Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Instrukcija, kā failus glabātuvē pievienot ātrāk.
Skatīt visu rakstu
08-05-2019 14:03 (Atjaunots 08-05-2019)
 • 1 Atbildes
 • 11 vērtējumi
 • 2504 Skatījumi
Atskaišu izdruku un dokumentu formu krātuve
Skatīt visu rakstu
02-07-2019 07:44 (Atjaunots 20-10-2023)
 • 4 Atbildes
 • 9 vērtējumi
 • 9295 Skatījumi
Šī brīža viena no aktuālām tēmām ir dīkstāves apmaksa. Ir izveidota instrukcija dīkstāves konfigurēšanai sistēmā.
Skatīt visu rakstu
25-03-2020 06:50 (Atjaunots 25-03-2020)
 • 0 Atbildes
 • 8 vērtējumi
 • 2033 Skatījumi
Izveidots dokuments Ikgadējiem konfigurācijas uzstādījumiem 2023.gadam Algu modulī
Skatīt visu rakstu
29-12-2022 17:08
 • 0 Atbildes
 • 7 vērtējumi
 • 2773 Skatījumi
Lai Horizon lietotājiem atvieglotu klientu un nomenklatūru meklēšanu, radīts jauns mehānisms, ar ko neatverot sarakstu iespējams norādīt meklējamo vērtību, turklāt ievadītā vērtība tiek meklēta vairākos objekta laukos.   Tas nozīme, ka turpmāk varam uzreiz koda laukā ierakstīt mums zināmo vērtību, piemēram, klienta meklēšanai pēc nosaukuma.   Ja tiks konstatēta tieša sakritība, rezultāts uzreiz tiks aizpildīts attiecīgajā laukā, savukārt, vairāku ierakstu gadījumā tiks atvērts saraksts, attēlojot ierakstus, kas atbilst sākumā ievadītajai vērtībai, to arī ir iespējams meklēšanas joslā mainīt.     Šobrīd jaunā meklēšana ir pieslēgta atsevišķiem sarakstiem: - Klienta izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda laukā; - Nomenklatūru izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda, Svītrkoda un Kataloga numura laukā; - Pakalpojumu izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda, Svītrkoda un Kataloga numura laukā. - Pieskaitījumu izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda laukā.   Jaunais meklētājs ievadīto vērtību meklē vairākos laukos: - Klientu - klienta kartītes kodā, nosaukumā un klienta universālajā numurā (personas koda un reģistrācijas numura apvienojums) - Nomenklatūru - nomenklatūras kartītes kodā, nosaukumā, kataloga numurā, svītrkodā - Pakalpojumu - pakalpojuma kartītes kodā, nosaukumā, kataloga numurā, svītrkodā   Jāņem vērā, ka atvērtais saraksts ir filtrēts pēc ievadītās vērtības, taču to šajā laukā var ērti nodzēst un uzsākt jaunu meklēšanu.     Ja saraksts tiks atvērts kā līdz šim ar trīspunktu pogu, tad meklēšanas joslā tiek attēloti lauki, kuros notiks ievadītās vērtības meklēšana.       Svarīgi! Šobrīd šāda meklēšanas iespēja ir pievienota pie klientu un nomenklatūru laukiem. Aicinām izteikt arī viedokli par citām vietām sistēmā, kur būtu noderīga šāda meklēšana. Viedokli var izteikt publiskajā attīstības ceļa kartē: https://portal.productboard.com/vismalv/1-horizon-hop-cela-karte/c/50-meklesana-pec-vairakiem-laukiem-vienlaicigi  
Skatīt visu rakstu
14-12-2022 11:16 (Atjaunots 13-01-2023)
 • 8 Atbildes
 • 7 vērtējumi
 • 2529 Skatījumi
