avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:23
Dersom du fører bilag m/mva. i periode 13, er det viktig at du er oppmerksom på at mva. må gjøres opp manuelt i Bilagsregistrering. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:44
Viktig informasjon til deg som importerer tjenester fra utlandet:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:31
Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten, som i sin tur betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen), og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Line Salvesen VISMA ‎20-12-2019 10:13
Under følger en beskrivelse av MVA-meldingen i Mamut slik den fungerer etter endringene fra myndigheten 01.01.2017.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:50
I denne artikkelen skal vi vise eksempler på hvordan man kan føre innførselsmerverdiavgift ved import av varer, når man har redusert fradrag eller ingen fradrag for innførselsmerverdiavgiften. I noen tilfeller kan man ha et redusert fradrag/ingen fradrag for innførselsmerverdiavgiften, når man importerer varer. Dette må håndteres i forbindelse med bokføring av tolldeklarasjonen.   For nærmere eksempler på bokføring av innførselsmerverdiavgiften, hvor man har fullt fradrag vennligst se følgende link: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Innforsel-av-varer-etter-1-1-2017-bokforingseksempler/ta-p/30551   1. Redusert fradrag for innførselsmerverdiavgiften ved import av varer:   I dette eksempel tas det utgangspunkt i at det skal beregnes en innførselsmerverdiavgift på 25%, mens man kun har fradrag for 50% av denne innførselsmerverdiavgiften.   Gå til Vis - Innstillinger - Firma - Firmainnstillinger - Avgiftsregister Finn avgiftskoden “Import vare, 25% mva”, marker denne og klikk på “Ny” Svar Yes på spørsmålet “Duplisere Import vare, 25% mva” Angi ønsket beskrivelse, samt ønkset forholdstall - i dette eksempel 50% Klikk OK Avgiftskoden ser da slik ut:   Når denne koden benyttes i bilagsregistreringen kan bilaget se slik ut: Dette bilaget vil da fremkomme slik på MVA-meldingen: 2. Ingen fradrag for innførselsmerverdiavgiften ved import av varer:   Det tas også i dette eksemplet utgangspunkt i at det skal beregnes en innførselsmerverdiavgift på 25%.   Dette kan i Mamut ikke håndteres ved hjelp av avgiftskoder, og man må derfor føre tolldeklarasjonen manuelt uten avgiftskode. Her er det da viktig at man husker å velge korrekt MVA Rapportkode på bilagslinjene.   Dette bilaget kan se ut som følger:   Bilag vil framkomme slik på MVA-meldingen:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:42
Fra 1/1 2017 ble ansvaret for innførselsmerverdiavgift overført fra Tolletaten til Skatteetaten. Dette har medført en mer spesifisert Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding), som erstatter den tidligere Omsetningsoppgave for merverdiavgift.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 14:02
I forbindelse med den nye MVA-meldingen, som er gyldig fra 1/1/2017, er det blitt behov for flere momskontoer i kontoplanen. Disse legges automatisk til i forbindelse med oppdatering til nyeste versjon av Mamut One, 20.1.1826.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:35
Om du har mottatt en faktura fra utlandet, så skal den være uten MVA. Norske kunder skal eksempelvis ikke betale amerikansk MVA.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎23-01-2019 17:55
Den nye oppgaven kalles «Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)» og erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎02-04-2020 12:51
For regnskapsåret 2016 har myndigheten besluttet å øke satsen for mva lav sats fra 8% til 10%. Under leser du hvordan du får dette oppdatert i Mamut.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 17:41
Her finner du en oversikt over hvilke skjemaer kan i dag overføres fra Mamut til Altinn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:35
Dersom den delen av varen som har 25 % er en ubetydelig del av varen skal varen ha 14 % mva. Dersom den delen som skal ha 25 % mva utgjør en betydelig del, skal varen ha 25 %.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:31
Dette gjelder mva-behandling i forbindelse med fradrag av avgiftsfri egenandel på faktura. Ifølge brev fra skattedir. av 03.05.01 skal forsikringsselskapet faktureres eks. mva. mens næringsdrivende skal faktureres for mva.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:43
Når du skriver ut en faktura i Mamut, fremkommer det en spesifisering av merverdiavgiften på utskriften. Dersom du har fakturert med flere ulike prosentsatser for merverdiavgift på den samme fakturaen, kan det være at en av linjene mangler. Du har f.eks. fakturert med både 25 % og 14 % merverdiavgift, men du ser kun en linje på spesifiseringen. Dette løser du ved å redigere på rapporten. I dette eksempelet er det tatt utgangspunkt i Faktura m/giro, men det samme gjelder dersom du benytter Faktura u/giro, det er da denne rapporten som må redigeres. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:22
For å kunne fakturere uten mva må du velge en avgiftstype for ingen avgift/avgiftsfri på produktet som skal faktureres. Denne avgiftstypen må igjen være knyttet mot en avgiftsfri konto.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:21
Når man har blitt momspliktig, er det ofte nødvendig å etterfakturere MVA, også kalt momsfaktura. Her er en fremgangsmåte du bør bruke for å få dette med riktig på avgiftsoppgaven:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 19:29
Det kan være flere årsaker til at avgiftsoppgaven ikke stemmer. Du vil her få en oversikt over de vanligste årsakene til en differanse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 18:50
Når en mva-termin er ferdig, kan systemet automatisk beregne hvor mye moms som skal betales, og postere mva-oppgjøret inn i hovedboken. Grunnen til dette er at systemet er bygget opp med ulike avgiftskoder. Disse avgiftskodene bestemmer den avgiftsmessige behandlingen av de ulike posteringene som gjøres i regnskapet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:34
Dersom du ønsker å fjerne beregningen av mva i bilagsregistrering må du spesifisere dette på hver enkelt bilagslinje på bilaget.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:41
Vi er en MVA-fritatt bedrift, men programmet beregner MVA selv om det er angitt Ingen avgift i nedtrekklisten MVA under Firmainnstillinger (Vis/Innstillinger - Firmadatabase/Økonomi-land).
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips