Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Ostolaskut on mahdollista kuitata maksetuksi maksuaineiston luonnin yhteydessä. Muussa tapauksessa ostolaskut merkitään ”Maksuaineistossa” tilaan odottamaan maksun vahvistusta käsin tai tiliotteelta. Maksun vahvistaminen manuaalisesti: Voit vahvistaa ostolaskun maksetuksi valitsemalla Ostolaskujen hallinnasta ”Maksut” näkymän Valitse vahvistettava ostolasku ja avaa maksu Ota maksu muokkaus –tilaan valitsemalla työkalurivin painikkeesta ”Muokkaa”. Tallenna ja vahvista maksu ”Tallenna” –painikkeesta. Nyt maksu on vahvistettu ja tallennettu. Maksun vahvistaminen tiliotteelta: Avaa Ostoreskontra osion yläpalkin valikosta ”Ostoreskontra” – ”Maksut tiliotteelta” Valitse oikea tunniste. Mikäli tunnisteita ei ole vielä ohjelmassa, luo uusi painamalla ”Uusi tunniste” -painiketta. Anna tunnisteelle pankin nimi ja paina OK -painiketta. Valitse hakemisto, johon on tallennettu Konekielinen tiliote tai SEPA tiliote ja paina OK -painiketta Tiedostot kentässä näkyy kaikki valitun kansion tiedostot. Valitse tiliotteen tiedosto ja paina OK -painiketta. ”Maksun kuittaus tiliotteelta” –ikkunaan listautuu maksut, jotka tiliotteelta löytyy. Jos ”L” sarakkeessa on vihreä ”OK” painike, voidaan tiliotteella oleva maksu kohdistaa ”Maksuaineistossa” olevaan ostolaskuun. ”Kuittaa maksetuksi” –painikkeesta voit suorittaa tiliotteelta kuittauksen ja kuittauksen jälkeen tulee ilmoitus kohdistetuista maksuista. Ostolaskut päivittyvät ”Maksettu” tilaan
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 08:42
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 488 Näytöt
Ostolaskusta voidaan luoda hyvityslasku kopioimalla, jolloin hyvityslaskulle tulee vastaavat tiedot, kuin kopioitavassa ostolaskussa mutta negatiivisella summalla. Hyvityslaskun voi myös luoda tekemällä uuden laskun ja antamalla riviosille negatiiviset summat. Hyvityslaskun luominen kopioimalla: Valitse Ostoreskontra osiosta ”Ostolaskujen hallinta” Valitse Ostolasku, josta haluat tehdä hyvityslaskun Valitse Ostolaskujen hallinnan työkaluriviltä ”Luo valitusta ostolaskusta uusi kopioimalla” Valitse ”Luodaan ostolaskusta hvyityslasku Ostolaskun kirjausikkunaan aukeaa ostolaskusta luotu hyvityslasku. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja paina ”Tallenna” –painiketta. Hyvityslasku on nyt luotu järjestelmään Hyvistyslaskun kohdistaminen ostolaskuun Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan ostolaskuun, mikäli ostolaskun tila on ”Avoin”. Valitse Ostoreskontra osiosta ”Ostolaskujen hallinta” Valitse avoin ostolasku ja paina Ostolaskujen hallinnan työkaluriviltä ”Kirjaa valitulle ostolaskulle maksu” Tarkista maksun yleistiedot ja tyhjennä ”Maksettu” –kentän summa Valitse ”Hyvityslasku” kohdasta samalle toimittajalle luotu hyvityslasku Mikäli ostolasku on pienempi tai yhtä suuri kuin hyvityslaskun summa, niin ”Jää avoimeksi” kentässä näkyy ”0,00 EUR” Tallenna maksu ja Ostolaskujen hallinnassa ostolaskujen tilat on päivittyneet Mikäli ostolasku on jo maksettu, voidaan hyvityslaskuun kirjata suoritus käsin, jolloin saadaan hyvityslasku merkittyä maksetuksi.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 08:41 (Päivitetty 24-10-2017)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 712 Näytöt
