Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Vi har lavet et lønartskatalog i Excel, hvor du kan bruge filterfunktionaliteten til at søge de lønarter frem, du har behov for.   Bemærk at kataloget indeholder flere faner med: Lønarter Fraværskoder Stillingskategorier Resultattabeller Bogføringslønarter Lønartstyper Download lønartskataloget via linket herunder    
Vis hele artiklen
11-09-2019 06:49 (Senest opdateret 11-05-2022)
 • 0 Svar
 • 3 ros
 • 19604 Visninger
I Visma Løn er det muligt at indlæse en fil fra et eksternt system. Filen skal være i .csv-format og skal have et forudbestemt layout. Lær hvordan du bruger decentral registrering i lønsystemet.
Vis hele artiklen
12-12-2017 16:41 (Senest opdateret 12-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 14566 Visninger
PDF vejledning   Webinar: korrektion af feriesaldi Feriesystemet I Visma Løn er det muligt at administrere Optjent ferie i dage eller timer Afholdt ferie i dage eller timer Ferie med løn, udbetaling af ferietillæg/ekstra ferietillæg og overført ferie Løbende afregning af feriepenge til FerieKonto/Feriekasse Løbende beregning af feriepenge til feriekort Ferie på forskud Ingen Ferie   Opsætning af feriesystemet sker via den stillingskategori, som den enkelte medarbejder er tilknyttet.   1.    Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.    FerieKonto regler for indberetning og indbetaling Perioden for indberetning og indbetaling til FerieKonto, vil ændre sig fra 1.9.2020. Lønsystemet vil automatisk ud fra Lønperioden, afregne efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse - lønsystemet kigger her på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.   Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene), Hvis der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter der blev udbetalt for meget løn - i det øjeblik feriepengene er afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt. Og kan ikke længere tilbageføres.   3.        Indberetning til Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst. Opsætning af indberetning til Feriepengeinfo På Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller feriekort.      ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.          Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Ny ferielov Ferieafregningsliste   4.    Optjening af feriepenge Lønsystemet optjener standard 12,5 procent i feriepengegodtgørelse af ferieberettiget løn. Stillingskategori lønart optjener feriepenge, så på relevante stillingskategorier skal en af følgende lønarter være oprettet, for at der beregnes feriepenge: 4600 – Ferie med løn (funktionær) 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)   Du har mulighed for at ændre feriepengeprocenten for en løngruppe på: Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld          Klik på OK   5.    Optjening af feriedage Lønsystemet optjener standard 2,08 feriedage pr. ansættelsesmåned. Ved skæv ansættelse eller fratrædelse optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag. Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage: For 14-dageslønnede opsparer 0,96 feriedage pr. lønperioder. Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden.   Resultattabellen ’FEENH’ styrer optjening af ferie i dage, med værdien for de pågældende stillingskategorier: Blank eller 0 (nul) for de respektive løngrupper   5.1.Optjening af feriedage med mindre end 5 dages arbejdsuge Medarbejdere der er på deltid og ikke arbejder hver dag i virksomheden, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdsdage medarbejderen har: Personlig sats lønart 9980 oprettes på den pågældende medarbejder med det antal feriedage medarbejderen optjener i et ferieår (1.9.XX-31.8.XX) Eksempel: En medarbejder der arbejder 4 dage om ugen skal oprettes med 20 feriedage på denne lønart 9980. Lønsystemet vil pr. måned tildele medarbejderen forholdsmæssige feriedage regnet ud fra de 20 divideret med 12 måneder = 1,67.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   5.2.Afrunding af feriedage 14-dagslønnede og månedslønnede bliver afrundet til 25 feriedage i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 24,96 feriedage ultimo august. Afrundingen indrapporteres til eIndkomst på timelønnede medarbejdere. Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af feriedage på timelønnede medarbejdere anvendes korrektionslønart 40055. Det samme gælder, hvis en medarbejder flyttes mellem to arbejdsgivere med samme CVR.nr.   5.3.Optjening af feriedage på løsarbejdere Har du timelønnede ansat med få timer om ugen og ønsker at der skal beregnes feriedage ud fra præsteret arbejdstimer oprettes følgende lønart på stillingskategorien: 300020 Markering for løsarbejder   Lønarten vil tage det antal arbejdstimer som bliver indrapporteret til eIndkomst i felt 200 - Løntimer og gange med faktoren 0,01297(2,08/160,33) og derved finde det antal feriedage som medarbejderen har optjent. Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny     Udfyld   Klik på OK   6.            Optjening af ferietimer   Optjening af ferie med løn i timer (15,41) På den relevante stillingskategori tilknyttes Stillingskategorilønart 4600 - Ferie med løn   Resultattabel ’FEENH’ oprettes på relevante løngrupper med værdien ’1’.   Med denne opsætning på stillingskategorien og resultattabellen vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af ferietimer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden. Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.   6.1.Afrunding af ferietimer Månedslønnede bliver afrundet til 185 ferietimer i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 184,92 ferietimer ultimo august. Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af ferietimer anvende korrektionslønart 40017. Det samme gælder, hvis en medarbejder flyttes mellem to arbejdsgivere med samme CVR.nr.   7.    Tildelt ferie fra tidligere arbejdsgiver Medarbejderen kan se på lønsedlen: at der er blevet tildelt feriedage fra tidligere arbejdsgiver  når der afholdes ferie tildelt fra tidl. arb.giver. Variabel lønart 4752 oprettes med antal dage fra tidl. Arbejdsgiver. Lønarten er IKKE ferieår bestemt men lægger sig i Ny Ferielov Ferieregnskab på linie med indev. År   HUSK, at det blot er en styring/visning af dagene, medarb. vil blive trukket i løn som ved “Fri egen regning”, da medarbejderen har feriepenge der udbetales fra FerieKonto/-kort eller lign.   Ferie der afholdes, styres således, som skal oprettes i kontoplan: 4866 - Ferietræk tidliger arb.giver dage   4867 - Ferietræk tidliger arb.giver timer   Visning af “Tild. ferie fra tidl. arb.giver” vil alene kunne ses i body  Ferierækkefølge skal opdateres med lønart 4865 og pensionsgrundlaget med 4866 eller 4867, kontakt Visma.   8.    Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   8.1.Opsætning af feriepengeafregning Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både lb. Afregning af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn. Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper. Resultattabel Feriepenge afregnes til Værdi FEAFR FerieKonto 0 eller blank FEAFR Feriekort 2 FEAFR Feriekasse* 1     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform     Klik på Gem              *Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn.   8.2.Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse). Feriepenge til FerieKonto og Feriekasse vil blive beskattet i lønkørsel og blive til Nettoferiepenge, som skal overføres til FerieKonto eller Feriekasse. Feriepenge til Feriekort, det vil sige at de bibeholdes hos Arbejdsgiver er bruttoferiepenge, altså feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet.   9.    Ferierækkefølge Visma Løn er oprettet med en ferierækkefølge, der sikre at det ældste ferie afholdes først og derefter nyt ferie samt ferie på forskud. Når alt ferie og ferie på forskud er afholdt trækkes medarbejderen i løn for antal feriedage/timer. Ferierækkefølgen vil afholde ferie i følgende rækkefølge: Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen Træk i løn   I nogle overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først. Det er muligt at få tilpasset standard ferierækkefølgen med f.eks. feriefri-. Rækkefølgen kunne være   Afholdelse af feriefridage Afholdelse af optjent ferie Afholdt ferie på forskud Træk i løn   Det kan oprettes med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise A/S eller bestilles via vores webshop. Rækkefølge opsættes specifikt efter hvordan ”reglerne” er i jeres virksomheden. Fraværet registreres på samme fraværskode til ferie med løn, men kan også ændres til f.eks. fraværskode 50. Visma Løn finder selv finde ud af hvilken saldi der skal tages af først. 10.Feriepengedifference beregning  I ferieloven findes en 0% regel.  Det betyder for medarbejdere som optjener ferie med løn, at der skal foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet for ferie, såfremt der er sket ændring i medarbejderens normtid. Dette sker automatisk i lønsystemet, når ferie registreres i dage. OBS!!! Ved afholdelse af ferie i timer optjenes ferietimer allerede i forhold til normtiden, så der anvendes ikke feriepengedifference beregning. Der foretages ikke feriepengedifference beregning på 14-dagslønnede medarbejdere. Formlen lønsystemet bruger: Nuværende arbejdstidsprocent = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold / overenskomst normtid fra Ansættelsesforhold * 100 Timer pr. dag = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold * 12 / 52 / 5, afrundet til 2 decimaler Nuværende = -Timer pr. dag * Dage (fortegnet er minus) Optjent = Timer pr. dag * (Optjent arbejdstidsprocent / Nuværende arbejdstidsprocent) * Dage   Eksempel: Der afholdes 5 feriedage Arbejdstid på ferieafholdelsestidspunktet – 160,33 = 7,4 timer pr. dag Arbejdstid på optjeningstidspunktet – 130 = 6 timer pr. dag Timesatsen på afholdelsestidspunktet = 150 kr.   -7,4 time * 5 feriedage = -37 timer 7,4 time * ((130/160,33*100=81)/(160,33/160,33*100=100)) * 5 feriedage = 30 timer Medarbejderen trækkes i løn: -37 timer + 30 timer * 150 kr. = -1.050 kr.   OBS!!! Feriepengedifferenceberegningen skal håndteres manuelt for de dage der ikke er opsparet fra 1. september 2020 eller senere, men som afholdes efter 1.9.2020. Når du har regnet beløbet medarbejderen skal have eller trækkes for, oprettes det på en variabel lønart, som IKKE er ferieberettigede, f.eks. 1171. Regneark til brug for kontrol af udregning i Visma Løn   11.Ferietillæg efter ferieloven Visma Løn optjener standard 1% i ferietillæg af den ferieberettigede løn. Det er muligt at ændre det lovpligtige ferietillæg til en anden procent. Det kan enten gøres via en resultattabel, eller en personlig sats lønart. Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem             Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   Udbetaling ifølge ferieloven Visma Løn er standard sat op til at udbetale ferietillægget efter følgende: Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Udbetalingen aktiveres ved ikrafttrædelseskode ’T’ på den relevante kørselsselektion. Visma opdater Visma Løn med det lov pligtige udbetaling af ferietillægget.   Beregning af ferietillæg Der findes to stillingskategori lønarter til håndtering af beregning af ferietillægget. Følger du ferieloven er det lovgrundlaget du skal anvende: Stillingskategorilønart 4900 - Ferietillæg lovgrundlag  Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning Stillingskategorilønart 4901 - Ferietillæg OK-grundlag Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4900 eller 4901 Angiv en dato Klik på Gem 11.1. Udbetaling af ferietillæg - ferieår variabelt Lønarten tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker. Variabel lønart 4785 - ‘Ferietillæg lov- og OK-grundlag’   12.Ekstra ferietillæg ferieår Ekstra ferietillæg er overenskomst- eller aftale bestemt, og perioden det opspares for ændres ikke alle steder til at følge perioden for ferieloven. Til håndtering af ekstra ferietillæg der følger ferieloven, dvs. opspares i ferieåret (1/9 – 31/8), og udbetales på det aftalte tidspunkt, skal én af følgende stillingskategori lønarter oprettes på de relevante stillingskategorier: Stillingskategorilønart 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning. Stillingskategorilønart 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag opsparing Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4610 eller 4607 Angiv en dato Klik på Gem   Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem             Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   Udbetaling af ekstra ferietillæg årligt Ekstra ferietillæg får ikrafttrædelseskode E, for at sikre at udbetalingen kan ske uafhængigt af ferielovens ferietillæg. Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Udbetalingen aktiveres ved ikrafttrædelseskode ’E’ på den relevante kørselsselektion. Visma opdater Visma Løn med det lov pligtige udbetaling af ferietillægget. Når ikrafttrædelseskoden aktiveres i lønkørslen, tømmes opsparet, ikke udbetalt ekstra ferietillæg til medarbejderen. Ønsker du kun at udbetale det ekstra ferietillæg én gang i året, skal du fjerne ikrafttrædelseskode ’E’ på den pågældende kørselsordre f.eks. 1XX08. Udbetaling skal ske senest i august måned. Oprettelse, ændring eller sletning af Ikrafttrædelseskode Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12105’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny, Angiv ’E’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’E’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3) samt hvis du ønsker det ekstra ferietillæg ikke skal udbetales flere gang om året, ligesom det lovpligtige ferietillæg.   12.1. Udbetaling af ekstra ferietillæg - ferieår variabelt Lønarten tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ekstra ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ekstra ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker Variabel lønart 4780 -  ‘Ferietillæg ekstra lov + OK-grundlag’    13.Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster som har vedtaget, at opsparing af ferietillæg opspares i kalenderåret og udbetales i efterfølgende april måneds lønkørsel. Der optjenes 1% i ferietillæg, som opspares fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle. Dvs. april lønperiode for de bagudlønnede og maj lønperiode for de forudlønnede - kørselsordre 12X04. Er procenten for ferietillægget en anden end 1%, kan det ændres generelt for en løngruppe på en resultattabel eller det kan ændres personligt på en medarbejder: Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem             Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK For at sætte Visma Løn op til optjening af ferietillægget i kalenderår, kræver det en ændring på stillingskategorien. Her skal oprettes en af følgende to stillingskategori lønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes, eller den ikke skal:   4902 - Ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning.   4904 - Ferietillæg OK-grundlag - kalenderår. Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4902 eller 4904 Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Udbetaling af ferietillægget Visma sørger for at udbetalingen sker, da der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’, for at ferietillægget der er optjent for sidste kalenderår bliver udbetalt. For at ændre udbetaling skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønsket kørselsordre. Husk at der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12104’ Klik på Find Klik på Ny, Angiv ’E’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’E’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   13.1. Udbetaling af ferietillæg - kalenderår variabelt Lønarten tømmer opsparet ekstra ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  Variabel lønart 4775 ‘Udbetaling ekstra Ferietillæg lov- og OK-grundlag’   Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for udbetaling af ferietillæg som optjenes i kalenderåret. På Lønarterne er mulighed for at der kan oprettes det ønskede udbetalingsbeløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.  Lønart 4773 Udbetaling Ferietillæg lov  Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via lovgrundlag Bogføres på lønart 4652 Lønart 4774 Udbetaling af Ferietillæg OK Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via OK - grundlag Bogføres på lønart 4650   14.Ekstra Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster der har vedtaget, at opsparing af ekstra ferietillæg opspares i kalenderåret og udbetales i efterfølgende april måneds lønkørsel, som det er kendt i den gamle ferielov. Det ekstra ferietillæg optjenes fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle. Dvs. april lønperiode for de bagudlønnede, og maj lønperiode for de forudlønnede - kørselsordre 12X04. Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem             Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   For at sætte Visma Løn op til optjening af ekstra ferietillæg i kalenderår, kræver det at du opretter en af følgende to stillingskategori lønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes eller den ikke skal:   4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning 4624 - Ekstra ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4622 eller 4624 Angiv en dato Klik på Gem     Udbetaling af ekstra ferietillægget Visma sørger for at udbetalingen sker, da der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’, for at ferietillægget der er optjent for sidste kalenderår bliver udbetalt. For at ændre udbetaling skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønsket kørselsordre. Husk at der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12104’ Klik på Find Klik på Ny, Angiv ’U’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’U’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   14.1. Udbetaling af ekstra ferietillæg - kalenderår variabelt Lønarten tømmer opsparet ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  Variabel lønart 4770 ‘Udbetaling Ferietillæg lov + OK-grundlag’   Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for udbetaling af ferietillæg som optjenes i kalenderåret. På Lønarterne er mulighed for at der kan oprettes det ønskede udbetalingsbeløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.  Lønart 4778 Udbetaling Ekstra Ferietillæg lov Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via lovgrundlag Bogføres på lønart 4653 Lønart 4779 Udbetaling af Ekstra Ferietillæg OK  Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via OK - grundlag   15.Lønarter til udbetaling af ferietillæg saldi Udbetaling af saldo på både lovpligtig ferietillæg og ekstra ferietillæg uanset om de er optjent efter kalenderår eller ferieår, kan ske via i forbindelse med at medarbejdere har skiftet arbejdsgiver eller ansættelsesvilkår, og alle typer optjente ferietillæg ønskes udbetalt. Variabel lønart 47 - Afregning af alle ferietillæg, ekskl.  lønperioden Variabel lønart 44770 - Afregning af alle ferietillæg, inkl.  lønperioden   Begge lønarter er af typen ‘Variabel efterregulering’, hvilket betyder at de kan efterreguleres på baggrund af den dato de registreres med.   Eksempel 1: Oprettes lønart 47 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 30. juni.   Eksempel 2: Oprettes lønart 44770 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 31. juli, dvs. inklusiv lønperiodens optjening af ferietillæg.   Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan til bogføring: 4786, 4787, 4781, 4782, 4771, 4772, 44771, 44772, 4776, 4777, 4636, 4641   16.Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår I ferieloven står der at du kan udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige løbende udbetaling. Der er oprettet variable lønarter til manuel udbetaling af opsparet ferietillæg og ekstra ferietillæg fra ferieloven optjent i ferieåret.   4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4900)    4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4901)      4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4610)    4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907)    Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag.   17.Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse Ferietillæg skal udbetales enten samtidig med, at ferien, eller også udbetales ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj sammen med lønnen for maj måned. Dette kan du læse i ferielovens § 18. Har en medarbejder afholdt ferie efter ny ferielov ved sin fratræden, men endnu ikke fået udbetalt ferietillægget, der svarer til de afholdte feriedage. Her vil arbejdsgiveren i forbindelse med lønmodtagerens fratræden skulle afregne ferietillægget svarende til de feriedage, som lønmodtageren har afholdt. Dette ferietillæg skal bare udbetales direkte til lønmodtageren. For den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt, skal arbejdsgiveren afregne feriegodtgørelse med 12,5 % til FerieKonto. Dette står i ferielovens § 16, stk. 4. Der skal ikke udbetales ferietillæg for den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt endnu. Der er i beregningen af 12,5 % i feriegodtgørelse taget højde for ferietillægget på 1 %.  OBS!!! Medarbejdere der fratræder med maj og august lønnen, vil IKKE få udbetalt det optjente ferietillæg. Kun det ferietillæg de mangler at få for afholdte feriedage. Eksempel på fratrædelse pr. 31. marts Optjent i ferieåret 14,56 feriedage Afholdt ferie i alt ultimo fratrædelsesmåned 10 feriedage Restferie til Feriekonto (14,56 - 10 dage) 4,56 feriedage Ferietillæg udbetales ifm. fratrædelse (14,56 -4,56) 10 feriedage Kørsel en lønkørsel frem, før du sætter fratrædelsesdatoen på og fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, tager du de optjente dage (kolonne R) og dividere det op i Ferietillæg (kolonne AH) og ganger med de 10 feriedage og udbetaler det på en af nedenstående lønarter.   Eksempel på fratrædelse pr. 31. august Optjent i ferieåret 25 feriedage Afholdt ferie i alt ultimo fratrædelsesmåned 20 feriedage Restferie til Feriekonto (25 - 20 dage) = 5 feriedage Ferietillæg udbetales ifm. fratrædelse (20 - 18,72 dage) = 1,28 feriedage. Da medarbejderen i maj måned har fået udbetalt ferietillæg for perioden 1.9. til 31.5 = 18,72 feriedage, skal der kun udbetales ferietillæg på forskellen op til afholdte feriedage. Har medarbejderen afholdt mindre end 18.72 feriedage ved fratrædelse, skal der ikke udbetales noget og for meget udbetalt må ikke modregnes. Kørsel en lønkørsel frem, før du sætter fratrædelsesdatoen på og fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, tager du de optjente dage (kolonne R) og dividere det op i Ferietillæg (kolonne AH) og ganger med de 1,28 feriedage og udbetaler det på en af nedenstående lønarter.   Til udbetaling af ferietillæg (optjent i ferieåret), i forbindelse med fratrædelse, kan bruges en af følgende variable lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag – beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag. (Optjent via stillingskategorilønart 4900) 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag – beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag. (Optjent via stillingskategorilønart 4901)   Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag. 18.Ekstra ferietillæg i forbindelse med fratrædelse I nogle overenskomster skal det ekstra ferietillæg håndteres særskilt i forbindelse med en fratrædelse.  Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Ferieår Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: Stillingskategorilønart 4626 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb fratrædelse Stillingskategorilønart 4627 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb fratrædelse   Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Kalenderår Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: Stillingskategorilønart 4628 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb. fratrædelse Stillingskategorilønart 4629 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb. fratrædelse   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4628 eller 4629 Angiv en dato Klik på Gem     19.Reduktion af den ferieberettigede løn Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag. Det er følgende lønarter som tages med i beregningen: Som er følgende faste lønarter: 1000, 1060, 1065-1069, 1101, 1103, 1108, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1214, 1215, 1251, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1480-1482, 1500, 1502, 1510-1519, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1595, 1596, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1740, 1741, 2999, 3000, 3002, 3004, 3020, 3022, 3024, 3029, 3030, 3032, 3040, 3042, 3044, 3048, 3050-3055, 3059-3067, 3090, 3100, 3999, 33000, 33002, 33004, 33022, 33042, 33044, 43066-43069.   Resultattabel ’FEREDU’ styrer nedskrivningen af den ferieberettigede løn. Der findes fire muligheder for nedskrivning af ferieberettigede løn. Opret resultattabellen med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) - nedskrives den ferieberettigede løn med 4,8% pr. afholdt feriedag jf. ferieloven. 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af én dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes. 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag. 3 – nedskriver IKKE den ferieberettigede løn ved afholdelse af ferie med løn   Har du i resultattabel ’FEREDU’ angivet 0 (nul) eller blank og ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem            Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEREDU skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK 19.1. Timelønnede medarbejdere, ferie med løn (lærlinge/elever) Disse medarbejdere optjener ferie i dage med løn. Når disse medarbejdere afholder ferie bliver den ferieberettigede løn nedskrevet med 4,8% af deres timeløn. Resultattabel FEREDU skal være 0/blank for denne løngruppe   For at dette grundlag kan være timelønnen, skal lønartstype 4750 oprettes med f.eks. lønart 1100 og sekvens = 0, hvis der er flere lønarter der skal danne grundlaget oprettes disse tilsvarende på denne lønartstype. Kontakt en konsulent hos Visma, for at få hjælp til denne opsætning. 19.2. Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at ferierækkefølge benyttes (fraværslønart 3950 skal oprettes på fraværskoden), samt at resultattabel: DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper.   20.Fri egen regning Ved afholdelse af ferie med løn, hvor du endnu ikke har optjent nok ferie, vil der ske træk i lønnen for ikke optjent ferie. Løntrækket kan beregnes på tre måder: 4,8% af den ferieberettigede løn pr. feriedage. Det er følgende lønarter der danner grundlaget: Som er følgende faste lønarter: 1000, 1060, 1065-1069, 1101, 1103, 1108, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1214, 1215, 1251, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1480-1482, 1500, 1502, 1510-1519, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1595, 1596, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1740, 1741, 2999, 3000, 3002, 3004, 3020, 3022, 3024, 3029, 3030, 3032, 3040, 3042, 3044, 3048, 3050-3055, 3059-3067, 3090, 3100, 3999, 33000, 33002, 33004, 33022, 33042, 33044, 43066-43069.   7,4 time gange timesatsen.  1/260 pr. afholdt feriedag   Resultattabel ’FEEGEN’ har tre muligheder for at styre beregningen af løntrækket ved afholdelse af ferie. Resultattabel ’FEEGEN’ kan oprettes med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) – løntrækket sker med 4,8% af den ferieberettigede løn per. Afholdt feriedag 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes. 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag.   Har du i resultattabel ’FEEGEN’ angivet 0 (nul) eller blank og ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem            Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEEGEN skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   20.1. Medarbejdere med månedsløn og lb. Beregning af feriepenge Når disse medarbejdere afholder ferie uden løn og deres månedsløn skal reduceres med 4,8%, kan du anvende følgende fraværskode: 42 – Ferie egen regning, med tilhørerende fraværslønart 1587   Du kan også vælge at bruge samme fraværkode som du bruger i forvejen til afholdelse af ferie f.eks. 40, 50 eller 42 og på stillingskategorien oprette med følgende lønart: 4880 - Fri egen regning   Med denne fraværslønart betyder det at ferierækkefølgen ikke anvendes og vil dermed altid trækker fri egen regning. Lønarten har dage i input.   Fraværslønarten bruger opsætningen i resultattabel FEEGEN, for beregning af fri egen regning. Såfremt resultattabellen er blank trækkes 4,8% pr. feriedag. Følgende værdier kan anvendes: Blank eller 0 - beregnes reduktionen i procent af månedslønnen iht. opsætning på personlig sats 9909, eller resultattabel 4004 eller med generel sats 4,8% pr. feriedag. 1 - beregnes reduktionen med timelønnen gange timer pr. dag  iht. opsætning på personlig sats 9918, resultattabel TRTIM eller generel sats 7,4 timer pr. dag ganget feriedage.   På kontoplan skal en af følgende lønarter oprettes i kredit: 4881 - Fri egen regning 4,8% 4882 - Fri egen regning træk med timesatsen.   Lønarterne går til statistik i IL-type 0026 ”Afholdte feriedage uden løn (fastlønnede)”.     