No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir jauns vienotais nodokļu konts, kas aizstāj līdzšinējos daudzos katra nodokļa kontus.   Vairāk informācija par šo kontu un saistītajām izmaiņām uzskaites principos atrodama VID mājas lapā šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts Turpat arī lasāms metodiskais materiāls par to, kā vienotajā kontā veiktās iemaksas uzskaitīt grāmatvedībā:  https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_nodokla_samaksas_uzradisana_gramatv...   Šajā rakstā apskatīsim sīkāk, kādas tieši darbības ir veicamas sistēmā Horizon saistībā ar vienoto nodokļu kontu.   1. Virsgrāmatas starpkonts   Lai virsgrāmatā atbilstoši attēlotu veiktās iemaksas vienotajā nodokļu kontā un pēc tam arī EDS sniegto informāciju par naudas sadalījumu pa saistībām, ir nepieciešams jauns starpkonts. VID ieteikums ir šo starpkontu veidot kontu grupā Naudas līdzekļi, piemēram,  “Nauda ceļā” vai “Iemaksa vienotajā nodokļu kontā”. Izvēlne: Pamatdati → Kontu plāns → Konti   Papildinām kontu plānu ar jaunu kontu, ņemot vērā savas iestādes/uzņēmuma esošo kontu numerāciju.       Saistības par nodokļiem tāpat kā līdz šim tiek uzskaitītas esošajos pasīva kontos (piemēram, kontu grupa 57 - Norēķini par nodokļiem)   2. Klienta kartīte un bankas konts   Klientu saraksts ir jāpapildina ar jaunu klienta kartīti, kurai pie klienta bankas rēķiniem norādām jauno IBAN konta numuru. Kā klienta kontu izvēlamies iepriekš izveidoto virsgrāmatas starpkontu.  Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Klientu saraksts       Līdzšinējās klientu kartītēs bankas kontiem var noņemt atzīmi “Aktīvs”, lai tie vairs netiktu piedāvāti pie maksājumu veidošanas. Ar laiku arī pašas vairs nevajadzīgās klientu kartītes var šādi deaktivizēt (visticamāk pēc 2019.g. pārskatu nodošanas).   3. Izejošais maksājums iemaksai valsts budžetā   No 01.01.2021. var veidot vienu izejošo maksājumu kopsummā par visiem nodokļiem. Tā kā samaksa tiks attiecināta pret saistībām pēc FIFO principa, tad nav būtisks norādītais pamatojums, vai vairāku maksājumu veidošana katram nodoklim. Iemaksas sadalījumu uzzināsiet pēc mēneša 23. datuma EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”. Izņēmuma gadījumi: 1) Ja samaksa ir ar noteiktu mērķi un tai ir VID piešķirts identifikators, tad tas ir precīzi jānorāda pamatojumā. 2) Ja samaksa ir par citu personu, tad šī cita persona obligāti ir jānorāda laukā “Gala maksātājs”. Klienta kartītei jābūt precīzam reģistrācijas numuram un nosaukumam. (iespēja pieejama no Horizon 570.v.)  Izvēlne: Dokumenti → Banka → Maksājuma uzdevumi     Maksājums tiek grāmatots uz starpkontu.       4. Pārgrāmatošana pēc EDS atskaites   EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” pēc mēneša 23. datuma pieejama informācija, kādas saistības ir segtas no iemaksātās naudas vienotajā nodokļu kontā. Atbilstoši atskaitei veicami pārgrāmatojumi sistēmā. Ņemot vērā, ka ir iespējami ļoti dažādi lietošanas scenāriji un konfigurācijas, arī pārgrāmatošanai var tikt izmantoti dažādi dokumenti. Būtiski ir atspoguļot iemaksas sadali virsgrāmatas kontos atbilstoši VID EDS informācijai, kā arī iestādes/uzņēmuma uzskaites specifikai. Piemēram, Izvēlne: Dokumenti → Apgādei → Rēķinu saraksts Izmantots Reģistrs ar klientu (Dokumenta pamatveids “Saņ. rēķins par pakalpojumiem”, kur dalība norēķinu operācijās ir “Nepiedalās”)         P.S. Raksts sagatavots balstoties uz šobrīd publiski pieejamo informāciju un metodiskajiem materiāliem. Saņemot jaunu informāciju, tas tiks papildināts pēc nepieciešamības.    