Ostolaskulle voidaan määrittää tositekohtainen kustannuspaikka tai jokaiselle ostolaskun riville erikseen. Tositekohtaisen kustannuspaikan voit valita Ostolaskun yleistiedoissa ennen rivikirjausten aloitusta. Tällöin jokaiselle riville tulee automaattisesti määritelty kustannuspaikka. Jos kustannuspaikka halutaan merkitä rivikohtaisesti, niin sen voi määrittää riviosan ”Kustannuspaikka” sarakkeeseen. Mikäli sarake ei ole näkyvissä, niin sen saa näkyviin rivikirjauksen työkalurivin ”Näytä sarakkeet” painikkeen takaa.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 08:40
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 455 Näytöt
 Ostolaskun tiliöinnit voidaan määritellä ostolasku- sekä ostolaskurivikohtaisesti. Ostolaskun Kredit-tiliksi tulee oletuksena Ostovelat –tili, jonka kirjanpidon vastaava tilinumero on valittavissa Oletustilien ylläpidossa. Ostolaskun debet –tili tulee, joko Toimittaja-kortille määritellyn Ostotilin mukaan tai käytettävän Alv-prosentin mukaan, jolloin ostotili on määritetty Oletustilien ylläpidossa Alv-prosenttikohtaisesti. Jos haluat määritellä Debet-tilin rivikohtaisesti, tulee sinun valita ”Debet-tili” riviosalle näytettäväksi sarakkeeksi. ”Näytä tai piilota riviosan sarakkeita” –painike löytyy ostolaskurivien yläpuolella olevasta työkalurivistä.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 08:39
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 500 Näytöt
Ostotoimitusta ei voi siirtää ostolaskuksi, vaan Ostoreskontra-osiossa on mahdollista hakea ostolaskun pohjaksi ostotoimituksen tiedot. Toiminto vaatii siis Ostotilaus- ja Ostoreskontra-osiot Passeliin ja ostotoimitus ei saa olla ”Laskutettu” tilassa. Avaa Ostoreskontra osiosta ”Uusi ostolasku” Valitse ostolaskulle toimittaja, jonka toimituksia haluat ostolaskun pohjaksi Avaa ”Toimittaja” -valikosta ”Merkitse toimitukset laskutetuiksi” Tarkista, että olet valinnut ”Tuo tiliöinnit ostolaskulle” -ostotoimitusten valinnassa Valitse toimitukset, joiden tiedot tuodaan ostolaskun riviosalle ja paina ”OK” -painiketta Tarkista, että ostolaskun rivit ovat oikein ja tallenna ostolasku.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 08:39
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 329 Näytöt
Ostoreskontran Vastaanota toiminnolla voidaan noutaa saapuneet laskut suoraan ostoreskontraan. Avaa Ostoreskontran Vastaanota –toiminto ja valitse ”Vastaanota laskuja” Vastaanota toiminto hakee automaattisesti saapuneet ostolaskut, joita ei ole vielä tallennettu ostoreskontraan Ostolasku siirretään ostoreskontraan työkalurivin ”Luo ostolaskut” painikkeesta Ostolasku siirtyy ostoreskontraan ”Keskeneräiseksi” ostolaskuksi. Ostolaskut ovat ”Keskeneräisiä” niin kauan, kun lasku on tarkistettu ja hyväksytty. Hyväksyntä tehdään ottamalla keskeneräinen ostolasku ”Muokkaus” tilaan ja tallennetaan lasku.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 07:20 (Päivitetty 24-10-2017)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 537 Näytöt
Tuotepalautus on vuokrauksen nimikkeittäin tapahtuvaan palautukseen tarkoitettu työkalu. Tuotepalautuksessa voidaan palauttaa vuokrauksen vuokrausriviä, jokaisesta palautuksesta tallentuu oma vuokrauksen palautus. Koko vuokrauksen voi palauttaa Tuotepalautus –näkymästä tai halutessaan kirjata palautukset vuokrauksen Palautus –toiminnosta tai Vuokraustenhallinnan kautta. Avaa Tuotepalautus-toiminto Vuokraus osiosta. Valitse oikean vuokrauksen palautettava tuote listauksesta. Paina työkalurivin ”Merkitse palautetuksi” –kuvake tai tupla klikkaa tuoteriviä, jonka haluat merkitä palautetuksi. Ohjelma kysyy palautettavien tuotteiden määrä ja ohjelma tarjoaa oletuksena avointa määrää. Kuittaa palautus OK –painikkeella Palautetun vuokrauksen voi tämän jälkeen laskuttaa normaalisti.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 07:15
