Mine områder
Hjelp

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
Flytte fra Huldt & Lillevik til Visma.net Payroll, du finner fremgangsmåten her.
Vis hele artikkelen
22-12-2021 12:06 (Sist oppdatert 26-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1800 Visninger
I denne artikkelen har vi samlet noen brukertips rundt feriepenger.   Du kan bestille feriepengekurs i Huldt & Lillevik her. Dette kurset er inkludert i ditt programvareabonnement.   Her ligger det en kort video om hvordan du registrerer feriepenger og trekk for ferie.   Brukertips Du finner alle relevante under "Brukertips" og kategorien "Ferie". Under finner du en oversikt over noen av brukertipsene under denne kategorien.   Utbetaling av feriepenger til fastlønnede Her finner du en praktisk gjennomgang av utbetaling av feriepenger til fastlønnede.   Utbetale feriepenger til fast- og timelønnede ansatte i samme lønnskjøring I dette brukertipset finner du en forklaring på hvordan du skal håndtere utbetaling av feriepenger til fastlønnede og timelønnede ansatte i samme lønnskjøring.   Skatteberegning ved feriepengekjøring Her finner du eksempler på hvordan skatteberegning blir når du kjører feriepenger.   Hvilken brøk skal du benytte ved ferietrekket?  I dette brukertipset finner  en kort forklaring til hvordan du kan regne deg frem til hvilken brøk som skal benyttes ved ferietrekket.   Trekk i lønn for ferie - ansatt har ikke full opptjening Her gir vi deg noen tips og alternativer til hva du bør tenke over ift ansatte uten full opptjening av feriepenger.    Utbetale feriepenger og trekk for feriefravær for feks 3 uker for permitterte Dette brukertipset viser deg hvordan du trekker og utbetaler for ferie til permitterte.   Trekk i lønn for ferie - Dagsats/Timesats Skal du ikke trekke den ansatte full ferie, men kun noen dager i en annen mnd enn den ordinære feriepengekjøring, kan du se dette brukertipset.   Her finner du kjørejournalen for feriepenger.  
Vis hele artikkelen
21-05-2021 15:11 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3069 Visninger
Vi har laget en egen kjørejournal for feriepenger, denne finner du her. 
Vis hele artikkelen
08-06-2017 20:20 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5777 Visninger
Noen kunder ønsker å utbetale timer til de timelønnede i samme lønnskjøring som man kjører feriepenger på de fastlønnede. I disse tilfellene er det viktig å være obs på skatteberegningen.
Vis hele artikkelen
06-06-2017 18:54 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3221 Visninger
Her kommer noen eksempler på hvordan skatteberegningen blir når du kjører feriepenger. Her holdes de ordinære feriepengene utenfor, siden disse er trekkfrie uansett.   NB! Det som er viktig å vite i tillegg, er for at systemet skal ta trekkfritaket så må du: Ha med ansattgruppen på “generere trekk for feriefravær” Kjøre lønnsberegning med “skatt ved ferielønn, null skatt”. Eks 1:  Fastlønn  50 000 Trekk 30/26 - 57 692  Trekkgrunnlag -7 692 Trekkpl. naturalytelser 5 000  Trekkgrunnlag -2 692 Overtid 5 000 Faktisk trekkgrunnlag 2 308  Her er trekket høyere enn lønn, som gir et negativt grunnlag på -7 692,- De trekkpliktige naturalytelsene (EKOM, forsikring, fri bil osv) reduserer det negative trekkgrunnlaget til -2 692,- MEN disse ville uansett vært trekkfrie, selv om de var høyere enn det negative trekkgrunnlaget (se