Sådan opretter du fraværskoden til relevante stillingskategori:   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK       21.Ferieregistreringer Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen.   21.1. Registrering af ferie på månedslønnede Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på Fraværskode 40/50 – Afholdt feriedage Fraværskode 49 – Afholdt ferietimer   Visma Løn vil nedskrive i den optjente feriesaldo. Såfremt medarbejdere ikke har en feriesaldo, vil der blive trukket med den værdi der er oprettet på resultattabel ’FEEGEN’. Såfremt medarbejderen har en feriesaldo, nedskrives denne.   21.2. Registrering af ferie ved skift af ferieår Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie. Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/8 – 1/9) altid deles i 2 registreringer: 29/8 – 31/8 samt 1/9 – 1/9.   21.3. Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort Fraværskode 47 kan bruges på timelønnede medarbejdere, med feriegodtgørelse til Feriekort, så du kan holde øje med hvor mange feriedage en medarbejder har afholdt. OBS!!! Fraværskoden er kun til registrering, der sker ingen beregning eller nedskrivning ved brug af denne fraværskode. Fraværskode 47 kan bruges med følgende lønarter: Fraværslønart 3814 – fraværet vises IKKE på lønsedlen Fraværslønart 3872 – fraværet vises på lønsedlen   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK   22.Udbetaling af feriepenge med feriekort For at udbetale feriepenge til medarbejderen oprettes variable lønart 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så trækprocenten ikke standard er 55%, men den faktiske trækprocent som fremgår af medarbejderens skattekort.   Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her.    23.Lønarter, som behandler feriefravær Kombination af fraværskode og lønart: Fraværskode Lønart til fravær Beskrivelse 40 3950 Ferie med løn i dag 42 1587, 1597 (res 4011) Fri egen regning 43 1579 Fri egen regning, dage * sats 47 3814, 3872 Ferie med feriekort 49 3950 Ferie med løn i timer 50 3950 Ferie med løn, kan være dage eller timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK     24.Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Visma Løn har standard defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, kan du definere hvilke lønarterne som du ønsker, skal være ferieberettiget eller ej. Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Kontering af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt Ferieberettigede løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogfør det grundlag skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn   25.Fratrædelse af en medarbejder Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår. Afregningen sker ved at oprette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration. Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage. Ferietillæg for indeværende og sidste år nulstilles automatisk ved fratrædelse.   25.1.                 Fratrædelseskoder Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene.   Fratrædelseskode Funktion 1 Feriepenge kontant på lønseddel 2 Feriepenge på feriekort funktionær 3 Feriepenge til FerieKonto/feriekasse funktionær 4 Feriepenge løbende beregning, timeløn FerieKonto/Feriekort/Feriekasse 8 Medarbejder uden ferie 9 Fratrådt i tidligere system   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold Udfyld feltet fratrådt Klik på Gem   25.2.                 Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)  Eksempel Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning.   26.Tidsregistreringssystem levere ferie fravær i timer Har du et tidsregistreringssystem som medarbejderen anvender til registrering af afholdt ferie, og dette tidsregistreringssystem, kan kun levere registreringen i timer men du optjener og afholder faktisk ferie med løn i dage, skal resultattabel: FEFRAV have værdien 1 for de pågældende løngrupper   Lønsystemet vil omregne ferietimerne til feriedage ved at tage værdien fra registreringen og dividere med 7,4 timer svarende til 1 feriedag. Medmindre resultattabel TRTIM indeholder en anden værdi, eller den personlige lønart 9918 har en anden værdi, så anvendes denne værdi. Resultattabel FEFRAV skal sættes op til håndtering af at registreringen er i timer der skal omregnes til dage: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’FEFRAV’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 1 for ferie i timer Klik på Gem 27.Direktør Der findes tre måder at håndterer direktører på i Visma Løn: Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg: Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning Der optjenes Kun ferietillæg: Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategori lønarter: 4600 - Ferie med løn 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag  Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges Personlig sats Klik på Ny Angiv startdato 1.9.2020, lønart 9980 og værdien 0 Klik på Gem Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem 28.Ferie på forskud Ferie på forskud kan aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan max tildeles det antal feriedage/timer på forskud, som kan optjenes i samme ferieår. F.eks. står du i august måned, så kan der kun tildeles 2,08 feriedag, for det er de feriedage du kan optjene med august lønnen. Har medarbejdere på fratrædelsestidspunktet nogle feriedage på forskud, som ikke kan nå at blive modregnet i den optjente ferie, vil der ske en modregning i tilgodehavende løn/feriegodtgørelse. Hvis tilgodehavendet ikke dækker ferie på forskud, kan der ikke rejses yderligere krav. OBS!!! Tildelt forskudsferie som er afholdt, vil vises på lønsedlen i hele ferieåret.   28.1. Medarbejdere, ferie med løn Når en medarbejder bruger af sin ferie på forskud, vil medarbejderen modtage sin almindelige løn. Den optjente ferie i den pågældende måned, hvor der afholdes ferie på forskud, vil blive modregnet i ferie på forskud, så gælden på ferie på forskud nedskrives hos arbejdsgiver. Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter: 4765 - Ferie med løn i dage 4766 - Ferie med løn i timer   28.2. Medarbejdere med feriegodtgørelse Tildeling af ferie på forskud skal ske med et antal dage, samt værdien af dagene. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse, jvf. ferieloven. Skulle der ske en regulering i medarbejderens løn, vil denne regulering IKKE påvirke de feriepenge der er blevet beregnet ved tildeling af ferie på forskud.   FerieKonto/Feriekasse: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud, som så sørger for udbetalingen til medarbejderen. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for ellers vil der ikke kunne ske en udbetaling fra FerieKonto/Feriekasse.   Feriekort: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud til eIndkomst. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for det er ikke muligt for arbejdsgiver at udbetale ferie på forskud i samme lønkørsel som det er tildelt.  For disse medarbejdere gælder det at lønsystemet modregner de feriedage og feriepenge der er tildelt ferie på forskud, i de optjente feriedage og feriepenge fra lønkørslen.  Derfor skal tildeling af ferie på forskud, tidligst ske i lønkørslen før ferie på forskud skal anvendes. Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter: Lønart 4767 - Lb. indberetning FerieKonto, Feriekasse og Feriekort Vælg Medarbejder og Variabel lønoplysninger Klik på Ny Angiv datoen f.eks. 01-09-2020, lønart 4765, 4766 eller 4767 Udfyld med antal feriedage/timer på forskud samt på lønart 4767 feriepenge Klik på Gem, hvis der ikke er flere medarbejder eller tryk på Tab og gentag punkt 3 og 4. Du kan også bruge Fællesregistrering/Variable lønoplysninger, hvis det er en gruppe af medarbejdere der skal tildeles ferie på forskud.   28.3. Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Har du medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, skal du køre en fremtidig lønseddel og aflæse på lønsedlen, hvad medarbejderen skylder i feriepengene og feriedagene. De skyldige feriedage og feriepengene oprettes på en af nedenstående variable lønarter og vil dermed blive modregnet i lønnen, som fri egen regning før skat:   4796 - Tilbageførsel af forskudsferie i dage (Ferie med løn og løbende beregning af feriepenge til Feriekort, FerieKonto eller Feriekasse)    4797 - Tilbageførsel af forskudsferie i timer (Ferie med løn)   Du skal oprette ovenstående lønarter i din kontoplanen: Lønart 4796 Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   Lønart 4797: Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   29.Udbetaling af ferie ved feriehindring  Er feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriepenge udbetales til medarbejderen.  Udbetaling sker på baggrund af de Bruttoferiepenge og feriedage/-timer til rådighed, der vises på rapporten ‘Ny ferielov ferieregnskab’.  Bruttoferiepengene divideres med restferiedage, og resultatet er udbetaling pr. feriedag.   OBS! Være opmærksom på er at der skal køres en lønkørsel frem, for at se værdien i ferieregnskabet for perioden, hvis der er afholdte feriedage i perioden.   Følgende variable lønarter kan oprettes på medarbejderen: 40110 - Udbetaling af feriedage, kontant 40111 - Udbetaling af ferietimer, kontant   30.Bogføring af ferie Oprettelse af de nye lønarter i forbindelse med ferie, er beskrevet i et separat vejledning, som hedder ‘Kom godt i gang med ny ferielov - Bogføring’. Vejledningen findes samme sted, som du har hentet denne vejledning: https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/tkb-p/DK_EN_Visma-Lon_Vejledninger/label-name/ny%20ferielov   31.Hensættelse til Feriepulje – gælder kun for standard Visma Løn Du kan hver måned opspare en procentdel af et valgfrit grundlag til en feriepujle. Når en medarbejder afholder ferie med løn eller ferie egen regning, bliver feriepuljen nedskrevet med en procentdel. Lønartstype 9870 oprettes i samarbejde med en konsulent fra Visma Enterprise A/S. Resultattabel 9870 oprettes med en procent, som der skal hensætte til feriepuljen Resultattabel 9871 oprettes med en procent, som feriepuljen skal nedskrives med i forbindelse med afholdelse af ferie På den pågældende stillingskategori oprettes stillingskategorilønart 9870 I bogføringen skal lønart 9870 og 9871 oprettes i både debet og kredit. 32.Tilpas af tekster på lønsedler    Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ‘Ny ferielov bliver vist som du ønsker:   Lønart Udskriftslønart Navn 4993 44200 Ferieberettiget løn 44765 44220 Tildel forskudsferie, dage 44766 44220 Tildel forskudsferie, timer 44953 44230 Forskudsferie afh. dage 44954 44230 Forskudsferie afh. timer 44955 44235 Skyldige feriepenge på forskud 44947 44250 Ferietimer til rådighed lønseddel 44949 44260 Feriedage til rådighed lønseddel 4991 44280 Feriepenge lønseddel 4992 44300 Ferietillæg lønseddel Lov 4997 44300 Ferietillæg lønseddel 4658 4430 Ferietillæg udbetalt –lovgrundlag 4659 4430 Ferietillæg udbetalt –OK-grundlag 4994 44320 Ferietillæg ekstra 4998 44320 Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel 44902 44902 Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel 44904 44904 Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel 44905 44905 Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel 44906 44906 Ekstra ferietillæg lov Lønseddel 4962 8302 Feriepenge I. år (timer/Dage) 4967 8303 AM-bidrag af feriepenge I. år 4924 8304 A-skat af feriepenge I. år 4969 8305 Overført til FerieKonto   Sådan tilpasses teksten på lønsedlen: Klik på Opsætning og Lønartsopsætning Angiv en af ovenstående lønart Klik på Find Klik på Ny Angiv datoen 1.9.2020 og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst Klik på Gem Gentag ovenstående for de øvrige lønarter   33.Korrektionslønarter 33.1. Medarbejdere som har ferie med løn Nedenstående lønarter kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn.  Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive efterreguleret for at få rettelsen i den korrekte lønperiode:   40012 ’Korrektion Feriedage indeværende år’. Bogføres IKKE indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes korrektionen til eIndkomst Feriedage +/- Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten SKAL udfyldes med ’0’ såfremt der i lønkørslen automatisk bliver beregnet optjente feriedage. Bliver der IKKE beregnet optjente feriedage i lønkørslen kan arbejdstidsprocenten udfyldes) Der må ikke korrigeres negativt med flere feriedage end der er optjent i den enkelte måned, dvs. 2,08 ved fuldtid. 40015 ’Korrektion Feriepenge indeværende år’. Bogføres (skal oprettes i din kontoplan, hvis hensættelser bogføres) men indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst. Bruttoferiepenge +/- 40017 Korrektion Ferietimer indeværende år. Bogføres IKKE indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst Ferietimer +/- Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten SKAL udfyldes med ’0’ såfremt der i lønkørslen automatisk bliver beregnet optjente feriedage. Bliver der IKKE beregnet optjente feriedage i lønkørslen kan arbejdstidsprocenten udfyldes) Der må ikke korrigeres negativt med flere ferietimer end der er optjent i den enkelte måned, dvs. 15,41 ved fuldtid.   33.2. Medarbejdere som har løbende beregning af ferie Nedenstående lønarter kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn.  Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive efterreguleret for at få rettelsen i den korrekte lønperiode. 40055 Korrektion feriedage/feriepenge løbende beregning. Bogføres og indberettes til eIndkomst   33.3. Korrektion af feriedage og feriepenge ved fratrædelse til FerieKonto Ønsker du at overstyre den beregning af feriepenge og feriedage, Visma Løn foretager i forbindelse med en fratrædelse, kan du angive de feriedage og feriepenge der skal afregnes på nedenstående variable lønarter og det vil være de feriedage og feriepenge der bliver afregnet ved fratrædelse: Lønart 40130 Korr. fratr. Feriep/dage Sidste år Lønart 40120 Korr. fratr. Feriep/dage indeværende år.   33.4. Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for korrektion af ferietillæg optjent i Ferieåret. Datoen som lønarterne skal oprettes med skal ligge i det ferieår som ønskes korrigeret.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb. Står du i f.eks. oktober 2021, og skal korrigere ferietillæg optjent fra 1.9.2020 - 31.8.2021, skal korrektionen efterreguleres ind og så kan datoen være f.eks. 1-8-2021 Lønart 40030 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4900) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40030   Lønart 40032 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4610) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Bogføres på lønart 40032   Lønart 40031 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4901) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40031   Lønart 40033 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4607) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Bogføres på lønart 40033   Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for korrektion af ferietillæg optjent i Kalenderåret. På lønarterne er der udover beløb mulighed for at angive År og Måned. Ønsker du f.eks. at korrigere ferietillæg optjent i februar 2021, så skal du angive 2021 i feltet År og 02 i feltet Måned.