Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Svarīgākās funkcijas, ko nodrošina Pakalpojumu līgumi.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 15:08 (Atjaunots 26-07-2018)
 • 4 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 949 Skatījumi
Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS darba samaksas atskaitēm  un PVN deklarācijai. Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt atskaiti uz EDS, kā arī veiksmīgas pārbaudes gadījumā atskaiti uzreiz iesniegt, nepieslēdzoties EDS.   Katram grāmatvedim, kurš iesniedz atskaites EDS, ir jāizveido savs pieslēgums.   Izvēlne: Sistēma → Datu apmaiņa → EDS API → Pieslēgumi   Jāpievieno jauns pieslēgums ar sekojošu informāciju:   Kods - norāda vēlamo, piemēram, “EDSAPI” Nosaukums - norāda vēlamo, piemēram, “EDS API integrācija” API adrese - noklusēti aizpildīta ar saskarnes adresi https://eds.vid.gov.lv/api  API atslēga - pārkopē no VID EDS. API atslēga iegūstama VID EDS sadaļā Iestatījumi - Servisu saskarne.  Tur jāatļauj konta izmantošana sistēmu saskarnē un tad tiek uzģenerēta API atslēga. Lietotāja vārds - EDS lietotāja vārds E-pasts - EDS lietotāja e-pasts Iestāde - Horizon vairāku nodokļu maksātāju režīmā konfigurācija veicama katrai no iestādēm, jo katrai no tām EDS tiek ģenerēta sava API atslēga. Atkļūdošanas informācija - norāda “Nē”. Ja saskarnes lietošanas gaitā ir tehniskas kļūdas, tad vērtība jānomaina uz "Jā". Saraksta izvēlnē "Darbības" izvēloties "Atkļūdošanas informācija", pieejams saraksts, kurā detalizēti reģistrētas veiktās darbības.    Nospiežot pogu “Pārbaudīt”, atveras logs, kurā jāievada VID EDS lietotāja parole.    Paziņojums “Pārbaude veiksmīga” apstiprina, ka pieslēguma konfigurācija ir izdevusies.         Sīkāk par algu atskaišu nodošanu uz VID EDS tiešsaistē lasiet šeit. Sīkāk par PVN deklarācijas nodoršanu uz VID EDS tiešsaistē lasiet šeit.
Skatīt visu rakstu
15-02-2024 15:43 (Atjaunots 15-02-2024)
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 2036 Skatījumi
Apraksts kā Excel failā iegūt inventarizācijas kopsavilkumu no elektroniskās inventarizācijas rezultātiem.
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:17 (Atjaunots 27-12-2023)
 • 3 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 877 Skatījumi
Pieejama instrukcija, kur aprakstīts, kā jāveic datu konfigurācija un atskaites “Pārskats par darba samaksas struktūru (5-darbs)”  izveide.
Skatīt visu rakstu
16-02-2023 07:48 (Atjaunots 06-04-2023)
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1668 Skatījumi
Horizon 600. versijā ir izveidots jauns bankas importa risinājums, kas tālākajās versijās ir pilnveidots un sākot no 615. versijas pilnībā aizstāj līdzšinējo maksājumu importu.   600., 605. un 610. versijā noklusēti vēl darbojas iepriekšējais risinājums. No 615. versijas darbojas jaunais risinājums.   Šajā rakstā uzzināsiet, kā pāriet uz jauno bankas importu (600., 605., 610.v.) un kādas ir būtiskākās atšķirības lietošanā.   Abi risinājumi nodrošina vienu un to pašu rezultātu - veic no bankas ar failu vai tiešsaistē saņemto datu apstrādi.   Jaunais bankas imports uzskatāmāk attēlo no bankas ieimportētos datus, to atpazīšanu, kā arī atbilstošo Horizon klasifikatoru ierakstu piemeklēšanu. Veiktās izmaiņas ir arī pamats tālākiem papildinājumiem, piemēram, automātiskai ienākošā maksājuma sadalīšanai pa vairākiem klientiem/līgumiem (no 605.v.).   Svarīgi! Jāņem vērā, ka izmaiņas ir ne tikai tehniskas, bet arī vizuālas, tādēļ var prasīt papildu laiku pirmo importēto datu apstrādei. Ir mainītas izvēlnes, ievadlogi un darbības.   Svarīgi! Pirms pārejas uz jauno bankas importu ieteicams apstrādāt visus ierakstus esošajā maksājumu importa sarakstā.     