Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Nina Bredholt VISMA
 I Visma.net Approval har du mulighet for å legge inn kommentarer når du godkjenner et dokument. Spørsmålet er hvor du kan se disse kommentarene fra Visma.net ERP.   Skjermbildet "Dokumenthistorikk fra Approval" viser kommentaren. Men da må du vite hvilke bilag du skal se på. Ønsker du en samlet oversikt over bilag som er godkjent i Approval hvor det er lagt inn kommentar, kan du benytte skjermbildet "Oppdater Leverandørbilag". Det kan være nyttig hvis du vil gå gjennom de som er godkjent samlet og se om det er noen du må gjøre endringer på før de oppdateres. I kolonnen "Kommentar" vises kommentaren du har lagt inn. Du kan også gjøre utvalg på kun de som er Godkjente. Dette skjermbildet kan benyttes hvis fakturaene ikke oppdateres automatisk ved Godkjenning i Approval.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎19-12-2018 14:20
På varen så finnes det et felt som heter Produktarbeidsgruppe. Her kan du fylle ut hvem som er ansvarlig for varen.        Den er knyttet til ansatte så det første vi må opprette er en ansatt og koble denne til en bruker.       For at feltet ansattinnlogging skal fylles ut, må vi knytte den ansatte til en bruker. Dette gjøres under skjermbildet Brukere. Brukeren er koblet til eposten så det er viktig at den fylles ut på ansatte.      Når vi har fylt ut bruker så ser vi at feltet ansattinnlogging automatisk fylles ut.        For å få opp produktarbeidsgrupper på varen må dette defineres i skjermbildet Firmatre.      Her trykker du på + først på Liste over grupper og legger inn beskrivelse.  Under Gruppemedlemmer kan du legge til bruker(e). Her ser vi at gruppemedlemmer er koblet til brukere og ansatte som vi opprettet tidligere.  Den brukeren som du ønsker skal vises på varen må ha feltet Eier aktivert.    Når vi står på en vare som vi ønsker skal ha en produktarbeidsgruppe trykker vi på forstørrelsesglasset på dette feltet og da ser vi at listen over grupper kommer opp, samt ansattnavn.  Da velger vi hvilken gruppe vi ønsker skal være knyttet til denne varen.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎19-12-2018 13:02
Hvor man kan sjekke antall tilgjengelig av en vare på lager?    Dette kan du sjekke i rapporten Lagersaldo.       Du kan også se det ved registrering av en salgsordre. Når du taster inn varenr. på linjen så ser du tilgjengeligheten nederst.      Du kan også se det i forespørselen L agersammendrag    
Vis hele artikkelen
av Ingvild Jamt VISMA
  I Visma.net ERP har vi mulighet til å se historikk hvis vi ønsker.    Brukeraktivitetslogg og Påloggingshistorikken ligger under Flere valg- Konfigurasjon- Brukersikkerhet-Forespørsler.       På brukeraktvitetsloggen velger du vindsusnr. du ønsker å logge.  
