stilling / Generelle detaljer”. Nederst på siden vil du kunne se et felt som heter “Manager” og en nedtrekksliste hvor du kan velge personen som skal være leder (gitt at forutsetningene over er oppfylt).   Når du har valgt en leder i nedtrekkslisten og lagrer dette, vil lederen automatisk få følgende roller: Absence Manager Timesheet Manager Absence Approver Timesheet Approver Expense Approver   Med Absence og Timesheet Manager rollene vil brukeren kunne se sine ansatte i kalenderen i Calendar. I tillegg vil brukeren kunne registrere og endre på fravær og timer på vegne av den ansatte.   Arbeidsflyt i Approval Når en leder blir tilknyttet en ansatt i Employees, blir det automatisk konfigurert arbeidsflyter i Approval basert på at lederen skal være godkjenner for den ansatte. Dersom det ikke finnes noen arbeidsflyter fra før i Approval, blir det opprettet en standard arbeidsflyt for hver tjeneste (Absence, Time og Expense).   Arbeidsflyten er bygd opp ved bruk av innstillingen “Basert på godkjennerrettighetene for den ansatte”, og rollen som er valgt er rollen som heter “C3D3 Manager Approval Role”. Lederen som er tilknyttet en ansatt i Employees har denne rollen.   Dersom du ønsker å redigere på arbeidsflyten, f.eks. legge til et ekstra steg hvor lønningsansvarlig godkjenner, kan du gjøre dette. Velg “Legg til trinn” og velg “Bruker listen jeg har oppgitt. Deretter kan du legge til brukeren som er lønningsansvarlig som en generell regel:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-01-2019 09:30
Her kan du se hvordan du oppretter en lønnskjøring i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:33
Innstillinger for reiseregninger må fortsatt vedlikeholdes i Expense. Her kan du sette opp innstillinger for visning og endring av kostnadsbærere ved registrering av reiseregninger, eller sette opp innstillinger for beregning av diett eller ikke.  
Vis hele artikkelen
av Sandra Iselin Olsen VISMA
Filformaet SIE er standard eksportformat i Visma.net Payroll. Dette formatet brukes av flere regnskapssystemer som blant annet eAccounting.    Du definerere SIE 4 som eksportformat under "Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Kontering".    Feltbeskrivelse:   Felt Verdi Kommentar #FLAGGA #FLAGGA 0 Det første elementet i hver fil er et flaggelement, som indikerer om filen har blitt lagt inn eller ikke. Den er satt til 0 av programmet som skriver filen. Dette forhindrer at den samme filen blir importert to ganger. Programmet som genererer importfiler kan ved hjelp av samme metode kontrollere at tidligere filer har blitt lagt inn før en ny fil blir laget. #PROGRAM #PROGRAM “Visma.net Payroll” Feltet spesifiserer hvilket program som eksporterer filen. #FORMAT #FORMAT PC8 Standarden tillater bare IBM Extended 8-bit ASCII (PC8 - kodeside 437). #GEN #GEN 20170708 Dato for når filen ble generert. Formatet som benyttes er ÅÅÅÅMMDD, f.eks. 20170708 #SIETYP #SIETYP 4 Angir hvilken filtype i SIE-formatet filen skal følge. For Payroll er dette type 4. #ORGNR #ORGNR Organization number Firmaets organisasjonsnummer hentet fra ODP #FNAMN #FNAMN “Company name” Navnet på firmaet #DIM #DIM dimension identifier dimension description Navnene på dimensjonsdefinisjonene i firmaet #VER #VER “” “” wage run pay date “Wage run title” F.eks. #VER “” “” 20170620 “Manedslonn” { { Verifikasjonselementet skal alltid etterfølges av et antall #TRANS-elementer #TRANS #TRANS account no {object list} amount quantity Kontonummer fra regnskap. Objektliste = Dimensjon hvis de eksisterer. f.eks #TRANS 7010 {1 '' 456 ''} 13200.00 der verdiene i parentesene er objekt/dimensjon. Transaksjonsbeløp pluss for debet og minus for kreditt. Antall er valgfritt. Hvis det eksisterer for kontoen(e), så blir dette skrevet. Beløpene skal balansere. Summen av alle transaksjonsbeløp innenfor en verifisering er derfor null. #TRANS   En rad/transaksjon per konto } }   Eksempel fil: #FLAGGA 0 #PROGRAM "Visma.net Payroll" 94.0.186.0 #FORMAT PC8 #GEN 20170807 #SIETYP 4 #ORGNR 911108275 #FNAMN "A2B3 NOGTM S1 CV" #DIM 1 "Avdeling" #DIM 2 "Prosjekt" #VER "" "" 20170620 "M†nedslonn" {  #TRANS 2600 {} -25042.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 1920 {} -168382.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {} 7624.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 2940 {} 124090.10 20170620 "" 0.00  #TRANS 5180 {} 12909.90 20170620 "" 0.00  #TRANS 5910 {} -1200.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5200 {} 9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5290 {} -9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {"1" "1"} 50000.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5182 {} 1820.30 20170620 "" 0.00  #TRANS 2780 {} 17496.70 20170620 "" 0.00  #TRANS 5400 {} 9445.87 20170620 "" 0.00  #TRANS 2770 {} -28762.87 20170620 "" 0.00 }
