avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Gunvor B VISMA ‎24-11-2020 11:52
OPPDATERT: LØST Altinn har problemer med sine tjenester. Også nettsiden www.altinn.no har feil som det jobbes med å løse.   Vi anbefaler at man abonnerer på driftsmeldinger fra Altinn.             Vi oppdaterer så fort vi vet mer.
Vis hele artikkelen
av Kenneth Skogen VISMA
Det er oppstått en feil i versjon 5.20.3.   For de som har aktivert gydlighetskontroll på kostnadsbærere i menyvalg Kartotek | Firmaoppsett, fanen oppsett kostnadsfordeling, har det tidligere ved import vært mulig å skrive ut en feilliste ved import dersom filen inneholder transaksjoner knyttet mot ikkeeksisternede kostnadsbærere i Huldt & Lillevik. Dette er ikke lengre mulig, og de transaksjonene som evt er knyttet mot slike kostnadsbærer vil bli utelatt fra importen uten varsel. Dersom du vet filen inneholder kostnadsbærere som ikke eksisterer i Huldt & Lillevik er det viktig å opprettes disse før importrutinen kjøres.   Dette vil bli rettet i versjon 5.20.4 som kommer medio desember
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎18-11-2020 12:53
Fra Januar 2021 må alle ordinære og maritime arbeidsforhold rapporteres med type ansettelseform, enten fast eller midlertidig ansettelse i A-meldinga.      Dette feltet er mulig å registrere allerede nå i versjon 5.20.3.    Har du mange ansatte kan det være en tidkrevende jobb og du kan derfor kjøre ett av scriptene som er lagt ved i artikkelen her, mot din klientbase. Dette setter "fast ansettelse" eller "midlertidig ansettelse" på alle ansatte, velg det scriptet av den ansettelses formen du har mest av.       Om du er i vår Cloud/HLasp må vi kjøre scriptet for deg, eller om du skulle ønske andre tilpasninger på scriptet, ta kontakt på support.hl@visma.com.    Vedlagt ligger også en veiledning for hvordan scriptet kjøres. Dersom du har mange klienter kan du kjøre scriptet mot alle klienter.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎18-11-2020 12:48
Fra 1.november har Skatteetaten opprettet én ny felles bankkonto.  Den nye bankkontoen er:    6345.06.24804
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar_Teknisk_Avd VISMA ‎17-11-2020 08:48
Feil i Ansattportal i Cloud/HLASP er nå løst.     Vi har gjort en endring i Cloud nå slik at ansattportal-brukere ikke lenger skal styres rett inn på det krasjende skjermbildet. De kommer inn i skjermbildet "Peronalopplysninger" i stedet. De skal da kunne trykke på registrere timer, få feilmeldings-popupen og bare lukke den og fortsette.     Det er for tiden problemer med Ansattportalen for våre Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Cloud kunder. Feilmeldingen som oppstår i Ansattportalen er denne: Denne feilen jobbes det med å fikse. Våre tekniske konsulenter og utviklingsavdelingen jobber tett sammen for å finne feilen. Vi oppdaterer denne artikkelen så fort vi har noe mer informasjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎13-11-2020 14:43
Vi opplever i versjon 5.20.3 at det er en utfordring med skilletegn og ledende nuller i import av refusjoner fra NAV (K27). Dette resulterer i at beløpene som importeres får 000 for mye før komma. Eksempelvis  et beløp på 5863 blir til 5 863 000 etter import.    Dette vil bli rettet i versjon 5.20.4 som kommer i siste halvdel av Desember.   