eks.2) Lønnsartene skal stå til "skatt tabell". Overtiden gjør at trekkgrunnlaget blir positivt og det vil da bli trekt skatt av 2 308,- Men, for at systemet  skal trekke denne skatten når man bruker "skatt ved ferielønn null skatt" må lønnsarten stå til "skatt prosent". Eks 2. Fastlønn  50 000 Trekk 30/26 -57 692 Trekkgrunnlag -7 692 Trekkpl. naturalytelser 10 000  Trekkgrunnlag 0  (2 308) Overtid 5 000 Faktisk trekkgrunnlag 5 000  Her er det likt som i eksempel 1, trekkgrunnlaget er negativt, men de trekkpliktige naturalytelsene  (EKOM, forsikring, fri bil osv) er høyere enn det negative trekkgrunnlaget. Selv om det egentlig blir 2 308,- trekkes det ikke forskuddstrekk her, men lønnsartene må stå til "skatt tabell". Det trekkes da kun skatt av overtiden på 5 000,- så lenge den står til "skatt prosent".  Eks 3: Fastlønn 50 000 Feriepenger over 60 år 13 800 Trekk 36/26 -69 230 Trekkgrunnlag -5 430 Trekkpl. naturalytelser 2 500 Trekkgrunnlag -2 930 Overtid 5 000 Faktisk trekkgrunnlag 2 070 Her er trekket høyere enn lønnen og feriepenger over 60 år, som gir et negativt grunnlag på -5 430,- De trekkpliktige naturalytelsene (EKOM, forsikring, fri bil osv) reduserer det negative trekkgrunnlaget til -2 930,- MEN disse ville uansett vært trekkfrie, selv om de var høyere enn det negative trekkgrunnlaget (se eks.2) Lønnsartene skal stå til "skatt tabell". Overtiden gjør at trekkgrunnlaget blir positivt og det vil da bli trekt skatt av 2 070,- Men, for at systemet  skal trekke denne skatten når man bruker "skatt ved ferielønn null skatt" må lønnsarten stå til "skatt prosent". I dette tilfellet vil det ikke bli beregnet skatt prosent av Feriepenger over 60 år, da trekkgrunnlaget er negativt. Skatt prosent vil kun slå inn når trekkgrunnlaget er positivt. 
Vis hele artikkelen
23-05-2017 20:55 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5578 Visninger
Vi har laget en kort forklaring til hvordan du kan regne deg frem til hvilken brøk som skal benyttes ved ferietrekket.
Vis hele artikkelen
04-06-2020 22:20 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1536 Visninger
Her finner du en praktisk gjennomgang av feriepengeutbetaling for fastlønnede personer.
Vis hele artikkelen
08-06-2017 22:44 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 8 Svar
 • 0 liker
 • 11091 Visninger
For kunder som har lønn hvor det legges inn tilleggsopplysninger, og som skal bruke automatikken i Huldt & Lillevik til å generere trekk for ferie, er det viktig at ting gjøres i riktig rekkefølge.
Vis hele artikkelen
11-05-2017 22:23 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2412 Visninger
Skal du ikke trekke den ansatte full ferie, men kun noen dager i en annen mnd enn den ordinære feriepengekjøring, kan du bruke dette oppsettet.
Vis hele artikkelen
23-05-2017 18:21 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4852 Visninger
Her gir vi deg noen tips og alternativer til hva du bør tenke over ift ansatte uten full opptjening av feriepenger.
Vis hele artikkelen
05-06-2020 10:12 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2127 Visninger
Ønsker du å flytte til Visma.net Payroll må du laste ned vedlagte dll.fil. Filen skal legges inn på standard område: C:\Program Files (x86) \HuldtLillevik\ Lonn\ PayrollMigration ved lokal installasjon, eller på tilsvarende område på server, og erstatte den som ligger der fra før.        
