Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
I Transportavtalet ska beordrad restid, typiskt när man kört egen bil före och efter arbetspasset, ersättas med grundtimlön, premiekompensation samt i förekommande fall ob-ersättning. Restiden skall ej räknas som fullgjord arbetstid och skall ej inräknas i arbetstidsmåttet vid beräkning av eventuell övertid. TransPA har fullt stöd för att känna av detta så därför finns god anledning att särskilja denna restid från övriga arbetsuppgifter under arbetspasset. Restid är en av få arbetsuppgifter som TransPA levereras med. Många andra kan ni fint skapa själva efter eget behov för att få önskad lön framräknad.   Vid resa med egen bil kan arbetsgivare och anställd överenskomma om bilersättning för de körda milen.   Exempel: Hur kan man registrera in när en anställd ska få ersättning för att tagit sin privata bil för att t.ex. avlöst en chaufför ute på fält?   Registrera tidrapporten med start och sluttid samt rast. Restid registrerar ni som första och sista arbetsuppgift, likt nedan, då Kristina i exemplet kört egen bil från 07.00 till 08.00 och vid dagens slut från 15.00 till 16.00. Ni trycker på plustecknet för att skapa ny rad. Starttid för varje arbetsuppgift är det som krävs. I löneberäkningen syns här att restiden finns redovisad på egen rad, löneart med de två timmarna och premiekomp, men har ej inkluderats i timmarna för övertid och övertidsersättning. Därmed blir övertidssaldot också helt korrekt.     Milersättning, kräver manuell åtgärd Funktion för att få milersättningen rätt utbetald saknas tyvärr i TransPA. Här behöver vi ta hjälp av ditt löneprogram som kan hantera om ersättningen ska vara skattefri och/eller skattepliktig. Ett sätt att få in det i tidrapporteringen och synligt i löneberäkningen är att skriva i tidrapportens fält för noteringar som i exemplet. Noteringen syns som gul notis den aktuella dagen och syns vid hovring. Även synlig längst ned i noteringsfältet.  Tänk på att vi alltså inte skapar upp någon lönerad. Istället behöver ni uppmärksamma totala antalet och därefter rekommenderar vi er att lägga till löneraden för milersättning manuellt, direkt i löneprogrammet istället. Där finns stöd på löneartsnivå att definera den som skattefri.    
Visa fullständig artikel
28-11-2019 11:43 (Uppdaterad 01-03-2024)
 • 2 Svar
 • 3 gilla
 • 2535 Visningar
Nedan följer några begrepp kring semesterhantering som kan vara bra att känna till.   Semesterår. Det år semesterdagar tas ut. Ett semesterår är vanligtvis mellan den 1 april och den 31 mars   Intjänandeår: Det år semesterdagar tjänas in, vanligen mellan 1 april och 31 mars året innan semesteråret.   Semesterrätt: Hur många dagar man har rätt att vara ledig varje semesterår. Enligt semesterlagen ska det vara minst 25.   Förskottssemester: Om man inte tjänat in till full semester kan arbetsgivaren erbjuda förskottssemester, vilket betyder att man får vara betalt ledig trots att det inte finns intjänad semester. En skuld uppstår i och med detta men brukar skrivas av efter 5 års anställningstid   Semesterdaglön: Den ersättning som betalas ut vid uttag av semester enligt Transportavtalet. Avdrag görs per timme och den anställde får istället semesterdaglön. Semesterdaglönen räknas fram genom att ta 13 % på den anställde lön under intjänandeåret.   Semestertillägg: Gäller för Maskinföraravtalet, bussbranchavtalen och tjänstemannaavtalet. Den anställde får ett tillägg på 0,8 % per uttagen semesterdag.   Semesterersättning: Är ersättning när semester inte tas ut i ledighet utan i pengar. Ges löpande till timanställda med kortare anställning samt vid avslutande av anställning.   Obetald semester: Om en anställd inte hunnit tjänat i betald semester har den ändå rätten att vara ledig - obetald semesterledighet. Obetalda dagar sparas inte.   Sparad semester: En anställd som har rätt till fler än 20 semesterdagar kan spara de dagar som överstiger 20 till ett senare semesterår. Oftast måste dessa tas ut inom 5 år.   Semestergrundande frånvaro: Under många typer av ledigheter tjänar den anställde delvis in till semester trots att hen inte arbetar. Detta kallas semestergrundande frånvaro och gäller exempelvis sjukdom, föräldraledighet och vård av närstående.   Semesterskuldsberäkning:  En rapport där det framgår hur mycket företaget är skyldig varje anställd i ersättning för semester. Semesterskulden ökar med tiden då den anställde tjänar in mer semester och minskar när den anställde tar ut semester.   Semesterårsavslut: Efter varje semesterår räknas det ut hur många dagar som tjänats in samt vad dessa är värda. Detta görs efter att lönen i april är klar för att få med alla avvikelser i mars.
Visa fullständig artikel
23-04-2024 11:29
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 51 Visningar
Enligt nya regler, i Transportavtalet, som trädde i kraft 1/9 2023 så har man rätt att göra avvikelser mot den tidigare 10-timmarsregeln vid nattarbete om man ersätter de anställde med extra Arbetstidsförkortning (ATF). Detta har tidigare varit möjligt genom en lokal överenskommelse med Transport, men kan nu förankras lokalt och istället meddelas Transport en vecka innan den träder i kraft.   Nattfönstret är som standard kl 01-05 och med de nya reglerna så skall den anställde ersättas med: 2 minuters ATF per arbetstimme i nattfönstret om arbetstiden är under 11 timmar 3 minuters ATF per arbetstimme i nattfönstret om arbetstiden är under 12 timmar 4 minuters ATF per arbetstimme i nattfönstret om arbetstiden är under 13,5 timmar I TransPa kan du använda vårt verktyg för arbetstidsförkortning för att bygga stöd för detta.   I denna film visar vi hur du aktiverar beräkningen enligt ovanstående nya avtalsvillkor.   OBS! I filmen visas ett tillvägagångssätt där ATF-nyckeln skapas från 22-06, ej uppdelad i dygn. Skulle ni ha personal som ska ta del av ATF i det tidsfönstret och som påbörjar sitt arbetspass efter midnatt, så behöver ni istället skapa upp denna nyckel i två delar på detta sätt:         Se över era inställningar, kontroll mot vägarbetstidslagen I samband med aktiveringen av denna beräkning så råder vi er också till att se över era inställningar för vilka varningar ni önskar som rör vägarbetstidslagen, för att få så smidig tidrapportering som möjligt där ni förstås vill att varningarna ska vara relevanta utifrån er verksamhet.      
Visa fullständig artikel
10-10-2023 09:04 (Uppdaterad 17-04-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1379 Visningar
Vi vill göra er uppmärksamma på att vid arbetstidsförläggning schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B och vid schemalösa lokala överenskommelser reduceras den ordinarie arbetstiden (40 timmar/vecka) med 8 timmar för varje helgdag som infaller under måndag till lördag.   I April/Maj kommer följande helgdagar Vecka 14 Långfredag, Påskafton Vecka 15 Annandag Påsk Vecka 18 Första maj Vecka 20 Kristi Himmelsfärdsdag Vecka 21 Pingstafton   I exemplet nedan visar vi en heltidsanställd som går på schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B, lönekörning Maj månad. Tips! Klicka på planerad arbetstid i löneberäkningen så visas den planerade arbetstiden för varje vecka.   Vecka 14 löper mellan 2 April till 8 April med 2 st helgdagar. Vecka 15 löper mellan 9 April till 15 April med 1 st helgdag. Vecka 18 löper mellan 30 April till 6 Maj med 1 st helgdag.   OBS! Spara inte lönekörningen förrän den anställde har rapporterat in sin tid för hela sista veckan, är man för snabb kan den anställde gå miste om övertid & övertidsersättning.    Obs! Vecka 20 & 21 som har Kristi himmelsfärdsdag och Pingstafton som helgdag tillhör lönekörning i juni månad.   I exemplet nedan visar vi en heltidsanställd som går på schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B, lönekörning Juni månad.   Vecka 20 löper mellan 14 Maj  till 20 Maj med 1 st helgdag. Vecka 21 löper mellan 21 Maj  till 27 Maj med 1 st helgdag.   OBS! Spara inte lönekörningen förrän den anställde har rapporterat in sin tid för hela sista veckan, är man för snabb kan den anställde gå miste om övertid & övertidsersättning.    Bedriver ni kontinuerligt skiftarbete räknas även helgdagar på söndagar. I de tillfälle behöver ni registrera dessa helgdagar själva i registret helgdagar som ni finner under register-helgdagar   Tänk också på att på ni behöver kryssa i utför kontinuerligt skiftarbete på den anställde på fliken lön som finns under fliken personal.   I denna artikel kan i läsa exempel på vad blir den planerade arbetstiden vid helgdagar t ex vid månadsarbetstid.   Observera att denna regel för reducering av helgdagar avser i transportavtalet.        
Visa fullständig artikel
17-03-2023 14:18 (Uppdaterad 17-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 667 Visningar
TransPA utför beräkning av sjuklön automatiskt, men önskar du utföra en egen kontrollberäkning, så visar denna artikel hur du går till väga för att beräkna sjuklönen för en anställd som går på arbetsförläggning schemalöst arbete 35B eller Lokal överenskommelse (där man inte har kryssat i "Föreslå schemalagd tid vid frånvaro").   När man beräknar sjuklön för den anställde är det viktigt att man kontrollerar föregående kalenderkvartal vilket då menas med att man kontrollerar föregående löneperiodens kalenderkvartal.   Exempel Här är ett exempel på hur systemet räknar sjuklön på en anställd som är sjuk mellan den 5/9 till 11/9 och skall då få sjuklön i oktobers löneperiod.     För att beräkna denna sjuklönen på 158,73 kr behöver vi kontrollera kalenderkvartal Juli - Aug - Sept löneperiod. Räkna samman inkomsten och Arbetad tid se nedan   Här är underlaget för Juli - Augusti - September som behöver räknas samman.     Juli löneperiod. Månadslön                   28514 kr Övertid                            2130 kr Premiekomp                    725 kr Schemalöst arbete          435 kr Ob-tillägg vardag             408 kr Ob-tillägg helg                 204 kr   Tot sum:                      32416 kr   Arbetad tid                      145h Föräldraledig                       8h   Tot Tid :                             153h          Augusti löneperiod. Månadslön                   28514 kr Övertid                            4260 kr Premiekomp                    650 kr Schemalöst arbete         390 kr Ob-tillägg vardag            272 kr Måltidskuponger            600 kr   Tot sum:                      34686 kr    Arbetad tid                     130 h Semesterfrånvaro           56 h   Tot tid:                              186 h          September löneperiod. Månadslön                          28514 kr Övertid                                   2621 kr Premiekomp                           880 kr Schemalöst arbete                528 kr Ansvarstillägg                      3000 kr Ob-tillägg vardag                  272 kr Måltidskuponger                  850 kr   Tot sum:                            36665 kr   Arbetad tid                            176 h Uttag från kompbank              8 h   Tot tid:                                    184 h       Räkna samman alla värden från varje månad se nedan. Månader Arbetad tid Inkomst  Juli 153 h 32,416kr  Augusti 186 h 34,686 kr September 184 h 36,665 kr  Total 523 h 103767 kr   Dela inkomst med Arbetad tid och gångra med 0,80  103767 /  523 = 198,40 * 0,80 = sjuklön 158,73 kr / h        Här listar vi upp vilka månader som den anställde blir sjuk i och vilka månader som man skall kontrollera löneunderlaget i.   Beräkna sjuklön för den anställde under Jan - Feb - Mars kontrollera föregående kalenderkvartal Okt - Nov - Dec löneperiod .  Beräkna sjuklön för den anställde under Juli - Aug - Sept kontrollera föregående kalenderkvartal April - Maj - Juni löneperiod. Beräkna sjuklön för den anställde under Okt - Nov - Dec kontrollera föregående kalenderkvartal Juli - Aug  - Sept löneperiod.     Vill du läsa mer om vilka lönerader som skall räknas samman kolla i denna artikeln: Beräkning av sjuklön, Transportavtalet   
Visa fullständig artikel
25-10-2022 07:00 (Uppdaterad 03-11-2022)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 1106 Visningar
Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om att anställningen ska gälla för en viss tid när det finns exempelvis ett behov av extra arbetskraft för en kortare tid eller när någon behöver ersättas med en vikarie.   När du lägger upp en person i transPA med en visstidsanställning behöver du också välja ett av följande alternativ: Vikarie Extra Övrigt   Vad är det då som skiljer dessa tre?   Visstid Vikarie används när man anställer en person för att ersätta en annan anställd som ex är föräldraledig, är sjuk eller har semester. I transPA behöver du även ange vem vikariatet är för. Under semestertider kan man ange semestervikarie istället för ett namn om vikarien inte ersätter bara en person, eller om man på förhand inte vet vem som kommer ersättas. Då behöver man i efterhand kunna visa vilka som ersatts genom ex en lista. Vid beräkning av sammanlagd anställningstid beräknas hela kontraktets period. Övertiden beräknas enligt vald arbetstidsförläggning.   Visstid Extra används vid behov av extra arbetskraft vid tillfälliga och kortsiktiga behov. Denna använder man för att anställa personer som jobbar extra, alltså enstaka dagar eller timmar vid behov. Den anställde har rätt att få betalt för minst 4 timmar per tillfälle vilket det finns stöd för i transPA. Vid visstid extra räknas endast de faktiskt arbetade dagarna när anställningsperioden ska räknas ihop. Lägg upp anställningen en månad i taget och när månaden är slut går man in i kontraktet och trycker på hämta så räknas det fram hur många dagar den anställde arbetat. Detta ska man sedan skriva ut, skriva under och skicka till facket. Övertid uppstår då den anställde arbetat mer än 40 timmar per vecka.      Under Verktyg-Inställningar- Löneberäkning behöver rutan "Övertid för extraanställda beräknas efter 40 tim/vecka vara ifylld.   Visstid Övrigt kan användas för en visstidsanställning som inte är något av alternativen ovan och det går att ange anledningen när kontraktet läggs upp:   Anledningar för visstid övrigt kan ex vara säsongsarbete. Det kan också vara en visstidsanställning utan särskild anledning, alltså den kollektivavtalade allmän visstid eller den i nya LAS som heter särskild visstid.   Detta alternativ används när den anställde är tänkt att arbeta heltid under kontraktets period. Övertiden beräknas enligt vald arbetstidsförläggning. All tid i kontraktet räknas som anställningstid.   Här kan du läsa om arbetstidsförläggning enligt transportavtalet.
Visa fullständig artikel
29-09-2022 09:14 (Uppdaterad 25-11-2022)
 • 0 Svar
 • 6 gilla
 • 1028 Visningar
Vad är arbetstidsförläggning och var ställer man in det?   Arbetstidens förläggning beskriver hur den ordinarie arbetstiden kan förläggas.   I TransPA finns det fem alternativa arbetstidsförläggnigar att välja mellan: Huvudregel, Arbetstidsschema, Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom A, Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B samt Lokal överenskommelse ( 3 § 6 mom). Dessa alternativ ligger till grund för hur lönen skall beräknas i löneberäkningen.   Arbetstidsförläggning väljs vid uppskapande av anställningskontrakt på en anställd under fliken anställningskontrakt.   Här nedan finner du en lathund som beskriver kort på hur beräkning görs för övertid eller hur sjuklön beräknas utifrån den arbetstidsförläggning ni väljer på personkortet. Vi beskriver även när schema behöver användas i systemet.   TransPA hanterar ett antal lokala överenskommelser. Dessa skall förhandlas med Transport.   När man har angivit på en anställd att lokal överenskommelse skall användas hämtas principen för övertidsberäkning från den lönegrupp som den anställde tillhör. Detta innebär att man på ett företag kan ha olika former av lokala överenskommelser för olika grupper av anställda. Om du öppnar en lönegrupp så finns dessa inställningar i den högra halvan. Övriga kryssrutor. När detta alternativ används kommer alltid den schemalagda arbetstiden att föreslås när chauffören rapporterar frånvaro av något slag. Ex. en chaufför blir sjuk på en dag där det ligger ett schema på 10 timmar. Vid frånvarorapportering föreslås nu 10 tim. Om dagen inte är schemalagd blir frånvaroavdraget 0. När detta alternativ används kommer transPA att beräkna övertid när arbete utförs på en dag som inte är schemalagd. Detta alternativ innebär att arbetstidsmåttet för avräkningsperioden endast reduceras för de helgdagar som är schemalagda. Periodens arbetstidsmått reduceras med den schemalagda tiden. Styr hur arbetstidsmåttet skall påverkas av helgdagar och frånvarodagar. Om du kryssar i denna förblir alltid arbetstidsmåttet samma oavsett om det infaller helgdagar under månaden eller om den anställde varit sjuk eller varit ledig Detta alternativ innebär att övertidsersättning ej utgår på röd dag. Här nedan finner du en lathund som beskriver hur beräkning görs för övertid eller hur sjuklön beräknas utifrån de inställningar ni har valt i lönegruppen vid lokal överenskommelse.  Vi beskriver även när schema behöver användas i systemet. Det finns möjlighet att beräkna sjuklön utifrån schemat vid lokalöverenskommelse om man kryssar i inställningen i lönegruppen ”föreslå schemalagd tid vid frånvaro"   I denna artikel kan ni läsa mer om beräkning av sjuklön vid schemalösa arbetstidsförläggningar som 3 § 5b och schemalösa lokala överenskommelser.   Här är ett exempel på beräkning av sjuklön vid schemalöst arbete enligt schemalöst arbete 3 § 5 mom B                  
Visa fullständig artikel
15-06-2022 12:16 (Uppdaterad 17-04-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2688 Visningar
