Ofte stilte spørsmål
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Helga Marie Auran COMMUNITY MANAGER ‎24-04-2018 12:57
30. september 2016 ble det sendt ut varsel om prisendring på løpende avtaler for Huldt & Lillevik produkter og tjenester for 2017.
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
Alle bestillinger av tillegsbrukere som ble gjort etter 1.1.17 vil bli belastet på egen faktura med kode KON-ABO00. Det betyr at tillegsbestillingen blir belastet som et abonnement med 12 mnd. leie etter prisene dere finner her. Dette blir fakturert med 12 mnd. intervall som faktureres i januar hvert år i separat faktura. Se eksempel under:
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
Grunnen til at du får samme produkt på flere linjer er at det kommer en egen linje for hver gang samme produkt bestilles. Det gjør at du kan skille de forskjellige bestillingene fra hverandre.    Se eksempelet nedenfor: Dette eksempelet viser at 1 ekstra klient har blitt bestilt 3 ganger på forskjellige tidspunkt (derav 3 linjer av antall 12 måneder).   
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
Har du en klage/innsigelse på din faktura som du har mottat av Visma Software?   Vi har laget en enkel måte for deg å sende inn din klage/innsigelse. Klikk på   denne   linken og legg igjen din kontaktinfo nederst på siden, så vil vi behandle din klage/innsigelse i løpet av 5 virkedager. 
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
Ønsker du en fakturakopi av din faktura fra Visma Software?   Vi har laget en enkel måte for deg å be om fakturakopi på. Klikk på denne linken og legg igjen din kontaktinfo nederst på siden, så vil du motta din fakturakopi i løpet av 2 virkedager. 
Vis hele artikkelen
av Sofie Gjemmestad COMMUNITY MANAGER
Tilgangen dere har til systemet etter en oppsigelse kan variere fra system til system og hvordan faktura du har betalt. I teksten under prøver vi å forklare de vanligste tilgangene.   Har du et system som har blitt fakturert hver 3 måned så vil tilgangen til løsningen bli stoppet med en gang siste fakturaperiode er utløpt. For eksempel: Har du fått en faktura for  01.01.2018 - 31.03.2018 så stoppes tilgangen 01.04.2018. Har du et økonomisystem som faktureres hver 12 måned har du tilgang til systemet ut juni året etter du har sagt opp for å kunne avslutte regnskapet. For eksempel, hvis du sa opp Visma Global eller Visma Business før 30.09.2017 vil du ha tilgang i systemet frem til 20 juni 2018 for å sluttføre regnskapsåret 2017. Har dere brukt Huldt & Lillevik Lønn og sagt opp har dere oppslag så lenge dere ønsker så lenge dere ikke åpner for nytt regnskapsår. Det vil si at firma har mulighet til å sende inn A-melding, og blir ikke belastet for dette så lenge de ikke åpner for nytt regnskapsår. Har dere brukt Huldt & Lillevik Cloud så vil tilgangen vare året ut og det er også mulighet til å sende inn A-melding uten å bli belastet for dette så lenge ikke nytt regnskapsår blir åpnet. Tilgang til systemet etter endt regnskapsår må deretter bestilles. Bruker dere Visma Finale er systemet åpent og tilgjengelig til neste versjon kommer ut i desember. Det er mulig å bestille oppsalg/lesertilgang i systemet ved å sende e-post til bestilling@visma.no og skrive ned firmanavn og hvilket system dere ønsker oppslag på. Har dere spørsmål rundt oppslagslisens kan dere ta kontakt på e-post til kundesenteret@visma.no.
