Mine områder
Hjelp
Stine Tjosaas
CONTRIBUTOR **

Valutajustering kunder og leverandører

av Stine Tjosaas

Vi kjører valutajustering på kunder og leverandører hver måned da vi stort sett opererer mot utlandet både på innkjøp og salg. Når jeg skal avstemme kunde og leverandørreskontro så stemmer denne aldri mot hovedbok. Differansen er valutajusteringen. Dersom jeg går inn på kunde- eller leverandørsaldo så får jeg opp differansen under urealisert fortjeneste/tap totalt.

Problemet er når man kommer til årsoppgjøret og revisor skal ha rapporter som viser at kunde og leverandørreskontro stemmer med hovedbok. Det eksisterer ingen rapporter som viser sum beløp på reskontro + urealisert valutagevinst/tap. Jeg kan selvsagt kjøre ut aldersfordelt kundeliste periodeavhengig (da dette er eneste listen som viser saldo tilbake i tid) + en rapport som viser valutajusteringene. Men det finnes ingen rapport som viser valutajusteringene. Den eneste rapporten jeg finner er valutabehandling samleregister, men denne viser bare beløpene plusset sammen uavhengig av om det er tap eller gevinst så den gir ingen mening.

Hvordan skal man få avstemt kunder og leverandører til revisor på en fornuftig måte? Kan det lages rapporter på dette?

1 SVAR 1
BeritAnne
PARTNER

av BeritAnne

Veldig bra idé!
Selv om tallene for urealisert valutatap/-gevinst finnes i forespørslene Kundesaldo og Leverandørsaldo, er det jo mulig å finne, men en eksport til excel fra forespørsler er ikke det samme som rapport i PDF.

Bør prioriteres!

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"