Skatīt visu rakstu
13-01-2021 09:21
 • 14 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 7615 Skatījumi
Svarīgākās izmaiņas personas kartītē no Horizon 565. versijas
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 13:52 (Atjaunots 21-07-2021)
 • 1 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 3207 Skatījumi
Lai lietotāju darbu Horizon padarītu ērtāku, ātrāku un modernāku, būtiski mainīts aplikācijas vizuālais izskats un navigācijas principi. Iestrādāta iespēja strādāt ar īsceļiem, kas nodrošinās ātrāku un ērtāku piekļuvi nepieciešamajiem sarakstiem. Mainīta arī sistēmas izvēlne: no tās izņemtas vairākas vispārējās darbības un pārceltas uz jauno Sistēmas rīkjoslu. Mainīts sistēmas pieslēgšanās logs un veids, kā pārslēgties starp Horizon firmām.   Pieslēgšanās sistēmai   Mainīts sistēmas pieslēgšanās logs. Tagad gadījumos, kad lietotājam ir piekļuves tiesības vairākām Horizon firmām, to izvēle parādīsies tikai pēc veiksmīgas autentifikācijas.   Ja lietotājam ir piekļuves tiesības tikai vienai firmai - firmu izvēle neparādīsies.     Paziņojumi autentifikācijas laikā tiks rādīti nevis atsevišķā paziņojuma logā, bet formas apakšējā daļā. Ja paziņojuma tekstam trūkst vietas formā, tas tiks attēlots daļēji, bet, novietojot peles kursoru uz teksta, pilns paziņojums rādīsies hint logā.   Klikšķinot ar peli uz teksta, paziņojums parādīsies atsevišķā logā. Svarīgi! Ja darba laikā ar sistēmu lietotājam nepieciešams pieslēgties citai firmai, atkārtota autentifikācija nav nepieciešama. (Sīkāk rīkjoslas sadaļā - Izvēlne Firmas).   Horizon sākuma ekrāns   Pēc pieslēgšanās sistēmai, lietotājam parādīsies sistēmas pamatlogs ar vairākām vizuālām un funkcionālām izmaiņām: ekrāna augšējā daļā būs novietota jaunā Rīkjosla un Sistēmas izvēlnes josla; ekrāna vidū atradīsies Īsceļu darbvirsma; apakšējā daļā izvietotas Atvērto logu un Izziņu joslas.   Īsceļu darbvirsma ir jauns veids ātrākai piekļuvei ikdienā nepieciešamajiem sarakstiem. Īsceļš ir saite uz vienu sistēmas sarakstu vai formu. Vizuāli katrs īsceļš ir viens atsevišķs bloks, kuram var mainīt virsrakstu un izskatu (sīkāk par šo sk. Darbības ar īsceļiem). Šāda veida īsceļus bieži sauc par flīzēm (no angļu termina tiles). Klikšķinot uz šādas flīzes, uzreiz atveras atbilstošais saraksts. Uzmanību! Sistēmā ir divu veidu darbvirsmas: Īsceļu darbvirsma un Logu darbvirsma. Jebkurš saraksts vai forma atveras vienīgi Logu darbvirsmā. Tas nozīmē, ka, atrodoties īsceļu darbvirsmā un klikšķinot uz īsceļa flīzes, sistēma automātiski pārslēgsies uz Logu darbvirsmu. Ja nepieciešams vēlreiz izmantot īsceļus, jāpārslēdzas atpakaļ uz Īsceļu darbvirsmu.     Īsceļu veidošana   Pēc versijas maiņas katram lietotājam sistēma izveidos īsceļus pēc šāda principa: ja līdz 555.v. lietotājs izmantoja vecās rīkjoslas iespēju veidot Lietotāja izvēlni, tad šīs izvēlnes saturs tiks pārcelts uz īsceļiem; ja līdz 555.v. lietotājs neizmantoja vecās rīkjoslas iespēju veidot Lietotāja izvēlni, tad sistēma automātiski veidos 8 īsceļus, par pamatu ņemot datus par lietotāja biežāk lietotajiem sarakstiem; ja lietotājam nav savas lietošanas vēstures (jauns lietotājs), sistēma piedāvās divus īsceļus: Horizon ziņas un Kalkulators. Jaunus īsceļus varēs pievienot, izvēloties sarakstus no kopējā Horizon pieejamo sarakstu un logu kataloga vai pieprasot uzģenerēt īsceļus no saviem lietojamības datiem. Jauna īsceļa izveidei uz Īsceļu darbvirsmas jānospiež ikona ar plusa zīmi.     