Vis hele artikkelen
av Elin Hammerud VISMA
Avvik på forretningsregel 290 gir avvisning på a-meldinga, fordi du har rapportert arbeidsforhold mot organisasjonsnummer. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunvor B VISMA ‎13-11-2020 11:39
Avstemming i lønnssystemet bør gjøres flere ganger i løpet av året. Vi anbefaler at du som et minimum foretar en avstemming pr. 30.06, 31.10 og 31.12. Formålet er å kontrollere at data i lønnssystemet er korrekt, samt å foreta en avstemming mot regnskapet.     Listene under Rapporter | Avstemming tas ut og avstemmes mot regnskap.   Listen A-melding oppsummering kan sjekkes mot avstemmingsrapport.   Avstemmingsrapport bestiller du under Periodens lønn | Bestille a-melding avstemmingsrapport. Angi ønsket år og mnd. Hvis du trenger å se innsendte arbeidsforhold kan du kun velge en mnd av gangen.                     Send inn på samme måte som du sender inn a-melding. Høyreklikk på retur og velg fil som slutter på .ods  for å se på listen i Excel.   Det kan være lurt å ta ut en feriepengeliste hver måned, og lagre denne i pdf. I tillegg anbefaler vi at du tar ut en feriepengeliste før du overfører til nytt år.
Vis hele artikkelen
av Gunvor B VISMA
Hvis du lurer på det reglene rundt dette, sjekk ut Lønn og HR sitt brukertips.   Månedslønnede: Velg "Skatt i desember mndlønn (halv skatt)" når du kjører lønnsberegning:   14dagerslønnede: Velg "Skatt i desember 14-dgrlønn (null skatt)":   Hvis det er større utbetalinger denne mnd enn ellers, julebonus e.l. bør du sjekke at lønnsarten(-e) er satt opp med prosenttrekk slik at de går gjennom med fullt skattetrekk:   Kildeskatt på lønn? Ansatte med kildeskatt får automatisk 25% skattetrekk alle 12 mnd i året i Huldt & Lillevik fra og med i år, så du trenger ikke foreta deg noe spesielt her. 👍
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎06-11-2020 11:12
Nye brukere av Visma.net vil måtte godta koblingen mellom lønnsystemet og Visma.net før de kan bruke tjenestene de har fått adgang til.     Visma.net sender automatisk ut mail om at kobling må godkjennes til alle ansatte med kobling mot Visma.net den første gangen man foretar en personeksport fra H&L lønn over til visma.net og til nye brukere etter hver som disse opprettes.   Slik mail kan også bli sendt til alle kundens brukere ved enkelte oppdateringer og endringer i miljøet hvor lønnsystemet er installert. I disse tilfellene vil brukerne på ny motta samme mail og må på ny godta koblingen.   Slik ser dette ut i H&L Lønn.  Som lønnsansvarlig har du fått en nyansatt som er gitt roller under Visma.net bruker. Når en trykker på lynet slik at disse sendes over til Visma.net, vil de ansatte få denne mailen.  Merk at de kun får mailen  en gang når roller sendes.   Når de ansatte logger seg inn i Visma.net vil de se et rødt merke oppe til høyre som viser at de har mottatt en melding.  Når en klikker på dette symbolet finner en oppgaven. Trykk på denne meldingen, og velg godta. Når dette er gjort kan de ansatte bruke systemet som vanlig.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar_Teknisk_Avd VISMA ‎02-11-2020 09:33
Hei, vi har nå funnet at det er en bug i SQL Server 2019 som gjør at mor-datter klienter fungerer dårlig. Å sette flaggene er bare nødvendig hvis de har SQL2019 versjon RTM eller CU1, det er fikset på CU2
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar_Teknisk_Avd VISMA ‎30-10-2020 15:24
 I Lønn 5 så må følgende være på plass: Det må stå en gyldig epostadresse i feltet “E-post” i “Kartotek->Firmaoppsett->Firmaopplysninger”, og  denne adressen må ha tillatelse til å sende masseutsendelser via SMTPserver.   For å sende rapporter så må IPadressen som følger kommunikasjonen også settes som godkjent bruker av masseutsendelser på mailserver.   Det må legges inn navn eller ipadresse til SMTPserver i feltet “SMTP server navn” under “Verktøy->Systemoppsett”. Hvis SMTPserver bruker autentisering så kan dette også legges inn her. Lønn 5 støtter SSL/TLS og ukryptert autentisering. (NB. SMTPserveradressen i Systemoppsett er unik pr. lønnsdatabase såfremt man ikke har satt hake for "Global SMTP" som da henter SMTP-oppsettet fra fellesdatabasen.)   Det må være satt opp en gyldig katalog under“Kartotek->Firmaoppsett->Oppsett Integrasjon” i seksjonen “Lagringsområder->Elektroniske lønnslipper”, og domenebrukeren som kjører lønn må ha minimum “Modify”rettigheter på denne katalogen, underkataloger og filer. (Når det genereres lønnslipper så opprettes det automatisk en katalog kalt “Lslipp” på dette området hvor slippene lagres i pdf format.)   