Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Pdf Vejledning Særlige dage, timer og beløb Kan bruges til at administrere dage eller timer, samt beløb som efter behov kan tildeles den enkelte medarbejder. Start af tildeling kan ske i en hvilket som helst måned i året som én gangs tildeling eller løbende tildeling i hver kørsel.   Bemærk: Særlige dage eller timer beregnes forholdsmæssigt i den måned, hvor der ansættes / fratrædes midt i en lønperiode, men kun ved løbende optjening. Ved fast årlig tildeling af særlige dage/timer sker der ingen forholdsberegning af de tildelte dage/timer ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode.   Tildelte dage / timer kan bruges eller udbetales med det samme, men der kan ikke afholdes eller udbetales flere dage / timer end der er tildelt. Opsparingen løber for 12 på hinanden følgende måneder, startende med den måned du har angivet på en resultattabel. Særlige dage / timer håndterer flere år, hvor der ved afholdelse altid bruges af de ældste dage / timer først.   I forbindelse med afholdelse, kan lønsystemet sættes op til at der skal ske en reduktion af opsparet beløbssaldo og/eller af den ferieberettigede løn i perioden. Reduktionen kan ske med en procent, sats pr dag / time efter eget valg, satsen der bruges til reduktion kan være forskellig fra det opsparede og til nedskrivningen af den ferieberettigede løn. Særlige dage / timer kan sættes op til at der automatisk sker en afregning af tilgodehavende saldi ved fratrædelse, men det er alene dage / timer og beløb saldo.              1.   Særlige dage / timer For at der kan ske en opsparing af særlige dage, skal der på den relevante stillingskategori, oprettes en stillingskategorilønart: 3942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Klik på OK 1.    Tildeling af særlige dage/timer, som ferieloven Ny løsning til særlige dage, hvor beregning af værdi og afholdelse af dage følger Ferielovens dage, mht. afholdelse og værdi. Så vil afholdt ferie behandles før optjening og det betyder at hensættelse af beløb til særlige dage beregnes af den reducerede ferieberettiget løn. Derudover vil Særlige dage som tildeles i perioden først kunne bruges i efterfølgende måned, som ny ferielov.    23942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld   Klik på OK   3.   Optjening af særlige dage / timer Tildeling kan ske pr. lønkørsel eller én gang årligt. Det skal oprettes på en resultattabel, hvornår tildelingen skal foregå.   SSO - Særlige dg/tim tildel   På resultattabellen angives en af følgende værdier: 1 – dage – årligt 2 – dage – løbende tildeling i hver lønkørsel 4 – timer – årligt 5 – timer – løbende tildeling i hver lønkørsel   Du skal også angive på en resultattabel, hvilken måned (1-12, hvor januar = 1, februar = 2 osv.) tildeling skal starte i:   SSM - Særlige dg/tim start MD   Du angiver i en resultattabel, hvor mange dage der skal tildeles. I resultattabellen angiver du det antal der skal tildeles ud fra den oplysning du er kommet med i resultattabel SSO.   Eksempel: Sker tildeling i hver lønkørsel og du kører løn hver måned, kan det være at du i alt på 12 måned skal optjene 5 særlige dage. Så vil du i denne resultattabel skulle angive værdien 0,42 (5 særlige dage divideret med 12 måneder).   Er årligt du skal opspare 5 særlige dage, og du i resultattabel SSO har angivet at det er en årlig tildeling, skal du i denne resultattabel oprette 5 særlige dage:   Særlige dage, oprettes i resultattabel:   SÆRDG - Særlige dage tildeling   Ønsker du at anvende særlige timer i stedet for særlige dage, opretter du følgende resultattabel med det antal timer der skal opspares årligt eller i hver lønkørsel:   SÆRTI - Særlige timer tildeling   Sådan opretter du ovenstående resultattabeller:   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   4.   Individuel optjening af særlige dage / timer Personlig sats lønart  9981, antal dage / timer kan oprettes under Personlige satser på den enkelte medarbejder og bruges i stedet for resultattabel (SÆRDG / SÆRTI). Lønarten kan kun bruges ved løbende optjening af særlige dage/timer.   5.   Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltid Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltidsansættelse på baggrund af arbejdstidsprocent. Beregning med arbejdstidsprocent (normtid) aktiveres med værdi = 1 i resultattabel SÆRPCT for hver løngruppe det skal gælde for.   Eksempel: En fuldtidsansat medarbejder med normtid 160,33 timer pr. måned, skal have 0,42 så skal en medarbejder med normtid 130 timer pr. måned kun have tildelt 0,34 særlige dage pr. måned. OBS! Denne funktion kan ikke anvendes samtidig med personlig lønart 9980 ‘Omregning af feriedage ved deltid’.   6.   Opsparing af beløb Du kan opspare et beløb svarende til de dage eller timer du tildeler. Der findes forskellige grundlag du kan anvende i forbindelse med opsparingen:   0 eller ikke udfyldt = Ferieberettigede løn 1 = pensionsgrundlag 1 (lønartstype 6000) 2 = pensionsgrundlag 2 (lønartstype 6001) 3 = pensionsgrundlag 3 (lønartstype 6002) 4 = pensionsgrundlag 4 (lønartstype 6003) 5 = pensionsgrundlag 5 (lønartstype 6004) 6 = pensionsgrundlag 6 (lønartstype 6005) 10 = resultattabel (lønartstype 6010 - kun Visma Løn Finans) 11 = resultattabel (lønartstype 6011 - kun Visma Løn Finans) 20 = Sats pr dag beregnet som 4,8 % af MD løn, ganges med antal dage tildelt.   Du kan se lønartstyperne, som indeholder de lønarter der bruges til grundlaget under Opsætning og Lønartstype.   Grundlaget du ønsker at anvende skal oprettes på resultattabel:   SSOGRL - Særlige opsparing - Grundlag   Når du har angivet det grundlag du ønsker at bruge, skal du på følgende resultattabel angive, hvilken procent du ønsker at opspare af det valgte grundlag. Angiver du 0 eller ikke udfyldt, sker der ingen opsparing:   SSOPCT - Særlige dage / timer opsparing i procent   Du kan også vælge, i stedet for at opspare en procent, at opspare til timesatsen eller en fast timesats, som du angiver i denne resultattabel. Så vil de timer der bliver tildelt blive ganget med en af følgende værdier:   0 eller ikke udfyldt. Ingen opsparing medmindre at der i resultattabel SSOPCT er angivet en procent, som beregnes af den ferieberettigede løn. 2 – Timesats fra personlige lønart 99005 eller resultattabel1100 Du kan angive en timesats f.eks. 200 kr. eller 175,25 kr.   Ovenstående værdi skal du oprette på resultattabel:   SSOSAT - Særlige timer sats   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   7.   Afholdelse af særlige dage / timer Når særlige dage eller timer skal afholdes, sker det ved opsætning af ferierækkefølgen. Når fraværet skal registreres anvender du den samme fraværskode du bruger i dage på feriedage eller ferietimer. Du kan ikke selv tilpasse ferierækkefølgen, kontakt en Visma konsulent på tlf. 88 97 97 00.   En ferierækkefølge kunne f.eks. være:   Gl. særlige dage (lønartstype 210050) Ny særlige dage (lønartstype 210051) Optjente ferie (lønartstype 4800) Forskudsferie (lønartstype 4810) Træk for fri egen regning (lønartstype 4870)   Særlige dage/timer i egen fraværskode Der er oprettet en fraværskode 69, så Særlige dage/timer kan køre på sin egen fraværskode. En af nedestående fraværslønarter oprettes på fraværskoden under Tilladte fraværskoder på Stillingskategorien : 3949 - Særlige dage 3945 - Særlige timer   OBS! Kontakt visma for opsætning af fraværsrækkefølge, som ovenstående fraværskode kræver. Nedskrivning af beløb ved afholdelse Har du sat særlige dage / timer op til at skulle optjene et beløb, kan du også nedskrive dette beløb ved afholdelse af særlige dage. På følgende resultattabel skal du angive værdien 1 for at saldo beløbet nedskrives. Herefter vil du på resultattabel SSODSA eller SSOTSA, skulle angive hvordan du ønsker at værdien nedskrives i saldoen:   SSOSL - Særlige saldo nedskrivning   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSL’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem   Herefter skal der i denne resultattabel angives til hvilken værdi de særlige dage skal nedskrives med i saldoen:   SSODSA - Særlige dage satsmetode nedskrivning   Oprettes med følgende værdi:   2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSODSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Anvender du særlige timer, vil nedskrivningen i saldoen skulle oprettes på denne resultattabel med tilhørende værdier:   SSOTSA - Særlige timer satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOTSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Nedskrivning af ferieberettiget løn ved afholdelse Ønsker du at den ferieberettigede løn nedskrives i forbindelse med afholdelse af særlige dage / timer, skal du på følgende resultattabel angive den værdi den ferieberettigede løn skal nedskrives med:   SSOSF - Særlige nedskriv ferieberettigede løn   Oprettes med en af følgende værdier:   Særlige dage: 1 = omregner dage till timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Særlige timer 1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSF’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem 8.   Udbetaling af særlige dage / timer Særlige dage / timer kan udbetales ved fratrædelse eller når det ønskes.   Ved fratrædelse kan du på den relevante stillingskategori opret nedenstående lønart, som vil sørge for at udbetale det beløb der er til rest på særlige dage / timer (dette forudsætter at du har opsparet et beløb på særlige dage/timer):   3946 - Særlige dage / timer udbetaling   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld   Klik på Gem   Husk opsætning af din kontoplan, hvor følgende lønarter skal oprettes i debet:   Særlige dage – 210092, 210093, 210096, 210098 Særlige timer – 210102, 210103, 210106, 210108   Du kan vælge at udbetale et beløb på en variabel lønart. Lønarten anvendes til udbetaling af den enhed du optjener i, særlige dage eller særlige timer. Lønarten oprettes med dage/timer, sats (sats udfyldes, hvis satsen ikke skal være den som systemet beregner, ud fra opsætning på resultattabel SSODSA) samt optjeningsåret:   3947 - Særlige dage udbetaling 3948 - Særlige timer udbetaling   Husk opsætning af lønarten i din kontoplan, som en debet kontering.   9.   Korrektion af særlige dage / timer Skal du korrigere i det optjente på særlige dage / timer, kan du anvende en af følgende variable lønarter. Lønarterne korrigere i forhold til det systemet har optjent. Skal saldoen opskrives angives ikke noget fortegn, skal saldoen nedskrives angives minus foran dage/timer eller beløb, og så skal optjeningsåret opgives på lønarter:   3943 – Korrektion Særlige dage 3944 – Korrektion Særlige timer OBS! Lønarterne vises IKKE på lønsedlen. 10.   Visning af særlige dage / timer Særlige dage / timer vises på lønsedlen midt på lønsedlen med følgende lønart og tekst:   9999 Særlige dage indeværende år 9999 Særlige dage tidligere år 9999 Særlige timer indeværende år 9999 Særlige timer tidligere år   Ønsker du et samlet overblik over hvad der er optjent af dage, timer eller beløb, samt hvad den enkelte medarbejder har til rest, vil det fremgå af følgende rapporter:   Ny ferielov Ferieregnskab   11.  Stop tildeling på udvalgte medarbejdere Har du medarbejdere i samme stillingskategori og løngruppe, som medarbejdere der får særlige dage / timer, som ikke skal have tildelt særlige dage / timer, kan du oprette denne faste lønart på medarbejderen:   3941 - Stop tildeling særlige dage / timer   12. Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at teksten på lønsedlen ud for saldoen skal være en anden, kan du ændre følgende lønarter under ’Opsætning’ og ’Lønartsopsætning’:   213910 Særlige dage saldo 213911 Særlige timer saldo 210052 Afholdt særlige dage, vises som 3945 210053 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210057 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210058 Afholdt særlige timer, vises som 3945   13. Visning af særlige timer eller dage i Visma HR Ønsker du at få vist særlige dage eller timer i fraværssaldiene i Visma HR. Under menuen Indstillinger og i menupunktet ‘Fraværssaldi’ opretter du de saldi, der skal vises for jeres medarbejdere i skærmbilledet ‘Fravær’ og i appen ‘My Visma’.  Fraværssaldi oprettes i kategorier Ferie med tilhørende lønartstyper, fraværskoder og lønarter. Særlige dage - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3940   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3943 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3947 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart Særlige timer - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3950   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3944 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3948 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   14.     Særlige dage på elever Elever som er ansat efter følgende regler, kan i Visma Løn sættes op i sin egen løngruppe med særlige dage. Så der bliver tildelt særlige dage ud fra ansættelsesdato, men samtidig bliver der også optjent samtidighedsferie. Det kræver en henvende til Visma Løn, for lønsystemet skal tilpasses så samtidighedsferie afholdes før tildelte feriedage. Kontakt Visma.   Ansat fra 2. september - 31.oktober tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, skal der fra ansættelsens start tildeles: 5 ugers betalt ferie i indeværende ferieår   Ansat fra 1. november - 30. juni tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode i, skal der fra ansættelsens start tildeles: 3 ugers betalt hovedferie 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder kollektiv ferielukket før hovedferien   Ansat fra 1. juli - 1. september optjenes  Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, gælder reglerne for samtidighedsferie fra starten af. Det vil sige, at: Eleven/lærlingen optjener 2,08 feriedag pr. måned, som bliver tilgængelig i den efterfølgende måned Visma Løn skal tilpasses med følgende opsætning:   Ansat 02/09 - 31/10 tildeles der 25 dage Ansat 01/11 - 30/06 tildeles der 15 dage   Resultattabel SÆRDGE oprettes med 15 dage. Resultattabel SÆRDG oprettes med 25 dage. Resultattabel SSO oprettes med 1 – årlig tildeling Resultattabel SSM oprettes med 9 – ferieår starter i september måned. Resultattabel FERSÆR oprettes med 1, for at styre optjening af samtidighedsferie samt nedskrivning af særlige dage med optjent samtidighedsferie.   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Elever ansat fra 1.7.xx - 1. 9.-xx optjener samtidighedsferie Egen løngruppe   Afholdelse af ferie Når ferien afholdes anvendes fraværskode 40/50 efter aftale med Visma, når lønsystemet er tilpasset med ferierækkefølgen på de særlige dage.   15.  Hensættelse i bogføringen   Til brug for hensættelse af Særlige dage/timer i bogføringen skal der i kontoplanen oprettes følgende tre lønarter: 19880 - Særlige dage/timer, periodens opsparing - debet i resultatopgørelse og kredit i balancen 19881 - Særlige dage/timer, periodens afholdelse - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse 19882 - Særlige dage/timer, periodens udbetaling - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse – Nedskriver hensættelse med værdien fra ferieregnskabet. OBS! Det er vigtigt at registreringen af fravær sker med enkeltstående dage, hvis du benytter Visma Løn for registreringer, for at nedskrivning i hensættelsen bliver korrekt.  