Här kommer en förklaring till hur TransPA beräknar sjuklön Sjuklön i korthet När en anställd blir sjuk behöver du som arbetsgivare säkerställa att du betalar ut rätt sjuklön. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av vad den anställde hade tjänat om hen hade arbetat.    Om ni vill läsa om karensavdrag, se vår artikel karensavdrag Transportavtalet   Allmänt om beräkningen I underlaget för timlön skall ingå samtliga utbetalda löneposter förutom övertid, restidsersättning och traktamente.  Timlönen skall minst uppgå till grundtimlön + ordinarie premiekomp + schemalös premiekomp (vid tillämpning av 3 § 5b) + personliga tillägg (fasta och timbaserade)   Övertid skall inte räknas med i arbetade timmar då den tiden ingår i arbetad tid. Frånvaroposterna ska tas med eftersom frånvarotiden ingår i månadslönen   Vid kontrollräkning av sjuklön Lägg ihop summan av följande lönerader: Månadslön Timlön Veckolön Övertid (dock ej övertidsersättning) OB vardag OB helg Tillägg (både fasta och timbaserade) Premiekomp Schemalöst arbete (vid tillämpning av 3 § 5b) Måltidskuponger Uppfyllnadstid mot garantilön Milersättning Milersättning dubbelbemanning Timlön utland Timlön helg utland Lastningar/lossningar   Räkna nu fram och summera antalet timmar av följande lönerader: Arbetad tid (tänk på att övertid är inkluderad i arbetad tid, så du inte räknar med den två gånger) Semesterfrånvaro Sjukfrånvaro Övrig frånvaro (inkluderar frånvaro utan lön) Frånvaro med lön (t ex permission) Uttag från kompbank Uttag från flextidsbank Uttag från arbetstidsförkortning   Dela nu totalsumman med totala antalet timmar så får du resultatet av den genomsnittliga förtjänsten. Multiplicera nu resultatet med 0,8 (80%) för att få fram sjuklönens timlön.   Här finns en artikel som ger er ett exempel på beräkning av sjuklön, samt förklarar vilka kalenderkvartal du skall kontrollera när en anställd blir sjuk vid arbetstidsförläggning schemalöst arbete 3 § 5 mom B eller vid lokala överensekommelser.   Kända begränsningar, beräkning av sjuklön Vid schemalösa arbetstidsförläggningar som 3 § 5b och schemalösa lokala överenskommelser enligt 3 § 6 mom där man inte har kryssat i "föreslå schemalagd tid vid frånvaro" har TransPA satt ett maxbelopp för sjuklön som för närvarande är satt till 160kr per timma.  Vid dessa arbetstidsförläggningar räknar TransPA fram en sjuklön baserat på genomsnittlig timlön från föregående kalenderkvartal. Dvs sjukfrånvaro som uppstår i oktober, som ju tillhör kvartal 4, räknas då fram baserat på underlag från kvartal 3, dvs juli, augusti och september. Denna beräkning grundar sig i Transportavtalets avtalstext "I sjuklöneunderlaget skall ett genomsnitt av det ob-tillägg som utbetalats senast föregående kalenderkvartal ingå."   Utan taket hade vi kunnat se fall där en oönskad och orimligt hög sjuklön beräknas. Exempel när detta kan inträffa är om intjänandebeloppet i förhållande till antalet timmar är onormalt högt eller när vi saknar tillräckligt beräkningsunderlag från föregående kvartal   Ska vi spara lönen som den är när vi ser beloppet 160kr per timma med varningen ? Har ni fall där tillräckligt beräkningsunderlag finns och varningen kommer? Kanske har den anställde ett högt extra tillägg i premiekomp, många ob-timmar och dessutom övertid i föregående kvartal vilket skulle resultera i högre sjuklön än 160kr per timma? I dessa fall kommer vi alltså inte klara att visa upp en sjuklön som är högre än vårt nuvarande sjuklönetak på 160kr. Varningen kommer då och ni kan om ni önskar göra en egen beräkning och ändra beloppet TransPA föreslagit. Har det skett någon förändring i beräkning och funktion för sjuklön i TransPA?  Det som hänt i vår release-2021-64 som släpptes måndag 23 augusti 2021 är att vårt tak för sjuklön har höjts från 144kr till 160kr. Vi har förtydligat löneraden för sjuklön och informerar nu med en varning i de fall då TransPAs maxbelopp begränsar sjuklönen till 160kr. Vår metod och logik hur vi räknar sjuklön är dock helt oförändrad sedan tidigare. Sjuklön beräknas olika beroende på vilken arbetstidsförläggning den anställde går på. Här nedan är en artikel som beskriver de olika arbetstidsförläggningarna som finns i TransPA med en lathund som beskriver kort på hur beräkning görs för övertid eller hur sjuklön beräknas utifrån den arbetstidsförläggning ni väljer på personkortet. Arbetstidsförläggning enligt Transportavtalet 
Visa fullständig artikel
25-11-2021 10:01 (Uppdaterad 17-04-2023)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 2061 Visningar
Vi vill göra er uppmärksamma på att vid arbetstidsförläggning schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B och vid schemalösa lokala överenskommelser reduceras den ordinarie arbetstiden (40 timmar/vecka) med 8 timmar för varje helgdag som infaller under måndag till lördag.   I November kommer följande helgdag Vecka 44 Sveriges Alla helgons dag   I exemplet nedan visar vi en heltidsanställd som går på schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B. Lönekörning  November månad. Tips! klicka på planerad arbetstid i löneberäkningen så visas den planerade arbetstiden för varje vecka.   Vecka 44 löper mellan 29 oktober till 4 November med 1 st helgdag.   OBS! Spara inte lönekörningen förrän den anställde har rapporterat in sin tid för hela sista veckan, är man för snabb kan den anställde gå miste om övertid & övertidsersättning.    Om ni bedriver kontinuerligt skiftarbete räknas även helgdagar på söndagar. I de tillfälle behöver ni registrera dessa helgdagar själva i registret helgdagar som ni finner under register-helgdagar       Tänk också på att på ni behöver kryssa i utför kontinuerligt skiftarbete på den anställde på fliken lön som finns under personal   I denna artikel kan i läsa exempel på vad blir den planerade arbetstiden vid helgdagar t ex vid månadsarbetstid.   Observera att denna regel för reducering av helgdagar avser i transportavtalet.        
