Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Suorituksen kirjaaminen manuaalisesti Laskulle on mahdollista kirjata suorituksia ”Uusi suoritus” –toiminnolla sekä suoraan Laskutuksenhallinnasta. Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Uusi suoritus” Syötä tunniste kenttään laskunnumero tai hae avoin lasku ”Haku” -toiminnolla Anna suoritukselle kirjauspäivä, jolloin laskuun on saapunut suoritus Tarkista käytettävä kirjanpitotili, jotta tiliöinnit menevät oikein Ohjelma tarjoaa oletuksena avoinna olevaa summaa suorituksen määräksi. Muuta tarvittaessa suorituksen määrää. Kirjaa mahdolliset oikaisut tai/ja kurssierot Tallenna suoritus painamalla ”Tallenna” –painiketta Suorituksen kirjaaminen Laskutuksenhallinnasta Valitse avoin lasku, jolle halutaan kirjata suoritus Paina ”Kirjaa laskuun suoritus” –painiketta tai F3 –näppäintä Lasku tulee olla avoin tai osasuoritettu –tilassa, jotta siihen voidaan kirjata suoritus Ohjelma näyttää suorituksen kirjausikkunassa valitun laskun tiedot ja ohjelma tarjoaa suorituksen määräksi avoinna olevaa summaa. Kirjaa mahdolliset oikaisut ja/tai kurssierot Tarkista suorituksen tiedot ja paina ”Tallenna” -painiketta, jolloin suoritus tallentuu ohjelmaan. Suorituksen kuittaaminen tiliotteelta Suoritukset on mahdollista kuitata tiliotteelta tai viiteluettelosta. Nouda pankista tiliote tai viiteluettelo ja huolehdi, että aineisto on oikeassa tietue muodossa. Kyseinen pankkitili pitää olla perustettuna ohjelman yrityksen yhteystiedoissa. Suoritukset kohdistuvat viitenumeron perusteella, eli jos suoritusta ei ole maksettu viitenumerolla, se ei kohdistu automaattisesti mihinkään laskuun. Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Suoritusten kuittaus tiliotteelta” Valitse oikea tunniste. Mikäli tunnisteita ei ole vielä ohjelmassa, luo uusi painamalla Uusi tunniste -painiketta. Anna tunnisteelle pankin nimi ja paina OK -painiketta. Valitse hakemisto, johon on tallennettu konekieliset tiliotteet, viiteluettelot tai SEPA tiliotteet ja paina OK -painiketta Tiedostot kentässä näkyy kaikki valitun kansion tiedostot. Valitse tiedosto ja paina OK -painiketta. Suorituksen kuittaus tiliotteelta näkyy tiedoston suoritukset. Laskuno -sarakkeessa näkyy laskun numero ja L -sarakkeessa OK, mikäli suoritus voidaan kohdistaa laskuun. Paina Kuittaa suoritetuksi -painiketta Kuittauksen jälkeen tulee ilmoitus kohdistetuista suorituksista. Mikäli aineistossa oleva suoritus on pienempi tai suurempi kuin avoimena oleva laskun summa, avautuu tällöin suorituksen kirjausikkuna, jolloin voit itse päättää miten lasku kirjataan suoritetuksi. Factoring laskulle voidaan kirjata suoritus aivan kuten normaaleille laskuillekin. Factoring-suorituksen kirjaamisen normaalista erottaa yleensä suoritukselle määritettävä kirjanpitotili. Factoringlaskujen kirjanpidon tili tulee Factoring sopimuksen tiedoista. Katso tarvittaessa suorituksen kirjaamisen ohje Laskutus ja myyntireskontra osiosta.   