Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
Skapa upp en ny systemanvändare. Klicka på Verktyg / Inställningar / Systemanvändare:   Klicka därefter på  i översta vänstra hörnet.   Ange personuppgifter. Förnamn och efternamn får endast innehålla bokstäver och bindestreck, inga siffror eller specialtecken. Mejladressen är obligatorisk och kommer att användas som användarnamn till connect inloggningen. Mobilnummer anges om ni använder tjänsten Behörighetskontroll  och väljer att skicka larm till utvalda systemanvändare, då är det viktigt att det finns mobilnummer registrerat här. vill du läsa mer om behörighetskontrollen klicka här.    Registrera användarens behörigheter. Är du osäker på vilken behörighet personen skall ha kan du läsa mer om behörigheterna här.    Markera slutligen vilket företag som användaren skall ha tillgång till. Klicka därefter på spara.   I samband med att ni klickat på Spara kommer användaren tillges ett välkomstmejl. Med hjälp av detta mejl kommer användaren kunna skapa ett lösenord för inloggning till www.connect.mytranspa.com                                Notera att länken som tilldelas användaren är en engångslänk och upphör att gälla 24 timmar efter att den mottagits. Skulle användaren missa att aktivera sitt konto inom denna tidsperiod kan man skicka om välkomstmejlet via inställningar för Visma Connect (se bild nedan)     Genom att klicka på Aktivera konto kommer användaren skickas vidare till TransPA inloggningssida där personen skall ange lösenord.                       Skulle användaren inte mottagit inbjudan kan du skicka inbjudan igen. Klicka på pennan för att öppna inställningarna och skicka om välkomstmejl. Tips: Ni kan enkelt hålla koll på alla systemanvändares konton till Connect via vår Connect Status. Dessa finner du i registret för systemanvändare.      denna symbol betyder att användaren är registrerad i Connect men har ännu inte verifierat sitt konto via länken i välkomstmejlet .  denna symbol betyder att användaren inte är registrerad i Connect denna symbol betyder att användaren är registrerad i Connect.      Skall en systemanvändare tas bort från systemet eller behöver en användare ändra sin mejladress kan du läsa mer om det Här    
Visa fullständig artikel
14-05-2019 11:24 (Uppdaterad 11-11-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1617 Visningar
Har en systemanvändare slutat på företaget och skall därmed tas bort som systemanvändare?  Det första ni behöver göra är att ta bort kopplingen till Connect på användaren.  Vid inställningar för Visma Connect klickar man på pilen till höger om avancerat  Klicka på Ta bort kopplingen till Connect    klicka på Godkänn. Detta gör att personen inte längre kommer vara ansluten till Connect och kommer heller inte kunna logga in i TransPA   Nu kommer du automatiskt förflyttas tillbaka till registret för Systemanvändare. Här kommer du se att personen inte längre är ansluten till connect och är således redo att tas bort. Ta bort användaren genom att klicka på minustecknet till vänster.        Viktigt! Har användaren stått som arbetsledare på någon anställd kommer dessa nu bli utan arbetsledare om systemanvändaren tas bort. Kom därför ihåg att uppdatera detta med ny arbetsledare på berörda anställda.  För att få en överblick om ni har anställda som fortfarande har denna systemanvändare som arbetsledare - Gå till Analyser > Rapporter > Allmänt för att ta ut underlag      Ändring av mejladress på en systemanvändare Behöver ni ändra en mejladress på en systemavändare görs detta på samma vis som ovan. Ni behöver först  ta bort kopplingen till Connect och därefter ange en ny mejladress på användaren. När detta är gjort kommer ett nytt välkomstmejl att tillges användaren. klicka på aktivera konto och därefter skapa ett lösenord.             