Risinājuma pārslēgšana/Uzskaites parametri   Izvēlne: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp Klienta/Līguma piemeklēšana   Ja esat nolēmuši uzsākt lietot jauno risinājumu 600., 605., 610.v., parametram "Lietot jauno bankas importu" vērtību norādiet "Jā". Pēc šīs darbības veikšanas lappuses izskats mainās un iepriekš atzīmētās klienta un līguma piemeklēšanas metodes tiek atbilstoši mainītas uz jaunajām metodēm. No 615.v. parametrs ir jau pārslēgts automātiski, un tas vairs nav pieejams.       Izmaiņas sistēmas izvēlnēs   Izvēlnes: Dokumenti → Banka → Maksājumu imports (iepriekšējā izvēlne, kas vairs nav redzama) Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti Dokumenti → Banka → Bankas imports   Pēc uzskaites parametra pārslēgšanas, un atkārtotas pieslēgšanās sistēmai, kļūst pieejamas jaunā importa izvēlnes un saraksti “Bankas importa ieraksti” un “Bankas imports”.         Bankas imports - no bankas saņemtie maksājumu dati, kas saglabājas sistēmā nemainīgi - tādi, kādi tie ienākuši no bankas.   Bankas importa ieraksti - importa ierakstu rindas ar importēto informāciju, kā arī atrastajiem datiem no pamatojuma, informāciju piesaistēm. Šis saraksts atbilst esošā risinājuma sarakstam “Maksājumu imports”.   Svarīgi! Jāņem vērā, ka jaunajam sarakstam var būt nepieciešams papildināt noklusēto izskatu.   Sarakstā tiek attēloti visi maksājumu importa ieraksti - gan tie, kas importēti esošajā veidā, gan tie, kas importēti, izmantojot jaunā importa funkcionalitāti.   Atšķiras to pamatveids: - "Bankas importa ieraksts [arhīvs]" - ar iepriekšējo risinājumu importētie ieraksti - "Bankas importa ieraksts" - ar jauno risinājumu importētie ieraksti       Kā importēt bankas datus?   Izvēlne: Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti Dokumenti → Banka → Bankas imports   Maksājumu informācijas importu no faila vai tiešsaistes režīmā iespējams veikt abos sarakstos ar pogu “Importēt”.       Kā iepriekš minēts, sarakstā “Bankas imports” saglabāsies oriģinālie no bankas saņemtie dati par katru maksājumu. Bankas importa ievadforma satur 3 galvenās sadaļas:   Bankas dokuments - datu lauki nav labojami Informācija no pamatojuma - lauki ir labojami, un tie aizpildās atbilstoši nosacījumiem datu meklēšanas šablonā, kas piesaistīts importa/eksporta metodei vai tiešsaistes bankai. Horizon informācija - viens vai vairāki ieraksti ar Horizon klasifikatoriem, kas atrasti atbilstoši  atzīmētajām klienta/līguma piemeklēšanas metodēm sistēmas uzskaites parametros.       Saraksts “Bankas importa ieraksti” veidojas no šīs piemeklētās Horizon informācijas. Bankas importa ieraksta ievadformā nelabojamā režīmā ir apskatāmi bankas dokumenta dati un no pamatojuma piemeklētā informācija. Labošana ir iespējama atrastajiem Horizon klasifikatoriem un informācijai, kas tālāk tiks izmantota, maksājumam piesaistot rēķinu.       Kā apstrādāt importētos bankas datus?   Izvēlne: Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti   Tālākās darbības ar importētajiem un atbilstoši uzstādījumiem apstrādātajiem datiem veicamas bankas importa ierakstu sarakstā (atbilst esošā risinājuma sarakstam “Maksājumu imports”).   Jaunajā bankas importa risinājumā ir izmaiņas pieejamajās saraksta darbībās. Būtiskākās no tām: mainīta darbību secība, tās sagrupējot pēc nozīmes; apstiprināt klientu - ar jauno risinājumu importētajiem ierakstiem šī darbība vairs nav nepieciešama; klienta meklēšana, Meklēt datus pēc šablona, Meklēt datus pēc preču dokumenta - šīs darbības jaunajiem ierakstiem nav pieejamas, to vietā jālieto - Atkārtoti piemeklēt datus; atkārtoti piemeklēt datus - jauna iespēja.       Darbības “Atkārtoti piemeklēt datus” vednī var izvēlēties gan atkārtotu pamatojuma analīzi pēc izvēlētā šablona, gan Horizon klienta/līguma piemeklēšanas nosacījumus.     Sīkāka informācija par darbībām un to pielietojumu atrodama Horizon sadaļā “Palīgs”.