Suorituksen muokkaaminen Suorituksia on mahdollista muokata Laskutuksenhallinta ikkunan ”Suoritukset” näytöllä, tai suorituksen kirjausikkunassa. Suorituksia voidaan myös poistaa suoraan Laskutuksenhallinnan ”Suoritukset” näkymästä. Suorituksen muokkaus laskutuksenhallinnassa: Avaa Laskutuksenhallinta ja valitse näytöksi ”Suoritukset” Valitse suoritus, jota haluat muokata Paina laskutuksenhallinnan työkaluriviltä Näytä valittu suoritus -painiketta, tai F10 näppäintä Valitun suorituksen tiedot tulevat Suorituksen kirjaus -ikkunaan. Valitaan suoritus ”Muokkaus” tilaan yläpalkin Muokkaa-painikkeesta Tee suoritukseen tarvittavat muutokset ja paina ”Tallenna” -painiketta suorituksen kirjauksen työkaluriviltä. Suorituksen muokkaus suorituksen kirjausikkunassa Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Uusi suoritus” Paina työkaluriviltä suurennuslasi –kuvaketta etsiäksesi muokattavan suorituksen Valitun suorituksen tiedot tulevat Suorituksen kirjaus -ikkunaan. Valitaan suoritus ”Muokkaus” tilaan yläpalkin Muokkaa-painikkeesta Valitaan suoritus ”Muokkaus” tilaan yläpalkin Muokkaa-painikkeesta Tee suoritukseen tarvittavat muutokset ja paina ”Tallenna” -painiketta suorituksen kirjauksen työkaluriviltä.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:38 (Päivitetty 23-10-2017)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 741 Näytöt
Ryhmälaskututusta käytetään samansisältöisten, kalenteriin sidottujen laskujen luontiin ryhmälaskumalleihin liitetyille asiakkaille tai asiakasryhmille. Laskut luodaan valituista ryhmälaskumalleista Laskutusajo-toiminnolla. Ryhmälaskupohjien ylläpito sekä Laskutusajo -toiminto löytyvät Laskutus -valikon Ryhmälaskutus -toiminnosta. Ryhmälaskutus aloitetaan ryhmälaskumallien luonnilla. Ryhmälaskumalli sisältää mallilaskun ja laskutustiedot. Mallilaskussa määritellään laskutettavat nimikkeet ja laskun yleistiedot. Laskutustiedoissa määritellään mallilla laskutettavat asiakkaat tai asiakasryhmät sekä laskuajojen tekemiseen tarvittavat tiedot kuten laskutuskausi- sekä laskutusperusteen voimassaoloaikaan liittyvät tiedot. Kun ryhmälaskumallit ovat kunnossa, voi laskut luoda laskutusajolla. Laskutusajossa käyttäjä luo laskut niille ajoon valittujen ryhmälaskumallien asiakkaille, joiden laskukausi päättyy ennen käyttäjän antamaa, ”Laskutetaan asti” päivää.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:37
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 374 Näytöt
Maksukehotuksia on mahdollista tulostaa asiakkaille, joilla on avoinna laskuja ja laskut ovat myöhässä enemmän kuin asetuksissa annettu sallittu myöhästyminen. Asiakkaalle pitää olla myös valittuna asiakaskortistossa ”Muut tiedot” -välilehdellä maksukehotukset valinta. Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Maksukehotukset ja perintä” Tarkista laskuille annettava maksuaika ja huomautuskulut ”Asetukset” valikosta Valitse laskut, joista haluat tulostaa maksukehotuksen Paina lopuksi ”Tulosta” painiketta maksukehotuksien tulostamiseksi Maksukehtotuksista on asiakkaalle lähetettävissä tekstiviesti, maksukehotukset ohjeesta on tutustuttavissa toimintoon.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:37
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 482 Näytöt
Laskua voidaan muokata Laskun kirjaus -ikkunassa, mikäli laskun tila on keskeneräinen tai avoin. Valitse haluttu lasku kirjaus-ikkunaan Laskutuksenhallinnasta Ota lasku muokkaus-tilaan Muokkaus –valikon ”Muokkaa” toiminnolla tai painamalla työkalurivin ”Muokkaa” -painiketta Tämän jälkeen laskun kaikki muut yksityiskohdat laskunumeroa lukuun ottamatta on muokattavissa Muokkauksen jälkeen tallenna lasku työkalurivin ”Tallenna” -painikkeesta
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:36
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 411 Näytöt