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 319 Näytöt
Vuokrauksen palautuksen voi tehdä Vuokraustenhallinnasta tai Palautus –toiminnosta. Palautuksen yhteydessä vuokrauksen toimitettujen nimikkeiden varastosaldot päivittyivät palautuksen osalta. Vuokrauksen palautus Vuokraustenhallinnasta: Avaa Vuokraustenhallinta ja valitse aktiiviseksi vuokraus, joka on toimitettu tilassa. Valitse Vuokraustenhallinnan työkaluriviltä ”Vuokrauksen palautus” –painike, jolloin avautuu Palautuksen kirjausikkuna kyseisestä vuokrauksesta. Oletuksena ohjelma tarjoaa kaikkia tuotteita palautettavaksi ja palautuspäivämääräksi ohjelma tarjoaa kuluvaa päivämäärää ja aikaa. Palautettavien nimikkeiden määrää ja aikaa voidaan muokata nimikerivikohtaisesti. Tallenna –painikkeella palautus tallentuu ohjelmaan. Palautetun vuokrauksen voi tämän jälkeen laskuttaa normaalisti. Vuokrauksen palautus ”Palautus–toiminnolla”: Avaa Vuokraus-osion Palautus -kuvakkeesta kyseinen toiminto Kirjoita Vuokraus –kenttään vuokrauksen numero tai hae vuokraus Haku-painikkeella Oletuksena ohjelma tarjoaa kaikkia tuotteita palautettavaksi ja palautuspäivämääräksi ohjelma tarjoaa kuluvaa päivämäärää ja aikaa. Palautettavien nimikkeiden määrää ja aikaa voidaan muokata nimikerivikohtaisesti. Tallenna –painikkeella palautus tallentuu ohjelmaan. Palautetun vuokrauksen voi tämän jälkeen laskuttaa normaalisti.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 07:14
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 337 Näytöt
Vuokrauksen, jonka tila on ”Avoin” voi toimittaa Vuokraustenhallinta –toiminnossa. Avaa Vuokraus –osiosta ”Vuokraustenhallinta” ja valitse toimitettava vuokraus listalta aktiiviseksi. Valitse työkalurivin ”Toimita vuokraus” –painike tai paina F3 näppäintä Toimitustyyppejä on neljä: Toimitetaan koko vuokraus, jolloin kaikki vuokrattavat tuotteet toimitetaan. Uusi toimitus (osatoimitus), jolloin avautuu Toimituksen kirjaus –ikkuna, mihin voidaan syöttää toimitettavat määrät nimikerivikohtaisesti. Toimitetaan ja laskutetaan, jolloin koko vuokraus toimitetaan ja siirretään laskutukseen laskuksi. Toimitetaan ja maksetaan kassaan, jolloin koko vuokraus toimitetaan ja siirretään kassaan kuittipohjaksi. Toiminto avaa kassan automaattisesti.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 07:14
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 337 Näytöt
Avoimen vuokrauksen voi tehdä, kun ei tiedetä ennalta vuokrauksen päättymispäivää. Kun halutaan luoda Avoin vuokraus, jolle ei ole määritelty ennalta päättymispäivää, laitetaan ruksi kohtaan Toistaiseksi voimassa. Kun toistaiseksi voimassaoleva kenttä on valittu, tulee laskutusjakso valinnat näkyviin. Laskutusjakso–kenttiin valitaan yksikkö (päivä, kuukausi) ja määrä. Avoimet vuokraukset näkymässä seuraava laskuajo pvm lasketaan näiden ehtojen mukaisesti. Asetukset valikon ”Passeli asetukset” -toiminnossa voidaan valita oletuksena käytettävä yksikkö ja määrä. Kun kirjataan Avointa vuokrausta, ei rivitietojen osalta anneta hintoja, mutta mikäli nimikkeille tulee alennuksia, voidaan ne antaa rivikohtaisesti. Avointen vuokrausten laskutus tapahtuu ”Avoimet vuokraukset” -toiminnossa. Avoimesta vuokrauksesta on kuitenkin mahdollista luoda lasku myös ”Vuokrauksen kirjaus” -ikkunassa ”Laadinta”-valikon ”Avoimen vuokrauksen laskutus”-toiminnolla. Avoimet vuokraukset -toimintoon pääsee Vuokrausosion päänäytön työkalupalkin pikakuvakkeesta käsin.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 07:13