Vis hele artikkelen
av OleNoer VISMA
Å kunne navigere uten å bruke mus, er spesielt viktig for de brukerne som tilbringer mye av sin arbeidshverdag innlogget. Fra 16. desember finner du følgende nye hurtigtaster
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎12-12-2018 09:53
Vi har begynt å få henvendelser om Vipps kan benyttes i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 Mottar du en innbetaling via AutoPay som gjelder flere åpne fakturaer, har du mulighet for å splitte innbetalingen og matche den mot flere fakturaer.  Det er mulig å splitte innbetalingen mot dokumenter på samme kunde, annen kunde, leverandører og bankstyring. Viser først et eksempel hvor innbetalingen gjelder to åpne fakturaer på en og samme kunde. Faktura 000014 på kr 10000,- og faktura 000015 på kr 4000,-   Du har mottatt en innbetaling på kr 14000,-. Denne ønsker du å dele opp og matche mot de to åpne fakturaene som innbetalingen gjelder. Gå inn på skjermbildet "Behandle inngående betalinger". I dette skjermbildet vises innbetalingen.   Du skal nå opprette betalingsbilag og matche mot fakturaene. Det gjør du via  fanen "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul = "Kundereskontro", velg kunden det gjelder og Dokumenttype = "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000015 på kr 10000,-.   Da gjenstår kr 4000,- som ikke er matchet mot noen fakturaer enda. Velg knappen "Del opp" for å opprette resterende betalingsbilag og matching.    Betalingen splittes og du får en egen betalingslinje for restsummen. Når du går til den nye linjen, vises faktura 000014 og du kan aktivere feltet "Match" for å linke resterende del av betalingene til faktura 000014. Velg "Behandle" for å oppdatere.    Reskontro viser da at betaling 400004 er opprettet på kr 10000 og matchet mot faktura 000015.  Betaling 400005 er opprettet på restbeløpet, kr 4000,-, og matchet mot faktura 000014.     Vi viser et annet eksempel hvor du har mottatt en betaling som gjelder innbetaling av faktura til to forskjellige kunder og en kreditnota fra leverandør. Du har mottatt en innbetaling på kr 1900,-. Denne ønsker du å dele opp og matche mot to åpne fakturaer på henholdsvis kunde 10009 og 10010 og kreditnota fra leverandør 50003. Gå inn på skjermbildet "Behandle inngående betalinger". Her vises innbetalingen.   Vi skal opprette betaling for den første fakturaen. Det gjør du via  fanen "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Kundereskontro", kunden det gjelder - her kunde 10009 - og dokumenttype "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000011 på kr 400,-.  Velg knappen Del opp.    Nå gjenstår det kr 1500,- som skal fordeles. Stå på linjen som viser restsummen på kr 1500,-. Velg "Opprett dokument" og  klikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Kundereskontro", kunden det gjelder (i vårt eksempel kunde 10010) og dokumenttype "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000012 på kr 500,-.  Velg knappen "Del opp". Nå gjenstår kr 1000,-. Denne gjelder innbetaling av kreditnota fra leverandør og skal matches mot kreditnota.  Stå på linjen som viser restsummen på kr 1000,-. Velg "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Leverandøreskontro", leverandøren det gjelder (i vårt eksempel leverandør 50003) og dokumenttype "Inngående kreditnota". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne kreditnotaer på denne leverandøren. Vi velger kreditnota 000013 på kr 1000,-. Nå er ikke knappen "Del opp" tilgjengelig fordi du har fordelt hele betalingen. Oppdater ved å velge "Behandle". Da blir det opprettet tre betalingsbilag og dokumentene det er matchet mot blir avsluttet.   NB! I forbindelse med bankavstemming vil det vises en samlesum på kontoutdraget fra bank, mens på hovedbokskontoen i Visma.net ERP vieses som tre betalinger. Dette er greit å være klar over.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎05-12-2018 13:57
