Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Se alle ansatte i fraværsoversikt

av Elisabeth Pretzinger1
Status: Åpen Idé

Har et ønske om å kunne se fravær for alle ansatte, ikke bare de med samme leder, i fraværsoversikten. Slik det er nå er det ikke noe valg om hvem man vil se. Får kun se de som har samme leder. Her bør det være et valg for manager/administrator til å se alle.  Man kan se alle fravær i rapporter. Men her blir det bare listet opp. Det vises ikke i noen kalender.