Vis hele artiklen
16-11-2020 16:16 (Senest opdateret 16-06-2023)
 • 2 Svar
 • 1 ros
 • 5582 Visninger
HORESTAs Feriefond blev afviklet i løbet af 2021/2022 og virksomheder med overenskomst med HORESTA skal selv administrere og udbetale feriepenge og det særlige løntillæg. Det særlige løntillæg skal udbetales to gange årligt i juni og december lønkørsel.
Vis hele artiklen
15-06-2023 16:18 (Senest opdateret 16-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 210 Visninger
Pdf vejledning Udskydelse af A-skat og AM-bidrag Som en del af en ny inflationshjælpepakke har regeringen og et bredt politisk flertal aftalt likviditetshjælp til alle  virksomheder. Man vil derfor udskyde betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 henholdsvis 3½ måned og 6 måneder.   Betalingsfrister Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder Arbejdsgiver stamoplysninger står med Tilmelding i Visma Løn: Tilmelding = 13 Tilmelding = 14   Gældende Udskudt betaling Gældende Udskudt betaling Juni 10. juli 31. oktober 2023     Juli 10. august 12. februar 2024 31. juli 10. november 2023 August     31. august 29. februar 2024   Ændring af betalingsfrister i Visma Løn Du skal ændre datoen for betaling af A-skat og AM-bidrag i Visma Løn, inden du kører din lønkørsel for juni måned. Når du ændrer afregningstypen for A-skat, følger AM-bidraget automatisk med, og du skal derfor ikke ændre på AM-bidraget.   Ændring af A-skat/AM-bidrag for små og mellemstore virksomheder Vælg Opsætning og Afregningstype Angiv Afregningstype 8500 for A-skat for små og mellemstore virksomheder Klik på Find I højremenuen vælger du Afregningsperiode Find lønperioden Dobbeltklik på linjen Ret i feltet ’Betal.dato’ til f.eks. 31-10-2023 Klik på Gem Gentag fra punkt 5 til 8 for juli måned.   Ændring af A-skat/AM-bidrag for store virksomheder   Vælg Opsætning og Afregningstype Angiv Afregningstype 8505 for A-skat for store virksomheder Klik på Find I højremenuen vælger du Afregningsperiode Find lønperioden f.eks. Dobbeltklik på linjen: Ret i feltet ’Betal.dato’ til f.eks. 10-11-2023 Klik på Gem   Gentag fra punkt 5 for august måned.  
Vis hele artiklen
26-05-2023 10:49 (Senest opdateret 31-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1495 Visninger
Pdf vejledning   Feriefritimer I Visma Løn administreres afholdte feriefritimer gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.   Optjening og afholdelse af feriefritimer følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.   Der er følgende former for feriefri: Løbende opsparing af feriefritimer Løbende opsparing af feriefridage Feriefridage uden opsparing af beløb Feriefritimer uden opsparing af beløb Feriefribeløb Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Tildeling af feriefri saldi i fremtiden Udbetaling af feriefri der skal nedskrive Fritvalgskonto Udbetaling af feriefri der skal nedskrive SH saldo   1.      Løbende opsparing af feriefritimer Tildeling Den løbende opsparing af feriefritimer pr. lønperiode sker via resultattabeller, hvor du skriver de timer, der skal spares op i lønperioden. Resultattabel: 3797 Feriefritimer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv resultattabelnummer Klik på Find Klik på Ny periode Skriv en dato for, hvornår det skal gælde fra, ud for ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælger du ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg en løngruppe og en værdi ud for aflønningsformen Klik på Gem Hvis du har flere løngrupper og værdier, gentager du punkt 8 til 10.   Husk også at oprette en stillingskategorilønart, som sørger for, at de lønmodtagere, der er knyttet til denne stillingskategori, løbende opsparer feriefritimer.   Stillingskategorilønart: 3797 Feriefritimer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Vælg en lønart og startdato Klik på OK   Stop tildeling Har du har en eller flere medarbejdere i en stillingskategori, som ikke skal opspare feriefritimer løbende, kan du oprette en ”stop lønart” under faste lønoplysninger, så medarbejderen ikke opsparer feriefritimer fra den dato: Lønart 3795 – Feriefriopsparing, stop   2.      Feriefritimer uden opsparing af beløb Tildeling Du kan tildele timerne i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger Automatisk tildeling Resultattabel 3801 feriefritimer tildeling, oprettes med antal timer, som medarbejderen skal tildeles på det givne tidspunkt.   Resultattabel FRISM Feriefri år start, oprettes med tildelingsmåneden, f.eks. ’05’ for maj måned eller ’01’ for januar måned, så vil tildelingen ske i den angivet måned hvert år.   Stillingskategori Lønart 3791 Feriefritimer tildel. årlig, oprettes på stillingskategorien.   Medarbejdere som skal have anciennitet på f.eks. 9 måneder, inden tildeling af feriefritimer: Eksempel Medarbejderen er ansat 01.01.2023 og skal have feriefritimer tildelt d. 01.10.2023   Lønart 3795 Feriefri opsp. stop, oprettes under faste lønoplysninger med startdato 01.01.2023 og slutdato 30.09.2023   Lønart 3801 Feriefritimer, oprettes under variable lønoplysninger med startdato 01.10.2023   Året efter vil medarbejderen automatisk få tildelt feriefritimer.   Afholdelse Månedslønnede Når medarbejderen holder feriefritimer, hvor det kun er timerne, der skal registreres, bruger du   Fraværskode 61 – fraværslønart 3812   Skal feriepengegrundlaget reduceres i forbindelse med afholdelse af feriefri, skal du sætte følgende resultattabel op:   FERFRI - skriv kode 2 for at reducere feriepengegrundlaget. Opret stillingskategorilønart 3845 på stillingskategorien. Når medarbejderen holder feriefritimer, hvor der skal udbetales en sats pr. time, bruger du   Fraværskode 63 – fraværslønart 3815 Timerne bliver IKKE ganget med satsen, og beløbet bliver IKKE nedskrevet i det opsparede feriebeløb (lønart 3805).   Timelønnede Når medarbejderen holder feriefritimerne, bruger du Fraværskode 61 – fraværslønart 3811 De indrapporterede feriefritimer bliver ganget enten med den personlige timeløn fra ansættelsesforhold/Personlig sats/Lønart 9905 eller med satsen fra Resultattabel 1100. Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801). Fraværskode 61 – fraværslønart 3823 De indrapporterede feriefritimer bliver ganget enten med den personlige timeløn fra ansættelsesforhold/Personlig sats/Lønart 9905/+Lønart 9906 eller med satsen fra Resultattabel 1100. Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801). Hvis timelønnen IKKE bliver udbetalt som ferieberettiget løn ved afholdelse af feriefritimer, skal du bruge Fraværskode 61 – fraværslønart 3808 Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801) - beløbet nedskrives IKKE.   Hvis feriefri bliver udbetalt med timer gange sats, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3819 Timerne bliver ganget med satsen, og beløbet bliver nedskrevet i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805).   Hvis medarbejderens afholdelse af feriefritimerne betyder, at der skal udbetales en sats for timerne, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3815 Timerne bliver IKKE ganget med satsen, og beløbet bliver IKKE nedskrevet i det opsparede feriefribeløb.   Hvis medarbejderens afholdelse af feriefritimerne betyder, at satsen skal udbetales til timeløn (lønart 9905 eller resultattabel 1100) + tillæg (1090-1099, 1101, 1104(9906) -1107, 1110, 1114-1119, 1121, 1122, 1210, 1211, 1213-1215, 1250, 1251, 1270-1281), skal du bruge Fraværskode 61 – fraværslønart 3828 Timerne bliver ganget med satsen af ovenstående lønarter, og beløbet bliver nedskrevet i de opsparede feriefritimer.     3.      Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Har du feriefritimer, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, som skal bruges i forbindelse med afholdelse af feriefritimer, skal du gøre følgende: Opsparing af feriefribeløbet sker som en procent af den ferieberettigede løn. Lønart 3840 oprettes på de stillingskategorier, hvor feriefribeløb skal opspares. Procenten for det opsparede beløb lægges på Resultattabel 3840.   Tildeling Du kan tildele timerne i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger   Afholdelse Feriefribeløb - ikke ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb skal ske via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3820 Nedskrivningen sker i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte ferietimer (lønart 3801).   Feriefribeløb - ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb sker via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3824 Nedskrivningen foregår i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefritimer (lønart 3801).   Fraværskode 61 – fraværslønart 3837 De indrapporterede feriefritimer ganges med sygeløn (kvartalsvist gennemsnit). Feriefritimer nedskrives i saldo (lønart 3801), og feriefribeløbet nedskrives i den opsparede saldo (lønart 3805).   4.      Feriefribeløb saldo på lønseddel er kundeejet De udbetalende lønarter og fraværskoder til feriefribeløb, hvor saldoen ikke er opsparet, bliver vist som negativ saldo på lønsedlen. For at undgå dette, kan du med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, definerer hvilke lønarter som skal påvirke saldofeltet feriefribeløbet. Det vises på lønartstype 3805 Feriefribeløb saldo. Pris for denne ydelse er pt. 2.450 kr.   5.      Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Har du en overenskomst, hvor feriefritimer opspares ved forhøjelse af SH-procenten, skal du gøre følgende:   Lønart 4500 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et forhøjet SH til feriefri og SH. Procenten lægges ind på resultattabel 4500 med den samlede procent for både SH og feriefri.   Tildeling Du kan tildele feriefritimer/feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger Afholdelse Skal feriefritimerne nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge   Fraværskode 63 – fraværslønart 3816 På fraværskoden indberetter du de timer, som nedskriver saldoen for ferietimer (lønart 3801). Beløbet, der udbetales, nedskrives i den saldo, der er optjent ved forhøjelse af SH-procenten. Fraværskoden ganger IKKE timer med satsen.   Udbetaling Hvis du udbetaler et feriefribeløb, hvor timerne IKKE bliver registreret, skal du bruge Variabel lønart 3817 Lønarten kræver indtastning af enheder gange sats.   6.      Udbetaling af feriefritimer, som en variabel lønoplysning Du kan udbetale feriefritimer som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet.   Du kan bruge følgende variable lønarter til udbetaling af feriefri: Lønart 3821: Udbetaling af feriefritimer – timer i input. Lønarten henter den personlige timeløn (lønart 9905) eller sats fra resultattabel 1100.   Lønart 3822: Udbetaling af feriefritimer – timer gange sats i input.   Lønart 3827: Udbetaling af feriefritimer/SH med saldotjek – timer gange sats i input. Nedskriver SH-saldoen, men timerne bliver IKKE nedskrevet i feriefritimer.    Lønart 3835: Feriefritimer udbetales i timer gange sats.   Lønart 3839 Udbetal Feriefritimer, oprettes under variable lønoplysninger. Lønarten udbetaler antal timer (som er oprettet på lønarten) og gange med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3839 Udbt. feriefritimer sats.     7.      Udbetaling af feriefritimer, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Ønskes hele feriesaldoen udbetalt, kan du bruge følgende lønarter: Lønart 3831: Feriefritimer udbetales som timeløn – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefritimer og ganger med den personlige timeløn (lønart 9905) eller henter satsen fra resultattabel 1100. OBS! Lønarter, der udbetaler saldo, kan ikke efterreguleres.   8.      Tildeling af feriefritimesaldo ved nyt afholdelsesår Tildeler du feriefritimer ved nyt ferieår i september måned eller tildeles feriefri den 1. maj eller 1. januar.   Du tildeler ferie under variable lønoplysninger eller fællesregistrering på følgende lønarter:   Lønart 3801 - Feriefritimer – skriv antallet af feriefritimer   Vælg Medarbejder, Fællesregistrering og Variable lønoplysninger Klik på Ny Skriv, hvem fællesregistrering er for, ved at vælge aflønningsform, løngruppe eller stillingskategori Udfyld felterne ’Dato’ og ’Lønart’ Klik på OK Du kan nu se en oversigt over de medarbejdere, som lønarten vil blive oprettet på Klik på OK   9.      Automatisk nulstilling af feriefritimer For automatisk nulstilling af feriefritimer, kræver det opsætning af fraværsrækkefølge.   Resultattabel FRINUL opsættes med den måned, hvor nulstillingen skal ske. Som regel er det samme måned som tildelingen af nye feriefritimer. Er det f.eks. maj måned, angives der 05 udfor de løngrupper hvor nulstillingen af feriefritimer skal ske.   Visma Løn nulstiller automatisk feriefritimer når nulstillingsmåned nås men gemmer feriefritimer, hvis der senere skulle komme fravær vedr. gammel periode, eller hvis de nulstillede feriefritimer ønskes udbetalt.   Kommer der fravær vedr. gammel periode, nedskrives de nulstillede feriefritimer med det forbrugte antal.   10.  Visning af feriefribeløb på lønsedlen Bliver feriefribeløbet på lønsedlen vist med en negativ saldo, kan dette ændres ved at definere hvilke lønarter der skal påvirke saldofeltet. Denne ændring kan foretages ved at kontakte en konsulent fra Visma Enterprise.   11.  Overførsel af feriefri Afholdelse af feriefri følger kalenderåret, skal de resterende feriefritimer overføres til nyt kalenderår, kan det gøres ved at bruge variable lønoplysninger eller fællesregistrering. Lønart 311 - feriefritimer overfører saldi fra sidste år   12.  Afstemning af feriefrisaldi Rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ viser ’år til dato’ saldi for                Feriefritimer   Rapporten er sorteret efter Arbejdsgiver / Afdeling / Medarbejdernummer. Rapporten er som udgangspunkt en liste, men kan også udskrives som csv-fil, der kan læses af Excel. Du kan vælge denne filtype ved dannelsen af rapporten ved at vælge ’Ja’ til Datafil-output.   Rapporten/filen kan rekvireres på følgende måder:   I lønkørslen  Hvis rapporten/filen ønskes dannet ved hver lønkørsel, skal du sætte rapporten op på følgende måde: vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Rapportbestilling’ Vælg rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ Dobbeltklik på linjen Skriv en startdato Klik på OK Rapporten dannes både som liste og som csv-fil i lønkørslen.   Ved bestilling ad hoc Du kan danne rapporten på følgende måde: vælg Rapporter og Rapporter I højremenuen vælger du ’Medarbejder til gode (år til dato)’   Her får du mulighed for at bestille rapporten som liste eller som en csv-fil. Rapporten/filen rekvireres pr. kørselsordre.   13.  Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive fritvalgskontoen Overenskomst der indeholder aftale om at afholdelse af feriefri skal nedskrives i fritvalgskontoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Fastlønnede timelønnede med træk i løn ved afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3867 udb. af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret timesatsen på resultattabel 3867 for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales feriefritimerne med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3867 og træk i løn på lønart 13863 Træk feriefritimer.   Timelønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3854 udbetaling af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret time satsen på resultattabel 3867 for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales feriefritimerne med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3854 Udbetaling feriefri fra fritvalgskonto. Månedslønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3849 Afholdelse af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Kontering af afholdelse af feriefritimerne på lønart 3849 Afholdelse feriefri fra fritvalg. Konteres lønart 9826 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3849 ikke konteres.   14.  Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive SH saldoen Overenskomster der indeholder at afholdelse af feriefri skal nedskrives i SH saldoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Fastlønnede timelønnet med træk i løn for afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3859 udbetaling af feriefritimer fra SH saldoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret resultattabel 3857 med sats pr. time for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3857 ikke udbetales med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3859 og træk i løn på lønart 13862 Træk feriefritimer.   Timelønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3857 udbetaling af feriefritimer fra SH saldoen for de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret resultattabel 3857 med sats pr. time for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3857 ikke udbetales med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3857 Udbetaling feriefri fra SH saldoen           Månedslønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3858 Afholdelse af feriefritimer fra SH saldoen for de anvendte stillingskategorier. Kontering af afholdelse af feriefritimer på lønart 3858 Afholdelse feriefri fra SH saldoen. Konteres lønart 9818 Skyldig SH, skal lønart 3858 ikke konteres.   15.  Hensættelse (Feriefritimer) til timeløn Feriefritimer kan hensættes ved at oprette resultattabel FRIHEN med ’1’ for de respektive løngrupper.   Når du indtaster timer, ganges timerne med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter.   Hensættelse (Ferifritimer) til timeløn gange en procent Feriefritimer kan hensættes til timeløn + en procentsats ved at oprette resultattabel FRIHEN med en sats for de respektive løngrupper. Hvis f.eks. timelønnen hensættes med timeløn gange 25%, skal resultattabel FRIHEN oprettes med 1,25 på de respektive løngrupper.   Når du opretter timer, ganges timerne med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter.   Bruges feriefri i timer, skal du oprette lønarterne 13851, 13854, 13857, 13859, 13860 både debet og kredit på kontoplanen.  
