avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:44
Viktig informasjon til deg som importerer tjenester fra utlandet:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎27-01-2020 13:49
SAF-T Regnskap (Standard Audit File-Tax) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Formatet er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.  I 2017 åpnet Skatteetaten for test innsending av SAF-T-formatet. Dette er kun en prøveordning før det blir et krav fra 1. Januar 2020.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎12-11-2018 10:10
Dersom du bruker Innkjøpsmodulen i Mamut kan du skrive ut rapporten Innkjøpsstatistikk pr. leverandør. Hvis du ikke har brukt innkjøpsmodulen kan du likevel skrive ut en rapport som viser hvor mye du har kjøpt fra en bestemt leverandør. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎26-10-2018 10:42
Det er enkelt å legge inn en ny konto i kontoplanen. Dette gjøres ved å velge Vis, pek til Regnskap og klikke Kontoplan.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎11-09-2018 16:57
Jeg har skrevet ut ”Avviksanalyse pr. prosjekt” og forsøkt å sammenlikne budsjett-tallene med resultatbudsjettet, men får det ikke til å stemme overens.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎04-11-2019 13:40
Fra og med versjon 20.1 fikk Mamut støtte for SAF-T, alle nye firmadatabaser som ble opprettet etter denne versjonen ble da lagt inn med standard kontoer og avgiftskoder med et standard oppsett av SAF-T kontoer. Det betyr at firmadatabaser som ble opprettet før denne versjonen ikke inneholder et standard oppsett og SAF-T-konto må derfor tildeles manuelt. Hvis du har opprettet egne kontoer i kontoplan må du også der tildele SAF-T konto, selv om det er svært sjeldent man oppretter egne avgiftskoder, må også man også da sjekke at man der har riktig SAF-T-kode.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sørensen VISMA ‎29-10-2018 13:43
Sist oppdatert av MariusS VISMA ‎16-05-2018 09:34
  Trykk på 'Play'-ikonet for å spille videoen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av MariusS VISMA ‎16-05-2018 09:30
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎15-10-2018 16:25
For å kunne generere en inkassofil i Mamut må du først ha sendt ut inkassovarsel på fordringene dine. Først når inkassovarslene har forfalt blir fordringene gjort tilgjengelige for overføring til inkasso.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎25-07-2018 10:42
Fra 1/1 2017 ble ansvaret for innførselsmerverdiavgift overført fra Tolletaten til Skatteetaten. Dette har medført en mer spesifisert Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding), som erstatter den tidligere Omsetningsoppgave for merverdiavgift.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 15:15
Om du har oppdatert til versjon 20.1.1826, og ser i kontoplanen at konto 2727 og 2728 mangler, så må disse opprettes manuelt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎11-03-2019 12:21
Fra 31. oktober 2016 må betalinger i euro gjøres i henhold til ny internasjonal standard for betalingsformat. Dette formatet heter SEPA/ISO 20022 XML. I Mamut er det støtte for dette formatet fra og med versjon 20.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎08-03-2019 15:31
Ved remittering kommer meldingen "Finner ikke filen" når man skal forhåndsvise det som skal remitteres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎23-01-2019 15:13
Fra versjon 19 av Mamut, så støttes det å skanne og tolke fakturaer sendt per e-post og papir. Dette gjøres via løsningen Visma Autoinvoice som nå er integrert mot Mamut Online.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎06-03-2019 15:56
I Windows 10 er det en feil med tidsformatet som kan føre til feil i Mamut i blant annet remitteringsmodulen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎16-03-2020 16:36