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:55 (Atjaunots 23-03-2023)
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 3161 Skatījumi
Horizon lietotāju ikdienā ietilpst veikt arī dažādas datu pārbaudes atverot sarakstu un apskatot to konkrētā griezumā, lai secinātu kaut ko no redzamajiem datiem, piemēram, atverot apgādes rēķinu sarakstu atlasot rēķinus, kuru apmaksas termiņš ir nākāmās 2 dienas, grāmatvede zina kādas apmaksas jāveic. Kā būtu, ja sistēma grāmatvedei nodotu ziņu par šādiem rēķiniem, nevis viņai tie būtu jāmeklē?   Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti     Brīdinājumu aprakstam nepieciešams ievadīt kodu un nosaukumu. Laukā saraksts izvēlas Horizon sarakstu, no kura tiks veidots brīdinājums. Izmantojot izskata pogu iespējams aprakstīt nepieciešamo saraksta izskatu, ja brīdinājumus paredzēts apskatīt Horizon. Laukā filtrs izveido un izvēlas saraksta filtru, aprakstot nosacījumus ar kādiem jāanalizē saraksts, piemēram, dokumenta apmaksas termiņš ir nākamās 2 dienas. Svarīgi veidojot filtru pārdomāt brīdinājuma ģenerēšanas regulāritāti, ja tiek izmantoti datumu filtri. Zemāk redzama shēma kā darbojas Horizon filtri datumu vērtībām. Balto taisnstūru laika nogriežņi plānoti nākotnes uzlabojumos.     Brīdinājumu aprakstus var grupēt un norādīt svarīguma kategoriju. Laukā piezīmes varat aprakstīt sīkāku brīdinājuma apraksta ideju, lai to atcerētos pēc ilgāka laika.   Ja izvēlētais saraksts būs atskaite, tiks attēlota lapaspuse Atskaišu parametri, kurā nepieciešams norādīt kādas parametra vērtības brīdinājumam izmantot apskatot atskaiti.   Lapaspusē Saņēmēji nepieciešams norādīt kas saņems izveidotos brīdinājumus. Sākot no 590. versijas vienam brīdinājumu aprakstam iespējams norādīt vairākus saņēmējus, lai lieki nedublētu brīdinājumu aprakstus. Brīdinājuma aprakstā iespējams pievienot šādu tipu saņēmējus:   Persona -  konkrēta persona, kurai norāda personas kartīti no Uzņēmuma Personu saraksta; Personas lauks - persona vai vairākas personas, kuras tiks  identificētas no brīdinājuma saraksta datiem, analizējot  personas lauku, piemēram, personas lauks “Saskaņotājs”, “Aizvietotājs”, “Līguma atbildīgais”. Iespēja aprakstīt saņēmēju ar tipu Personas lauks ir atkarīga no izvēlētā datu saraksta; E-pasta adrese - fiksēta e-pasta adrese, uz kuru jāsūta vēstules ar brīdinājuma datiem. Var ievadīt arī vairākas ar semikolu atdalītās  adreses, bet ieteicams katru e-pasta adresi ievadīt kā atsevišķu saņēmēju; E-pasta lauks - e-pasta adrese tiks identificēta no brīdinājuma saraksta datiem, norādot  datu lauku, kurā var nolasīt e-pasta adresi, piemēram, “Klienta kartīte.e-pasts” , “Līguma atbildīgais.e-pasts”. Izsūtīto e-pastu saturs tiks grupēts pēc e-pasta adreses, un katrs saņēmējs saņems datus tikai par sev atbilstošajiem ierakstiem. Iespēja aprakstīt saņēmēju ar tipu E-pasta lauks ir atkarīga no izvēlētā datu saraksta.     