Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Vise "Sum registrert tid og fravær"

av Anonymous
Status: Stem - Vi vurderer!

Til høyre i timekalenderen vises planlagt tid, registrert tid, ekstratid og fravær.

 

For oversiktlighetens skyld hadde det vært fint med en "Sum registrert tid og fravær" som har summert opp registrert tid, ekstratid og fravær, og da evt med en avviksrad, som viser planlagt tid minus sum registrert tid og fravær. Det er vanskelig å vite om alle timer er registrert, siden disse tre verdiene må summeres opp for å komme opp til "Planlagt tid".

 

Det er spesielt gjeldende om man har ansatte som jobber deltid, men uten faste dager. Hvor det kan gå en uke uten timeføringer, mens man deretter registrerer alle dager neste uke og så annenhver dag. Her er det mange ulike varianter..

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"