Maventan -palvelut sähköiset laskut, ostolaskut, tarjoukset, maksukehotukset ja verkkopalkka palkkalaskelmat Käyttöönotto rekisteröityneelle tai uudelle käyttäjälle Maventa palveluiden käyttöönotto Passelissa, toimenpiteisiin on tutustuttavissa ohjelman Laskutus ja myyntireskontra ohjeesta. Ohjeessa on myös käyttöönotto videoon linkitys. Verkkopalkka, palkkalaskelmien lähetys sähköisesti palkansaajan verkkopankkiin, toiminnon  ohjeistukseen on tutustuttavissa Passeli Palkanlaskenta ohjeen Verkkopalkka ohjeesta. Tarjouksien, maksukehotuksien ja palkkalaskelmien lähettäminen Maventan tulostuspalvelun kautta, toimintoon on tutustuttavissa Yleisohjeen tulostaminen kohdan Tulostuspalvelu ohjeesta.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:35
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 588 Näytöt
Laskun kirjauksessa voidaan muuttaa kirjanpitotilit tarvittaessa. Ohjelma tarjoaa laskunkirjauksessa oletustilien mukaisia tilejä. Mikäli riviosalla ei näy kredit-tili saraketta, tulee kyseinen sarake valita näkyviin riviosan työkalurivin ”Näytä sarakkeet” -painikkeesta. K-Tili sarakkeessa voit valita rivikohtaisesti käytettävän Kredit-tilin Katso video-ohje   Korkolaskujen laadinta Myöhässä saapuneiden suoritusten korot ovat vietävissä korkorekisteriin. Korkorekisteristä voidaan laatia asiakaskohtainen korkolasku. Asiakaskortilla pitää olla valittuna ”Korkolaskut” valinta Tilanteessa, jossa laskun suoritus on ollut myöhässä ja laskulle on kertynyt korkosaatavia, voidaan korot ohjata suorituksen kirjauksissa korkorekisteriin. Suorituksen kirjausikkunassa pitää ensiksi tarkistaa suorituksen kirjauspäivä, jolloin ohjelma laskee automaattisesti myöhässä olevat päivät ja kertyneen koron. Korko lasketaan asetuksissa määritetyllä viivästyskorolla Suorituksen kirjausikkunassa on valinta ”Vienti korkorekisteriin”, mistä korko ohjataan korkorekisteriin. Korkorekisteriin pääsette valitsemalla Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Korkolaskut” Korkorekisteristä valitaan laskutettava asiakas ja tarkistetaan korkolaskujen yleistiedot. Painetaan lopuksi ”Laadi laskut”, jolloin korkolasku luodaan laskutukseen
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:34
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 418 Näytöt
Myynti- ja ostotapahtumille kirjataan kirjanpidon tilinumerot. Mikäli tulosteissa on nähtävillä 6-numeroisia tilinumeroja, oletustileille ei ole määritelty kirjanpidontilejä. Ohjelmaan tulee perustaa kirjanpidon tilit ja sen jälkeen määritellä oletustileille käytettävät tilit. Mikäli käytössäsi on kirjanpito osio, suorita kirjanpidon käyttöönotto ja valitse käytettävä tilikartta kirjanpidossa. Mikäli käytössä ei ole kirjanpito-osiota, voit perustaa tilit ”Perustiedot” -valikosta ”Tililuettelon ylläpito”. Tililuettelopohja voidaan myös hakea painamalla ”Hae tilit” -painiketta. Valmiit tililuettelopohjat löytyvät ohjelman asennushakemistosta ”Tililuettelo” kansiossa. TK -alkuiset tiedostot ovat tilikartta- / tililuettelomalleja.   - Tili no -kenttään annetaan kirjanpitotilin yksilöivä tilinumero. - Selite kenttään annetaan kirjanpitotilin selkokielinen nimi, joka näkyy esim. raporteilla. - Tilityyppi vaikuttaa tililuettelon tilien tarjontajärjestykseen valittaessa kirjanpitotiliä pudotusvalikosta. - Verokäsittely kohdassa määritellään tilin käyttäytyminen arvonlisäverotuksen kannalta. - Ei käytössä -valinnalla kirjanpitotili tehdään passiiviseksi, jolloin se ei näy valintalistoissa, eikä sille voi tehdä kirjauksia - Tallennetaan annetut tiedot painamalla OK Oletustilien valinta Perustiedot valikosta valitaan ”Oletustilien ylläpito”. Valitse tilinumero sarakkeessa jokaiselle käytettävälle tilille haluttu kirjanpidontili, jolloin ohjelma tarjoaa oletuksena sitä tiliä mikä on valittuna. Paina OK -painiketta, jolloin muutokset tallentuvat
