Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Oversiktlig lønnsslipp

av Anonymous (Oppdatert ‎18-10-2021 09:30 ( )
Status: Akseptert - Planlagt

Vi ønsker en mer oversiktlig lønnsslipp. Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra ansatte som mener lønnsslippen fra Payroll er rotete og uoversiktlig. 

110 Kommentarer
Ingri Eriksen
CONTRIBUTOR **
av Ingri Eriksen

Helt enig - dette er veldig misvisende.

Anne Hildonen
CONTRIBUTOR **
av Anne Hildonen

Helt enig dette haster å få på plass - kolonne hittil i år er jo totalt feil på lønnslippene  om en ikke har samme transaksjoner hver måned på den enkelte. De ansatte forstår ikke noe av siste lønnslipp de mottar da transaksjoner  fra tidligere lønnskjøringer  ikke vises i hittil i år kolonnen.

Siri_Hovland
PARTNER
av Siri_Hovland

@Stine1968 Ang. å presisere skattetrekk på lønnsslippen til de ansatte: Helt enig! Nå i feriepengeutbetalingsmåneden, har vi hatt mange supportsaker om at verken lønnsansvarlig eller de ansatte forstår hvordan Payroll regner ut skatten. 

 

Dette kommer bl.a. av at Payroll beregner alltid skatt for en hel måned, slik at når mange bedrifter har to lønnsutbetalinger i juni, enten fordi det er en egen kjøring for feriepenger + ordinær, eller det er to ordinære kjøringer i juni fordi det er kun feriepenger i juli og ingen ordinær, rekalkulerer Payroll skatten som er trukket på første lønning. Dette fordi det er totalbeløpet for inntekt av hele måneden det trekkes skatt av. Deretter trekkes det som er trukket i skatt på første kjøring fra på totalt forskuddstrekk for måneden, og restbeløp legges på kjøring #2. Dette betyr i mange tilfeller at skattetrekk på kjøring #2 blir høyere enn antatt.

 

Eksempel:

  • En ansatt som har tabell 7100 har kr. 50.000,- i inntekt på første kjøring. Forskuddstrekk blir da kr 15.500,-
  • På andre kjøring har den ansatte inntekt på kr. 20.000,-. Payroll beregner forskuddstrekk til kr. 9686,-
  • Hvis man sjekker tabell 7100, kan den ansatte tro at skatt skulle blitt kr. 3780,- (av inntekt på 20.000,-), men her har Payroll beregnet totalt forskuddstrekk ut fra kr. 70.000,-, som blir kr. 25.186,-. Kr 15.500,- er allerede trukket på første kjøring, da blir rest på kr. 9686,-. 

 

Dette blir jo riktig ift. skattetrekket totalt på måneden, men det er helt umulig å forstå for den ansatte! Det må presiseres bedre hvordan Payroll beregner skatt. Støtter forslagene som er lagt inn over, i tillegg burde det fremkomme på lønnsslippen at skatten er beregnet av totalinntekt på måneden, ikke per kjøring.

 

TorkildTorkild
CONTRIBUTOR **
av TorkildTorkild

Vi savner spesifikasjon av etterbetalt lønn på lønnsslippen. 

 

Vi har gjerne lønnsoppgjør i juni/juli med virkning tilbake til 01.05, og i H&L kom etterbetalt lønnsjustering inn som egen linje på lønnsslippen, siden det lå inne som egen lønnsart. 

 

Når Payroll nå beregner etterbetalingen er det arbeidsbesparende for oss, men lønnsslippene er nær sagt umulige å tolke for lønnsmottakerne. 

 

For det første kommer det ikke fram av lønnsslippens linjer at det er gjort etterbetaling av ordinær lønn. 

Eneste måten å finne ut av det er så vidt jeg kan se ved å beregne antall timer * sats og finne differansen mot det som står oppført under «beløp»-kolonnen.

Så må de dividere differansen av dette med årets endring i lønn og sammenligne med sine timeføringer(!)

 

For det andre er det satsen for ordinær lønn som står som sats på linjene for 50 og 100 % overtid, og for andre tillegg med fast sats står det ingen sats i det hele tatt. Så etterkontroll av disse linjene er enda mer komplisert. 

 

Dermed får administrasjonen nå ramlende inn spørsmål om det i det hele tatt er gjort lønnsjustering, og har en liten utfordring med å forklare alle ansatte hvordan de skal gå inn og etterberegne dette, i tillegg til at det naturligvis er bensin på bålet for alle som i utgangspunktet er skeptiske til alt av nye systemer….

Siri_Hovland
PARTNER
av Siri_Hovland (Oppdatert ‎31-10-2022 13:45 av Siri_Hovland PARTNER )

@Hanna Eid  Er det mulig å få informasjon om hva som planlegges på neste versjon av lønnsslippen? 🙂 Linjen hvor det stod "Til utbetaling" har jo blitt fjernet, og det er flott! Det har fjernet mye støy, og gjør at de ansatte lettere ser hva de får til utbetaling.

Det gjenstår fremdeles mange av punktene som har blitt diskutert i Idébanken. Her er noen gjengangere fra support fra våre kunder:

Hadde vært interessant å høre hva som kommer av endringer!

Hanna Eid
VISMA
av Hanna Eid

@Siri_Hovland Hei! Vi skal se om vi ikke kan få laget en egen artikkel hvor vi presenterer det nye designet 🙂

Siri_Hovland
PARTNER
av Siri_Hovland

Strålende! Takk for kjapt svar, @Hanna Eid 🙂 

Siw C W Gråberg
CONTRIBUTOR *
av Siw C W Gråberg

Hei

Lønnslipper er alt for dårlige i Payroll

Dere MÅ endre lønnslippene - vi må ha hittil verdier på alle lønnsarter, selv om det ikke er transaksjoner på den lønnskjøringen - vi har kunder som har provisjonslønn, akkord, reise etc.... og jeg skjønner godt at kundene ikke er fornøyd med disse lønnsslippene da man ikke kan se hvor mye hittil i år vedkomne har tjent. 

 @Hanna Eid dette bør dere løse så fort som mulig.

Mvh Siw C W Gråberg

 

 

Birgit Müller-Grefslie
CONTRIBUTOR **
av Birgit Müller-Grefslie

Så er det også veldig viktig at antall resterende feriedager kommer frem på lønnsslippen.

 

Iren Gjengstø
PARTNER
av Iren Gjengstø

Det er mange som ikke ønsker rest feriedager på slippen, så det må i så fall være en innstilling hvert enkelt selskap kan velge. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"