Saņēmējiem  ar tipu Persona un Personas lauks paredzēts, ka gadījumā, ja personai ir piesaistīts aktīvs Horizon lietotājs, brīdinājumi tiks rādīti Horizon (Aktualitātes sadaļā jeb "zem aploksnes"). Ja izvēlēta papildu opcija “Sūtīt-epastā”,  brīdinājumi tiks sūtīti arī e-pastā uz adresi, kura ievadīta  personas kartītes laukā “E-pasts”. Tādā veidā saņēmēji ar tipu Persona un Personas lauks  vienlaikus var saņemt brīdinājumus Horizon un e-pastā. Savukārt, saņēmējiem ar tipu E-adrese un E-pasta lauks paredzēts tikai viens brīdinājuma piegādes veids - e-pasts.    Gadījumos, kad brīdinājumi tiek saņemti Horizon iespējams izvēlēties kādā veidā attēlot brīdinājuma datus. Šim nolūkam jāizvēlas vertība laukā “Rezultāta veids”. Sistēma piedāvā divus veidus:   Sarakstam - ja brīdinājuma nosacījumiem atbilst saraksta vairāki ieraksti, tiks izveidots viens brīdinājums un Horizon tiks piedāvāts apskatīt sarakstu, kurā tiks atlasīti atbilstoši ieraksti. Saņemot brīdinājumu e-pastā,  vienā vēstulē būs dati par visiem ierakstiem. Pa rindām - ja brīdinājuma nosacījumiem atbilst saraksta vairāki ieraksti, tiks izveidoti vairāki brīdinājumi (par katru ierakstu atsevišķs brīdinājums). Horizon-ā no katra tāda brīdinājuma būs iespējams apskatīt atbilstošo dokumentu vai kartīti, kuru norādā Brīdinājuma saņemēja kartītes laukā “Rādīt ievadformu”     Gadījumos, kad brīdinājumi tiek saņemti uz e-pastu, lapaspusē E-pasts jāapraksta nosūtāmā e-pasta saturs. E-pastam iespējams norādīt tematu, satura daļu un nosūtītāju, ja e-pastu nepieciešams nosūtīt no cita e-pastā, nevis uzņēmuma kopējā. E-pasta saturs sadalās trīs atsevišķās sadaļās. Laukā teksts apraksta e-pasta ievadu. Laukā Rindiņas teksts apraksta vēlamo tekstu katram atrastajam ierakstam. Ja brīdinājums tiks sūtīts par 3 rēķiniem, tad šis teksts tiks attēlots 3 reizes. Šajā laukā iespējams izmantot arī Horizon laukus, spiežot pogu "Izvēlēties lauku" . Laukā nobeigums apraksta e-pasta noslēgumu. Aprakstot e-pastu iespējams pielāgot tā izskatu izmantojot HTML valodu. Par to šīkāk šeit .     Lai pievienotu brīdinājuma aprakstam vienlaikus vairākus saņēmējus ar vienādu konfigurāciju  var izmantot Brīdinājuma saņēmēju saraksta Darbību “Pievienot vairākus saņēmējus”.       Brīdinājumu aprakstu saraksta izskatā var izlikt kolonnu ar brīdinājuma saņēmēju skaitu (cik daudz aktīvu saņēmēju ir Brīdinājuma apraksta kartītē).  Saraksta darbībās var apskatīt ne tikai Brīdinājuma apraksta notikumus, bet arī tā Saņēmēju notikumus. Papildus var izsaukt  darbību “Automatizētie darbi”, kura izanalizēs esošos automatizētos darbus un atlasīs darbu (-us), kuros ielikts konkrēts Brīdinājuma apraksts. Ja neviens automatizētais darbs nav atlasīts, tas nozīmē, ka šim brīdinājuma aprakstam  regulāra ģenerēšana nenotiek.      Sīkāk kā no brīdinājumu aprakstiem tiek ģenerēti brīdinājumi lasīt  šeit .   Iedvesmai apskatiet brīdinājumu aprakstu piemērus personālam , apgādei un realizācijai , noliktavai , saskaņošanai un līgumiem .
