Mine områder
Hjelp
Lma
PARTNER
PARTNER

Angi "cut off" dato for overføring av transaksjoner til Payroll

av Lma (Oppdatert ‎14-10-2021 13:33 av Wenche_Jacobsen VISMA )
Status: Stem - Vi vurderer!

Som det er nå kan man kun godkjenne timer ut fra datoen den ansatte har bekreftet dem til. Det hadde vært veldig greit å kunne godkjenne ut fra dato man selv velger f.eks om den ansatte har bekreftet timer for langt frem i tid.

 

Dette hadde vært veldig nyttig når man sitter som ekstern lønnskonsulent og ikke nødvendigvis har direkte kontakt med de ansatte og godkjennere hos kunden. Da kan man sette seg selv opp som siste godkjenner og ha kontroll på hvilke timer som faktisk blir med på ei lønnskjøring. Det blir veldig vanskelig å holde oversikt når man får med timer fra flere perioder på samme lønnskjøring. F.eks på lønn for september skulle det bare vært timer registrert i august, men fordi den ansatte har bekreftet frem til 10. september får man med alle timer som er registrert frem til da.

9 Kommentarer
Lisbeth Antilla
PARTNER
av Lisbeth Antilla

Ønsker å kunne sette på at ingen nye transaksjoner fra calendar eller expense skal komme med i en lønnskjøring jeg jobber med. 

Ønkset er tredelt:

1.Når jeg velger å overføre til autopay, kan jeg jo ikke bekrefte med en gang, og det er jo da risiko for at transaksjoner kommer med som ikke er med i filen som blir overført, siden det er bekreft som sperrer. 

Dette anser jeg nesten som en feil.

 

2. Hvis man har regler for at timer og regninger skal være levert og godkjent innen en viss dato før lønnskjøring, så bør det også være mulig å effekture reglene, ved å sette på en hake for unngå ny import fra calendar og expense.

 

3. Jeg erfarer at ved oppstart er det fort gjort at både ansatte og ledere godkjenner utlegg som er registrert feil, og dermed blir innrapportert feil, hvis det ikke blir gjort en manuell kontroll.  Det er fort gjort å ikke oppdage nye transaksjoner som blir godkjent mens man jobber.  Dette til tross for at det kommer en melding om endringer.

 

 

av Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Trenger mer informasjon

Dette tror jeg vi må diskutere nærmere, Lisbeth!   Punkt 1 skjønner jeg/vi ikke,. Punkt 2, om man ikke ønsker timene for noen dager med i neste lønnskjøring, så har man vel med det rutiner for ikke å godkjenne lenger enn f.eks til og med 15. hver måned (om lønn den 20. - o.l).  Punkt 3. Litt uklar den og, for meg - har Lønn-admin en rolle i godkjenningen?  om ikke, kanskje burde hatt?  for å løse tema du tar opp. Utover det, feil skal alltid kunne la seg rette opp!  

Lisbeth Antilla
PARTNER
av Lisbeth Antilla

Det stemmer som du sier at alle punktene faller bort hvis lønningsansvarlig alltid er siste godkjenner.

Vi brukte bare standardflyten i approval, som ble automatisk opprettet ved første lønnskjøring, og da er jo ledere  siste godkjenner., og den som kjører lønn vet ikke når det dukker opp nye transaksjoneri kjøringen.

 

Da kan jeg jo gjøre om ønsket til at de automatiske opprettede flytene i approval alltid har et trinn 2, hvor f.eks admin i første runde kan være godkjenner av alle reiser, og at oppstartsveiledningen inneholder påminnelse om å endre trinnet.

 

 

av Gunnar Glendrange (Oppdatert ‎22-02-2019 09:53 av Gunnar Glendrange VISMA )
Status changed to: Status: Åpen

Jepp, kan være en god ide det, Lisbeth.

Burde sånn sett vært standard, men - vi vet ikke hvem lønningsansvarlig er - så da må man uansett inn i Approval å gjøre noe.

Og ved å gjøre det, er problemet løst - som du sier.

700959
CONTRIBUTOR *
av 700959

Kunne det være mulig å få til begrensning ifm nedlasting fra Expense, f.eks. slik at man kunne begrense nedlasting til det som er godkjent pr en spesifikk dato? Da ville man slippe risiko for at det lastes inn utlegg mens man er i ferd med å godkjenne kjøringen.

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Godt begrunnet ønske som virker veldig fornuftig for meg. Er det noe vi som jobber med lønn er ekstremt opptatt av er det jo at vi har full kontroll. Det må vi jo også ha for at lønnen skal bli riktig. Skjønner at vi må gi litt slipp nå som automatikken tar over men hvilken periodes timer som er på lønnskjøringen er det jo helt vesentlig å ha manuell kontroll på.

 

 

 

Hanna Eid
VISMA
av Hanna Eid

Hei @700959

Siden din Idé sammenfaller med denne har jeg slått de sammen slik at vi har alt samlet på ett sted. 

 

Mvh

Hanna 

Hanna Eid
VISMA
av Hanna Eid

Hei @Lisbeth Antilla

Vi ser at problemstillingen du tar opp i din idé sammenfaller med denne. Jeg har derfor slått sammen disse.

 

Mvh

Hanna

bjarne2
CONTRIBUTOR ***
av bjarne2

Veldig godt innspill som har vært etterlengtet og etterspurt lenge.

Å måtte passe på at de ansatte ikke bekrefter lenger enn til månedsslutt (evt. andre cut-off tidspunkt) hver gang timer skal godkjennes, er unødvendig tidkrevende.

Alternativet er at man kan kjøre lønn for en angitt periode selv om det er godkjent timelister lenger.

Dette bør prioriteres av Visma.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"