Lietotājam ir vairākas iespējas, kā veidot īsceļu   Pievienot īsceļus - lietotājam tiek piedāvāts izvēlēties nepieciešamo sarakstu no kopējā sistēmas sarakstu un logu kataloga. Darbības formā Īsceļu pievienošana var izvēlēties vienu vai uzreiz vairākus sarakstus. Šim nolūkam atbilstošajā rindā divreiz jāklikšķina ar peli vai jāizmanto poga “Pievienot īsceļu” (nekādi papildu apstiprinājumi no lietotāja puses nav nepieciešami). Par to, ka īsceļš ir izveidots, norāda rindas krāsas nomaiņa - izvēlētā saraksta rindas fons nomainās uz zilu un atkārtoti izvēlēties šo rindu vairs nevar. Jebkurā brīdī var pārtraukt darbības izpildi, vienkārši aizverot logu Īsceļu pievienošana. Iepriekš pievienotie īsceļi nepazudīs.     Īsceļi no nesen skatītajiem/ Īsceļi no biežāk lietotajiem - sistēma veidos astoņus īsceļus, par pamatu ņemot statistiku par lietotāja veiktajām darbībām. Izvēlēties īsceļu komplektu - sistēma ielādēs komplektu no piedāvāto komplektu saraksta (katrs komplekts iekļauj vienam biznesa modulim svarīgākos dokumentus un atskaites). Importējot jau gatavu komplektu, tiks ņemts vērā, ka lietotājam kādam no īsceļu sarakstiem var nebūt piekļuves tiesību. Tādos gadījumos sistēma veidos īsceļus tikai tiem sarakstiem, uz kuriem lietotājam ir tiesības. Uzmanību! Visus īsceļus sistēma veidos ar vienādu izskatu: zils taisnstūris, kuram vidū ir virsraksts, un ikona atbilstoši saraksta kategorijai (Sistēma/ Dokumenti/ Atskates/ Pamatdati). Lietotājs var mainīt šo izskatu - sk. Darbības ar īsceļiem.   Darbības ar īsceļiem   Lietotājam tiek piedāvāta iespēja mainīt īsceļu darbvirsmas vizuālo izskatu.   Katrai īsceļa flīzei var mainīt: izmēru; virsrakstu: ievadīt savu vai atjaunot noklusēto; virsraksta burtu izmēru; krāsu. Šīs darbības var izsaukt no flīzes izvēlnes, kas atveras ar peles labās pogas klikšķi uz tās.      Uzmanību! Darbība Dzēst noņem no Īsceļu darbvirsmas īsceļa flīzi, kas ir saite uz sarakstu. Īsceļa dzēšana nenozīmē tam piesaistītā saraksta dzēšanu no sistēmas! Jebkurā brīdī īsceļu var izveidot no jauna. Katru no darbībām var izpildīt vienai konkrētai flīzei vai vienlaikus vairākām. Flīžu iezīmēšana notiek ar peles klikšķi uz flīzes, turot nospiestu taustiņu Shift. Ja nepieciešams atzīmēt visas uz ekrāna izvietotās flīzes, tad uz Īsceļu darbvirsmas ar labo peles pogu jāizvēlas darbība “Atzīmēt visus”.     Īsceļu grupas un grupējošie īsceļi   Vairākas flīzes var apvienot grupās. Grupu veido vairākas flīzes, kas izvietotas blakus viena otrai. Grupas veidošana notiek ar drag & drop - pārvelkot flīzes. Grupai var ievadīt/mainīt tās virsrakstu jeb nosaukumu. Flīzes piederība grupai dod tikai vispārēju pārskatāmību, ja nepieciešams izmantot lielu flīžu skaitu. Jebkuru grupas flīzi var viegli pārvietot uz citu grupu.   Sistēmā var veidot arī grupējošās flīzes, kad viena flīze satur vairākas citas flīzes. Grupējošā flīze atrodas Īsceļu darbvirsmā kā viena flīze, kurai nav saites uz konkrētu logu: uzklikšķinot uz tās, atveras atsevišķa Īsceļu darbvirsma ar flīzēm, kurām ir saites uz Horizon logiem.     Jaunā rīkjosla   Horizon loga augšējā daļā ir novietota jaunā Rīkjosla, kas vienmēr ir redzama darbā ar Horizon.     Pogas Īsceļu darbvirsma un Logu darbvirsma - piedāvā iespējas lietotājam izvēlēties vienu no diviem iespējamiem pamatloga Darbvirsmu veidiem, ērti pārslēdzoties starp tiem ar attiecīgās ikonas palīdzību. Lauks Meklēt - rakstot frāzi vai nosaukumu, sistēma piemeklē atbilstošu vērtību no sistēmā pieejamiem sarakstiem. Sistēma sāk datu atlasi jau pēc pirmā ievadītā burta. Meklēšana notiek, neņemot vērā mīkstinājuma zīmes (piemēram, latviešu valodas burtus): “grāmatojumi” vai “gramatojumi” dos vienādu rezultātu.   Izvēlne Logi un Darbvirsmas - izvēlnes augšējā daļā var redzēt tajā brīdī pieejamās darbvirsmas un tajās atvērtos logus. Papildu ir pieejamas darbības:   Rādīt/Paslēpt atvērto logu joslu - darbība ļauj padarīt vizuāli redzamu/neredzamu paneli, uz kura novietoti dotajā brīdi atvērto logu nosaukumi. Pēc noklusējuma panelis ir atvērts un novietots apakšējā joslā; Rādīt/Paslēpt sistēmas izvēlni - neatkarībā no tā, kura darbvirsma ir aktīva (patlaban redzama uz ekrāna), jebkurā brīdī var atvērt vai paslēpt joslu ar sistēmas izvēlni. Pievienot jaunu darbvirsmu – sīkāk sk. “Iespēja strādāt ar vairākām logiem un darbvirsmām”. Izvēlne Aktualitātes - ienākošās ziņas lietotājam:   Horizon ziņas - šis saraksts tiek attēlots tikai tad, ja lietotāja kontroles un vides parametrs "Rādīt Horizon ziņas = Jā”. Skaitlis rāda, cik daudz ir neizlasītu ziņu; Brīdinājumi - šis saraksts tiek attēlots tikai tad, ja lietotāja kontroles un vides parametrs "Rādīt brīdinājumus = Jā” un lietotājam ir piešķirts tiesību punkts Sistēma - Notikumi - Brīdinājumi - Apskatīt. Skaitlis rāda, cik daudz ir aktīvu brīdinājumu (statusā Aktīvs), kuri tika uzģenerēti pēdējo 30 dienu laikā un brīdinājuma aprakstā lietotājs norādīts kā Piesaistītā persona; Apstiprināšanas uzdevumi - šis saraksts tiek attēlots tikai tad, ja lietotājam ir piešķirts tiesību punkts "Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Apskatīt". Skaitlis rāda, cik daudz ir aktīvu apstiprināšanas uzdevumu (statusā Aktīvs), kuros pašreizējā lietotāja persona ir Saskaņotājs vai Aizvietotājs. Horizon ziņas: turpmāk ziņa tiks uzskatīta pār izlasītu uzreiz pēc ziņu saraksta atvēršanās. Līdz ar to no sistēmas ir izņemts Kontroles un vides parametrs “Darbības pēc pieslēgšanās - Ziņu atzīmēt kā izlasītu pēc (sekundes)”. Uzmanību! Tā kā katra no šīm 3 aktualitātēm parādās tikai pie noteiktiem nosacījumiem, tad pēc pieslēgšanās, dažiem lietotājiem tās var arī nebūt (sistēma neveidos izvēlni, ja tai nav neviena apakšpunkta). Izvēlne Firma - zem šīs izvēlnes var redzēt lietotājam pieejamo firmu sarakstu. Ja lietotājam pieejamo firmu skaits ir lielāks par desmit, saraksta pirmajā rindā tiek piedāvāts ievadlogs firmas ātrākai meklēšanai pēc nosaukuma.     Kad lietotājs izvēlējies firmu, sistēma piedāvā pārslēgties uz šo firmu. Pārslēgšanās starp firmām neprasa atkārtotu autentifikāciju (lietotājam nav jāievada lietotājvārds un parole), bet, lietotājam nemanot, sistēma vēlreiz pārbauda, vai uz doto brīdi lietotājam joprojām ir spēkā tiesības darbam ar šo firmu. Svarīgi! Pēc pārslēgšanās uz citu firmu, iepriekšējā firmā atvērtie logi netiek saglabāti; tas nozīmē, ka, atgriežoties atpakaļ, visi saraksti būs jāatver no jauna.   Izvēlne Lietotājs - var apskatīt lietotāja datus, kā arī ir pieejamas darbības Izrakstīties (pieslēgties sistēmai ar citu lietotāju) un Beigt darbu (pārtraukt darbu ar sistēmu).   Vairākas Logu darbvirsmas   Visi saraksti, neatkarīgi no to izsaukšanas veida (no sistēmas izvēlnes joslas, no​ ​īsceļiem vai no Meklētāja), tiek atvērti aktīvajā Logu darbvirsmā jeb Noklusētajā darbvirsmā. Darbvirsmu skaits nav ierobežots: lietotājs var veidot papildu darbvirsmas darbam ar sarakstu vai dokumentu logiem. Šim nolūkam paredzēta darbība Pievienot jaunu darbvirsmu, kas atrodas sistēmas pamatjoslas izvēlē Darbvirsmas un Logi. Izvēlne Lietotājs - var apskatīt lietotāja datus, kā arī ir pieejamas darbības Izrakstīties (pieslēgties sistēmai ar citu lietotāju) un Beigt darbu (pārtraukt darbu ar sistēmu).     Darbs ar atvērtajiem logiem   Pēc pieslēgšanās sistēmai, atvērto logu panelis (atrodas ekrāna apakšā) pēc noklusējuma ir ieslēgts. Jebkurā brīdī lietotājs var paslēpt šo paneli ar darbību “Parādīt/Paslēpt atvērto logu joslu”. Atšķirībā no sistēmas pamatjoslas izvēlnes Logi un darbvirsmas, kur atvērtie logi tiek sakārtoti dalījumā pa darbvirsmām, atvērto logu joslā logi sakārtoti to pirmreizējās atvēršanas secībā. Atvērto logu panelī var redzēt visus logus, pat ja tie ir novietoti uz darbvirsmas, kura patlaban nav aktīva. Ja lietotājs izvēlas atjaunot logu, kas atrodas uz citas darbvirsmas, sistēma automātiski maina arī aktīvo darbvirsmu.  