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb. Lønart 40041 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4902) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40041   Lønart 40046 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4624) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Bogføres på lønart 40046   Lønart 40043 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4904) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40046   Lønart 40048 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK – grundlag (stillingskatgorilønart 4622) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Bogføres på lønart 40048   34.Saldi lønarter Saldolønarterne kan benyttes til medarbejdere som IKKE har været lønbehandlet i Visma Løn (f.eks. en ny kunde i Visma Løn eller medarbejdere som skifter fra én arbejdsgiver til en ny arbejdsgiver). De opdaterede saldi dokumenteres i: Medarbejderens lønseddel. Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab.   Lønarterne indberettes ikke til eIndkomst og bliver ikke bogført. 40011 ‘Saldo Feriedage’ - Opdater saldoen for feriedage med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente feriedage  Kalenderår f.eks. 2021 Måned (den måned hvor dagene er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned feriedagene er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Hvis ikke procenten er korrekt kan det udløse feriepengedifference beregning på medarbejderen når ferie afholdes)   40014 ‘Saldo Feriepenge’ Opdaterer saldoen for bruttoferiepenge med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente bruttoferiepenge Kalendereår f.eks. 2021 Måned (den måned feriepengene er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned   40016 ‘Saldo Ferietimer’ Opdaterer saldoen for ferietimer med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Optjente ferietimer Kalenderår f.eks. 2021 Måned (den måned timerne er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned ferietimerne er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Hvis ikke procenten er korrekt kan det udløse feriepengedifference beregning på medarbejderen når ferie afholdes)   40020 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag’ Opdaterer saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2021 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn)   40021 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag’ Opdaterer saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2021 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn)     40022 ‘Saldo ekstra ferietillæg - lovgrundlag ’ Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Kalenderår f.eks. 2021 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned   40023 ‘Saldo ekstra ferietillæg OK-grundlag’ Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Kalenderår f.eks. 2021 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned   40040 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2021 Grundlag (ferieberettigede løn)   40042 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2021 Grundlag (ferieberettigede løn)   40045 ‘Saldo ekstra Ferietillæg - lovgrundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2021   40047 ‘Saldo ekstra Ferietillæg OK-grundlag kalenderår’ Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2021   35.Afslutning af ferieafholdelsesåret  35.1.                     Overførsel af ferie Beskrivelse af lønsystemets håndtering af overført ferie Når ferieafholdelsesåret slutter den 31. december, slutter også afholdelsesperioden for ferie optjent i ferieåret 2020.  Efter den nye Ferielov skal restferie op til 5 dage udbetales. Det kan i stedet aftales med medarbejderen, at ferien overføres til afholdelse i næste kalenderår.   Ferie som ikke er afholdt ved udgangen af en tilhørende afholdelsesperiode betragtes i Visma Løn som overført ferie.  I lønsystemet vil ferien automatisk blive til overført ferie og indgår stadig i puljen af ferie til afholdelse. Der er derfor ingen grænse for hvor meget ferie der kan overføres. Ferie fra forrige og tidligere år betragtes også som overført. Da samtidighedsferie bliver afholdt efter FIFO (first in first out) princippet, vil overført ferie blive afholdt før ferie fra indeværende ferieår. Det kræver altså ikke særskilt handling at afholde overført ferie, det sker automatisk.       35.2.                     Afholdelse af ferie fra sidste år / tidligere år Ældst ferie afholdes først og Visma Løn behandler ferie iht. den Fraværsrækkefølge, der er sat op i lønsystemet.   35.3.                     Udbetaling af ferie Udbetaling af restferie fra gammel ferielov 4070 - Feriedage (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab) Resultattabel ‘OVERFE’ skal oprettes med 1 for respektive løngrupper 4065 - Ferietimer (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab) 4076 - Feriedage fra Feriekort (Nettoferiepenge jf. Gammel ferielov) 880 - Udbetaling af feriedage (omregner dage til timer ud fra normtid) 881 - Udbetaling af ferietimer (time sats) Udbetaling af restferie i dage, ny ferielov 4760 - Udbetaling feriedage, primo 4762 - Udbetaling feriedage, ultimo   Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er medarbejderens timeløn på udbetalingstidspunktet:  Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning .    Antal arbejdstimer pr. Feriedag omregnes ud fra følgende prioritet til timer Personlig sats 9918 Resultattabel TRTIM Generel sats 7,4 forholdsberegnet med medarbejders arbejdstidsprocent   Bogføring af udbetalte feriedage bogføres i debet med lønart 44760 i kontoplan. Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Lønart 4760 og 4762 kan ikke anvendes med et negativt antal feriedage. Hvis der er udbetalt for mange feriedage skal det tilbageføres med korrektionslønarter. OBS! Omregnes medarbejders feriedage på lønart 9980 ‘Omregning feriedage v. deltid’, og skal der udbetales 5. Ferieuge, er det ved udbetaling nødvendigt at opskrive dagene til korrekte enheder for en fuldtidsansat inden udbetalingen. Du kan opskrive feriedage på variabel lønart 40105, så saldoen svarer til, hvad medarbejderen ville have optjent af feriedage på fuld tid.  Lønart 4760, 4761, 4762, 4763 udbetaler timeløn med antal timer pr. dag i forhold til normtid.  Udbetaling af restferie i timer, ny ferielov 4761 - Udbetaling ferietimer, primo  4763 - Udbetaling ferietimer, ultimo   Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er timeløn på udbetalingstidspunktet:  Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning .    Bogføring af udbetalte ferietimer bogføres i debet med lønart 44761 i kontoplan. Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Lønart 4761 og 4763 kan ikke anvendes med et negativt antal ferietimer. Hvis der er udbetalt for mange ferietimer skal det tilbageføres med korrektionslønarter. Eksempel på anvendelse af lønart 4760 og 4761 Udbetaling af feriedage/-timer primo lønkørslen (behandles før afholdelse af ferie) Scenarie: Medarbejder har en restsaldo på 3 feriedage, som skal udbetales. Der registreres en uges ferie i januar, som skal anvende feriedage optjent i 2021.    Eksempel på anvendelse af lønart 4762 og 4763 Udbetaling af feriedage/-timer ultimo lønkørslen (behandles efter afholdelse af ferie). Scenarie: Medarbejder og arbejdsgiver aftaler i september måned at restferie skal udbetales, selvom ferieafholdelsesåret ikke er afsluttet.    Udbetaling af restferie ved feriehindring, ny ferielov 40110 - Udbetaling af feriedage v. feriehindring, antal dage  40111 - Udbetaling af ferietimer v. feriehindring, antal timer    Satsen der udbetales pr. dag beregnes ud fra:  Bruttoferiepenge/rest feriedage el. timer fra Ferieregnskab. Lønarterne skal oprettes i debet i kontoplanen på hhv. 40112 og 40113. Udbetaling af restferie fra Feriekort Udbetaling på ikke-ferieberettiget lønart, f.eks. 1171 eller 1181 Korrektion af feriedage og bruttoferiepenge på lønart 40105   Arbejdsgiver skal informere FeriepengeInfo om eventuel overførsel af ferie.   35.4.                     Nulstilling/korrektion af ferie Korrektion af restferie fra gammel ferielov 510 - Korrektion feriedage, dage, beløb, årstal 512 - Korrektion ferietimer, timer, beløb, årstal 610 - Korrektion feriedage og NETTOferiepenge Feriekort Korrektion af restferie fra ny ferielov 40105 - Korrektion feriedage og bruttoferiepenge, tidligere ferieår 40108 - Korrektion ferietimer og bruttoferiepenge, tidligere ferieår   Begge lønarter behandles primo lønkørslen, dvs. inden afholdelse, fratrædelse mm.  De kan bruges til medarbejdere der har ferie med løn og medarbejdere med Feriekort. Lønart 40105 og 40108 kan IKKE anvendes til indeværende ferieår, og må ikke bruges i en 13. lønkørsel (kørselsordre 1XX13). Såfremt der korrigeres med mere end der er til rest, så nedskrives kun hvad der er til rest, og der vises en advis på rapporten Anmærkningsliste. Ved korrektion af feriedage el. ferietimer på lønart 40105 el. 40108 reguleres både antal optjente feriedage/timer og antal restferiedage/timer i rapporten Ny Ferielov Ferieregnskab. Hvis der bogføres hensættelse af feriepenge skal lønart 44763 oprettes i kontoplan i debet og kredit på resultatopgørelse og balance. Lønarterne har følgende input: Dage/timer +/- Bruttoferiepenge +/- Ferieår (2020)   Nulstil og opret ny saldo Medarbejdere der har ferie med løn 40100 - Feriedage, ferieår 2020 40300 - Feriedage, ferieår 2021 40200 - Ferietimer, ferieår 2020 40400 - Ferietimer, ferieår 2021 Lønarterne nulstiller tidligere saldo og der skal angives ny saldo for optjente feriedage/timer, afholdte feriedage/timer og resterende feriedage/timer. Lønarterne må ikke bruges i en 13. lønkørsel (kørselsordre 1XX13). OBS: Hvis de ovenstående lønarter anvendes, må der ikke efterreguleres ferie på medarbejderen i lønkørsler før + incl. den kørsel hvor lønarten anvendes.       Eksempler på behandling af restferiedage/timer               35.5.                     Afregning af feriepenge ved fratrædelse Korrektion af ferie ved fratrædelse 40120 - Korrektion fratr. Feriedage/feriepenge indv. år 40130 - Korrektion fratr. Feriedage/feriepenge sidste år   Lønarterne nulstiller feriesaldo og afregner det antal dage og beløb, der angives på lønarterne. Lønarterne skal oprettes i debet i kontoplanen.   Fratrædelse efter årsskiftet - overført ferie gl. ferielov Hvis en medarbejder fratræder i det nye kalenderår, vil overført ferie fra gl. ferielov automatisk udbetales kontant jf. Ferieloven.  Ved udbetaling af overført ferie fra gl. ferielov, f.eks. 2018 eller 2019 vil der ved fratrædelse beregnes en værdi pr. dag svarende til værdien af bruttoferiepenge, der står i rapporten Ferieregnskab, divideret med antal restferiedage fra det år der udbetales. Bogføring Følgende lønart skal oprettes i kontoplan: Lønart 4082 oprettes i debet, udbetalte feriedage og -timer fra gammel ferielov. Ved bogføring af feriehensættelser skal lønarten også oprettes i kredit og debet på lb.nr. 2 og 3 for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.   Fratrædelse efter årsskiftet - overført ferie ny ferielov Hvis en medarbejder der har ferie med løn fratræder i det nye kalenderår, vil overført ferieautomatisk udbetales kontant jf. Ferieloven. Det betyder, at ferie sidste år kun afregnes til Feriekonto/Feriekort eller Feriekasse i perioden 01/09 - 31/12, derefter udbetales ferie fra sidste år kontant. Ved udbetaling af overført ferie ved fratrædelse beregnes en værdi pr. dag: (12,5% af den ferieberettigede løn i hele ferieåret) / (optjente feriedage el. -timer i ferieåret) x (antal restdage el. timer).   Opgørelsen sker som et gennemsnit for hele ferieåret og vil normalt afvige fra det beløb, der opgøres i ferieregnskabet. Bogføring Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan: Ferie i dage: Lønart 4922 oprettes i debet, udbetalt overført ferie Lønart 44922 oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.   Ferie i timer Lønart 4905 oprettes i debet, udbetalt overført ferie Lønart 44908 oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.   35.6. Særligt løntillæg HORESTA For Horesta-medlemmer gælder at det særlige løntillæg ikke er omfattet af Ferieloven, og skal derfor udbetales til medarbejderne.          Du skal oprette stillingskategorilønart: 4040 ‘Opsparing særlige tillæg’    Sådan oprettes lønarten på stillingskategorierne: Klik på Opsætning og Stillingskategori Find relevant stillingskategori. Klik på højremenu Vælg lønoplysninger Klik på ny Angiv lønart og dato Klik på Gem   Når lønarten er oprettet på de ønskede stillingskategorier, skal procenten for det særlige tillæg oprettes i Resultattabel 4040 ‘Særlige tillæg sats’. Procenten oprettes pr. løngruppe og pr. aflønningsform.  Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv resultattabel 4040 Klik på Find. Klik på højremenu Vælg resultattrin Klik på Ny Angiv løngruppe og procent for den gældende aflønningsform Klik på knappen Gem Klik på Ny, hvis procenten skal oprettes for flere løngrupper   Følgende lønarter skal oprettes i din kontoplan for at sikre korrekt bogføring: 4040 Opsparing særlige tillæg i debet 8290 AM-bidrag særlige tillæg i kredit 8295 A-skat særlige tillæg i kredit  8296 Skyldige særlige tillæg i kredit   Det særlige tillæg vises på rapporten Afstemningsliste (lønperioden) under lønartstype  1369 - Særlige Tillæg.  
Vis hele artiklen
12-10-2020 14:16 (Senest opdateret 12-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 13929 Visninger
Her kan du gense, samt læse/downloade materialer fra tidligere Webinarer vedrørende Visma Løn
Vis hele artiklen
09-02-2021 14:36 (Senest opdateret 11-05-2022)
 • 0 Svar
 • 2 ros
 • 12968 Visninger
Her kan du se hvordan du skal forholde dig i forbindelse med årsskiftet. Frist for sidste lønkørsel i 2019. Udbetaling af divsere saldi Statistik Første lønkørsel i 2020
Vis hele artiklen
01-11-2019 14:03 (Senest opdateret 01-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 12270 Visninger
Denne vejledning hjælper dig til at komme godt i gang med ny ferielov. Vejledningen beskriver hvad Visma tilpasser i lønsystemet i forbindelse med ny ferielov, der træder i kraft pr. 1.9.2020. Vejledning beskriver også hvad du selv skal gøre i forbindelse med ny ferielov, f.eks. hvis du har ferie med løn i timer.