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:38 (Atjaunots 15-01-2024)
 • 3 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2623 Skatījumi
Dažādos Horizon dokumentos un kartītēs iespējams failu glabātuvē ievietot pievienotos failus. Darbības ar tiem var veikt ne tikai ievadformā, bet arī Horizon sarakstā.   Sarakstā iespējams izlikt kolonnas: Ir pievienotie faili - attēlo vērtības Jā/Nē Pievienoto failu skaits - attēlo skaitli ar pievienoto failu skaitu konkrētam ierakstam Fails - attēlo saspraudes attēlu ierakstiem, kurām ir pievienotie faili un piedāvā dažādas iespējas ar tiem spiežot labo peles klikšķi uz saspraudes   Nospiežot labo peles klikšķi uz saspraudes tiek attēloti ierakstam pievienoto failu nosaukumi (ne vairāk kā pēdējie pieci).   Nospiežot uz konkrētā faila nosaukuma, tas atvērsies Horizon vai ārējā lietotnē atkarībā no iestatījumiem.   Nospiežot uz faila nosaukuma kombinācijā ar taustiņu CTRL tiks atvērts fails pretējā darbībā.   Nospiežot uz konkrētā faila + SHIFT taustiņš, tiks piedāvāts failu saglabāt.   Izvēloties "Rādīt sarakstā" iespējams apskatīt saraksta veidā visus ierakstam pievienotos failus.   Izvēloties "Saglabāt visus" tiks piedāvāts izvēlēties, kur uz jūsu datora failus saglabāt.     Atrodoties sarakstā iespējams arī pievienot jaunu failu kādam no ierakstiem, izmantojot iespēju drag & drop. Fails tiks pievienots aktīvajai saraksta rindai.     Sarakstā iespējams apskatīt kopējo pievienoto failu sarakstu atlasītajiem ierakstiem spiežot uz saspraudes pogu saraksta augšējā labajā pusē.    
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:40 (Atjaunots 02-09-2022)
 • 3 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1316 Skatījumi
Lai ātrāk veiktu ikdienā bieži izmantotās darbības, Horizon iespējams uzstādīt ātros taustiņus sākuma darba virsmā izveidotajiem īsceļiem.   Šo taustiņu kombināciju varēs izsaukt no jebkuras vietas programmā un uzreiz tiks atvērts atbilstošais logs: saraksts vai ievadforma.   Papildus kopējo ātrās izvēles taustiņu sarakstu var apskatīt īsceļu darbvirsmā, izsaucot atbilstošo sarakstu ar labo peles pogu.   Svarīgi! Izvēloties īsceļa taustiņu kombināciju, iesakām neizmantot Windows vai Horizon jau vispārzināmās un bieži lietotās īsceļu kombinācijās, kā, piemēram, ctrl+c, ar ko veic kopēšanu.    Horizon programmā izveidotajai īsceļa taustiņu kombinācijai ir lielāks spēks nekā citām, kuras pieejamas standartā Horizon vai Windows. Tādējādi, piemēram, ja lietotājs norādīja taustiņu kombināciju Ctrl+C pavadzīmju sarakstam; katru reizi mēģinot Horizon logā kopēt kādu vērtību ar Ctrl+C, tiks atvērts pavadzīmju saraksts.   Kā izveidot jaunu ātro izvēles taustiņu kombināciju?   Spiežam labo peles taustiņu uz kādu no iepriekš izveidotajiem īsceļiem un izvēlāmies “Ātrās izvēles taustiņi”.   Kad ievades logs atvēries, uz klaviatūras nospiežam izvēlēto taustiņu kombināciju un spiežam “Labi”. Lietotājs var norādīt jebkuru kombināciju ar Ctrl, Shift, Alt taustiņiem vai izvēlēties vienu no funkcionālajiem taustiņiem F1-F12.     Kā atcelt izveidoto kombināciju?   Ja nepieciešams atcelt izvēlēto taustiņu kombināciju, atverot Ātrās izvēlnes taustiņu ievades logu, spiežam “Noņemt”.  
Skatīt visu rakstu
15-07-2022 09:48
 • 3 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 957 Skatījumi
Sākot ar 01.01.2021., darbinieka izdevumus saistībā ar attālināto darbu, darba devējs var kompensēt 30 eur apmērā, neapliekot ar nodokļiem. Rakstā aprakstīts, kas jādara, lai to nodrošinātu programmā.
Skatīt visu rakstu
15-02-2021 14:45
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1952 Skatījumi
Sākot ar 570.versiju ir jauns inventāra dokuments, kurš aizstāj 4 šobrīd esošus dokumentus. Tas ir inventāra pārvietošanas dokuments.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:28 (Atjaunots 26-01-2021)
 • 3 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 4451 Skatījumi
Instrukcija, kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus
Skatīt visu rakstu
15-07-2020 16:21 (Atjaunots 08-12-2021)
 • 3 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 4156 Skatījumi
Klientu zonā ir pieejama 560. versija
Skatīt visu rakstu
15-06-2020 15:13 (Atjaunots 07-07-2020)
 • 3 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 3744 Skatījumi
Ja sistēmā rodas nepieciešamība masveidā labot esošos datus pastāv dažādas iespējas. Šajā rakstā apskatīsim kā iespējams datus labot izmantojot Excel importa veidnes.