Skatīt visu rakstu
17-03-2020 08:24 (Atjaunots 17-03-2020)
 • 8 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 5962 Skatījumi
Budžeta veidošanas uzstādījumi, ievade, grozījumi un datu ielasīšana no Excel faila
Skatīt visu rakstu
15-05-2020 11:31
 • 0 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 1241 Skatījumi
    Lai sagatavotu rēķinu manuāli, jāapvieno vienā izteiksmē 3 galvenie parametri:  pakalpojums, daudzums un cena (tarifs).
Skatīt visu rakstu
15-01-2020 15:19
 • 0 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 949 Skatījumi
Apraksts  un ieteikumi par grāmatošanas periodu statusiem
Skatīt visu rakstu
12-08-2020 15:34
 • 0 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 992 Skatījumi
Izveidots apraksts ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz algas aprēķiniem, kas spēkā no 01.01.2024.
Skatīt visu rakstu
29-12-2023 11:06
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 1399 Skatījumi
Secīgs Horizon darbību apraksts, lai veiktu elektronisko inventarizāciju.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:33 (Atjaunots 29-09-2023)
 • 4 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 3544 Skatījumi
Lai atvieglotu depozīta preču uzskaiti noliktavas un loģistikas dokumentos, 600.versijā tapusi jauna papildus funkcionalitāte "Saistītās preces". Preces, kurām tiks piesaistīts depozīts turpmāk sauksim par "Pamatprecēm".     Depozītu veido kā atsevišķu pakalpojuma vai nomenklatūru kartīti ar PVN likmi- N neapliekams.     Lai norādītu pamatprecei saistīto depozītu, pamatpreces kartītē sadaļā <Saistītie dati> atver sarakstu <Saistītās preces> un pievieno jaunu ierakstu, norādot, kas būs sasitītā prece. Ja pamatpreces tiek tirgotas iepakojumos, tad nomenklatūrai var norādīt saistīto preču/depozītu skaitu.     Visu saistīto preču saraksts pieejams Pamatdati->Noliktava->Saistītās preces. Šajā sarakstā iespējams redzēt kopējo pamatpreču un saistīto preču informāciju, kā arī masveidā pievienot Saistītās preces, izmantojot Excel datu ielādes veidni.     Lai dokumentu ievades brīdī, varētu ielasīt arī depozītu, katram noliktavas apritē iesaistītajam dokumentu tipam (saņemšanas, pārdošanas, loģistikas pieprasījumi u.c.) jāaktivizē saistīto preču funkcionalitāte, to var izdarīt Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Lauku atribūti Jāpievieno jauna vērtība, izvēloties “Saistīto preču aizpilde” no Pievienot jaunu vērtību izvēlnes, jāizvēlas Noklusētā vērtība Manuāli vai Automātiski un jānospiež Pievienot un Saglabāt. Noklusētās vērtības: Manuāli - dokumentā pēc nomenklatūru aizpildes no darbībām vai nospiežot uz klaviatūras taustiņus Ctrl+Q, saistītās preces ielasīsies atbilstoši ievadītajiem daudzumiem un pamatprecei norādītajām saistītajām precēm. Automātiski - pēc nomenklatūru ievades dokumentā saistītās preces ielasīsies dokumenta saglabāšanas brīdī.   PIEMĒRS NR1. Kā ievadīt Saņemšanas pavadzīmi. Ievadot noliktavas dokumentus, rindās ievada tikai "Pamatpreces". Kad pamatpreces ievadītas, ja sistēmā iestatīts <Manuāls> saistīto preču ielases režīms, tad dokumentā nospiež labo taustiņu un izvēlas <Aizpildīt saistītās preces> vai arī izmanto ātro taustiņu kombināciju CTRL+Q.  Pirmo reizi ievadot saņemšanu ar depozītu no konkrēta piegādātāja, cena būs jānorāda manuāli. Ja izmanto dokumenta apakšā norādi <Saglabāt cenas>, tad nākamajā saņemšanas pavadzīmē no šī piegādātāja, cena ielasīsies automātiski. *Ja sistēmā iestatīts <Automātisks> saistīto preču ielases režīms, tad saglabājot pavadzīmi, depozīta rindas aizpildīsies. Automātiskajā režīmā neizmantot papildus manuālo ielasi.       