Vis hele artiklen
17-11-2020 15:19 (Senest opdateret 03-12-2020)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 11727 Visninger
Denne vejledning er en gennemgang af de ændringer, der er i forbindelse med overgangsordningen til den nye ferielov for perioden 1.9.2019 til og med 31.8.2020. 
Vis hele artiklen
27-08-2019 07:33 (Senest opdateret 28-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 10975 Visninger
Pdf Vejledning   1.    Indledning Denne vejledning indeholder de lønarter, du skal anvende til bogføring i forbindelse med den nye ferielov. Hvert afsnit har en overskrift, der fortæller i hvilken forbindelse bogføringslønarten bliver brugt. Vi har udarbejdet en fil, som indeholder alle de nævnte lønarter i denne vejledning. Filen finder du samme sted, som du har fundet denne vejledning på vores hjemmeside. Det eneste du skal gøre er at tilføje dit kundeforholdnr. i kolonne A, din kontoplan i kolonne D og så ud for hver lønart ændre kontonummer til jeres konto.   Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem   Kopiering af eksisterende lønart til ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at kopier fra Klik på Kopier Ret i feltet lønarten til den nye lønart Klik på Gem     2.    Løbende beregning af feriepenge Bogføring af løbende beregning af optjente feriepenge skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan. Du skal kun oprette de lønarter, for den ferieudbyder du har: 4708 - Feriepenge optjent Feriekort - oprettes i både debet og kredit på din kontoplan. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 4706 - Feriepenge optjent Feriekasse - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge Feriekasse - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390 4705 - Feriepenge optjent FerieKonto - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 8356 - A-Skat af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390.   3.    Fri egen regning En medarbejder der holder ferie, som ikke er optjent og dermed bliver trukket i løn. Her skal du oprette følgende lønart i din kontoplan, alt efter hvilken værdi du har oprettet på din resultattabel ‘FEEGEN’ 4871 - Fri egen regning, dage 4,8%. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 0 4872 - Fri egen regning, timer. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 1 4873 - Fri egen regning, 1/260. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 2   Lønarterne krediteres resultatopgørelsen/driften.     4.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge  bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 5.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen FerieKasse 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4980 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   6.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4962 - Bruttoferiepenge, skal bogføres i debet på balancen, f.eks. på finanskontoen for skyldige hensatte feriepenge 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen    7.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4966 - Bruttoferiepenge skal bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen  8.    Feriepengedifferenceberegning For medarbejdere som optjener ferie med løn, og som går op eller ned i tid, skal der foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet. Bogføring af det beløb medarbejderen bliver trukket for i løn, eller får mere udbetalt, skal bogføres på følgende lønart: 4923 - Feriepengedifferenceberegning, bogføres i debet på resultatopgørelsen 14051 – Løn feriedage ændret tid jf. gammel ferielov 14030 - Løn overført ferie ændret tid jf. gammel ferielov   9.    Ferie på forskud timer Hensættelse af ferie på forskud i timer, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4954 - Forskudsferie afholdte timer, skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen. 4952 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 10.Ferie på forskud dage Hensættelse af ferie på forskud i dage, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4953 - Forskudsferie afholdte dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen.   11.Ferie på forskud, løbende beregning af feriepenge Medarbejdere der har løbende beregning af feriepenge, kan få tildelt forskudsferie. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse. Det kan bogføres på følgende lønarter: Feriekort 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning. Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 44767 - Tildel Forskudsferie Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen (Konti vedr. optjening af feriepenge)   FerieKonto 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjent feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning, skal bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390   Feriekasse 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjente feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning.Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit på balancen.   12.Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, som bliver trukket på en af de variable lønart 4696 eller 4797, skal sættes op i kontoplanen på følgende måde lønart: 4796 - TBF. forskudsferie dage Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   4797 - TBF. forskudsferie timer Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning) 13.Udbetaling af feriepenge fra feriekort For medarbejdere der har anmodet om at få udbetalt feriepenge fra arbejdsgiver på deres feriekort, skal det udbetalte feriepengebeløb bogføres på følgende lønarter: 4790 - Anmodet Feriekort udbetaling, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4793 – Feriekort udbetaling sidste år, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4794 - Feriekort udbetaling indv. År, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 8326 - AM-bidrag feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen 8357 - A-skat feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen   14.Udbetaling af feriehindring i dage kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40110. 40112 - Udbetalte dage/feriepenge. Bogføres i debet.   15.Udbetaling af feriehindring i timer kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40111. 40113 - Udbetalte timer/feriepenge. Bogføres i debet. 16.    Udbetaling af 5. ferieuge Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4760 eller 4762 til ferie i dage: 44760 - Udbetalte Feriedage. Bogføres i debet.   Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4761 eller 4763 til ferie i timer: 44761 - Udbetalte ferietimer. Bogføres i debet.   Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.   17.    Korrektion af restferie fra ny ferielov Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40105 eller 40108 44763 – Bogføring af korrektion på udbetalt feriepenge, -dage og -timer. Oprettes i kontoplan i debet og kredit på resultatopgørelse og balance. 18.    Udbetaling af overført ferie (ny ferielov) ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du fratræder en medabejder der får kontakt udbetaling af overført ferie. 4922 Udbetal Overført Ferie. Oprettes i debet 44922 Bogføring 4922. Oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.                               Ferie i timer 4905 Udbetal overførtf.timer(fratr). Oprettes i debet, udbetalt overført ferie 44908 Bogføring 4905. Oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020. 19.Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Ferieår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lovgrundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   Dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i ferieåret 1.9.XX-31.8.XX. 19.1. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4605 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   19.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, lovgrundlag (ikrafttrædelses kode E) 4611 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb., skal oprettes i debet. 19.3. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4606 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet. 19.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode E) 4608 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb., skal oprettes i debet på balancen   19.5. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4786 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   19.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4782 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet.   19.7. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4787 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet.   19.8. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4781 -Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet.   19.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4627. 4627 - Eks. ferietillæg lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   19.10.    Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4626. 4626 - Eks. ferietillæg OK-grundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   20.Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Kalenderår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lov-grundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   I dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i kalenderår 1.1.XX-31.12.XX. 20.1. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4620 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   20.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4625 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   20.3. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4621 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   20.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4623 - Ekstra ferietillæg OK-grl. udb, skal oprettes i debet på balancen   20.5. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4771 - Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   20.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4772 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   20.7. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4777 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   20.8. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4776 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   20.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4629. 4641 - Eks. ferietillæg indv. år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen 4642 - Eks. ferietillæg sidste år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen   20.10.    Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4628. 4636 - Eks. ferietillæg indv. år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen 4637 - Eks. ferietillæg sidste år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen   21.Pro rata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg Løbende udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i ferieåret, skal bogføres på følgende lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag, i debet på balancen 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag, i debet på balancen 4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 22.Hensættelse af ferie Husk at når du bogfør hensættelse af feriepenge eller ferietillæg, er det vigtigt at du får modposteret hensættelsen i forbindelse med udbetaling, fratrædelse eller afholdelse af ferie/ferietillæg. 22.1. NYT Hensættelse af feriepenge efter regnskabslovens konkrete metode Efter ny ferielov er indført er der kommet en regnskabsmæssig konsekvens og en ny mulighed for hensættelse af feriepenge i Visma Løn. Det betyder at du kan hensætte efter den konkrete/faktiske metode. Denne metode omfatter kun de medarbejdere som har ferie med løn. Grundlag: AM-grundlag (felt 13) + pension arbejdsgiver (felt 148) + ATP (felt 46) + pension lønmodtager felt 147 -/+ lønartstype 7500 (i denne lønartstype er oprettet lønarterne for Bonus, som er variable med et minus) Summen af grundlaget divideres med medarbejderens normtid for at finde timelønnen.   Ferie i dage: Derefter skal der udregnes en dagssats ved at sige timelønnen gange med 7,4 gange med (medarbejder normtid/160,33) Denne dagssats skal så ganges med antallet af restferiedage. På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19883 - Hensætter dage På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19883 - Ny ferielov dage hensættelse Ferie i timer: Timelønnen skal så ganges med antallet af rest ferietimer. Måneden efter skal der gøres det samme, men her kigges der på hvad der blev hensat sidste måned og så er det differencen som skal bogføres.  På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19884 - Hensætter timer   På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19884 - Ny ferielov timer hensættelse   OBS!! Der kan ikke foretages omkørsel af bogføring på den konkrete metode. Anvendes denne metode til hensættelse skal følgende lønarter ikke optræde i den kontoplan: 4703, 4911 eller 4914 22.2. Hensættelse af optjente feriepenge Visma Løn – ferie med løn Ønsker du at hensætte optjente feriepenge skal følgende lønart oprettes i din kontoplan. Lønarten oprettes i debet og kredit, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4703 - Feriepenge optjent   22.3. Afholdelse af ferie i dage Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i dage, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4911 - Ferieforbrug dage/Feriepenge   22.4. Afholdelse af ferie i timer Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i timer, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4914 - Ferieforbrug timer/Feriepenge   22.5. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag 4900 - Opsparing ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 22.6. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag 4901 - Opsparing ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   22.7. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   22.8. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 22.9. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag 4902 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   22.10.   Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag 4904 - Ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   22.11.    Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag 4624 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   22.12.    Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag 4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen  
Vis hele artiklen
19-08-2020 19:53 (Senest opdateret 03-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 10763 Visninger
Vejledning til hvordan du læser din lønseddel.