Coronaviruset (covid-19), reiser mange spørsmål hos arbeidsgivere i hele Norge. Har arbeidstaker krav på sykepenger, hvordan skal det tilrettelegges, hva skjer dersom skoler og barnehager stenges, og gir ringvirkningene av viruset grunnlag for permittering?   Arbeidstaker er smittet av coronaviruset Dersom arbeidstaker ikke kan være på arbeid fordi de er smittet av coronaviruset, så er det sykdom som gjør at arbeidstaker er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er da oppfylt, og gitt at alle grunnvilkårene for sykepenger er oppfylt, blant annet at sykefraværet er dokumentert korrekt, så har arbeidstaker krav på sykepenger.   Arbeidstaker kan være smittet av coronaviruset Arbeidstaker som kan være smittet av coronavirus og som må holdes isolert i mulig inkubasjonstid på 14 dager kan ha rett på sykepenger hvis han/hun utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at du er smittebærer.    Lege må gjøre en faglig forsvarlig vurdering av om arbeidstaker antas å være smittebærer av coronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset. Dersom legen kommer til denne konklusjonen, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger.    De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må også være oppfylt for at retten til sykepenger skal være tilstede.   Jobbe hjemmefra? Dersom arbeidstaker må sitte i karantene, men ikke er syk, må det også vurderes om arbeidsgiver har mulighet for å tilrettelegge slik at arbeidstaker fortsatt kan utføre sine arbeidsoppgaver, f.eks ved å gi mulighet for hjemmekontor, dersom dette er tilfellet vil arbeidstaker ikke ha rett på sykepenger, men lønn som ordinært.   Arbeidstaker ønsker selv å være i karantene Dersom arbeidstaker selv ønsker å isolere seg i hjemmet pga smittefare, vil han i denne situasjonen ikke ha krav på sykepenger.   Arbeidsgiverperioden De ordinære reglene for arbeidsgiverperioden gjelder også ved sykmelding som følge av coronavirus.    Hva hvis skole/barnehage stenges? NAV skriver følgende om retten til omsorgspenger ved stenging av barnehager og skoler.   "Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger.   Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager.   Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene."   Det kan komme endringer her.   Permittering Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   Coronaviruset kan gi adgang til permittering, men det må da foreligge eksempelvis problemer med å få inn råvarer eller vareleveranser, kunder som uteblir og manglende omsetning, som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten. Dersom permittering kun begrunnes med frykt for smitte, vil det etter vår mening antagelig ikke være en saklig grunn som gir mulighet til permittering. Frykt for smittefare medfører ikke i seg selv sysselsettingsproblemer.   Som hovedregel gjelder det en 14 dagers varslingsfrist ved permittering. I særskilte tilfelle - typisk i akutte situasjoner der uforutsette ting oppstår - kan likevel permittering foretas med 2 dagers varsel. Hvilken varselfrist som skal benyttes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.   Ved permittering kan arbeidstakeren ha krav på lønn i arbeidsgiverperioden ved permittering samt dagpenger fra NAV etter nærmere vilkår.     Regjeringen har kommet med forslag om å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig foreslår de å redusere kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober. Dette for at bedriftene skal få redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Frem til endringene trer i kraft, vil det fortsatt være 15 dager med lønnsplikt som gjelder i arbeidsgiverperioden ved permittering. Du kan lese mer   om dette her.   Vi har satt opp et webinar som tar nærmere for seg hvilken betydning coronaviruset kan få for arbeidsgivere.   Les mer og meld deg på her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎26-10-2018 10:50
Når du har avsluttet en periode regnskapsmessig, er det fremdeles mulig å kjøre flere lønnsavregninger på denne perioden. Bokføringsbilaget må imidlertid legges inn på en periode som fremdeles er åpen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎24-07-2018 17:18
Ved avvikende regnskapsår er periode 1 den første måned du starter å gjøre føringer i. Når det gjelder lønnsperioder så følger disse alltid kalenderåret.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎30-10-2018 15:32
Hvis jeg skriver ut en Hovedboksutskrift på konto 2780 for f.eks. periode 7-8 og sammenlikner med rapporten 'Betalingsinformasjon/Beløp fra a-meldingen' for termin 4, ser jeg, at det er en liten differanse mellom det som er bokført på konto 2780, og det som, i følge rapporten 'Betalingsinformasjon/Beløp fra a-meldingen', skal betales.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips