Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Instrukcija, kā konfigurēt, ja darba samaksa ir minimālā alga vai minimālā stundu tarifa likme.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 14:52 (Atjaunots 20-03-2024)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 739 Skatījumi
Sākot ar 600.versiju, ir nodrošināts Darba devēja ziņojums tiešsaistē ar VID EDS Sākot ar 605.versiju, ir nodrošināts Paziņojums par IIN tiešsaistē ar VID EDS
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 13:07 (Atjaunots 15-02-2024)
 • 5 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 3531 Skatījumi
Izveidots apraksts ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz algas aprēķiniem, kas spēkā no 01.01.2024.
Skatīt visu rakstu
29-12-2023 11:06
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 1411 Skatījumi
Lai varētu aprēķināt un nogrāmatot uzkrāto saistību par neizmantoto atvaļinājumu samaksas un sociālā nodokļa darba devēja daļu, nepieciešams veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Atvaļinājuma uzkrājumi tiek veidoti ikgadējam atvaļinājumam un ir iespējams tos veidot arī  papildatvaļinājumiem par bērniem. Dokumenta sagatavošanu un aprēķināšanu var veikt pēc nepieciešamības - katru mēnesi, ceturksni vai tikai gada beigās. Atvaļinājuma uzkrājumu aprēķina process:  Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošana (pēc tekošā mēneša algas aprēķina); Atvaļinājuma rezerves dokumenta aprēķins; Izmaksu saraksta sagatavošana, kurā iekļauj atvaļinājuma rezervju aprēķinus, un nogrāmatošana; Nākamajā mēnesī kopā ar pilno algas aprēķinu tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezervju dienas un summas. Pirms dokumenta veidošanas jābūt sakārtotai konfigurācijai. Vairāk par to ŠEIT Atvaļinājuma rezerves dokuments Dokumenti - Algas - Aprēķina dokumenti - Atvaļinājuma rezerve   Ieteicams dokumentu veidot pēc algas aprēķina, lai būtu vieglāk pārrēķināt aprēķinātos atvaļinājuma uzkrājumus, ja tāda nepieciešamība rastos. Veidojot jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu, obligāti aizpilda sekojošus laukus: Dokumenta datums - norāda dokumenta datums,t.i., par kuru mēnesi dokuments tiek veidots; Aprēķina mēnesis - norāda mēnesi, kurā dokuments tiks aprēķināts; Samaksa - norāda atvaļinājuma uzkrājuma samaksas veidu. Darbiniekus dokumentā pievieno izmantojot pogu  Otrs variants ir norādot administratīvo struktūrvienību un spiežot pogu      Atvaļinājuma rezerves dokumentā neiekļauj (dzēš) darbiniekus: kuriem uzkrātās atvaļinājuma dienas ir 0; kuriem atvaļinājuma dienas ir par daudz izlietotas, t.i., ar mīnus zīmi; kuri tekošajā mēnesī ir atbrīvoti (tos sistēma automātiski nofiltrē un nepiedāvā pie darbinieku pievienošanas); kuri jau ir pievienoti citā atvaļinājuma rezerves dokumentā par to pašu mēnesi un ar tādu pašu samaksas veidu (sistēma uzrādīs kļūdu);     Uzkrāto atvaļinājuma dienu skaits tiek aprēķināts pamatojoties uz piesaistītā atvaļinājuma rezerves fonda informāciju. Ja dienu skaits nav korekts, tad jāpārbauda atvaļinājuma rezerves fonds, dienu izlietojums un nepieciešamības gadījumā tajā veic korekcijas. Vidējās izpeļņas aprēķins Ja aprēķinātā vidējā izpeļņa ir 0, tad rindiņa tiek iekrāsota sarkanā krāsā un, dokumentu saglabājot, tiek parādīts brīdinājums par to:   Šādas situācijas var rasties, ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, piem., bērna kopšanas atvaļinājumā, darba nespējas lapa B, vai atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina. Ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, tad nepieciešams mainīt izpeļņas periodu uz tādu, kurā darbiniekam bija aprēķināta darba samaksa. Lai pārrēķinātu vidējo izpeļņu, jāspiež poga      Ja atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina, tad pareizas summas dokumentā būs redzams pēc šī aprēķina veikšanas un nospiežot    Vidējās izpeļņas aprēķina protokols Atvaļinājuma rezerves dokumentā ir iespējams apskatīties vidējās izpeļņas aprēķina protokolu par norādīto periodu. Lai to izdarītu, jāspiež poga         Atvaļinājumu rezerves dokumenta aprēķins un grāmatošana Lai papildus atvaļinājumu uzkrājumu summai tiktu aprēķināta sociālā nodokļa darba devēja daļa un šīs summas tiktu nogrāmatotas, atvaļinājumu rezerves dokumentu ir nepieciešams aprēķināt. Dokumenti - Algas - Algas aprēķins - Darbības - Pilns aprēķins vai Atsevišķu samaksas veida aprēķins Aprēķinu ieteicams veikt ar Pilnu aprēķinu. Ja to kādu iemeslu dēļ nav iespējams, aprēķinu veic ar Atsevišķu samaksas veidu aprēķinu. Lai aprēķini notiktu korekti, atlases filtrā ir jābūt norādītiem sekojošiem parametriem:   Atverot izmaksas rindu uz apskati, ir redzami aprēķina rezultāti, kas satur sekojošu informāciju: Uzkrātas saistības par neizmantoto atvaļinājumu - dienas un summa; Sociālā nodokļa darba devēja daļa atvaļinājuma uzkrājumiem.   Aprēķinus ievieto izmaksu sarakstā, kuru nepieciešams nogrāmatot. Nākamajā mēnesī kopā ar pirmo pilno algas aprēķinu, tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezerves summas un dienas.     Šī iemesla dēļ ir svarīgi atvaļinājuma rezervi izrēķināt, pirms sāk rēķināt nākamo mēnesi. Piemēram, ja tiks izrēķināta alga par janvāri, februāri un tikai tad tiks aprēķināti atvaļinājuma uzkrājumi par decembri, tad vēlreiz būs nepieciešams veikt pilnu aprēķinu janvārī, lai nostornētu decembrī aprēķināto.   Lai veiktu jaunu atvaļinājuma rezerves aprēķinu nākamajā mēnesī (ceturksnī, gadā), veido jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu.
Skatīt visu rakstu
27-12-2023 11:57 (Atjaunots 27-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1113 Skatījumi
Pirms atvaļinājuma rezerves dokumenta veidošanas, sistēmā jābūt sagatavotiem sekojošiem datiem: Izveidotiem atvaļinājumu rezerves fondiem (Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu rezerves fondiem → Atvaļinājumu rezerves fondi); Darbiniekam piesaistīts atvaļinājumu rezerves fonds (Dokumenti -> Personāla uzskaite → Atvaļinājuma rezerves fondi darbiniekiem); Darbiniekiem veikts uzkrājuma aprēķins par tekošo darba periodu (manuāli vai ar automatizētā darba palīdzību); Izveidots viens vai vairāki dokumenta tipi Atvaļinājuma rezervei;  Atvaļinājuma rezerves dokumenta tips Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi Korekta atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanai,  nepieciešams definēt vienu vai vairākus atvaļinājuma rezerves dokumenta tipus. Ir vairāki iemesli, kas nosaka, ka jāveido vairāki dokumenta tipi: ja atvaļinājumu aprēķiniem tiek izmantoti dažādi samaksas veidi, piem., Ikgadējais atvaļinājums normālam darba laikam un Ikgadējais atvaļinājums summētam darba laikam, tad arī atvaļinājumu uzkrājumu aprēķiniem ir jāizmanto atbilstoši aprēķina algorimti, t.i., jābūt izveidotiem vairākiem atvaļinājumu uzkrājumu samaksas veidiem, kas katrs tiks sasaistīti ar atvaļinājumu rezerves dokumenta tipu; Ja tiek izmantoti vairāki atvaļinājuma rezerves fondi, piem., Ikgadējais atvaļinājums (28.k.d), Ikgadējais atvaļinājums (56.k.d.) vai citi.   Dokumentu tipiem ar pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” lpp. “Lauku atribūti” jābūt norādītām vērtībām: Samaksas veids - uzkrājumu aprēķina algoritms; Atvaļinājuma rezerves fonds - par kuru atvaļinājuma rezerves fondu dokumentā tiks ielasītas uzkrātās atvaļinājuma dienas; Aktīvas prombūtnes uz mēneša beigām - kā tiks izskaitļotas prombūtnes no uzkrājuma, kas sākas dokumenta sagatavošanas mēnesī un turpinās nākamajā mēnesī (Pilnā apmērā; Dalīt); Izpeļņas periods - kāds būs vidējās izpeļņas periods (Iekļauj tekošo; Neiekļauj tekošo); Algoritms dienu aprēķinam; Tiesiskās attiecības dokumenta aizpildē - par kurām tiesiskajām attiecībām tiks ielasītas uzkrātās dienas, ja darbiniekam vienlaicīgi ir spēkā vairākas tiesiskās attiecības (Visas; Noklusētās); Citi - pēc izvēles;     Tiklīdz uzstādījumi ir sakārtoti, var veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Par to vairāk lasīt ŠEIT.