Vis hele artiklen
10-03-2023 14:38 (Senest opdateret 10-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 185 Visninger
Pdf vejledning   Tjek af Overførselsservice leverancekvitteringer   1.     Hvad er en leverancekvittering? En leverancekvittering er en kvittering fra Overførselsservice, der viser hvilke overførsler der er foretaget, samt information om eventuelle fejl og afviste overførsler.   2.     Hvornår skal jeg tjekke mine leverancekvitteringer? Når din lønkørsel og afregning er godkendt, skal du tjekke dine leverancekvitteringer. Ved overførsel til Nemkonto kan kvitteringerne tidligst tjekkes fire dage før dispositionsdato. Efter hver lønkørsel sker der afregning af diverse overførsler. Der findes to typer afregninger: ‘Fast afregning’ ‘Ny afregning’   Når de er kørt i Visma Løn, skal du også tjekke status på dine leverancekvitteringer. Du kan under ‘Rapporter’ og ‘Vis job’ se om ovenstående jobs er kørt. Du skal kontrollere kvitteringerne i forbindelse med afregning til Banken, SKAT, ATP, Feriekonto og evt. pensionsselskaber. Der kommer dannes to typer af kvitteringer: T (Transmission) kommer først V (Validation) kommer efterfølgende Disse kvitteringer kommer få minutter efter, du har godkendt lønkørslen i Visma Løn, eller en ‘Fast afregning’ eller ‘Ny afregning’ er kørt i Visma Løn.   Eksempler på leverancekvitteringer og hvor finder jeg dem? Du skal tjekke to typer af leverancekvitteringer, som er beskrevet nedenfor: Transmissionskvittering Betyder besked fra MasterCard til dig som er Dataleverandør, om at MasterCard har modtaget data fra Visma på vegne af jer. Valideringskvittering/Leverancekvittering Betyder besked fra Mastercard til dig som er Dataleverandør, om at Mastercard kan validere data. Hvis kontonummer er forkert eller datoen er for langt ud i fremtiden, vil dette stå i denne kvittering.   3.     Hvor skal jeg logge på for at tjekke kvitteringer? Du skal logge ind i jeres TSI-postkasse hos Mastercard på https://ft.pbs.dk for at hente kvitteringer. Kan du ikke huske jeres Brugernavn og adgangskode, kan du få hjælp hertil ved at skrive til MasterCard Payment Service på følgende mail: it-servicedesk@mastercardpaymentservices.com Bemærk at det kun er Dataleverandører, der kan se leverancekvitteringerne. Når du er logget på med din bruger og password, skal du gøre følgende: Klik på Hent for at hente kvitteringer I næste billede kan du i Oprettelsesdato begrænse dato og klokkeslæt eller du kan lade det stå blankt Klik derefter på Dine filer for at hente kvitteringer Du får vist alle T (Transmission) og V (Validation) kvitteringer inden for oprettelsesdato:   Klik på de enkelte kvitteringer der starter med T eller V for at kontrollere dem. Husk at printe eller gemme filen, for når filen lukkes slettes den automatisk.   4.     Hvad skal jeg gøre, hvis der er en fejl i leverancekvittering? Oplever du fejl på din leverancekvittering, skal du kontakte MasterCard Payment Service: Mail: it-servicedesk@mastercardpaymentservices.com eller på Telefon: +45 80 81 06 65 Mandag-fredag kl. 9:00 - 16:00  
Vis hele artiklen
08-03-2023 20:22 (Senest opdateret 15-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 852 Visninger
Pdf vejledning   Feriefribeløb I Visma Løn administreres afholdt feriefri gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.   Optjening og afholdelse af feriefri følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.   Der er følgende former for feriefri: Løbende opsparing af feriefritimer Løbende opsparing af feriefridage Feriefridage uden opsparing af beløb Feriefritimer uden opsparing af beløb Feriefribeløb Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Tildeling af feriefri saldi i fremtiden Udbetaling af feriefri der skal nedskrive Fritvalgskonto Udbetaling af feriefri der skal nedskrive SH saldo   1.      Feriefribeløb Tildeling Du kan tildele beløbet i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3805 – Feriefribeløb, variable lønoplysninger   Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har opsparet ret til et feriefribeløb, via Lønart 3804 – Feriefribeløb, faste lønoplysninger   Udbetaling Hvis ferien udbetales med enhed gange sats, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3807 Fraværskoden kræver indtastning af enheder og sats, som bliver ganget med hinanden. Beløbet bliver nedskrevet i feriefribeløbet (lønart 3805), men enhederne bliver ikke nedskrevet.   2.      Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Har du feriefridage, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, skal du gøre følgende: Lønart 3840 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et feriefribeløb. Opsparingen vises på lønsedlen, så der man kan ses hvad der bliver beregnet for indeværende lønperiode. Procenten for det opsparede feriefribeløb oprettes på Resultattabel 3840.   Tildeling af feriefridage Du kan tildele feriefridagene i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefridage, via Lønart 3802 – Feriefridage, faste lønoplysninger   Afholdelse Afholdelse af feriefridage og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb skal ske via fraværsregistreringen på   Fraværskode 62 – fraværslønart 3809 Fraværskoden skal have antal dage og satsen, som feriefribeløbet nedskrives med. Lønarten ganger antal dage med den angivne sats, og beløbet udbetales. Nedskrivningen sker i både det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefridage (lønart 3800).   3.      Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Har du feriefritimer, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, som skal bruges i forbindelse med afholdelse af feriefritimer, skal du gøre følgende:   Lønart 3840 oprettes på de stillingskategorier, hvor feriefribeløb skal opspares. Procenten for det opsparede feriefribeløb oprettes  på Resultattabel 3840.   Tildeling Du kan tildele feriefritimerne i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger   Afholdelse Feriefribeløb - ikke ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb skal ske via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3820 Nedskrivningen sker i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefritimer (lønart 3801).   Feriefribeløb - ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb sker via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3824 Nedskrivningen foregår i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefritimer (lønart 3801).   Fraværskode 61 – fraværslønart 3837 De indrapporterede feriefritimer ganges med sygeløn (kvartalsvist gennemsnit). Feriefritimer nedskrives i saldo (lønart 3801), og feriefribeløbet nedskrives i den opsparede saldo (lønart 3805).   4.      Feriefribeløb saldo på lønseddel er kundeejet De udbetalende lønarter og fraværskoder til feriefribeløb, hvor saldoen ikke er opsparet, bliver vist som negativ saldo på lønsedlen. For at undgå dette, kan du med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, definerer hvilke lønarter som skal påvirke saldofeltet feriefribeløbet. Det vises på lønartstype 3805 Feriefribeløb saldo. Pris for denne ydelse er pt. 2.450 kr.   5.      Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Har du en overenskomst, hvor feriefri opspares ved forhøjelse af SH-procenten, skal du gøre følgende:   Lønart 4500 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et forhøjet SH til feriefri og SH. Procenten oprettes på resultattabel 4500 med den samlede procent for både SH og feriefri   Tildeling Du kan tildele feriefritimer/feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger Lønart 3804 – Feriefridage, faste lønoplysninger   Afholdelse Skal feriefritimerne nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge   Fraværskode 63 – fraværslønart 3816 På fraværskoden indberetter du de feriefritimer, som nedskriver saldoen (lønart 3801). Beløbet, der udbetales, nedskrives i den saldo, der er optjent ved forhøjelse af SH-procenten. Fraværskoden ganger IKKE timer med satsen.   Skal feriefridagene nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3826 På fraværskoden indberetter du de dage, som nedskriver saldoen for feriefridage (lønart 3800), og beløbet nedskrives i SH-saldoen. Fraværskoden ganger dagene med satsen.   Udbetaling Hvis du udbetaler et feriefribeløb, hvor timerne IKKE bliver registreret, skal du bruge Variabel lønart 3817 Lønarten kræver indtastning af enheder gange sats.   6.      Udbetaling af feriefribeløb, som en variabel lønoplysning Du kan udbetale feriefri som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet.   Du kan bruge følgende variabel lønart til udbetaling af feriefribeløb: Lønart 3874 Feriefribeløb udbetalt, med beløb i input. Den udbetaler beløbet du opretter på lønarten og regulerer ikke på feriefritimerne/-dagene. OBS! beløbet går negativt, hvis der udbetales mere, end der står som optjent under beløb.     7.      Udbetaling af feriefribeløb, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Ønskes hele feriefribeløb saldoen udbetalt, kan du bruge følgende lønarter: Lønart 3841: Feriefribeløb udbetales – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet.   Lønart 3842: Feriefribeløb udbetales – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet. Lønart 3843: Feriefribeløb udbetales eller trækkes – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet og modregner, hvis beløbet er negativt.   OBS! Lønarter, der udbetaler saldo, kan ikke efterreguleres.   8.      Visning af feriefribeløb på lønsedlen Bliver feriefribeløbet på lønsedlen vist med en negativ saldo, kan dette ændres ved at definere hvilke lønarter der skal påvirke saldofeltet. Denne ændring kan foretages ved at kontakte en konsulent fra Visma.   9.      Overførsel af feriefribeløb Afholdelse af feriefri følger kalenderåret, skal det resterende feriefribeløb overføres til nyt kalenderår, kan det gøres ved at bruge variable lønoplysninger eller fællesregistrering. Lønart 312 - feriefribeløb overfører saldi fra sidste år   10.  Afstemning af feriefrisaldi Rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ viser ’år til dato’ saldi for                Feriefribeløb   Rapporten/filen kan rekvireres på følgende måder:   I lønkørslen  Hvis rapporten/filen ønskes dannet ved hver lønkørsel, skal du sætte rapporten op på følgende måde: vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Rapportbestilling’ Vælg rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ Dobbeltklik på linjen Skriv en startdato Klik på OK   Rapporten dannes både som liste og som csv-fil i lønkørslen.   Ved bestilling ad hoc Du kan danne rapporten på følgende måde: vælg Rapporter og Rapporter I højremenuen vælger du ’Medarbejder til gode (år til dato)’   Her får du mulighed for at bestille rapporten som liste eller som en csv-fil. Rapporten/filen rekvireres pr. kørselsordre.   11.  Beskatning af feriefri I nogle overenskomster skal det løbende optjente feriefribeløb, beskattes i perioden og netto feriefri beløb skal overføres til en fond.   Den løbende optjening af feriefri, sker ved oprettelse af: Stillingskategori lønart 3840 og resultattabel 3840 oprettes med procenten, som der skal beregnes af den ferieberettigede løn, for de respektive løngrupper. Feriefri grundlaget vises på lønsedlen ud for lønart 3840.   For at beskatning foretages, oprettes Lønartstype 3815 Grundlag AM feriefribeløb med stillingskategorilønart 3840. Herefter vil feriefribeløbet blive vist på lønsedlen, med Brutto feriefri, AM-bidrag af feriefri, A-skat af feriefri og Netto feriefri. Overførsel til den enkelte feriefond, skal foretages manuelt. Netto feriefribeløb vil fremgå af rapporten ’Bogføringsbilag med spec’. For at saldoen nedskrives på lønsedlen og i rapporten Medarbejder til gode, skal Lønartstype 3805 oprettes med lønart 8284.
