Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

Visma.net Payroll med Time & Absence kommer med ny versjon ca. hver måned. Her kan du lese mer om nyheter iversjonen lansert 10.10.

Status changed to: Akseptert

Hei. Det er planlagt at ansatte skal kunne endre egen og pårørendes opplysninger via Employee appen. Forhåpentligvis er dette noe som kommer i løpet av 2019. Mvh Wenche Jacobsen
Som følge av nye satser for kilometergodtgjørelse, gjeldende fra 22.06.18, oppdateres satsene på de manuelle lønnsartene som brukes for registrering direkte i Employees, i kveld 07.09.18. Dette vil kun påvirke lønnsartene som brukes manuelt i Employees; Lønnsart 17100, 17150 and 17200. Dersom du har benyttet disse lønnsartene med transaksjonsdato etter 22.06 vil du kunne få rekalkuleringer i den pågående lønnskjøringen, som følge av at satsen er endret fra kr. 4,10 til kr. 3,90. Siden lønnsartene nevnt over kun benyttes for registrering av kilometer, og ikke vises på lønnslippen, vil du enkleste kunne se rekalkuleringene på lønnsartene 311000, 311100 og 311400.
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikkher. Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger. Dette er mulig ved hjelp av innstillinger (script) i oppsettet på den nye lønnsarten. Kan brukes til f.eks. å beregne pensjonstrekk fra første krone eller et tillegg som regnes ut automatisk fra et grunnlag eller et antall. Eksempel 1: Lønnsart for tillegg til fastlønn, der tillegget skal være 10 % av fastlønnen Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Fastlønn. Klikk på lønnsarten for Fastlønn og velg Endre. På fanenGenerell informasjon, setter du på huken forGrunnlag Beløp 1og trykker "Lagre" for å beholde endringen. Lønnsart for Fastlønn som danner grunnlag beløp Du må såopprette en ny lønnsartfor tillegget som skal arve beløpet fra Fastlønn. Bruk f.eks. kopi av lønnsarten "Faste tillegg", og gi den et beskrivende navn. Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast. Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanenInnberetning A-meldingener korrekt for denne ytelsen. Deretter går du tilfanenAvansertfor å sette opp scriptet.I kolonnen Beløp (helt til høyre), på linjen for transaksjonsdata må du velgeValgfri. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Fastlønn), må du angiGrunnlag.Belop1på linjen for Script, under samme kolonne. Legg så inn prosentsatsen (i dette tilfelle 10%) under kolonnen Faktor som en fast verdi. For riktig beregning av 10 % må dette skrives inn som 0,1: Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansattei Employees, som en fast eller variabel transaksjon, avhengig av innstillingen som ble valgt på lønnsarten. I dette eksemplet er lønnsarten en fast transaksjon. Sett inn tidspunkt for når transaksjonen skal gjelde fra og velg korrekt lønnsart: I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten bli beregnet som 10 % av fastlønnen til den ansatte: Eksempel 2: Lønnsart for tillegg til timelønn, hvor antall timer skal arves og ganges med en fast sats Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Timelønn. Klikk på lønnsarten for Timelønn og velg Endre. På fanenGenerell informasjon, setter du på huken forGrunnlag Antall 1.Klikk Lagre for å lagre lønnsarten. Deretter må duopprette en ny lønnsartfor tillegget som skal arve antallet fra Timelønn, f.eks. ved å kopiere lønnsarten for Timelønn, og gi lønnsarten et passende navn.Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast i fanenGenerell informasjon. Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanenInnberetning A-meldingener korrekt for denne ytelsen. Gå til fanenAvansertfor å sette opp hvordan lønnsarten skal beregnes. Sørg for at det stårValgfrii feltet for transaksjonsdata under kolonnen Antall. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Timelønn), må du angiGrunnlag.Antall1på linjen for Script, under kolonnen for Antall. Du kan enten angi en fast sats eller ha sats som en del av registreringen når du bruker lønnsarten. I dette eksempelet velger vi å ikke legge inn en fast sats på selve lønnsarten og setter derfor feltetSatstil Påkrevd, slik at vi må legge inn en sats når transaksjonen registreres på den ansatte. Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte som en variabel eller fast transaksjon, avhengig av innstillingene du la inn på lønnsarten. Fyll ut sats, da denne ikke ble angitt som en fast verdi på lønnsarten: I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten arver antallet fra timelønnen (30 timer) og ganger med satsen du la inn på selve transaksjonen:
Visma.net Payroll med Time & Absence kommer med ny versjon ca. hver måned. Her kan du lese mer om nyheter lansert i versjon 04.09.2018
Prøv Visma Sign
Relevante linker