PIEMĒRS NR2. Kā ievadīt Pārdošanas pavadzīmi. Piemērā redzams, ka dokumentā ielasītas vairākas preču rindas. Aizpildot saistītās preces, depozīta rinda tiek pievienota kā pēdējā. Cena aizpildīsies automātiski, ja depozīta kartītē būs norādīta Pārdošanas cena.     Ja pārdošanas dokumentos tiek izmantoti pieskaitījumi un atlaides, tad sistēmā būtu svarīgi  norādīt, ka pieskaitījumi un atlaides neattiecas uz depozītu. To izdara sekojoši: 1. Depozīta kartītei norāda "Pieskaitījuma grupu"     2. Pieskaitījumiem, kas tiek lietoti noliktavas dokumentos, jānorāda, ka tie neattiecas uz depozītu. (Pamatdati->Noliktava->Pieskaitījumi)     3. Aizpildot un saglabājot pārdošanas dokumentu, attiecīgi noformēts pieskaitījums, attieksies tikai uz pamatpreču rindām.     Ja izmantojat CHD hibrīda kases aparātus un uzsākat izmantot saistīto preču uzskaiti, tad nepieciešams veikt izmaiņas konfigurācijā. Jāizvēlas jaunā iespēja iespēja nosūtīt preces un saistītās preces uz kases aprātu. Kases čekā kopā ar pamatpreci automātiski tiks ielasīta arī saistītā prece Depozīts.     Ja jūsu uzņēmums neparedz šādu dzērienu un atbilstošās taras tirgošanu, tad iesakām izmantot risinājumu ar pieskaitījumu. 
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:52 (Atjaunots 13-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 919 Skatījumi
Saeima 2021.gada 16.novembrī galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (turpmāk – Atlīdzības likums), kuru mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes darba efektivitāti un kvalitāti, īstenojot atlīdzības sistēmas reformu.   Lai novērstu ieilgušās problēmas, grozījumos Atlīdzības likumā piedāvāti risinājumi, kas uzlabos atlīdzības konkurētspēju, nosakot mēnešalgu līmeni valsts pārvaldē līdz 80 % no privātajā sektorā maksātās atlīdzības līmeņa.   Lai ieviestu minētās pārmaiņas, tika pārstrādāts arī Amatu katalogs.   Ar sīkāku informāciju par plānotajām izmaiņām var iepazīties šeit.    Lai sakārtotu Horizon atbilstoši jaunajām likuma prasībām, iestādēm, kas lieto amata vietu funkcionalitāti, jāveido jauns amata saimju klasifikators, atbilstoši tam jāsakārto amata katalogs. Pēc tam jāslēdz iepriekšējās amata vietas, jāatver jaunas ar jauno amata kataloga vērtību un jāveido arī jauni amata dati no 01.07.2022.   Klasifikatora <Amatu saimes> sakārtošana   Ceļš sistēmā: Pamatdati - Personāla uzskaite - Amatu sarakstam - Amatu saimes   Lai varētu sistēmā ienest jaunās amata saimju vērtības, jādeaktivizē esošās vērtības. To var izdarīt divos veidos:   a) Manuāli katram ierakstam izņemot aktivitātes pazīmi:     b) Masveidā nomainīt aktivitātes pazīmi ar excel veidnes palīdzību (pieejams no Horizon 595. versijas):   Iezīmēt visus ierakstus ar CTRL + a un caur <Darbības> - <Ārējo datu ielāde> - <Excel veidne ar datiem> izgūt esošos ierakstus veidnē. Veidni jāsaglabā un jāmaina tajā Statuss no 0 (aktīvs) uz 1 (neaktīvs):     Pēc tam saglabāto excel veidni ielādē sistēmā caur <Darbības> - <Ārējo datu ielāde> - <Aizpilde no Excel faila> un izvēlas vērtību <Esošo datu labošana>:     Ja vēlas pārbaudīt datu kvalitāti pirms ielādes sistēmā, atstāj ķeksi pie <Datu importa tests> un veic testu.  Ja tests ir veiksmīgs, tad izņem ķeksi un veic datu ielādi.   