Mine områder
Hjelp
Cecilie Willard
CHAMPION *

Sykefravær - flott om dere fikser bug i registreringen

av Cecilie Willard
Status: Implementert

 

Hei,

 

Jeg har en ansatt som har vært sykemeldt siden 5. juni. Første gang jeg la inn en sykemelding på henne, la jeg den inn slik:

  • Syk fra 3.juni til og med 21. juni – 100% fravær – egenmelding 3+4 juni og sykemelding fra 5. juni
  • Fikk så en sykemelding fra 22. juni til 5. juli hvor fraværet var 50 %. Denne la jeg inn, og alt var ok med det tidligere fraværet
  • Så fikk jeg en kontrasykemelding for samme periode 22. juni til 5. juli hvor fraværet ble 100%. Jeg legger inn sykemeldingen fra 22. juni til 5. juli med 100% fravær og at sykemeldingen gjelder fra 22. juni. Dette er en ny periode, og derfor logisk at jeg legger den inn slik.

 

Da skjer det problemer i Visma Calender! Hele sykefraværet blir sammenhengende! Og fraværet fra 3. juni til 21.jui blir registrert med fravær fra 3. juni til 5. juli hvor sykemeldingen gjelder fra 22. juni. Dette blir jo helt feil. Det er ganske tilfeldig at jeg går tilbake og trykker på fraværet fra første sykemeldingsperiode og finner denne feilen. Ansatte som legger inn sykeperioder, tenker jo ikke at den nye sykemeldingen påvirker registreringer fra tidligere perioder. Her burde absolutt Visma.Calender holdt sykemeldingene i egne «bolker» hvor hver periode kan endres hver for seg. Tidligere registrering må ikke endres som følge av endringer frem i tid.

 

Dette er spesielt viktig da sykemeldingen går over månedsskiftet. Og som tatt opp med dere tidligere, så klarer jeg ikke å endre perioden 1. juli til 5. juli når timene er bekreftet pr 30.juni gitt at fraværet har gått over fra en måned til en annen.

 

Håper dere kan se på dette og komme med en rask løsning!

2 Kommentarer
av Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Trenger mer informasjon

Hei du, takk for innspillet. Vi skal se nærmere på dette, men vil bare gjøre oppmerksom på at dette er et forum for ideer, systemutvikling. Ikke for rapportering av mulige feil. Jeg vil anbefale deg å ta dette med support, også ved behov for nærmere beskrivelse av erfaringen.

Cecilie Willard
CHAMPION *
av Cecilie Willard

Hei,

Det er notert.

Men supportavdelingen deres svarer ikke på henvendelsen.  Sendte melding om dette onsdag 26. juni men har ennå ikke fått noe svar.

Cecilie

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"