Skatīt visu rakstu
03-04-2020 15:06
 • 3 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1881 Skatījumi
Horizon nepieciešams veikt izmaiņas komandējumu dienas naudas summās.
Skatīt visu rakstu
28-11-2019 16:44 (Atjaunots 28-11-2019)
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 2635 Skatījumi
Apraksts, kam un kā izmantot Kontu atlikumu pārgrāmatošanas dokumentus.
Skatīt visu rakstu
24-05-2019 13:41
 • 3 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 4222 Skatījumi
UIN pārskats par nerezidentiem veidlapa.
Skatīt visu rakstu
18-04-2018 16:26 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 3 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2476 Skatījumi
 Funkcijas, ko nodrošina Budžeta kontrole.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:01 (Atjaunots 22-03-2023)
 • 3 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2466 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Dokumentu imports un eksports.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 13:34 (Atjaunots 26-07-2018)
 • 3 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2330 Skatījumi
Horizon ir vairāki paņēmieni, kā ievadīt un saglabāt Regulāro pārdošanas cenu. 1.Paņēmiens: Ievadīt cenu Nomenklatūru kartītē Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras->Sadaļa “Cenas” (no 620.versijas jauns vizuālais formas izskats) No 620.versijas cenas ievades forma papildināta ar jaunu lauku “Piezīmes”.  Akcijas cenām papildus izstrādāts lauks “Prioritāte” (skat. rakstu “Kā HORIZON fiksēt Akcijas cenu precei”)       2.Paņēmiens: Ievadīt cenu Pārdošanas cenu sarakstā Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas     *No 620.versijas ir iespējams labot/pārrakstīt jau ievadītu un saglabāt cenu.   3.Paņēmiens: Importēt pārdošanas cenas ar EXCEL palīdzību. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas->Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne (iegūsiet tukšu veidni) vai Excel veidne ar datiem (iegūsiet veidni ar vienu aizpildītu rindu- paraugu) (1.).       Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila (2.) 4.Paņēmiens: Cenu aprēķins un fiksēšana ar PĀRCENOŠANAS PROTOKOLU Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana Pārcenošanas protokolā laukā “Sākumcena” iespējams norādīt, no kuras cenas veikt aprēķinu.     1) Pārdošanas cenu katrai precei iespējams norādīt gan manuāli, ievadot cenu laukā “Jaunā cena” vai norādot vienu no 3 koeficientiem A; B vai C. 2) Pārdošanas cenu var aprēķināt vairākām rindām (iezīmējot ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus). Sadaļā “Formula” izveido aprēķina formulu un dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām. *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt.     5.Paņēmiens: PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA izveide ar EXCEL veidni. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana-> Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ->Pārcenošanas protokols Aizpilda 2-us Excel Sheetus: 1)Veidne_Pārcenošanas protokols1- aizpilda informāciju kas attiecas uz dokumenta galvu.     2)Veidne_Dokumenta rindas1- aipzilda informāciju par nomenklatūrām un cenām, kas tiks fiksētas.     Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila 6.Paņēmiens: PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA ģenerēšana no saņemšanas pavadzīmes Sistēmā iespējams veikt uzstādījumus, kuros norāda, kurām precēm saņemšanas pavadzīmes saglabāšanas brīdī jāveic jaunas pārdošanas cenas fiksēšana. Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Pārdošanas cenas->Pārcenošanas ģenerācijas veids     Atbilstoši uzstādītajam parametram, brīdī, kad tiek saglabāta Saņemšanas pavadzīme, iespējams ieslēgt “Pārcenot” parametru, kas uzģenerēs Pārcenošanas protokolu ar tām preču rindām, kurām nepieciešama pārcenošana.    