Vis hele artikkelen
av Sofie Gjemmestad COMMUNITY MANAGER
  De fleste av kundene våre blir fakturert på en abonnent eller lisens struktur.   Abonnements struktur betyr at dere får en faktura hvert kvartal med månedspris (disse fakturaene følger nødvendigvis ikke januar-mars, april- juni, juli-september og oktober-desember. Men tar utgangspunkt i den måneden første bestilling ble gjort). Lurer du på hva antallet på fakturaen betyr kan du klikke her.   Lisens struktur innebærer at faktura for systemet blir fakturert  en til to ganger i året. Disse fakturaene blir som oftest sendt ut i januar, februar eller mars. Hvis du lurer på hva antallet på disse fakturaene betyr kan du klikke her.    Det blir også sendt ut månedlige faktura for transaksjoner i noen av systemene som for eksempel AutoPay og AutoInvoice. Det kan også sendes ut faktura for transaksjoner ved et oppnådd antall transaksjoner.   Har du flere spørsmål angående intervall på din faktura ta kontakt på e-post til kundesenteret@visma.no
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
  Alle kunder med Huldt & Lillevik abonnement, Huldt & Lillevik abonnement byrå og H&L Cloud DD er belastet kr 110 kroner pr. bruker for Microsoft.    Denne informasjonen ble sendt ut 30. september 2016: I Huldt & Lillevik cloud-avtalens punkt 17.1.3.1 serverkapasitet og systemprogramvare,  sier vi at "Hvis de applikasjonene fra Tjenesteleverandøren som kunden benytter bruker generelle applikasjoner eller anne programvare fra tredjepart, er kunden ansvarlig for lisensene for disse produktene".   Som kjent benytter Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Microsoft Office i flere funksjoner, og vår forståelse har vært at kundens lisens av Microsoft Office vil dekke denne bruken. Vi har imidlertid blitt gjort oppmerksom på at dette ikke er tilfelle når det gjelder Microsoft Office i et ASP-miljø. Vi vil derfor måtte fakturere kr 110,- pr bruker pr måned for Microsoft Office lisenser fra og med 01.01.2017.
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
Bindingstiden din er i henhold til kontrakten som ditt firma har signert med Visma eller din Visma partner. Men bindingstiden kan variere. Vi har derfor forklart de to vanligste kontraktene under:   De fleste er på en kontrakt hvor firma får faktura for en 12 månders periode i januar.   Det betyr at bindingstiden strekker seg fra eks januar 2017 til januar 2018. Ønsker du å si opp løsningen må dette gjøres før 30 september før inneværende år. Det betyr at dersom du ikke ønsket å benytte systemet i 2018 må det være sendt inn en skriftlig oppsigelse til Visma (oppsigelse@visma.no ) innen 30 september 2017. Du skal ha fått en bekreftelse på oppsigelsen dersom den er sendt riktig og registrert.   Har du kjøpt en løsningen på abonnement, og får en kvartalsvis faktura er bindingstiden ett år fra signering og deretter hver tredje måned. Ønsker du å si opp løsningen er oppsigelsesfrist en måned før neste faktureringsperiode. Eks: Ble systemet kjøpt 1 Februar 2017 er bindingstiden til 1 Februar 2018 (da vil dere ha mottatt 4 fakturaer for 3 måneder av gangen). For at denne avtalen kan avsluttes må den sies opp før først januar 2018.   Vi minner om at for korrekt bindingstid for ditt selskap, se din kontrakt med Visma.   Alle oppsigelser må sendes inn skriftlig til: oppsigelse@visma.no. Har du andre spørsmål relatert til bindingstid og oppsigelse ta kontakt med kundesenteret@visma.com.
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
Hva er ELMA? ELMA er et register der norske mottakere av elektronisk faktura er registrert. For å sende et dokument elektronisk gjennom PEPPOL, som stort sett er standard sendemåte i Norge, må mottakeren være registrert i ELMA for å motta dokumentet. For å se hvilke selskaper som er registrert i ELMA kan du søke her .   Hvordan melde deg inn i ELMA registeret slik at du kan motta elektronisk faktura? Dersom du ønsker å motta faktura elektronisk og bruker et av økonomisystemene Visma Business, Visma Global eller Visma Contracting, så trenger du en modul som heter Visma Document Center. Dersom du har dette, kan du motta elektronisk faktura ved å aktivere Visma.net Autoinvoice. Les på denne artikkelen hvordan du setter opp Autoinvoice . Du kan også få hjelp fra vårt Aktiveringsteam til å sette opp dette for deg ved å sende en mail til: aktivering@visma.com.   Hvordan melde deg ut av ELMA? Dersom du allerede er registrert i ELMA via Visma.net AutoInvoice og mottar faktura elektronisk, men ønsker å stoppe dette for å motta faktura på e-post eller per post, gjør du følgende: Logg deg på http://autoinvoice.visma.com . Brukernavnet er e-posten din. Husker du ikke passordet til din bruker, trykker du på «Forgot your password!” Klikk på "Innstillinger" Klikk på "Motta fakturaer" Fjern avhuket og klikk på "Oppdater" under ELMA-registrering Nå vil du motta fakturaer fra oss og andre på e-post eller per post neste gang. Hvis du er registrert i ELMA vi et annet aksesspunkt enn Visma.net AutoInvoice, så må du kontakte det aksesspunktet for å melde deg ut av ELMA. Man må melde seg ut av ELMA fra ett aksesspunkt før man kan melde seg inn igjen via et annet.