Visa fullständig artikel
26-05-2021 09:15 (Uppdaterad 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1645 Visningar
När ni börjar använda TransPA levererades det med ett antal standardlönegrupper utifrån det avtalsområde ni har. Standardlönegrupperna de som heter A2. 2 år i yrket, A2. 2 år i yrket Sthlm & Gbg osv. för  Transportavtalet, motsvarande lönegrupper för Bussbranschavtalet som heter 2 år i yrket, 2 år i yrket frischema osv. uppdateras automatiskt vid ny avtalsperiod. OBS! Om ni har skapat egna lönegrupper som heter något annat är det viktig att ni själva ser till att de uppdateras då nya avtal träffas.   Vid vissa tillfällen kan man behöva skapa upp ”egna” lönegrupper t ex vid olika lokala överenskommelser där inställningarna skiljer sig åt.   Gå till register-lönegrupper.   Här ser ni de olika avtalsområdena som finns i systemet. I vårt exempel nedan visar vi hur man lägger upp en ny lönegrupp för TransportUtlandsavtalet.   Klicka på det gröna plustecknet i det blå listfältet.   Skriv in benämning på lönegruppen och klicka på spara.     Klicka på pennan till vänster om lönegruppens namn och sedan klicka på plustecknet.   Skriv in avtalsperioden start, ni kan importera alla värden från en befintlig lönegrupp genom att välja ”Hämta värden från” ni får då hjälp med att hämta belopp och inställningar i lönegruppen. I vårt exempel väljer vi hämta värden från 2 år i yrket 2023-04-01.     Nu har de nya lönebeloppen importeras, ni har möjlighet att ändra belopp och inställningar innan ni sparar.      Här kan ni läsa om hur ni uppdaterar en "egen skapad" lönegrupp vid ny avtalsperiod. Uppdatera lönegrupp vid ny avtalsperiod   I denna artikel kan ni läsa om vilka lönebelopp som uppdateras Vilka lönebelopp uppdateras av TransPA när nya avtal träffas
Visa fullständig artikel
01-12-2020 07:44 (Uppdaterad 11-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1290 Visningar
Här nedan visar vi ett exempel på hur ni kan göra för att uppdatera en ”egen” lönegrupp vid ny avtalsperiod.  Arbetssättet är nästan detsamma som när ni skapar en ny lönegrupp.   Standardlönegrupperna de som heter A2. 2 år i yrket, A2. 2 år i yrket Sthlm & Gbg  motsvarande lönegrupper för Bussbranschavtalet som heter  år i yrket, 2 år i yrket frischema osv uppdateras automatiskt vid ny avtalsperiod.    Gå till register-lönegrupper. Här ser ni de olika avtalsområdena som finns i systemet.   I vårt exempel är inte 2 år i yrket lok.schema uppdaterad med nya lönebelopp för avtalsperioden 2023-04-01.   Klicka på pennan till vänster om lönegruppens namn.    Klicka på plustecknet. För enkelhetens skull kan ni importera alla värden från 2022-04-01 genom att välja "Hämta värden från" Skriv sedan in den nya avtalsperiodens start i fältet Giltigt från i vårt exempel 2023-04-01. Sedan ändrar ni till de nya lönebeloppen, i rutan som är gulmarkerad, enligt vad du kan läsa dig till i Transportavtalet och klicka på spara.         Här kan ni läsa vilka lönebelopp som uppdateras vid nytt avtal. Vilka lönebelopp uppdateras av TransPA när nytt avtal träffas   Här kan ni läsa om hur man skapar en ny lönegrupp. Skapa ny lönegrupp
Visa fullständig artikel
01-12-2020 07:46 (Uppdaterad 23-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1627 Visningar
I TransPA finns helgdagar inlagda t o m 2024. Du hittar dem i Register -> Helgdagar. Där kan du också lägga till eller ta bort egna dagar. Nedan ser du även historiska helgdagar för år 2023. Vi adderar helgdagar i nedanstående avtal i oktober/november varje år. Håll utkik i våra nyheter (prenumerera gärna) för att få information när detta sker.   Transport och Utlandsavtalet Alla röda dagar i kalendern som infaller måndag-lördag räknas som helgdagar. + Påskafton + Pingstafton + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton   Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Trettondedag jul 2024-01-06 Lördag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Påskafton 2024-03-30 Lördag Påskdagen 2024-03-31 Söndag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Pingstafton 2024-05-18 Lördag Pingstdagen 2024-05-19 Söndag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Midsommardagen 2024-06-22 Lördag Alla helgons dag 2024-11-02 Lördag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Trettondedag Jul 2023-01-06 Långfredagen 2023-04-07 Påskafton 2023-04-08 Annandag påsk 2023-04-10 Första maj 2023-05-01 Kristi himmelfärdsdagen 2023-05-18 Pingstafton 2020-05-27 Sveriges nationaldag 2023-06-06 Midsommarafton 2023-06-23 Midsommardagen 2023-06-24 Alla Helgons dag 2023-11-04 Juldagen 2023-12-25 Annandag jul 2023-12-26 OBS! I TransPA finns ett viktigt vägval att göra, huruvida er verksamhet bedriver kontinuerligt skiftarbete eller ej. Var noga med att kontrollera och välja rätt inställning för att få önskad effekt av helgdagar på söndagar som finns bland de vi skapar upp. Det är endast om ni har inställningen aktiverad som söndagarna påverkar genom reducering av anställdas arbetstidsmått då dessa helgdagar infaller.  Inställningen går att välja för var och en anställd på personkortet.   Bakgrund: Inför skapandet av 2024 års helgdagar så har vi beslutat oss för att även addera helgdagar som inträffar på söndagar i er miljö för att minimera ert manuella arbete.    Bussbranschavtalet   Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton    Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Trettondedag jul 2024-01-06 Lördag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Påskdagen 2024-03-31 Söndag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Pingstdagen 2024-05-19 Söndag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Midsommardagen 2024-06-22 Lördag Alla helgons dag 2024-11-02 Lördag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Nyårsdagen 2023-01-01 Trettondedag Jul 2023-01-06 Långfredagen 2023-04-07 Påskdagen 2023-04-09 Annandag påsk 2023-04-10 Första maj 2023-05-01 Kristi himmelfärdsdagen 2023-05-18 Pingstdagen 2023-05-28 Sveriges nationaldag 2023-06-06 Midsommarafton 2023-06-23 Midsommardagen 2023-06-24 Alla Helgons dag 2023-11-04 Julafton 2023-12-24 Juldagen 2023-12-25 Annandag jul 2023-12-26 Nyårsafton 2023-12-31      Maskinföraravtalet Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Påskafton + Pingstafton + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Trettondedag jul 2024-01-06 Lördag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Påskdagen 2024-03-31 