Vis hele artiklen
23-02-2021 10:10 (Senest opdateret 21-04-2022)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 9285 Visninger
Afspadsering i Visma Løn kan være både i timer og i beløb.
Vis hele artiklen
27-09-2019 12:58 (Senest opdateret 02-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 8798 Visninger
Læs guiden om eSkattekort og eIndkomst til Visma Løn her. 
Vis hele artiklen
12-12-2017 16:26 (Senest opdateret 03-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 8750 Visninger
PDF vejledning 1.     Description   Type K – Key, data entries in key fields are mandatory N – Numeric X – Alphanumeric, characters % – The field may be deleted/left blank D – Date field, DDMMYYYY M – Mandatory, values MUST be entered at time of creation Å – Year, the year 2000 and later   File name The file name will not be ‘checked’ which means that you can decide what the name of the file should be. However, a file name can only be loaded into the salary system once. The maximum number of characters allowed is 20 and these characters may a combination of numbers and letters.   File format In Visma Løn, you can load a file from an external system. The file must be in csv-format  (separated by semicolons and in Windows code page 1252 ANSI )   and should have a preset layout. In a csv-file, the following characters are not allowed in data; ’,’ (comma) ’;’ (semicolon) ” (quotation marks) as these are used as separators. Visma Løn includes the following separator characters; ’,’(comma) of ’;’ (semicolon). The decimal point is denoted by ’.’ (full stop).   Sorting The ordering of the records is of no importance. During loading, the salary system performs the sorting.   Data check Data check is carried out using the same rules that govern manual entries.       2.     Loading files into Visma Løn The employer must have signed up for ’Service 7’ to be able to load the files into Visma Løn.   How to load files into Visma Løn: Click ’Lønadministration (Salary administration) / Overførsel (Transfer)/ Decentral registrering (Decentralized recording)’ Load the file, then click ’Indlæs’ (Load) Navigate to the file and click ’OK’ Then a job is started and displayed under ’Vis job’ (View job). After completion of the job, click ’Hent aktuelt’ (Get current) Then click ’Åbn’ (Open) Double click the file displayed, then click ’Åbn’ (Open) On the screen, you will see ’Kvittering for decentral registrering’ (Acknowledgement for decentralized recording). The report includes details about the number of lines which are ’Modtaget’ (Received), ’Indlæst’ (Loaded) and ’Afvist’ (Rejected), respectively. The received and loaded lines are located on the relevant screens in the salary system. The rejected lines will be displayed in the ’Kvittering for decentral registrering’ (Acknowledgement for decentralized recording) report; for the rejected lines, the report includes details regarding employee numbers and failures/causes.   Case Below, you see the structure of a csv file, including all formats and the separator character is ’;’ (semicolon):   18;1;MLE-05-AFDE;300;HR 18;1;MLE-10-UDBE;Kbh;København 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;T3;;;120;60 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F3;165 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F4;;175 18;1;MLE-25-MEDA;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;SE-45678 Malmø;0;;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008 18;1;MLE-25-MEDA;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008 18;1;MLE-30-ANSF;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;10086;01082008;;3;31082008 18;1;MLE-35-REGK;3;01082009;;1234;9481247 18;1;MLE-35-REGK;4;15082008;;1222;3185784375 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9900;;;;20000 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;6200;;;;;5;;;10;;;;;;;2003 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9011;;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;1303;;5;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;3000;;;;6500 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;31122008;3010 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6003;;;;;3.7;;;7.4;2;;;;;;2115;;;;1 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6410;;;;500;;;;;;;;;2345;6544533 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;1100;;165 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9905;;;;170 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9906;;;;15 18;1;MLE-45-ERIN;3;01082008;1;Jubilæum 2018 18;1;MLE-50-ANSO;3;300;412110;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;800;4;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;600;99999;30.00;01082008 18;1;MLE-55-FRAV;10078;12082008;13082008;40;Ferie i august;2 18;1;MLE-55-FRAV;987;14082008;14082008;18;Dagpenge;7.5;125 18;1;MLE-55-FRAV;992;02012008;02012008;40;;;;9 18;1;MLE-60-EIND;3;10;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;3;11;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;4;66;0;15082008;;5000 18;1;MLE-65-GREK;1;01082008;H 18;1;MLE-65-GREK;2;15082008;H     3.     MLE-05-AFDE (Department) You can create and modify departments by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), and AFDELING (DEPARTMENT)   The following fields may be modified by using Decentralized recording: DESCRIPTION   Case 18;1;MLE-05-AFDE;300;HR   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-05-AFDE   4 D Afdeling (Department) 6 X K   AFDELINGSNR (DEPARTMENT NO.) 5 E Description 30 X   AFDELING TEKST (DEPARTMENT TEXT) To indicate deletion of ’beskrivelse’ (description), enter ’%’ into the field.       4.     MLE-10-UDBE (Subsection) You can create and modify subsections by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), and UDBETALINGSSTED (SUBSECTION)   The following fields can be modified by using Decentralized recording. DESCRIPTION   Case 18;1;MLE-10-UDBE;Kbh;København   Record format: Field No.  Excel Column Name  No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (customer relation) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER RELATION NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   EMPLOYER NO. 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-10-UDBE Record ID 4 D Udbetalingssted (Subsection) 6 X K   SUBSECTION ID 5 E Description 30 X   For deletion of ’beskrivelse’ (description), enter ’%’ into the field.     5.     MLE-15-REST (Result steps) You can create and modify result steps by using Decentralized recording. The result table may/should be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), RESULTATTABEL (RESULT TABLE) , FRADATO (FROM DATE), and LØNGRUPPE (SALARY GROUP)   You can change the following fields by using Decentralized recording: SATS BAGUD (RATE IN ARREAR), SATS FORUD (RATE IN ADVANCE), SATS TIMELØN (RATE – HOURLY WAGE), and SATS 14 DAGS LØN (RATE – SALARY FOR 2 WEEKS) You can change the following fields by using Decentralized recording if you have a salary scale agreement: RYKTYPE1, RYKTYPE2, RYKTYPE3, RYKNØGLE1, RYKNØGLE2, RYKNØGLE3 Note: If the entire result step for a salary group should be deleted, then enter ’%’ into all rate fields (fields 14-17).   Case 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;T3;;;120;60 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F3;165 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F4;;175         Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2   B Blank field 0 X Blank   3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-15-REST Record ID 4 D Resultattabel (Result table) 6 X K   The result table number e.g. ’1100’ 5 E Fradato (From date) 8 D K   RESULTATTABEL STARTDATO (RESULT TABLE START DATE). Format: DDMMYYYY 6 F Tildato (To date) 8 D   RESULTATTABEL SLUTDATO (RESULT TABLE END DATE). Format: DDMMYYYY 7 G Betegnelse (Designation) 30 X   For deletion of ’betegnelse’ (designation), enter ’%’ into the field. 8 H Ryktype1 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT AFDELI UDBSTD Usually left blank. If salary scale agreement, the field holds promotion code 1. 9 I Ryktype1 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT AFDELI UDBSTD Usually left blank. If salary scale agreement, the field holds promotion code 2. 10 J Ryktype1 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT AFDELI UDBSTD Usually left blank. If salary scale agreement, the field holds promotion code 3 11 K Løngruppe (Salary group) 6 X M   E.g. F1 or TT. If salary scale agreement, the field is connected to Ryktype1. 12 L Ryknøgle2   6 X Blank Usually left blank. If salary scale agreement, the field is connected to Ryktype2 13 M Ryknøgle2 6 X Blank Usually left blank. If salary scale agreement, the field is connected to Ryktype3. 14 N Sats bagud (Rate in arrear) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats bagud’ (Rate in arrear), enter ’%’ into the field. 15 O Sats forud (Rate in advance) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats forud’ (rate in advance), enter ’%’ into the field. 16 P Sats timeløn (Rate – hourly wage) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats timeløn’ (hourly wage), enter ’%’ into the field. 17 Q Sats 14 dags løn (Rate – salary for 2 weeks) 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For deletion of ’sats 14 dags løn’ (rate – salary for 2 weeks), enter ’%’ into the field.       6.     MLE-25-MEDA (Employee) Employees may be created and modified by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), and MEDARBEJDER (EMPLOYEE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: CPRNR (CIVIL REG. NO.), CVRNR (CVR NUMBER), FORNAVN (FIRST NAME), EFTERNAVN (LAST NAME), ADRESSE1 (ADDRESS1), ADRESSE2 (ADDRESS2), POSTNR (POSTAL CODE), FØRSTANSAT (FIRST TIME EMPLOYMENT), E-MAIL (E-MAIL), SKATTELANDEKODE (TAX COUNTRY CODE), ANCIENNITET (LENGTH OF EMPLOYEE’S EMPLOYMENT), SKATTELANDEKODE (TAX COUNTRY CODE), EBOKS (E-BOX), INITIALER (INITIALS), NEMKONTO and LØNANCIENNITET.   Case 18;1;MLE-25-MEDA;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;;SE-45678; Malmø;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008 18;1;MLE-25-MEDA;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-25-MEDA Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E CPR-nr. (Civil reg. no.) 10 N M   A Modulus 11 check is  performed on the field. Fictitious civil reg. numbers xxxxxx-9991 or xxxxxx-9992 are valid. Value x must include a valid date. Format XXXXXXXXXX 6 F CVR-nr. (CVR no.) 8 N (M)   A Modulus 11 check is performed on the field. The field is populated with zero if the civil reg. no. is provided. The field is only populated if the value provided for the civil reg. no. is zero. Format: XXXXXXXX 7   G Last name 30 X M     8   H First name 30 X M     9   I Address 1 30 X M     10 J Address 2 30 X   For deletion of ’Address 2’ enter ’%’ into the field. 11 K Postnummer dansk eller udl. (Postal code – Danish or foreign) 9 X M   Danish postal code validation if country code is not provided or provided with ’DK’. Otherwise no check. 12 L Udl. Postdistrikt (Foreign postal code) 30 X(M)  blank Should be entered if the employee has a foreign address. Is deleted automatically if the country code is changed to ’DK’. 13 M Først ansat (first time employment) 8 D M   Format: DDMMYYYY 14 N E-mail 50 X   For deletion of ’e-mail’ enter ’%’ into the field. 