Skatīt visu rakstu
27-12-2023 11:57 (Atjaunots 12-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 364 Skatījumi
Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad iepriekš, pieņemot lēmumu pāriet uz VZD adreses tipu, pirms NĪP moduļa pārslēgšanas bija jāizveido pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem ar esošiem NĪP adreses kodiem, katram pretī norādot jauno Valsts adrešu reģistra kodu, lai pēc adreses tipa pārslēgšanas veiktu datu labošanu no Excel, nomainot nekustamā īpašuma objektiem piesaistītās adreses, savukārt, sākot ar 630. versiju, izmantojot NĪP adreses tipu, ir iespējams norādīt nekustamā īpašuma objekta kartītē arī adresi no Valsts adrešu reģistra, nepārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu. Tādējādi ir iespējams NĪP moduļa nekustamo īpašumu objektu kartītes sagatavot pārejai uz VZD adrešu tipu, neveidojot Excel pārejas tabulu. Tāpat iespēju piesaistīt Valsts adrešu reģistra adresi, lietojot NĪP adreses tipu, var izmantot integrācijās datu nodošanai citām sistēmām, piemēram, lai iesniegtu datus energoresursu izmaksu kompensēšanas informatīvai sistēmai (EIKIS), atspoguļojot gan aktuālu un korektu adresi, gan ARIS kodu.     Ja nekustamā īpašuma objekta kartītē, izmantojot NĪP adreses tipu, būs norādīta ne vien NĪP adrese, bet arī Valsts adrešu reģistra adrese, tad, pārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu, lauks Adrese nekustamā īpašuma objekta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar iepriekš norādīto Valsts adrešu reģistra adresi.     Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.      
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:59 (Atjaunots 07-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1022 Skatījumi
Apraksts, ja nepieciešams esošu kalendāru papildināt ar 2024.gadu un/vai izveidotu kalendāru sakārtot atbilstoši 2024.g. nosacījumiem.
Skatīt visu rakstu
11-12-2023 11:08
 • 6 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2076 Skatījumi
Instrukcija, kā izveidot piemaksu kontroles nosacījumu aprakstus.
Skatīt visu rakstu
09-01-2019 12:38 (Atjaunots 31-10-2023)
 • 5 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2586 Skatījumi
Ja uzņēmumā vai iestādē ir noteikts maksimālais piemaksu apjoms vienam darbiniekam laika periodā, šo nosacījumu izpildei Horizon sistēmā var sekot līdzi ar piemaksu kontroles mehānisma palīdzību.    Piemaksu kontroles nosacījumu konfigurēšana ir aprakstīta ŠAJĀ rakstā.    Pēc tam, kad kontroles nosacījumi nokonfigurēti, ir iespējams kontroli ieslēgt arī rīkojumos par piemaksām, lai piešķirto piemaksu apjomu varētu pārbaudīt jau rīkojuma ievades brīdī.   Lai ieslēgu piemaksu kontroli rīkojumā:   1. Rīkojuma veida konfigurācija (Sistēma -> Uzstādījumi -> Rīkojumu veidi) Rīkojuma veidā jābūt norādītam, kāda veida piemaksa no rīkojuma tiks ģenerēta, šīs piemaksas samaksas veidam jābūt iekļautam piemaksu kontroles nosacījumu konfigurācijā.   2. Rīkojuma dokumenta tips(Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) Dokumenta tipa lappusē Lauku atribūti jāpievieno jaunu atribūtu Atļaut piemaksu kontroli -> Jā.   3. Piemaksu kontrole rīkojuma ievades brīdī Lai pārbaudītu darbiniekam piešķirto piemaksu apjomu, rīkojuma ievadformā jānospiež poga Piemaksu kontrolei:   Ja kontroles nosacījumi ir pārkāpti, sadaļā Piemaksu kontroles nosacījumi rindas iekrāsosies sarkanas. Sadaļā Piemaksas redzamas visas darbiniekam piešķirtās piemaksas laika periodā.   4. Brīdinājums Saglabājot rīkojumu, kurā neizpildās piemaksu kontroles nosacījumi, sistēma izdos brīdinājumu. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts bez izmaiņām.   5. Rīkojums ar personu sarakstu Kontrole iespējama arī rīkojumā par vairākiem darbiniekiem (rīkojums ar sarakstu). Rīkojuma ievadlogā nospiežot pogu Piemaksu kontrolei, atveras tāds pats kontroles logs kā rīkojumā par vienu darbinieku, taču laukā Darbinieks/PAD, jāizvēlas, par kuru darbinieku apskatīt datus:   6. Rīkojuma ievade no pašapkalpošanās sistēmas HoP (Personāls+) Mēģinot saglabāt vai pieteikt rīkojumu, tiek izdots brīdinājums. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts/pieteikts bez izmaiņām.  