Vis hele artiklen
08-03-2023 13:35 (Senest opdateret 08-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 171 Visninger
Pdf vejledning   Feriefri I Visma Løn administreres afholdte feriefridage gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.   Optjening og afholdelse af feriefridage følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.   Der er følgende former for feriefri: Løbende opsparing af feriefritimer Løbende opsparing af feriefridage Feriefridage uden opsparing af beløb Feriefritimer uden opsparing af beløb Feriefribeløb Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Tildeling af feriefri saldi i fremtiden Udbetaling af feriefri der skal nedskrive Fritvalgskontoen Udbetaling af feriefri der skal nedskrive SH saldoen   1.     Løbende opsparing af feriefridage Tildeling Den løbende opsparing af feriefridage pr. lønperiode sker via nogle resultattabeller, hvor du angiver de dage, der skal spares op i lønperioden. Resultattabel: 3796 Feriefridage   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv resultattabelnummer Klik på Find Klik på Ny periode Skriv en dato for, hvornår det skal gælde fra, ud for ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælger du ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg en løngruppe og en værdi ud for aflønningsformen Klik på Gem Hvis du har flere løngrupper og værdier, gentager du punkt 8 til 10.   Husk også at lægge oprette en stillingskategori lønart ind på stillingskategorien, som sørger for, at de lønmodtagere, der er knyttet til denne stillingskategori, løbende opsparer feriefridage.   Stillingskategorilønart: 3796 Feriefridage   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Vælg en lønart og startdato Klik på OK   Stop tildeling Har du har en eller flere medarbejdere i en stillingskategori, som ikke skal opspare feriefridage løbende, kan du lægge oprette en såkaldt ”stop lønart” under faste lønoplysninger, så medarbejderen ikke opsparer feriefridage fra den dato: Lønart 3795 – Feriefriopsparing, stop 2.     Feriefridage uden opsparing af beløb Tildeling Du kan tildele feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via   Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger   Eller du kan lægge oprette en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefridage, via   Lønart 3802 – Feriefridage, faste lønoplysninger   Automatisk tildeling Resultattabel 3800 Feriefridage tildeling, oprettes med antal dage, som medarbejderne skal tildeles på det givne tidspunkt.   Resultattabel FRISM Feriefri år start MD, oprettes med den tildelingsmåned f.eks. 2= februar, 3= marts osv., hvor feriefridagene skal tildeles og tildelingen vil ske hvert år i den måned.   Stillingskategori Lønart 3790 Feriefridage tildel. årlig, oprettes på stillingskategorien.   Medarbejdere som skal have en anciennitet på f.eks. 9 måneder, inden tildeling af feriefridage:   Eksempel Medarbejderen er ansat 1.1.2023 og skal have feriefridage tildelt d. 1.10.2023.   Lønart 3795 Feriefri opsp. Stop, oprettes under faste lønoplysninger med startdato 1.1.2023 og slutdato 30.09.2023   Lønart 3800 Feriefridage, oprettes under variable lønoplysninger med startdato 1.10.2023 Året efter vil medarbejderen automatisk få tildelt feriefridage. Afholdelse Når medarbejderen holder feriefridage, hvor det kun er feriefridagene, der skal registreres, bruger du   Fraværskode 60 – fraværslønart 3810   Når medarbejderen holder feriefridage, hvor der udbetales en sats pr. feriefridag, bruger du Fraværskode 62 - fraværslønart 3818   Skal den ferieberettigede løn nedskrives med 4,8% (ligesom ferie) i forbindelse med afholdelse af en feriefridag, bruger du Fraværskode 60 - fraværslønart 3829 Udbetales de oprettede feriefridage til en timesats, anvendes denne fraværskode. Fraværskoden vil nedskrive feriefridagene i saldoen for feriefridage, og udbetaler dagene med formlen: oprettede feriefridage gange med normtimer pr. dag gange timeløn. Normtimerne er en af følgende: personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4 time. Fraværskode 60 - Fraværslønart 3846 Skal medarbejderen trækkes i løn for afholdte feriefridage, oprettes under ’Variable lønoplysninger’ Lønart 3848 Afholdte feriefridage/træk, oprettes med antal feriefridage som er afholdt på. Feriefridage saldo bliver nedskrevet med det indtastes antal.   Medarbejderen vil blive trukket i løn udfra beregningen: Antal indtastede feriefridage gange medarbejderens normtid pr. dag gange med timelønnen (månedsløn divideret med normtid pr. måned)   3.     Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Du kan udbetale feriefridage som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet. Du kan bruge følgende variable lønarter til udbetaling af feriefri: Lønart 3825: Udbetaling af feriefridage – dage gange sats i input.   Lønart 3830: Feriefridage udbetales ved at beregne 4 procent af månedslønnen. Hvis du har en anden procentsats, skal du skrive den på resultattabel 3830, hvorefter lønarten vil bruge den nye procentsats i beregningen.   Lønart 3832: Udbetaler antal dage (som er oprettet på lønarten) og gange med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3838 Udbt. feriefridag sats.   Lønart 3834: Udbetaling af feriefridage – dage gange sats i input. Faktoren i resultattabel 3834 divideres op i månedslønnen og giver en sats pr. dag.   Lønart 3847: Lønarten nedskriver de indtastede dage i saldoen for feriefridage, og udbetaler indtastede dage med formlen, antal indtastede dage gange med normtimer pr. dag gange timeløn. Normtimerne er en af følgende: personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4 time.   Lønart 3838 Udbetal Feriefridage, oprettes under variable lønoplysninger. Lønarten udbetaler antal dage (som er oprettet på lønarten) og ganger med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3838 Udbt. feriefridag sats.   Lønart 4073 Feriefridage i timer udb, oprettes under variable lønoplysninger, hvis virksomheden har deltidsansatte og der skal udbetales feriefridage i timer. Lønarten tager højde for hvis medarbejderen er på deltid. Lønarten udbetaler timelønnen beregnet ud fra månedslønnen divideret med medarbejderens normtid   OBS! Husk at oprette ovenstående lønarter i din kontoplan i debet på resultatopgørelsen.   4.     Udbetaling af feriefridage, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Ønskes hele feriesaldoen udbetalt, kan du bruge følgende lønarter: Lønart 3832: Feriefridage udbetales i timer – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefritimer. Lønarten beregner 4 procent af månedslønnen og dividerer med 7,4 time. Hvis du har en anden procentsats, skal du skrive den på resultattabel 3830, hvorefter lønarten vil bruge den nye procentsats i beregningen. Lønart 3836: Udbetaling af feriefridage – ingen input. Lønarten tømmer saldoen for sidste år, og satsen findes ved hjælp af en faktor fra resultattabel 3834. Faktoren i resultattabellen divideres op i månedslønnen og giver en sats pr. dag.   OBS! Lønarter, der udbetaler saldo, kan ikke efterreguleres. Husk at oprette ovenstående lønarter i din kontoplan i debet på resultatopgørelsen.   5.     Tildeling af feriefrisaldo ved nyt afholdelsesår Nogle tildeler feriefridage ved nyt ferieår i september måned. Andre tildeler feriefri den 1. maj eller 1. januar.   Du tildeler feriefridage under variable lønoplysninger eller fællesregistrering på følgende lønarter:   Lønart 3800 - Feriefridage - skriv antallet af feriefridage   Vælg Medarbejder, Fællesregistrering og Variable lønoplysninger Klik på Ny Skriv, hvem fællesregistrering er for, ved at vælge aflønningsform, løngruppe eller stillingskategori Udfyld felterne ’Dato’ og ’Lønart’ Klik på OK Du kan nu se en oversigt over de medarbejdere, som lønarten vil blive oprettet på Klik på OK   6.     Automatisk nulstilling af feriefridage For automatisk nulstilling af feriefridage, kræver det opsætning af fraværsrækkefølge. Nulstilling feriefridage opsættes på følgende måde: Resultattabel FRINUL opsættes med den måned, hvor nulstillingen skal ske. Som regel er det samme måned som tildelingen af nye feriefridage. Er det f.eks. maj måned, angives der 05 udfor de løngrupper hvor nulstillingen af feriefridage skal ske. Visma Løn nulstiller automatisk feriefridage når nulstillingsmåned nås, men gemmer feriefridage, hvis der senere skulle komme fravær vedr. gammel periode, eller hvis de nulstillede feriefridage ønskes udbetalt. Kommer der fravær vedr. gammel periode, nedskrives de nulstillede feriefridage med det forbrugte antal. Skal der efterfølgende ske udbetaling af de resterende nulstillede feriefridage: På Medarbejder/Medarbejdersaldi kan man på hver enkelt medarbejder se, hvor mange nulstillede feriefridage der er til rest.   Variabel lønart 3792 Nulstil. Feriefridage/saldo oprettes med det antal dage der skal udbetaltes. Herefter oprettes lønarten til udbetaling af dagene, f.eks. 3825 Udbetal feriefridage, med antal dage og den ønskede sats.     7.     Overførsel af feriefridage Afholdelse af feriefridage følger kalenderåret, skal de resterende feriefridage overføres til nyt kalenderår, kan det gøres ved at bruge variable lønoplysninger eller fællesregistrering. Lønart 310 - feriefridage overfører saldi fra sidste år   8.     Afstemning af feriefrisaldi Rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ viser ’år til dato’ saldi for               Feriefridage   Rapporten er sorteret efter Arbejdsgiver / Afdeling / Medarbejdernummer. Rapporten er som udgangspunkt en csv-fil, men kan også udskrives som en HTML liste. Du kan vælge denne filtype ved dannelsen af rapporten ved at vælge ’Nej’ til Datafil-output.   Rapporten/filen kan rekvireres på følgende måder:   I lønkørslen  Hvis rapporten/filen ønskes dannet ved hver lønkørsel, skal du sætte rapporten op på følgende måde: vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Rapportbestilling’ Vælg rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ Dobbeltklik på linjen Skriv en startdato Klik på OK   Rapporten dannes både som liste og som csv-fil i lønkørslen.   Ved bestilling ad hoc Du kan danne rapporten på følgende måde: vælg Rapporter og Rapporter I højremenuen vælger du ’Medarbejder til gode (år til dato)’   Her får du mulighed for at bestille rapporten som liste eller som en csv-fil. Rapporten/filen rekvireres pr. kørselsordre.     9.     Afholdelse af feriefridag skal nedskrive fritvalgskontoen Overenskomst der indeholder aftale om at afholdelse af feriefridage skal nedskrives i fritvalgskontoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Timelønnede afholdelse af feriefridage   Fraværskode 60 Feriefri i dage, oprettes med fraværslønart 3856 udbetaling af feriefridage fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefridage omregnes til timer og udbetales med en fast sats pr. dag. Opret resultattabel 3867 med sats pr. dag for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales med medarbejderens samlede timeløn gange 7,4 pr. dag. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3856 Udbetaling feriefri fra fritvalgskonto.   Månedslønnede afholdelse af feriefridage   Fraværskode 60 Feriefri i dage, oprettes med fraværslønart 3855 Afholdelse af feriefridage fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Kontering af afholdelse af feriefridage på lønart 3855 Afholdelse feriefri fra fritvalg. Konteres lønart 9826 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3855 ikke konteres.   10.  Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive SH saldoen Overenskomster der indeholder at afholdelse af feriefri skal nedskrives i SH saldoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Afholdelse af feriefridage   Fraværskode 60 Feriefri i dage, oprettes med fraværslønart 3875 Afh. Feriefridage m. SH tjek. På lønarten udbetales et beløb pr. feriefridag fra SH saldo. SH saldoen kan ikke blive negativ. Lønarten udbetaler det beløb der angives, men er beløbet større end SH saldoen, vil medarbejderen blive trukket i løn på lønart 4521 Manglende SH saldo.   11.  Hensættelse (Feriefridage) til timeløn Feriefridage kan hensættes ved at oprette resultattabel FRIHEN med ’1’ for de respektive løngrupper.   Når du opretter dage, ganges dagene med den sats som er angivet for timer pr. dag (personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4) gange med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter. OBS!!! Timerne bliver afrundet til hele eller halve dage. Eksempel der optjenes 0,42 feriefridage pr. måned og de ganges med 7,4 time = 3,108 det afrundes til 3 timer som bliver ganget med timesatsen og hensat i bogføringen.   Hensættelse (Ferifridage) til timeløn gange en procent Feriefridage kan hensættes til timeløn + en procentsats ved at oprette resultattabel FRIHEN med en sats for de respektive løngrupper. Hvis f.eks. timelønnen hensættes med timeløn gange 25%, skal resultattabel FRIHEN oprettes med 1,25 på de respektive løngrupper. For ovenstående punkter gælder at: Når du opretter dage, ganges dagene med den sats som er angivet for timer pr. dag (personlig sats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4) gange med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter.   Bruges feriefri i dage, skal du oprette lønarterne i kontoplanen i debet og kredit 13850 = Hensættelse fra resultattabel FRIHEN Nedskriver hensættelse ved afholdelse 13855 13852 = Hensættelse Automatisk ved tildeling årligt fra resultattabel 3800 Nedskriver hensættelse ved afholdelse 13858 13853 = Hensættelse Automatisk ved tildeling løbende fra resultattabel 3796 Nedskriver hensættelse ved afholdelse 13856   OBS! Det er vigtigt at registreringen af fravær sker med enkeltstående dage, hvis du benytter Visma Løn for registreringer, for at nedskrivning i hensættelsen bliver korrekt.    