Hvis alt det ovenstående stemmer så kan man teste med å legge inn en Epostadresse i feltet “Send test e-post til” og teste kommunikasjon ved å trykke på knappen “Test SMTP”. (Dette er kun en forbindelsestest(telnet), og den sier ikke noe om mailserveren er konfigurert korrekt med tanke på masseutsendelser.)   SMTPserveren må være satt opp til å tillate masseutsendelser og relay på valgfri port. Evt. Volumbegrensninger på SMTPserver kan kludre til sending hvis det er mange lønnslipper som skal sendes. Det samme gjelder brannmurer og antivirusprogramvare og evt. “whitelists” på SMTPserver.   Man kan sende på valgfri port, dette settes inne på "Verktøy-Systemoppsett".    Det er viktig at grensen for antall mail man kan sende stemmer overens med hvor mange lønnslipper man skal distribuere. Har man 20 elektroniske lønnslipper så må regelen på SMTPserver være at man kan sende minst 20 mailer i en operasjon. (Denne grensen settes spesifikt på masseutsendelsesregelen, og må ikke forveksles med sendegrensen på vanlig mailutsendelse.)   Office 365 Hvis du bruker Office365 så må du sette samme mailadresse i "Kartotek->Firmaoppsett" som du har i "Verktøy->Systemoppsett". (Hvis ikke så vil det ikke fungere.) NB!! Office 365 har en begrensning på maks 30 mail i minuttet. Har man flere enn 30 ansatte i en sending så må man dele opp sendingen i 30 og 30, dette gjøres ved å tilpasse på ansattnummer 1-30, 31-61 osv. Man kan også være nødt til å skru på Conditional Access.   Sending av Lønnslipper kan ikke krypteres, men det ligger inne funksjonalitet for passordbeskyttelse av lønnslippene under “Kartotek->Personer->Telefon/E-post”, i seksjonen “Elektronisk lønnslipp”, i feltet “Passord”. For at dette skal fungere så må det settes passord på alle som mottar elektroniske lønnslipper ,og det må hukes av i feltet “Bruk passordbeskyttelse”  under “Periodens lønn->Lønnsrapporter”. Feilsøking. (NB. Denne logger pr idag kun Systemoppsett testen.) Hvis man sliter med å feilsøke distribusjonen så kan man skru på logging av denne operasjonen. Skru på “Full Verbose Mode” med å kjøre følgende sqlsetning mot databasen man har problemer med å distribuere fra: If NOT EXISTS (SELECT ParamValue FROM Config WHERE ParamGroup='EventLog' AND ParamName = 'Threshold') INSERT INTO Config (ParamGroup,ParamName,ParamValue) VALUES ('EventLog', 'Threshold', '4') ELSE UPDATE Config  SET ParamValue = 4 WHERE ParamGroup = 'EventLog' AND ParamName = 'Threshold' Når distribusjonen er fullført så kjør følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Select * from EventLog Resultatet kan da se ut som dette: For å skru av Logging så kjøres følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Update Config set ParamValue = 0 where ParamGroup = 'EventLog' and ParamName = 'Threshold' For å se evt. feilmønstre så kreves det at man prøver å distribuere minst 2 ganger. Da vil man kunne lese ut om det er problemer med f.eks. at grensen på masseutsendelser er satt for lavt.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunvor B VISMA ‎21-10-2020 14:07
Det er for tiden forsinkelse på tilbakemelding fra Skatteetaten, noe som resulterer i at at retur på skattekort ikke kommer inn. Altinn jobber med å løse feilen, link til driftsmeldinger her.   OPPDATERING: Feilen er nå rettet
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎12-10-2020 10:47
Har du fått brudd på forretningsregel 289 - "Ugyldig identifikator for virksomheten"  på A-meldinga?  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunvor B VISMA ‎25-09-2020 10:54
Hvis du skal trekke ansatte i lønn under permittering/permisjon eller sykmelding kan du lage ett automatisk trekk for dette. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunvor B VISMA ‎25-09-2020 10:24
Hvis du har en ansatt som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal dette rapporteres i A-meldingen. Registrer fraværet under Fravær | Registrere fravær og ferie med fraværskode Syk over 12 mnd (AAP)  og angi eventuelt syk % hvis den ansatte er på delvis arbeidsavklaringspenger. Neste gang du sender inn A-melding blir dette med i rapporteringen.      Skal du redusere lønn når den ansatte mottar delvis arbeidsavklaringspenger kan du legge opp en lønnsart som trekker den ansatte og la fastlønna ligge. Dette gjør du på tilsvarende måte som når en ansatt er i delvis permisjon eller permittering.