Söndag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Pingstdagen 2024-05-19 Söndag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Midsommardagen 2024-06-22 Lördag Alla helgons dag 2024-11-02 Lördag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Nyårsdagen 2023-01-01 Trettondedag Jul 2023-01-06 Långfredagen 2023-04-07 Påskafton 2023-04-08 Påskdagen 2023-04-09 Annandag påsk 2023-04-10 Första maj 2023-05-01 Kristi himmelfärdsdagen 2023-05-18 Pingstafton 2020-05-27 Pingstdagen 2023-05-28 Sveriges nationaldag 2023-06-06 Midsommarafton 2023-06-23 Midsommardagen 2023-06-24 Alla Helgons dag 2023-11-04 Julafton 2023-12-24 Juldagen 2023-12-25 Annandag jul 2023-12-26 Nyårsafton 2023-12-31   Tariffavtalet (Norge) Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Påskeaften + Pinseaften + Julaften + Nyttårsaften     Helgdagar 2024 Nyttårsdag 2024-01-01 Måndag Skjærtorsdag 2024-03-28 Torsdag Langfredag 2024-03-29 Fredag Påskeaften 2024-03-30 Lördag Første påskedag 2024-03-31 Söndag Andre Påskedag 2024-04-01 Måndag Første mai 2024-05-01 Onsdag Kristi Himmelsfartsdag 2024-05-09 Torsdag Grunnlovsdag 2024-05-17 Fredag Pinseaften 2024-05-18 Lördag Første pisnedag 2024-05-19 Söndag Andre Pinsedag 2024-05-20 Måndag Julaften 2024-12-24 Tisdag Første juldag 2024-12-25 Onsdag Andre juledag 2024-12-26 Tirdag Nyttårsaften 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Nyttårsdag 2023-01-01 Skjærtorsdag 2023-04-06 Langfredag 2023-04-07 Påskeaften 2023-04-08 Første påskedag 2023-04-09 Andre Påskedag 2023-04-10 Første mai 2023-05-01 Grunnlovsdag 2023-05-17 Kristi Himmelsfartsdag 2023-05-18 Pinseaften 2023-05-27 Første pisnedag 2023-05-28 Andre Pinsedag 2023-05-29 Julaften 2023-12-24 Første juldag 2023-12-25 Andre juledag 2023-12-26 Nyttårsaften 2023-12-31     TMA, Transports tjänstemannaavtal Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Påskafton + Pingstafton + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton     Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag      
Visa fullständig artikel
19-11-2020 07:31 (Uppdaterad 14-11-2023)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 2895 Visningar
Hur många timmar blir den planerade arbetstiden när det uppstår helgdagar under en månad på anställda som går på Lokal överenskommelse där ni ändrar antalet timmar per månad i lönegruppen?     Vi ska visa er ett exempel på hur det kan se ut när en heltidsanställd som går på arbetstidsförläggning Lokal överenskommelse (3 § 6 mom) övertid när arbetstiden överskrider normal månadsarbetstid.  Arbetstidsförläggning väljs vid uppskapande av anställningskontrakt på en anställd under fliken anställningskontrakt i denna artikel kan ni läsa mer om arbetstidsförläggning enligt Transportavtalet och vad det innebär.      Var ändrar man arbetstidsmåttet? Arbetstidsmåttet per månad ändrar ni under register-lönegrupper. Här ser ni de olika avtalsområdena som finns i systemet. I vårt exempel har vi valt TransportUtlandsavtalet.     Klicka på pennan till vänster om lönegruppens namn, välj sedan Giltig från i vårt exempel 2023-04-01 klicka på pennan för att redigera lönegruppen   Vi börjar med att ändra antalet arbetade timmar i lönegruppen till 176 tim som avser November månad och klickar sedan på spara. Räkna antal dagar måndag – fredag. I November  är det 22 dagar x 8 tim = 176 tim.    I November är följande helgdag Alla helgons dag Den ordinarie arbetstiden (176 tim i vårt exempel) reduceras med 8 timmar för varje helgdag som infaller under måndag till lördag.  Detta innebär att den planerade arbetstiden blir 168 tim i löneberäkningen efter reducering av  1 st helgdagar (8 tim) som ni ser på bilden nedan.   I exemplet visar vi lönekörning för December månad. Tips! klicka på planerad arbetstid i löneberäkningen så visas den planerade arbetstiden för hela månaden.     Om ni bedriver kontinuerligt skiftarbete räknas även helgdagar på söndagar. I de tillfälle behöver ni registrera dessa helgdagar själva i registret helgdagar som ni finner under register-helgdagar    Tänk också på att på ni behöver kryssa i utför kontinuerligt skiftarbete på den anställde på fliken lön som finns under personal       I denna artikel    finns exempel på hur reduceringen blir om ni har anställda som går på Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B och vid schemalösa lokala överenskommelser 40 tim/vecka    
Visa fullständig artikel
12-02-2021 16:27 (Uppdaterad 05-10-2023)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2907 Visningar
Har en anställd varit frånvarande fler än 12 arbetspass under en och samma månad kan man göra avdrag med hela månadslönen detta är inget som sker med automatik i systemet utan det blir en manuell hantering i löneberäkningen.    Vi de tillfällen man vill göra avdrag för månadslön, klickar man på den blåa ringen längst upp till vänster välj sedan  " Avdrag för hela månadslönen"    Vilket genererar ytterligare en rad i löneberäkningen "Avdrag månadslön"  Samtidigt måste man tillse att man nollställer de frånvaroavdrag som skett under avvikelsemånaden genom att klicka på den blåa ringen längst upp till vänster välj sedan "Nollställ frånvaro"     Det är viktigt att man utför denna åtgärd, eftersom man inte vill ta bort frånvaroaktiviteterna när de kommer till löneberäkningen i löneprogrammet, då vissa ackumulatorer påverkas såsom semesterlönegrundande frånvaro etc. Den månadslön man gör avdrag för är föregående månadslön d.v.s i vårt exempel nedan juli månadslön.   OBS! Om ni har i inställningen exportera datum på lönearten "Avdrag månadslön" kommer datum för innevarande månad exporteras i lönefilen, det ni behöver göra efter importen till löneprogramet  är att manuellt lägga till vilket datum månadslönen avser i vårt exempel juli. Under register-lönearter väljer ni om datum ska skickas över på lönearten i denna artikel kan ni läsa mer.   I de fall man gör avdrag för månadslön ska timmarna för arbetad tid i perioden kompenseras i juli i vårt exempel 24 timmar, längst upp till höger klicka på  "ny rad"  Välj timlön och ange antalet timmar     I vårt exempel arbetar vi med månadslön för augusti och avvikelseperiod för juli, Truls har haft semester 20 arbetspass under juli 2019.   Vid de tillfällen man väljer att göra avdrag för månadslönen och ersätta med timlön är det viktigt att kontrollerna om månaden innehåller helgdagar. Dessa ska då kompenseras med helglön enligt avtal se §9 4 mom.   I denna artikel kan ni läsa mer om hantering vid längre sjukfrånvaro.