Vis hele artiklen
06-03-2023 08:49 (Senest opdateret 06-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 323 Visninger
Pdf vejledning   1.     Tilmelding af rapporter i forbindelse med lønkørsel   Vælg Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamopl. og Rapportbestilling i højremenuen I Rapportbestilling kan man i kolonnen ’Bestilling’ se de rapporter, der er frivillige og dem der er obligatoriske Ønsker du at tilmelde en frivillig rapport, dobbeltklikker du på linjen for rapporten, og angiver datoen i ’Bestilt fra’ fx 01-03-2023 Klik på Gem efter datoen er rettet. I eksemplet her vil rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst REGNEARK’ blive dannet i lønkørsler efter d. 1. marts 2023. Rapporten vil derfor kunne tilgås via Lønadministration og Udskrifter fra lønkørsel Er rapporten ikke tilmeldt i Rapportbestillinger, kan den ALTID dannes manuelt via menuen Rapporter   2.     Afmelding af rapporter i forbindelse med lønkørsel   Vælg Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamopl. og Rapportbestilling i højremenuen I Rapportbestilling kan man i kolonnen ’Bestilling’ se de rapporter, der er frivillige og dem der er obligatoriske Ønsker du at stoppe en frivillig rapport, dobbeltklikker du på linjen for rapporten, og datoen i ’Bestilt til’ rettes til fx 28-02-2023. Klik på Gem efter datoen er rettet. I eksemplet her vil rapporten ’Ferieregnskab’ ikke blive dannet i lønkørsler efter d. 28. februar 2023. Rapporten kan ALTID dannes manuelt via menuen Rapporter 3.     Sådan dannes rapporter manuelt   Du danner en rapport via Rapporter og Rapporter i højremenuen Vælg fx ’Bogføringsbilag med spec.’ Angiv kørselsordre fx ’12302’ og evt. den Arbejdsgiver man vil køre for – i dette tilfælde er det alle Arbejdsgivere Klik OK Rapporten dannes i Vis job    
Vis hele artiklen
21-02-2023 13:58 (Senest opdateret 21-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 134 Visninger
Denne artikel handler om vores Visma Løn Tools, der er en udvidelse til Microsoft Excel og muliggør videre arbejde med data fra Visma Løn. Det nyeste skud på stammen er “Læs Anmærkningsliste” der sammen med det, for nogle, velkendte “SplitStamkort” udgør Visma Løn Tools. Begge værktøjer kan du læse mere om i artiklen.   Nederst i artiklen finder du en vejledning til installation og brug af “Læs Anmærkningsliste” og “SplitStamkort”. Når værktøjerne er installerede, ligger de fast i menulinjen i Excel.     Sådan fungerer “Læs Anmærkningsliste” Det nyeste af vores Visma Løn Tools er “Læs Anmærkningsliste”. Det åbner den ellers ”låste” HTML-rapport i Microsoft Excel-format, så du lettere kan redigere og filtrere data. Værktøjet giver også mulighed for, at data kan dannes automatisk til Decentral Registrering.   Sådan fungerer “SplitStamkort” “SplitStamkort” er et værktøj, der giver dig et mere overskueligt stamkort i Excel. Du slipper for at splitte data op i kolonner og underark manuelt - filen gør det for dig. Derudover kan “SplitStamkort” også hente den nyeste information på medarbejderne fra CPR-registeret. Via decentral indlæsning bliver oplysningerne opdateret direkte i lønsystemet.    Har du allerede “SplitStamkort” liggende på din computer, skal du blot erstatte den gamle fil med den nye for også at kunne benytte det nye værktøj. Med filen i denne artikel installeres både “SplitStamkort” og “Læs Anmærkningsliste” på én gang.   Installering For at installere værktøjerne skal du downloade denne fil. (Bemærk, at filen downloades automatisk ved klik på linket.) Følg vejledning til instillation og brug i den vedhæftede vejledning, der ligger nedenfor.    Teknisk support Vær opmærksom på, at vi ikke kan ikke tilbyde support i forbindelse med installation og brug af Visma Løn Tools. Vi prioriterer i højere grad, at du kan få fat på os, når det drejer sig om lønbehandling. Tag gerne fat i din egen IT-afdeling, eller en Excel-kyndig kollega, hvis du har problemer med at komme i gang.
Vis hele artiklen
15-02-2023 12:38 (Senest opdateret 16-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 565 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   1.1.  Afholdelse af ferie fra sidste år / tidligere år Ældst ferie afholdes først og Visma Løn behandler ferie iht. den fraværsrækkefølge, der er sat op i lønsystemet. 2.     Fraværskoder som behandler ferie Kombination af fraværskode og lønart: Fraværskode Lønart til fravær Beskrivelse 40 3950 Ferie med løn i dag 41 4004 Ferie uden løn, timelønnede, kun dage – indgår i ATP beregningen 42 1587, 1597 (res 4011), 4880 Fri egen regning 43 1579, 11589 Fri egen regning, dage * sats 47 3814, 3872 Ferie med feriekort 49 3950 Ferie med løn i timer 50 3950, 3951 Ferie med løn, kan være dage eller timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK   3.     Fraværsrækkefølge Visma Løn er oprettet med en fraværsrækkefølge, der sikre at det ældste ferie afholdes først og derefter ny ferie samt ferie på forskud. Når alt ferie og ferie på forskud er afholdt trækkes medarbejderen i løn for antal feriedage/timer. Fraværsrækkefølgen er som standard: Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen Træk i løn   I nogle overenskomster samt lokalaftaler, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først. Det er muligt at få tilpasset standard fraværsrækkefølgen med f.eks. feriefri-. Eksempel Afholdelse af feriefridage Afholdelse af optjent ferie Afholdt ferie på forskud Træk i løn   Fraværsrækkefølgen oprettes med hjælp fra en konsulent eller kan bestilles via vores webshop. Fraværet registreres på fraværskode 40/50 til ferie med løn. 4.     Reduktion af den ferieberettigede løn Når der afholdes ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge. Den ferieberettigede løn reduceres  standard med 4,8 procent af månedslønnen pr. feriedag. Følgende lønarter tages med i beregningen: 1000, 1060, 1065-1069, 1101, 1103, 1108, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1214, 1215, 1251, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1480-1482, 1500, 1502, 1510-1519, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1595, 1596, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1740, 1741, 2999, 3000, 3002, 3004, 3020, 3022, 3024, 3029, 3030, 3032, 3040, 3042, 3044, 3048, 3050-3055, 3059-3067, 3090, 3100, 3999, 33000, 33002, 33004, 33022, 33042, 33044, 43066-43069.   Reduktionen af den ferieberettigede løn kan ændres på Resultattabel ’FEREDU’. Der findes fire muligheder for nedskrivning af ferieberettigede løn. Opret resultattabellen med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) - nedskriver den ferieberettigede løn med 4,8% pr. afholdt feriedag jf. ferieloven (standard) 1 – Løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlig lønart 9918. 2 – Løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag. 3 – Nedskriver IKKE den ferieberettigede løn   Er resultattabel ’FEREDU’ oprettet med 0 (nul) eller blank og ønsker du den ferieberettigede løn reduceret med en anden procent, opretter du procenten på: Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem   Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEREDU skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK 4.1.  Timelønnede medarbejdere, ferie med løn (lærlinge/elever) Disse medarbejdere optjener ferie med løn i dage. Når disse medarbejdere afholder ferie bliver den ferieberettigede løn nedskrevet med 4,8% af deres timeløn. Resultattabel FEREDU skal være 0/blank for denne løngruppe   For at dette grundlag kan være timelønnen, skal lønartstype 4750 oprettes med f.eks. lønart 1100 og sekvens = 0, hvis der er flere lønarter der skal danne grundlaget oprettes disse tilsvarende på denne lønartstype. Kontakt en konsulent hos Visma, for at få hjælp til opsætningen. 4.2.  Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at fraværsrækkefølge benyttes (fraværslønart 3950 skal oprettes på fraværskoden), samt at resultattabel: DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper   5.     Ferieregistreringer Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen. 5.1.  Registrering af ferie på månedslønnede Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på Fraværskode 40/50 – Afholdt feriedage Fraværskode 49 – Afholdt ferietimer   Feriesaldoen nedskrives ved afholdelse af ferie. Såfremt medarbejderen ikke har en feriesaldo, vil der ske et træk i lønnen. På lønsedlen vises afholdt ferie med følgende lønarter, når der nedskrives i feriesaldoen: Fraværskode 40/50 – Afholdt feriedage, lønart 4911 Fraværskode 49 – Afholdt ferietimer, lønart 4914   Ønskes standard teksten på lønarten ændret skal følgende lønarter oprettes med den ønsket tekst under Opsætning/Lønartsopsætning:   44911 for Afholdte feriedage, visningslønart 4911 44914 for Afholdte ferietimer, visningslønart 4914   5.2.  Registrering af ferie ved skift af ferieår Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie. Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/8 – 1/9) altid deles i 2 registreringer: 29/8 – 31/8 samt 1/9 – 1/9.   5.3.  Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort Fraværskode 47 kan bruges på timelønnede medarbejdere, med feriegodtgørelse til Feriekort.  Du kan holde øje med hvor mange feriedage en medarbejder dermed har afholdt. OBS!!! Fraværskoden er kun til registrering, der sker ingen beregning eller nedskrivning ved brug af denne fraværskode. Fraværskode 47 kan bruges med følgende fraværslønarter: 3814 – fraværet vises IKKE på lønsedlen 3872 – fraværet vises på lønsedlen   5.4.  Registrering af ferie på ”faste” timelønnede Der skal beregnes ATP, når medarbejdere afholder ferie optjent i virksomheden, og har månedlige lønudbetalinger. Dette gælder for timelønnede medarbejdere med feriegodtgørelse (dog ikke løsarbejdere og lærlinge/elever). Du bruger følgende fraværkode for beregning af ATP, hvor det ikke er løntimer: Fraværskode 41 med tilhørende fraværslønart 4004 Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK   6.     Udbetaling af feriepenge med feriekort For at udbetale feriepenge til medarbejderen, hvor arbejdsgiver administrerer feriepengene, oprettes variable lønart 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, da trækprocenten standard er 55%, så det er medarbejderens bikort som anvendes. Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her.    7.     Feriepengedifference beregning  I ferieloven findes en 0% regel.  Det betyder for medarbejdere som optjener ferie med løn og afholder ferie på forskellig normtid, skal der foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet for ferie. Dette sker automatisk i lønsystemet, når ferie registreres i dage. OBS!!! Ved afholdelse af ferie i timer optjenes ferietimer allerede i forhold til normtiden, så der anvendes ikke feriepengedifference beregning. Der foretages ikke feriepengedifference beregning på 14-dagslønnede medarbejdere. Formlen lønsystemet bruger: Nuværende arbejdstidsprocent = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold / overenskomst normtid fra Ansættelsesforhold * 100 Timer pr. dag = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold * 12 / 52 / 5, afrundet til 2 decimaler Nuværende = -Timer pr. dag * Dage (fortegnet er minus) Optjent = Timer pr. dag * (Optjent arbejdstidsprocent / Nuværende arbejdstidsprocent) * Dage   Eksempel: Der afholdes 5 feriedage Arbejdstid på ferieafholdelsestidspunktet – 160,33 = 7,4 timer pr. dag Arbejdstid på optjeningstidspunktet – 130 = 6 timer pr. dag Timesatsen på afholdelsestidspunktet = 150 kr.   -7,4 time * 5 feriedage = -37 timer 7,4 time * ((130/160,33*100=81)/(160,33/160,33*100=100)) * 5 feriedage = 30 timer Medarbejderen trækkes i løn: -37 timer + 30 timer * 150 kr. = -1.050 kr.   Regneark til brug for kontrol af udregning i Visma Løn   8.     Fri egen regning Ved afholdelse af ferie, hvor du ikke har ferie til gode, vil der ske træk i lønnen for ikke optjent ferie. Løntrækket kan beregnes på tre måder: 4,8% af den ferieberettigede løn pr. feriedage. Det er følgende lønarter der danner grundlaget: Som er følgende faste lønarter: 1000, 1060, 1065-1069, 1101, 1103, 1108, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1214, 1215, 1251, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1480-1482, 1500, 1502, 1510-1519, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1595, 1596, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1740, 1741, 2999, 3000, 3002, 3004, 3020, 3022, 3024, 3029, 3030, 3032, 3040, 3042, 3044, 3048, 3050-3055, 3059-3067, 3090, 3100, 3999, 33000, 33002, 33004, 33022, 33042, 33044, 43066-43069.   7,4 time gange timesatsen.  1/260 pr. afholdt feriedag   Resultattabel ’FEEGEN’ har tre muligheder for at styre beregningen af løntrækket ved afholdelse af ferie. Resultattabel ’FEEGEN’ kan oprettes med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) – løntrækket sker med 4,8% af den ferieberettigede løn per. afholdt feriedag 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlig lønart 9918. 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag.     Er resultattabel ’FEREDU’ oprettet med 0 (nul) eller blank og ønsker du den ferieberettigede løn reduceret med en anden procent, opretter du procenten på: Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem        Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEEGEN skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   8.1.  Medarbejdere med månedsløn og løbende optjening af feriepenge Når disse medarbejdere afholder ferie uden løn og deres løn skal reduceres med 4,8%,  anvendes følgende fraværskode: 42 – Ferie egen regning, med tilhørerende fraværslønart 1587   Du kan også vælge at bruge samme fraværkode som du bruger i forvejen til afholdelse af ferie f.eks. 40, 50 eller 42 og på stillingskategorien oprette med følgende lønart: 4880 - Fri egen regning   Med denne fraværslønart betyder det at ferierækkefølgen ikke anvendes og der vil altid trækkes fri egen regning. Lønarten har dage i input.   Fraværslønarten bruger opsætningen i resultattabel FEEGEN, for beregning af fri egen regning. Såfremt resultattabellen er blank trækkes 4,8% pr. feriedag. Følgende værdier kan anvendes: Blank eller 0 - beregnes reduktionen i procent af månedslønnen iht. opsætning på personlig sats 9909, eller resultattabel 4004 eller med generel sats 4,8% pr. feriedag. 1 - beregnes reduktionen med timelønnen gange timer pr. dag  iht. opsætning på personlig sats 9918, resultattabel TRTIM eller generel sats 7,4 timer pr. dag ganget feriedage.   På kontoplan skal en af følgende lønarter oprettes i kredit: 4881 - Fri egen regning 4,8% 4882 - Fri egen regning træk med timesatsen.   Lønarterne går til statistik i IL-type 0026 ”Afholdte feriedage uden løn (fastlønnede)”.     Sådan opretter du fraværskoden til relevante stillingskategori:   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK         9.     Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår I ferieloven står der at du kan udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige løbende udbetaling. Der er oprettet variable lønarter til manuel udbetaling af opsparet ferietillæg og ekstra ferietillæg fra ferieloven optjent i ferieåret. 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4900)    4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4901)      4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4610)    4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907)    Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag.   10.  Afslutning af ferieafholdelsesåret  10.1.                       Overførsel af ferie Beskrivelse af lønsystemets håndtering af overført ferie Når ferieafholdelsesåret slutter den 31. december, slutter også afholdelsesperioden for ferie optjent i ferieåret.  Ifølge ferieloven skal restferie op til 5 dage udbetales. Det kan i stedet aftales med medarbejderen, at ferien overføres til afholdelse i næste kalenderår.   Ferie som ikke er afholdt ved udgangen af en tilhørende afholdelsesperiode betragtes i Visma Løn som overført ferie.  I lønsystemet vil ferien automatisk blive til overført ferie og indgår stadig i puljen af ferie til afholdelse. Der er derfor ingen grænse for hvor meget ferie der kan overføres. Ferie fra forrige og tidligere år betragtes også som overført. Da samtidighedsferie bliver afholdt efter FIFO (first in first out) princippet, vil overført ferie blive afholdt før ferie fra indeværende ferieår. Det kræver altså ikke særskilt handling at afholde overført ferie, det sker automatisk. Læs evt. mere her.      