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
Fakturaen kan inneholde en linje med teksten ”Distribusjonskost”. Beløpet gjelder distribusjon av programvareversjoner, enten på fysisk medium eller via internett.   I følge avtale om bruksrett og vedlikehold er Visma forpliktet til å distribuere versjoner av programvaren, og distribusjonskost belastes i h.h.t. avtale til kunden. Dette er en kostnad som påløper uavhengig av om man laster ned via internett. Det finnes ingen reservasjonsrett, siden Visma uansett er forpliktet til å tilgjengeliggjøre versjoner for kundene. Tidligere har dette blitt fakturert på egen faktura i forbindelse med fysisk utsendelse av versjon. Etter mange tilbakemeldinger har vi valgt å inkludert dette i den årlige fakturaen, slik at det blir enklere for alle parter. Kostnaden for vedlikehold og utsendelser er m.a.o. den samme, men samlet på færre fakturaer.
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
Faktura for bruksrett sendes til alle Visma-kunder som har signert vedlikeholdsavtale eller avtale om bruksrett og vedlikehold.   Betaling av denne fakturaen er en forutsetning for gyldig bruksrett til programvaren, i tillegg til at den dekker utvikling og eventuelle oppgraderinger av programvaren gjennom hele kalenderåret. Utover dette har mange en avtale med Visma eller en av våre partnere om support, som ikke dekkes av vår faktura for vedlikehold.   Har du spørsmål til dette, kan du ta kontakt med: kundesenteret@visma.com.
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
Prisøkning følger Konsumprisindeksen. Beregningsperioden som legges til grunn for 2018 er november 2016 til november 2017, da dette er sist publiserte 12-måneders periode fra SSB før prisjustering finner sted i begynnelsen av januar.   Indeksen som legges til grunn er:  https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned (Se nederst i kolonnen "12 måneders endring (prosent)", i raden «Tjenester hvor arbeidskraft dominerer» i nedre høyre tabell)   Prisøkning pr 1. januar 2018 blir: 2,4 %
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Susanne Grure COMMUNITY MANAGER ‎14-12-2017 16:35
  Under kan du se to eksempler på forskjellige fakturaer og hvordan du finner riktig antall på disse.   I eksempel nummer 1 på bildet under, betyr antallet hvor mange lisenser/brukere du betaler for over 12 måneder. F.eks.i linje 4 “Bruksrett VB Design Brukere kun Regnskaps per bruker” står det antall 108 (markert i gult). Ettersom du blir fakturert i denne fakturaen for 12 måneder kan du dele 108 på 12 for å få det riktige antall brukere/lisenser som du betaler for disse 12 månedene (i dette tilfellet 9 brukere).   På linje 1, “Visma Bizweb, oppdatert kunde- og leverandørinformasjon”  står antall som 12. Dersom du deler dette tallet på de 12 månedene du blir fakturert for, får du antall 1, som betyr at du har en tilgang til en Bizweb lisens. På linje 4, “Bruksrett Visma Business Design Regnskap Komplett”, står antall som 108. Dersom du deler dette tallet på de 12 månedene du blir fakturert for, får du antall 9, som betyr at du har 9 brukertilganger i Visma Business Regnskap.         I eksempel nummer 2 på bildet under, vises en annen type faktura. I denne står det spesifisert perioden som det blir betalt for (i dette tilfelle er det fra 01.12.2017-28.02.2018) og antall betyr brukerne som har tilgang til systemet. I dette eksemplet er det 32 brukere som har tilgang i Visma.net Expense. Dersom du ganger 32 brukere med pris (50 kr per måned) og deretter ganger dette med 3 (måneder) får du summen 1,044 NOK.
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Les om elefanten i rommet