Skatīt visu rakstu
31-10-2023 10:18
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 261 Skatījumi
Atvaļinājuma rezerves aprēķināšana izmantojot ARF atskaiti "Atvaļinājumu uzkrājumi pa darba periodiem".
Skatīt visu rakstu
29-05-2019 12:34 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2444 Skatījumi
Sākot no Visma Horizon 570. versijas, pieņemot darbā jaunu darbinieku, daļa no darbiniekam nepieciešamajiem dokumentiem tiks izveidoti automātiski. Tā rezultātā samazinās lietotāja manuāls darbs un iespēja pieļaut kļūdas, ja dokuments tiek ievadīts nepareizi vai vispār ir aizmirsts ievadīt.  Dokumenti tiks veidoti tikai tad, ja ir iespējams viennozīmi pateikt, ka konkrētais dokuments ir jāveido un kādam jābūt dokumenta saturam. Ja visi nosacījumi izpildās, tad var izveidoties šādi dokumenti: IIN informācija VSAOI kategoriju reģistrs Darba stāža informācija Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Darba laika veidi. Zemāk aprakstīti nosacījumi, pie kādiem šie dokumenti tiks veidoti. IIN informācija Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija Pie darbinieka pieņemšanas sistēma izveidos automātisku IIN informācijas ierakstu ar IIN maksātajā kategoriju Bez dokumenta. Pēc tam, izmantojot elektronisko algas nodokļu grāmatiņu funkcionalitāti, vajag ielasīt aktuālo IIN informāciju no VID EDS. Automātiskā IIN informācijas izveide notiks tikai tad, ja EANG uzstādījumos ir norādīta IIN maksātāju kategorija (bez dokumenta).   VSAOI kategoriju reģistrs Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> VSAOI kategoriju reģistrs Līdzīgi, kā IIN informācija, arī VSAOI kategoriju reģistra ieraksts turpmāk tiks izveidots automātiski pie darbinieka pieņemšanas. Ja darbinieks nav pensionārs, tad tiks izveidots VSAOI kategoriju reģistra ieraksts, kur laukā "VSAOI maksātāja kategorija" būs vērtība DŅ vispārējā gadījumā. Vajadzīgā vērtība tiek atrasta pēc VSAOI maksātāju kategorija kodas - pirmajām divām zīmēm jābūt DN. Kā arī ierakstam ir jābūt aktīvam, vajag būt atzīmētam, ka jārēķina riska nodeva un darba ņēmēja veids ir Apdrošinātie visiem VSA veidiem. Ja šiem nosacījumiem atbilst vairāki ieraksti, tad tiek ņemts jaunākais, skatoties pēc "Spēkā no" datuma. Savukārt, ja darbinieks ir pensionārs, tad tiek izveidots ieraksts ar pensionāram atbilstošo kategoriju. Vēlāk sistēmā tiks veikti papildinājumi, lai izveidotos VSAOI ieraksti arī tad, ja netiek atzīmēts, ka jārēķina riska nodeva. Darba stāža informācija Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Darba stāža informācija Tā kā bieži tiek vadīta arī stāža informācija, līdz ar to, arī tā tiks izveidota automātiski pie darbinieka pieņemšanas. Automātiski darbiniekam tiks izveidots stāža ieraksts ar veidu Iestādē. Ja sistēmā nav stāža veida "Iestādē" vai tādi ir vairāki, tad netiks veidots automātiskais ieraksts darbiniekiem. Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Ja uzņēmumā ir pietiekami vienkārša atvaļinājumu uzskaite, t.i., nav vairāki fondi ikgadējam atvaļinājumam, tad tiks nodrošināta arī automātiska atvaļinājuma rezerves fonda darbiniekam izveide. Fonds ikgadējam atvaļinājumam tiks veidots tikai tad, ja darbinieka ienākuma veids ir Darba alga (ienākuma veida papildkods = 1001) un sistēmā ir viens aktīvs fonds ikgadējam atvaļinājumam.  