Pēc deaktivizēšanas caur <Darbības> - <Ārējo datu ielāde> - <Aizpilde no Excel faila> ielādē jaunās amata saimes, apakšsaimes.  Fails ar visām jaunajām saimēm datu ielādei atrodams šī raksta pielikumā. Veicot jaunu datu ielādi, nav jābūt iespējotam ķeksim pie <Esošo datu labošana>.   ❗Ja līdz jūlijam būs nepieciešams izmantot kādu no deaktivizētajām amata saimju vērtībām (piemēram, jūnijā pieņemts jauns darbinieks), sarakstā jāatspējo aktivitātes filtrs:       Klasifikatora <amatu katalogs> sakārtošana   Ceļš sistēmā: Pamatdati - Personāla uzskaite - Amatu vietu saraksti - Amatu katalogs   Amatu saimes, līmeņi tiek definēti amatu katalogā. Amatu kataloga vērtības tiek piesaistītas amata vietai. Pirms veidojam jaunu amata vietu, jāsakārto amatu katalogs - jāizveido jaunas amatu kataloga vērtības - ar jaunajām saimēm.   Lai būtu vieglāk ieraudzīt, kādi ir esošie amatu kataloga ieraksti, iesakām izlikt izskatā šādus laukus:     Vecos amatu kataloga ierakstus var deaktivizēt.   Klasifikatora <amatu vietas> sakārtošana   Ceļš sistēmā: Pamatdati - Personāla uzskaite - Amatu vietu saraksti - Amatu vietas   Visiem darbiniekiem no 01.07.2022. jāveido jauna amata vieta. Jaunajai amata vietai jāpievieno jaunā amatu kataloga vērtība ar jauno saimi, līmeni. Iepriekšējā amata vieta jāslēdz ar 30.06.2022.   Arī amata vietas ir iespējams ielādēt sistēmā masveidā ar excel datu veidni. Veidni aizpildei var izgūt - <Darbības> - <Ārējo datu ielāde> - <Excel datu struktūras veidne> - <Amatu vietas>. Pēc veidnes aizpildes tā ir jāielādē <Darbības> - <Ārējo datu ielāde> - <Aizpilde no excel faila> - <Amatu vietas>.  Datu ielādi ar veidni iesakām veikt pieredzējušiem Horizon lietotājiem.   Personas amata datu sakārtošana   Visiem darbiniekiem no 01.07.2022. jāveido jauni Personas amata dati, kur piesaistīta jaunā amata vieta.            
Skatīt visu rakstu
31-05-2022 12:25 (Atjaunots 15-02-2023)
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 1695 Skatījumi
Sadaļā Pamatdati - Klienti - Klientu saraksts - Jauns klients - Lappuse “Pārdošana” ir pieejams lauks “Paziņojums”, kas nav tikai vēl viens teksta lauks kartītē, bet darbojas arī kā atgādinājums preču un maksājumu dokumentos.     Izvēloties šo klientu dokumentā, lietotājs saņem atgādinājuma informāciju par šo klientu, ļaujot atcerēties šim klientam piemērotos īpašos nosacījumus.  
Skatīt visu rakstu
01-09-2021 11:20
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 771 Skatījumi
2021.gada maijā, jūnijā un novembrī tiek pārcelta darba diena (MK 30.06.2020 rīkojumā Nr.354). Kā veikt uzskaiti un apmaksāt prombūtnes dienu, kas iekrīt pārceltā darba dienā, par to ir aprakstīts šajā rakstā.
Skatīt visu rakstu
21-04-2021 11:09 (Atjaunots 09-06-2021)
 • 15 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 8480 Skatījumi
Horizon ir pievienota iespēja rakstīt ziņas par dokumentiem vai pamatdatu kartītēm citiem Horizon lietotājiem.
Skatīt visu rakstu
15-06-2020 14:37 (Atjaunots 01-07-2021)
 • 5 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 4105 Skatījumi
Sīkāks MK noteikumu Nr. 356 apraksts par PVN deklarācijām.
Skatīt visu rakstu
13-09-2019 12:23
 • 4 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 3953 Skatījumi
Pieejama saraksta darbība "Atvērt...", kas ļauj ātrāk piekļūt detalizētai informācijai par katru saraksta objektu.
Skatīt visu rakstu
28-06-2019 09:37 (Atjaunots 02-09-2022)
 • 1 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 1136 Skatījumi