Vi skal i denne artikkelen gå gjennom hvordan du kan knytte eier opp mot en salgsordre. Da kan du bruke noe som heter "Eier". Denne koblingen er koblet til den innloggede brukeren. Det du gjør er å skape en "Ansatt" i systemet, og den ansatte er knyttet til et brukernavn. Når brukeren oppretter en salgsordre, kobles den automatisk til som "Eier" til salgsordren. Dette vil vises i fanen regnskapsinnstillinger på salgsordren.      Åpne skjermbilde EP20300. Meny- Konfigurasjon- Organisasjon-Ansatte. Legg til en ny ansatt( dette vil senere bli eier) og fyll ut minst etternavn, epost, ansattprofil, Avdeling og Kalender. Ansattprofil og Avdeling kan opprettes ved å klikke på blyanten ( et nytt skjermbilde vil da åpnes).  For å få tilgang til ansattinnlogging må epost fylles ut. Det er er den som er knytningen.         Åpne skjermbilde SM201010. Meny- Flere valg- Brukersikkerhet- Registre- Brukere. I feltet Logg på- brukernavn velger du brukernavn og i feltet Tilknyttet enhet velger du bruker.       Hvis du går tilbake til ansatte ser du nå at ansattinnlogging er fylt ut automatisk.      Når jeg nå oppretter en salgsordre vil systemet legge meg til som en Eier ( basert på min bruker som er knyttet til ansatte). Du kan selvfølgelig endre Eier hvis det er flere eiere/ansatte  som er lagt til i systemet. Eier vil legge seg i fanen Regnskapsinnstillinger på salgsordren.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-11-2018 12:16
Hva er forskjellen på fraktmengde og fraktkostnad?    Fraktkostnaden er kostnaden for leveransen. Den er hentet fra Send-via koder (transportør)  Fraktmengden (skal egentlig være fraktbeløp) er mengden (beløpet) frakt som kunden vil bli belastet for i den leveransen. Den er hentet fra Leveringsbetingelser       Fraktkostnaden er knyttet til transportør og den settes under Meny- vare- Innstillinger og Send via-koder.  Her kan du opprette en ny transportør og velge hva fraktpåslaget skal være.    Fraktmengden/fraktbeløpet settes under Meny- vare- Innstillinger og Leveringsbetingelser.  Her kan du opprette en ny leveringsbetingelse og velge hva fraktkostnaden skal være i %. Altså hvor mye skal kunden belastes for.           For å vise et eksempel kan vi lage en helt vanlig salgsordre.       Deretter oppretter vi en leveranse.  I fanen leveringsinnstillinger kan vi legge til transportør og Leveringsbetingelse.               
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Christian Alne VISMA ‎20-11-2018 14:40
Skal man sende faktura med frakt til AutoInvoice så må frakten legges inn som egen ordrelinje. Gjør man ikke det så vil fakturaen feile når den skal sendes til Peppol.    Vi jobber med å få løst dette slik at fakturaer ikke feiler når man oppretter fraktkostnad som kommer fast på fakturaen.    *LØST. Kan bruke Fraktkostnad nå    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎20-11-2018 11:26
  Her ser vi på hvordan en kan legge inn inngående saldo ved oppstart med ERP systemet. Det finnes to metoder å legge inn inngående saldo på. Enten legger en inngående saldo rett i i hovedboken via skjermbilde "Hovedbokstransaksjoner" eller så gjør en det via "Inngående saldo". Viktig å få med seg at disse skjermbildene fungerer svært ulikt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎19-11-2018 13:27
Hvis du ønsker å massesende eposter istedenfor å sende en og en så kan dette gjøres via salg- behandling- og skriv ut/send ordrer med e-post.         I feltet Behandling velger du send på e-post. Her kan du enten velge å Behandle noen få eller, ved å huke på Behandle alle.      
Vis hele artikkelen
av Ingvild Jamt VISMA
Hvordan kan vi få med merknader/notat fra et tilbud over til en Salgsordre?        Hvis du går på Salg- Konfigurasjon- Innstillinger og Ordretyper å velger ordretype QT ( tilbud) å aktiverer " kopier notater"  så skal notatene du legger til på varelinjen komme over på salgsordren.    
Vis hele artikkelen
av Ingvild Jamt VISMA
  Hva er forskjellen på disse to forespørslene?    "Salg per vare" ScreenId=SO40102S "Salg per vare og kunde" ScreenId=AR40103S    Forespørselen "Salg per vare" viser varene så snart en salgsordre er registrert og lagret.   Forespørselen "Salg per vare og kunde" viser varene først etter at fakturaen er oppdatert.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎15-11-2018 09:18
Hvordan håndterer Autoinvoice to eller flere fakturavedlegg på en og samme mail til skannertjenesten? En stykk pdf blir behandlet som en faktura. Videre har du to pdfer for en og samme faktura så må det smeltes sammen til en pdf, for at det skal bli tolket som en faktura. Dersom det for eksempel ligger tre pdfer i en epost til skanningstjenesten så vil dette bli tolket som tre separate fakturaer.    Se her for krav vedrørende sending til skanningstjenesten.   NB! Det beste er selvfølgelig din leverandør sender elektroniskfaktura rett til Autoinvoice fra sitt økonomisystem. Detaljer vedrørende oppsett av dette finner du her (hva du må gjøre for å kunne motta slike fakturaer osv.)  og fordelene er beskrevet her.