Papildus ja sistēmā ir nokonfigurēts papildatvaļinājums par stāžu un darbiniekam ir izveidots stāža ieraksts, tad automātiski tiks izveidots arī papildatvaļinājums par stāžu. Ja ir vairākas papildatvaļinājumu par stāžu konfigurācijas, tad fonds darbiniekam netiks veidots. Ja sistēmā ir nokonfigurēti papildatvaļinājumi par bērniem, tad pievienot darbiniekam jaunus ģimenes locekļus un atzīmējot, ka šis ģimenes loceklis ir jāņem vērā papildatvaļinājumu aprēķiniem, tad automātiski izveidos papildatvaļinājuma par bērniem ierakstu. Šāda funkcionalitāte tiks nodrošināta no 575. versijas. Ja sistēmā ir vairākas papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācijas, un nav iespējams noteikt vajadzīgo konfigurāciju, tad automātiski netiks ģenerēts ieraksts pie darbinieka. Papildatvaļinājuma par bērniem piešķiršana darbiniekam notiks tad, ja darbiniekam ir piešķirts ikgadējais atvaļinājums.     Darba laika veidi Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> Darba laika veidi Jau iepriekš tika automātiski izveidots darba laika veida ieraksts, kad darbiniekam tika izveidotas pašas pirmās tiesiskās attiecības. Sākot ar 570. versiju, darba laika veida ieraksts tiks automātiski izveidots pie visu tiesisko attiecību izveides.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 13:53 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1827 Skatījumi
Pieejama instrukcija, kur aprakstīts, kā jāveic datu konfigurācija un atskaites “Pārskats par darba samaksas struktūru (5-darbs)”  izveide.
Skatīt visu rakstu
16-02-2023 07:48 (Atjaunots 06-04-2023)
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1687 Skatījumi
1-Atlīdzība pārskatā (Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību) atbilstoši izmaiņām, kas tika apstiprinātas 04.10.2022. MK noteikumos Nr.662, kas paredz datus sākot no 01.01.2023. iesniegt, vadoties pēc naudas plūsmas.
Skatīt visu rakstu
16-03-2023 15:28
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 717 Skatījumi
Kā panākt, lai pietiek izveidot vienu publicēto atskaiti un HoP dati tiek filtrēti pēc personas, kas pieslēgusies HoP.
Skatīt visu rakstu
04-07-2019 15:49 (Atjaunots 21-02-2023)
 • 2 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1653 Skatījumi
Sākot no 27.05.2022. ir spēkā jauns ienākuma veids 1066 Ukrainas civiliedzīvotāju darba algai.
Skatīt visu rakstu
02-06-2022 14:48 (Atjaunots 08-02-2023)
 • 8 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 3334 Skatījumi
Izveidots dokuments Ikgadējiem konfigurācijas uzstādījumiem 2023.gadam Algu modulī
Skatīt visu rakstu
29-12-2022 17:08
 • 0 Atbildes
 • 7 vērtējumi
 • 2778 Skatījumi
Ar 1. jūliju mainās iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanas kārtība autoratlīdzībām. Pārejas periodā no 01.07.2021. - 31.12.2021 var tikt piemēroti 3 režīmi. Rakstā tiek aprakstīts, kā rīkoties katrā no šiem režīmiem.
Skatīt visu rakstu
16-06-2021 12:38 (Atjaunots 27-12-2022)
 • 11 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 6612 Skatījumi
09.11.2021. VID savā mājas lapā publicēja informāciju, kurā tika uzrādīts, ka Attālinātā darba kompensācijai ir piešķirts jauns ienākuma veida kods 3063 un ar šo kodu jānodod atskaiti par 2021.gadā izmaksātām attālinātā darba kompensācijām. Esam izstrādājuši iespēju izveidot Paziņojumu par IIN attālinātā darba kompensācijai, neveidojot jaunas tiesiskās attiecības un turpinot maksāt kopā ar darba algu.
Skatīt visu rakstu
30-12-2021 09:25 (Atjaunots 28-12-2021)
 • 2 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1555 Skatījumi
Sākot ar 590.versiju, ir mainījies Neapmaksājamais pusdienlaiks novietojums. Sīkāk par to rakstā.
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:36 (Atjaunots 07-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 423 Skatījumi
Izveidota jauna funkcionalitāte “eDNL”, kas nodrošina darba nespēju lapu no VID EDS elektronisku ielādi sistēmā.
Skatīt visu rakstu
26-11-2020 12:44 (Atjaunots 16-11-2021)
 • 16 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 10640 Skatījumi