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎20-12-2017 14:17
Er du helt ny på Payroll, er kanskje en oppstartspakke løsningen for deg. Ta kontakt med din partner eller en av våre konsulenter i Visma for mer informasjon om hvordan du setter opp systemet og kommer igang med Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎13-04-2018 14:38
Dersom en ansatt har krav som krever at selskapet trekker et visst beløp eller prosent fra lønnen til den ansatte, må det registreres en kreditorbetaling. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 10:05
For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:27
Til motsetning fra Kreditorer er Skatteoppkrevere kommuner som sender krav til ansatte i ditt firma. Skatteoppkrevere må også registreres i systemet ditt for å kunne knyttes til de ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-04-2019 13:15
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:24
Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og instutisjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:22
Dimensjonsverdier er de ulike kostnadsbærerne i firmaet, f.eks. Administrasjon og Produksjon. Denne veiledningen tar deg gjennom oppsettet for å legge opp de ulike dimensjonsverdiene i firmaet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 10:20
Dimensjonsdefinisjoner er type kostandsbærer i Payroll. Under hver dimensjonsdefinisjon (f.eks. Avdeling), kan du ha flere dimensjonsverdier (f.eks. Økonomiavd., Administrasjonsavd., Produksjonsavd. o.l.). Her får du en veiledning på hvordan du legger opp dimensjonsdefinisjonene. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-04-2019 08:40
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
av Sandra Iselin Olsen VISMA
 I oppstartsveiviser Dersom du allerede har Visma.net Financials når du starter opp med Payroll/Employees, vil du allerede i oppstartsveiviseren få overført dine kostnadsbærere (dimensjoner):     Kostnadsbærere (dimensjoner) eies nemlig av Visma.net Financials og synkroniseres automatisk til Employees. Dimensjoner bør da derfor administreres i Financials for å sørge for at begge systemer inneholder like verdier.   Etter at veiviseren er avsluttet, finner du oversikten over dimensjonene i menyen “Innstillinger / Dimensjonsdefinisjoner/definisjonsverdier”.   I oppstartsveiviseren kan du i steget “Rapportering” velge eksportformatet “Visma.net Financials”.     Regnskapsfilen som genereres i Payroll må ha dette formatet for å kunne importeres til Financials. Denne innstillingen finner du også i menyen “Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Kontering", når veiviseren er avsluttet. Hovedbokskontoer   Når det gjelder hovedbokskontoene så har både Visma.net Financials og Visma.net Employees egne oppsett av hovedbokskontoer slik at brukeren må manuelt synkronisere hovedbokskontoene mellom disse systemene. Hvis hovedbokskonto er opprettet i Visma.net Financials, må de opprettes manuelt i Visma.net Employees og knyttes til kontotyper. Uten å synkronisere (ha like kontoplaner) kan ikke brukeren sende regnskapsfilen fra Visma.net Payroll til Visma.net Financials. Sende regnskapsfil   Når en lønnskjøring er opprettet, kan du sende regnskapsfilen til Visma.net Financials fra lønnskjøringen i steget “Betaling og rapportering”. Vi anbefaler at lønnskjøringen er ferdig kontrollert og at betalingen er bekreftet, før regnskapsfilen blir sendt. Da kan du nemlig være sikker på at alle resultatene fra lønnskjøringen er med i filen.   Trykk på “Send” for å sende regnskapsfilen:   NB! Hvis du forsøker å sende regnskapsfilen til Financials og kontoer/dimensjoner mangler, vil du få en feilmelding.   Statusen endres da til “Sender”:   Etter at du oppfrisker siden, vil statusen endres til “Sendt”: I Financials Etter sending av regnskapsrapporten, er regnskapsdataene synlige i "Visma.net Financials / Finans / Hovedbok / Arbeidsområde / Hovedbokstransaksjoner": NB! MVA håndtering støttes ikke i denne versjonen. Hvis du må håndtere MVA, så må dette legges på en midlertidig konto og korrigeres i Financials.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019