Vis hele artikkelen
av Ingvild Jamt VISMA
Hvis du f.eks har en innkjøpsordre eller en salgsordre som ikke har blitt sendt av en grunn, så fins det et valg for å sende denne eposten på nytt manuelt.  I utgangspunktet så skal epostene bli sendt, så blir de ikke sendt så må dere se hvordan mailoppsettet deres ser ut og evt rette på dette.    For å sende epostene fra en salgsordre på nytt manuelt så kan dette gjøres under Meny- Flere valg- System- Behandling- Ubehandlet epost.  Her ser du alle epostene som ligger som ubehandlet. Her kan du markere en eller flere eposter og trykke Behandle eller Behandle alle.          For å sende epostene fra en innkjøpsordre på nytt manuelt så kan dette gjøres under Meny- Kjøp-Behandling- Skriv ut og send innkjøpsordre på epost.      I feltet Behandling velger du Send innkjøpsordre på epost.  Her ser vi status står som ventende på epost.  Her ser du alle epostene som ligger som ubehandlet. Her kan du markere en eller flere eposter og trykke Behandle eller Behandle alle.        På innkjøpsordren vil da status endre seg fra Ventende på epost til åpen.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎13-11-2018 14:55
Viser her hvordan en kan skjule  banktransaksjoner fra Autopay som ligger i skjermbilde "Behandle inngående betalinger" eller "Behandle banktransaksjoner"
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎09-11-2018 13:33
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende hovedbok i Financials.
Vis hele artikkelen
av Knut Andreassen1 VISMA
Ser her på valget Hent saldo fra bank i menyvalget behandle betalinger i leverandørreskontro.  Denne knappen har per dags dato ingen fusjon i det norske markedet.    Gitt at norske banker begynner å støtte dette, må en ha tjeneste i Autopay bankavtale for å kunne hente saldo fra nettbank med den knappen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎07-11-2018 09:03
  Vi ser her på hvordan en kan beregne skattemessigverdi av anleggsmidler i Visma.net. Det første en må gjøre er å opprette en avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger. Detaljer vedrørende dette følger nedenfor.      Figur 1 - Trykk på plusstegnet for å opprette nye avskrivingsbok (1). Legg inn nummer på avskrivningsbok (2), beskrivelse (3), ingen hake for bokføring til hovedbok (4). Videre velg fast dag for halv periode metode (5) og velg 0 for Dag i halv periode (6). Trykk på lagre (7), og deretter på kalender (8).     Figure 2 - Oppsett av avskrivningskalender for avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger.  Trykk på drilldownpil for periodetype (9), velg egendefinerte antall perioder (10), og sett antall perioder til en (11). Videre trykk på generere perioder (12) og lagre (13).     Figur 3 - Huk av for å generere kalender for driftsmidler for avskrivningsbok nr 2 og trykk på behandle.     Figure 4 - Neste steg er å gå til FA2010PL (driftsmidler klasser). Trykk deg så inn på klasser som skal avskrives skattemessige også.  Viser her hva en må gjøre for klasse A - velger klasse (15) og fane Avskrivningsinnstillinger (16). Deretter må en trykke på plusstegnet på fanen du står på (17) og legge opp avskrivningrivningsbok nr 2 (18) som er opprettet. Kontrollere at økonomisk levetid er korrekt (19). Pass på at avskrivningsbok nummer 2 ikke har hake for oppdatering til hovedbok (20). Videre må du legge på Klassemetode (21); legger her opp  SA33 (22) - 33 prosent saldomessige avskriving ved årestslutt. Punkt 23, 24, 25 og 26 viser resterende steg.   Viktig å påpekte at valgt klassemetode ikke er er konsistent med skatteloven for driftsmiddel klasse. Detaljer vedrørende skattemessige avskrivninger finner du her.     Se her for detaljer vedrørende hvordan en gjør selve avskrivningen.     
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags
Påloggede brukere (602)