Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Prøver å sende inn en salgsordre i API, men får feilmelding

av Anonymous

Hei alle sammen!

 

Jeg prøver å teste Visma.net Integration APIet og prøver å sende inn en salgsordre. Jeg har autorisert meg og lagt inn company-id i header. Når jeg går inn på "SalesOrder" og deretter går jeg inn på "/controller/api/v1/salesorder".

 

Dataen jeg prøver å sende inn er dette:

 

{
 "project": 0,
 "soBillingContact": {
  "overrideContact": false,
  "contactId": 50443,
  "name": "FygiAPP"
 },
 "soBillingAddress": {
  "overrideAddress": false,
  "addressId": 51192,
  "postalCode": "1658",
  "city": "TORP",
  "country": {
   "id": "NO",
   "name": "NORGE"
  },
  "county": {
   "id": "0106",
   "name": "FREDRIKSTAD"
  }
 },
 "customerVATZone": {
  "id": "01",
  "description": "Salg innenlands, avgiftspliktig",
  "defaultVatCategory": "3"
 },
 "terms": {
  "id": "14",
  "description": "14 dager netto"
 },
 "salesPerson": {},
 "owner": {},
 "soShippingContact": {
  "overrideContact": false,
  "contactId": 50443,
  "name": "FygiAPP"
 },
 "soShippingAddress": {
  "overrideAddress": false,
  "addressId": 51192,
  "postalCode": "1658",
  "city": "TORP",
  "country": {
   "id": "NO",
   "name": "NORGE"
  },
  "county": {
   "id": "0106",
   "name": "FREDRIKSTAD"
  }
 },
 "schedShipment": "2021-02-17T00:00:00",
 "shipSeparately": false,
 "shipComplete": "BackOrderAllowed",
 "cancelBy": "2021-02-16T00:00:00",
 "canceled": false,
 "preferredWarehouse": {},
 "shipVia": {},
 "fobPoint": {},
 "priority": 0,
 "shippingTerms": {},
 "shippingZone": {},
 "residentialDelivery": false,
 "saturdayDelivery": false,
 "insurance": false,
 "transactionType": {
  "id": 0,
  "description": "Ingen (unntatt)"
 },
 "paymentMethod": {
  "id": "1",
  "description": "Innlandsbetalinger"
 },
 "cashAccount": "1910",
 "lines": [],
 "shipments": [],
 "orderType": "SO",
 "orderNo": "000004",
 "status": "Hold",
 "hold": true,
 "date": "2021-02-16T00:00:00",
 "requestOn": "2021-02-17T00:00:00",
 "customer": {
  "internalId": 21956,
  "number": "10004",
  "name": "FygiAPP"
 },
 "location": {
  "id": "HOVED",
  "name": "Hovedlokasjon"
 },
 "currency": "NOK",
 "orderTotal": 0,
 "orderTotalInBaseCurrency": 0,
 "vatTaxableTotal": 0,
 "vatTaxableTotalInBaseCurrency": 0,
 "vatExemptTotal": 0,
 "vatExemptTotalInBaseCurrency": 0,
 "taxTotal": 0,
 "taxTotalInBaseCurrency": 0,
 "exchangeRate": 1,
 "discountTotal": 0,
 "discountTotalInBaseCurrency": 0,
 "lastModifiedDateTime": "2021-02-16T16:02:56.2",
 "branchNumber": {
  "number": "1",
  "name": "Fygi Test"
 },
 "attachments": []
}

 Når jeg prøver å sende inn dette så får jeg opp feilmelding "Order type must be specified". Men som dere kanskje ser i JSON dataen så er jo order type "SO". Hva gjør jeg galt? 

2 SVAR 2
hannelv
VISMA

av hannelv

Hei Suzdar 😊
Visma.net API support kan rettes til Developers Visma.net forumet, her vil du få god hjelp 🙂

Med vennlig hilsen
Hanne Verbeek

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Hanne, 

 

jeg får ikke laget en tråd det av en eller annen grunn. Er det fordi jeg laget denne nå nylig?

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"