Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
Vi vill göra er uppmärksamma på att vid arbetstidsförläggning schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B och vid schemalösa lokala överenskommelser reduceras den ordinarie arbetstiden (40 timmar/vecka) med 8 timmar för varje helgdag som infaller under måndag till lördag.   I April/Maj kommer följande helgdagar Vecka 14 Långfredag, Påskafton Vecka 15 Annandag Påsk Vecka 18 Första maj Vecka 20 Kristi Himmelsfärdsdag Vecka 21 Pingstafton   I exemplet nedan visar vi en heltidsanställd som går på schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B, lönekörning Maj månad. Tips! Klicka på planerad arbetstid i löneberäkningen så visas den planerade arbetstiden för varje vecka.   Vecka 14 löper mellan 2 April till 8 April med 2 st helgdagar. Vecka 15 löper mellan 9 April till 15 April med 1 st helgdag. Vecka 18 löper mellan 30 April till 6 Maj med 1 st helgdag.   OBS! Spara inte lönekörningen förrän den anställde har rapporterat in sin tid för hela sista veckan, är man för snabb kan den anställde gå miste om övertid & övertidsersättning.    Obs! Vecka 20 & 21 som har Kristi himmelsfärdsdag och Pingstafton som helgdag tillhör lönekörning i juni månad.   I exemplet nedan visar vi en heltidsanställd som går på schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B, lönekörning Juni månad.   Vecka 20 löper mellan 14 Maj  till 20 Maj med 1 st helgdag. Vecka 21 löper mellan 21 Maj  till 27 Maj med 1 st helgdag.   OBS! Spara inte lönekörningen förrän den anställde har rapporterat in sin tid för hela sista veckan, är man för snabb kan den anställde gå miste om övertid & övertidsersättning.    Bedriver ni kontinuerligt skiftarbete räknas även helgdagar på söndagar. I de tillfälle behöver ni registrera dessa helgdagar själva i registret helgdagar som ni finner under register-helgdagar   Tänk också på att på ni behöver kryssa i utför kontinuerligt skiftarbete på den anställde på fliken lön som finns under fliken personal.   I denna artikel kan i läsa exempel på vad blir den planerade arbetstiden vid helgdagar t ex vid månadsarbetstid.   Observera att denna regel för reducering av helgdagar avser i transportavtalet.        
Visa fullständig artikel
17-03-2023 14:18 (Uppdaterad 17-03-2023)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 737 Visningar
Nedan följer några begrepp kring semesterhantering som kan vara bra att känna till.   Semesterår. Det år semesterdagar tas ut. Ett semesterår är vanligtvis mellan den 1 april och den 31 mars   Intjänandeår: Det år semesterdagar tjänas in, vanligen mellan 1 april och 31 mars året innan semesteråret.   Semesterrätt: Hur många dagar man har rätt att vara ledig varje semesterår. Enligt semesterlagen ska det vara minst 25.   Förskottssemester: Om man inte tjänat in till full semester kan arbetsgivaren erbjuda förskottssemester, vilket betyder att man får vara betalt ledig trots att det inte finns intjänad semester. En skuld uppstår i och med detta men brukar skrivas av efter 5 års anställningstid   Semesterdaglön: Den ersättning som betalas ut vid uttag av semester enligt Transportavtalet. Avdrag görs per timme och den anställde får istället semesterdaglön. Semesterdaglönen räknas fram genom att ta 13 % på den anställde lön under intjänandeåret.   Semestertillägg: Gäller för Maskinföraravtalet, bussbranchavtalen och tjänstemannaavtalet. Den anställde får ett tillägg på 0,8 % per uttagen semesterdag.   Semesterersättning: Är ersättning när semester inte tas ut i ledighet utan i pengar. Ges löpande till timanställda med kortare anställning samt vid avslutande av anställning.   Obetald semester: Om en anställd inte hunnit tjänat i betald semester har den ändå rätten att vara ledig - obetald semesterledighet. Obetalda dagar sparas inte.   Sparad semester: En anställd som har rätt till fler än 20 semesterdagar kan spara de dagar som överstiger 20 till ett senare semesterår. Oftast måste dessa tas ut inom 5 år.   Semestergrundande frånvaro: Under många typer av ledigheter tjänar den anställde delvis in till semester trots att hen inte arbetar. Detta kallas semestergrundande frånvaro och gäller exempelvis sjukdom, föräldraledighet och vård av närstående.   Semesterskuldsberäkning:  En rapport där det framgår hur mycket företaget är skyldig varje anställd i ersättning för semester. Semesterskulden ökar med tiden då den anställde tjänar in mer semester och minskar när den anställde tar ut semester.   Semesterårsavslut: Efter varje semesterår räknas det ut hur många dagar som tjänats in samt vad dessa är värda. Detta görs efter att lönen i april är klar för att få med alla avvikelser i mars.
Visa fullständig artikel
23-04-2024 11:29
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 134 Visningar