15 O Landekode (Country code) 2 X M   If the employee has a foreign address a value should always be provided for this field. 16 P  Anciennitet (Seniority) 6 N   Format: YYMMDD. The length of the employee’s employment in number of years months and days. For deletion of ’anciennitet’ (seniority) enter ’%’ into the field. 17 Q Rekvirer skattekorttype (Requst tax card type) 1 X H = Hovedkort (taxrate and deduction card) B = Bikort (secondary taxcard) Blank = intet kort (no card) A tax card can only be requested when creating a new employee. If an existing employee having a new salary number is created in the salary system the field must be ’Blank’ and you need to make a ’Genrekvirering af skattekort’ (new tax card request). 18 R Request date 8 D   The effective date of the e-tax card. Format: DDMMYYYY 19 S eBoks - changed per 5.6.2022 to mit.dk 3 X Ja / Nej JA/NEJ (YES/NO) to eBoks must be indicated.   Per 5.6.2022 means Yes mit.dk and No means mitBasic and an additional email address must be created in column N 20   T Initials 10 X   Initials of employees. 21 U Nemkonto 3 X Ja or blank JA (YES) to Danish Nemkonto. 22 V Lønanciennitet 8 X   The employee’s Seniority date. Format: DDMMYYYY       7.     MLE-30-ANSF (Conditions of employment)   Conditions of employment can med created, modified and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), and FRADATO (FROM DATE)   You can modify the following fields by using Decentralized recording: FRADATO (FROM DATE), FRATRÆDELSESDATO (RESIGNATION DATE), FRATRÆDELSESKODE (RESIGNATION CODE), AFDELINGSNR (DEPARTMENT NO., UDBETALINGSSTEDNR (PAYER NO.),LØNGRUPPENR (SALARY GROUP NO.), STILLINGSKATEGORI (POSITION CATEGORY), ANSÆTTELSESBETEGNELSE (EMPLOYMENT DESIGNATION), NORMTID (STANDARD PERIOD), AFV.FORENINGSKODE (AFV. ASSOCIATION CODE), AFV.PNR, OPTIONAL 1-6, LØNRAMME, LØNTRIN, RYKKODE1, RYKKODE2, RYKKODE3, NÆSTERYKDATO1, NÆSTERYKDATO2, NÆSTERYKDATO3. AUTORYK1,AUTORYK2, AUTORYK3, ARBEJDSDAGE PR.UGE.   Case 18;1;MLE-30-ANSF;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;10086;01082008;;3;31082008       Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-30-ANSF Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Fradato (From date) 8 D K   Format: DDMMYYYY "Fradato (From date) should NOT contain any data when only Fratrædelseskode (Resignation Code) and Fratrædelsesdato (Resignation Date) are used in the record."   6 F Tiltrædelsesdato (Commencement date) 8 D   Is not applied. 7 G Fratrædelseskode (Resignation code) 2 N   Mandatory in case of resignation. When populating this field the From date field MUST also be populated with the term date from the salary system. In case of reemployment enter ’%’ into the field. For deletion of ’fratrædelseskode’ (resignation code) enter ’%’ into the field. 8 H Fratrædelsesdato (Resignation date) 8 D   Mandatory in case of resignation. When populating this field the From date field MUST also be populated with the term date from the salary system. Format: DDMMYYYY   9   I Stillingskategori (Position category) 4 N M   E.g. monthly or hourly paid employee. 10 J Ansættelsesbetegnelse (Employment designation/ jobtitle) 30 X   For deletion of ’ansættelsesbetegnelse’ (employment designation) enter ’%’ into the field. 11 K Normtid medarbejder (Standard time per month) 6 N   Format: 999.99. For deletion of ’normtid medarbejder’ (standard time – employee) enter ’%’ into the field. 12 L Normtid overenskomst (Standard time - agreement) 6 N   If not 160.33 this is provided at time of creation. Format: 999.99 13 M Løngruppe (Salary group) 6 X M   The letter should be with initial cap e.g. ’T1’ or ’F2’. 14 N Afdeling (Department) 6 X   Case sensitive. For deletion of ’afdeling’ (department) enter ’%’ into the field. 15 O Udbetalingssted (Subsection) 6 X   Case sensitive. For deletion of subsection enter ’%’ into the field. 16 P Afv. Foreningskode (Association code) 5 N   For deletion of ’afv. foreningskode' (association code) enter ’%’ into the field. 17 Q Afv. Pnr. 10 X   Modulus check of field contents. For deletion of ’afv Pnr.’ enter ’%’ into the field. 18 R Afv. kontoplan (Chart of accounts) 2 X   Check of existence of loaded chart of accounts. For deletion of Chart of accounts enter ’%’ into the field. 19 S Valgfri1 (Optional1) 10 X   For deletion of Optional1 enter ’%’ into the field. 20 T Valgfri2 (Optional2) 10 X   For deletion of Optional2 enter ’%’ into thefield. 21 U Valgfri3 (Optional3) 10 X   For deletion of Optional3 enter ’%’ into the field. 22 V Valgfri4 (Optional4) 10 X   For deletion of Optional4 enter ’%’ into the field. 23 W Valgfri5 (Optional5) 10 X   For deletion of Optional5 enter ’%’ into the field. 24 X Valgfri6 (Optional6) 10 X   For deletion of Optional6 enter ’%’ into the field. 25 Y Lønramme 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold pay scale. 26 Z Løntrin 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold pay scale point. 27 AA Rykkode1 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold promotion code 1. 28 AB Rykkode2 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold promotion code 2. 29 AC Rykkode3 6 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold promotion code 3. 30 AD Næsterykdato1   8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. If salary scale agreement, the field can  hold the date for first shift of pay scale point according to Rykkode1 31 AE Næsterykdato2   8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. If salary scale agreement, the field can  hold the date for first shift of pay scale point according to Rykkod2 32 AF Næsterykdato13   8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. If salary scale agreement, the field can  hold the date for first shift of pay scale point according to Rykkode3 33 AG Autoryk1 1 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold Ja/Nej for automatic promotion. 34 AH Autoryk2 1 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold Ja/Nej for automatic promotion. 35 AI Autoryk3 1 X   Usually left blank. If salary scale agreement, the field may hold Ja/Nej for automatic promotion. 36 AJ Arbejdsdage pr. uge 1 N Antallet af arbejdsdage pr. uge. Anvendes ved aftale om AJ Arbejdsdage pr. uge   1 N   Number of work days per week, Only feasible for companies in the financial trade.        8.     MLE-35-REGK (Registration and account numbers) Registration and account numbers can be created and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), and STARTDATO (START DATE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: KONTONUMMER (ACCOUNT NUMBER), REGISTRERINGSNUMMER (REGISTRATION NUMBER), STARTDATO (START DATE) and SLUTDATO (END DATE)   Case 18;1;MLE-35-REGK;3;01082009;;1234;9481247 18;1;MLE-35-REGK;4;15082008;;1222;3185784375   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-35-REGK Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6   F Slutdato (End date) 8 D   Format: DDMMYYYY 7 G Registreringsnr. (Registration number) 4 N M     8 H Kontonummer (Accountnumber) 10 X M           9.     MLE-40-LONA (Individual rates, fixed salary types and variable salary types) Fixed salary types can be created by using Decentralized recording. Fixed salary types can be created, modified and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording. Individual rates can be created, modified and be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), LØNARTNR (SALARY TYPE NUMBER), and STARTDATO (START DATE)   You can modify the following fields by using Decentralized recording: TILDATO (TO DATE) (End date), BETEGNELSE (DESIGNATION), ENHEDER (UNITS), SATS (RATE); BELØB (AMOUNT), PCT. (PERCENT), PENS.FIRMABELØB (COMPANY CONTRIBUTION AMOUNT FOR PENSION), PENS.FIRMA % (COMPANY CONTRIBUTION PENSION %), PENSIONSGRUNDLAG (PENSION BASE), KONTONUMMER (ACCOUNT NUMBER), REGISTRERINGSNUMMER (REGISTRATION NUMBER), MODTAGERSAFDELING (RECIPIENT DEPARTMENT), MODTAGERSAFTALENR (RECIPIENT AGREEMENT NUMBER), AFSENDERKUNDENR (SENDER CUSTOMER NO.), AFREGNINGSTYPENR (PAYMENT TYPE NO.), OVERENSKOMSTKODE (AGREEMENT CODE), KONTOPLANFELT  1-6 (CHART OF ACCOUNTS FIELD1-6), AFREGNES VIA, FREKVENS, NÆSTE GANG, SLETTEMARKERING   In the document ’Lønarts felt beskrivelse til decentral registrering’ (Salary type description for decentralised recording), you can see the fields to be populated in connection with each salary type. Note: Using decentralised loading, the following salary types must be replaced by new salary types: (se table below) 400, 401, 600, 605, 606, 865, 4280, 4410, and 4412.   Note: Decentralised loading is NOT possible when using the following salary types: 450, 7802, 8392, 8725, and 8755.   Case 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9900;;;;20000 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;6200;;;;;5;;;10;;;;;;;2003 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9011;;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;1303;;5;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;3000;;;;6500 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;31122008;3010 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6003;;;;;3.7;;;7.4;2;;;;;;2115;;;;1 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6410;;;;500;;;;;;;;;2345;6544533 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;1100;;165 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9905;;;;170 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9906;;;;15       Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-40-LONA Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E Fradato (From date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6   F Tildato (To date) 8 D   Format: DDMMYYYY 7 G Lønart (Salary type) 6 N K     8 H Betegnelse (Designation) 30 X     9 I Enheder (Units) 11 N   Unit types: Hours, days, km. Format: -9999999.99 – 9999999.99 10 J Sats (Rate) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 11 K Beløb (Amount) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 12 L Pct. (Percent) 11 N   Pension egen % (Own pension contribution). Format: -9999999.99 – 9999999.99 13 M Reducer ej (Do not reduce) 1 N 1 or 2  Default is blank = 0 14 N Pens. Firmabeløb (Company pension contribution) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 15 O Pens. firma % (Company pension contribution %) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 16 P Pensionsgrundlag (Pension base) 1 N 1/2/3/4/5/6/10/11 Refer to description in the salary type catalogue 17 Q Saldo (Balance) 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 18   R Årstal (Year) 4 Å   Format: YYYY 19 S Inputværdi (Input value) 10 X   The value should equal the look up step. Refer to Guide til Værdi bestemt løn (Guide to value induced salary). 20   T Reg.nr. (Reg. no.) 4 N   Applied in case of pensions 21 U Kontonummer (Account number) 10 X   Applied in case of pensions 22 V Afregningstype (Transaction code) 6 N   Applied in case of pensions 23 W Modtagersafdeling (Recipient department) 5 X   Applied in case of pensions 24 X Modtagersaftalenr (Recipient agreement no.) 8 X    Applied in case of pensions 25 Y Afsenderkundenr (Sender customer no.) 15 X   Applied in case of pensions 26 Z Overenskomstkode (Agreement code) 5 X   Applied in case of pensions 27 AA Kontoplanfelt1 (Chart of accounts field) 20 X  *See note Applied for input allocation 28 AB Kontoplanfelt2 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 29 AC Kontoplanfelt3 (Chart of accounts field) 20  X *See note Applied for input allocation 30 AD Kontoplanfelt4 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 31 AE Kontoplanfelt5 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 32 AF Kontoplanfelt6 (Chart of accounts field) 20 X *See note Applied for input allocation 33 AG Afregnes via 2 X Default Blank or the value BC   Usually left blank. Only feasible for companies in the financial trade. 