Vis hele artikkelen
20-04-2022 13:20
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 606 Visninger
For at lønnsarten "Trekk i lønn for ferie" skal ha noe å trekke av, må du fortelle systemet hvilke lønnsarter som skal danne grunnlag for trekket. Dette gjør du i oppgavevalget "Generere trekk for feriefravær". I tillegg må lønnsarten det skal trekkes av (fastlønn) ligge fast på de ansatte under fast lønn/trekk.   Når man legger opp trekk for lønn i ferie ligger lønnsarten trekk i lønn for ferie forhåndsvalgt. Men man må også velge den eller de lønnsarter som skal være med å generere trekket, f.eks fastlønn.   Her er et skjermbilde som viser hvordan det skal se ut når det genereres trekk for feriefravær. Dersom det skal være flere lønnsarter som skal være med å generere trekket må disse også flyttes over til Valgte lønnsarter sammen med fastlønn.            
Vis hele artikkelen
31-05-2018 12:52 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 3074 Visninger
Du skal ikke opprette et nytt arbeidsforhold på Kartotek | Personer | Fane 2: arbeidsforhold for å få kjørt feriepenger på en person som har sluttet.
Vis hele artikkelen
25-01-2017 17:05 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1908 Visninger
Vi opplever at det er en del spørsmål om ansatte med frikort og utbetaling av feriepenger. Her kommer det derfor litt informasjon om temaet:   Ansatte med frikort kan tjene opp til 65.000 kr uten at det trekkes skatt. Dette gjelder all trekkpliktig lønn, men også sykepenger, fri kost og losji, samt feriepenger. Det er verdt å merke seg at feriepenger som ble opptjent foregående år, men som betales ut i år, samt feriepenger som betales ut dersom den ansatte slutter i jobben i år inngår i frikortbeløpet. Det vil si at feriepenger opptjent i fjor også vil spise av frikortet. Dersom personen da passerer frikortgrensen i feriepengekjøringen vil det bli trukket 50 % av det overskytende. Eksempel: Feriepenger                         8 000 Sum trekkgrunnlag juni      5 000 (Frikort rest pr 01.06:                     3 000) Skatt juni (50%)                   2 500   Utebetalt juni:                        5 500   Anbefaler derfor de ansatte som har frikort om å sjekke opp dette og eventuelt bestille seg et skattekort slik at de slipper 50 % trekk.
Vis hele artikkelen
08-05-2018 14:40 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2231 Visninger
Oppslagslisens gir deg tilgang til oppslag og rapporter i Huldt & Lillevik Lønn etter overgang til Visma.net Payroll.   Dersom dere har en Huldt & Lillevik Cloud-versjon kan dere bestille oppslagsbruker via oss. Prisen på dette er 317,- pr/mnd (gjelder pr. 2022) og dekker våre kostnader for å kunne lagre dataen. Alternativet her er at dere installerer Huldt & Lillevik lokalt og får tilsendt backupen av Huldt & Lillevik som legges inn i den lokale løsningen.   OBS! For kunder som ikke migrerer over til Visma.net Payroll, er prisen 651,- pr/mnd (gjelder pr. 2022).    Dersom Huldt & Lillevik er lokalt installert hos dere, er det ingen begrensning på hvor lenge dere kan beholde systemet. Det viktige her er at dere ikke overfører til nytt år, da vil programmet bli sperret.    Hvis Huldt & Lillevik er installert på andre ASP-løsninger eller servere utenfor deres styring vil dere måtte avtale evt. lagring med leverandøren av ASP-løsningen eller serveren. Det er da ingen begrensing fra Visma sin side (utover at det ikke kan overføres til nytt år), men det vil antageligvis tilkomme kostander for å kunne fortsette å ha Huldt & Lillevik installert på slike løsninger videre.    For å bestille oppslagslisens gjør du følgende: 1. Velg menyvalg Verktøy | Kundemelding. 2. Klikk neste to ganger. 3. Skriv inn OPPSLAGSLISENS foran firmanavnet i feltet Kundenavn. 4. Klikk neste to ganger. 5. Lisensen skal reduseres slik at det står 5 ansatte under Antall årlige rapporteringspliktige. 6. Antall brukere skal reduseres til 1, med mindre flere brukere skal ha oppslagslisens. Antall  klienter skal være uendret. 7. Klikk neste, følg instruksjonene på skjermen og send inn kundemeldingen på vanlig måte. 8. Dersom antall brukere skal reduseres, gi beskjed til Delivery (support.hl@visma.com) om hvilke brukere som skal fortsette med oppslagslisens slik at brukere som ikke lenger skal ha tilgang blir sperret ute.
Vis hele artikkelen
24-03-2022 09:57 (Sist oppdatert 28-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 388 Visninger
Her har vi samlet en del brukertips som kan være nyttig for deg som er ny på Payroll å ta en titt på.    Først og fremst må du ta det grunnleggende kurset i Payroll. Det finner du her. Dette kurset er inkludert i ditt programvareabonnement og du kan se det akkurat når det passer deg.   I denne videoen tar vi en kort sammenlikning mellom Huldt & Lillevik og Payroll, og går igjennom noen av tingene vi ser mange lurer på etter overgangen.       Datostyring og retroaktive verdier er det lurt å sette seg nøye inn i fordelene og konsekvensene av. Her finner du brukertips om datostyring og her finner du brukertips om retroaktive verdier. Disse temaene blir også grundig gjennomgått i det grunnleggende kurset.   Kontotype er et nytt begrep for mange. Her finner du et brukertips som forklarer deg betydningen av dette.   Mange lurer på innsending av kun arbeidsforhold i a-meldingen. Du finner en beskrivelse av hvordan det gjøres her.    I denne artikkelen finner du brukertips som vil være aktuelle for deg som bruker Payroll. 
Vis hele artikkelen
09-03-2022 08:30 (Sist oppdatert 08-03-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 810 Visninger
Lurer du på hvor du kan finne mer informasjon om Visma.net Payroll?   Her kan du klikke deg gjennom løsningen, se ulike pakker og priser og lese om hva noen av våre kunder mener om Visma.net Payroll.   Vi har en enkel løsning på å flytte data fra Huldt & Lillevik til Visma.net Payroll. Flyttefabrikken flytter over data fra Huldt & Lillevik til Payroll, så du slipper å gjøre denne jobben manuelt.   Hvilke opplysninger blir flyttet: Firmaopplysninger og innstillinger iht oppsett i Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, med supplement til utfylt spørreskjema Konto (benyttet i år/i fjor hvis ikke firma tidligere har benyttet visma.net) Kostnadsbærere (benyttet i år/i fjor hvis ikke firma tidligere har benyttet visma.net) Pensjonsselskap Fagforening (forutsetning: Aktiv transaksjon mot ansatt) Kreditorer (forutsetning: Aktiv transaksjon mot ansatt) Firmabiler (forutsetning: Aktiv transaksjon mot ansatt) Ansatte (forutsetning: Aktiv, eller Sluttet med feriepenger tilgode) Ansattopplysninger Arbeidsforhold (kun gjeldende arbeidsforhold) Barn (det må stå hake i boksen barn i Huldt & Lillevik) Pårørende Pensjonsselskap  Fagforening Firmabil (ordinær firmabil, eller yrkesbil < 7500 kg) Kreditorer (aktiv kreditortrekk med saldo > 1 kr) Lønnsarter (forutsetning: Aktiv fast transaksjon mot ansatt).  Lønnsarter vil bli forsøkt koblet opp mot standard lønnsartregister Faste lønnstransaksjoner Inngående saldo (bruttolønn, skattetrekk, feriepenger i år/i fjor, feriepenger alderstillegg i år/i fjor, elektronisk kommunikasjon, fagforeningstrekk   Hvilke opplysninger blir ikke flyttet: Konto ikke benyttet dette og forrige lønnsår Kostnadsbærere ikke benyttet dette og forrige lønnsår Fagforeninger som ikke er aktive Kreditorer som ikke er aktive Firmabiler som ikke er aktive Ansatte som er sluttet uten feriepenger tilgode Firmabiler med uforholdsmessig listepris Yrkesbiler over 7500 kg Det blir ikke trykket “Lag bruker” for visma.net på ansatte Ledere på ansatte Ansattgrupper Pensjonister Ferieavtale utover valgt standard i