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:44
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 514 Näytöt
Mikäli kirjanpidon tulosteissa näkyy 6-numeroisia tilinumeroita omien kirjanpitotilienne sijaan omia tilejänne ei vielä ole kohdistettu ohjelman järjestelmätileille. Tarkistakaa ensin ylävalikon Perustiedot -> Tililuettelon ylläpito -valintojen takana tarvitaanko tililuetteloonne täydennyksiä tai muutoksia. Tarvitsemanne tilinumerot saatte kirjanpitäjältänne. Valitkaa seuraavaksi ylävalikosta Perustiedot -> Oletustilien ylläpito. Kohdistakaa omat tilinumeronne ohjelman järjestelmätileihin valitsemalla rivi riviltä Tilinumero-sarakkeessa hiirellä valiten avautuvasta valikosta oikeat tilit. OK-napin painallus tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:41
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 372 Näytöt
Rakennuspalveluiden ja romumyynnin myyntilaskun kirjaaminen helpottuu myyntialueiden luomisen kautta. Valitaan ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Myyntialueet” Lisätään myyntialueiden ylläpitoon uusi rivi ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” ja kirjataan selitteeseen laskuille tulostuva selite voimassaolevasta direktiivistä. (esim. AVL 8 C §:ään tai direktiiviin(Art. 199, Dir.2006/112/EY)) tai vastaavat tiedot romumyynnin osalta. Tallennetaan myyntialue ”OK” painikkeella Avataan Asiakaskortisto ja valitaan asiakkaan ”Muut tiedot” välilehdelle myyntialueeksi luotu ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” ja tarkistetaan että asiakaskortilla on annettuna asiakkaan Y-tunnus ja ALV-tunnus. Valitaan oletustilien ylläpidosta Rakennuspalveluille oletus myyntitili ja samoin romumyynnille. Valitse ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Oletustilien ylläpito” Valitse ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” myyntialueelle haluamasi kirjanpidon myyntitili, jotta myynti ohjautuu kirjanpidollisesti oikealle tilille. Nyt voit luoda laskun asiakkaalle ja laskutulosteella näkyy rakennuspalveluiden ja romumyynnin myynnissä vaaditut tiedot laskun verottomuudesta.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:41
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 443 Näytöt
Hyvityslaskun luonti Laskusta voidaan laatia hyvityslasku kopioimalla, jolloin hyvityslaskulle tulee vastaavat tiedot kuin kopioitavassa laskussa, mutta negatiivisilla määrillä ja summalla. Nimikkeet palautuvat varastoon. Avaa Laskutuksenhallinta ja valitse lasku, josta haluat tehdä hyvityslaskun Valitse Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvake ”Luo valitusta laskusta uusi lasku kopioimalla” tai klikkaa laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kopioi lasku” Valitse vaihtoehto: ”3. Luodaan valitusta laskusta hyvityslasku” ja paina OK -painiketta Laskun kirjausikkunaan aukeaa laskusta luotu hyvityslasku. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja tee tarvittavat muutokset laskulle. Paina lopuksi ”Tallenna”, jonka jälkeen hyvityslasku on tulostettavissa. Hyvityslasku kohdistetaan avoinna olevaan laskuun kirjaamalla veloituslaskulle suoritus. Etsitään ja valitaan Laskutuksenhallinnasta avoinna oleva lasku, johon hyvityslasku kohdistetaan Suoritus kirjataan valitulle avoimelle laskulle Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvakkeesta ”Kirjaa laskuun suoritus” tai klikkaamalla laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kirjaa suoritus” Suorituksen kirjaus-ikkunassa valitaan haluttu kirjauspäivä ja tyhjennetään Suoritus-kentän summa Valitaan Hyvityslasku-pudotusvalikosta aiemmin tehty asiakkaan hyvityslasku Nyt Hyvityssumma-kentässä on hyvitetty summa sekä ”Jää avoimeksi” –kentässä on 0,00 EUR Tallennuksen jälkeen molempien laskun tila päivittyy Suoritettu –tilaan Osahyvityslaskujen luonti ja kohdistus veloituslaskuun on myös mahdollista.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:40
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1301 Näytöt
Ennen kuin voidaan luoda Factoring laskuja, tulee ohjelmaan perustaa käytettävä rahoitusyhtiö ja valita asiakkaalle käytettävä rahoitusyhtiö. Rahoitusyhtiön luominen ohjelmaan Avaa perustiedot -valikosta Yrityksen yhteystiedot Mene Factoring välilehdelle Paina Factoring välilehden työkalurivin Uusi rahoitusyhtiö -painiketta Anna rahoitusyhtiön tiedot Factoring välilehdelle Paina Sopimustiedot -painiketta Anna Factoring sopimuksen yksilöintitiedot. Syötä myös ”Viitenumero” ja käytettävä ”Siirtoteksti”, joka tulostuu jokaiselle factoringlaskulle. Paina OK –painiketta tallentaaksesi tiedot Paina yrityksen yhteystiedoissa vielä OK -painiketta Valitaan asiakkaalle käytettävä rahoitusyhtiö Avaa kortisto -valikosta Asiakaskortisto Hae asiakas jolle haluat luoda Factoring laskuja Ota asiakkaan tiedot muokkaukseen painamalla asiakaskortiston työkaluriviltä Muokkaa -painiketta tai painamalla Ctrl + E näppäinyhdistelmää Mene Muut tiedot -välilehdelle Valitse Factoring sopimus -kenttään käytettävä rahoitusyhtiö Mikäli asiakas on kotimainen, anna vielä asiakkaan Y-tunnus. Tallenna tiedot painamalla Tallenna -painiketta   Laskujen pankkitilitiedot Kun asiakkaalle on valittu Factoring sopimus, tulostuu laskulle rahoitusyhtiön pankkitilitiedot. Factoringlaskun tunnistat Laskutuksenhallinnan F-sarakkeen merkinnästä ja laskujen kirjauksessa laskutusaiheen oikealla puolella olevasta Factoringlasku -tekstistä. Factoring aineiston luonnin epäonnistuessa Jos factoringlaskut tulostuvat vain esikatseluun tai paperille niin tarkista seuraavat tiedot: Jos lasku tulostuu kahteen kertaan esikatseluun tai laskusta tulee kaksi kopiota paperisena, niin virhe on laskulla. Tarkista laskulta, että ”Toimitusaika” ja muut laskutustiedot ovat oikein. Sekä tarkista, että laskulla ei esiinny erikoismerkkejä, koska verkkolaskuaineistossa ei saa olla mukana erikoismerkkejä. Jos lasku tulostuu esikatseluun tai paperille ja haluaisitte lähettää asiakkaallenne kyseisen laskun verkkolaskuna. Tarkista asiakaskortilta, että asiakkaalle on aktivoitu ”Verkkolasku” ja verkkolaskuosoite ja välittäjän osoite on annettuna
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:39
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 321 Näytöt
Hinnastojen muutosajo-toiminnolla päivitetään nimikeryhmien nimikkeiden osto- ja myyntihintoja, katetavoitteita, hintaluokkien alennusprosentteja ja hinnastojen hintoja. Muutosajo voidaan kohdistaa valittuihin nimikeryhmiin, sekä ostohintojen osalta tietyn toimittajan nimikkeisiin ja/tai nimikkeiden oletustoimittajiin. Suosittelemme tietokannan varmuuskopiointia ennen muutosajon tekemistä Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Hinnaston muutosajot” Valitse nimikeryhmät joille hinnaston muutosajo suoritetaan Valitse muutoksen kohde, eli hinta tai tai hinnasto jne. Anna muutosprosentti kenttään haluamasi hinnan muutosprosentti Ostohinnat voidaan valita myös Toimittaja -kohtaisesti Paina ”Aloita” –painiketta hinnaston muutosajon suorittamiseksi