Visa fullständig artikel
04-07-2019 13:09 (Uppdaterad 04-11-2022)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 3511 Visningar
På personkortet under fliken lön finns det ett värde där du kan ange den gällande semesterfaktor för varje person. I schemaläggningen kan du få hjälp med att beräkna fram denna faktor naturligtvis på det regelverk som finns angivna i kollektivavtalet.   I schemaläggaren visas semesterfaktorn för varje person som går i schemat. När du hovrar över namnet på en person visas semesterfaktorn för just denna person. Beräkningen uppdateras hela tiden i bakgrunden och i takt med att du förändrar schemat. Du väljer själv om du vill använda den framräknade semesterfaktorn.    I Allmänt-rutan finns en inställning där du kan kryssa i Uppdatera semesterfaktor.  När den är ikryssad kommer fältet semesterfaktor på personkortet för alla personer i schemat att uppdateras till det framräknade personliga värdet när schemat har sparas. Om den inte är ikryssad förändras inte värdet på personkortet. Denna inställning ger dig därför möjlighet att välja när du vill förändra en lönepåverkande semesterfaktor. Om du t ex vill göra klar löneberäkningen med den nuvarande semesterfaktorn väljer du att kryssa i uppdateringen först när du är färdig med lönerna.   Kom ihåg att det alltid är värdet på personkortet som används i löneberäkningen.   Var väljer jag om vi vill tillämpa semesterfaktor eller ej? Under-verktyg-inställningar-löneberäkning behöver ni kryssa i rutan använd semesterpass för schemalagd personal.    I exemplet nedan har den anställde en framräknad semesterfaktor på 1,25 (Schemat behöver läggas ut först för att kunna fånga upp rätt antalet frånvarotimmar på aktiviteten semester)   OBS! Om ni väljer att lägga ut semester i kalendern med funktionen "period" på schemalagd personal med beräkning av semesterpass/faktor så kommer systemet att lägga semester på ej schemalagd dag i kalendern, här har vi ett visningsfel det kommer visas 8 tim frånvarotid i aktiviteten men beräkningen blir rätt i löneberäkningen. Vi rekommenderar att lägga semester endast på de schemalagda dagarna   I denna artikel kan ni läsa om lägga ut semester med funktionen period.   Vilka arbetstidsförläggningar fungerar semesterfaktor? Arbetstidsschema Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom A (behöver schema i TransPA) Lokal överenskommelse ( 3 & 6 mom) behöver schema i TransPA och i lönegruppen behöver man kryssa i "Föreslå schemalagd tid vid frånvaro"          OBS! Detta gäller Transportavtalet
Visa fullständig artikel
19-06-2019 11:44 (Uppdaterad 04-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 4035 Visningar
För att det skall bli rätt semesterdaglön när de anställda tar ut semester, krävs det att aktuellt belopp är registrerat i transPA. Eftersom semesterberäkningen inte sker i transPA behöver värdet först beräknas i ert lönesystem. När ni har beräknat semesterlön/dag är det dags att fylla i fältet på varje person i personalregistret i transPA.  Detta görs på personalkortet-> Fliken Lön.  Tips! Efter ni har sparat semesterlön/dag på den anställde ni är inne på kan ni klicka på pilen i det blå listfältet för att komma till nästa person i personalregistret.     Inläsning av semesterlön Önskar ni att vi hjälper er med detta, kan vi läsa in beloppet på de anställda. Skicka i så fall ett Excel dokument där Företag, Anställningsnummer, och Semesterlön/dag framgår, till support.transpa@visma.com Då kommer vi att uppdatera värdet direkt i ert transPA. Eftersom denna tjänst inte ingår i ordinarie support, kommer vi att debitera 595 kr exkl. moms per företag för arbetet.   I denna artikel kan ni läsa mer om transPA semester saldo . Arbetar ni med semesterfaktor för schemalagd personal kan ni läsa mer om det i denna artikel   Detta gäller för anställda som går på Transportavtalet.
Visa fullständig artikel
03-04-2019 15:51 (Uppdaterad 27-04-2022)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 2426 Visningar
Från den 1/1 2019 gäller nya regler för karensavdrag i samband med sjukdom. Detta innebär att karensdagen försvunnit och ersatts av karensavdrag. Karensavdraget skall motsvara 20 % av sjuklönen - ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka.     Kategori: Anställda med Månadslön eller Veckolön. I Transportavtalet finns redan regler om karensavdrag för vecko- eller månadsavlönade. Dessa regler kommer att fortsätta att gälla även efter de nya reglerna i sjuklönelagen från 1/1 2019. I TransPA görs ingen förändring för denna kategori.     Kategori: Anställda med Timlön i kombination med Visstid extra. För anställda med oregelbunden arbetstid beräknas en genomsnittlig veckoarbetstid.   Vid sjukdom kommer TransPA att visa Sjukfrånvaro = Antal timmars total sjukfrånvaro (inget timavdrag) Karensavdrag = 20% av genomsnittlig veckoarbetstid. Sjuklön = Antal timmars Sjukfrånvaro - Karensavdrag För att beräkna genomsnittlig veckoarbetstid kontrollerar vi tidigare arbetstid 12 veckor tillbaks. Genomsnittet beräknas endast för de veckor där arbetstid identifieras. Finns det ingen arbetstid för de sista 12 veckorna, uppskattas genomsnittlig veckoarbetstid baserat på registrerad sjukfrånvaro i innevarande vecka.   Exempel 1: Lasse jobbar extra och brukar hjälpa till på företaget en vecka per månad.  Vecka 44 är han inplanerad att arbeta, men blir sjuk. TransPA kontrollerar då arbetstiden i perioden vecka 32-43.  Det visar sig att Lasse har arbetat: 25 timmar vecka 32, 30 timmar vecka 36 och 28 timmar vecka 40. Beräkningen blir då (25+30+28) / 3 = 27,67 timmars genomsnittlig veckoarbetstid. Karensavdrag blir 20% * 27,67 = 5,53 timmar.   Exempel 2: Anna är behovsanställd och brukar hjälpa till på företaget under sommaren. Hon är inplanerad att arbeta 30 timmar första veckan i juli. Arbetsgivaren registrerar sjuk för alla 30 timmar. Eftersom Anna inte har inrapporterad arbetstid de senaste 12 veckor, uppskattas karensavdraget utifrån den registrerade sjukfrånvaron i innevarande vecka. Det betyder att Anna får 30 * 20% = 6 timmars karensavdrag.    