Vis hele artiklen
14-02-2023 16:23 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 553 Visninger
Pdf vejledning 1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022) 2.             Optjening af ferietimer Standard optjenes 15,41 ferietimer pr. ansættelsesmåned. For ferie i timer skal resultattabel ’FEENH’, oprettes med værdien 1 for de respektive stillingskategorier   Med denne opsætning på stillingskategorien og resultattabellen vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af ferietimer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden. Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.   2.1.  Afrunding af ferietimer Månedslønnede bliver afrundet til 185 ferietimer i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 184,92 ferietimer ultimo august. Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af ferietimer, anvendes korrektionslønart 40118.   3.     Optjening af feriepenge Standard optjenes 12,5 % i feriepengegodtgørelse af den ferieberettigede løn. For beregning af feriepenge og feriedage skal en af følgende stillingskategori lønarter oprettes: 4600 – Ferie med løn (funktionær) 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)   Du har mulighed for at ændre feriepengeprocenten for en løngruppe på: Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld          Klik på OK     4.     Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   4.1.  Opsætning af feriepengeafregning Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både løbende optjening af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn. Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper. Resultattabel Feriepenge afregnes til Værdi FEAFR FerieKonto 0 eller blank FEAFR Feriekort 2 FEAFR Feriekasse* 1 *Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn.     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform     Klik på Gem        4.2.  Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre eller MFD Feriekasse). Feriepenge til FerieKonto og Feriekasse bliver beskattet i lønkørslen og bliver til Nettoferiepenge. Feriepenge til Feriekort, det vil sige Arbejdsgiver administrerer bruttoferiepenge, feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet.   5.     FerieKonto regler for indberetning og indbetaling Indberetning og indbetaling til FerieKonto sker automatisk ud fra Lønperioden, som afregnes efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse – her ses på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.   Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene). Er der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter. Er feriepengene afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt, og kan ikke længere tilbageføres.   6.         Indberetning til Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst. 6.1.  Opsætning af indberetning til Feriepengeinfo På Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller Feriekort.      ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.          Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Ny ferielov Ferieafregningsliste   7.     Tidsregistreringssystem der leverer ferie fravær i timer Anvender du et tidsregistreringssystem der kun kan levere registreringen i timer, men du optjener og afholder ’ferie med løn’ i dage, skal resultattabel: FEFRAV have værdien 1 for de pågældende løngrupper   Lønsystemet vil omregne ferietimerne til feriedage, ved at tage værdien fra registreringen og dividere med 7,4 timer, svarende til 1 feriedag. Hvis resultattabel TRTIM indeholder en anden værdi, eller den personlige sats lønart 9918 har en anden værdi, så anvendes denne værdi. Resultattabel FEFRAV skal sættes op til håndtering af at registreringen er i timer, der skal omregnes til dage: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’FEFRAV’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-0X-202X Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 1 for ferie i timer Klik på Gem   8.     Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Standard er defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med konsulentassistance kan du få defineret hvilke lønarter du ønsker skal være ferieberettigede eller ej – faktureres efter tidsforbrug. Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Bogføring af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt Ferieberettiget løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogføre grundlaget skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn   9.     Direktør Der findes tre måder at håndterer medarbejdere uden ferie, f.eks. direktører, honorar, bestyrelse mm.: Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg: Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning Der optjenes Kun ferietillæg: Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategori lønarter: 4600 - Ferie med løn 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag  Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges Personlig sats Klik på Ny Angiv startdato f.eks. 1.X.20XX, lønart 9980 og værdien 0 Klik på Gem Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-0X-20XX Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem 10.  Tilpas tekster på lønsedler                 Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ferie bliver vist som du ønsker:   Lønart Udskriftslønart Navn 4993 44200 Ferieberettiget løn 44765 44220 Tildel forskudsferie, dage 44766 44220 Tildel forskudsferie, timer 44953 44230 Forskudsferie afh. dage 44954 44230 Forskudsferie afh. timer 44955 44235 Skyldige feriepenge på forskud 44947 44250 Ferietimer til rådighed lønseddel 44949 44260 Feriedage til rådighed lønseddel 4991 44280 Feriepenge lønseddel 4992 44300 Ferietillæg lønseddel Lov 4997 44300 Ferietillæg lønseddel 4658 4430 Ferietillæg udbetalt –lovgrundlag 4659 4430 Ferietillæg udbetalt –OK-grundlag 4994 44320 Ferietillæg ekstra 4998 44320 Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel 44902 44902 Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel 44904 44904 Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel 44905 44905 Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel 44906 44906 Ekstra ferietillæg lov Lønseddel 4962 8302 Feriepenge I. år (timer/Dage) 4967 8303 AM-bidrag af feriepenge I. år 4924 8304 A-skat af feriepenge I. år 4969 8305 Overført til FerieKonto   Sådan tilpasses teksten på lønsedlen: Klik på Opsætning og Lønartsopsætning Angiv en af ovenstående lønart Klik på Find Klik på Ny Angiv datoen 1.X.20XX og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst Klik på Gem Gentag ovenstående for de øvrige lønarter  
Vis hele artiklen
14-02-2023 15:11 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 210 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022) 2.     Optjening af feriedage Standard optjenes 2,08 feriedage pr. ansættelsesmåned. Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage: 14-dageslønnede opsparer 0,96 feriedage pr. lønperioder. Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden.   For ferie i dage skal resultattabel ’FEENH’, oprettes med værdien Blank eller 0 (nul) for de respektive stillingskategorier   2.1.  Optjening af feriedage -  arbejdsuge mindre end 5 dage Det er muligt at oprette feriedage i forhold til antal arbejdsdage. Så medarbejdere på deltid kan registrer ferie på deres arbejdsdag. Medarbejdere der er på deltid og ikke arbejder hver dag, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdsdage medarbejderen har. Opret personlig sats lønart: 9980 Omregning feriedage, deltid - antal feriedage medarbejderen optjener i ferieåret (1.9.XX-31.8.XX) Eksempel En medarbejder der arbejder 4 dage om ugen skal oprettes med 20 feriedage på lønart 9980. Lønsystemet vil pr. måned tildele medarbejderen forholdsmæssige feriedage regnet ud fra de 20 divideret med 12 måneder = 1,67 feriedag   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   2.2.  Afrunding af feriedage, årligt 14-dagslønnede og månedslønnede bliver afrundet til 25 feriedage i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 24,96 feriedage ultimo august. OBS! Afrundingen indrapporteres til eIndkomst på timelønnede medarbejdere. Har en timelønnet medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af feriedage, anvendes korrektionslønart 40055.   2.3.  Optjening af feriedage på løsarbejdere Har du timelønnede med få timer om ugen og ønsker at der skal beregnes feriedage ud fra præsterede arbejdstimer, oprettes følgende stillingskategori lønart: 300020 Markering for løsarbejder   Lønarten anvender antal arbejdstimer, som indrapporteres til eIndkomst i felt ’200 – Løntimer’ og multiplicerer med faktor 0,01297(2,08/160,33) og derved finder det antal feriedage som medarbejderen har optjent. Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny     Udfyld   Klik på OK     3.     Optjening af feriepenge Standard optjenes 12,5 % i feriepengegodtgørelse af den ferieberettigede løn. For beregning af feriepenge og feriedage skal en af følgende stillingskategori lønarter oprettes: 4600 – Ferie med løn (funktionær) 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)   Du har mulighed for at ændre feriepengeprocenten for en løngruppe på: Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld          Klik på OK     4.     Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   4.1.  Opsætning af feriepengeafregning Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både løbende optjening af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn. Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper. Resultattabel Feriepenge afregnes til Værdi FEAFR FerieKonto 0 eller blank FEAFR Feriekort 2 FEAFR Feriekasse* 1 *Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn.     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform     Klik på Gem            4.2.  Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre eller MFD Feriekasse). Feriepenge til FerieKonto og Feriekasse bliver beskattet i lønkørslen og bliver til Nettoferiepenge. Feriepenge til Feriekort, det vil sige Arbejdsgiver administrerer bruttoferiepenge, feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet.   5.     FerieKonto regler for indberetning og indbetaling Indberetning og indbetaling til FerieKonto sker automatisk ud fra Lønperioden, som afregnes efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse – her ses på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.   Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene). Er der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter. Er feriepengene afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt, og kan ikke længere tilbageføres.   6.         Indberetning til Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst. 6.1.  Opsætning af indberetning til Feriepengeinfo På Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller Feriekort.      ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.          Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Ny ferielov Ferieafregningsliste     7.     Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Standard er defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med konsulentassistance kan du få defineret hvilke lønarter du ønsker skal være ferieberettigede eller ej – faktureres efter tidsforbrug. Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Bogføring af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt Ferieberettiget løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogføre grundlaget skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn   8.     Direktør Der findes tre måder at håndterer medarbejdere uden ferie, f.eks. direktører, honorar, bestyrelse mm.: Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg: Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning Der optjenes Kun ferietillæg: Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategori lønarter: 4600 - Ferie med løn 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag  Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges Personlig sats Klik på Ny Angiv startdato f.eks. 1.X.20XX, lønart 9980 og værdien 0 Klik på Gem Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-0X-20XX Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem 9.     Tilpas tekster på lønsedler                 Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ferie bliver vist som du ønsker:   Lønart Udskriftslønart Navn 4993 44200 Ferieberettiget løn 44765 44220 Tildel forskudsferie, dage 44766 44220 Tildel forskudsferie, timer 44953 44230 Forskudsferie afh. dage 44954 44230 Forskudsferie afh. timer 44955 44235 Skyldige feriepenge på forskud 44947 44250 Ferietimer til rådighed lønseddel 44949 44260 Feriedage til rådighed lønseddel 4991 44280 Feriepenge lønseddel 4992 44300 Ferietillæg lønseddel Lov 4997 44300 Ferietillæg lønseddel 4658 4430 Ferietillæg udbetalt –lovgrundlag 4659 4430 Ferietillæg udbetalt –OK-grundlag 4994 44320 Ferietillæg ekstra 4998 44320 Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel 44902 44902 Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel 44904 44904 Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel 44905 44905 Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel 44906 44906 Ekstra ferietillæg lov Lønseddel 4962 8302 Feriepenge I. år (timer/Dage) 4967 8303 AM-bidrag af feriepenge I. år 4924 8304 A-skat af feriepenge I. år 4969 8305 Overført til FerieKonto   Sådan tilpasses teksten på lønsedlen: Klik på Opsætning og Lønartsopsætning Angiv en af ovenstående lønart Klik på Find Klik på Ny Angiv datoen 1.X.20XX og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst Klik på Gem Gentag ovenstående for de øvrige lønarter  
Vis hele artiklen
14-02-2023 14:28 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 435 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022) 2.     Udbetaling ifølge ferieloven Standard udbetales ferietillægget således: Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Udbetalingen aktiveres ved ikrafttrædelseskode ’T’ på de relevante kørselsselektioner. 3.     Reduktion af den ferieberettigede løn (lov-grundlag) Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag. Ferietillægget bliver beregnet af den ferieberettigede løn. 4.     Ferietillæg efter ferieloven Standard optjenes 1% i ferietillæg af den ferieberettigede løn. Det lovpligtige ferietillæg kan ændres til en anden procent. Det kan enten gøres via en resultattabel, eller en personlig sats lønart. Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Beregning af ferietillæg Der findes to grundlag til beregning af ferietillæg.  Alt efter grundlag kan en af følgende stillingskategori lønarter anvendes: 4900 - Ferietillæg lovgrundlag (Ferieloven) Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri egen regning 4901 - Ferietillæg OK-grundlag Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Grundlaget nedskrives når medarbejderen holder fri egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4900 eller 4901 Angiv en dato Klik på Gem 4.1.  Udbetaling af ferietillæg - ferieår variabelt Variabel lønart tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker. Kan f.eks. bruges til udbetaling på enkelte medarbejder i andre lønperioder. 4785 - ‘Ferietillæg lov- og OK-grundlag’ 5.     Automatisk udbetaling af 1% ferietillæg ved fratrædelse Medarbejdere der optjener det lovpligtige 1% ferietillæg med ferieåret som optjeningsperiode, kan få beregnet og  udbetalt tilgodehavende ferietillæg automatisk ved fratrædelse. Det gælder for de medarbejdere, der optjener 1% ferietillæg på stillingskategorilønart ‘4900 Opsp. ferietillæg lovgrundlag’ eller ‘4901 Opsp. ferietillæg OK-grundlag’ og som anvender ferieåret, som optjeningsperiode. Opret stillingskategorilønart på relevante stillingskategorier: 4632 - Ferietillæg lov udbetaling v/fratrædelse    Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4632 Angiv en dato Klik på Gem   5.1.  Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at ændre tekst på lønsedlen, er den løanrt du ser på lønsedlen som du skal ændre teksten på. Følgende lønarter kan der ændres tekst på: 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736 og 4737 Vælg Opsætning og Lønartsopsætning Angiv lønart Klik på Find Klik på Ny Udfyld felterne med ønsket tekst i både feltet ’Brugertekst’ og ’Udskriftstekst’ Klik på Gem         Beregning af udbetalt ferietillæg: Fratrædelser i perioden 1/9 - 31/5  Før der er sket udbetaling af 1% ferietillæg skal der udbetales ferietillæg forholdsvist for afholdte feriedage.  (Optjent ferietillæg / Optjente feriedage x  Afholdte feriedage)   Fratrædelser i perioden 1/6 - 31/8 Efter der er sket udbetaling af 1% ferietillæg:   (Optjent ferietillæg minus udbetalt ferietillæg) / feriedage optjent efter 1. juni  x Afholdte feriedage   Afholdte feriedage beregnes på baggrund af afholdte feriedage fra ferieåret fratrukket optjente feriedage fra september til maj. Er resultatet positivt beregnes ferietillæg til udbetaling.  Ferietillæg der udbetales ved fratrædelse indgår i pensionsgrundlag 5 og 6, men kan tilpasses til de andre pensionsgrundlag ved at kontakte en Visma konsulent. Såfremt der er medarbejdere, som ikke skal have udbetalt ferietillæg ved fratrædelse er det muligt at stoppe udbetaling ved at oprette en variabel lønart 9403 på medarbejderen i den lønperiode, hvor vedkommende fratræder.  Lønarten kan også anvendes i en efterfølgende lønkørsel og  kan efterreguleres, hvis fratrædelsen efterreguleres og der ikke skal ske udbetaling af ferietillæg: Følgende variable lønart oprettes ved fratrædelse: 9403 - Stop 1 % ferietillæg v/fratrædelse    5.2.  Lønarter der skal oprettes i kontoplan: Følgende lønarter oprettes i kontoplanen i debet på resultatopgørelsen: Ferie i dage og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4900: 4732 - FE.tillæg lov v/fratr sep-maj 4733 - FE.tillæg lov v/fratr jun-aug Ferie i timer og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4900: 4734 - FEtillg lov fratr sep-maj 4735 - FEtillg lov fratr jun-aug   Ferie i dage og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4901: 4730 - FE.tillæg OK v/fratr sep-maj 4731 - FE.tillæg OK v/fratr jun-aug   Ferie i timer og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4901: 4736 - FE.tillg OK fratr sep-maj time 4737 - FE.tillg OK fratr jun-aug time   Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan Klik på Find I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem 6.     Ekstra ferietillæg Ekstra ferietillæg er overenskomst- eller aftale bestemt. Ekstra ferietillæg der opspares i ferieåret (1/9 – 31/8), og udbetales på et aftalte tidspunkt, skal have én af følgende stillingskategori lønarter oprettet: 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri egen regning. 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Nedskriver grundlaget når medarbejderen holder fri egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4610 eller 4607 Angiv en dato Klik på Gem   Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Udbetaling af ekstra ferietillæg Ekstra ferietillæg får ikrafttrædelseskode E, for at sikre at udbetalingen kan ske uafhængigt af ferielovens ferietillæg. Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Når ikrafttrædelseskoden aktiveres i lønkørslen, tømmes opsparet, ikke udbetalt ekstra ferietillæg til medarbejderen. Ønsker du kun at udbetale det ekstra ferietillæg én gang i året, skal du fjerne ikrafttrædelseskode ’E’ på den pågældende kørselsordre f.eks. 1XX08. Udbetaling skal ske senest i august måned. Oprettelse, ændring eller sletning af Ikrafttrædelseskode Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’1XX05’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny, Angiv ’E’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’E’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3) samt hvis du ønsker det ekstra ferietillæg ikke skal udbetales flere gang om året, ligesom det lovpligtige ferietillæg.   6.1.  Udbetaling af ekstra ferietillæg - ferieår variabelt Variabel lønart tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ekstra ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ekstra ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker 4780 -  ‘Ferietillæg ekstra lov + OK-grundlag’    7.     Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår Ifølge ferieloven kan du udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige løbende udbetaling. Følgende variable lønarter kan anvendes:   4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4900)    4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4901)    4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4610)    4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907)    Husk at oprette ovenstående lønarter i din kontoplan i debet.  