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:37
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 496 Näytöt
Rakenteellinen nimike on mahdollista siirtää varastossa tuotantoon, jolloin varastovalmisteen komponenttien osat varataan tuotantoon kyseistä varastovalmistetta varten. Huomioi. että Nimikkeen rakennetta ei saa muuttaa kun nimike on tuotannossa. Varastovalmisteen siirto tuotantoon Avaa Varastokirjanpito-osiosta ”Varasto” –valikosta” Nimikerakenne: Siirto tuotantoon” Syötä Nimikekoodi ”Koodi” -kenttään, tai hae nimike ”Haku” -toiminnolla Syötä Määrä kenttään saldo, montako kappaletta nimikettä siirretään tuotantoon. Mikäli valitset ”Otetaan myös alarakenteet tuotantoon”, ohjelma luo rakenteessa olevista varastovalmisteista myös tuotantolistat Paina ”Luo tuotantolistat” -painiketta Ohjelma luo tuotantolista rakenteen mukaan. Tuotanto voidaan vielä perua, mutta tallentamisen jälkeen tuotantoa ei voi enää perua. Paina työkaluriviltä Tallenna -painiketta tallentaaksesi tuotannon   Varastovalmisteen siirto myyntivarastoon, siinä yhteydessä päivitetään varastorakenteen varastosaldo valmistuneen määrän mukaiseksi. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Nimikerakenne: Siirto myyntivarastoon” Syötä tuotantolistan numero tai hae tuotantolista ”Haku” -toiminnolla Syötä valmistunut määrä kenttään tuotannosta valmistunut määrä. Yhdellä kerralla käsitellään koko tuotanto, eli mikäli saavutetaan vähemmän kuin on siirretty tuotantoon, loput menet hävikkiin ja vaikuttavat valmistuneen nimikkeen keskihintaan. Paina ”Tallenna” -painiketta, jolloin siirto myyntivarastoon suoritetaan Mikäli tuotantoa ei valmisteta kokonaan, kysytään tallennuksen yhteydessä halutaanko tuotantoa jatkaa myöhemmin. Mikäli tähän vastaa Ei, asetetaan tuotantolista valmiiksi, niin ettei käyttämättömiä komponentteja vähennetä varastosta.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:36
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 412 Näytöt
Inventaariosaldojen kirjauksessa on mahdollista kirjata inventaariossa lasketut nimikesaldot. Inventaariosaldojen kirjaus on mahdollista rajata tarvittaessa varastopaikan ja nimikeryhmien mukaan pienempiin osiin. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” –valikosta ”Inventointisaldojen kirjaus” Valitse tulostusryhmittely ja tulostusjärjestys, jonka mukaan inventaariolistan nimikkeet tulostetaan, lisäkoodin mukaankin tulostettavissa, käytettäessä parametrivalintaa Käytä lisäkoodia Valitse varastopaikat ja nimikeryhmät, joista inventaario lista muodostetaan ja paina ”OK” -painiketta Päiväys kenttään annetaan päiväykseksi päivä jolloin inventointisaldot kirjataan, takautuvat inventointisaldojen kirjaukset eivät ole mahdollisia, jos hankintoja ja myyntejä on suoritettu inventointisaldojen laskennan jälkeen. Nimikettä voi myös hakea hakutoiminnolla. Anna nimikkeiden saldo ”Laskettu” -kenttään. Ohjelma tarjoaa nimikkeiden keskihinnaksi nimikekortiston mukaista keskihintaa. Mikäli muutat keskihintaa, ohjelma laskee muutoksen mukaan nimikkeen keskihinnan uudestaan Kun olet syöttänyt saldot inventaariosaldojen kirjausikkunan paina OK -painiketta, jolloin muutokset tallennetaan tietokantaan Inventointitapahtumista on tulostettavissa raportti varastopäiväkirjalla, Inventaario -valintaa käytettäessä.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:34