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 348 Näytöt
Nimikekorttiin pitää muodostaa vuokrattavat nimikkeet. Vuokrattavien nimikkeiden nimikelaji pitää olla Vuokraus, jotta vuokraustapahtuma voidaan kirjata. Avaa Vuokraus –osion ”Uusi vuokraus”- toiminto Syötä Vuokrauksen perustiedot, kuten Laskutusasiakas, Toimitusasiakas ja vuokrauksen alku- ja loppupäivämäärä. Jos haluat tehdä avoimen vuokrauksen, valitse ”Toistaiseksi voimassa”. Avoimen vuokrauksen teosta on oma ohje. Valitse vuokrattavat nimikkeet. Nimikkeille voidaan antaa nimikerivikohtaisesti alku- ja loppupäivämäärä ja ajanjakson saa määriteltyä tarvittaessa kellonajan tarkkuudella. Ajanjakso -tarkkuuden saa määriteltyä Vuokraus –osion ”Asetukset” – ”Passeli asetukset” valinnan kautta. Vuokraus tallennetaan ”Tallenna” –painikkeen kautta. Jos Vuokraus halutaan toimittaa heti asiakkaalle niin toimituksen voi tehdä Vuokrauksen kirjausikkunan työkalurivin ”Luo uusi toimitus vuokrauksesta” –painikkeen kautta. Vuokratut toimitukset voidaan siirtää laskutettavaksi Laskutus ja myyntireskontra –osioon tai kassakuitin pohjaksi.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 07:12
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 357 Näytöt
Myyntitilaus tai -toimitus maksetaan kassaan Kassakuitin kirjaus-toiminnossa. Avaa kassakuitin kirjausikkuna Anna kassakuitille asiakas, jonka myyntitilauksen tai -toimituksen tiedot haetaan kassakuitille. Avaa Riviosa -valikosta ”Lisää myyntitilaus kuitille” tai ”Lisää toimitus kuitille” ja valitaan listasta haluttu myyntitilaus tai -toimitus. Myyntitilaukselta tai -toimitukselta tulevia nimiketietoja ei voida muokata, mutta voit lisätä kuitille uusia nimikkeitä Mahdollisten lisäysten jälkeen voit kirjata kuitille maksutapahtuman Maksusuorituksen jälkeen myyntilauksen sekä myyntitoimituksen tila päivittyy oikeaksi
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:49
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 405 Näytöt
Kassalle määritelty myyjä voidaan vaihtaa kassakuitin kirjausnäkymässä. Myyjä on mahdollista vaihtaa kun kuittiin on kirjattu maksutapahtuma. Kesken kuitinkirjausta myyjän vaihtaminen ei ole mahdollista. Myyjä voidaan vaihtaa painamalla ”Myyjän vaihto” -painiketta tai painamalla F9 näppäintä Mikäli Myyjän vaihto -painike ei ole valittavissa, kuitin kirjaus on kesken, tai kassa on suljettu.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:48
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 345 Näytöt
Mikäli kuittiin ei ole vielä kirjattu maksusuoritusta, voidaan kirjattu kuitti perua Peru kuitti- painikkeella. Kassakuitin kirjausikkunassa voit perua kuitin ”Peru kuitti” –painikkeella tai F4 näppäimellä Kuitin perumisen jälkeen kuitille kirjoitetut tiedot poistetaan ja voit kirjata uuden kuitin Kuittia johon on kirjattu maksutapahtuma, ei voida poistaa. Näissä tapauksissa kuittiin voidaan luoda hyvityskuitti ”Hyvityskuitti” toiminnolla
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:47