Vis hele artiklen
14-02-2023 13:22 (Senest opdateret 16-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1097 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster som har vedtaget, at opsparing af ferietillæg sker i kalenderåret (01.01 til 31.12) og udbetales typisk i april måned – kørselsordre 12X04. Er procenten for ferietillægget en anden end 1%, kan det ændres generelt for en løngruppe på en resultattabel eller det kan ændres personligt på en medarbejder: Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK For at ændre optjening af ferietillægget til kalenderår, kræver det en ændring på stillingskategorien. Her skal oprettes en af følgende to stillingskategori lønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes, eller ikke nedskrives ved afholdelse:   4902 - Ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget når der afholdes ferie, og når medarbejderen har fri egen regning.   4904 - Ferietillæg OK-grundlag - kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives når der afholdes ferie. Grundlaget nedskrives når medarbejderen holder fri egen regning.   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4902 eller 4904 Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Udbetaling af ferietillægget kalenderår Udbetaling af ferietillægget sker når der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’. Skal udbetaling ske i en anden lønperiode skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønsket kørselsordre. OBS! Der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12X04’ Klik på Find Klik på Ny, Angiv ’U’ Klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’U’ Klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   2.1.  Udbetaling af ferietillæg - kalenderår variabelt Skal du udbetale ferietillæg for enkelte medarbejdere i andre lønperioder, kan du anvende en variabel lønart som tømmer opsparet ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  4770 ‘Udbetaling Ferietillæg lov- og OK-grundlag’   Skal der udbetales en del af det optjente ferietillæg, kan en af nedenstående lønarter anvendes alt efter grundlaget, hvor der angives det ønskede beløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.    4773 Udbetaling Ferietillæg lov  Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via lovgrundlag Bogføres på lønart 4652 4774 Udbetaling af Ferietillæg OK Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via OK - grundlag Bogføres på lønart 4650   3.     Ekstra Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster hvor opsparing af ekstra ferietillæg sker i kalenderåret og udbetales typisk i april måned. Det ekstra ferietillæg optjenes fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle - kørselsordre 12X04. Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Optjening af ekstra ferietillæg i kalenderår, kræver at du opretter en af følgende to stillingskategori lønarter. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes eller ikke nedskrives ved afholdelse:   4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Grundlaget nedskrives når medarbejderen holder fri egen regning 4624 - Ekstra ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri egen regning   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4622 eller 4624 Angiv en dato Klik på Gem     Udbetaling af ekstra ferietillæg Udbetalingen sker når der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’. Skal udbetalingen ske i en anden lønperiode skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønskede kørselsordre. OBS! Der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn   Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12X04’ Klik på Find Klik på Ny, Angiv ’U’ Klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’U’ Klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   3.1.  Udbetaling af ekstra ferietillæg - kalenderår variabelt Skal du udbetale ekstra ferietillæg for enkelte medarbejdere i andre lønperioder, kan du anvende en variabel lønart som tømmer opsparet ekstra ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  4775 ‘Udbetaling ekstra Ferietillæg lov + OK-grundlag’   Skal der udbetales en del af det optjente ekstra ferietillæg, kan en af nedenstående lønarter anvendes alt efter grundlaget, hvor der angives det ønskede beløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.  4778 Udbetaling Ekstra Ferietillæg lov Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via lovgrundlag Bogføres på lønart 4653 4779 Udbetaling af Ekstra Ferietillæg OK  Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via OK - grundlag   4.     Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Kalenderår Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: 4628 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb. fratrædelse 4629 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb. fratrædelse   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4628 eller 4629 Angiv en dato Klik på Gem 5.     Udbetaling af ferietillæg saldi ved ændring af ansættelsesvilkår Udbetaling af saldo på både lovpligtig ferietillæg og ekstra ferietillæg uanset om de er optjent efter kalenderår eller ferieår, kan ske i forbindelse med at medarbejdere har skiftet arbejdsgiver eller ansættelsesvilkår, og alle typer optjente ferietillæg ønskes udbetalt. Variabel lønart 47 - Afregning af alle ferietillæg, ekskl.  lønperioden Variabel lønart 44770 - Afregning af alle ferietillæg, inkl.  lønperioden   Begge lønarter er af typen ‘Variabel efterregulering’, hvilket betyder at de kan efterreguleres på baggrund af den dato de registreres med.   Eksempel 1 Oprettes lønart 47 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 30. juni.   Eksempel 2 Oprettes lønart 44770 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 31. juli, dvs. inklusiv lønperiodens optjening af ferietillæg. Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan til bogføring: 4786, 4787, 4781, 4782, 4771, 4772, 44771, 44772, 4776, 4777, 4636, 4641   6.     Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Standard er defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med konsulentassistance kan du få defineret hvilke lønarter du ønsker skal være ferieberettigede eller ej – faktureres efter tidsforbrug. Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Bogføring af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt Ferieberettiget løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogføre grundlaget skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn  
Vis hele artiklen
14-02-2023 11:43 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 244 Visninger
pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Udbetaling af feriepenge med feriekort For at udbetale feriepenge til medarbejderen, hvor det er arbejdsgiver der administrerer feriepengene. Opret følgende variable lønart: 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så det er medarbejderens skattekort der anvendes. OBS!! Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her.    3.     Udbetaling af ferie ved feriehindring  Er feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriepenge udbetales til medarbejderen.  Udbetaling sker på baggrund af de Restferiepenge og feriedage/-timer til rådighed, der vises på rapporten ‘Ny ferielov ferieregnskab’.  Beregning er, Restferiepenge divideres med restferiedage, og resultatet er udbetaling pr. feriedag. Følgende variable lønarter oprettes på medarbejderen: 40110 - Udbetaling af feriedage, kontant 40111 - Udbetaling af ferietimer, kontant Lønarterne skal oprettes i debet i kontoplanen på hhv. 40112 og 40113. 4.     Bogføring af ferie Oprettelse af de nye lønarter i forbindelse med ferie, er beskrevet i et separat vejledning, som hedder ‘Kom godt i gang med ny ferielov - Bogføring’. Vejledningen findes samme sted, som du har hentet denne vejledning her.   4.1.  Udbetaling af restferie Udbetaling af restferie fra gammel ferielov, hvis du er omfattet 4070 - Feriedage (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab) Resultattabel ‘OVERFE’ skal oprettes med 1 for respektive løngrupper 4065 - Ferietimer (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab) 4076 - Feriedage fra Feriekort (Nettoferiepenge jf. Gammel ferielov) 880 - Udbetaling af feriedage (omregner dage til timer ud fra normtid) 881 - Udbetaling af ferietimer (time sats) Udbetaling af restferie i dage, ny ferielov 4760 - Udbetaling feriedage, primo 4762 - Udbetaling feriedage, ultimo   Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er medarbejderens timeløn på udbetalingstidspunktet:  Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning.    Antal arbejdstimer pr. feriedag omregnes ud fra følgende prioritet Personlig sats 9918 Resultattabel TRTIM Generel sats 7,4 forholdsberegnet med medarbejders arbejdstidsprocent   Bogføres i debet på lønart 44760 i kontoplan. Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Lønart 4760 og 4762 kan ikke anvendes med et negativt antal feriedage. Hvis der er udbetalt for mange feriedage skal det tilbageføres med korrektionslønarter. OBS! Omregnes medarbejders feriedage på lønart 9980 ‘Omregning feriedage v. deltid’, og skal der udbetales 5. Ferieuge, opskrives feriedagene til korrekte enheder for en fuldtidsansat. Du opskriver feriedage på variabel lønart 40115, så de svarer til optjente feriedage på fuld tid.  Lønart 4760, 4761, 4762, 4763 udbetaler timeløn med antal timer pr. dag i forhold til normtid.  Udbetaling af restferie i timer, ny ferielov 4761 - Udbetaling ferietimer, primo  4763 - Udbetaling ferietimer, ultimo   Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er timeløn på udbetalingstidspunktet:  Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning.    Bogføres i debet på lønart 44761 i kontoplan. Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Lønart 4761 og 4763 kan ikke anvendes med et negativt antal ferietimer. Hvis der er udbetalt for mange ferietimer skal det tilbageføres med korrektionslønarter. Eksempel på anvendelse af lønart 4760 og 4761 Udbetaling af feriedage/-timer primo lønkørslen (behandles før afholdelse af ferie) Scenarie: Medarbejder har en restsaldo på 3 feriedage, som skal udbetales. Der registreres en uges ferie i januar, som skal anvende feriedage optjent i 2021.  Eksempel på anvendelse af lønart 4762 og 4763 Udbetaling af feriedage/-timer ultimo lønkørslen (behandles efter afholdelse af ferie). Scenarie: Medarbejder og arbejdsgiver aftaler i september måned at restferie skal udbetales, selvom ferieafholdelsesåret ikke er afsluttet.     
