Mine områder
Hjelp
Elisabeth Pretzinger1
CHAMPION **

Se alle ansatte i fraværsoversikt

av Elisabeth Pretzinger1
Status: Åpen Idé

Har et ønske om å kunne se fravær for alle ansatte, ikke bare de med samme leder, i fraværsoversikten. Slik det er nå er det ikke noe valg om hvem man vil se. Får kun se de som har samme leder. Her bør det være et valg for manager/administrator til å se alle.  Man kan se alle fravær i rapporter. Men her blir det bare listet opp. Det vises ikke i noen kalender. 

1 Kommentar
Jorunn Vadla
CONTRIBUTOR **
av Jorunn Vadla

En skulle kunne krysse av for hvilke fraværsoversikter den enkelte ansatte kunne ha i tillegg til egne kollegaer/grupper. Det er ikke bare ledere som trenger denne oversikten på tvers av avdelinger/grupper

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"