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 389 Näytöt
Kassassa on mahdollista luoda hyvityskuitti, jolloin kuitti hyvitetään kokonaisuudessaan. Kassassa voidaan myös luoda pelkkä hyvityskuitti, jolloin kuitinkirjauksessa annetaan hyvitettävän nimikkeen määräksi negatiivinen arvo. Kun kuitinkirjaus ei ole kesken, paina ”Hyvityskuitti” -painiketta tai F8 näppäintä Kassakuitin kirjausikkunassa Anna hyvitettävän kuitin numero Hyvitettävän kuitin tiedot tulevat näytölle ja ohjelma varmistaa hyvityskuitin luonnin. Mikäli haluat luoda hyvityksen näytöllä olevasta kuitista, valitse ”Kyllä”. Ohjelma tulostaa hyvityskuitin
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:47
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 454 Näytöt
Kassan ohjaustiedoissa pitää olla valittuna käytettävä kassa, ennen kuin kassakuittien luonti voidaan avata. Kassan avauksessa määritellään myyjä ja pohjakassa. Avaa ”Kassakuittien luonti”, jolloin pääset kassakuitin kirjausikkunaan Valitse kuitille asiakas, jonka jälkeen voit valita nimiketietoja kassakuitille Nimiketietoja voidaan lisätä antamalla Nimikekoodi, Nimikehaulla, Viivakoodinlukijalla tai ”Kassan ohjaustiedoissa” määritellyillä pikanäppäimillä. Maksutapahtuman pääset kirjaamaan ”Kuitin maksutapahtuma” –painikkeesta tai F5 näppäimestä
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:46
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 392 Näytöt
Uuden kassan luominen Käytettävät kassat luodaan Kassaosion perustiedoissa. Avaa Kassa-osio ja valitse yläpalkista ”Perustiedot” – ”Kassat” Kirjoita ”Kassat” ikkunan riville uuden kassan tunnus ja valitse mahdollinen kustannuspaikka OK –painikkeen jälkeen, kassa on valittavissa ”Kassan ohjaustiedoissa”   Käytettävän kassan määrittäminen käyttöön Ennen kassakuittien luontia, tulee Kassa-osioon määritellä tietokoneella käytettävä kassa. Kassa valitaan käyttöön Kassan ohjaustiedoissa. Avaa Kassa-osio ja valitse yläpalkista ”Asetukset” – ”Kassan ohjaustiedot” ”Käytä kassaa” –valikossa on valittavissa ne kassat, joita ei ole muilla tietokoneilla käytössä Kun olet valinnut kassan, tallenna muutokset ”Käytä” painikkeesta
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:45
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 421 Näytöt
Verkkolaskujen lähetys Maventan kautta Passeli Yritys ohjelmassa on Maventan verkkolaskutus integroituna. Jos et ole vielä rekisteröitynyt Maventaan niin voit tehdä rekisteröinnin suoraan Passelistasi. Valitse   Laskutus ja myyntireskontra   osiosta   Lähetä   -toiminto ja sieltä edelleen   Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset. Alla on vielä video-ohje tuohon rekisteröintiin.   Kun Maventa on rekisteröity ja käyttöönotettu, niin lisää asiakaskortillesi Verkkolaskuosoite ja Välittäjän osoite, jotka olet saanut asiakkaaltasi. Kun olet kirjannut laskun valmiiksi, niin voit lähettää sen suoraan laskun kirjausikkunasta klikkaamalla kuvaketta Lähetä lasku sähköisesti, joka löytyy Tulostin -kuvakkeen vierestä. Voit myös vaihtoehtoisesti lähettää laskun   Lähetä toiminnosta, joka löytyy Laskutus ja myyntireskontran toiminnoista.     