Visa fullständig artikel
30-01-2019 13:48 (Uppdaterad 27-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 5315 Visningar
I avsnittet traktamentesberäkning enligt Transportavtalet finns förklaring till när traktamenten utfaller enligt den automatiska beräkning som finns i TransPA.    Här nedan visar vi ytterligare ett exempel på hur en resa kan registreras inom norden med överliggning  och hur utfallet blir i TransPA löneberäkning med gränsövergång till Norge. Valet "utland" kommer styra beräkningen till att räkna efter utlandsavtalet som tillämpas vid gränsöverskridande godstrafik utanför Norden. Detta är utrikes, men inom Norden, så därför väljer jag "transport" som ni ser här nedan.    Resan startar som vanligt när jag lämnar stationsorten. Här går resan till Norge och därför rapporterar jag gränsövergång både när jag kommer in i Norge och när jag kommer tillbaka och passerar gränsen till Sverige igen. Jag har sovit i lastbilen och har således inte haft någon fri logi som ni ser.   I kalendern visas resan som ett grått block över dagarna som resan pågår.   I löneberäkningen presenteras föjande: Nordiskt traktamente - dag:  Ställer jag mig på raden nordiskt traktamente - dag så visas resan som beräkningen kommer ifrån och antal Nordiskt traktamente dag. Tiden räknas från den tidpunkt då arbetstagaren lämnar stationsorten till den tidpunkt arbetstagaren återkommer till Stationsorten.  Nordiskt traktamente - logi: Samma sak här, vill jag se var denna beräkning kommer ifrån så klickar jag på raden som presenterar logi.   Vi friskar upp ert minne från föregående avsnitt och tar med beloppen från lönegruppen här. Det är härifrån vi plockar belopp när ersättning för traktamente skapas. I detta fall räknas samtliga timmar som resan pågår med ersättningen 15,76 kr per timma och presenteras som nordiskt traktamente - dag. Logitraktamente utgår likt beräkningen beskriven i traktamentesberäkning enligt transportavtalet     Vad gäller fördelningen av det skattefria traktamentet i antalet halvdygn och för logi och beräkningen av den skattepliktiga delen och därmed total skattepliktig lön, se artikeln Skatteverkets regler för traktamenten.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 11:52 (Uppdaterad 08-09-2023)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2452 Visningar
Om ert företag tillämpar passningstjänst kan ni skapa upp arbetsuppgifter i TransPA och använda dessa när ni tidrapporterar för att få med ersättningen inför lönekörning.    Vanliga uttryck som vi hör från er kunder är beredskap eller jour, utöver passningstjänst. Titta gärna närmare på detta vektyg vi har som ni kan använda. Börja med att gå till register - arbetsuppgifter. Här visas ert register. Från början kan det finnas arbetsuppgifter i programmet, men ni har också  möjlighet att skapa era egna och sätta upp dessa efter ert behov. Tänk på att ni har ett eget ansvar över de ni skapar och att Visma TransPA i regel ej ombesörjer uppdatering av belopp i registret arbetsuppgifter då nya avtal träffas.  I detta fall med passningstjänst behöver vi skapa fyra arbetsuppgifter för att fånga upp de olika fallen som kan uppstå. Välj lägg till arbetsuppgift, ny ruta skapas.  Benämningen är ju helt valfri, á-pris likaså. Ersätt premiekompsbelopp kan användas om ni vill att arbetsuppgiften ska slå ut ordinarie premiekomp, vilket inte är fallet här. Som pristyp väljer ni antingen per arbetad timme eller som i detta fall - per tillfälle. Löneart kan ni behöva återkomma till. Här saknar ni troligen lämplig löneart som ska kopplas samman med ert löneprogram. Vi föreslår att ni tittar efter lämplig löneart i löneprogrammet och fångar upp dess löneartsnummer. Därefter skapar ni upp denna löneart i TransPAs löneartsregister. När det är gjort slutför ni genom att välja lönearten inne i arbetsuppgiften och då kommer den vara färdigt uppsatt inför lön.   Anställd som beordras erhåller ersättning för passning per dygn/tillfälle med olika belopp beroende på vardag eller helg och även olika belopp huruvida hen varit utkallad eller ej. Samtliga skapas upp likt ovan, där det enda som skiljer är beskrivning och pris. Det ger oss då följande uppsättning arbetsuppgifter. För att ersättningen ska utgå måste ni tidrapportera, oavsett om ni blivit utkallad eller ej. Här nedan syns två exempel.   Tidrapport, ej utkallad Här är ett typiskt exempel hur passningstjänst ej utkallad kan registreras. Ni vill få med ersättningen men helt utan arbetstid och registrerar då en tidrapport med rast hela passet för att undvika att registrera arbetstid. Skulle arbetstid registreras men man glömmer rapportera rast med identisk tid är det lätt hänt att arbetstiden också räknas upp oönskat till 3h ersättning. I detta fall har jag rapporterat en tidrapport/rast på minst 15 minuter för att ej få varning för överträdelse mot vägarbetstidslagen.   Glöm inte att ange rätt arbetsuppgift för att få med ersättningen innan du sparar tidrapporten.  Tidrapport, utkallad Här registrerar vi tidrapport då anställd kallats ut på passningstjänst på helgen. Den anställde vill få med engångsersättningen samt arbetstid. Vi är noga här också att välja rätt arbetsuppgift för att få med den extra ersättningen.    Ersättningen för de båda tillfällena syns med lönerader i löneberäkningen  
Visa fullständig artikel
30-11-2020 18:05 (Uppdaterad 06-03-2024)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2288 Visningar