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 536 Näytöt
Myyntitilauksen luonnissa on mahdollista valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla. Avaa nimikehaku Valitse nimike hakuikkunasta Paina Ctrl -näppäin pohjaan ja valitse toinen nimike. Pidä Ctrl -näppäin pohjassa koko ajan Kun olet valinnut haluamasi nimikkeet, paina OK -painiketta Myyntitilauksen riviosalle tulee kaikki valitsemasi nimikkeet
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:24
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 330 Näytöt
Toimitus on mahdollista poistaa myyntitilaukselta tilaustenhallintaikkunassa tai toimituksen kirjausikkunan kautta. Perutun koontilaskun toimitusta ei kannata poistaa, poisto ei päivitä tilauksen tilaa avoimeksi tai osatoimitetuksi, se jää valmis -tilaan. Avaa ”Tilaustenhallinta” Valitse ”Näyttö” kohtaan ”Toimitukset” Valitse toimitukset näkymässä haluttu toimitus Paina Poista valitut toimitukset -painiketta, tai Ctrl + del näppäinyhdistelmää. Mikäli toimitus on laskutettu tilassa, sitä ei ole mahdollista poistaa Toimituksen poistaminen ei poista myyntitilausta, vaan ainoastaan tilaukselle merkitty toimitus. Toimituksen poisto palauttaa myös nimikkeet takaisin varastoon ja myyntitilaus palautuu ”Myyntitilaus” –tilaan. Koontilaskulla ollut tilaus ei palaudu, vaan jää valmis tilaan.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:23
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 393 Näytöt
Koontilaskulla on mahdollista yhdistää saman asiakkaan toimituksia laskulle. Mikäli asiakkaalle on järjestelmässä kaksi tai useampia toimituksia, niin asiakkaalle voidaan luoda koontilasku. Avaa yläpalkin ”Tilaukset” -valikosta ”Koontilaskun laadinta”. Valitaan luettelosta asiakas, jolle luodaan koontilasku ja paina OK –painiketta. Koontilaskun laadinta -ikkunassa tarkistetaan luotavan koontilaskun tiedot. Koontilaskulta on mahdollista poistaa toimituksia, mikäli niitä ei haluta vielä toimittaa. Valitaan riviosalta kyseinen lähete ja painetaan ”Poista valittu läheterivi” –painiketta. Kun koontilaskun tiedot ovat kunnossa, painetaan OK –painiketta. Ohjelma luo koontilaskun laskutukseen. Koontilasku voidaan tarvittaessa myös perua. Tällöin Koontilasku poistuu laskutuksesta ja myyntitilauksien toimitukset ovat uudelleen laskutettavissa, toimituksia ei kuitenkaan enää tällaisessa tilanteessa voi muokata, eikä tilauksen tilaa enää päivitetä. Avaa yläpalkin ”Tilaukset” -valikosta ”Koontilaskun peruminen”. Valitaan luettelosta koontilasku, joka halutaan perua ja painetaan OK -painiketta. Koontilasku peruuntuu ja ohjelma ilmoittaa, mitkä toimitukset ovat palautuneet ”Toimitettu” tilaan. Toimitukset voidaan laskuttaa tarvittaessa nyt uudelleen, muokkaus ei ole mahdollista eikä toimitusta kannata poistaa sillä tilauksen tilaa ei enää päivitetä.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:22
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 542 Näytöt