Voit luoda myös verkkolaskuaineistoja Passeli ohjelmassa, joita voit lähettää asiakkaillesi pankin tai muun operaattorin kautta. Syötä asiakkaasi asiakaskortille verkkolaskutiedot. Tiedot syötetään asiakaskortin ”Yhteystiedot” välilehdelle. Asiakkaalle pitää olla valittuna ”Verkkolasku”, jotta Verkkolasku osoite ja Verkkolaskuvälittäjän osoite voidaan antaa. Syötä myös tarvittaessa OVT-tunnus. Tiedot saatte asiakkaaltanne. Luo asiakkaallesi normaalisti lasku Lasku voidaan tulostaa verkkolaskuaineistoksi normaalin tulostuksen yhteydessä, kun tulostuskohteena on ”Finvoice”. Finvoice-tulostuksen yhteydessä valitaan lähetystapa ”Pankkiaineiston mukana” tai ”Muu tapa”. Mikäli välität verkkolaskut pankin kautta, niin silloin on valittava vaihtoehto ”Pankkiaineiston mukana”. Verkkolaskut voidaan myös tulostaa kootusti yhteen verkkolaskutiedostoon. Tällöin tulostukseen pääsee Laskutus ja myyntireskontran toiminnosta ”Verkkolaskutus”. Listassa näkyy niiden asiakkaiden laskut, joilla on asiakaskortilla valittuna ”Verkkolasku”. Valitse aineistoon tulevat verkkolaskut näppäimistön CTRL-painike pohjassa ja paina työkalurivin ”Tulosta” –painiketta. Jos haluat laskut yhteen tiedostoon niin valitse ”Lisää kaikki laskut yhteen tiedostoon”, muussa tapauksessa jokaisesta laskusta tulee erillinen finvoice-tiedosto. Valitse ”Finvoice-hakemisto” kenttään kansio, johon haluat verkkolaskuaineistot tallentuvan ja paina lopuksi OK –painiketta Finvoice-hakemistoon ilmestyi verkkolaskuaineistot (XML-tiedostot), jotka voit lähettää eteenpäin esimerkiksi pankin verkkopalvelusta. Ohjelmassa on myös Lähetä-toiminto, laskut ovat lähetettävissä asiakkaille sähköisesti Maventa operaattorin välityksellä.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:42 (Päivitetty 19-07-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 2290 Näytöt
Laskun kirjauksessa on mahdollista valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla. Avaa nimikehaku Valitse nimike hakuikkunasta Paina Ctrl -näppäin pohjaan ja valitse toinen nimike. Pidä Ctrl -näppäin pohjassa koko ajan Kun olet valinnut haluamasi nimikkeet, paina OK -painiketta Laskun kirjausikkunan riviosalle tulee kaikki valitsemasi nimikkeet
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:42
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 324 Näytöt
Suorituksia on mahdollista poistaa laskutuksenhallinta ikkunan suoritukset näkymässä, tai suorituksen kirjausikkunassa. Suorituksen poistaminen laskutuksenhallinnassa Avaa Laskutuksenhallinta ja valitse näytöksi ”Suoritukset” Valitse suoritus, jonka haluat poistaa Paina Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä ”Poista valitut suoritukset” –painiketta. Lukittua suoritusta ei voida poistaa. Ohjelma varmistaa vielä poiston. Mikäli haluat poistaa suorituksen, paina OK –painiketta Suorituksen poisto ei poista laskua, vaan ainoastaan tehdyn suorituksen. Tällöin lasku palautuu Avoin –tilaan. Suorituksen poistaminen suorituksen kirjausikkunassa Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Uusi suoritus” Etsi suoritus työkalurivin suurennuslasi -kuvakkeesta Suorituksen tiedot tulevat suorituksen kirjaus -ikkunaan. Valitse suoritus muokkaus-tilaan painamalla ”Muokkaa” –painiketta. Paina työkaturiviltä Poista –painiketta poistaaksesi suorituksen. Lukittua suoritusta ei voi poistaa. Ohjelma varmistaa vielä poiston. Mikäli haluat poistaa suorituksen, paina OK –painiketta Suorituksen poisto ei poista laskua, vaan ainoastaan tehdyn suorituksen. Tällöin lasku palautuu Avoin –tilaan.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:40
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 614 Näytöt