Vis hele artikkelen
av Gunvor B VISMA
Fra 2018 vil dagens permisjonstyper bli erstattet av nye, på grunn av at det er krav til at det skal spesifiseres nærmere hva slags type permisjon det er snakk om.   Dagens typer, blir erstattet av følgende fraværskoder. Permisjon ved foreldrepenger Permisjon ved militærtjeneste Utdanningspermisjon Velferdspermisjon Red.dagsverk (velferdsperm.) Disse må opprettes i menyvalg Fravær | Fraværskoder: Forslag til til nye fraværskoder:                   Disse vil ikke være gyldig, eller mulig å rapportere på før januar 2018. Det er viktig å være klar over at vi ikke kommer til å konvertere dagens fraværskoder til nye fraværstyper.   Har du permisjoner som går over årsskifte, må du inn å avslutte disse pr 31.12.17 på gammel fraværstype og fortsette fra 01.01.18 med ny fraværstype.   De nye fraværstypene er klare i versjon 5.17.3 (1727) av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Foreldrepermisjon i perioden det blir utbetalt foreldrepenger, skal rapporteres med fraværstype Permisjon ved foreldrepenger. Permisjon utover perioden med foreldrepenger skal rapporteres med fraværskode Red.dagsverk (velferdsperm.)   NB! Det er viktig at du ikke endrer type på de eksisterende fraværskoder, men at du oppretter nye fraværskoder med korrekt type.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎15-09-2020 09:03
  I menyvalget Altinn Innsending har meldingen statusen "Overført til Altinn, venter på godkjenning". Dette betyr at meldingen ikke er mottatt hos Altinn enda.   Avvent derfor en stund, før du forsøker å hente status ved å markere meldingen og klikke "Hent Status" i Altinn Innsending.    Om det ikke hjelper å hente status må vi på support lage ett script til deg for å endre status på a-meldingen, slik at du kan slette meldingen, generere og sende den på nytt.  Vi trenger ditt A-meldingsnummer og klientnummer (fire siffer) for å lage script til deg.    Ta kontakt på 09101 eller support.hl@visma.com for hjelp 🙂        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Julie Langlete Uttian VISMA ‎04-09-2020 14:29
Gunnbeløpet i folketrygden gjeldende fra 01.05 er nå publisert. Nytt grunnbeløp er kr 101 351. Husk å endre dette i menyvalg Kartotek | Offentlige satser.     På Fagområdet for lønn & HR kan du lese mer om dette   Du kan også abonnere på nyheter dette området ved å velge Abonnér på det aktuelle området.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar_Teknisk_Avd VISMA ‎03-09-2020 13:33
Bytt til egetvalgt passord ved førstegangs pålogging i HLASP. Det nye passordet må inneholde minst 14 tegn totalt, det kan ikke være likt ett tidligere passord.   Characters that are allowed: Uppercase characters of European languages (A through Z) Lowercase characters of European languages (a through z) Base 10 digits (0 through 9) Non Alphanumeric characters: !@#$%^&*_-+=`|\(){}:;"'<>,.?/   Rutine for bytte av passord i HLASP: Logg inn på https://hlasp.visma.com som vanlig. Når du har kommet inn på siden hvor du har Lønn 5 ikonet så lokaliser og klikk på tannhjulet øverst i høyre hjørne på siden, klikk så på "Account Settings" og velg "Change password".    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Lønnsforum Høst