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 11:59 (Atjaunots 01-06-2023)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 372 Skatījumi
Autentifikācija ar OpenID Connect ir pieejama sākot ar Horizon 600.versiju.    Noklusēti iespējas ir pieejamas klientiem, kuri lieto Horizon kā mākoņpakalpojumu. Ja neizmantojiet Horizon kā mākoņpakalpojumu, bet kā instalētu risinājumu savā infrastruktūrā, sākumā nepieciešams uzstādīt Horizon autentifikācijas servisu un nodrošināt, lai uz visām darbstacijām Horizon lietotājiem tiktu nomainīts pieslēguma konfigurācijas fails (lasīt vairāk).    Horizon mākoņpakalpojuma klientiem ir pieejamas divas OpenID Connect autentifikācijas metodes - Google un Microsoft. Abas metodes paredz, ka pēc veiksmīgas autentifikācijas Horizon autentifikācijas serviss saņem lietotāja e-pasta adresi, pēc kuras tiks piemeklēts atbilstošs Horizon lietotājs.   Lai Horizon aktivizētu jaunu autentifikācijas metodi, ir jāveic sekojoši soļi: 1. Autentifikācijas metožu izvēle un uzstādīšana   Ejam uz Sistēma - Administrēt  - Drošības uzstādījumi Sadaļā “Autentifikācijas metodes” sistēma rāda visas pieejamas autentifikācijas metodes, kurām var mainīt aktivitātes pazīmi. Informāciju par pieejamiem OIDC pakalpojuma sniedzējiem (angl. providers)  Horizon nolasa no autentifikācijas servisa konfigurācijas.     Uzmanību! Izņemot aktivitātes pazīmi kādai no esošajām metodēm, jūs varat izslēgt iespēju pieslēgties Horizon visiem lietotājiem ar atbilstošo autentifikācijas veidu, pat ja tie ir statusā Aktīvs un tiem ir aktīvas lomas.      Pēc drošības uzstādījumu saglabāšanas lietotāju kartītēs uzreiz nomainās  pieejamo autentifikācijas veidu izvēles saraksts. Ja tika aktivizētas OIDC metodes (“Google” vai “Microsoft”),  lietotāja kartītē var redzēt  jaunu autentifikācijas veidu  “OIDC autentifikācija ar e-pastu”.      Atceries! Atkarībā no pieejamām autentifikācijās metodēm var mainīties arī Horizon pieslēgšanās loga izskats. Tā, piemēram, deaktivizējot iespēju autentificēties ar lietotāja vārdu un paroli, pieslegšanas logā lauks “Pieejas vārds” paliks neaktīvs, bet lauks “Parole” vispār netiks rādīts.     2. Lietotāju epastu sakārtošana   Ejam uz Sistēma - Administrēt  - Lietotāji Tā kā OIDC autentifikācijai ar e-pastu nepieciešams nodrošināt, lai lietotāja kartītē būtu aizpildīts lauks “E-pasts”, pārbaudām lietotāja datus. Sarakstā atlasam aktīvus lietotājus un  tā izskatam pievienojam kolonnu “E-pasts”.   Ja dažiem lietotājiem e-pasts nav aizpildīts, tas jāievada labojot lietotāja kartīti. Ja e-pasti trūkst vairākiem lietotājiem, tos var ievadīt izmantojot Excel veidni. Šim nolūkam iezīmē saraksta rindas un izvēlamies saraksta darbību “Izveidot failu ar datiem”. Tālāk  izveidotajā Excel failā ievada vai labo nepieciešamo informāciju un ielādē saglabāto failu Lietotāju sarakstā, izmantojot saraksta darbību “Aizpilde no Excel faila” (sīkāk par  Horizon funkcionalitāti, kura nodrošina datu labošanu ar  Excel failiem ( lasīt vairāk).     Uzmanību! Lietotājiem, kuriem paredzēts izmatot  OIDC autentifikāciju ar e-pastu, e-pasta adresei jābūt unikālai (t.i., šī autentifikācijas veida ietvaros nedrīkst būt vairāki aktīvi lietotāji ar vienādām  e-pasta adresēm).     3. Autentifikācijas veida maiņa   Kad lietotāju dati ir sakārtoti, lietotājiem, kuriem paredzēta jauna autentifikācija, maina Autentifikācijas veidu. Sistēma - Administrēt  - Lietotāji - Darbības Lietotāju sarakstā iezīmē ierakstus un izpilda saraksta darbību “Uzstādīt autentifikācijas veidu ”OIDC autentifikācija ar e-pastu”.     Uzmanību! Pēc autentifikācijas metodes nomaiņas, lietotāji, kuru darba stacijās vēl nav uzlikta 600.versija, vairs nevarēs automātiski atjaunot versiju. Šajā gadījumā būs jāatjauno faili ar Horizon  instalatoru.    Kā Horizon lietotājam pieslēgties izmantojot jaunos autentifikācijas veidus lasi šeit.
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:59 (Atjaunots 07-06-2022)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1731 Skatījumi