spørreskjema (f.eks. uten 6 G begrensning eller utbet. måned) Arbeidstid for deltidsansatte (settes likt fordelt mandag - fredag) Pensjonsberegning / Pensjonstrekk Automatisk fordeling av lønn på kostnadsbærere Innberetning for lønn utland Lønnsarter benyttet til variable transaksjoner Ansatte med manglende/feil verdier som medfører lagring som “Utkast” vil ikke få med seg faste lønnstransaksjoner eller inngående saldo Overføringer til annen bankkonto (reiseoppgjør/sparekonto) Fraværsregistreringer NB! Pågående permisjoner rapportert i A-melding i forrige lønnssystem må registreres med identiske opplysninger i Visma.net Calendar (Fra dato, Til dato og Permisjonstype må være identisk) Her finner du Visma.net Payroll i Community.   Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon, eller har spørsmål om Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
12-11-2021 13:18 (Sist oppdatert 08-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 668 Visninger
I forbindelse med at mange kunder går over til Visma.net Payroll opplever vi et synkende antall henvendelser på support på Huldt & Lillevik. Vi ønsker derfor å øke intern opplæring på Visma.net Payroll slik at vi kan ivareta økende support på denne programvaren. På bakgrunn av dette vil det derfor bli endringer i åpningstidene på telefon for Huldt & Lillevik support fra og med mandag 21.03.22.    Nye åpningstider på telefon: Mandag - Fredag 09.00 - 14.00   Vi ønsker å minne våre kunder på at vi fortsatt er tilgjengelig på chat og pr. mail til vanlige åpningstider: Mandag - Fredag 09.00 - 16.00
Vis hele artikkelen
07-03-2022 10:34 (Sist oppdatert 07-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 241 Visninger
Flere av våre kunder får nå feilmeldingen 505-Forholdet mellom timelønn og antall timer er ulogisk på a-melding retur.   Hvis du har fått denne feilen må du sjekke om du har riktig lønnsbeskrivelse på lønnsarten du har brukt.   Denne feilmeldingen kan komme hvis du har rapportert timelønn og antall timer og disse opplysningene gir en timelønnssats på over 10 000 kroner. Timelønnssatsen for en inntektsmottaker er normalt lavere. Feilmeldingen skyldes ofte at du har brukt feil lønnsbeskrivelse (timelønn) på lønnsarten (for eksempel brukt lønnsbeskrivelse timelønn på bonus med antall 1 og beløp kr 20.000).   Hvis du har brukt feil lønnsbeskrivelse må a-meldingen annulleres, lønnsbeskrivelsen endres til riktig på lønnsarten og a-meldingen sendes inn på nytt.  
Vis hele artikkelen
08-02-2022 10:53 (Sist oppdatert 08-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 232 Visninger
Flere av våre kunder får nå feilmelding 504-Antall timer oppgitt på timelønn er over 300 på a-melding retur. Du har da oppgitt over 300 timer for samme kalendermåned. Det er nesten dobbelt så mye som det en full stilling utgjør i en normal arbeidsmåned (162,5 timer). Du skal oppgi antall timer som ligger til grunn for utbetalingen.   Feilmelding kommer ofte ved etterbetaling, eller hvis du utbetaler tillegg og legger inn antall timer. I disse tilfellene skal du sette på hake for utelate antall på lønnsarten.     For å rette feilen må du annullere a-meldingen, sette på haken for å utelate antall på lønnsarten og sende inn a-meldingen på nytt.
Vis hele artikkelen
08-02-2022 10:51
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 276 Visninger