Vis hele artiklen
18-01-2023 13:34 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 786 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Ferie saldi Saldolønarterne kan benyttes til medarbejdere som IKKE har været lønbehandlet i Visma Løn (f.eks. en ny kunde i Visma Løn eller medarbejdere som skifter fra én arbejdsgiver til en ny arbejdsgiver). De opdaterede saldi dokumenteres i: Medarbejderens lønseddel. Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab.   Lønarterne indberettes ikke til eIndkomst og bliver ikke bogført. 41011 ‘Saldo Feriedage’ Opdater saldoen for feriedage. Lønarten oprettes med følgende værdier: Rest feriedage  Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned feriedagene er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Hvis ikke procenten er korrekt kan det udløse feriepengedifference beregning når medarbejderen afholder ferie) Optjente feriedage   41014 ‘Saldo Feriepenge’ Opdaterer saldoen for bruttoferiepenge. Lønarten oprettes med følgende værdier: Rest feriepenge Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Optjente bruttoferiepenge   41016 ‘Saldo Ferietimer’ Opdaterer saldoen for ferietimer med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Rest ferietimer Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned ferietimerne er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Optjente ferietimer   40020 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag’, ferieår Opdaterer saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Grundlag (ferieberettigede løn), kan udfyldes med 0 (nul)   40021 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag’, ferieår Opdaterer saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Grundlag (ferieberettigede løn), kan udfyldes med 0 (nul)     40022 ‘Saldo ekstra ferietillæg - lovgrundlag ’, ferieår Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år)   40023 ‘Saldo ekstra ferietillæg OK-grundlag’, ferieår Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år)   40040 ‘Saldo Ferietillæg – lovgrundlag’, kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Grundlag (ferieberettigede løn)   40042 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag’, kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Grundlag (ferieberettigede løn)   40045 ‘Saldo ekstra Ferietillæg – lovgrundlag’, kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022   40047 ‘Saldo ekstra Ferietillæg OK-grundlag’ kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022
Vis hele artiklen
18-01-2023 13:02 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 243 Visninger
pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Korrektionslønarter Du vil som udgangspunkt ikke anvende korrektionslønarter, da lønsystemet automatisk håndtere beregning af feriedage, ferietimer og feriepenge. Er saldi indlæst forkert fra dit tidligere lønsystem, eller anden arbejdsgiver, kan du have behov for at skulle foretage en korrektion. 2.1.  Medarbejdere som har ferie med løn Lønarterne må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn.  Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, skal der køres en efterregulering for at få rettelsen i den korrekte lønperiode. Lønarterne retter i ’Optjent’ og ’Restferie’. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40015 ’Korrektion Feriepenge indeværende år’. Bogføres (skal oprettes i din kontoplan, hvis hensættelser bogføres) men indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst. Bruttoferiepenge +/- 40013 Korrektion af Arbejdstidsprocent Lønarten anvendes til at angive en ny Arbejdstidsprocent på medarbejdere der opsparer feriedage. Lønarten skal IKKE anvendes på medarbejdere der opspare ferie i timer Arbejdstidsprocent År (Kalenderår) Måned (i det indtastede kalenderår)   Lønarten overskriver tidligere arbejdstidsprocent for den måned der angives. Medarbejderens arbejdstidsprocent bruges til feriepengedifferenceberegning. I hver måneds lønkørsel tilknyttes en arbejdstidsprocent til månedens opsparing af feriedage, eller den måned der er lagt feriedage ind på en korrektions- eller en saldolønart. Når der skal rettes, er det derfor for alle de måneder, hvor der er feriedage med en forkert arbejdstidsprocent.   Lønarten må ikke bruges til at rette aktuel måneds arbejdstidsprocent i aktuel måneds lønkørsel (Eks. rette juni måneds arbejdstidsprocent i juni-lønkørslen).   Arbejdstidsprocent anvendes ikke, hvis medarbejderen optjener og afholder ferie i timer. Der sker derfor ikke noget, hvis lønarten oprettes.   Eksempler på brug af lønarten Eksempel 1: En medarbejder med fejlagtig feriepengedifferenceberegning i aktuel lønkørsel, kan få rettet arbejdstidsprocent i relevante måneder til den aktuelle under ferien, så sker der ikke længere differenceberegning. Eksempel 2: En selskabsskiftet medarbejder der er oprettet med 16,64 dage og 100% arbejdstid via en saldolønart i april, med første lønkørsel i maj. Arbejdstidsprocenten skulle have været 80%.  Lønart 40013 udfyldes som nedenfor, og alle dage der er lagt ind i april, vil få en arbejdstidsprocent på 80% fra og med den næste lønkørsel.       2.2.  Medarbejdere som har løbende beregning af ferie Lønarten må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn.  Følgende variabel lønart kan anvendes: 40055 Korrektion feriedage/feriepenge løbende beregning. Bogføres og indberettes til eIndkomst   2.3.  Korrektion af feriedage og feriepenge ved fratrædelse til FerieKonto Ønsker du at overstyre den beregning af feriepenge og feriedage, Visma Løn foretager i forbindelse med en fratrædelse, kan du angive de feriedage og feriepenge der skal afregnes på nedenstående variable lønarter og det vil være de feriedage og feriepenge der bliver afregnet ved fratrædelse. Kan anvendes til både FerieKonto og Feriekort: Lønart 40120 Korr. fratr. Feriep/dage indeværende år Lønart 40130 Korr. fratr. Feriep/dage Sidste år Skal oprettes i kontoplanen i debet på lønart 40120 og 40130.   2.4.  Korrektion af ferie med løn Lønarterne må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn. Lønarterne behandles før afholdt ferie, fratrædelse mm. Kan anvendes til både Feriekort og medarbejdere som har ferie med løn. Lønarterne kan korrigere i indeværende ferieår, sidste år og forrige år. Lønarterne retter i ’Afholdt’ og ’Restferie’. Angiver du en korrektion som er højere end rest, korrigeres kun restsaldoen. Bliver kommenteret på rapporten Anmærkningsliste. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40115 - Korrektion feriedage og bruttoferiepenge 40118 - Korrektion ferietimer og bruttoferiepenge Bogføres på lønart 40115 og 40118 Bogføres feriepengehensættelse på 4703/4911, skal lønart 44763 oprettes i kontoplan i debet og kredit på resultatopgørelse og balance   Lønart 40115 og 40118 kan IKKE anvendes i en 13. lønkørsel. Indberettes til eIndkomst på fratrådte medarbejdere. Ved korrektion af feriedage el. ferietimer på lønart 40115 el. 40118 reguleres både antal afholdte feriedage/timer og antal restferiedage/timer i rapporten Ny Ferielov Ferieregnskab. Lønarterne har følgende input: Dage/timer +/- Bruttoferiepenge +/- Ferieår (eks. 2021) Eksempel på korrektion med lønart 40115 el. 40118 En medarbejders restferie skal tillægges 2 dage Lønart 40115 oprettes med 2 dage, værdi af bruttoferiepenge samt ferieår. Resultat:  Der lægges to dage til restferie for 2021 Der trækkes to dage fra afholdt ferie for 2021  
Vis hele artiklen
18-01-2023 11:43 (Senest opdateret 23-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1082 Visninger
pdf vejledning   1.     Ferieår/kalenderår Ferietillæg kan beregnes på forskellige år. Standard er ferieår: Ferieår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX, udbetales med maj og august lønnen. Kalenderår: 01.01.XXXX til 31.12.XXXX, udbetalingen sættes op individuelt.   2.     Korrektionslønarter Du vil som udgangspunkt ikke anvende korrektionslønarter, da lønsystemet automatisk håndtere beregning og udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg. Er saldi indlæst forkert fra dit tidligere lønsystem, eller anden arbejdsgiver, kan du have behov for at skulle foretage en korrektion. 2.1.  Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg, ferieår Nedenstående lønarter er til brug for korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i Ferieåret. Lønarterne oprettes med en dato, som skal ligge i det ferieår som ønskes korrigeret.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb. Eksempel: Er du i f.eks. oktober 2022, og skal korrigere ferietillæg optjent fra 1.9.2021 - 31.8.2022, skal korrektionen behandles i en efterregulering, datoen kan være f.eks. 1-8-2022. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40050 Nulstilling af Ferietillæg tidligere ferieår (Ferieår -2) 40051: nulstilling ferietillæg ferieår sidste år (lovgrundlag) (Ferieår -1) Korrigere både lovgrundlag og OK-grundlag Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel Bogføres på lønart 40050 og 40051   40058: nulstilling ferietillæg ferieår sidste år (OK grundlag) (Ferieår -1) 40059: nulstilling ferietillæg ferieår forrige år (OK grundlag) (Ferieår -2) Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel  Bogføres på lønart 40058 og 40059   40052: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår sidste år (OK grundlag) (Ferieår -1) 40053: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår forrige år (OK grundlag) (Ferieår -2) Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel Bogføres på lønart 40052 og 40053   40056: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår sidste år (Lovgrundlag) (Ferieår -1) 40057: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår forrige år (Lovgrundlag) (Ferieår -2) Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel Bogføres på lønart 40056 og 40057   Følgende variable lønarter kan efterreguleres: 40030 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4900) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40030   40032 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4610) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Bogføres på lønart 40032   40031 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4901) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40031   40033 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4607) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Bogføres på lønart 40033     2.2.  Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg, kalenderår Nedenstående lønarter er til brug for korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i kalenderåret. Lønarterne oprettes med en dato, som skal ligge i det ferieår som ønskes korrigeret.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40041 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4902) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40041   40046 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4624) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Bogføres på lønart 40046   40043 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4904) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40046   40048 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK – grundlag (stillingskatgorilønart 4622) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Bogføres på lønart 40048
Vis hele artiklen
18-01-2023 11:06 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 437 Visninger
pdf vejledning 1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Fraværsrækkefølge Visma Løn er oprettet med en fraværsrækkefølge der sikre, at det ældste ferie afholdes først og derefter ny ferie, samt ferie på forskud. Når alt ferie og ferie på forskud er afholdt trækkes medarbejderen i løn for antal feriedage/timer. Ferien afholdes i følgende rækkefølge: Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen Træk i løn   I nogle overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først. Det er muligt at få tilpasset standard fraværsrækkefølgen med f.eks. feriefri. Rækkefølgen kunne være: Afholdelse af feriefridage Afholdelse af optjent ferie Afholdt ferie på forskud Træk i løn   Fraværsrækkefølgen kan oprettes med hjælp fra en konsulent fra Visma, eller bestilles via vores webshop. Rækkefølgen opsættes specifikt efter hvordan ”reglerne” er i jeres virksomhed. Fraværet registreres på samme fraværskode som ferie, kode 40 eller 50. 3.     Ferie på forskud Ferie på forskud skal aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan max tildeles det antal feriedage/timer på forskud, som kan optjenes i samme ferieår. F.eks. står du i august måned, så kan der kun tildeles 2,08 feriedage (2,12 feriedage hvis medarbejderen har været ansat et helt ferieår), for det er de feriedage du kan optjene med august lønnen. Har medarbejdere på fratrædelsestidspunktet nogle feriedage på forskud, som ikke kan nå at blive modregnet i den optjente ferie, vil der skulle ske en modregning i tilgodehavende løn/feriegodtgørelse. Hvis tilgodehavende ikke dækker ferie på forskud, kan der ikke rejses yderligere krav. OBS!!! Tildelt forskudsferie som er afholdt, vil vises på lønsedlen i hele ferieåret. 4.     Tildeling af ferie på forskud 4.1.  Medarbejdere, ferie med løn Når en medarbejder bruger af den tildelte forskudsferie, får medarbejderen sin almindelige løn. Den optjente ferie i den pågældende måned, hvor der afholdes ferie på forskud, bliver modregnet i den tildelte forskudsferie, så gælden på forskudsferien nedskrives. Tildeling af forskudsferie skal ske på en af følgende variable lønarter: 4765 – Forskuds feriedag 4766 – Forskuds ferietimer   4.2.  Medarbejdere med feriegodtgørelse Tildeling af ferie på forskud skal ske med et antal dage, samt værdien af feriedagene. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse, jvf. ferieloven. Skulle der ske en regulering i medarbejderens løn, vil denne regulering IKKE påvirke de feriepenge der er blevet beregnet ved tildeling af ferie på forskud. FerieKonto/Feriekasse: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud, som så sørger for udbetalingen til medarbejderen. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for ellers vil der ikke kunne ske en udbetaling fra FerieKonto/Feriekasse. Feriekort: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud til eIndkomst. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for det er ikke muligt for arbejdsgiver at udbetale ferie på forskud i samme lønkørsel som det er tildelt.    For disse medarbejdere gælder det, at lønsystemet modregner de feriedage og feriepenge der er tildelt ferie på forskud, i de optjente feriedage og feriepenge fra lønkørslen.  Derfor skal tildeling af ferie på forskud, tidligst ske i lønkørslen før ferie på forskud skal anvendes. Tildeling af ferie på forskud skal ske på følgende variable lønarter: Lønart 4767 - Løbende beregning af ferie til FerieKonto, Feriekasse og Feriekort Vælg Medarbejder og Variabel lønoplysninger Klik på Ny Angiv datoen f.eks. 01-01-2023, lønart 4765, 4766 eller 4767 Udfyld med antal feriedage/timer på forskud samt på lønart 4767 feriepenge Klik på Gem, hvis der ikke er flere medarbejdere eller tryk på Tab og gentag punkt 3 og 4. Du kan også bruge Fællesregistrering/Variable lønoplysninger, hvis det er en gruppe af medarbejdere der skal tildeles ferie på forskud.   4.3.  Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Har du en medarbejder der fratræder og skylder forskudsferie, sker der en modregning i lønnen på lønart ’44956 Modregnet forskudsferie’. Vises på lønsedlen som lønart 4956.   Du skal oprette nedenstående lønart i din kontoplanen: Lønart 44956  - Modregnet forskudsferie Debet i resultatopgørelsen (konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelsen (konto som fri egen regning)     5.     Visning af ferie på forskud Ferie på forskud vil fremgå af medarbejderens lønseddel i ”bodyen”.   På rapporten ’Ny ferielov ferieregnskab’ vil tildelt ferie på forskud og skyldig ferie på forskud også fremgå, så du kan danne dig et overblik over hvilke medarbejdere der skylder ferie på forskud. Forskudsferie vil fremgå af rapporten hele ferieåret, også hvis der ikke længere er noget skyldig forskudsferie. Eksempel på visning af feriedage på forskud, her ses et uddrag af rapporten.        
Vis hele artiklen
18-01-2023 08:15 (Senest opdateret 29-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 516 Visninger
pdf vejledning   1.      Ferie fra tidligere arbejdsgiver I lønsystemet er det muligt for medarbejdere at afholde ferie optjent hos deres tidligere arbejdsgiver, før de afholder ferie der bliver optjent hos nuværende arbejdsgiver. Det kræver du opretter de feriedage medarbejderen har med fra tidligere arbejdsgiver. Når medarbejderen holder ferie, vil ferien fra tidligere arbejdsgiver ske som et træk i lønnen. Når ferien fra tidligere arbejdsgiver er brugt, vil lønsystemet ud fra fraværsrækkefølgen, anvende de optjente feriedage hos nuværende arbejdsgiver.   2.      Tildelt ferie fra tidligere arbejdsgiver Variabel lønart 4752 oprettes med antal dage fra tidligere arbejdsgiver. Lønarten er IKKE ferieår bestemt. HUSK, at det blot er en visning af feriedagene. Medarbejderen vil blive trukket i løn som “Fri egen regning”, da medarbejderen har feriepenge der udbetales fra FerieKonto/-kort eller lignende.   Én af følgende lønarter oprettes i jeres kontoplan: 4866 - Ferietræk tidligere arbejdsgiver i dage   4867 - Ferietræk tidligere arbejdsgiver i timer   Fraværsrækkefølgen skal oprettes med lønart 4865 og pensionsgrundlaget med 4866 eller 4867, kontakt Visma.   3.       Visning af ferie fra tidligere arbejdsgiver Ferie fra tidligere arbejdsgiver vises kun på lønsedlen i den pågældende lønkørsel, hvor den variable lønart 4752 er oprettet.   Efterfølgende lønkørsler vil medarbejdere ikke kunne se saldoen på sin lønseddel. Arbejdsgiver vil altid på rapporten ’Ny Ferielov Ferieregnskab’, kunne se medarbejderens saldo på linjen ’indeværende ferieår’ i feltet ’ Ferie tidligere Arbejdsgiver’.    Medarbejderen kan se sin saldo via My Visma app, eller on-line adgang til My Visma/Visma HR.   4.      Korrektion af ferie fra tidligere arbejdsgiver Til korrektion af ferie fra tidligere arbejdsgiver , som fx. kan være oprettet med forkert saldo, kan nedenstående lønarter anvendes til korrektion af både feriedage eller ferietimer: Lønart 4753 - Ferie tidl. arbejdsgiver sidste år Lønart 4754 - Ferie tidl. arbejdsgiver år forrige år  
Vis hele artiklen
16-01-2023 08:58 (Senest opdateret 16-06-2023)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 356 Visninger