Visa fullständig artikel
06-05-2019 10:25 (Uppdaterad 15-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 896 Visningar
Swedish first, English below   Det kan finnas tillfällen då du får en server error ruta som förhindrar inloggning. Den åtgärd du behöver göra om detta händer är att tömma din webbläsares cookies och cache relaterade till TransPAs webbsidor. Proceduren är densamma i Google Chrome och Microsoft Edge så guiden tillämpas oavsett vilken av dessa webbläsare du använder. (Bilderna nedan är tagna från Chrome och visar svenska.)   1. Gå till connect.mytranspa.com 2. Tryck på låset på bilden och välj cookies     3. Nedanstående markerade rader är berörda och behöver tas bort. Klicka på första raden och välj ta bort. Upprepa samma procedur för rad två. Bekräfta därefter med klart till höger.   4. I nästa steg rensar vi cachade bilder och filer genom att trycka ctrl+shift+delete. Var noga med att välja ett tidsintervall med senaste sju dagarna eller längre tillbaka. Se till att den enda bocken markerad är cachade bilder och filer som bilden visar. Rensa data nere till höger.     5. Stäng nu dina öppna flikar i Chrome/Edge som rör TransPA. Har du andra flikar så kan du låta dessa vara öppna.  Klicka på de tre prickarna som bilden visar och öppna ett nytt fönster. (Har du valt att stänga ned Chrome/Edge helt och saknar flikar så öppnar du istället webbläsaren på nytt)     5. Skriv in Connect.mytranspa.com. Nu ska det fungera att logga in igen.     There may be times when you get a server error box that prevents login. The action you need to take if this happens is to clear your browser's cookies and cache related to TransPA's web pages. The procedure is the same in Google Chrome and Microsoft Edge so the wizard is applied regardless of which of these browsers you use. (The images below are taken from Chrome with swedish language.)   1. Go to connect.mytranspa.com 2. Click on the lock shown in this picture below and choose cookies     3. The marked lines below are affected and need to be removed. Click on the first line and select delete ("Ta bort" in this picture). Repeat the same procedure for row two. Then confirm with finish ("Klart" in this picture).      4. In the next step, we clear cached images and files by pressing ctrl + shift + delete.  Be sure to select a time interval with at least the last seven days or further back. Select only the checkmark for cached images and files, like this image shows. Clear data at the bottom right.     4.  Now close your open tabs in Chrome/Edge related to TransPA. If you have other tabs, you can leave them open. Click on the three dots that the picture shows and open a new window. (If you have chosen to shut down Chrome/Edge completely and have no tabs, open the browser again instead)     5. Go to Connect.mytranspa.com.  Now it should work to log in again.    
Visa fullständig artikel
25-08-2021 19:12 (Uppdaterad 24-05-2022)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 6848 Visningar
Lägger man inte in mobilnummer när man skapar upp en ny systemanvändare i TransPA finns det möjlighet att lägga till detta efteråt, men det krävs då inloggning för den enskilda systemanvändaren via https://home.visma.com      Här loggar man in med samma uppgifter som den nya TransPA-inloggningen. Du får fram dina uppgifter genom att klicka på ditt namn välj sedan Mina uppgifter. Klicka på Lägg till telefonnummer, här kan ni också ändra din E-postadress genom att klicka på "pennan" uppe i högra hörnet.       Använder ni tjänsten Behörighetskontroll (BKY )och väljer skicka larm till utvalda systemanvändare när behörigheten är ogiltigt via sms är det viktigt att det finns mobilnummer registrerat på systemanvändaren för att funktionen skall fungera.     I denna artikel kan ni läsa om hur ni lägger till ny systemanvändare.  
Visa fullständig artikel
30-10-2020 08:35 (Uppdaterad 30-10-2020)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1138 Visningar
På startsidan i TransPA kan ni på ett enkelt sätt växla mellan olika företag utan att behöva logga ut och in. I det blå listfältet ser ni vilket företag ni är inne och arbetar i, för att skifta bolag klicka på listpilen och välj företaget ni vill växla till i rullistan.
Visa fullständig artikel
10-09-2019 15:48 (Uppdaterad 13-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 945 Visningar