34 AH Frekvens (Frequency) 2 N   Usually left blank. Only feasible for companies in the financial trade. Applies only to fixed salary types. 35 AI Næste gang (Next payment/ withdrawal) 8 D Blank DDMMYYYY Usually left blank. Only feasible for companies in the financial trade. Applies only to fixed salary types. 36 AJ Sletmarkering 1 N 9 = Delete fixed salary type Startdate must correspond to the startdate for the fixed salary type.   *Input allocation can be used for the following chart of accounts fields:   Afdeling (Department)                       of characters = 6 Udbetalingssted (Subsection)                       of characters = 6 Kontonummer (Account number) of characters = 20 Valgfri1 (Optional1) of characters = 10 Valgfri2 (Optional2) of characters = 10 Valgfri3 (Optional3) of characters = 10 Valgfri4 (Optional4)                       of characters = 10 Valgfri 5 (Optional5)                       of characters = 10 Valgfri6 (Optional 6)                       of characters = 10   In addition to the chart of accounts fields above, the sorting code may have additional fields, however, not all of them will be included in the sequence in terms of   decentralized recording.   If your sorting code includes the following chart of accounts fields:   Aflønning (Form of renumeration) Afdeling (Department) Kontonummer (Account no.)   then, the following should be used in decentralised recording: Column 27 / AA: Afdeling (Department) – this is the first chart of accounts field available for input allocation Column 28 / AB: Kontonr. (Account no.) - this is the second chart of accounts field available for input allocation   Form of renumeration is not applicable in this context, as input allocation is not available for this sorting.   Note: Decentralized loading of the following salary types is not possible but may be replaced by other salary types. However, salary types 4410 and 4412 should have both salary types 4410 and 4412 plus salary types 3800, 3801, or 3804. Other salary types will be replaced completely by other salary types. See additional descriptions in the Excel spreadsheet   Current salary type Salary type text Salary type for decentralized recording 400 Overfører feriefri år-1 dage (Transferring holiday free, year -1, days) 310 400 Overfører feriefri år-1 timer (Transferring holiday free, year -1, hours) 311 400 Overfører feriefri år-1 beløb (Transferring holiday free, year – 1, amount) 312 400 Overfører afspadsering, år-1 timer (Transferring time off, year -1, hours) 313 401 Overfører omsorgdage år-1 (Tranferring days of compassionate leave, year –1) 314 401 Overfører omsorgtimer år-1 (Transferring hours of compassionate leave, year –1) 315 401 Overfører aftalefridage år-1 (Transferring appointment free days, year –1) 316 401 Overfører aftalefritimer år-1 (Transferring appointment free hours, year –1) 317 865 Overfør ikke afholdt ferie dage (Do no transfer used holiday – days) 318 865 Overfør ikke afholdt ferie timer (Do not transfer used holiday – hours) 319 4280 Overfør ikke afholdt ferie dage (Do no transfer used holiday – days) 4278 4280 Overfør ikke afholdt ferie timer (Do not transfer used holiday – hours) 4279 4410 Feriefri til Fritvalgskonto – henterPer9905/Res100 (Holiday free for Options account – gets Per9905/Res100) 4410 – number of hours 4410 Korrektion af feriefridage (Correction of supplementary holiday - days) 3800 4410 Korrektion af feriefritimer (Correction of supplementary holiday - hours) 3801 4410 Korrektion af feriefribeløb (Correction of supplementary holiday – amount) 3804 4412 Feriefri til Fritvalgskonto – timer * sats (Holiday free for Options account – hours * rate) 4412 - Number of hours and rate 4412 Saldokorrektion af feriefridage (Balance correction  supplementary holiday – days) 3800 4412 Saldokorrektion af feriefritimer (Balance correction of supplementary holiday – hours) 3801 4412 Saldokorrektion af feriefribeløb (Balance correction supplementary holiday – amount) 3804 600 Saldokorrektion feriedage/kr. (Balance correction holiday/DKK) 510 – provide year 600 Saldokorrektion feriedage/kr. (Balance correction holiday/DKK) 511 - current year 605 Saldokorrektion ferietimer/kr. (Balance correction holiday hours/DKK) 512 – provide year 605 Saldokorrektion ferietimer/kr. (Balance correction holiday hours/DKK) 513 – current year 606 Saldokorrektion feriedage optjent i år (Balance account – number of days of holiday accumulated this year) 514 606 Saldokorrektion feriedage/saldo i år (Balance correction – days of holiday/balance this year) 515 606 Saldokorrektion ferietimer optjent i år (Balance correction – hours of holiday accumulated this year) 516       10.  MLE-45-ERIN (Reminder) You can create and modify reminder by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), and DATO (DATE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: ERINDRINGSTEKST (REMINDER TEXT)   Case 18;1;MLE-45-ERIN;3;01082008;1;Jubilæum 2018   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-45-ERIN Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Dato (Date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6 F Modtager (Recipient) 1 N K 0=Kundeforhold (Customer ID) 1=Arbejdsgiver (Employer) Only use 1 = Arbejdsgiver (Employer) 7 G Erindringstekst (Reminder text) 30 X   For deletion of ’erindringstekst’ (reminder text), enter ’%’ into the field.       11.  MLE-50-ANSO (Employment information for statistics) Employment information can be created, modified and be accounted for an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), IP TYPE, IP CODE and STARTDATO (START DATE).   You can change the following fields by using Decentralized recording: IP-TYPE (IP TYPE), IP-KODE (IP CODE), SLUTDATO (END DATE), VÆRDI (VALUE)   Case 18;1;MLE-50-ANSO;3;300;412110;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;800;4;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;600;99999;30.00;01082008   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-50-ANSO Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E IP-type (IP type) 6 N K     6 F IP-kode (IP code) 6 N K   Populated with 99999 if IP type 600, 610,  620. 7 G Value 9 N Blank, 0 or positive Can only be populated with IP-type 600, 610, 620. Format: 999999.99 8 H Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 9 I Slutdato (End date) 8 D   Format: DDMMYYYY       12.  MLE-55-FRAV (Absence registrations) You can create, modify and delete recoding of absence by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), STARTDATO (START DATE), and FRAVÆRSKODE (ABSENCE CODE)   You can change the following fields by using Decentralized recording: SLUTDATO (END DATE), BETEGNELSE (DESIGNATION), VARIGHED (DURATION), and SATS (RATE)   On deletion, the following fields should always be provided: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), STARTDATO (START DATE), SLUTDATO (END DATE), and FRAVÆRSKODE (ABSENCE CODE)   Case 18;1;MLE-55-FRAV;10078;12082008;13082008;40;Ferie i august;2 18;1;MLE-55-FRAV;987;14082008;14082008;18;Dagpenge;7.5;125 18;1;MLE-55-FRAV;992;02012008;02012008;40;;;;9       Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-55-FRAV Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6 F Slutdato (End date) 8 D M   Format: DDMMYYYY 7 G Fraværskode (Absence code) 4 N K     8 H Betegnelse (Designation) 30 X     9 I Varighed (Duration) 10 N Blank, 0 or positive Format: 0-9999999.99 10 J Sats (Rate) 10 N Blank, 0 or positive Format: 0-9999999.99 11 K Sletmarkering (delete selection) 1 N Blank, or 9 = delete absence         13.  MLE-60-EIND (eIncome – Danish public authority) eIncome fields may be created, modified or be accounted for on an accruals basis by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), RUBRIK (HEADER), KODE (CODE), and STARTDATO (START DATE)   Case 18;1;MLE-60-EIND;3;10;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;3;11;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;4;66;0;15082008;;5000   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-60-EIND Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5   E Rubrik (Header) 4 N K     6   F Kode (Code) 6 N K     7 G Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 8 H Slutdato (End date) 8 D   Format: DDMMYYYY 9 I Værdi (Value) 11 N Blank, 0 or positive Format: 0-9999999.99 10   J Tekst (Text) 58 X           14.  MLE-65-GREK (Re-ordering of ’eSkattekort’) You can create a new request for eTaxcard by using Decentralized recording.   The following fields are key fields: KUNDEFORHOLD (CUSTOMER ID), ARBEJDSGIVER (EMPLOYER), IDENTIFIKATION (IDENTIFICATION), MEDARBEJDER (EMPLOYEE), STARTDATO (START DATE), and SKATTEKORTTYPE (TAX CARD TYPE)   Case 18;1;MLE-65-GREK;1;01082008;H 18;1;MLE-65-GREK;2;15082008;H   Record format: Field No. Excel Column Name No. of characters Type Value Description 1 A Kundeforhold (Customer ID) 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER (CUSTOMER ID NUMBER) 2 B Arbejdsgiver (Employer) 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER (EMPLOYER NUMBER) 3 C Identifikation (Identification) 11 X K MLE-65-GREK Record ID 4 D Medarbejder (Employee) 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER (EMPLOYEE NUMBER) 5 E Startdato (Start date) 8 D K   Format: DDMMYYYY 6 F Skattekorttype (Tax card type) 1 X K H or B H = Hovedkort (Tax rate and deduction card)   B = Bikort (Secondary card)  
Vis hele artiklen
30-08-2019 12:19 (Senest opdateret 28-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 8023 Visninger
Håndtering af fritvalg i Visma Løn
Vis hele artiklen
12-12-2017 17:17 (Senest opdateret 28-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 6956 Visninger
Tilpasning af kontoplan i Visma Løn
Vis hele artiklen
10-09-2019 12:31 (Senest opdateret 15-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 6881 Visninger
Vi har lavet en trinvis vejledning til, hvordan du laver en lønkørsel, supplerende lønkørsel og omkørsel i Visma Løn.
Vis hele artiklen
05-12-2017 20:54 (Senest opdateret 03-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 6225 Visninger
En guide til håndtering af feriefri i Visma Løn.
Vis hele artiklen
12-12-2017 16:58 (Senest opdateret 04-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 5968 Visninger
Guide: Sådan laver du en dataleverandøraftale
Vis hele artiklen
15-12-2017 11:45 (Senest opdateret 17-12-2021)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 4785 Visninger
13-03-2020 12:46 (Senest opdateret 09-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 4005 Visninger
Her finder du en guide til Oprettelse, ændring og fratrædelse af medarbejdere.
Vis hele artiklen
05-07-2019 09:31 (Senest opdateret 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3936 Visninger
Håndtering af SH i Visma Løn
Vis hele artiklen
10-09-2019 12:21 (Senest opdateret 04-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3798 Visninger