Toimitukset tilauksille voidaan luoda ”Tilaustenhallinnan” kautta. Useankin tilauksen toimittaminen kerralla mahdollista, painettaessa Ctrl -näppäintä pohjassa ja valitaan hiirellä toitettavat tilaukset. Avaa Tilaustenhallinta ja valitse toimitettava myyntitilaus Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta Mikäli luodaan toimitus, joka vastaa myyntitilausta, niin valitaan ”Toimitetaan koko tilaus”. Tällöin myyntitilaus toimitetaan, kuten on tilattu. Myyntitilaukselle on mahdollista kirjata osatoimitus, mikäli kaikkia tilauksen tuotteita ei toimiteta kerralla. Avaa Tilaustenhallinta ja valitse toimitettava myyntitilaus Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta Valitse toimitustyyppi ”Uusi toimitus (osatoimitus)” Muuta toimituksen kirjaus-ikkunassa nimikkeiden määrä-kenttään toimitettava määrä Tallenna muutokset ja voit tulostaa Lähetteen työkalurivin ”Tulosta” painikkeesta Myyntitilaus voidaan asettaa ”Valmis” –tilaan, mikäli tilauksen toimittamatta olevia tuotteita ei enää toimiteta. Avaa Tilaustenhallinta ja valitse käsiteltävä myyntitilaus Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta Valitse toimitustyyppi ”Toimittamattomia ei enää toimiteta” Myyntitilauksen tila päivittyy tällöin ”Valmis” –tilaan
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:21
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 404 Näytöt
Myyntitilaukselle luotu toimitus on siirrettävissä laskutukseen. Lähete voidaan siirtää ”Tilaustenhallinnassa” toimitukset näkymässä, tai ”Siirto laskutukseen” toiminnolla. Avaa ”Siirto laskutukseen” –toiminto. Valitse, siirretäänkö kaikki tulostetut lähetteet vai valitaanko laskutettavat lähetteet. Mikäli haluat valita laskutettavat lähetteet, niin aukeaa ikkuna, josta on valittavissa mitkä toimitukset siirretään laskutukseen. Valinnan jälkeen painetaan OK –painiketta. Ohjelma varmistaa laskujen päivämäärän muodostamisen. Tee valinta ja paina OK –painiketta. Valitut toimitukset on siirretty laskutukseen ja ne voidaan tulostaa siirron jälkeen.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:20
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 360 Näytöt
Lähetteiden tulostaminen on mahdollista tilaustenhallinnan toimitukset näkymässä, tai Lähetteiden tulostus -toiminnossa. Käytettävä lähetten lomake voidaan valita oletuslomakkeeksi Passelin lomakeasetuksissa tai lomakkeen voi valita myös tulostuskohtaisesti tulostusikkunan lomakevalinnassa. Avaa Tulosteet -valikosta Lähetteet tai valitse kuvakkeesta ”Lähetteiden tulostus” Valitse listasta lähetteet, jotka haluat tulostaa Paina OK -painiketta Valitse tulostusikkunasta tulostuskohde ja paina OK –painiketta Lähetteen voi tulostaa myös ilman hintatietoja. Tähän tarkoitukseen on ohjelmassa oma lomakkeensa ”Lähete ilman hintoja”. Lomake voidaan valita oletuslomakkeeksi Passelin lomakeasetuksissa tai lomakkeen voi valita myös tulostuskohtaisesti tulostusikkunan lomakevalinnassa. Voitte valita lomakkeen oletusarvoiseksi avaamalla Myyntitilaus-osion yläpalkista ”Asetukset” – ”Lomakeasetukset”. Tarkistakaa että lomaketyyppi on ”Lähete” ja kielivalinta on haluamanne. Valitse ”Oletuslomake” kohtaan lomakkeeksi ”Lähete_ei_hintoja”, jolloin seuraavalla tulostuskerralla ohjelma tulostaa oletusarvoisena lähetteen ilman hintoja. Lomakevalinnan voi tehdä myös tulostuskohtaisesti tulostuksen yhteydessä. Kun olette tulostamassa lähetteitä ja ruudulle avautuu tulostusikkuna, niin valitse Lomake kenttään ”Lähete_ei_hintoja”. Valitse myös tulostuskohde ja tulosta painamalla ”OK” –painiketta.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:20
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 503 Näytöt